Rozwijamy gminę

Menu rwd

Rozwijamy gminę

Stronicowanie

 • Kolejne wnioski na inwestycje

  Kolejne wnioski na inwestycje

  2019.04.19

  17 kwietnia br. Miasto i Gmina Serock złożyła trzy wnioski o pomoc finansową z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach “Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019".

   

 • Wyłożenie planu - obszar A3

  Wyłożenie planu - obszar A3

  2019.04.17

  Referat Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rozwoju informuje, że od dnia 17 kwietnia 2019 r. do dnia 10 maja 2019 r. wyłożony jest do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock – obszar A3 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
   

 • Budowa oświetlenia ulicznego w Serocku i Łasze

  Budowa oświetlenia ulicznego w Serocku i Łasze

  2019.04.09

  W dniu 4 kwietnia 2019 r. podpisaliśmy z Wykonawcami umowy na roboty budowlane związane z budową oświetlenia drogowego.

 • Remonty i naprawy

  Remonty i naprawy

  2019.04.08

  Bieżące remonty i prace naprawcze prowadzone przez Miejsko – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku.

   

 • Nowe wnioski o dofinansowanie gminnych inwestycji

  Nowe wnioski o dofinansowanie gminnych inwestycji

  2019.03.29

  W odpowiedzi na ogłoszony przez Wojewodę Mazowieckiego nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, oraz na ogłoszony przez Ministra Sportu i Turystyki nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu “Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej Edycja 2019”.

 • Projektujemy i budujemy…

  Projektujemy i budujemy…

  2019.03.19

  W dniu 11 marca 2019 r. podpisaliśmy z Wykonawcami pierwsze umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla zadań związanych z budową punktów świetlnych na terenie Miasta i Gminy Serock. Zadania objęte umowami to budowa oświetlenia w Serocku na ulicach: Słoneczna Polana, Błękitna, w Stasim Lesie na ul. Tęczowej oraz w miejscowości Dębe, na drodze wojewódzkiej nr 632W w kierunku zapory wodnej na rzece Narew, na odcinku  od kładki do granicy gminy. Zachęcamy do śledzenia zakładki „Zamówienia publiczne”, gdzie możecie Państwo znaleźć szczegółowe informacje na temat zakresu dokumentacji projektowych, Wykonawcach, którym udzielono zamówienia oraz wartości zamówienia i terminu w jakim Wykonawca zobowiązany jest wykonać dokumentację projektową.
   

 • Nowa zakładka na stronie: Invest in Serock

  Nowa zakładka na stronie: Invest in Serock

  2019.03.14

  Na naszej stronie internetowej uruchomiona została nowa zakładka inwestycyjna Invest in Serock poświęcona ofercie terenów inwestycyjnych znajdujących się w serockiej strefie aktywności gospodarczej.

 • Mazowiecki Orange Światłowód w naszej gminie

  Mazowiecki Orange Światłowód w naszej gminie

  2019.03.11

  Cyfryzacja i nowe technologie dostępne dzięki rozbudowie sieci światłowodowych zmieniają świat i pozwalają mieszkańcom korzystać z ultraszybkiego i stabilnego Internetu.

   

 • Klub Senior+ w Szadkach

  Promesa na Klub Senior+ w Szadkach

  2019.03.06
  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło właśnie wyniki Otwartego Konkursu Ofert w ramach Programu Wieloletniego “Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2019.
   
 • Przystąpienie do zmiany zapisów miejscowego planu – sekcja B

  Przystąpienie do zmiany zapisów miejscowego planu – sekcja B

  2019.02.28

  Referat Gospodarki Gruntami Planowania Przestrzennego i Rozwoju informuje, że w dniu 27 lutego 2019 r. Rada Miejska w Serocku podjęła uchwałę Nr 52/VI/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock – sekcja B, pow. legionowski, woj. mazowieckie, uchwalonego uchwałą Nr 472/LII/2014 Rady Miejskiej w Serocku, z dnia 31 lipca 2014 r.
   

Stronicowanie