Rotator zdjęć

Główna treść strony CMENTARZ ŻYDOWSKI W SEROCKU

Zagospodarowanie terenu cmentarza żydowskiego

18 stycznia zostało wszczęte postępowanie przetargowe dotyczące zagospodarowania terenu dawnego cmentarza żydowskiego położonego na granicy Serocka i Wierzbicy.

Przedsięwzięcie będzie polegało na instalacji na terenie cmentarza macew znajdujących się obecnie na nasypie „Barbarka” (macewy znalazły się na „Barbarce” w wyniku dewastacji cmentarza żydowskiego w czasach okupacji niemieckiej), odnowieniu ogrodzenia i ścieżek znajdujących się na terenie obiektu, a także wykonaniu dojścia do cmentarza od strony Jeziora.

Na realizację zadania udało się pozyskać środki zewnętrzne w ramach PROW w kwocie niemal 100.000,00 zł

Przeprowadzenie prac będących przedmiotem przetargu jest ostatnim etapem starań o przywrócenie temu terenowi właściwego charakteru, a tym samym zachowanie istotnej części dziedzictwa kulturowego naszego miasta.