Rotator zdjęć

Główna treść strony Archiwum odpowiedzi na pytania do Burmistrza

Pytanie -  Rafał ( 2.04.2020)

Witam , czy w związku z obecną sytuacją pandemii i zamknięcia usług w całej Polsce gmina Serock przewiduje zwolnienie z podatku od nieruchomości działalności gospodarczej na czas objęty zakazem prowadzenia usług ?
Proszę o informację . Pozdrawiam Rafał

Odpowiedź:
W związku z ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw obecnie trwają prace nad podjęciem stosownych uchwał w zakresie możliwości udzielania dodatkowego wsparcia dla przedsiębiorców w stosunku do dotychczas obowiązujących przepisów.

Informujemy jednocześnie, iż w ramach obecnie obowiązujących przepisów istnieje możliwość składania wniosków o ulgi w podatkach na podstawie art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa

Pytanie - Dorotka, 30.03.2020
Panie Burmistrzu nastąpiła pomyłka w odstępie dotyczącym odbioru odpadów segregowanych dla miejscowości Jadwisin. Z rozpiski wynika, ze mamy 6 tygodniowy odstep od oststniego terminu odbioru. Poprzedni byl 3 marca, a kolejny ma byc dopiero za 1,5 miesiaca. Odpady segregowane mialy byc odbierane co miesiac, a nie co 1,5 miesiaca. Prosze natychmiast skorygowac bledne daty i powiadomic mieszkancow.
Dziekuje

Odpowiedź:

Szanowna Pani, w odpowiedzi na Pani wiadomość e-mail z dnia 30 marca 2020 r. informuję, że zgodnie z Uchwałą
Nr 159/XVI/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Serock a konkretniej postanowieniami § 8 ust.4 pkt 1) regulaminu ustalono częstotliwość odbioru odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny z zabudowy jednorodzinnej jako jeden raz w miesiącu. Wskazana przez Pani częstotliwość odbioru odpadów komunalnych (1 raz w marcu, tj. 3.03. oraz jeden raz w kwietniu - 14.04.) spełnia zatem postanowienia ww Uchwały.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z § 2 ust. 3 uchwały Nr 160/XVI/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia
27 listopada 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Serock, zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, selektywnie zebrane odpady takie jak papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowań wielomateriałowych oraz bioodpady właściciele nieruchomości mogą oddawać w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

 

Pytanie - Wojciech ( 07.03.2020)

Panie Burmistrzu proszę o informację, kiedy możemy się spodziewać naprawy nawierzchni drogowej na ulicy Sadowej?

Odpowiedź:

Szanowny Panie Wojciechu,
w odpowiedzi na pytanie dotyczące naprawy nawierzchni drogowej na ulicy Sadowej w Serocku informuję, że prace związane z naprawą i bieżącym utrzymaniem drogi zlokalizowanej na działkach będących własnością Miasta i Gminy Serock zostaną zrealizowane w terminie do końca marca br.


Pytanie - Piotr (11.03.20220)

Panie Burmistrzu
Dwa pytania związane z jakością życia i możliwości dalszego rozwoju gospodarczego firm i mieszkańców Borowej Góry:
1. Kiedy możemy spodziewać się wykonania nawierzchni ulicy Dzikiej Róży w Borowej Górze? Ulica ta stanowi ważny łącznik między ulicą Długa i Nasielską mocno obciążony ruchem. Była praktycznie jedynym ciągiem komunikacyjnym w czasie remontu ulicy Długiej , z którego korzystała cała okoliczna ludność. Ulica Dzikiej Róży ma już pełna infrastrukturę podziemną więc nie ma niebezpieczeństwa zniszczenia jej nawierzchni przy budowie np. kanalizacji itp.
2. Kiedy możemy spodziewać się szczęśliwego zakończenia prac związanych ze światłowodem w rejonie ulic Nasielskiej, Długiej, Dzikiej Róży i innych bocznych przy Nasielskiej i Długiej w Borowej Górze i Stasim Lesie?
Pozdrawiam
     Piotr

Odpowiedź

Szanowny Panie Piotrze, w odpowiedzi na pytanie dotyczące wykonania nawierzchni ulicy Dzikiej Róży w Borowej Górze informuję, takie zadanie nie zostało zaplanowane w gminnym budżecie. Miasto i Gmina Serock nie posiada pełnego tytułu własności działek na których zlokalizowana jest droga. Jako współudziałowiec prowadzi wszelkie działania niezbędne do bieżącego utrzymania w stanie należytym drogi mobilizując Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej W Serocku do dokonywania napraw nawierzchni gruntowej.

Odpowiadając na Pana drugie pytanie dotyczącej zakończenia prac związanych z budową szerokopasmowego internetu światłowodowego  w rejonie wskazanych przez Pana ulic  informuję, że jest to inwestycja realizowana przez operatora telekomunikacyjnego Orange Polska w związku z czym Gmina nie bierze udziału w planowaniu tych zadań. Jednak z posiadanej przez Urząd wiedzy wynika, że budowa sieci światłowodowej we wskazanym rejonie została zakończona a na obecną chwilę są wykonywane przez operatora wyłącznie podłączenia do poszczególnych odbiorców.

 Pytanie:
Szanowny Panie Burmistrzu
Chciałabym zwrócić Pana uwagę na nieoświetlony chodnik jak i nieoświetlone przejście dla pieszych prowadzące na wiadukt w Borowej-Górze (przy zjeździe z ul. Długiej).
Pojazdy często zjeżdżają z wiaduktu z bardzo dużą prędkością, pasy dla pieszych znajdują się tuż za zakrętem. Jest to bardzo niebezpieczne miejsce. Często zdarza się, że pojazd zatrzymuje się gwałtownie, z piskiem opon, gdy w ostatniej chwili kierowca dostrzeże pieszego. Może tam dochodzić do wypadków.
Pieszy czułby się znacznie bezpieczniej, gdyby cały chodnik prowadzący na wiadukt jak i przejście dla pieszych było oświetlone. Każda przestrzeń publiczna wymaga właściwych warunków oświetleniowych, które musza być spełnione, aby zapewnić ogólne bezpieczeństwo.
(Anna, 17.02.2020 r.)

Odpowiedź:

Szanowna Pani Anno,

dziękuję za przekazanie Pani spostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa ruchu pieszych na węźle drogowym Jadwisin. Muszę niestety poinformować, że w najbliższej perspektywie finansowej nie planujemy rozbudowy oświetlenia w tym miejscu. Przejście dla pieszych zlokalizowane jest w bezpośrednim sąsiedztwie skrzyżowania ul. Długiej ze zjazdem z wiaduktu, co wymusza spowolnienie ruchu pojazdów a nawet zatrzymanie. Widoczność na przejściu dla pieszych nie jest również w żaden sposób ograniczona. Z daleka widać nadjeżdżający pojazd lub pieszego przy przejściu, co przy zachowaniu ostrożności i poruszaniu się zgodnie z przepisami, warunkuje bezpieczeństwo w tym miejscu. Ponadto w bliskim sąsiedztwie bo ok. 15 metrów zlokalizowana jest lampa oświetleniowa, która oświetla skrzyżowanie, w tym częściowo przejście dla pieszych. Węzeł drogowy został wybudowany 12 lat temu przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, która do dziś jest jego zarządcą. W okresie jego użytkowania nie zanotowano zdarzeń z udziałem pieszych, w tym na wskazanym przejściu. Istotnie niekomfortowe może być za to poruszanie się po zmroku chodnikiem wzdłuż łącznicy w kierunku Jadwisina, i o ile poruszamy się pieszo, mamy alternatywę w postaci oświetlonych schodów, chodnika przy drodze serwisowej i ul. Długiej. Chcę aby Pani wiedziała, że analizujemy na bieżąco potrzeby w zakresie rozbudowy oświetlenia drogowego na terenie gminy, również w kontekście zgłaszanych przez mieszkańców wniosków. Chcielibyśmy oświetlić każdą drogę, każdy chodnik, ale stale rosnące koszty utrzymania infrastruktury oświetleniowej – głównie koszty energii, zmuszają nas do ograniczania inwestycji w zakresie budowy oświetlenia. 


 

Pytanie:
Panie Burmistrzu - przydałby się w Jachrance sklep wielobranżowy np. Biedronka czy jemu podobny. Malutkie sklepiki nie zapewniają dostępności do potrzebnych artykułów codziennego użytku. Mieszkam tu trzeci rok. Jestem po wypadku i dotrzeć do odległych sklepów w Serocku lub Legionowie, to nie na moje możliwości. Jest wiele terenów wolnych, na których można by usytuować taki sklep. W okolicy Warszawianki powstały liczne osiedla i nowo zasiedlone ulice. Jestem przekonana, że mieszkańcy okolic byliby zadowoleni z takiej inwestycji. Czy jest jakaś szansa na powstanie wielobranżowego marketu. Od czego i od kogo zależy powstanie ww. inwestycji.
Jadwiga (16.02.2020 r.)

Odpowiedź:

Szanowna Pani Jadwigo,

obserwujemy intensywny rozwój budownictwa mieszkaniowego w całej gminie Serock, choć w istocie najszybciej następuje on w miejscowościach znajdujących się w niedalekiej odległości od Jeziora Zegrzyńskiego. W chwili obecnej zdecydowana większość budynków, jaka jest budowana powstaje z inicjatywy właścicieli działek, a zatem to od ich indywidualnej decyzji zależy, czy i w którym miejscu zlokalizowany zostanie np. sklep. Gmina posiada uchwalone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które umożliwiają realizację takich budynków na w wielu miejscach. Jestem przekonany, że kwestie biznesowe zaważą na tym, że podobne punkty handlowe wkrótce będą coraz liczniej pojawiać się w naszej gminie.


 

Pytanie:
Szanowny Panie Burmistrzu, czy w przyszłym roku będzie możliwość zrobienia lodowiska?
(Iza, 21.02.2020)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,
w nawiązaniu do Pani zapytania informuję, iż co roku podejmowany jest temat lodowiska. Również w roku bieżącym – po analizie i konsultacjach z mieszkańcami -  będziemy zastanawiali się jaki będzie model docelowy korzystania z lodowiska. Do analizy brane są pod uwagę liczne czynniki w tym zakresie tj. koszty utrzymania, potencjalna liczba uczestników (frekwencja), prognozowane warunki pogodowe, odległość do najbliższych lodowisk i inne.
 


 

Pytanie:
Dziękuję bardzo za odpowiedź w sprawie kanalizacji przy ul. Daliowej. Przyznam, że jest to dla mnie niepokojące, że na tym odcinku ulicy (ul.Daliowa do ul. Thorka) nie planowane są inwestycje w kanalizację (w dalszym ciągu kanalizacja nie jest grawitacyjna i kończy się w połowie ulicy). Mam świadomość, że na ten moment zabudowa w drugiej części ulicy jest jeszcze niezbyt rozbudowana nie mniej jednak uważam, że w najbliższym czasie powinno to się zmienić. Każdy, kto planuje inwestycje w dom musi zaplanować podstawowe media. Na ten moment jedyna możliwość to budowa podstawowego Szamba (wydatek z punktu ekologicznego nieopłacalny) lub przydomowa oczyszczalnia ściekowa, dla której jeszcze w ubiegłym roku była udzielana dotacja z Gminy dla nowo powstałych i projektowanych. domów. Na ten moment ta dotacja już nie obowiązuje ponieważ udzielana jest tylko dla domów i szamb modernizowanych. Co możemy w tej sytuacji zrobić? Jestem przekonany, że znajdzie się wiele osób, które planują budowę i chciałoby skorzystać z takiej dotacji nawet w symbolicznej wielkości. Jeżeli taka dotacja nie będzie już możliwa proszę w takim razie o ujęcie w planach rozbudowy na przyszły rok. Pozdrawiam
(Karol, 12.02.2020 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Karolu
W odpowiedzi na Pana pytanie informuję, że Gmina decydując o realizacji inwestycji z zakresu budowy sieci kanalizacji sanitarnej  bierze pod uwagę przede wszystkim ilość zabudowań i potencjalną liczbę osób, które przyłączą się do nowo budowanego kanału. Założeniem Gminy przy wydatkowaniu środków finansowych na inwestycję jest, aby  skorzystała z niej jak największa liczba mieszkańców. Ponadto dla inwestycji na takich terenach możemy uzyskać dofinansowanie ze środków zewnętrznych.
Natomiast aby podłączyć mieszkańców ulicy Daliowej do sieci kanalizacji sanitarnej należy wybudować kanał w ulicy Tchorka odprowadzający ścieki do nowo budowanej przepompowni ścieków przy ulicy Zakroczymskiej. W chwili obecnej ulica Tchorka w większości nie jest zabudowana, co spowodowałoby, że nie mamy możliwości osiągnięcia efektu ekologicznego przez co nie ma możliwości ewentualnego pozyskania środków zewnętrznych na budowę kanalizacji  ulicy Daliowej.
Ponadto Gmina posiada liczną dokumentację techniczną z zakresu gospodarki ściekowej z pozwoleniami na budowę, które musi zrealizować w pierwszej kolejności. Z tego względu oraz ze względu na ograniczone środki finansowe w budżecie Gminy na 2020 rok nie zaplanowano projektów sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta i Gminy Serock.

 

Pytanie:
Wracam z odpowiedzą do sprawy dotyczącej budowy kanalizacji w ulicy Krótkiej w Borowej Górze. W pierwszej kolejności chciałbym zaznaczyć, że wspólna inwestycja jest niezgodna z prawem cytuje "Organy stanowiące gmin do uchwał, a więc aktów prawa miejscowego, dotyczących warunków podłączenia do gminnych sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji ogólnej często wprowadzają obowiązek ponoszenia przez mieszkańców opłaty przyłączeniowej. Dotyczy on możliwości podłączenia budynku do gminnych sieci. (...) W piśmie skierowanym do wszystkich prokuratorów regionalnych Zastępca Prokuratora Generalnego Robert Hernand zwrócił uwagę, że obowiązek ponoszenia opłat nakładany jest na mieszkańców bez upoważnienia ustawowego i narusza art. 7, art. 84 i art. 94 Konstytucji RP" przygotowanie dokumentacja naraża mieszkańców na koszt co za tym idzie inwestycja byłyby odpłatna. Dodatkowo byłaby to rażąca dyskryminacja mieszkańców tej ulicy ponieważ inni mieszkańcy nie partycypowali w projektach. Czy do innych inwestycji gminnych mieszkańcy też dostarczają odpłatnie projekty?
Z góry dziękuję za odpowiedź
Piotr (07.02.2020)

Odpowiedź:

Szanowany Panie Piotrze,
propozycji Gminy odnośnie wspólnej inwestycji polegającej na tym, że mieszkańcy opracują projekt i nieodpłatnie przekażą go Gminie do realizacji nie można traktować jako opłaty przyłączeniowej. Opracowanie projektu przez mieszkańców i przekazanie go Gminie nie jest warunkiem przyłączenia do kanalizacji, ma jedynie na celu przyspieszenie realizacji inwestycji, które nie jest uwzględniona w Wieloletnim Planie Finansowania Miasta i Gminy Serock.  Podstawą takiej formy współpracy jest Uchwała Rady Miejskiej w Serocku z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Zgodnie z ww. uchwałą jednym z kryterium oceny wniosku o realizację inicjatywy lokalnej jest dokumentacja projektowa z kosztorysem inwestorskim oraz przygotowanym wnioskiem o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie zamiaru budowy. Biorąc pod uwagę powyższe, propozycja Gminy jest zgodna z prawem i nie można traktować jej jako opłaty przyłączeniowej.
Odpowiadając na drugie pytanie informuję, że tak mieszkańcy przekazują również projekty sieci wodociągowych, które Gmina realizuje. Ponadto taka forma współpracy jest proponowana mieszkańcom w sprawie budowy dróg i oświetlenia.

 

Pytanie:
Dzień dobry,
1.Kiedyś w jakimś artykule wpadła mi w oko informacja o planowanej rozbudowie SP w Jadwisinie. Jaki będzie zakres rozbudowy i w jakim terminie on nastąpi?
2.czy jest jakiś dokument, z którego mogę dowiedzieć się,co będzie realizowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Stasi Las?
Pozdrawiam,
Katarzyna (28.01.2020)

Odpowiedź:

Szanowna Pani,
głównym założeniem rozbudowy szkoły w Jadwisinie jest stworzenie nowoczesnej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym na miarę potrzeb dzieciaków uczęszczających do tej placówki. Jednak aby rozbudowa dała oczekiwany efekt konieczna będzie ingerencja w część istniejącego budynku (na lewo od wschodniego wejścia). I tak w wyniku tej inwestycji szkoła zyska - oprócz dużej sali gimnastycznej, która będzie mogła funkcjonować jako dwie mniejsze o wymiarach 24m x 12m każda - 3 dodatkowe sale lekcyjne, miejsce na przestronną bibliotekę oraz dwa zaplecza magazynowe. Dodatkowo planuje się stworzyć przyjazną uczniom  - bo przestronną część komunikacyjną. Na rok 2020 przewidziano opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej i uzyskanie pozwolenia na budowę.
Jeżeli natomiast chodzi o przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w Stasim Lesie,  to na dzień dzisiejszy we wniosku o przeznaczenie środków finansowych widnieją dwie pozycje:  instalacja systemu nawadniającego strefy zieleni na placu zabaw oraz wykonanie projektu oświetlenia ul. Helenki.

Pytanie:
Dzień dobry!
Zbliża się wiosna czy planowana jest renowacja placu zabaw w Serocku? Działa tylko jedna huśtawka. Dzieci które odwiedzają ten plac jest sporo. Niektóre sprzęty są niebezpieczne i zbutwiałe. Było by miło aby w centrum miasta plac zabaw prezentował się ciut bardziej okazale.
Katarzyna (12.02.2020)

Odpowiedź:
Szanowna Pani, odpowiedź na podobne pytanie została już udzielona poniżej - pytanie Pani Izabeli z dnia 15.12.2019 r.

