Rotator zdjęć

Główna treść strony Rozwijamy gminę

Rozwijamy gminę

Stronicowanie

 • Podsumowanie zadań inwestycyjnych

  Podsumowanie zadań inwestycyjnych

  2020.12.18

  Rok 2020 był rokiem szczególnym - trudnym, stawiającym przed nami nowe wyzwania, których pewnie nikt nie mógł się spodziewać.

 • Inwestycyjny listopad

  Inwestycyjny listopad

  2020.11.26

  W przestrzeni działań inwestycyjnych niezmiennie dużo się dzieje. Nie zwalniamy tempa choć trudno nie przyznać, że pandemia znacznie utrudnia realizację zadań.

   

 • Teren po składowisku odpadów w Dębem

  Teren po składowisku odpadów w Dębem

  2020.11.09

  Na ostatniej sesji Rada Miejska w Serocku podjęła uchwałę o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock, obejmującego m.in. teren zamkniętego składowiska odpadów w Dębem.

 • Inwestycyjna jesień

  Inwestycyjna jesień

  2020.10.29

  Tegoroczna jesień i zbliżający się koniec, tak trudnego dla nas wszystkich, roku upływają pod znakiem realizacji kolejnych inwestycji niezwykle istotnych dla bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy. Oprócz zakończonej już budowy oświetlenia drogi gminnej w Jachrance podpisana została umowa z firmą ENERGOLINIA Adam Mańko na budowę oświetlenia ul. Borówkowej w Dosinie. Przewidywany termin zakończenia zadania, to początek grudnia br.

   

 • Inwestycje wodno-kanalizacyjne

  Inwestycje wodno-kanalizacyjne

  2020.10.15

  Niebawem rozpoczną się prace przy budowie sieci kanalizacji w rejonie ulicy Stokrotki w Serocku. We wrześniu br. Burmistrz Miasta i Gminy Serock podpisał umowę z firmą Szczepan Mielczarczyk Firma Usługowo – Handlowa INSTAL - BUD z siedzibą Nowe Wypychy 20, 07-206 Somianka.

 • Trwa wyłożenie zmiany miejscowego planu

  Trwa wyłożenie zmiany miejscowego planu

  2020.10.05

  Trwa wyłożenie zmiany miejscowego planu dla Dębego, Bolesławowa, Ludwinowa Dębskiego i Stanisławowa

  Pragniemy przypomnieć, że w dniach od 16.09.2020 r. do dnia 09.10.2020 r. odbywa się wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock – sekcja B, dla obrębów Bolesławowo, Dębe, Ludwinowo Dębskie, Stanisławowo. W dniu 06.10.2020 r. o godzinie 14.00 w sali widowiskowej Centrum Kultury i Czytelnictwa w  Serocku,  ul. Pułtuska 35 odbędzie się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu.

   

 • Inwestycje oświetleniowe

  Inwestycje oświetleniowe

  2020.09.28

  Dzięki wsparciu finansowemu ze środków pochodzących z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” zostały zrealizowane kolejne niezwykle istotne dla bezpieczeństwa i poprawy jakości życia mieszkańców inwestycje polegające na budowie oświetlenia drogowego.

 • Zakończył się remont w „łączniku” Szkoły Podstawowej w Serocku

  Zakończył się remont w „łączniku” Szkoły Podstawowej w Serocku

  2020.09.02

  W wyniku przeprowadzonych prac powstało 4-oddziałowe przedszkole.

 • Czekamy na deklaracje uczestnictwa w spółdzielni energetycznej

  Czekamy na deklaracje uczestnictwa w spółdzielni energetycznej

  2020.08.13

  Przypominamy, że do 31 sierpnia mozna składać deklaracje uczestnictwa w spółdzielni energetycznej.

  Można ją poniżej, lub w Biurze Obsługi Interesanta na parterze Urzędu Miasta i Gminy Serock, stanowisko nr 3. Wszystkich zainteresowanych tą inicjatywą zachęcamy do wypełnienia deklaracji i jej dostarczenia do Urzędu Miasta i Gminy Serock (pocztą tradycyjną, papierowo w kancelarii Urzędu lub pocztą elektroniczną na podany poniżej adres). Dostarczone deklaracje pozwolą na kalkulację kosztów uczestnictwa w spółdzielni i dzięki temu przedstawienie pełnych informacji, co do ewentualnych korzyści, wynikających z uczestnictwa w tej inicjatywie.

 • Inwestycje oświetleniowe

  Inwestycje oświetleniowe

  2020.08.03

  Trudny czas dla samorządów związany z pandemią COVID-19 nie przeszkodził w realizacji kolejnych inwestycji mających zdecydowany wpływ na bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców.

Stronicowanie