Rozwijamy gminę

Menu rwd

Rozwijamy gminę

Stronicowanie

 • Zakończenie budowy sieci kanalizacji sanitasrnej w Zegrzu

  Zakończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Zegrzu

  2018.09.17

  Pod koniec sierpnia br. zakończono prace związane z kompleksową przebudową systemu kanalizacji w Zegrzu.

 • Ławka Niepodległości

  Ławka Niepodległości

  2018.09.13

  W dniu 10 września b.r. w odpowiedzi na ogłoszony przez Ministerstwo Obrony Narodowej konkurs złożony został wniosek na realizację Ławki Niepodległości. Zgodnie z założeniami konkursu maksymalna kwota dofinansowania może wynieść 30 000 zł brutto jednak nie więcej niż 80% wartości inwestycji.

   

 • Zakończenie budowy sieci kanalizacyji sanitarnej w ulicy Książęcej w Jadwisinie

  Zakończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Książęcej w Jadwisinie

  2018.09.12

  We wrześniu br. zakończono zadanie pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Książęcej w Jadwisinie”.

 • Zapraszamy do zabawy na placu w Stasim Lesie

  Plac w Stasim Lesie uroczyście otwarty!

  2018.09.11

  7 września w Stasim Lesie odbyło się oficjalne otwarcie placu sportowo – rekreacyjnego. Inwestycja została zrealizowana z inicjatywy sołectwa Stasi Las i na podstawie projektu technicznego opracowanego w poprzednich latach przy udziale mieszkańców,  ze środków tzw. funduszu sołeckiego.

   

 • Plany zagospodarowania na portalu serock.e-mapa.net

  Plany zagospodarowania na portalu serock.e-mapa.net

  2018.09.04

  Z przyjemnością informujemy, że na portalu www.serock.e-mapa.pl wprowadzona została funkcja przeglądania obowiązujących miejscowych planów i studium gminy Serock.
   

 • Gazyfikacja Łachy, Gąsiorowa i innych miejscowości

  Gazyfikacja Łachy, Gąsiorowa i innych miejscowości

  2018.08.23

  Jak już Państwa wcześniej informowaliśmy, od czerwca zeszłego roku wspólnie z Sołtysami wszystkich wymienionych wyżej sołectw oraz przedstawicielami lokalnej społeczności rozmowy z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie, prowadzimy rozmowy dotyczące realizacji projektu o nazwie „Dostarczenie gazu ziemnego do odbiorców w miejscowościach Łacha i Gąsiorowo”.

 • Budowa parkingu w Jadwisinie

  Budowa parkingu w Jadwisinie

  2018.08.20

  Rozpoczęły się już roboty związane z budową parkingu i układu komunikacyjnego przy ul. Szkolnej– w rejonie Szkoły Podstawowej w Jadwisinie.

 • Ważne informacje dla użytkowników wieczystych

  Ważne informacje dla użytkowników wieczystych

  2018.08.06

  Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe z dniem 1 stycznia 2019 roku.

 • Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Serock

  Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Serock

  2018.08.03

  Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Serock i wybranych obszarów gminy na lata 2005-2023

  Dnia 27.07.2018 r. Rada Miejska w Serocku podjęła Uchwałę Nr  516/XLVII/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr 60/VI/2011 Rady Miejskiej w Serocku, z dnia 30 marca 2011 roku, w sprawie uchwalenia aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Serock na lata 2005-2017. Obecna modyfikacja Lokalnego Programu Rewitalizacji, poza przedłużeniem okresu jego obowiązywania, wprowadziła również modyfikację w zakresie wyznaczonych obszarów wymagających rewitalizacji, oraz przewidzianych do realizacji zadań inwestycyjnych.

 • Budowa oświetlenia w Jachrance.

  Budowa oświetlenia w Jachrance.

  2018.08.01

  Informujemy, że dobiegają końca prace związane z budową oświetlenia na ul. Wczasowej i Porannej Rosy w miejscowości Jachranka.

Stronicowanie