Pytanie:
Kiedy powstanie obiecywany na spotkaniu przedwyborczym plac zabaw w Jachrance. Obecnie w naszej miejscowości nie ma żadnej infrastruktury dla dzieci.
Sebastian (5.02.2020)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,
w odpowiedzi na wiadomość dotyczącą budowy placu zabaw dla dzieci w Jachrance uprzejmie informuję, że obecnie jesteśmy na etapie poszukiwania gruntu pod to zamierzenie inwestycyjne. Po pozyskaniu odpowiedniej nieruchomości zostaną rozpoczęte działania zmierzające do opracowania dokumentacji technicznej dla tej inwestycji.

 

Pytanie:
jako mieszkaniec Serocka chciałbym się spytać czy istnieją już plany którędy dokładnie mają przebiegać 4 warianty dużej obwodnicy Warszawy na terenie naszej gminy ? Z tego co widziałem na dość niedokładnych mapach 2 z tych wariantów opierają się o drogę nr 62 i istniejący most na Narwi. Ciekawi mnie jednak jak zaplanowane są 2 pozostałe warianty ? Czy zakładają one budowę nowego mostu ? Jako zapalony żeglarz nie ukrywam, że od razu nasuwa mi się kwestia negatywnego wpływu ewentualnej budowy takiego mostu na ruch żeglarski i ogół turystyki w naszym mieście i najbliższym regionie.
Z góry dziękuję za każde informacje.

(Paweł, 2.02.2020 r.)

Odpowiedź:
Panie Pawle,
według posiadanych przez nas informacji Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad obecnie opracowuje studium korytarzowe tzw. dużej obwodnicy Warszawy, która w okolicy Serocka ma być projektowana jako droga S50. Dotychczas nie opublikowano wyników prac nad studium korytarzowym, które faktycznie będzie pierwszym opracowaniem, odpowiadającym na pytanie o możliwe trasy nowo projektowanej drogi.

Budowa trasy przez Jezioro Zegrzyńskie z pewnością będzie wymagała wykonania nowej przeprawy mostowej. Ze względu na poprowadzony w kierunku północnym szlak żeglowny, nowa przeprawa mostowa z pewnością będzie uwzględniać wymagania związane z zapewnieniem możliwości ruchu jednostek pływających po Jeziorze. Niemniej stale monitorujemy rozwój wydarzeń związanych z przygotowaniem do realizacji przedmiotowej drogi i z niecierpliwością oczekujemy bardziej szczegółowych informacji co do jej parametrów jak i analizowanych wariantów trasy.

 

 

Pytanie:
Szanowny Panie Burmistrzu.
Chciałbym wrócić z pytaniem dotyczącym kanalizacji na ulicy Krótkiej w Borowej Górze. Od ulicy Nasielskiej do ulicy Długiej jest tylko jedna działka na której nie ma postawionego domu a to chyba wystarczający powód aby zainteresować się naszą sprawą. Uważam, że inwestycja warta jest Pana uwagi.
Będę wdzięczny za pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.
Piotr (22.01.2020)

Odpowiedź:
Panie Piotrze,
tak jak już wcześniej informowaliśmy, ze względu na duże zainteresowanie podłączeniem się do systemu kanalizacji zbiorczej mieszkańców ulicy Krótkiej, Gmina w 2015 roku  wyraziła zgodę na wspólną inwestycję. Wspólna inwestycja polegać miałaby na tym, że mieszkańcy na własny koszt opracują dokumentację projektową i przekażą ją nieodpłatnie gminie do realizacji. Po otrzymaniu pełnej dokumentacji technicznej gmina w ciągu 3 lat podejmie działania mające na celu wyrażenie przez Radę Miejską zgody na wydatkowanie środków na ten cel. Do chwili obecnej taka dokumentacja do Urzędu nie została złożona. Ponadto informuję, że  w Wieloletnim Planie Finansowym na lata 2019-2023 nie mamy przewidzianego na tę chwilę żadnego zadania związanego z opracowaniem dokumentacji technicznej z branży sanitarnej. Gmina posiada bardzo dużą liczbę dokumentacji  technicznej wraz z pozwoleniem na budowę, które zobowiązana jest zrealizować w pierwszej kolejności.

Pytanie:
Kto jest właścicielem Rezerwatu Jadwisin? Dlaczego ten rezerwat jest kompletnie zaniedbany: drzewa z oryginalnych ścieżek nie usunięte, więc spacerowicze wydeptują nonwe, w głąb drzewostanu, zatakowane przez szkodniki drzewa są nie usuwane, brak jest zabezpieczenia najstarszego dębu (myślnę, że ma on 600-700 lat i 8 m. obwodu) i informacji o nim w przewodniku o Mieście i Gminie Serock, jako atrakcji.
Na granicy Serocka w kierunku Jadwisina jest tablica informująca o istnieniu na terenie Jadwisina pałacu Radziwiłłów. Proszę spróbować podejść w pobliże tego pałacu to zostanie Pan poszczuty psem przez ochroniarza. Po co więc tablica zachęcająca do odwiedzenia tego pałacu, lub choćby zobaczenia jego frontonu?
Na ścieżce wzdłuż Zalewu Zegrzyńskiego jest tablica informująca o pałacu Radziwiłłów. Podano na niej, że właścicielem tego pałacu jest Urząd Rady Minnistrów. Czy to jest prawda? Jeśli nie, to kto jest właścicielem i czamu to jest ukrywane?
Dlaczego do istniejącego od lat osiedla przy ul. Prof. Tutki w Jadwisinie prowadzi polna droga z dołami i dalej całe to osiedle jest nie oświetlone, gdy w Serocku nawet drogi prowadzące do lasu są oświetlone? Jeśli wymagałoby to udziału w kosztach poprawy tego stanu rzeczy przez okolicznych mieszkańców to, wydaje mi się, że inicjatorem i organizatorem tych zmian powinien być właściwy wydział Urzędu MG Serock.
Z poważaniem,
Jan (03.01.2020)

Odpowiedź:
Panie Janie,
rezerwat Jadwisin, wraz ze znajdującym się na jego terenie zespołem zabudowy stanowi własność prywatną. Tablice jakie znajdują się w przestrzeni miasta, m.in. na ścieżce wzdłuż brzegu Jeziora Zegrzyńskiego nie zostały zaktualizowane po sprzedaży tego majątku na rzecz osoby prywatnej. Rozsądnym terminem na weryfikację tych informacji będzie z pewnością modernizacja ścieżki krajoznawczo-turystycznej Serock – Jadwisin.  Gmina dotychczas nie zawarła porozumienia z właścicielem terenu, w oparciu o które mogłaby podjąć się utrzymania ogólnodostępnej ścieżki przebiegającej przez teren rezerwatu. Brak porozumienia wynika m.in. z faktu, że wszelkie dotychczas podjęte próby nawiązania z nim kontaktu zakończyły się niepowodzeniem. W tej sytuacji, za bezpieczeństwo na ścieżce odpowiada właściciel terenu. Fakt, że teren ten został objęty ochroną w formie rezerwatu przyrody, w istocie bardzo ogranicza możliwości prowadzenia jakichkolwiek cięć pielęgnacyjnych bądź sanitarnych w drzewostanie, co może stanowić pewną odpowiedź na Pana wątpliwości co do pozostawionych drzew martwych bądź obumierających. Bieżący nadzór nad zachowaniem rezerwatu sprawuje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, zatem jeżeli pewne zachowania, lub zaniechania ze strony właściciela nieruchomości budzą Pana obawy, proponuję nawiązanie kontaktu z tą instytucją.

Droga prowadząca do osiedla (ul. Parkowa) stanowi drogę gminną i jest ona utrzymywana w ramach bieżących robót wykonywanych na drogach gruntowych. W sytuacji kiedy w wyniku intensywnego użytkowania stan drogi ulega pogorszeniu, proszę zgłosić ten fakt do Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku. Natomiast droga dojazdowa w obrębie osiedla przy ul. prof. Tutki w Jadwisinie stanowi przedmiot użytkowania wieczystego wielu osób, co dotychczas uniemożliwiało podjęcie przez gminę jakichkolwiek działań inwestycyjnych. Ponieważ za stan i utrzymanie dróg wewnętrznych odpowiada właściciel (użytkownik wieczysty) terenu, na którym jest ona zlokalizowana, gmina nie może wybudować na jej terenie oświetlenia, czy podjąć się jej utrzymania.

Pytanie:
1.Proszę o opublikowanie planowanych inwestycji w 2020 r w naszej gminie na stronie gminy.
2.Czy kiedykolwiek planowane jest małe lodowisko jak w Pomiechówku lub kino?
3. Czy w SP Serock likwidacja korytarzy i zamiana na sale dla oddziałów zerowych jest konieczna?
4. Czy przy SP Serock powstanie nowa hala sportowa, stołówka?
5.Czy w inwestycjach powstającej spółki samorządowej SIS będą stosowane obligacje przychodowe? jak wiadomo ten instrument nie jest zaliczany przez ustawodawcę do wskaźnika zadłużenia z artykułu 243 ustawy o finansach publicznych.
(Łukasz, 18.12.2019 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie
W odpowiedzi na przesłane zapytanie informuję jak niżej:
Ad.1 Budżet Miasta i Gminy Serock co roku jest publikowany na stronie www.bip.serock.pl. Również plan finansowy na 2020 r. jest tam zamieszczony. Zapraszam więc do odwiedzenia strony internetowej.
Ad.2 Obecnie plany inwestycyjne Gminy Serock nie przewidują budowy lodowiska ani kina.
Ad.3. Planowana na 2020 r modernizacja tzw. „łącznika” budynku Szkoły Podstawowej w Serocku, w którym aktualnie zorganizowane są 3 oddziały przedszkolne, biblioteka i małe sale szkolne ma na celu dostosowanie pomieszczeń do funkcji jakie obecnie pełnią. Zmiany obejmujące tę część budynku będą uwzględniały również potrzeby szkoły. Z pewnością modernizacja budynku nie spowoduje likwidacji korytarzy. Jej głównym założeniem jest wydzielenie pomieszczeń przedszkolnych od części szkolnej, co wynika również z przepisów prawa w zakresie dostosowania pomieszczeń pod względem ochrony przeciwpożarowej – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa gmina ma obowiązek dostosowania pomieszczeń w tym zakresie do 31.08.2022 r.
Planowane działania gminy mają także za zadanie połączenie organizacyjne oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole z oddziałami przedszkolnymi funkcjonującymi w przedszkolu. Uzyskamy tym samym jednolitość i ciągłość wychowania przedszkolnego, bez konieczności zmiany wychowawcy dla dziecka 6 letniego. Ponadto, w wyniku planowanych robót budowlanych, szkoła uzyska w tej części nowe pomieszczenie biblioteczne wraz z czytelnią wyposażoną w stanowiska komputerowe, całkowicie wydzielone komunikacyjnie od części przedszkolnej. Planowana modernizacja poprawi warunki i bezpieczeństwo dzieci przedszkolnych i szkolnych przebywających w tym budynku  
Ad.4 Obecnie trwają analizy możliwości rozbudowy SP w Serocku o salę gimnastyczną.
Ad.5 Będziemy rozważać różne modele finansowania inwestycji realizowanych przez  spółką SIS. Nie możemy wykluczyć także tego, o który Pan pyta.

 

Pytanie:
Chciałabym wiedzieć czy będzie remontowany plac zabaw w Serocku przy Pułtuskiej 64 przy parku, ponieważ jest tak stary i zniszczony że to wstyd aby w mieście nie było porządnego placu dla dzieci, a dzieci cały czas przybywa i nawet korzystają z niego przedszkola a dla dzieci z miasta nawet nie ma miejsca bo jest tak mało przyrządów i poniszczonych, a nie wiem czemu na wsiach w gminie budowane są nowe place a w mieście nie ma? Pozdrawiam i życzę powodzenia w podjęciu decyzji w budowie nowego i dużego placu zbaw dla naszych pociech. I to jest też myśl do rozważenia dla naszych radnych, których między innymi po to wybraliśmy.
(Izabela, 15.12.2019)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,
plac zabaw w Serocku jest jednym z pierwszych, który powstał na terenie naszej gminy.  Nie można się też nie zgodzić z argumentem, że na tle nowo powstałych obiektów może wyglądać niezbyt reprezentacyjnie. Dlatego też, mając świadomość takiego stanu rzeczy i jego odbioru przez mieszkańców Serocka, rozpoczęliśmy prace przygotowawcze mające na celu kompleksową rewitalizację tej przestrzeni. Analizujemy możliwości powiększenia obszaru istniejącego placu zabaw o przyległe grunty, a także prowadzimy rozmowy z zakładem energetycznym będącym właścicielem stacji transformatorowej zlokalizowanej w jego bezpośrednim sąsiedztwie na temat jej likwidacji. Wszystkie te działania zmierzają do tego aby w przyszłości powstał tu nowoczesny, funkcjonalny i przede wszystkim większy i bezpieczny teren rekreacyjny. Dlatego też prosząc Panią o cierpliwość i wyrozumiałość  zapewniam jednocześnie, że gdy tylko wypracujemy ostateczne rozwiązania we wspomnianych powyżej kwestiach – niezwłocznie przystąpimy do projektowania, a później budowy nowego placu zabaw.

 

Pytanie:
Witam,
Uprzejmie proszę o informacje jakie są lokalne przepisy w gminie Serock dotyczące psów.
Wielokrotnie wzywałam Straż Miejską również od marca tego roku, aby zainterweniowali w sprawie luźno wałęsających się psów sąsiadów (strażnicy widzieli filmiki i zdjęcia). W ubiegłą niedzielę te psy prawie rozszarpały mojego kota (mam nagranie z monitoringu). Od miesięcy wychodzę przed własną bramę na spacery ze swoimi psami z gazem, bo nie czuję się bezpiecznie. Zresztą nie tylko ja, pozostali sąsiedzi również. Uważam, że to skandal, że Gmina nie potrafi zaprowadzić porządku w tak pozornie prostej sprawie. Kompletnie straciłam zaufanie, jeśli chodzi o uzyskanie pomocy ze strony Gminy. Rozmawiałam już z Policją i złożę stosowne zawiadomienie, zamierzam również wystąpić z powództwem cywilnym. To kompletne lekceważenie mieszkańca jest nie tylko przykre, ale również obraźliwe. Z poważaniem

Justyna, (11.11.2019 r.)
Odpowiedź:
Odpowiadając na Pani zapytanie informuję, że nie brak jest prawa lokalnego odnoszącego się wprost do kwestii posiadania psów. Warto jednak zapoznać się z dwoma dokumentami, które dotyczącymi sprawowania opieki nad zwierzętami. Jest „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności na terenie Miasta i Gminy Serock w 2019 r.” – jest to prawo miejscowe uchwalane corocznie do dnia 31 marca . Obowiązek podjęcia stosownej uchwały przez Radę Miejska w Serocku wynika z art. 11a ustawy o ochronie zwierząt oraz Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Serock, w którym zawarto obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku. Dokument dostępny pod linkiem:
https://www.bip.serock.pl/plik,11762,uchwala-nr-159-xvi-2019-w-sprawie-uchwalenia-regulaminu-utrzymania-czystosci-i-porzadku-na-terenie-miasta-i-gminy-serock.pdf
Zaś program opieki nad zwierzętami bezdomnymi w swej treści obejmuje następujące zadania:
1)      Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,
2)      Opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,
3)      Odławianie bezdomnych zwierząt,
4)      Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt,
5)      Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
6)      Usypianie ślepych miotów,
7)      Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich,
8)      Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,
9)      Plan znakowania zwierząt w gminie,
10)   Plan sterylizacji lub kastracji zwierząt w gminie,
11)   Wskazanie wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację programu oraz sposób wydatkowania tych środków.
Link do całego dokumentu:
https://www.bip.serock.pl/plik,10718,uchwala-nr-54-vi-2019-w-sprawie-okreslenia-programu-opieki-nad-zwierzetami-bezdomnymi-oraz-zapobiegania-bezdomnosci-zwierzat-na-terenie-miasta-i-gminy-serock-w-2019r.pdf

 

Pytanie:
Szanowny Panie Burmistrzu
Jestem mieszkańcem Serocka przy ulicy Słodkiej .Proszę odpowiedzieć kiedy planowany jest montaż oświetlenia ulicy ? Ps. Pana poprzednik obiecał nam w 2019r. Niestety nie dotrzymał słowa.
Tomasz, (26.11.2019 r.)
Odpowiedź:
Szanowny Panie Tomaszu, w kwestii budowy oświetlenia na ul. Słodkiej w Serocku przedstawiłem stanowisko gminy w odpowiedzi jaką udzieliłem Panu Jackowi na pytanie zadane w dniu 9 marca 2019 r. Na chwilę obecną stanowisko nasze nie uległo zmianie. Poniżej treść udzielonej odpowiedzi:

„Szanowny Panie Jacku,

muszę niestety poinformować, że w najbliższej perspektywie finansowej nie planujemy przeprowadzenia na ul. Słodkiej w Serocku inwestycji związanej z budową oświetlenia. Powodem niniejszego są ograniczone możliwości finansowe naszej gminy, które nie pozwalają nam realizować wszystkich zgłaszanych przez mieszkańców inwestycji. Na samorządy nakładane są coraz to nowe zadania, które przy obserwowanym w ostatnich latach wzroście kosztów realizacji inwestycji sprawiają, że trudno jest nam zachować dotychczasowy ich poziom. Oczekiwania mieszkańców też rosną. Decyzje co, kiedy i gdzie budować wcale nie są łatwe – zawsze ktoś poczuje się pokrzywdzony. Chcemy jednak aby inwestycje gminne realizowane były sukcesywnie, w miarę możliwości i potrzeb, w każdej miejscowości. I tak np. w roku bieżącym planujemy na Państwa ulicy wybudować kanalizację sanitarną, co umożliwi ograniczenie ponoszonych przez mieszkańców kosztów odbioru ścieków. Proszę mieć na uwadze, że na budowę oświetlenia i nawierzchni drogi na ul. Słodkiej przyjdzie też kolej. Inni mieszkańcy też zgłaszają swoje potrzeby i czekają nieraz wytrwale kilka lub kilkanaście lat na ich realizację. Proszę o cierpliwość i zrozumienie. Pozdrawiam”.

