Rotator zdjęć

Główna treść strony Rozwijamy gminę

Rozwijamy gminę

Stronicowanie

 • Wodociąg w ul. Polnej

  Wodociąg w ul. Polnej

  2021.04.13
  12 kwietnia odbyło się wprowadzenie firmy PHU KOWALSKI na zadanie związane z przebudową sieci wodociągowej w ul.Polnej. Przebudowane zostanie około 120 mb wodociągu PVC Dz 160 mm na odcinku od ul. Głowackiego w kierunku wiaduktu.
   
 • Studium linii kolejowej Zegrze-Przasnysz

  Studium linii kolejowej Zegrze-Przasnysz

  2021.04.01

  30 marca podpisana została umowa na „Opracowanie Wstępnego Studium Planistyczno-Prognostycznego linii kolejowej Zegrze – Przasnysz". Wykonawcą studium będzie konsorcjum firmy Metroprojekt Sp. z o.o. ul. Kosmatki 8, 03-982 Warszawa oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej – Zarząd Krajowy, 00-043 Warszawa. Zadanie opiewać będzie na kwotę 1.131.600,00 zł.

   

 • Inwestycje wodociągowe

  Inwestycje wodociągowe

  2021.03.30

  W budżecie na 2021 rok ujęte zostały plany związane z budową kolejnych odcinków sieci wodociągowych. Wśród nich znalazły się następujące zadania:

  • przebudowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Polnej w Serocku
  •  zwodociągowanie całej ulicy Waniliowej w Maryninie
  • zwodociągowanie całej ulicy Tolka Banana we wsi Nowa Wieś
  • budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Dosińskiej w Jachrance (od ul. Jasnej do Szczęśliwej)
  • zwodociągowanie ulicy Piwonii w Skubiance
  • budowa odcinków sieci wodociągowej w ulicach Radosna i Pogodna w Stasim Lesie
  • przebudowa przyłączy wodociągowych w Stanisławowie i wyłączenie z eksploatacji starego wodociągu
 • Firma ze wsparciem ŁSSE

  Firma ze wsparciem ŁSSE

  2021.03.26
  Z radością informujemy, że Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna przyznała decyzję o wsparciu spółce WELOX Sp. z o.o. z Borowej Góry, producenta m.in. piankowych mebli dla dzieci i młodzieży. Spółka WELOX jest jednym z pierwszych inwestorów, którzy postanowili rozwinąć firmę i zlokalizować zakład produkcyjny w Strefie Aktywności Gospodarczej w Serocku.

  Decyzja o wsparciu to pomoc publiczna w postaci zwolnienia z podatku CIT lub PIT z działalności prowadzonej w Polsce Centralnej na gruntach prywatnych lub publicznych. Łącznie przyznanych zostało 26 decyzji o wsparciu dla nowych inwestorów na terenie ŁSSE. Uroczystość wręczenia decyzji o wsparciu odbędzie się 29 marca 2021 roku w formule on-line. Gratulujemy!
 • Plany nabycia gruntów w Jadwisinie

  Plany nabycia gruntów w Jadwisinie

  2021.03.23

  Zły stan techniczny starych komórek przy ul. Dworkowej w Jadwisinie wymusza natychmiastowe działania w ich obrębie.

  W ostatnim czasie Burmistrz Miasta i Gminy Serock odbył spotkanie z dyrektorem Instytutu, Panem Profesorem Henrykiem Bujakiem, w wyniku którego ustalono warunki na jakich może się odbyć przekazanie rzeczonej nieruchomości na rzecz Gminy, co umożliwi rozwiązanie kwestii ww. zabudowań i przywróci teren lokalizowany dziś pod tymi zabudowaniami, do użytku publicznego.

   

 • Sieć kanalizacyjna wzdłuż kanału w ul. Zegrzyńskiej

  Sieć kanalizacyjna wzdłuż kanału w ul. Zegrzyńskiej

  2021.03.18
  Na 2021 r. zaplanowano rozpoczęcie budowy sieci kanalizacji sanitarnej obejmującej części miejscowości Borowa Góra – Dosin – Skubianka – Jachranka – Izbica, położonych wzdłuż istniejącego kanału sanitarnego w ul. Zegrzyńskiej.
   
 • Prace na SUW w Serocku

  Prace na SUW w Serocku

  2021.03.09
  Pomimo niezbyt łaskawej tegorocznej zimy wewnątrz budynku Stacji Uzdatniania Wody w Serocku prace były prowadzone nieustannie. Ich skutkiem jest zrealizowanie niemal w całości prac wykończeniowych części administracyjnej a także montaż wyposażenia hali technologicznej.
   
  Jeśli tylko pozwolą na to warunki atmosferyczne – rozpoczniemy prace związane z zagospodarowaniem trenu na zewnątrz.
   
  Planujemy, że roboty w ramach inwestycji zostaną zakończone latem, co pozwoli na rozpoczęcie procedur uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie i ich zakończenie najpóźniej jesienią br. - Monika Głębocka-Sulima, Kierownik Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji
 • Rozbudowa przedszkola w Woli Kiełpińskiej

  Rozbudowa przedszkola w Woli Kiełpińskiej

  2021.03.05

  5 marca 2021 r. upłynął termin składania ofert w postępowaniu dotyczącym Rozbudowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej.

  Aż 18 firm złożyło propozycję realizacji zadania. Obecnie - zmierzając do wyłonienia wykonawcy - przystępujemy do weryfikacji złożonych ofert.  

  Zakładamy, że najpóźniej w kwietniu uda się podpisać umowę na realizację tego przedsięwzięcia.

   

 • Przedszkole w Woli Kiełpińskiej

  Przedszkole w Woli Kiełpińskiej

  2021.03.03

  Na 5 marca zaplanowano otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym dotyczącym rozbudowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej. W wyniku inwestycji powstanie nowa część przedszkolna składająca się z 5 sal dydaktycznych wraz z pomieszczeniami pomocniczymi (łazienki, szatnie, gabinet zajęć indywidualnych).

  Rozpoczęcie robót przewidziane jest na maj-czerwiec br. a zakończenie na wrzesień roku przyszłego.  

 • Plany budowy oświetlenia w Karolinie

  Plany budowy oświetlenia w Karolinie

  2021.02.24

  W ubiegłym roku opracowaliśmy dokumentację techniczną budowy oświetlenia drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1807W w m. Karolino. Na ten rok Starostwo Powiatowe w Legionowie zaplanowało budowę drogi dlatego też podjęliśmy decyzję o zrealizowaniu wspólnej inwestycji i wybudowaniu równolegle z drogą powiatową  gminnego oświetlenia.

  Jesteśmy przekonani, że taka współpraca między samorządami przynosi wymierne pozytywne skutki - Monika Głębocka-Sulima, Kierownik Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji.

Stronicowanie