Rozwijamy gminę

Menu rwd

Rozwijamy gminę

Stronicowanie

 • Nowa zakładka na stronie: Invest in Serock

  Nowa zakładka na stronie: Invest in Serock

  2019.03.14

  Na naszej stronie internetowej uruchomiona została nowa zakładka inwestycyjna Invest in Serock poświęcona ofercie terenów inwestycyjnych znajdujących się w serockiej strefie aktywności gospodarczej.

 • Mazowiecki Orange Światłowód w naszej gminie

  Mazowiecki Orange Światłowód w naszej gminie

  2019.03.11

  Cyfryzacja i nowe technologie dostępne dzięki rozbudowie sieci światłowodowych zmieniają świat i pozwalają mieszkańcom korzystać z ultraszybkiego i stabilnego Internetu.

   

 • Klub Senior+ w Szadkach

  Promesa na Klub Senior+ w Szadkach

  2019.03.06
  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło właśnie wyniki Otwartego Konkursu Ofert w ramach Programu Wieloletniego “Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2019.
   
 • Przystąpienie do zmiany zapisów miejscowego planu – sekcja B

  Przystąpienie do zmiany zapisów miejscowego planu – sekcja B

  2019.02.28

  Referat Gospodarki Gruntami Planowania Przestrzennego i Rozwoju informuje, że w dniu 27 lutego 2019 r. Rada Miejska w Serocku podjęła uchwałę Nr 52/VI/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock – sekcja B, pow. legionowski, woj. mazowieckie, uchwalonego uchwałą Nr 472/LII/2014 Rady Miejskiej w Serocku, z dnia 31 lipca 2014 r.
   

 • Dyskusja publiczna w sprawie miejscowego planu – sekcja H

  Dyskusja publiczna w sprawie miejscowego planu – sekcja H

  2019.02.22

  20.02.2019 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Serock odbyła się dyskusja publiczna w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock – sekcja H. Dyskusja publiczna jest wymaganym przez ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym elementem procedury uchwalania nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
   

 • Spotkanie w sprawie miejscowego planu – sekcja H

  Spotkanie w sprawie miejscowego planu – sekcja H

  2019.02.15

  W dniu 13.02.2019 r. w siedzibie OSP w Gąsiorowie odbyło się spotkanie z mieszkańcami wsi Gąsiorowo, Łacha, Kania Nowa i Kania Polska, dotyczące omówienia zapisów projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock – sekcja H.

   

 • Zasady wnoszenia opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

  Zasady wnoszenia opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

  2019.02.06

  Zasady wnoszenia opłat rocznych i jednorazowych z tyt. przekształcenia z dniem 01.01.2019 r. prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. 

 • Sedes to nie kosz na śmieci!

  Sedes to nie kosz na śmieci!

  2019.01.28

  Zwracamy się z ogromną prośbą do mieszkańców naszej gminy o właściwe korzystanie z kanalizacji sanitarnej.

 • Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zegrzu uzyskała dofinansowanie ze środków UE

  Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zegrzu uzyskała dofinansowanie ze środków UE

  2019.01.24

  W dniu 24 stycznia 2019 roku pomiędzy Miastem i Gminą Serock a Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych została podpisana umowa na dofinansowanie zadania pod nazwą: Termomodernizacja Zespołu Szkół w Zegrzu.

 • Rozpoczynamy budowę stacji uzdatniania wody

  Rozpoczynamy budowę stacji uzdatniania wody

  2019.01.11

  Rozpoczynamy budowę stacji uzdatniania wody oraz budynku administracyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Nasielskiej 21 w Serocku na potrzeby dwóch oddzielnych  zakładów komunalnych.

Stronicowanie