Pytanie:
P. Burmistrzu
Kiedy nastąpi przyłączenie ul. Wiosennej w Wierzbicy do systemy kanalizacyjnego. Ponad 3 lata temu zebraliście nasze dane i nic w tej kwestii się nie dzieje. Żyjemy w XXI i kanalizacja to chyba standard. Jestem zniesmaczona i poirytowana. Proszę o konkrety.
Mirosława, (24.11.2019 r.)
Odpowiedź:
Szanowna Pani,
Odpowiedź dotyczącą budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Wiosennej w Wierzbicy została udzielona Pani Annie w odpowiedzi na jej pytanie z dnia 24.11.2019 roku.

Pytanie:
Dzień dobry Panie Burmistrzu.
Czy wniosek na dofinansowanie budowy kanalizacji w Wierzbicy ul. Wiosenna został już złożony? W planowaniu inwestycyjnym Urzędu na lata 2015-2020 wpis nadal posiada taki sam status , bez żadnych zmian. Czy może Pan odpowiedzieć jednoznacznie - będziemy mieli kanalizację w przyszłym 2020 roku czy nadal co 2-3 tygodnie będziemy płacić po 200 zł za wywóz szamba ?
Anna, (24.11.2019 r.)
Odpowiedź:
Szanowna Pani,
W odpowiedzi na Pani zapytanie informuję, że budowa kanalizacji w ulicy Wiosennej w Wierzbicy w zaplanowana jest w budżecie Gminy na 2020 rok.  Wniosek o przyznanie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz wniosek o dofinasowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 został złożony w tym roku. Obecnie czekamy na odpowiedź czy dofinansowanie zostanie przyznane Gminie. Jednocześnie informuję, że do właścicieli nieruchomości położonych w rejonie ulicy Wiosennej w Wierzbicy zostały wysłane pisma dotyczące planowanej realizacji inwestycji. W pismach zawarte są m.in. informację o sposobie przebiegu inwestycji i podziale kosztów. Jednocześnie zostały wysłane do Państwa deklaracje z prośbą o wypełnienie dotyczące przyłączenia się do wybudowanej kanalizacji. Takie informację są nam niezbędne, ponieważ po wykonaniu inwestycji z zakresu gospodarki ściekowej na terenie Miasta i Gminy Serock zaobserwowaliśmy, że liczne nieruchomości nie przyłączy się do wybudowanej sieci pomimo takiej możliwości. Taka sytuacja jest istotna z punktu widzenia Gminy, po pierwsze zasadności budowy poprzez wydatkowanie środków na ten cel, po drugie z uwagi na fakt iż Gmina na realizację większości inwestycji z zakresu gospodarki ściekowej pozyskuje środki zewnętrzne. W przypadku pozyskania środków zewnętrznych Gmina zobowiązana jest do uzyskania efektu ekologicznego, tj. udokumentowaniem odpowiedniej liczby osób przyłączonych na 1 kilometr wybudowanej sieci. W przypadku jego nie osiągnięcia Gmina nie otrzyma dofinasowania. W piśmie również poinformowaliśmy mieszkańców, że podpisanie deklaracji wyrażającej wolę przyłączenia do kanalizacji niesie za sobą konsekwencję konieczności przyłączenia do wybudowanej sieci. Wynika to z art. 5 ust. 1 pkt 2.  ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych. W związku z powyższym, jeśli Gmina wybuduje sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Wiosennej w Wierzbicy a mieszkańcy nie będą z niej korzystać a nieruchomość nie będzie wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków Gmina będzie miała podstawę, aby wszcząć postępowanie wobec właścicieli tych nieruchomości nakazujące się przyłączenie do nowo wybudowanej sieci.  
W związku z powyższym jednoznaczna informacja o budowie kanalizacji w rejonie ulicy Wiosennej w Wierzbicy będzie znana po weryfikacji przekazanych deklaracji  przez właścicieli nieruchomości.

Pytanie:
Witam Panie Burmistrzu, Chciałbym poruszyć temat kanalizacji przy ulicy Daliowej w Serocku. Na ten moment wykonana jest część inwestycji do połowy ulicy w kierunku obwodnicy. Niestety przydomowa oczyszczalnia ścieków w tym rejonie nie wchodzi w grę ze względu na zbyt gliniaste położenie a inwestycja zbyt kosztowna mimo dofinansowania. Poproszę o informację kiedy można spodziewać się kontynuacji inwestycji kanalizacji przy tej ulicy w stronę obwodnicy do ulicy Tchorka. Z pewnością wielu przyszłych mieszkańców z tego skorzysta. Pozdrawiam
Karol, (13.11.2019 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Karolu
W odpowiedzi na Pana zapytanie informuję, że tak jak Pan zauważył w chwili obecnej budowana jest sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Jaśminowej, odcinek w ulicy Karola Tchorka (od ul. Jaśminowej do ul. Zakroczymskiej) oraz przepompownia ścieków przy ulicy Zakroczymskiej w Serocku. Planowany termin zakończenia inwestycji to przyszły rok. Obecnie z części ulicy Daliowej ścieki odprowadzane  są ciśnieniowo do ulicy Ogrodowej. Według opracowanej koncepcji ścieki z pozostałej części ulicy Daliowej powinny być odprowadzone  do nowo budowanej przepompowni ścieków przy ulicy Zakroczymskiej. Budowa odcinka łączącego ul. Daliową z przepompownią nie jest objęta obecnie realizowaną inwestycją i nie jest ujęta w planach inwestycyjnych na najbliższe lata. W chwili obecnej Gmina rozpoczęła już liczne zadania z zakresu sieci kanalizacji sanitarnych w wyniku czego posiada wiele kompletnych dokumentacji technicznych z prawomocnymi pozwoleniami na budowę. Z uwagi na określony termin ważności takich pozwoleń i uzgodnień, zobligowani jesteśmy realizować je w pierwszej kolejności. Z kolei wielkość tych inwestycji uniemożliwia rezerwację dalszych środków finansowych na następne zadania z zakresu gospodarki ściekowej. Ponadto teren ten charakteryzuje  się rozproszoną zabudową. Natomiast Gmina chcąc pozyskać środki zewnętrzne na realizację inwestycji z zakresu gospodarki ściekowej musi osiągnąć  efekt ekologiczny, tj. odpowiednia liczba osób podłączonych na 1 kilometr nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej.
W związku z powyższym, mając na uwadze ograniczone środki finansowe oraz posiadaną liczną dokumentację techniczną wraz z pozwoleniami na budowę Gmina nie może zobowiązać się, że w najbliższym czasie wybuduje sieć kanalizacji w rejonie ulicy Daliowej w Serocku.

Pytanie:

Witam
Mam pytanie co z mieszkańcami palącymi śmieci. W dni odbierania odpadów wyraźnie widać kto wystawia i sortuje śmieci. Jest to logiczne jeśli są nie wystawione a rodzina jest kilku osobowa to nie jest to możliwe by ich nie było. A z komina leci gryzący i śmierdzący dym. Czy Straż Gminna nie mogła by tego sprawdzać. Jeśli nie wystawione śmieci to co z nimi? Zaczął się sezon grzewczy, dotyczy to też po za sezonem grzewczym. Jeśli ktoś twierdzi, że wywozi do K Z B to też można sprawdzić bo trzeba podać adres i się podpisać . Tak samo dotyczy szamba. Jadąc samochodem czy idąc na spacer śmierdzi wylewane szambo .
Pozdrawiam i czekam na odpowiedź.

Dorota, (08.11.2019 r.)

Odpowiedź:

Szanowna Pani Doroto,
Odpowiadając na Pani e-mail informuję, że Straż Miejska w Serocku reaguje na wszelkie sygnały dotyczące spalania odpadów w piecach centralnego ogrzewania. Przeprowadzane są również kontrole w miejscach, gdzie istnieje podejrzenie stosowania nieodpowiedniego paliwa. Po treści Pani wiadomości trudno stwierdzić o jakiej okolicy/miejscowości Pani pisze. Podobnie jest z kontrolami sposobu pozbywania się nieczystości ciekłych. Zarówno Straż Miejska jak i pracownicy Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa przeprowadzają rutynowe kontrole, podczas których sprawdzane jest posiadanie przez właścicieli nieruchomości umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych oraz częstotliwość pozbywania się przez nich nieczystości ciekłych. W związku z powyższym proszę wskazać konkretnie okolicę/ulicę, gdzie ma miejsce sytuacja, o której Pani pisze w swojej wiadomości, aby możliwe było przeprowadzenie kontroli w tym miejscu.

Pytanie:
Witam,
Chciałam zapytać jakie ma plany gmina wobec ulicy Pastelowej w Borowej Górze? Aktualnie jest to droga prywatna, czy gmina planuje ją przejąć w tym/następnym roku? Jeśli nie to kiedy ewentualnie można liczyć na jej przejęcie?
Barbara, (15.10.2019 r.)

Odpowiedź:
Pani Barbaro

W odpowiedzi na Pani pytanie dotyczące planów gminy wobec ul. Pastelowej w Borowej Górze informuję, że sieć dróg na terenie miasta i gminy Serock składa się z dróg publicznych, jakimi są drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne, które są drogami powszechnego korzystania oraz z dróg wewnętrznych, jakimi są drogi osiedlowe, służące do obsługi działek przy nich zlokalizowanych, które stanowią współwłasność właścicieli tych działek. Ulica Pastelowa powstała w 2018 r. jako droga wewnętrzna i nie została oznaczona na rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock jako droga gminna. Sprawy przejmowania na rzecz gminy dróg wewnętrznych rozpatrywane są indywidualnie i w chwili obecnej gmina nie ma sprecyzowanych planów co do tej drogi.
Wskazać jednak należy, że drogi gminne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.) muszą posiadać odpowiednie parametry i spełniać odpowiednie funkcje w sieci drogowej. Do zasobu dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom oraz wskazane jako drogi publiczne w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, z wyłączeniem dróg wewnętrznych.
Gmina stara się wychodzić naprzeciw potrzebom mieszkańców, jednak coraz wyższe koszty utrzymania istniejącej sieci dróg gminnych związane m.in. z odśnieżaniem, równaniem, żwirowaniem, modernizacją i budową dróg oraz infrastruktury technicznej, zmuszają gminę do oszczędności i ograniczeń w przejmowaniu nowych dróg, które nie są przewidziane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako drogi publiczne.

Pytanie:
Panie Burmistrzu,
Kiedy mogę przekwalifikować działkę rolną na budowlaną chodzi o Jadwisin i Ludwinowo Zegrzyńskie. Sprawa jest pilna ponieważ developerzy są chętni zakupić te grunty. Proszę o wskazanie co należy zrobić po kolei i jak szybko można to załatwić. Czy gmina pobiera opłatę ? Dziękuje
Mariola, (06.11.2019 r.)
Odpowiedź:
W odpowiedzi na Pani zapytanie z dnia 06.11.2019 r., pragnę poinformować, że zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego to skomplikowany proces,  który przeprowadza się stosunkowo rzadko.
W celu uzyskania dokładniejszych informacji proszę o skontaktowanie się z Referatem Gospodarki Gruntami Planowania Przestrzennego i Rozwoju pod nr tel. 22 782 88 26, być może grunty są już przeznaczone pod zabudowę w obowiązujących planach miejscowych.
Istnieje również możliwość samodzielnego sprawdzenia przeznaczenia terenu poprzez system informacji przestrzennej urzędu
 pod adresem http://serock.e-mapa.net/ jedna z warstw przedstawia zagospodarowanie przestrzenne w oparciu o obowiązujące plany miejscowe.

Pytanie:

Dzień dobry. Pytanie moje dotyczy budowy oświetlenia na drodze łączącej ul. Długą z ul. Lipową na wysokości domów Długa 73A,B, C.... i Lipowa 58A,B,C...Podobno projekt i zezwolenia od dawna są gotowe. Czy Gmina zrezygnowała z tej inwestycji? Pozdrawiam. Witold, (19.10.2019 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Witoldzie,

informuję, że gmina nie zrezygnowała z realizacji tej inwestycji. W dniu 22 października br. wszczęte zostało postępowanie przetargowego mające na celu wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych. Termin składania ofert mija w dniu 8 listopada 2019 r. O ile złożone zostaną oferty, które mieszą się w zaplanowanych na to zadanie środkach finansowych, zakładamy, że podpisanie umowy nastąpi w terminie do dnia 8 grudnia 2019 r. Dołożymy starań, aby większość prac budowlanych wykonać jeszcze w roku bieżącym. Niemniej jednak założenie, uwzględniające niekorzystne warunki atmosferyczne oraz terminy oczekiwania na materiały budowlane (słupy, oprawy), jest takie, że w maksymalnym terminie do dnia 28 lutego 2020 r. oświetlenie zostanie wybudowane na Państwa ulicy.

Pytanie:
Szanowny Panie Burmistrzu,
Pomiędzy Cmentarzem w Woli Kiełpińskiej a skrzyżowaniem z przedłużeniem ul. Długiej jest odcinek nieoświetlonej drogi. Nie ma tam chodnika ani słupów oświetleniowych. Jest to droga, którą przemieszcza się wiele aut, rowerzystów oraz pieszych (jedyna trasa do cmentarza, kościoła, szkoły, przedszkola od tej strony). Czy jest szansa na oświetlenie w tym rejonie oraz przedłużenie chodnika, który kończy się przy cmentarzu? Pozdrawiam serdecznie,
Monika, (15.10.2019 r.)
Odpowiedź:
Szanowna Pani Moniko,

muszę niestety poinformować, że w najbliższej perspektywie finansowej nie planujemy budowy oświetlenia na odcinku drogi, o którym Pani wspomina. Warto również zwrócić uwagę, że droga ta jest drogą powiatową, której zarządcą jest Zarząd Powiatu w Legionowie. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ((Dz.U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.) do właściwości  zarządy drogi należą sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg, w tym również sprawy związane z budową chodników. Mając na uwadze niniejsze, zwrócę się do Zarządu Powiatu w Legionowie z wnioskiem o rozpatrzenie możliwości budowy chodnika przy drodze powiatowej.

Pytanie:
Szanowny Panie Burmistrzu
Chciałbym się dowiedzieć jako mieszkanka Borowej Góry czy jest szansa na ujęcie w budżecie na rok 2020 budowy oświetlenie ulicy - odnogi ul. Długiej, która połączona jest z ulicą Lipową. Pisałam już do Pana w tej sprawie. Nie ukrywam zbliża się zima, a ulicą chodzi coraz więcej osób w tym dzieci wracające do domu jak i dzików. Ostatnio naliczyłam 12 dorodnych sztuk dzików. Od pewnego również czasu lasek, który po środku stał się miejscem spotkań i imprez. Wieczorem jest strach wyjść. Podejrzewam, że jeszcze tą zimę wytrzymamy, ale jako jedyna droga w Borowej Górze nie posiada oświetlenia. Jeśli mieszkańcy odnogi ul.Lipowej maja jakieś zastrzeżenia lub nie wyrażają zgody to proponuję zakończyć oświetlenie na granicy lasu z ul. Lipową.
Pozdrawiam,
Ewa ( 13.10.2019 r.)
Odpowiedź:
Szanowna Pani Ewo,

informuję, że w dniu 22 października br. wszczęte zostało postępowanie przetargowego mające na celu wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych. Termin składania ofert mija w dniu 8 listopada 2019 r. O ile złożone zostaną oferty, które mieszą się w zaplanowanych na to zadanie środkach finansowych, zakładamy, że podpisanie umowy nastąpi w terminie do dnia 8 grudnia 2019 r. Dołożymy starań, aby większość prac budowlanych wykonać jeszcze w roku bieżącym. Niemniej jednak założenie, uwzględniające niekorzystne warunki atmosferyczne oraz terminy oczekiwania na materiały budowlane (słupy, oprawy), jest takie, że w maksymalnym terminie do dnia 28 lutego 2020 r. oświetlenie zostanie wybudowane na Państwa ulicy. „Czarny” scenariusz zakłada natomiast konieczność powtórzenia postępowania przetargowego i opóźnienie terminu rozpoczęcia realizacji zadania. Ważne natomiast jest to, że w wieloletniej planie finansowym na rok 2020 zaplanowane są środki na sfinansowanie budowy oświetlenia na Państwa ulicy i wcześniej czy później zostanie ono wybudowane. Zachęcam jednocześnie do kontaktu z osobą, która bezpośrednio prowadzi przedmiotową sprawę, gdzie uzyska Pani bieżące informacje na temat zaawansowania realizacji zadania.

Pytanie:
Panie Burmistrzu, na jakim etapie jest podłączenie sieci gazowej dla mieszkańców Łachy, Gąsiorowa? Czy jest już podpisany harmonogram z datami realizacji? Jaki ostatni termin? Dziękuje za odpowiedź.
Anna, (30.09.2019 r.)
Odpowiedź:
Szanowna Pani
Inwestycja polegająca na I etapie gazyfikacji miejscowości Łacha i Gąsiorowo jest obecnie w fazie projektowej. W grudniu ubiegłego roku została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej, na podstawie której inwestor uzyska pozwolenia na budowę sieci gazowej. Zgodnie z harmonogramem – zakończenie prac projektowych przewidziano na grudzień 2020 r.
Z informacji otrzymanych od  inwestorem przedsięwzięcia wynika, że prace przebiegają zgodnie z planem i na dzień dzisiejszy termin ich zakończenia nie jest zagrożony.

Pytanie:
Witam Panie Burmistrzu.

