Rozwijamy gminę

Menu rwd

Rozwijamy gminę

Stronicowanie

 • Inwestycje w oświacie w 2019 roku.

  Inwestycje w oświacie w 2019 roku

  2019.06.18

  Zbliżające się wakacje  to dla uczniów zawsze czas zasłużonego wypoczynku i relaksu. Puste szkoły natomiast  najczęściej w tym okresie zamieniają się w plac budów i remontów. Nie inaczej będzie również i w roku bieżącym.

  Obecnie mają się ku końcowi takie prace jak:
   - rozbudowa budynku przedszkola w Serocku, gdzie od października zeszłego roku trwają intensywne prace  polegające na dobudowie parterowego, niepodpiwniczonego budynku, w którym przewidziana została przede wszystkim sala do zajęć  ruchowych dla dzieci przedszkolnych oraz klas I-IV  o powierzchni  ok. 125m2, wraz z niezbędnym zapleczem szatniowym, salą do integracji sensorycznej wraz z pełnym wyposażeniem, drogą pożarową, oświetleniem terenu oraz budową placu zabaw na dziedzińcu budynku. Umowa na to zadanie została zawarta w dniu 10 października 2018 roku z firmą: WŁOD – BUD – DACHY 2 Paweł Włodkowski  z siedzibą w miejscowości Ojrzeń na kwotę 2.000.541,38 zł brutto. Termin zakończenia robót budowlanych upływa z  końcem czerwca. W okresie wakacyjnym będą trwały odbiory inwestycji mające na celu przekazanie inwestycji do użytkowania.  

   - termomodernizacja szkoły podstawowej w Zegrzu, gdzie trwają prace związane z dociepleniem ścian budynku, wymianą instalacji elektrycznej, odgromowej, remontem pomieszczeń piwnicy, dociepleniem dachu, szatni przy sali gimnastycznej wraz z wyposażeniem oraz remontem pomieszczeń specjalistycznych wraz z wyposażeniem. Umowa  na  to zadanie podpisana została w dniu 16 lipca 2018r.  z firmą PHU BUDOMUR Sp. z o.o. z Pułtuska na kwotę 1.789.39,68 zł brutto. Otwarte zostały również  oferty w przetargu nieograniczonym na roboty dodatkowe na obiekcie w Zegrzu związane z wymianą stolarki okiennej, dociepleniem dachu na nowej części budynku oraz montażem paneli fotowoltaicznych. Przetarg ten jest wynikiem podpisanej 24 stycznia 2019 roku pomiędzy Miastem i Gminą Serock a Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych umowy na dofinansowanie. Łączna wartość zadania objętego tymi dwoma umowami wyniesie kwotę około 2,9 mln. zł brutto. W wyniku ich realizacji Gmina  otrzyma dofinansowanie w wysokości około 1.390.000 zł. Planujemy do końca wakacji wykonać wszystkie roboty wewnątrz budynku i do końca października prace związane z dociepleniem ścian oraz dachu.

  Kolejnym przedsięwzięciem, na które obecnie zostało ogłoszone postępowanie przetargowe  jest remont dziewięciu sanitariatów w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej. Inwestycja obejmuje swym zakresem kompleksową przebudowę istniejących łazienek w budynku szkoły w tym: wymianę pionów kanalizacyjnych, instalacji wodociągowej, elektrycznej, zmianę układu ścianek działowych i dopasowanie układu do obowiązujących przepisów w ty zakresie, wykończenie oraz pełne wyposażenie sanitariatów. Na realizację inwestycji Wykonawca będzie miał dwa miesiące od dnia podpisania umowy. Termin otwarcia ofert został wyznaczony na dzień 28 czerwca br.  

   

 • Droga w Karolinie oficjalnie otwarta

  Droga w Karolinie oficjalnie otwarta

  2019.06.07

  6 czerwca oficjalnie została oddana do użytku droga powiatowa nr 1807, a dokładnie mówiąc jej 1,3 kilometrowy odcinek.
  Od ulicy Promyka aż do drogi krajowej nr 62 ulica ma nową, wzmocnioną nawierzchnię, chodnik dla pieszych oraz odwodnienie. W ramach inwestycji Powiat Legionowski przebudował również zjazdy na posesje mieszkańców. Koszt robót to 2,7 mln złotych z budżetu Powiatu Legionowskiego.

   

 • Przebudowa ulic Szczygielskiego i B.Chrobrego

  Przebudowa ulic Szczygielskiego i B.Chrobrego

  2019.05.27

  W dniu 23 maja została podpisana umowa na przebudowę nawierzchni dróg gminny w Serocku – ul. B. Chrobrego  oraz ulicy Szczygielskiego.

 • Wspólne działania dla trzech gmin

  Wspólne działania dla trzech gmin

  2019.05.21

  Z inicjatywy Burmistrza Miasta i Gminy Serock, w dniu 16 maja 2019 r. odbyło się spotkanie z Wójtem Gminy Pokrzywnica i Wójtem Gminy Zatory.

 • Sucho w Łasze

  Sucho w Łasze

  2019.05.21

  Zakończyły się prace przy budowie odwodnień w miejscowości Łacha w gminie Serock. Na zrealizowanie tej inwestycji Powiat przeznaczył prawie 640 tys. złotych.

  W miejscach, gdzie podczas deszczu, z powodu braku odpływów, powstają kałuże zainstalowano system odwodnieniowy. Na skrzyżowaniu ul. Mazowieckiej i Łąkowej w Łasze zrobiono drenaż, służący odprowadzeniu wody w grunt, zamontowano również skrzynki roztrząsające i wpusty.

 • Podwórko Talentów Nivea w Gminie Serock

  Podwórko Talentów Nivea w Gminie Serock

  2019.04.23

  To może się udać tylko z Twoją pomocą.

 • Kolejne wnioski na inwestycje

  Kolejne wnioski na inwestycje

  2019.04.19

  17 kwietnia br. Miasto i Gmina Serock złożyła trzy wnioski o pomoc finansową z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach “Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019".

   

 • Wyłożenie planu - obszar A3

  Wyłożenie planu - obszar A3

  2019.04.17

  Referat Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rozwoju informuje, że od dnia 17 kwietnia 2019 r. do dnia 10 maja 2019 r. wyłożony jest do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock – obszar A3 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
   

 • Budowa oświetlenia ulicznego w Serocku i Łasze

  Budowa oświetlenia ulicznego w Serocku i Łasze

  2019.04.09

  W dniu 4 kwietnia 2019 r. podpisaliśmy z Wykonawcami umowy na roboty budowlane związane z budową oświetlenia drogowego.

 • Remonty i naprawy

  Remonty i naprawy

  2019.04.08

  Bieżące remonty i prace naprawcze prowadzone przez Miejsko – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku.

   

Stronicowanie