Rozwijamy gminę

Menu rwd

Rozwijamy gminę

Stronicowanie

 • Klubu Senior+ w Szadkach

  Remont budynku Klubu Senior+ w Szadkach

  2019.12.13

  Zakończono remont budynku przeznaczonego na Klub Senior+ w Szadkach

 • Budowa ulicy Książęcej w Jadwisinie

  Budowa ulicy Książęcej w Jadwisinie

  2019.12.12

  Trwa budowa ul. Książęcej w Jadwisinie.

 • Termomodernizacja szkoły podstawowej w Zegrzu

  Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zegrzu

  2019.11.21

  W dniu 11 października br. zakończone zostały roboty budowlane związane z realizacją zadania pn. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zegrzu. Pragniemy przypomnieć, że realizacja tego zadania, z uwagi na jego zakres, została rozłożona na latach 2017-2019.

 • Klub Seniora w Szadkach

  Klub Seniora w Szadkach

  2019.11.08

  Trwają prace związane z remontem budynku, w którym ma powstać  „Klub Seniora” w Szadkach.

 • Poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy Serock

  Poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy Serock

  2019.10.29

  W dniu 22 października zakończone zostały roboty budowlane związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy Serock. Zadanie to obejmowało wymianę wyeksploatowanych sodowych opraw oświetlenia drogowego na energooszczędne oprawy LED.

  W ramach zrealizowanej inwestycji wymieniono oprawy w miejscowości Dębe – na ulicach Fortecznej, Magnolii i na drodze gminnej Nr 180428W na odcinku od ul. Zegrzyńskiej do ul. Fortecznej oraz w miejscowości Jadwisin – na ul. Szaniawskiego i Dworkowej. Łącznie wymienionych zostało 70 opraw oświetleniowych oraz dobudowane zostały dodatkowe punkty świetlne – jeden w Dębem w rejonie stacji transformatorowej  oraz dwa w Jadwisinie na ul. Szaniawskiego. 

  Realizacja tego zadania jak sama nazwa wskazuje pozwoli gminie na poprawę efektywności energetycznej oświetlenia drogowego, co przełoży się na wymierne korzyści w postaci oszczędności w opłatach za oświetlenie. Co więcej, dzięki wykonanej modernizacji oświetlenia udało się zlikwidować dwa punkty poboru energii, co przyniesie też oszczędności w postaci braku opłat stałych za dystrybucję energii.

  Tegoroczna wymiana opraw stanowi czwartą tego typu inwestycję zrealizowaną przez naszą gminę. Koszt realizacji inwestycji wyniósł 103.488,51 zł. Poniżej przedstawiamy zdjęcia z realizacji.   

   

 • Dyskusje publiczne w sprawie zmiany miejscowego planu – sekcja F1

  Dyskusje publiczne w sprawie zmiany miejscowego planu – sekcja F1

  2019.10.24

  W dniach 22.10.2019 r. i 23.10.2019 r. w siedzibie Urzędu odbyły się dwa spotkania otwarte w formie dyskusji publicznej w sprawie wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock – sekcja F1 (obejmującego Jadwisin i Zegrze). Dyskusja publiczna jest wymaganym przez ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym elementem procedury uchwalania nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
   

 • Spotkanie dotyczące projektu planu w Dębem

  Spotkanie dotyczące projektu planu w Dębem

  2019.10.16

  W Woli Kiełpińskiej odbyło się otwarte spotkanie w celu omówienia ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock – sekcja B1, obejmującego tereny strefy przemysłowej zlokalizowanej w sąsiedztwie zamkniętego składowiska odpadów w Dębem.

 • Remont łazienek w szkole w Woli Kiełpińskiej

  Remont łazienek w szkole w Woli Kiełpińskiej

  2019.10.14

  Zakończyły się roboty budowlane związane z remontem 9 łazienek w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej.

  Zakres prac obejmował:
  - zmianę w układu ścian działowych i ścian kabin ustępowych,
  - zmianę wykończenia ścian, podłóg i sufitów,
  - wymianę armatury sanitarnej wraz z osprzętem (umywalki, miski ustępowe, pisuary, itp.) i wyposażeniem dodatkowym,
  - przebudowę instalacji wodnej, kanalizacyjnej (wymiana pionów i rur kanalizacyjnych), centralnego ogrzewania i elektrycznej poprzez dostosowanie jej do projektowanego układu ścian i urządzeń,
  - wykonanie mechanicznej wentylacji wyciągowej – wentylatorowy kanałowe z czujnikami ruchu.

  Koszt inwestycji to kwota 467 943,12 zł.

   

 • Budowa oświetlenia ulicznego w Wierzbicy

  Budowa oświetlenia ulicznego w Wierzbicy

  2019.09.25

  W ubiegłym tygodniu zostały zakończone prace związane z realizacją zadania pn. Budowa punktów świetlnych Wierzbica – skrzyżowanie z droga gminną do Pobyłkowa – oświetlenie drogi gminnej. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 3 lipca 2019 r.

  Zakres prac obejmował budowę linii kablowej oświetlenia drogowego o łącznej długości około 781 m oraz montaż 17 szt. punktów świetlnych wyposażonych w oprawy LED o mocy 55W i 26W. Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego była firma ELEKTRO-BUD Paweł Łazicki z Marek. Koszt realizacji inwestycji wyniósł 78.060,72 zł brutto. Poniżej przedstawiamy zdjęcia z realizacji.

   

 • Burmistrz odebrał promesę na budowę ul. Książęcej

  Burmistrz odebrał promesę na budowę ul. Książęcej

  2019.09.24

  23 września Burmistrz Artur Borkowski odebrał promesę z rąk wojewody mazowieckiego Zdzisława Sipiery i wiceministra infrastruktury Andrzeja Bittela na realizację inwestycji związaną z budową ulicy Książęcej w Jadwisinie.

  O inwestycji możecie Państwo przeczytać TUTAJ.

  Link do przetargu i informacja z otwarcia ofert TUTAJ.

Stronicowanie