Mam działkę z domkiem w Łasze, dojeżdżam do niej ulicą Polnej Róży i co roku o tej porze jest koszmar żeby dojechać do działki, bo jeden z rolników woruje się w drogę tak ostro że nie można przejechać autem. Mam prośbę, żeby utwardzić tą drogę, lub wyrównać walcem, tak aby można było swobodnie przejechać autem. Pozdrawiam serdecznie.
Tomasz, (15.10.2019 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie
Niestety znana nam jest sytuacja o której Pan pisze, dlatego też Urząd Miasta i Gminy w Serocku zlecił przeprowadzenie prac geodezyjnych, których wynikiem będzie wytyczenie granic ewidencyjnych pasa drogowego ul. Polnej Róży przy udziale właścicieli nieruchomości, graniczących z tą drogą. Po przeprowadzeniu tych czynności, pod warunkiem występowania korzystnych warunków atmosferycznych, zostanie przeprowadzona naprawa nawierzchni w granicach pasa drogowego.

Pytanie:

Szanowny Panie Burmistrzu.
Czy mieszkańcy Borowej Góry ulicy Lipowej przechodzącej w ulicę Długą doczekają się w końcu oświetlenia drogowego?
Jak długo mamy jeszcze czekać ? Z pozdrowieniami,

Magdalena, (04.10.2019 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Magdaleno,

chciałbym poinformować, że realizacja budowy oświetlenia na wspomnianej ulicy planowana jest do realizacji na lata 2019-2020. Do dnia 25 października br. planujemy wszcząć w trybie przetargu nie ograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na to zadanie. Wyłonienie Wykonawcy i podpisanie umowy nastąpi najprawdopodobniej w terminie do połowy grudnia. Mam nadzieję, że jeszcze w roku bieżącym uda nam się wykonać większość robót budowlanych związanych z tym zadaniem np. roboty ziemne - ułożenie kabli energetycznych i ustawienie fundamentów, co pozwoli na dokończenie zadania nawet w okresie zimowym – oczywiście o ile pozwolą na to warunki atmosferyczne. Zakładam również taką możliwość, że wykonawca zdąży zrealizować całość robót w tym roku. Zapraszam do śledzenia zakładki zamówienia publiczne w Biuletynie Zamówień Publicznych, skąd może Pani czerpać na bieżąco wiedzę o podejmowanych przez nas działaniach inwestycyjnych, również tych związanych z budową oświetlenia na Państwa ulicy.

Pytanie:
Szanowny Panie Burmistrzu .
Jestem mieszkańcem m. Dębe to obszar natura 2000 budując dom przewidziałem panele słoneczne i mam w domu częściowo wyprowadzoną instalacje .
Czy wzorem wielu miast w Polsce doczekamy się dofinansowania montażu paneli słonecznych , które pozwolą na mniejszą emisje spalin .
Warto nad tym się pochylić.pozdrawiam

Krzysztof, (27.09.2019 r.)


Odpowiedź:
Szanowny Panie,
Informuję, że mieszkańcy gminy mają możliwość skorzystania z dofinansowania do instalacji fotowoltaicznych z programu priorytetowego ,,Mój Prąd”. Program prowadzony jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych. Dofinansowanie w formie dotacji wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie. Program kierowany jest do osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji. Należy pamiętać, że wnioski przyjmowane są w terminie od 30.08.2019 r. –   20.12.2019 r. lub do wyczerpania alokacji środków.
Szczegółowe informacje:
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 1, 02-673 Warszawa
Centrala: 22 45 90 000, 22 45 90 001
fax: 22 45 90 101
e-mail: fundusz@nfosigw.gov.pl
Mieszkańcy mają możliwość również uzyskania dofinansowania w formie pożyczki na powyższe przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego ,,Czyste Powietrze”, który jest koordynowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we współpracy z Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska (w przypadku województwa mazowieckiego właściwym jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa).
Odpowiadając zaś na Pana pierwszą część wiadomości informuję, że miejscowość Dębe nie jest objęta obszarem  Natura 2000.

Pytanie:

Szanowny Panie Burmistrzu,
jestem mieszkanką ul. Wiosennej leżącej przy ul. Pogodnej, ale będącej już w granicach Wierzbicy. Kilka lat temu był dla ul. Wiosennej opracowany i zatwierdzony projekt kanalizacji sanitarnej. Od tamtej pory mieszkańcy ulicy słyszą że musimy czekać na fundusze. Jakież było moje zdziwienie gdy ostatnio przechodząc ul. Traugutta zobaczyłam dużą tablicę informującą o budowie kanalizacji w ulicy Słodkiej. W ulicy przy której są tylko z jednej strony cztery domy i która gdy były robione plany kanalizacji u nas jeszcze w ogóle nie była zamieszkana. Pisze Pan w swoich odpowiedziach że jest kolejka oczekujących i gmina według niej realizuje w pierwszym rzędzie inwestycje.
Przy naszej ulicy stoi już od dawna dwadzieścia domów. Poprzedni burmistrz deklarował że ul. Wiosenna to teren wiejski gdzie łatwiej jest uzyskać dofinansowanie i realizacja inwestycji to termin maksimum trzech lat. Będę wdzięczna za informację jak wygląda kwestia realizacji kanalizacji w ul. Wiosennej na chwilę obecną.
Pozdrawiam
Mariola, (18.09.2019 r.)

Odpowiedź:

Szanowna Pani,
W odpowiedzi na Pani zapytanie informuję, że budowa kanalizacji w ulicy Wiosennej w Wierzbicy zaplanowana jest w budżecie Gminy na 2020 rok.  Odnośnie budowy kanalizacji w ulicy Słodkiej informuję, że dokumentacja projektowa została opracowana na zlecenie mieszkańców dużo wcześniej niż projekt kanalizacji w ulicy Wiosennej opracowany na zlecenie Gminy. Niestety gwałtowny wzrost cen robót budowlanych spowodował, że wiele inwestycji musimy realizować w późniejszym terminie niż pierwotnie planowaliśmy.

Pytanie:
Panie Burmistrzu,
w czerwcu poinformował Pan, że trwają pracę nad Kartą Serocczanina. Dziś jest październik i niestety nic na ten temat nie wiadomo. Prosimy o więcej szczegółów. Kiedy Karta zostanie wprowadzona i przede wszystkim co będzie obejmowało. Dziękuje

Katarzyna, (01.10.2019 r. )
Odpowiedź:
Szanowna Pani Katarzyno,
22 lipca 2019 roku Rada Miejska w Serocku wyraziła w drodze Uchwały nr 102/XI/2019 wolę wprowadzenia ,,Karty Serocczanina” dla mieszkańców Miasta i Gminy Serock. Udogodnienia planowane dla posiadaczy Karty obejmą zwłaszcza obszary oświaty i wychowania, ochrony zdrowia, kultury i sztuki, sportu i rekreacji oraz turystyki i wypoczynku- jednak pierwszym i kluczowym działaniem będzie obniżenie cen biletów na Lokalną Komunikację Autobusową funkcjonującą na terenie Miasta i Gminy Serock. Pierwsze dostępne w ramach ,,Karty Serocczanina” przywileje mają zacząć obowiązywać od początku 2020 roku.

Pytanie:
Dzień dobry.
Szanowny Panie Burmistrzu zwracam się z prośbą o udzielenie informacji dotyczącej dostępności miejsc w przedszkolach dla dzieci w Serocku. Już od długiego czasu noszę się z myślą utworzenia przedszkola z pasją. Pochodzę z Radzymina i studiowałam w Pułtusku. Przejeżdżając przez Pana miasto zrodziła się myśl żeby spróbować w Serocku. W moim mieście jest dużo przedszkoli, które w porozumieniu z burmistrzem oferują kształcenie na zasadach przedszkoli publicznych. Czy w Serocku funkcjonują takie rozwiązania? Czy dzieci mają zagwarantowane miejsca w przedszkolu? Z góry dziękuję za odpowiedź. Z wyrazami szacunku,
Edyta, (25.09.2019 r.)
Odpowiedź:
    W odpowiedzi na Pani zapytanie przesłane e-mailem  w dniu 25.09.2019 r. informuję, jak niżej:
- rekrutacja przeprowadzona na rok szkolny 2019/2020  wykazała, iż liczba posiadanych miejsc w przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock, pokrywa zapotrzebowanie na wychowanie przedszkolne dzieci zamieszkałych na terenie naszej gminy, zgłaszanych podczas rekrutacji,
- niepubliczne przedszkola prowadzone na terenie gminy Miasto i Gmina Serock, nie są przedszkolami konkursowymi i nie brały udziału w postępowaniach rekrutacyjnych  przeprowadzanych na poszczególne lata szkolne, w tym na rok szkolny 2019/2020.
Jednocześnie informuję, iż  przeprowadzane rekrutacje wskazują, że  w ostatnich latach obserwujemy deficyt miejsc wychowania przedszkolnego w  mieście Serock, pomimo posiadania wolnych miejsc wychowania przedszkolnego w przedszkolach na terenie gminy.
W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat możliwości zakładania i prowadzenia niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego na terenie gminy Miasto i Gmina Serock,  zachęcamy Panią do odwiedzenie strony internetowej, adres: https://www.oswiata.serock.pl/  zakładka: dla ucznia i rodzica, przedszkola-niepubliczne.

Pytanie:

Panie Burmistrzu mam pytanie dotyczące zarobków nauczycieli w serockich szkołach, na ostatniej sesji Pani Alicja Melion przedstawiła zawyżone zarobki nauczycieli np. dyplomowany 3900zł podkreślając, że są to kwoty "do ręki", osobiście nie znam nauczyciela który by takie zarobki otrzymywał więc moje pytanie brzmi czy okres który był brany pod uwagę- pierwszy kwartał tego roku był celowym zabiegiem gdyż właśnie wtedy wypłacana jest trzynasta pensja i czy została ona wliczona? Przy bardzo niskich motywacyjnych w naszej gminie znacząco podbija ona wypłatę (praktycznie są to cztery pensje wypłacane w okresie trzymiesięcznym) ? Jeśli rzeczywiście tak było to proszę o sprostowanie tej informacji na następnej sesji gdyż jest to wprowadzanie mieszkańców w błąd.

Żaneta, (28.09.2019 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Żaneto,
w związku z Pani zapytaniem dotyczącym zarobków nauczycieli w serockich szkołach, przedstawionych przez Panią Alicję Melion na sesji w dniu 18 września 2019r. poprosiłem o sprawdzenie sposobu ustalenia wynagrodzeń nauczycieli, za okres I – III 2019r.
Dział płac naliczający i rozliczający wynagrodzenia potwierdza, iż dane przedstawiane na sesji są właściwe i opierają się na następujących składnikach:
- płaca zasadnicza,
- wysługa lat,
- dodatek motywacyjny,
- dodatek funkcyjny,
- dodatek wiejski,
- dodatek z tytułu opiekuna stażu,
- godziny ponadwymiarowe,
- godziny zastępstw doraźnych.
Po zliczeniu składników wynagrodzeń w grupie nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wynagrodzenia za okres styczeń – marzec 2019r. – średnio/netto 1 etat/m-c wyniosło:  
u nauczycieli stażystów – 2.249,90 zł
u nauczycieli kontraktowych – 2.610,27 zł
u nauczycieli mianowanych – 3.082,61 zł
u nauczycieli dyplomowanych – 3.924,98 zł.
Przyjęcie do wyliczeń pierwszego kwartału 2019r. wynikało z tego, iż ten okres był najbardziej miarodajny, ponieważ w drugim kwartale był strajk nauczycieli, co zaburza obraz wynagrodzeń. Kwestia ta, była podawana podczas sesji.
Warto także zauważyć, iż za zgodą nauczyciela z wynagrodzenia potrącone są kwoty wynikające z: dodatkowych ubezpieczeń nauczycieli, pożyczek mieszkaniowych z ZFŚS, składek związkowych, co pomniejsza wysokość wynagrodzenia otrzymywanego przez nauczyciela, ale są to zobowiązania dobrowolnie zaciągane przez nauczycieli.

Pytanie:
Panie Burmistrzu
Zastanawiam się czy Pan pomyślał o mieszkańcach za rzeką? W związku z remontem mostu?
Pytania:
1.Jak Pan sobie wyobraża dojazd do pracy bez utrudnień? Czy Pan sobie zdaje sprawę co Pan zgotował mieszkańcom nie zapewniając chociażby dla samochodów osobowych mostu pontonowego?
2.Jak ludzie mają dostać się na 6,7 godzinę do pracy? Autobusem ? ile trzeba mieć przesiadek do warszawy ? Chyba nie! Pan zapewne nie mieszka po tej stronie co my , bo most pontonowy albo remontu by nie było.
3.Jak Pan sobie wyobraża , dojazd karetki, straż pożarna inne służby? też w autobus mają się przesiąść??Jeżeli trzeba będzie w nocy jechać pilnie do lekarza? kogo mamy wezwać ? Pana? Bo karetka w tym czasie będzie potrzebna innej osobie bardziej, niż mnie lub komuś innemu z domowników( Sytuacja zagrożenia życia)
Mam ten komfort, ze posiadam dwa auta i mogę zostawić je na fantastycznych parkingach.
4. jaką mam gwarancję,że w nocy lub w dzień nikt mi nie porysuje , uszkodzi auta lub nawet nie ukradnie?
5.Czy Wasz fantastyczny pomysł zakłada ,że tych aut ktoś będzie pilnował? Jakiś monitoring? ja trzymam auta w suchym garażu,. 6.Kto odpowiada za ewentualne szkody, do kogo mamy się udać wtedy??
7.Skoro autobus ma wozić dzieci do szkoły to rozumiem , że do ronda będzie jechał na "wstecznym"? bo przecież na jezdni nie zawróci? jeżeli będzie jeden pas zajęty przez auta.Jeżeli nawet nie będzie to też nie zawróci ze względu na gabaryty.
8.Może warto pokazać światu za pomocą POLSATU I TVN jak Serock dba o mieszkańców za rzeką? może oni otworzą oczy naszym włodarzom, że taki remont jeżeli konieczny to przede wszystkim warto go przeprowadzić wiosną, latem? zapewnić most pontonowy?
Jeszcze się nie zdarzyło aby czas który wykonawca obiecuje był nie przekroczony. Nie sądzę aby to trwało 3 tygodnie, znając polskie realia będzie to minimum miesiąc.
jeżeli złapie mróz roboty też staną.
9.Panie Burmistrzu zapraszamy Pana i wszystkim mądrych decydujących o naszym losie do zamieszkania na czas remontu po naszej stronie rzeki:) Może wtedy łatwiej będzie nam znieść taką sytuację wiedząc ,że jesteście z nami"na dobre i na złe":) Ciekawe ilu chętnych ?
Oczekuję odpowiedzi na wszystkie pytanie, nie tylko na te najłatwiejsze.
I proszę nie pisać ,że Pan nas rozumie. Bo gdyby tak było to nie dopuściłby Pan do takiej sytuacji , tym bardziej w okresie jesiennym gdy pogoda nie będzie rozpieszczać.
Anna, (22.09.2019 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani
Na początek pragnę wyraźnie podkreślić, że remont mostu na rzece Narew łączącego miejscowości Wierzbica i Łacha nie jest inwestycją Gminy Serock. Jest to przedsięwzięcie realizowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (zarządcę drogi krajowej nr 62, w ciągu której most jest zlokalizowany). Do niedawna Gmina nie miała nawet wiedzy o przygotowywaniu takiego remontu, a co za tym idzie nie miała możliwości wpłynięcia na planowany sposób jego przeprowadzenia. Dopiero w pierwszej połowie września Gmina powzięła  informację o zamiarach przeprowadzenia przez GDDkiA takiej inwestycji. Z informacji uzyskanych od zarządcy drogi krajowej wynika, że remont ten jest niezbędny do przeprowadzenia w trybie pilnym z uwagi na zły stan techniczny mostu. W związku z powyższym niezwłocznie podjęliśmy rozmowy z inwestorem, których celem ma być zminimalizowanie utrudnień związanych z planowanymi robotami. Do tej pory odbyło się kilka spotkań z przedstawicielami inwestora i wykonawcy, podczas których zadeklarowano wprowadzenie kilku rozwiązań mających na celu zredukowanie niedogodności związanych  z planowaną inwestycją. Należą do nich między innymi zachowanie ciągłości ruchu pieszego przez most oraz zorganizowanie komunikacji zastępczej po obu stronach Narwi. Należy podkreślić, że mamy świadomość tego, że wynegocjowane rozwiązania nie są w pełni satysfakcjonujące, dlatego też w dalszym ciągu kontynuujemy rozmowy z inwestorem w kwestii przeorganizowania prac w taki sposób, aby ich konsekwencje nie były tak uciążliwe dla mieszkańców naszej Gminy.  O wszystkich dalszych ustaleniach w tej sprawie będziemy informować za pośrednictwem naszej strony internetowej oraz profilu na facebook’u.

Pytanie:

Szanowny Panie Burmistrzu!
Jestem od niedawna mieszkanką Marynina ul. Cynamonowa. Wyjazd z tej ulicy do ulicy głównej w Maryninie jest bardzo niebezpieczny, gdyż jest ograniczona widoczność ze względu na to, że są bardzo blisko drogi głównej ogrodzenia domów z lewej i prawej strony, ponadto droga jest bardzo wąska, piaszczysta i pełna nierówności - brak możliwości ruchu w obydwa kierunki. Po deszczu wyjazd z ulicy jest mocno utrudniony ze względu na błoto i głębokie dziury zalane wodą. Ruch pieszych staje się niemożliwy, ciężko przejść suchą nogą. Za chwilę zaczyna się rok szkolny i dzieci będą uczęszczały do szkoły.
Miejsce fajne do mieszkania, ale bardzo ciemne wieczorami i nocami.

