Rotator zdjęć

Główna treść strony Zgłoszenia zameldowania i wymeldowania

Zgłoszenia zameldowania i wymeldowania

Zameldowania na pobyt stały lub na pobyt czasowy (powyżej 3 miesięcy), wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego także można dokonać przez internet. Wystarczy, że klikniesz TUTAJ. Będziesz musiał dołączyć dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (akt notarialny, wypis z księgi wieczystej, umowa najmu).

Jeżeli chcesz dokonać zameldowania lub wymeldowania osobiście, zapraszamy do urzędu po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (22 782 8852, 22 7828832), poinformujemy Cię jakie dokumenty musisz okazać przy zameldowaniu.

Wnioski do pobrania dostępne TUTAJ. 

Data zameldowania jest tożsama z datą zgłoszenia zarówno przez internet jak też osobiście.

Nie pobieramy żadnych opłat za czynności meldunkowe. 

Przy zameldowaniu na pobyt stały, z urzędu bezpłatnie wydajemy zaświadczenie o zameldowaniu.

Uzgadniamy telefonicznie w jakiej formie przekażemy zaświadczenie osobie meldującej się za pośrednictwem profilu zaufanego ePUAP.

W razie pytań związanych z meldunkami prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy: 22 782 88 52, 22 782 88 32 lub usc@serock.pl.