Rotator zdjęć

Główna treść strony Obszary i kolorystyka

Obszary i kolorystyka

W projekcie SIM zostały wyróżnione poszczególne obszary tematyczne w zakresie funkcjonowania miasta i gminy, dedykowane dla określonych grup docelowych. W ramach tych obszarów realizowana będzie komunikacja z wykorzystaniem projektów (plastyczno-architektonicznych) nośników serockiego Systemu Informacji Miejskiej. Ikony symboli obszarów powstały w celu wspierania i lepszego obrazowania poszczególnych zakresów tematycznych.

OBSZARY TEMATYCZNE
historia, natura, mieszkańcy i życie codzienne, turystyka, biznes i inwestycje, sport i rekreacja, kultura.

Kolory systemowe są stałym, kluczowym elementem budującym wizualny przekaz informacji. Ten przekaz w zależności od tematyki jakiej dotyczy wzbogacony został o kolorystykę danego obszaru - sport i rekreacja (niebieski), turystyka (żółty) itd. Każdy z siedmiu obszarów ma przypisany jeden unikalny kolor. Kolorami podstawowymi SIM są szary i grafitowy. Kolory te stanowią tło pojawiające się na większości nośników informacyjnych. Kolory zostały dobrane w ten sposób, aby tło główne było wyłącznie tłem dla informacji, nienarzucającym się i dobrze korespondującym z barwami poszczególnych obszarów. W zaproponowanym kolorze tła - grafitowym - ważna jest też kontrastowość w połączeniu właśnie z tymi barwami oraz z napisami, które są białe.

PIKTOGRAMY
Do SIM wprowadzone zostały piktogramy dedykowane poszczególnym obszarom tematycznym, których zadaniem jest usprawnienie komunikacji z mieszkańcami i turystami. Znaki graficzne - piktogramy - zdecydowanie lepiej sprawdzają się niż komunikaty słowne. Liczy się bowiem zwięzłość przekazu oraz jego uniwersalność. Dla poprawienia widoczności piktogramów oraz lepszego rozpoznawania obszaru umieszczone zostały w kołach w kolorach dedykowanych poszczególnym obszarom.

Piktogramy zostały zaprojektowane w taki sposób aby nadać grafice znaku również pewien indywidualny charakter, spójny dla całego systemu SIM oraz dla całej gamy znaków z innych obszarów tematycznych. 

  • kolorystyka i obszary
  • ikony obszarów