Moje pytania, czy w najbliższym czasie, mam na myśli jeszcze rok 2019:
1. jest możliwość postawienia lustra naprzeciwko wyjazdu z ulicy Cynamonowej?
2. poszerzenia i utwardzenia ul. Cynamonowej?
3. montaż latarni?

Katarzyna, (21.08.2019 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,
informuję, iż na zlecenie Gminy opracowano projekt stałej organizacji ruchu w zakresie lokalizacji lustra drogowego na skrzyżowaniu drogi powiatowej 1806W oraz ul. Cynamonowej w Maryninie. Projekt został już zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem. Wdrożenie projektu, czyli instalację lustra planuje się przed końcem bieżącego roku. Odnośnie poszerzenia i docelowego utwardzenia przedmiotowej ulicy, na chwilę obecną nie przewidujemy działań w tym zakresie. W sprawie budowy oświetlenia informuję, iż Pani prośba zostanie wzięta pod uwagę na etapie prac nad planem finansowym gminy na następne lata, natomiast droga będzie na bieżąco utrzymywana.

Pytanie:

Panie Burmistrzu -pytanie krótkie- czemu szkoła w Zegrzu dostaje wszystko, a inne nic. Toż na litość boską, tam dzieci się przez zmiany w obwodach na siłę wypycha, Gdzie tu sens , gdzie logika? A miało być sprawiedliwie...

(Jolanta 03.09.2019 r. )

Odpowiedź:
Szanowna Pani Jolanto,

dziękuję za przesłaną informację, oczywiście w swoich codziennych działach będę starał się nie zawieść Pani zaufania. W wakacje 2018r. rozpoczęła się termomodernizacja szkoły podstawowej w Zegrzu. Prace mają zakończyć się w październiku 2019r. Budynek tej szkoły wymagał pilnego remontu z uwagi na jego stan techniczny (instalacje wewnętrzne były z lat 60-tych XX wieku). Ponadto budynek był nieefektywny energetycznie, generował duże straty ciepła i wysokie koszty utrzymania. Gmina na termomodernizację otrzymała dofinansowanie z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Informuję jednocześnie, iż w innych szkołach i przedszkolach w tym roku, także prowadzone były inwestycje i remonty. Jeśli chodzi o informację o nowej pracowni językowej dla szkoły, to należy podkreślić, iż inicjatywa oraz przygotowanie wniosku było ze strony kierownictwa szkoły, za co im serdecznie dziękuję i gratuluję.

Pytanie:
Szanowny Panie,
proszę o informację kiedy zostanie ogłoszony przetarg na przebudowę ulicy Książęcej w Jadwisinie jak również kiedy wg. Pana rozpoczną się prace budowlane.
Z poważaniem,
(Janusz, 03.09.2019 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,
Informuję, że przetarg na budowę ul. Książęcej w Jadwisinie został już ogłoszony. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.09.2019 r. Planuje się, że większa część robót budowlanych będzie zrealizowana jeszcze w tym roku.

Pytanie:

Dzień dobry, chciałam się dowiedzieć czy są planowane inwestycje takie jak chodnik, który już jest zrobiony przy ul. Długiej do ul. Nasielskiej, kiedy będzie przedłużony w stronę Woli Kiełpińskiej? Czy planowana jest kanalizacja przy ul. Długiej/Lazurowa w Dosinie? W tym roku zostało wykonane oświetlenie, za które dziękujemy, zwiększyło bezpieczeństwo dzieci, których jest coraz więcej ze względu na wzrost zainteresowania terenem pod budowę domów. Dlatego mam nadzieję, że rozwijać będzie się dalej w szczególności, że turysyów również przybywa, dzięki budowie term w Jachrance. Pozdrawiam.

(Anna, 30.07.2019 r.)

Odpowiedź:

Pani Anno w odpowiedzi na Pani pytanie informuję, że w budżecie gminy na 2019 rok nie mamy przewidzianej budowy sieci kanalizacji w ulicy Długiej na wysokości ulicy Lazurowej w Dosinie. Ubiegły rok pod względem inwestycji był bardzo trudny, ceny robót budowlanych znacząco wzrosły i część inwestycji, które były zaplanowane nie udało nam się zrealizować i zmuszeni byliśmy je przesunąć na następny rok. Ponadto informuję, że  w Wieloletnim Planie Finansowym na lata 2019-2023 nie mamy przewidzianego na tą chwilę żadnego zadania związanego z opracowaniem dokumentacji technicznej z branży sanitarnej. Obecnie gmina posiada dużą liczbę dokumentacji  technicznej wraz z pozwoleniem na budowę, które zobowiązana jest zrealizować w pierwszej kolejności. Dopiero po zakończeniu realizacji ponad połowy już przygotowanych inwestycji będziemy w stanie rozpocząć fazę przygotowania kolejnych. Pani wniosek ujęty będzie zatem pod uwagę na etapie dalszych prac związanych z rozbudową systemu kanalizacji na terenie Gminy Serock.
Odnośnie chodnika informuje również, że w chwili obecnej nie mamy przewidzianej w budżecie Gminy takiej inwestycji. Budowa chodnika wiązałaby się z opracowaniem projektu i przebudowy całej drogi podobnie jak miało to miejsce na odcinku w ulicy Długiej do ulicy Nasielskiej  o którym Pani wspominała.

 

Pytanie:

Kiedy w Maryninie zostanie wybudowany chodnik dla pieszych. Poruszanie się pieszych wzdłuż drogi w tej miejscowości jest niebezpieczne z uwagi na brak chodnika.

(Elżbieta, 23.07.2019 r.)

Odpowiedź:

Szanowna Pani Elżbieto,
Informuję, iż nie mogę udzielić Pani wiążącej odpowiedzi na zadane pytanie, gdyż gmina nie jest zarządcą dróg przebiegających przez miejscowość Marynino tj. DP 1805W oraz DP 1806W, przy których mógłby zostać wybudowany chodnik. Wskazane drogi znajdują się w zarządzie Zarządu Powiatu Legionowskiego. To do zarządcy należy bieżące utrzymanie, remonty, budowa dróg i chodników przy drogach. W latach poprzednich były prowadzone rozmowy odnoście przebudowy dróg powiatowych na terenie miejscowości Marynino i Karolino w skutek czego trwa obecnie przebudowa drogi powiatowej Nr 1807W. Po zakończeniu prac nad przebudową drogi powiatowej Nr 1807W zostaną ponowione rozmowy na temat prowadzenia kolejnych inwestycji drogowych na terenie gminy Serock, w tym w Maryninie.

 

Pytanie:

Szanowni Państwo

wracam do Waszej odpowiedzi na pytanie z 4.01.2019, a mianowicie cytuje ,,przetarg na budowę ul. KSIĄŻĘCEJ położonej w Jadwisinie zgodnie z planem zam. publicznych ogłosimy w lipcu 2019".
Moje pytanie brzmi, wiec gdzie jest to ogłoszenie ?
Ps. Wskazane by było podpisywać się pod odpowiedziami na pytania, żeby było wiadomo kto odpowiada za zamieszczone informacje.
Pozdrawiam
Andrzej (05.08.2019 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Andrzeju.
W planie zamówień publicznych rzeczywiście pojawiła się informacja, że zamówienie publiczne na Budowę ul. Książęcej w Jadwisinie ukarze się w lipcu b.r. Jednakże w miesiącu lutym został złożony przez Gminę wniosek o dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu o nazwie  Fundusz Dróg Samorządowych.  Ze względu na fakt, iż program przewiduje możliwość finansowania inwestycji tylko w roku 2019 założeniem było, że w przypadku gdy nam zostanie udzielone wsparcie finansowe całość zadania zrealizujemy właśnie w roku 2019. Przypomnę tylko,  chociaż zapewne Pan wie, w Wieloletnim Planie Finansowym inwestycję tą planowaliśmy zrealizować w latach 2019-2020. W dniu 17 lipca 2019 roku dostaliśmy informację od Wojewody Mazowieckiego, że nasza inwestycja znalazła się na liście zadań rekomendowanych do dofinansowania i ostateczna decyzja zostanie podjęta przez Prezesa Rady Ministrów.  Ponieważ do dnia dzisiejszego tej decyzji nie ma, nie możemy jasno sprecyzować warunków terminowych realizacji kontraktu, a tym samym ogłosić zamówienia. Podjąłem decyzję, iż czekamy na ostateczne zatwierdzone listy maksymalnie do końca sierpnia. Gdyby się one nie ukazały we wrześniu ogłosimy postępowanie jednakże z terminem realizacji zgodnym z WPF.
 
Burmistrz Miasta i Gminy Serock

Pytanie:

Dzień Dobry. Panie Burmistrzu chciał bym się dowiedzieć czy gmina planuje dofinansowanie do
1. Fotowoltaiki
2. Zbiórki deszczówki
Są to jak najbardziej proekologiczne rozwiązania i moim zdaniem może warto by wesprzeć mieszkańców gminy w tych tematach.

Błażej (30.07.2019 r.)

Odpowiedź:

Szanowny Panie Błażeju,
Odpowiadając na Pana pytanie dotyczące dofinansowań do instalacji fotowoltaicznych i zbiórki deszczówki informuję, że na obecną chwilę nie posiadamy dofinansowania do powyższych przedsięwzięć z budżetu gminy. Miasto i Gmina Serock od lat wspiera różnego rodzaju rozwiązania proekologiczne. Od 2006 roku udzielamy dofinansowania do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,
a od 2014 roku dofinansowujemy wymianę kotłów węglowych na inne ekologiczne.
W bieżącym roku pilotażowo został uruchomiony program ,,Serock kompostuje”, w ramach którego przekazaliśmy mieszkańcom na podstawie umowy użyczenia 100 kompostowników. Nie wykluczone, że w kolejnych latach rozważymy możliwość wspierania działań mających na celu racjonalne gospodarowanie wodą opadową.
Uprzejmie informuję, że mieszkańcy będą mieli możliwość uzyskania dofinansowania do instalacji fotowoltaicznych w ramach ogólnopolskiego programu „Mój Prąd”. Termin ogłoszenia naboru i początek przyjmowania wniosków planowany jest na przełom sierpnia i września 2019 roku. Nabór wniosków będzie prowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW. Szczegółowe informacje na stronie:
http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1450,program-moj-prad-zalozenia-szczegolowe.html
Mieszkańcy mają również możliwość uzyskania dofinansowania w formie pożyczki do instalacji fotowoltaicznych w ramach programu priorytetowego ,,Czyste Powietrze”, który jest koordynowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we współpracy z Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska (w przypadku województwa mazowieckiego właściwym jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa).

Pytanie:

Panie Burmistrzu
moje pytanie dotyczy przystani przy plaży miejskiej ( pytanie nie dotyczy wysokiej burty gdzie cumuje tramwaj wodny w określonych godzinach co jest umieszczone na tablicach informacyjnych)
1. Czy przystań jest terenem prywatnym czy miejskim?
2. Czy wolno cumować krótkotrwale jednostki pływające rekreacyjne (do dwóch godzin tak jak to jest na innych przystaniach miejskich)?
Moje pytania powstały na skutek skandalicznego zachowania pracowników firm, które świadczą usługi komercyjne na akwenie Zalewu Zegrzyńskiego, którzy traktują pomost jako ich prywatną własność.

Jacek (30.07.2019 r.)


Odpowiedź:
W odpowiedzi na Pana pytanie z dnia 30.07.2019 dotyczące krótkotrwałego cumowania jednostek rekreacyjnych informujemy, że w zakresie ustanowienia strefy bezpieczeństwa, stosownie do postanowienia § 13.4 przewiduje zakaz Nr 1/2008 Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Warszawie z dnia 07.04.2008 w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków na śródlądowych drogach wodnych ( Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 117, poz.4191).
Przepis § 13.4 przewiduje zakaz indywidualnego ruchu i cumowania w strefie znaku A 13, statków rekreacyjnych używanych wyłącznie do uprawiania sportu i rekreacji. W związku z tym nie ma możliwości nawet krótkotrwałego ( do dwóch godzin ) cumowania. Kąpielisko “Plaża Miejska “ Serock nie posiada przystani do cumowania prywatnych jednostek pływających.

Pytanie:

Panie Burmistrzu dlaczego normalnie pracujący człowiek nie może załatwić sprawy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Serocku.
Pracuję do godziny 16. W poniedziałek tj. 08.07.2019 r. chciałem razem z żoną wypełnić wniosek na kartę dużej rodziny. byliśmy ok. godziny 16.30, nie było już nikogo. Dzisiaj tj. 12.07.2019r. żona specjalnie zwolniła się z pracy i była ok godz. 13.40.Co zastała, pozamykane pomieszczenia, a wszystkie panie w sali konferencyjne raczą się tortem i kawą. Ja rozumiem, że czasami trzeba uczcić ważne wydarzenie i nie mam o to pretensji.Ale oczywiście pan który zajmuję się przedmiotowym tematem akurat dziś jest nieobecny i nikt go nie zastępuje. Dla mnie jest nie do pomyślenia aby tylko jedna osoba zajmowała się danym zagadnieniem. U mnie w instytucji jest to niemożliwe aby nie było zastępstwa. A może przykładem serockiego Ratusza wprowadzić choć jeden dzień dłużej pracy OPS aby można było załatwić sprawę.

Dariusz (12.07.2019 r.)
Odpowiedź:

Szanowny Panie Dariuszu

Zależy nam na podnoszeniu poziomu obsługi mieszkańców zarówno przez Urząd jak i podległe jednostki organizacyjne. Od sierpnia nastąpi  zmiana godzin pracy Ośrodka Pomocy Społecznej.
Zdarza się, że nie każdego dnia są obecni wszyscy pracownicy, ponieważ mogą korzystać z prawa do przysługującego urlopu wypoczynkowego lub  przebywać na zwolnieniu lekarskim.  W takich sytuacjach  sprawy z zakresu zadań  nieobecnego pracownika  są obsługiwane i  załatwiane tak jak w każdym innym przypadku - w terminach przewidzianych przepisami prawa, a w szczególności wynikających z Kodeksu postępowania administracyjnego. Pomimo nieobecności w danym dniu pracownika zajmującego się bezpośrednio obsługą Karty Dużej Rodziny wszystkie niezbędne wnioski zostały interesantce przekazane, a samo wydanie Karty Dużej Rodziny nie było możliwe „od ręki”  ze względu na proces produkcyjny dokumentu.

Pytanie:

Szanowny Panie Burmistrzu jestem mieszkanką Ludwinowa Zegrzyńskiego proszę o informację czy jest planowana budowa kanalizacji wzdłuż ulicy Nasielskiej.

Agnieszka (15.07.2019 r.)

Odpowiedź:

Szanowna Pani Agnieszko
W odpowiedzi na Pani pytanie informuję, że w 2023 roku planujemy zlecić opracowanie koncepcji sieci kanalizacji w ulicy Głównej Stasim Lesie, ulicy Radziwiłłów w Ludwinowie Zegrzyńskim oraz ulicy Nasielskiej na odcinku od istniejącej kanalizacji do ulicy Radziwiłłów.  Terminy dotyczące samej realizacji kanalizacji należy  rozpatrywać nie wcześniej niż w ciągu dwóch lat od opracowania koncepcji skanalizowania tego rejonu.

Pytanie:

Szanowny Panie czy jest szansa na progi spowalniające przy ulicy 11 listopada 6 kierowcy motocykli jeżdżą tą drogą bardzo szybko rozpędzają się do głównej drogi jest to bardzo niebezpieczne podczas wyjazdu z posesji i dla pieszych i dzieci dodatkowo czy jest możliwość postawienia lustra naprzeciwko bloku przy 11 listopada 6 ponieważ wyjeżdżając z bramy nie mamy jak sprawdzić czy z rynku nie jedzie samochód widoczność jest bardzo ograniczona przez parkujące samochody przy bloku.

Mariusz (26.06.2019 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Mariuszu,
Jeżeli chodzi o montaż progów na ul. 11-go Listopada  to niestety nie widzę możliwości montażu ich na tej ulicy. Ulica 11-go Listopada jest drogą jednokierunkową, gdzie ruch pojazdów odbywa się po prawej stronie jezdni, po lewej wyznaczona jest strefa do parkowania z pozostawionymi miejscami na zjazdach. Taki układ ulicy powoduje, że montaż progu mógłby nastąpić tylko do połowy jej szerokości – odcinek do ruchu kołowego. Skutkowałby to, że próg spełniały swoje przeznaczenie tylko i wyłącznie w dni kiedy pas postojowy jest zajęty. W pozostałych przypadkach próg byłby omijany przez kierujących co według mojej opinii stwarzałoby większe zagrożenie niż dotychczasowa jazda na wprost. Pamiętać należy również, że ul. 11-go Listopada odbywa się ruch komunikacji szkolnej i fakt ten wyklucza możliwość montażu progów zwalniających. Odnośnie umieszczenia lustra we wskazanej lokalizacji informuję, iż zarządcą przedmiotowego wyjazdu z bloku przy ul. 11-go Listopada 6 jest wspólnota mieszkaniowa i to ona powinna zadbać o poprawę widoczności na wyjeździe z przedmiotowej nieruchomości. Zarządca drogi gminnej wyrazi zgodę na ustawienie lustra przy wyjeździe z bloku przy ul. 11-go Listopada pod niżej wymienionymi warunkami:
- należy opracować projekt zmiany stałej organizacji ruchu dot. ustawienia lustra drogowego,
- projekt wraz z opinią tutejszego urzędu przedstawić do zatwierdzenia do Starostwa Powiatowego w Legionowie,
- zakup oraz wdrożenie oznakowania należy do wnioskującego o zmianę organizacji ruchu.
Ponadto informuję, iż zarządca drogi gminnej w celu poprawy możliwości wyjazdu może umieszczać lustra wyłącznie na terenie dróg gminnych. Ustawienie i utrzymanie lustra poprawiającego widoczność przy wyjeździe z posesji należy do właściciela terenu, z którego prowadzi wyjazd.

