Rozwijamy gminę

Menu rwd

Rozwijamy gminę

Stronicowanie

 • Remont łazienek w szkole w Woli Kiełpińskiej

  Remont łazienek w szkole w Woli Kiełpińskiej

  2019.10.14

  Zakończyły się roboty budowlane związane z remontem 9 łazienek w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej.

  Zakres prac obejmował:
  - zmianę w układu ścian działowych i ścian kabin ustępowych,
  - zmianę wykończenia ścian, podłóg i sufitów,
  - wymianę armatury sanitarnej wraz z osprzętem (umywalki, miski ustępowe, pisuary, itp.) i wyposażeniem dodatkowym,
  - przebudowę instalacji wodnej, kanalizacyjnej (wymiana pionów i rur kanalizacyjnych), centralnego ogrzewania i elektrycznej poprzez dostosowanie jej do projektowanego układu ścian i urządzeń,
  - wykonanie mechanicznej wentylacji wyciągowej – wentylatorowy kanałowe z czujnikami ruchu.

  Koszt inwestycji to kwota 467 943,12 zł.

   

 • Budowa oświetlenia ulicznego w Wierzbicy

  Budowa oświetlenia ulicznego w Wierzbicy

  2019.09.25

  W ubiegłym tygodniu zostały zakończone prace związane z realizacją zadania pn. Budowa punktów świetlnych Wierzbica – skrzyżowanie z droga gminną do Pobyłkowa – oświetlenie drogi gminnej. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 3 lipca 2019 r.

  Zakres prac obejmował budowę linii kablowej oświetlenia drogowego o łącznej długości około 781 m oraz montaż 17 szt. punktów świetlnych wyposażonych w oprawy LED o mocy 55W i 26W. Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego była firma ELEKTRO-BUD Paweł Łazicki z Marek. Koszt realizacji inwestycji wyniósł 78.060,72 zł brutto. Poniżej przedstawiamy zdjęcia z realizacji.

   

 • Burmistrz odebrał promesę na budowę ul. Książęcej

  Burmistrz odebrał promesę na budowę ul. Książęcej

  2019.09.24

  23 września Burmistrz Artur Borkowski odebrał promesę z rąk wojewody mazowieckiego Zdzisława Sipiery i wiceministra infrastruktury Andrzeja Bittela na realizację inwestycji związaną z budową ulicy Książęcej w Jadwisinie.

  O inwestycji możecie Państwo przeczytać TUTAJ.

  Link do przetargu i informacja z otwarcia ofert TUTAJ.

 • Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – sekcja B1

  Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – sekcja B1

  2019.09.18

  Informujemy, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – sekcja B1...

 • Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – sekcja B1

  2019.09.18

  Informujemy, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – sekcja B1 (obejmujący tereny wokół dawnego składowiska odpadów w Dębem) pozytywnie przeszedł procedurę uzgodnień po zmianach wprowadzonych w wyniku uwag złożonych w procedurze pierwszego wyłożenia planu w listopadzie i grudniu ubiegłego roku oraz obecnie jest przygotowywany do ponownego wyłożenia do publicznego wglądu.  
  Dotychczasowe działania, poza ustalaniem treści planu i ich dopasowaniem do zgłoszonych uwag, nakierowane były na wypracowanie porozumienia z przedsiębiorcami działającymi na terenie, w kwestii realizacji nasadzeń zieleni izolacyjnej. Działania te zakończyły się sukcesem i dają podstawę do skierowania projektu planu w dalszą procedurę zmierzającą do jego uchwalenia.
  O terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu oraz dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami będziemy Państwa informować w najbliższych dniach.

 • Zaproszenie na szkolenie dot. produktów pszczelich

  2019.09.16

  Zaproszenie do udziału w operacji: „Produkty pszczele możliwością rozwoju obszarów wiejskich gminy Serock”.

   

   

   

 • Remont mostu w ciągu DK 62 Wierzbica - Łacha

  Remont mostu w ciągu DK 62 Wierzbica - Łacha

  2019.09.13

  W ubiegłym tygodniu dotarła do nas informacja o planowanym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad remoncie mostu na rzece Narew w ciągu drogi krajowej nr 62 w miejscowości Łacha – Wierzbica.

 • Foto:T. Grzybowski

  Gminna Ewidencja Zabytków Miasta i Gminy Serock

  2019.09.05

  Informujemy, że dnia 03.09.2019 r., Zarządzeniem Burmistrza nr 129/B/2019 została przyjęta Gminna Ewidencja Zabytków Miasta i Gminy Serock składająca się z wykazu zabytków nieruchomych oraz zabytków archeologicznych znajdujących się na terenie miasta i gminy.

 • Nowa linia LKA do Legionowa

  Nowa linia LKA do Legionowa

  2019.09.04

  2 września, Powiat Legionowski we współpracy z Miastem i Gminą Serock uruchomił nową linię autobusową łączącą gminy Serock, Nieporęt i Wieliszew ze Starostwem Powiatowym i Centrum Komunikacyjnym w Legionowie. Bilet normalny kosztuje 3 zł, ulgowy - 1,5 zł. Ponieważ nowa linia jest pilotażowa, wszystkie sugestie dotyczące jej funkcjonowania prosimy kierować na adres: komunikacja@serock.pl z hasłem "sugestie LKA" w temacie.

  Powiat Legionowski pokrywa koszty funkcjonowania nowej linii autobusowej, Miasto i Gmina Serock zajmuje się kwestiami organizacyjnymi.

  Poniżej rozkład kursowania nowej linii. Wszystkie rozkłady TUTAJ.

   

  źródło: powiat-legionowski.pl

 • Ścieżka pieszo-rowerowa

  Ścieżka pieszo-rowerowa

  2019.08.30

  30 sierpnia uroczyście otwarto fragment ścieżki pieszo-rowerowej prowadzącej nad Narwią od odcinka w Wierzbicy do Ośrodka Rybackiego Okręgu Mazowieckiego PZW w Wierzbicy. Inwestycja została dofinansowana ze środków Unii Europejskiej, a beneficjentem był Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie. Zapraszamy do spacerów.

  Całkowita wartość projektu: 414 426,90 zł, kwota dofinansowania: 285 243,00 zł (poziom dofinansowania: 85%).

Stronicowanie