Rozwijamy gminę

Menu rwd

Rozwijamy gminę

Stronicowanie

 • Podłączenie Wspólnot Groszkowskiego 18 i 20 w Zegrzu do nowego systemu kanalizacji gminnej

  Podłączenie Wspólnot Groszkowskiego 18 i 20 w Zegrzu do nowego systemu kanalizacji gminnej

  2018.12.12

  Trwają prace budowlane  w celu podłączenie Wspólnot Groszkowskiego 18 i 20 w Zegrzu do nowego systemu kanalizacji gminnej na terenie osiedla.

 • Oddanie do użytkowania ulic w Serocku

  Oddanie do użytkowania ul. Traugutta i Zielonej w Serocku

  2018.12.06

  Do użytkowania została oddana inwestycja związana z budową ul. Traugutta i ul. Zielonej w Serocku.

 • “Ławka Niepodległości" w Serocku!

  “Ławka Niepodległości" w Serocku!

  2018.11.27

  W dniu 20 listopada br. Miasto i Gmina Serock w związku z rozstrzygniętym przez Ministerstwo Obrony Konkursem Ofert pt. “Ławka Niepodległości dla samorządów,” podpisała umowę o dofinansowanie realizacji zadania obejmującego budowę Ławki Niepodległości w Serocku przy ul. Pułtuskiej.

 • Co w inwestycjach wodociągowych?

  Co w inwestycjach wodociągowych?

  2018.11.21

  Schyłek jesieni jest zazwyczaj końcowym okresem inwestycji wodociągowych. Tegoroczne wysokie temperatury i warunki pogodowe, jakie mieliśmy w miesiącach październik i listopad pozwalały wykonawcom  pracować w terenie.
   

 • Trwają prace związane z wymianą opraw oświetlenia ulicznego w naszej gminie

  Trwają prace związane z wymianą opraw oświetlenia ulicznego w naszej gminie

  2018.11.05

  Jak informowaliśmy Państwa w październiku, w roku bieżącym w budżecie zarezerwowana została kwota blisko 328 tyś. zł na realizację inwestycji oświetleniowej w ramach poprawy efektywności energetycznej.

 • Rozbudowa i modernizacja przedszkola w Serocku

  Rozbudowa i modernizacja przedszkola w Serocku

  2018.10.31

  Jak już wcześniej informowaliśmy, w dniu 10 października 2018 r. podpisana została umowa na realizację zadania pn. Rozbudowa i modernizacja przedszkola w Serocku. Wykonawcą robót wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego jest firma WŁOD-BUD DACHY 2 Paweł Włodkowski z siedzibą w miejscowości Gostomin gm. Ojrzeń.

 • Inteligentne ławki już w Serocku

  Inteligentne ławki już w Serocku

  2018.10.19

  Mieszkańcy i goście odwiedzający Serock mogą już korzystać z inteligentnych ławek solarnych – nowoczesnych rozwiązań typu smart.

 • Zakończenie budowy parkingu przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie

  Zakończenie budowy parkingu przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie

  2018.10.12

  W dniu 4 września zostały zakończone i odebrane roboty związane z budową parkingu przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie przy ul. Szkolnej. Prace były prowadzone na podstawie zawartej w dniu   3 sierpnia 2018 roku umowy pomiędzy Miastem i Gminą Serock a Wykonawcą firmą: TOMBUD Firma Handlowo – Usługowa Tomasz Anuszkiewicz z siedzibą w miejscowości Wieliszew.  Wartość robót na podstawie przedłożonej w przetargu nieograniczonym oferty wynosiła kwotę: 440.711,50 zł brutto. W zakresie zadania oprócz wykonania zatok parkingowych  była również przebudowa całości ciągów pieszych na terenie pomiędzy domkami ośrodka OSiR, wymiana ogrodzenia, dwóch bram wjazdowych i furtek, przebudowa kolizji w postaci słupa telefonicznego oraz słupów oświetlenia drogowego oraz wprowadzenie nowej stałej organizacji ruchu wraz z wyniesionym przejściem dla pieszych. Pierwotnie w zakresie zadania uwzględniona była również wymiana nawierzchni bitumicznej ul. Szkolnej na odcinku od bramy wjazdowej do szkoły do ul. Akacjowej, jednak ze względu na niewspółmiernie wysokie koszty w porównaniu do całości zadania zmuszeni byliśmy  zrezygnować z wykonania robót asfaltowych.  Jednakże mamy nadzieję, że dodatkowe miejsca parkingowe przyczynią się do zapewnienia wszystkim rodzicom dowożącym swoje pociechy do szkoły na sprawniejsze i bezpieczniejsze poruszanie się w rejonie szkoły, szczególnie w godzinach porannego szczytu. Do  tematy robót bitumicznych na pewno jeszcze powrócimy.

   

 • Budowa oświetlenia ulicznego – ostatnie zadanie w tym roku

  Budowa oświetlenia ulicznego – ostatnie zadanie w tym roku

  2018.10.04

  Jest nam bardzo miło poinformować, że przystąpiliśmy do realizacji ostatnich zadań związanych z budową i modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Serock w roku bieżącym.

   

 • Zakończenie budowy sieci kanalizacji sanitasrnej w Zegrzu

  Zakończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Zegrzu

  2018.09.17

  Pod koniec sierpnia br. zakończono prace związane z kompleksową przebudową systemu kanalizacji w Zegrzu.

Stronicowanie