Pytanie:

Szanowny Panie Burmistrzu!
Zwracam się z uprzejmą prośba i pytaniem o możliwość realizacji progów zwalniających na ulicach Wolskiego, Brukowej i Retmańskiej w Serocku. Ulica Wolskiego jest ulicą wiodącą do szkół i przedszkola, ale niektórzy kierowcy o tym zapominają i jeżdżą z dużą prędkością. Na ulicach Brukowej i Retmańskiej natomiast szczególnie w okresie letnim, ale nie tylko, również można zaobserwować kierowców, którzy nie zwracają uwagi na ograniczenia. Będę wdzięczna za ustosunkowanie się do mojego zapytania, Agnieszka (10.07.2019 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Agnieszko.
Niestety problem notorycznego przekraczania dozwolonej prędkości  w obszarze zabudowanym jest wszechobecny i bagatelizowany przez kierujących. W ciągu roku  spotykamy się z dużym zapotrzebowaniem na montaż progów zwalniających na drogach będących w moim zarządzie jednak do każdej z nich staramy się podchodzić indywidualnie.  Musimy pamiętać, że oprócz pozytywnych cech jakie dają tego typu ograniczenia, każdy próg stwarza również realne zagrożenia oraz uciążliwości jakim jest przede wszystkim wzmożony hałas oraz wstrząsy. Pamiętać również musimy, że montaż progów nie może odbywać  się w sposób przypadkowy, a ich lokalizacja musi być zgodna z  warunkami technicznymi jakim muszą  odpowiadać znaki i sygnały drogowe. Jeżeli chodzi o montaż progów na ul. Brukowej i Retmańskiej (odcinek od ul. Brukowej do ul. Zdrojowej)  to niestety nie widzę możliwości montażu ich na tych ulicach. Ulica Brukowa posiada bardzo duże pochylenie podłużne i  montaż progu może wpłynąć na pogorszenie bezpieczeństwa niż jego  poprawę. Próg może spowodować wyrzucenie pojazdu w górę  i tym samym jego wtargnięcie na jezdnię bądź pobocze. Montaż progów na jezdniach o tak dużym nachyleniu jest   w zasadzie zakazany, a co najmniej nie wskazany. Ulica Retmańska z kolei jest drogą jednokierunkową, gdzie ruch pojazdów odbywa się po lewej stronie jezdni, po prawej wyznaczona jest strefa do parkowania z pozostawionymi miejscami na zjazdach. Taki układ ulicy powoduje, że montaż progu mógłby nastąpić tylko do połowy jej szerokości – odcinek do ruchu kołowego. Skutkowałby to, że próg spełniały swoje przeznaczenie tylko i wyłącznie w dni kiedy pas postojowy jest zajęty. W pozostałych przypadkach próg byłby omijany przez kierujących co według mojej opinii stwarzałoby większe zagrożenie niż dotychczasowa jazda na wprost. Jeżeli chodzi  natomiast o ul. Wolskiego to pamiętajmy o tym, że ulicą tą prowadzona jest komunikacja szkolna dowożąca dzieci do szkoły. Powoduje to definitywny brak podstaw do montażu progów zwalniających za wyjątkiem progów wyspowych. Progi wyspowe natomiast nie są tak skuteczne jak progi listwowe. Mając jednak na względzie  bezpieczeństwo  pieszych,  a przede wszystkim uczniów wprowadzone zostanie nowe oznakowanie przejść dla pieszych (w kolorystyce biało-czerwonej), wykonanie hologramów znaków pionowych A-17 na jezdni (Uwaga dzieci) oraz przeanalizujemy możliwość wprowadzenia linii tzw. hukowych – poprzeczne oznakowanie poziome w postaci linii P-7b wykonanej w technologii grubowarstwowej, co powoduje hałas i lekkie wstrząsy podczas ich przejeżdżania.

Pytanie:
Dzień dobry,
Byłam na spacerze z Wierzbicy do Serocka, korzystając ze ścieżki dydaktycznej na Narwią. Bardzo proszę aby ktoś z Urzędu miasta przeszedł się tą samą trasą i zobaczył jak wyglądają schody ( zejście przy rondzie rotm. Pileckiego) oraz punkty widokowe na ścieżce, co z ustawionych ławek można zobaczyć na Narwi. Wg mnie dzieci nawet stojąc na ławkach nie są w stanie zobaczyć niczego ciekawego. Parę lat temu była to naprawdę ładna i interesująca trasa. Chyba nadszedł czas aby o to zadbać.
Kinga (01.07.2019 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Kingo,

Ścieżka dydaktyczna na odcinku Wierzbica Serock w ostatnich dniach została skoszona oraz oczyszczona. Dwa razy w tygodniu (poniedziałek, piątek) zbierane są na niej śmieci oraz wykonywane jest sprzątanie. W sezonie wielokrotnie są koszone. W najbliższym czasie planowane jest poprawienie nawierzchni. Każdego roku przed rozpoczęciem się sezonu letniego ścieżki na odcinku Wierzbica Jadwisin są naprawiane, malowane są elementy małej architektury.
Wspomniane przez Panią schody przy rondzie rotm. Pileckiego znajdują się w pasie drogi krajowej, której zarządcą jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Sprawa ta została przekazana zgodnie z kompetencjami.

Pytanie:

Panie Burmistrzu,

W imieniu mieszkańców osiedla Nowy Świat proszę o ustanowienie zakazu parkowania na odcinku wjazdu na teren osiedla (niedługi odcinek przy bloku przy ul. Nasielskiej). Ustawiające się tam samochodowy powodują zagrożenie dla aut wyjeżdżających z osiedla. Zajmując jeden pas nakazują osobom wjeżdżającym jazdę pod prąd. Kierowcy- wjeżdżając z impetem, aby zdążyć przed ewentualnymi pojazdami wyjeżdżającymi - niejednokrotnie cudem unikali stłuczek.
Odcinek ten jest również często uczęszczany przez pieszych (najczęściej przez dzieci mieszkające opodal) i ruch jedną stroną ulicy jest tam zwyczajnie niebezpieczny. Nikomu te trzy miejsca parkingowe nie zrobią zbyt wielkiej różnicy (tym bardziej, że na osiedlu są dwa duże parkingi a w tym miejscu parkują ludzie spoza osiedla), a znacząco wpłyną na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.
Z poważaniem
Paweł (06.06.2019 r.)
 

Odpowiedź:
Szanowny Panie Pawle,
Odnosząc się do Pana pisma przedstawiającego problem parkujących samochodów na odcinku wjazdu na teren osiedla Nowy Świat pragnę Pana poinformować, że do tematu podejdziemy kompleksowo. Po dokładnej analizie problemu w terenie prawdopodobnie zostanie wprowadzona strefa zamieszkania co znacznie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszego oraz mamy nadzieję, że zniknie problem nieprawidłowego parkowania pojazdów.

Pytanie:
Panie Burmistrzu, analizując wszystkie dokonania i inwestycje w gminie Serock, nie mogę się doszukać jakie są zaplanowane przyszłe inwestycje w miejscowości Dosin.
Będę wdzięczna, jeśli Pan by wskazał mi jakie inwestycje w tej miejscowości planuje Pan za swoją kadencję.
Dziękuję za odpowiedz.

Michał (25.06.2019 r.)

Odpowiedź:

W odpowiedzi na Pana pytanie informuje, że w miejscowości Dosin zaplanowane są następujące inwestycje:
- budowa oświetlenia drogowego ul. Oliwkowa,
- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zegrzyńskiej, Brzozowej, Pięknej
Ponadto informuję, że w 2019r. zakończyliśmy budowę oświetlenia drogowego w ul. Długiej.

Pytanie:

Dzień Dobry, Panie Burmistrzu, mam pytanie odnośnie ulicy Długiej w Borowej Gorze, chodzi dokładnie o drugą część tej ulicy czyli za skrzyżowaniem z Nasielską, w stronę Woli Kiełpińskiej. Jak Pan wie osiedla się tutaj coraz więcej osób, budują się nowe domy, bardzo szybko przybyło na ulicy spacerujących, dzieci, rowerzystów i innych. Podatki płacimy. Przechodząc do sedna: prosimy o zbudowanie chodnika, deptaka przy ulicy, i nie tylko w jakiejś części, ale do końca drogi (tam tez mieszkają ludzie). W Izbicy taki długi deptak powstał z barierkami i ułatwia to bardzo mieszkańcom życie. Widać jakie inwestycje są prowadzone w Serocku, przebudowy, poprawy chodników, ścieżek, cieszymy się również, ze to wszystko pięknie wygląda, ale chcielibyśmy na Długiej mieć przynajmniej chodnik i nie czuć się mieszkańcami gorszej klasy w gminie Serock. Z góry dziękuję za informacje zwrotną. Pozdrawiam,

Edyta (20.06.2019r.)

Odpowiedź:

W odpowiedzi na Pani pytanie informuję, że w budżecie gminy na 2019 rok nie mamy przewidzianej przebudowy ulicy Długiej w Borowej Górze. Powodem niniejszego są ograniczone możliwości finansowe naszej gminy, które nie pozwalają nam realizować wszystkich zgłaszanych przez mieszkańców inwestycji. Na samorządy nakładane są coraz to nowe zadania, które przy obserwowanym w ostatnich latach wzroście kosztów realizacji inwestycji sprawiają, że trudno jest nam zachować dotychczasowy ich poziom. Oczekiwania mieszkańców też rosną. Decyzje co, kiedy i gdzie budować wcale nie są łatwe – zawsze ktoś poczuje się pokrzywdzony. Chcemy jednak aby inwestycje gminne realizowane były sukcesywnie, w miarę możliwości i potrzeb, w każdej miejscowości.
Nad zgłoszoną przez Panią propozycję również się pochylimy, jednak na dzień dzisiejszy nie będę w stanie określić realnych terminów realizacji tego przedsięwzięcia.

Pytanie:

Witam,
Proszę o informacje w którym miesiącu br. mamy się spodziewać zapowiadanego położenia kostki na Książęcej w Jadwisinie. Ruch aut z prędkością 60/80 km/h jest niezwykle uciążliwy ze względu na aktualną nawierzchnie (potwornie się kurzy). Ze względu na duży ruch do szkoły, na ul. Szkolna oraz brak ograniczenia prędkości przejście ulicą jest normalnie niemożliwe. Przekierowanie ruchu na ulice wzdłuż ekranów jest również nierealne. Położenie nawierzchni na tych 300 m winno być priorytetem.
Pozdrawiam,
Mirosław, (31.05.2019 r.)

Odpowiedź:

Szanowny Panie Mirosławie,
Informuję, że według projektu budżetu na rok 2019 oraz lata następne posiadamy zabezpieczone środki na realizację przebudowy ul. Książęcej w Jadwisinie na rok 2019 oraz 2020. Zapis taki powoduje, że możliwym i realnym  jest rozpoczęcie budowy  pod koniec III kwartału 2019 roku i zakończenie jej najprawdopodobniej  w II kwartale 2020 roku. Obecnie czekamy jednak na rozstrzygnięcie procedury związanej z dofinansowaniem  programu rządowego pod nazwą: Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Inwestycja zaplanowana jest do realizacji w całości w roku 2019. Oznacza to, że w chwili uzyskania dofinansowania z programu całość zadania zrealizujemy w 2019 roku.

 

Pytanie:

Szanowny Panie Burmistrzu,
Piszę do Pana z zapytaniem, dlaczego w Stasim Lesie na boisku znajdującym się przy ul. Warszawskiej zniknęły bramki? Dalej stoją tam kosze do koszykówki, jednak bramek nie ma już od ok. 2 miesięcy. Pozdrawiam.

Antoni (30.05.2019 r.)

Odpowiedź:

Szanowny Panie Antoni,

Plac zabaw w Stasim Lesie jest nowym miejscem przeznaczonym zarówno do zabawy dla dzieci jak i  gier zespołowych. Niestety z uwagi na to, że teren jest dość mały gra w piłkę nożną zwłaszcza osób dorosłych może powodować zagrożenie dla bezpieczeństwa znajdujących się w tym miejscu dzieci. W związku z tym, zdecydowano o usunięciu bramek. Nadal oczywiście można korzystać z boiska do innych gier. W niedużej odległości od tego miejsca znajdują się boiska do gry w piłkę nożną np. w Skubiance, Jadwisinie, Maryninie, Woli Smolanej czy Serocku.

Pytanie:

Dzień dobry. Niedawno zakupiłem dom w gminie Serock. Pochodzę z miasta na lubelszczyźnie jakim jest Międzyrzec Podlaski. W Międzyrzecu Urząd Miasta napisał wniosek unijny o dofinansowanie kolektorów słonecznych i paneli solarnych dla mieszkańców. Unia dofinansowała i mieszkańcy mogli w kwocie 2-3 tys zł założyć sobie instalacje. Czy w Serocku jest taka możliwość aby Urząd napisał wniosek? Pozdrawiam

Marcin ( 06.06.2019 r.)

Odpowiedź:

Odpowiadając na Pana zapytanie dotyczące napisania i pozyskania w imieniu mieszkańców dofinansowanie na zakup, montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych informuję, że obecnie nie są prowadzone nabory, w ramach których możliwe byłoby uzyskanie takiego dofinansowania dla mieszkańców miasta i gminy Serock.
Mieszkańcy mają możliwość uzyskania dofinansowania w formie pożyczki na powyższe przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego ,,Czyste Powietrze”, który jest koordynowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we współpracy z Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska (w przypadku województwa mazowieckiego właściwym jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa).

Pytanie:

Witam
Panie Burmistrzu chciałam się zapytać czy jest szansa aby mieszkańcy gminy Serock, tak jak mieszkańcy Legionowo czy innych ściennych sąsiadów stolicy otrzymali kartę serocczanina co umożliwiałaby tańsze dojazdy do Warszawy na kumunikacji ZTM.

Ewa (18.06.2019 r.)

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie do Burmistrza Miasta i Gminy Serock uprzejmie informuję, że jesteśmy w trakcie prac nad wdrożeniem programu Karty Serocczanina, której posiadanie obejmowałoby szereg korzyści. Na bieżąco będziemy informować mieszkańców o postępach prac związanych z wdrożeniem ww programu.

Pytanie:
Reprezentuje branże budowlaną i jestem zaskoczony kwota 900.000 pln jako koszt położenia nawierzchni w ul. Książęcej w Jadwisinie.
Ulica ta ma ok. 300 mb długości i 10 m szer. co daje 3000 m2. Położenie kostki materiał z wykonaniem to cena 100 zl za 1 m2. (STAWKA Z RYNKU).
To daje nam kwotę 300.000 pln, a nie 900.000 pln (ulica plus chodnik obie wersje).
Wiadomo, asfalt będzie dużo droższą wersją w wykonaniu i również bardziej kosztowna w eksploatacji. Koszty napraw asfaltu będzie musiała pokrywać każdorazowo gmina (dziury, podłączenie mediów prucie asfaltu, awarie itp.).
Proszę o wyjaśnienia z czego wynika tak horendalna kwota ? Jaki wybrano materiał i jakie jest uzasadnienie wyboru.

Ps. Nie mogę znaleźć opracowanego projektu budowy w bip. Prośba o zamieszczenie.

Pozdrawiam i czekam na rychłą odpowiedź.
Już dziękuje za odpowiedź na pytanie.

Andrzej (02.06.2019 r.)
Odpowiedź:

Szanowny Panie Andrzeju,

cieszę się bardzo, że mogę liczyć na Pana doświadczenie i wiedzę w zakresie szerokorozumianej branży budowlanej. Nie chciałbym jednak wdawać się w szczegóły dotyczące wskazanych przez Pana kwot i powodów dla których są one niemożliwe do osiągnięcia w zamówieniach publicznych. Śpieszę za to z wyjaśnieniami. Otóż kwota 900 tyś. zł to szacunkowa kwota zaplanowana w budżecie na lata 2019 - 2020 na budowę ul. Książęcej. Kwota ta wynika z opracowanych kosztorysów inwestorskich sporządzonych  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. Zdaję sobie sprawę, że szacunkowa wartość inwestycji jest zawyżona, ale jeśli chodzi o wartości wynikające z kosztorysów inwestorskich jest to regułą. Rzadko się zdarza aby szacunkowe koszty były niższe niż oferty Wykonawców. Należy ponadto zwrócić uwagę na jeszcze inne aspekty. Inwestycja oprócz budowy nawierzchni jezdni i chodników, o których Pan wspomniał przewiduje również wykonanie m.in. nowego oświetlenia – obecne zainstalowane jest na słupach PGE i nie spełnia wymaganej klasy oświetleniowej, budowę elementów odwodnienia jezdni, przebudowę ogrodzeń kolidujących z inwestycją, roboty rozbiórkowe, podbudowę jezdni, regulację wysokościową skrzynek wodociągowych, gazowych, włazów studni kanalizacyjnych, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, inwentaryzację geodezyjną itp. Zakres zamówienia jest zatem szerszy a standardy obowiązujące przy budowie dróg nie można utożsamiać z utwardzeniem podjazdu na działce. Ceny materiałów, stawka robocizny oraz narzuty przyjęto na poziomie wynikającym ze standardowych cenników (Sekocenbud, Intercenbud). Nie oznacza to oczywiście, że gmina gotowa jest wydatkować powyższą kwotę na realizację przedmiotowej inwestycji. To za jaką kwotę gotowi są Wykonawcy zrealizować inwestycję okaże się po ogłoszeniu przetargu i otwarciu ofert. Zakładamy, że koszt realizacji inwestycji może być niższy nawet o 10-30% od wartości szacunkowej, o ile branża drogowa nie powróci do cen z ubiegłego roku. Co się zaś tyczy dokumentacji projektowej budowy ulicy, to w przypadku zainteresowania szczegółami projektu, zapraszam Pana ale też inne osoby do zapoznania się z dokumentacją budowlaną w Urzędzie w Referacie Przygotowania i Realizacji Inwestycji. Jednocześnie, skoro reprezentuje Pan branżę budowlaną, chciałbym już dziś zaprosić  Pana do udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Budowa ulicy Książęcej po kosztach o jakich Pan wspomina pozwoli gminie przyspieszyć realizację tej inwestycji a zaoszczędzone środki finansowej przeznaczyć na kolejne inwestycje drogowe. Z wyrazami szacunku.

