Rotator zdjęć

Główna treść strony Kontakt w sprawie kolei

Kontakt w sprawie kolei

Informacje w sprawie można uzyskać w Referacie Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rozwoju: planowanie@serock.pl  lub telefonicznie: 22 782 88 31, 22 782 88 26 i 22 782 88 27.