Rozwijamy gminę

Menu rwd

Budowa punktów świetlnych na terenie Miasta i Gminy Serock

W dniu 4 kwietnia br. rozpoczęte zostały roboty budowlane związane z realizacją pierwszych zaplanowanych na ten rok inwestycji z zakresu budowy oświetlenia dróg i ulic. Prace rozpoczęto na ul. Matejki i Niemena w Serocku oraz w Jadwisinie na ul. Szkolnej.
W ramach zadania realizowanego w Serocku wybudowanych zostanie 14 nowych punktów świetlnych wyposażonych w oprawy LED o mocy 27W. Wykonawcą tych prac jest firma Energo-Bud Grzegorz Chmiel z siedzibą w Brwinowie. Termin zakończenia prac, podyktowany głownie długim czasem oczekiwania przez Wykonawcę na dostawę opraw oświetleniowych, ustalono na dzień 18 maja br. Koszt realizacji inwestycji 60.270,00 zł brutto.  
Zadanie realizowane w Jadwisinie obejmuje natomiast budowę 15 nowych punktów świetlnych wyposażonych w oprawy LED o mocy 36W. Wykonawcą prac jest firma ELVOT Bogdan Uziębło z siedzibą w Warszawie-Wesoła. Termin zakończenia prac, uwzględniający termin dostaw opraw, ustalono na dzień 31 maja br. Koszt realizacji inwestycji 68.400,30 zł brutto.      
W najbliższym czasie podpisane zostaną kolejne umowy na budowę oświetlenia m.in. na ul. Malowniczej i Powielińskiej w Zalesiu Borowym, ul. Babie Lato w Karolinie i ul. Leszczynowej w Maryninie.
Na wybór Wykonawcy czeka inwestycja związana z modernizacją oświetlenia w Zegrzu na ul. Groszkowskiego. Ogłoszony został również przetarg na budowę oświetlenia w Jachrance na ul. Wczasowej. Do końca kwietnia planujemy również wszcząć postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na budowę oświetlenia na ul. Długiej w Dosinie oraz drodze wewnętrznej odchodzącej od ul. Lipowej w Borowej Górze.

 

  • Budowa punktów świetlnych
  • Budowa punktów świetlnych
  • Budowa punktów świetlnych
  • Budowa punktów świetlnych

wstecz