 

Pytanie:
Szanowny Panie Burmistrzu mieszkam na ulicy Akacjowej w Jadwisinie i chciałam się dowiedzieć kiedy będą latarnie .Jest bardzo ciemno i niebezpiecznie
Małgorzata (12.06.2019 r.)

Odpowiedź:
muszę niestety poinformować, że w najbliższej perspektywie finansowej nie planujemy budowy oświetlenia na ul. Akacjowej w Jadwisinie. Powód niniejszego jest niestety taki sam jak w przypadku innych zgłaszanych inwestycji, a mianowicie ograniczone możliwości finansowe naszej gminy. Chcę jednak aby miała Pani świadomość, że w kwestii realizacji tego typu inwestycji nie trwamy w bezczynności, czego przykładem jest choćby inwestycja zrealizowana w ubiegłym roku na ul. Szkolnej i Ogrodowej w Jadwisinie czy ta zaplanowana na rok bieżący związana z poprawą efektywności oświetlenia na ul. Szaniawskiego. Proszę o cierpliwość w kwestii budowy oświetlenia i zrozumienie. Pozdrawiam. 

Pytanie:

Panie Burmistrzu,

W imieniu mieszkańców osiedla Nowy Świat proszę o ustanowienie zakazu parkowania na odcinku wjazdu na teren osiedla (niedługi odcinek przy bloku przy ul. Nasielskiej). Ustawiające się tam samochodowy powodują zagrożenie dla aut wyjeżdżających z osiedla. Zajmując jeden pas nakazują osobom wjeżdżającym jazdę pod prąd. Kierowcy- wjeżdżając z impetem, aby zdążyć przed ewentualnymi pojazdami wyjeżdżającymi - niejednokrotnie cudem unikali stłuczek.
Odcinek ten jest również często uczęszczany przez pieszych (najczęściej przez dzieci mieszkające opodal) i ruch jedną stroną ulicy jest tam zwyczajnie niebezpieczny. Nikomu te trzy miejsca parkingowe nie zrobią zbyt wielkiej różnicy (tym bardziej, że na osiedlu są dwa duże parkingi a w tym miejscu parkują ludzie spoza osiedla), a znacząco wpłyną na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.
Z poważaniem
Paweł ( 06.06.2019 r.)

Odpowiedź:

Szanowny Panie Pawle
W odpowiedzi na Pańską wiadomość e-mail z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia znaku „zakaz parkowania” przy wjeździe na teren Osiedla „Nowy Świat”, informuję że na terenie w/w osiedla wprowadzona zostanie „strefa zamieszkania” (znak informacyjny D-40). Zasady ruchu drogowego w strefie zamieszkania są następujące:

  •  Pieszy może poruszać się swobodnie po całej udostępnionej do użytku publicznego przestrzeni i ma pierwszeństwo przed pojazdami;
  •   Maksymalna dopuszczalna prędkość wynosi 20 km/h;
  •   Progi zwalniające nie muszą być oznaczone znakami pionowymi;
  •   Parkowanie dopuszczalne jest wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.

Pytanie:

Dlaczego nawet dziś, 1.V. 2019 r. - w 15. rocznicę naszego wstąpienia do UE- nie została wywieszona unijna flaga na budynku Izby Pamięci i Tradycji Rybackich, który to budynek w znacznej mierze odrestaurowany i zagospodarowany został ze środków unijnych?
Nie przynosi nam chwały fakt tak lekceważącego traktowania wspólnotowości. Myślę, że KAŻDE święto państwowe, winno być uhonorowane wywieszeniem także flagi UE a zaniedbanie tego w dniu 1.V. uważam za duży polityczny błąd.
Byłabym zobowiązana, gdyby moje pytanie wraz z odpowiedzią ukazało się na stronie UMiG, dostępnej dla wszystkich mieszkańców.
Z poważaniem.

Barbara (01.05.2019 r.)

Odpowiedź:

Szanowna Pani, dziękuję za krytyczną uwagę.
Izba Pamięci i Tradycji Rybackich nie jest jednak jedynym zadaniem wykonanym w Mieście i Gminie Serock z udziałem środków unijnych. Fundusze te zostały wykorzystane w realizacji wielu zadań, np.: budowy dróg, oświetlenia drogowego, sieci kanalizacyjnej, modernizacji plaży miejskiej.
Flaga unijna zawieszona jest na godnym miejscu przy budynku serockiego ratusza.
Do rocznicy 15-lecia wstąpienia w struktury Unii Europejskiej nawiązywała uroczysta sesja Rady Miejskiej w Serocku, która odbyła się 27 kwietnia w Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku. Przypomnieliśmy również o tej rocznicy w Informatorze Gminy Serock.

Pytanie:

Panie Burmistrzu,

w nawiązaniu do Pana odpowiedzi na moje zapytanie z dnia 30.01.2019 dotyczące ul. Kuligowskiego przy inwestycji "Mieszkania Serock" uprzejmie informuję, że owy destrukt asfaltowy jest już tak dziurawy, jak poprzednia droga. Wprawdzie nie ma tam błota jak ostatnio, ale droga ta w dalszym ciągu pozostawia wiele do życzenia.

Czy jest możliwość położenia tam nawierzchni która wytrzyma dłużej niż miesiąc np. asfaltu, kostki?

Czy mógłby Pan zainterweniować w tej sprawie?

Krzysztof (13.03.2019 r.)

Odpowiedź:

Szanowny Panie Krzysztofie,
Informuję, iż wszelkie nierówności zostały uzupełnione i poprawione. Ponadto informuję, że obecnie w budżecie na rok 2019 oraz lata następne nie posiadamy zabezpieczonych środków na realizację przebudowy ul. Kuligowskiego w Serocku. Prace nad budżetem na rok przyszły i lata następne będą prowadzone na przełomie III i IV kwartału, jednak na dzień dzisiejszy nie mogę Panu obiecać, że takie zadanie się znajdzie. Wszelkie nowe inwestycje muszą zostać dopasowane do możliwości finansowych Gminy i przy uwzględnieniu zadań już prowadzonych czy przygotowanych do realizacji.

Pytanie:

Wspólnie z sąsiadami z ul. Mieczysława Głowackiego w Serocku od ponad 10 lat zwracamy się z prośbą o budowę sieci kanalizacyjnej w naszym rejonie. Na wszystkie pisma oraz osobiste rozmowy z Panem Burmistrzem, otrzymujemy odpowiedź że w chwili obecnej inwestycja nie jest planowana ale być może zostanie uwzględniona w przyszłym budżecie. I jak widać nic nie dzieje się w tej sprawie (posiadam kopie kierowanych pism i odpowiedzi). Nadmieniam, iż nasza ulica jest w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy Traugutta i Polnej na których jest kanalizacja.
Moje pytanie: jakie kroki jako mieszkańcy musimy jeszcze podjąć i z kim rozmawiać żeby nasza sprawa została zauważona i ostatecznie załatwiona.
Pozdrawiam
Ryszard (04.03.2019 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Ryszardzie
w odpowiedzi na Pana pytanie informuję, że w budżecie gminy na 2019 rok nie mamy przewidzianej budowy sieci kanalizacji w ulicy Mieczysława Głowackiego w Serocku. Ubiegły rok pod względem inwestycji był bardzo trudny, ceny robót budowlanych znacząco wzrosły i część inwestycji, które były zaplanowane nie udało nam się zrealizować i zmuszeni byliśmy je przesunąć na następny rok. Ponadto informuję, że  w Wieloletnim Planie Finansowym na lata 2019-2023 nie mamy przewidzianego na tą chwilę żadnego zadania związanego z opracowaniem dokumentacji technicznej z branży sanitarnej. Obecnie gmina posiada dużą liczbę dokumentacji  technicznej wraz z pozwoleniem na budowę, które zobowiązana jest zrealizować w pierwszej kolejności. Dopiero po zakończeniu realizacji ponad połowy już przygotowanych inwestycji będziemy w stanie rozpocząć fazę przygotowania kolejnych. Pana wniosek ujęty będzie zatem pod uwagę na etapie dalszych prac związanych z rozbudową systemu kanalizacji na terenie Gminy Serock.

Pytanie:

Szanowny Panie Burmistrzu piszę do Pana w sprawie zmiany sposobu naliczania stawki opłaty za ścieki. Mieszkam w Zegrzu przy ulicy Drewnowskiego 5. W ubiegłym roku kanalizacja naszego budynku została podłączona do nowej sieci kanalizacyjnej, co miało spowodować między innymi obniżenie kosztów odbioru ścieków. W rzeczywistości nie ma mowy o oszczędności, a wręcz przeciwnie. Pomimo tego, że posiadam liczniki wody – świeżo wymienione i zalegalizowane – to i taka nie ma to żadnego znaczenia, bo za odprowadzane ścieki mam naliczony ryczałt.
Jest to dla mnie sytuacja kuriozalna i nie do wytłumaczenia. Co miesiąc wnoszę opłatę za zużytą ciepłą i zimną wodę, zgodnie ze zużyciem wskazanym na licznikach, natomiast za odprowadzane ścieki płacę wg. widzimisię odbiorcy.
To tak jak bym miał zużycie prądu wskazane na kwotę 100 zł, ale zakład energetyczny nakazał mi płacić 200 zł, bo tak sobie ustalił. Równie dobrze można by pójść do sklepu, wziąć dwa chleby, ale przy kasie płacić za cztery, bo tak ktoś (sprzedawca) sobie ustalił – więcej by mnie nie zobaczył. W przypadku kanalizacji takiego wyboru jestem pozbawiony. Skazany jestem na łaskę i niełaskę odbiorcy, co nie znaczy, że mam być jawnie okradany. Wskazania zużycia wody mam na poziomie około 7m³ miesięcznie co daje kwotę 41,72 zł. Naliczony na 5-osobową rodzinę miesięczny ryczałt wynosi 89,40 zł. Miesięczna różnica między faktycznym zużyciem a naliczonym ryczałtem wynosi 47,68 zł – dowód w postaci odczytu z licznika posiadam. W czasie wakacji około 30 dni przebywam poza miejscem zamieszkania, wody nie zużywam a opłatę muszę wnosić. Rocznie daje to kwotę około 600 zł.
Wadą tego sposobu rozliczania – ryczałtowego – jest również to, że zamiast uczyć ludzi oszczędzania, wysyłamy im sygnał - możecie lać wodę do woli, stawka jest ustalona i nie ma znaczenia ile jej zużyjecie. Biorąc pod uwagę coraz bardziej zdegradowane środowisko naturalne, w trosce o młodsze pokolenia, należy dążyć do jego ochrony, a nie trwonienia zasobu, o którym mówi się, że jest coraz bardziej deficytowy.
Panie Burmistrzu proszę o wyjaśnienie tej kuriozalnej sprawy i zmianę sposobu naliczania opłat za odprowadzane ścieki w Zegrzu.

Z wyrazami szacunku
Jacek (09.03.2019 r.)

Odpowiedź:

Szanowny Panie
Odpowiadając na Pana pytania odnośnie rozliczania poboru wody i zrzutu ścieków w miejscowości Zegrze gmina Serock wyjaśniam:
Dostarczycielem wody do Wspólnot Mieszkaniowych jest Miejsko-Gminny Zakład Wodociągowy w Serocku i rozlicza wspólnoty z wodomierza głównego.
Natomiast po przebudowie systemu kanalizacyjnego, odbiorcą ścieków z miejscowości Zegrze jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st., Warszawie Spółka Akcyjna. Zgodnie z obowiązującym regulaminem odprowadzania ścieków na terenie m ST. Warszawy, gmin Michałowice, Nieporęt, Raszyn, Serock, Wieliszew, oraz miast Pruszków i Piastów:
„Jeżeli Dostawca Usług świadczy wyłącznie usługę odprowadzania ścieków oraz brak jest urządzenia pomiarowego, ilość odprowadzanych ścieków ustala się zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciętnych norm zużycia wody…”
Nadmienię, że wspomniane urządzenie pomiarowe i wodomierz to dwa inne urządzenia.
Ponadto chciałbym zwrócić uwagę, że dotychczas gdy wojsko odbierało od Państwa ścieki,  płaciliście za 1m3 odprowadzanych ścieków ok 12 zł, natomiast obecna stawka MPWiK za 1m3 odprowadzanych ścieków to 5,96 zł brutto.
Jednocześnie zaznaczę, że prowadzimy, jako włodarze wszystkich tych gmin, rozmowy z władzami MPWiK aby zmienić istniejącą sytuację i doprowadzić do sytuacji aby rozliczanie następowało na podstawie wskazań wodomierza. Niestety nie są to rozmowy łatwe i w najbliższej przyszłości system ten nie ulegnie zmianie.

Pytanie:

Szanowny Panie Burmistrzu,
mieszkam w Serocku na ulicy Słodkiej jest to super miejsce tylko nocami i wieczorami strasznie ciemne , czy jest planowane w niedalekiej przyszłości montaż latarni ? Dziękuję i czekam na odpowiedź
Jacek (09.03.2019 r.)

Odpowiedź:

Szanowny Panie Jacku,

muszę niestety poinformować, że w najbliższej perspektywie finansowej nie planujemy przeprowadzenia na ul. Słodkiej w Serocku inwestycji związanej z budową oświetlenia. Powodem niniejszego są ograniczone możliwości finansowe naszej gminy, które nie pozwalają nam realizować wszystkich zgłaszanych przez mieszkańców inwestycji. Na samorządy nakładane są coraz to nowe zadania, które przy obserwowanym w ostatnich latach wzroście kosztów realizacji inwestycji sprawiają, że trudno jest nam zachować dotychczasowy ich poziom. Oczekiwania mieszkańców też rosną. Decyzje co, kiedy i gdzie budować wcale nie są łatwe – zawsze ktoś poczuje się pokrzywdzony. Chcemy jednak aby inwestycje gminne realizowane były sukcesywnie, w miarę możliwości i potrzeb, w każdej miejscowości. I tak np. w roku bieżącym planujemy na Państwa ulicy wybudować kanalizację sanitarną, co umożliwi ograniczenie ponoszonych przez mieszkańców kosztów odbioru ścieków. Proszę mieć na uwadze, że na budowę oświetlenia i nawierzchni drogi na ul. Słodkiej przyjdzie też kolej. Inni mieszkańcy też zgłaszają swoje potrzeby i czekają nieraz wytrwale kilka lub kilkanaście lat na ich realizację. Proszę o cierpliwość i zrozumienie. Pozdrawiam

Pytanie:

Dzień dobry, proszę o informację kiedy jest planowane posiedzenie Komisji w sprawie studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego terenu Łacha.

Tomasz (28.02.2019 r.)

Odpowiedź:

W odpowiedzi na Pana zapytanie z dnia 28 lutego 2019 r., pragnę poinformować, że aktualnie projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock dla sekcji H obręby: Gąsiorowo, Łacha, Kania Nowa, Kania Polska znajduje się na etapie wyłożenia do publicznego wglądu. Do dnia 25.03.2019 r. został ustalony termin na składanie uwag. Po zakończeniu wyłożenia Burmistrz Miasta i Gminy Serock rozpatrzy złożone uwagi do dnia 15.04.2019 r. i dopiero po tym terminie, projekt planu zostanie skierowany pod obrady Rady Miejskiej w Serocku.
Ponadto informuję, że terminy posiedzeń komisji zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://www.bip.serock.pl/1497,posiedzenia-komisji-rady-miejskiej-w-serocku.

Pytanie:

Szanowny Panie Burmistrzu!
Od pewnego czasu w Zegrzu trwa intensywna rozbiórka elementów na placu po byłej kotłowni. Kto to robi i w jakim celu? Mieszkańcy nic nie wiedzą i są zaniepokojeni bo krążą plotki, że w tym miejscu ma powstać zakład zbiórki i utylizacji śmieci. Prosimy o pilną odpowiedź.

Bogdan (28.02.2019 r.)

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące “prac rozbiórkowych na placu po byłej kotłowni” informuję, że Urząd Miasta i Gminy Serock nie jest w posiadaniu informacji, które mogłyby potwierdzić plotki, o których mowa w Pana wiadomości e-mail. Jednocześnie informuję, że gdyby przedsięwzięcia, o jakich Pan mówi miały być realizowane na terenie miasta i gminy Serock, informacje o stosownych decyzjach powinny zostać przekazane do wiadomości tut. Urzędu.

Pytanie:
Panie Burmistrzu,
W dniu 17.12.2018 zadałem pytania dotyczące budowy ulicy Długiej między Stasim Lasem i Borową Górą. Do dziś nie otrzymałem żadnej odpowiedzi. Proszę o wyjaśnienie tej zwłoki w odpowiedzi i odniesienie się do zadanych pytań z dnia 17.12.2018. pozdrawiam, Bartłomiej (27.02.2019 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Bartłomieju.
Jak Pan zapewne zauważył roboty zakończyły się pod koniec lutego 2019 roku. Zwłoka wynika tylko i wyłącznie z winy Wykonawcy i zostanie to wzięte pod uwagę w chwili  odbiorów zadania oraz końcowego rozliczenia. W trakcie robót budowlanych był podpisany jeden aneks terminowy przedłużający o 1 miesiąc całość inwestycji drogowej. Powodem aneksu była konieczność budowy odcinka kanalizacji sanitarnej na odcinku od ul. Zacisze do węzła z DK 61. Na dzień dzisiejszy roboty nie są jeszcze odebrane. Zakładam, że odbiory będą trwały do końca marca br. Ostateczna wysokość kar umownych zostanie naliczona z chwilą podpisania bezusterkowego protokołu odbioru robót.  Co do braku odpowiedzi na e-maila z grudnia serdecznie przepraszam. Niestety koniec roku w sferze budżetowej  wiąże się za natłokiem szeregu zadań związanych z rozliczeniem i zakończeniem roku budżetowego i po prostu  zaginął w gąszczu zadań.

