Rotator zdjęć

Główna treść strony EDUKACJA/ ОБРАЗОВАНИЕ

Edukacja

Если вы являетесь родителем ребенка из Украины и вам необходимо записать его в начальную школу в районе города Сероцк(Serock), обратитесь в школу в вашем районе:

1.Начальная школа им.М. Коперника в Сероцке(im.M.Kopernika w Serocku) (для детей, проживающих в Сероцке, Вежбице, Гонсёрове и окрестностях).
адрес: Сероцк, ул. Пултуска 68, 05-140 Сероцк
телефон: 22 782 73 11,
электронная почта: sekretariat@spserock.pl

2.Начальная школа им.Е. Шанявского в Ядвисине(im.J.Szaniawskiego w Jadwisinie)
(для детей, проживающих в Ядвисине, Стасим Лесе и окрестностях)
адрес: Ядвисин, ул. Школьная 46, 05-140 Сероцк
телефон: 22 782 75 48,
электронная почта: spjadwisin@post.pl

3.Начальная школа им.Войска Польского в Зегже (im. Wojska Polskiego w Zegrzu)
(для детей, проживающих в Зегже, Скубянке, Досине и окрестностях)
адрес: Зегже, ул. Офицерская 3, 05-131 Зегже
телефон: 22 765 40 80,
электронная почта: sekretariat@spzegrze.pl

4.Комплекс школы и детского сада на Воле Келпинской(Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej)
(для детей, проживающих на Воле Келпинской, Яхранке, Маринине, Каролине, Избице и  окрестностях)
адрес: Воля Келпиньска, 05-140 Сероцк
телефон: 22 782 75 50,
электронная почта: Szkola@zsp-wola-kielpinska.edu.pl
Если вам нужна подробная информация, вы можете получить ее в Службе обслуживания школ и детских садов в Сероцке,
телефон:  22 768 35 65, 
электронная почта: zosip@serock.pl.

 

Читайте также информацию: ЗДЕСЬ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Serock w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zegrzu, ul. Oficerska 3 otwieramy oddziały przygotowawcze,

do których mogą uczęszczać uczniowie przybyli z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, nieznający języka polskiego albo znający go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki w Polsce

Nauczanie w oddziale przygotowawczym jest prowadzone według realizowanych w szkole programów nauczania, z dostosowaniem metod i form ich realizacji do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów.

W oddziałach przygotowawczych będą zatrudnione osoby władające językiem ukraińskim w charakterze pomocy nauczyciela.

W oddziale przygotowawczym w ramach tygodniowego wymiaru godzin, prowadzi się naukę języka polskiego wg programu nauczania opracowanego na podstawie ramowego programu kursów nauki języka polskiego dla cudzoziemców, w wymiarze nie niższym niż 6 godzin tygodniowo.

W celu zakwalifikowania ucznia do odpowiedniej klasy – rodzic ucznia lub inna osoba sprawująca opiekę nad uczniem może przedstawić dyrektorowi szkoły: świadectwa, zaświadczenia lub inny dokument wydany przez szkołę w Ukrainie lub pisemne oświadczenie dotyczące sumy lat nauki szkolnej ucznia.

Do oddziałów przygotowawczych będzie zorganizowane dowożenie na trasie:

Serock – Jadwisin – Zegrze.

Zgłoszenia należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Zegrzu, tel. 22 765 40 80.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jeśli jesteś rodzicem dziecka z Ukrainy i potrzebujesz zapisać swoje dziecko do szkoły podstawowej na terenie gminy Serock, skontaktuj się ze szkołą, w rejonie której przebywasz:

  1. Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Serocku

(dla dzieci przebywających w Serocku, Wierzbicy, Gąsiorowie  i okolicach)

adres: Serock, ul. Pułtuska 68, 05-140 Serock

tel. 22 782 73 11

e-mail: sekretariat@spserock.pl

 

  1. Szkoła Podstawowa im. J. Szaniawskiego w Jadwisinie

(dla dzieci przebywających  w Jadwisinie, Stasim Lesie i okolicach)

adres: Jadwisin, ul. Szkolna 46, 05-140 Serock

tel. 22 782 75 48

e-mail: spjadwisin@post.pl

 

  1. Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Zegrzu

(dla dzieci przebywających w Zegrzu, Skubiance, Dosinie i okolicach)

adres: Zegrze, ul. Oficerska 3, 05-131 Zegrze

tel. 22 765 40 80

e-mail: sekretariat@spzegrze.pl

 

  1. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej

(dla dzieci przebywających w Woli Kiełpińskiej, Jachrance, Maryninie, Karolinie, Izbicy i okolicach)

adres: Wola Kiełpińska, 05-140 Serock

tel. 22 782 75 50

e-mail: szkola@zsp-wola-kielpinska.edu.pl

 

Jeśli potrzebujesz szczegółowych informacji możesz uzyskać je w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku, tel. 22 768 35 65, e-mail: zosip@serock.pl.

Prosimy o przekazanie informacji osobom z Ukrainy, które przyjmujecie Państwo w swoich domach. 

 

Ulotka informacyjna TUTAJ. 

Powrót do topu strony