Rotator zdjęć

Główna treść strony Stowarzyszenie Gmina Serock Łączy

Stowarzyszenie Gmina Serock Łączy

Stowarzyszenie Gmina Serock Łączy (GSŁ) powstało 23 listopada 2012 r., a 11 lutego 2013 r. zostało zarejestrowane.

Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz rozwoju społecznego, gospodarczego, kulturalnego i sportowego Miasta i Gminy Serock.
Stowarzyszenie swoje cele realizuje przede wszystkim poprzez:
•   komunikację z mieszkańcami oraz sympatykami gminy,
•   promowanie inicjatyw na rzecz rozwoju Miasta i Gminy Serock,
•   współdziałanie z różnymi podmiotami na rzecz rozwoju lokalnego,
•   opracowywanie i współrealizowanie wizji rozwoju lokalnego,
•   podtrzymywanie tradycji i tożsamości narodowej, lokalnej oraz działania na rzecz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej,
• współudział w organizacji wydarzeń kulturalnych, sportowych i turystyczno - krajoznawczych,
•   upowszechnianie wiedzy o gminie,
•   prowadzenie działalności informacyjnej w środkach masowego przekazu.

KRS: 0000450568

Zarząd stowarzyszenia:
•   Prezes – Justyna Matuszewska,
•   Wiceprezes – Tomasz Pszczoła,
•   Członek zarządu – Mirosław Pakuła.

Kontakt:
•   www.stowarzyszeniegsl.org
•   www.facebook.com/StowarzyszenieGminaSerockLaczy
•   kontakt@stowarzyszeniegsl.org

 

  • -