Rotator zdjęć

Główna treść strony Dierżoniów

DZIERŻONIÓW

Dzierżoniów leży w województwie dolnośląskim u stóp atrakcyjnych krajobrazowo i turystycznie Gór Sowich. Cechują się one bogactwem minerałów, unikatowymi elementami fauny i flory oraz nierozwikłanymi tajemnicami podziemi z czasów II wojny światowej. Na północ od miasta wznosi się Góra Ślęża (zwana śląskim Olimpem) będąca w przeszłości miejscem obrzędów religijnych wielu kultur.
Początki grodu to XIII wiek, a znajdują się tu pamiątki po okresie panowania Piastów, władców czeskich, rodu Habsburgów czy wreszcie narodów niemieckiego i polskiego.
Pierwsze ślady pisane o Dzierżoniowie pojawiają się na kartach dokumentów z lat 50-tych XIIIw. Wtedy między innymi wzmiankowany jest kościół św. Jerzego.  Do końca XIII stulecia miasto urasta do rangi centrum gospodarczo-administracyjnego dla całej okolicy.
W dziedzinie gospodarki w mieście rozwija się przemysł włókienniczy i elektromechaniczny, a Zakłady Radiowe „Diora” słyną ze swoich wyrobów, zarówno w kraju jak i za granicą.
Miasto to także pięknie oświetlone ulice, osiedla, parki i skwery. W 1999 roku Dzierżoniów znalazł się na trzeciej pozycji wśród najlepiej oświetlonych gmin w Polsce.
W dziedzinie oświaty urząd realizuje program Samorządowej Szkoły Środowiskowej obejmujący m.in. dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych, nagrody i stypendia dla najlepszych uczniów.
Kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarczego miasta ma istnienie od 1997 roku podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK. Stwarza ona korzystne i atrakcyjne warunki dla inwestorów. Małym i średnim firmom proponuje się pakiet ulg i preferencji dla przedsięwzięć gospodarczych. Poza tym w mieście opracowano i wdraża się w życie Wieloletni Plan Inwestycyjny, będący doskonałym narzędziem przy aplikowaniu po środki unijne.
W rankingu „Profesjonalna Gmina Przyjazna Inwestorom” Dzierżoniów dwukrotnie otrzymał najwyższe wyróżnienienia, a w 2003 roku otrzymał tytuł „Gmina Fair Play – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji”.
Atutem miasta i niewątpliwie najważniejszym jego osiągnięciem jest uzyskanie przez Urząd Miasta w Dzierżoniowie w 1999 roku, jako pierwsza w Polsce jednostka administracji publicznej, Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością PN-ISO 9002:1996 oraz w 2003 roku – PN-ISO 9001:2001. W 2004 roku Urząd Miasta zostaje wyróżniony kolejnymi nagrodami: „Lider Zarządzania w Samorządzie Gminnym” a także Europejską Nagrodą Jakości EFQM.
Patronami miasta są Św. Jerzy i Jan Dzierżon.

 

http://www.dzierzoniow.pl