Rotator zdjęć

Główna treść strony Stowarzyszenie Sympatyków Nowej Wsi

  • -

Zarząd Stowarzyszenia Sympatyków Nowej Wsi:

Prezes: Dariusz Stradomski (501 277 882)
Wiceprezesi : Marzena Sikorska, Anna Szulakowska

Członkowie Zarządu:
Błażej Buczyński
Sebastian Czubryt
Krzysztof Stradomski

Statutowe cele działalności Stowarzyszenia

1. Działalność wspomagająca rozwój i integrację społeczności lokalnych.
2. Promocja i wspomaganie nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
3. Promocja i wspomaganie krajoznawstwa oraz wypoczynku.
4. Upowszechnianie kultury i sztuki, ochrona dóbr kultury i tradycji.
5. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
6. Ochrona i promocja działalności ekologicznej oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.
7. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w regionie.
8. Działalność na rzecz bezpieczeństwa oraz porządku publicznego.
9. Upowszechnianie ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji.
10. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy pomiędzy społeczeństwami.

  • W Nowej Wsi znajduje się jedyna w Polsce wiejska Aleja Przyjaciół z zamontowanymi w chodniku imiennymi płytami poświęconymi osobom obdarzonym przez społeczność tytułem Przyjaciela Nowej Wsi.
  • Od 2009 roku, cyklicznie organizowane są we wsi "Krzyśki", impreza ku czci patrona Nowej Wsi św. Krzysztofa, wpisana do gminnego kalendarza imprez.

Nowa Wieś
05-140  Serock
ul. Popowska 1

Adres strony internetowej - www.nowawies.org.pl