Pytanie:

Witam Państwa, zwracam się z interwencją w sprawie naprawienia ul.Kuligowskiego po zakończonej prawie pół roku temu inwestycji budowy bloku mieszkalnego. Próbowałam wcześniej rozmawiać z KZB i Urzędem Gminy. Niestety bezskutecznie. Sama budowa była mocno kontrowersyjna, jednak jako mieszkańcy zostaliśmy postawieni przed faktem dokonanym i nic na to już nie poradzimy. Budowa została zakończona, a blok jest zasiedlany. Jednak to co dzieje się wokół budynku jest koszmarem. Nikt nie zadbał o to, żeby inwestor doprowadził teren do stanu przynajmniej sprzed budowy. Prawda jest taka, że był to doskonały moment, aby w zamian za pozwolenie na budowę uzyskać dla mieszkańców zapewnienie infrastruktury wokół bloku. Piszę oczywiście o drodze. Zapraszam na wizję, jak w tej chwili wygląda „ulica” Kuligowskiego. Od prawie dwóch miesięcy próbuję spowodować jej naprawę. Wykonałam już kilka telefonów w tej sprawie, ale jestem zbywana byle jakimi odpowiedziami – a to pada deszcz, a to jest mróz, a to nie można skontaktować się z inwestorem… a my musimy dojeżdżać do swoich domów po koszmarnych dziurach, po błocie i slalomem pomiędzy byle jak zaparkowanymi samochodami… Dlaczego zgodzono się na użytkowanie budynku, skoro inwestor nie dopełnił obowiązku przywrócenia poprzedniego stanu drogi? Ile czasu mamy jeszcze niszczyć swoje samochody i buty? Naprawdę zapraszam do obejrzenia stanu drogi. Wiem, że może pora zimowa nie jest najlepszą do takich napraw, ale nie ma ani dużych mrozów, ani wielkich opadów i można naprawić drogę przynajmniej prowizorycznie, tak, abyśmy mogli z niej korzystać. Od kierownika inwestycji w Urzędzie Gminy uzyskałam telefoniczne zapewnienie pod koniec grudnia, że na początku roku będzie rozmawiał z inwestorem, a jeśli nic to nie pomoże, to Urząd sam naprawi drogę i będzie dochodził od inwestora zwrotu. Tymczasem konsekwencje całej sytuacji ponosimy tylko i wyłącznie my, mieszkańcy. Przypomnę, że w wyniku budowy zlikwidowano istniejący wcześniej wzdłuż ul. Polnej rów melioracyjny. Wszystko to spowodowało zalewanie ul. Kuligowskiego przy niewielkich nawet opadach deszczu. Pisaliśmy w tej sprawie do Urzędu, jednak zostało to zbagatelizowane.
Nie widzę, żeby coś się działo w kierunku poprawienia stanu drogi, a pogoda jest raczej już od kilku dni sprzyjająca. Prawdę mówiąc nawet autostrady można budować, a co tu mówić o kawałku zwykłej osiedlowej uliczki... Skoro developer nie zrobił tego jesienią, to teraz niech poniesie większy nakład. Trudno. Dlaczego to my mamy ponosić koszty remontów naszych samochodów? Pan kierownik z działu inwestycji był bardzo grzeczny, chętny do pomocy i zatroskany naszą sytuacją. Obiecywał, że jeśli tylko przez kilka dni temperatura będzie przynajmniej w okolicach zera i nie będzie intensywnych opadów, to droga zostanie naprawiona. I na tym koniec. Mogę przypuszczać, że jedynie próbował mnie zbyć. Słowa nic nie kosztują, a nasze buty i owszem. Pogoda sprzyja, a ja właśnie przed chwilą dowiedziałam się od radnego, że prace w zakresie naprawy drogi planowane są dopiero na wiosnę. Ciekawe którego roku? Przed kolejnymi wyborami samorządowymi?
A przede wszystkim raczej żenujące dla Urzędu Gminy i Pana Burmistrza powinno być to, że mamy prosić się o coś czego dopilnować powinien Urząd. Dlatego w imieniu wszystkich mieszkańców, którzy korzystają z ulicy Kuligowskiego proszę o spowodowanie wyrównania i utwardzenia jej nawierzchni. To do obowiązków zarządcy drogi, a w przypadku ul.Kuligowskiego, jesteście nią Państwo, jako Urząd, należy zgodnie z artykułem 20 ustawy o drogach publicznych, m.in. przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg, utrzymanie nawierzchni, chodników, wykonywanie interwencyjnych robót utrzymaniowych i zabezpieczających, sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym. Pojęcie "zadania w zakresie utrzymania drogi", zgodnie z art. 4 pkt 10 wspomnianej ustawy, oznacza wykonanie robót remontowych, przywracających jej pierwotny stan oraz robót konserwacyjnych, porządkowych i innych, zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa i wygody ruchu, w tym także odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej. Z tego punktu widzenia zarządca drogi odpowiada nie tylko za to, aby w nawierzchni nie było dziur uniemożliwiających jazdę i doprowadzających do szkód w samochodach, ale także zobligowany jest do tego, aby dbać o stan drogi w szerokim ujęciu tej kwestii. Droga musi być bezpieczna dla jej użytkowników, niezależnie od warunków środowiskowych i pogodowych. Zarządca drogi, uwzględniając właśnie te czynniki, powinien podejmować takie działania, aby wystąpienie niekorzystnych zjawisk atmosferycznych nie doprowadzało do obniżenia bezpieczeństwa i wygody ruchu. Proszę zatem nie powoływać się na porę roku, tylko niezwłocznie przystąpić do naprawy drogi. W tej właśnie ustawie o drogach publicznych, na gminy nałożono obowiązek zapewnienia czystości i porządku na swoim terenie, m.in. poprzez zapobieganie zanieczyszczeniu ulic, placów i terenów otwartych. Nawet w przypadku dróg gminnych składających się z dwóch chodników i jezdni, o ile chodniki sprzątają właściciele nieruchomości graniczących bezpośrednio z drogą, to za stan jezdni, w tym również za jej odpowiednie uprzątnięcie, odpowiada gmina. Nas, jako mieszkańców i użytkowników nie interesuje czy wykona to Urząd Gminy, KZB czy developer, chodzi nam jedynie o możliwość korzystania z ul. Kuligowskiego w sposób, który nie powoduje szkód. Pamiętajcie również Państwo, że użytkownicy dróg publicznych mogą wystąpić do zarządcy drogi z roszczeniami, wskazując, iż odpowiedni organ w sposób niewystarczający wypełniał zadania w zakresie utrzymania drogi. A w tym przypadku, naprawdę nie będzie to trudne.
Proszę również zwrócić uwagę, że zmieniając plan zagospodarowania, a następnie wydając zgodę na budowę bloku należało liczyć się ze zwiększonym użytkowaniem okolicznych ulic i być przygotowanym na konieczność ponoszenia w związku z tym dodatkowych kosztów.
To, że jesteśmy już po wyborach samorządowych, nie oznacza, że sprawy mieszkańców mogą zejść na plan dalszy.
Z poważaniem,
Krystyna (15.02.2019 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,

Urząd Miasta i Gminy w Serocku informuje, iż w dniu 18.02.2019 r. została wykonana naprawa nawierzchni przedmiotowej drogi przy użyciu destruktu asfaltowego na koszt wykonawcy budynku wielorodzinnego.

Pytanie:

Panie Burmistrzu, czy przewiduje Pan w tym roku utwardzenie ul. Ks. Franciszka Kuligowskiego, konkretnie chodzi mi o odcinek przy dobudowanym budynku w ramach inwestycji "Mieszkania Serock"?

Krzysztof (31.01.2019 r.)

Odpowiedź:

Szanowny Panie,

Urząd Miasta i Gminy w Serocku informuje, iż w dniu 18.02.2019 r. została wykonana naprawa nawierzchni przedmiotowej drogi przy użyciu destruktu asfaltowego na koszt wykonawcy budynku wielorodzinnego.

Pytanie:

Witam, Panie Burmistrzu chciałabym się dowiedzieć czy mieszkańcy odnogi ul. Długiej prowadzącej do ul. Lipowej mogą liczyć na oświetlenie drogi, tak jak było to w planach i na jej utwardzenie. Jesteśmy w tym momencie chyba jedyna uliczka, która nie ma oświetlenia. Nie ukrywam, z ta droga przemieszczają się zarówno dzieci, jak i osoby starsze. Dodatkowo czasami można niespodziewanie spotkać gromadkę (około 12 sztuk) dorodnych dzików. Nie ukrywanym że oświetlenie zwiększyło by bezpieczeństwo.
Pozdrawiam,
Ewa (06.02.2019 r.)

Odpowiedź:

Szanowna Pani Ewo,
realizacja wspomnianej przez Panią inwestycji zaplanowana była do realizacji w roku ubiegłym, jednak ze względu na trudności z uzyskaniem prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, dopiero w listopadzie 2018 r. możliwe było dokonanie zgłoszenia zamiaru budowy oświetlenia do Starostwa Powiatowego w Legionowie. Organ administracji architektonicznej w grudniu przyjął zgłoszenie bez sprzeciwu, co zakończyło proces uzyskiwania wszelkich formalno-prawnych zezwoleń.
Jak co roku, z końcem września, rozpoczynamy prace nad budżetem na rok następny. Uchwała budżetowa na rok 2019 przyjęta została przez Radę Miejską w Serocku w dniu 19 grudnia 2018 r., przy czym wcześniej musiała zostać zaopiniowana przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Ze względu na to, iż do końca nie wiadomo było czy uda się uzyskać prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane i pozwolenie na budowę, inwestycja nie została ujęta w budżecie na rok 2019, co w chwili obecnej uniemożliwia jej realizację z uwagi na brak zabezpieczonych środków finansowych na ten cel.
W pełni zgadzam się z Pani stanowiskiem, że oświetlenie uliczne zwiększyłoby bezpieczeństwo na Państwa ulicy - z takim też założeniem przystąpiliśmy do opracowywania dokumentacji projektowej. W trakcie prac projektowych osoby odpowiedzialne za przygotowanie i nadzorowanie inwestycji spotkały się natomiast z niezadowoleniem części mieszkańców, obojętnością a nawet nieprzychylnością dla planowanej inwestycji. Kierując się jednak dobrem ogółu mieszkańców postanowiliśmy nie rezygnować z przygotowania tej inwestycji i idąc na ustępstwa dokończyć dokumentację projektową uzyskując wymagane prawem zezwolenie na jej realizację. Niestety na chwilę obecną nie mogę udzielić żadnej wiążącej odpowiedzi co do terminu realizacji inwestycji. Mogę wskazać jedynie, że decyzje dotyczące ujęcia danego zadania inwestycyjnego w budżecie gminy, podejmuje Rada Miejska w Serocku.  

Pytanie:

Panie Burmistrzu, na jakim etapie jest inwestycja dotycząca sieci gazowej dla mieszkańców Łachy, Gąsiorowa ?

Kinga (20.02.2019 r.)

Odpowiedź:

Szanowna Pani Kingo.
Inwestorem przedsięwzięcia polegającego na gazyfikacji wsi Łacha i Gąsiorowo jest Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Równoległej 4a. Zgodnie z ogłoszeniem o udzieleniu zamówienia w dniu 20 grudnia 2018 roku spółka podpisała umowę z firmą: Dom System Sp. z o.o., ul. Dzika 4A lok. 2, 00-194 Warszawa.  Obecnie zatem możemy jedynie potwierdzić, że umowa została podpisana i projekt jest w bardzo wstępnej fazie jego realizacji. Zgodnie z ogłoszeniem firma ma  2 lata na jego realizację. Ponadto Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji jest w bezpośrednim kontakcie z Wykonawcą projektu i prowadzi rozmowy mające na celu przyspieszenie jego realizacji. Na tą chwilę mogę zapewnić, że planujemy na razie wewnętrzne spotkanie w drugiej połowie marca z przedstawicielem firmy Dom System mające na celu omówienie harmonogramu działania  projektantów w terenie, ewentualną  pomoc w s prawach formalnych. Po tym spotkaniu będziemy mogli  podać Państwu więcej szczegółów, co uczynimy na łamach naszej strony oraz profilu na facebooku.

Pytanie:

Witam, proszę o informację o stanie realizacji inwestycji "Centrum Sportu i Rekreacji w Serocku" w zakresie budowy - tak bardzo oczekiwanego przez dużą część mieszkańców Serocka - basenu pływackiego, pozdrawiam,
Dariusz (26.01.2019 r.)

Odpowiedź:

Szanowny Panie Darku.
Inwestycja o nazwie  budowa “Centrum Sportu i Rekreacji w Serocku” nie przewiduje budowy basenu pływackiego. Obecnie jesteśmy po dwóch przetargach na zaprojektowanie i budowę pełnowymiarowej hali sportowej. Oba te przetargi zostały unieważnione. Na tą chwilę nie zapadły jeszcze żadne wiążące decyzje co dalszego toku postępowania  w temacie tego zadania. Będziemy jednak dążyć do tego, aby w pierwszym etapie realizacji powstała hala  sportowa wraz z niezbędnym zapleczem.

Pytanie:

Dzień dobry,

ja znów w sprawie Książęcej w Jadwisinie. Na moje pytanie z lipca 2018 otrzymałem odpowiedź, że przetarg na budowę drogi odbędzie się na przełomie 2018/2019 a realizacja budowy w 2019 roku. tak też stanowiła wieloletnia prognoza finansowa. Teraz widzę, że w prognozie uchwalonej ostatnio znów nastąpiło przesunięcie o kolejny już rok. W związku z tym pytanie co się stało, że przesunięto większość środków z 2019 na 2020 r.? i dlaczego kolejny raz termin jest przesuwany? Druga kwestia to, czy Urząd mógłby zaprezentować mieszkańcom opracowany projekt drogi? Chcielibyśmy zobaczyć jak ma wyglądać (gdzie ma być chodnik, spowalniacze itp.). Idealnie byłoby to zrobić za pośrednictwem strony www gminy lub profilu na facebooku. Pozdrawiam,

Andrzej (04.01.2019 r.)

Odpowiedź:

Szanowny Panie Andrzeju,
W odpowiedzi na Pana pytanie dotyczące inwestycji polegającej na Budowie ul. Książęcej w Jadwisinie, informuję, że w tym roku planowe jest rozpoczęcie budowy. Przetarg chcemy  ogłosić zgodnie z planem zamówień publicznych w lipca tego roku.  Umowa  na realizację może zatem zostać podpisana najwcześniej na przełomie sierpnia – września.  Ostateczne zakończenie i rozliczenie inwestycji może nastąpić  najwcześniej wczesną wiosną 2020 roku. Słusznie Pan zauważył inwestycja została rozłożona na 2 lata, gdzie  jej realizacja została przesunięta o rok. Niestety przyczyną tego był tylko i wyłącznie fakt, że w zeszłym roku realizacja ul. Długiej w Stasim Lesie oraz ul. Traugutta i Zielonej w Serocku kosztowała Gminę kwotę, która o około 30% przekraczała nasze szacunki i wyliczenia. Gminy nie było zatem stać, na realizację 3 zadań typowo drogowych za tak ogromne pieniądze. Podobnie uczyniliśmy również z ul. Arciechowską w miejscowości Cupel, gdzie również realia rynkowe przyczyniły się do tego, że inwestycja została przesunięta  na rok bieżący.  W załączeniu przesyłam również rzut  drogi z projektu stałej organizacji ruchu. Myślę, że będzie on dla Państwa najbardziej czytelny i jasny. W kwestii  bardziej szczegółowych pytań odsyłam Pana do referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji, który udostępni Panu do wglądu szczegółowe materiały i udzieli wszelkich wyjaśnień. Pragnę jednocześnie zauważyć, że na przełomie roku 2018 i 2019 podjęliśmy próbę przyspieszenia realizacji inwestycji. Otóż Gmina złożyła dwa wnioski o dofinansowanie przedsięwzięcia: jeden w ramach programu rządowego, drugi w ramach programów unijnych, z założeniem, że jeżeli udałoby nam się uzyskać dofinansowanie z któregoś z nich, zadanie zostałoby zrealizowane w całości w roku 2019. Niestety, mimo pozytywnej oceny formalnej i merytorycznej w każdym z wniosków, inwestycja nie znalazła się na liście wniosków, którym udzielone zostało wsparcie finansowe. Mając na uwadze powyższe, całość zadania będzie realizowana tylko ze środków Gminy.

Pytanie:

Szanowny Panie Burmistrzu,
Proszę o spowodowanie usunięcia zakrzaczeń na ul. Ogrody od strony Nowej Wsi,  ponieważ zasłaniają one wyjazd na ul. Serocką, co grozi wypadkiem. Powyższe skrzyżowanie znajduje się na łuku ul. Serockiej co powoduje dodatkowe niebezpieczeństwo. Zakrzaczenia wspomnianej ulicy zajmują około 50 % jej szerokości.

Andrzej (10.02.2019 r.)

Odpowiedź:

Szanowny Panie Andrzeju,
Zakrzaczenia o wycięcie których Pan wnioskuje, znajdują się w pasie drogowym drogi powiatowej- ul. Serockiej. Zarządcą w/w drogi jest Starosta Powiatu Legionowskiego.
Na wiosnę bieżącego roku planowane jest podpisanie porozumienia między Miastem i Gminą Serock, a Starostwem Powiatowym w Legionowie.
W ramach tego porozumienia będzie możliwa wycinka w/w zakrzaczeń przez Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku ze środków przekazanych przez Powiat Legionowski.

 

Pytanie:

Nowa kanalizacja w Zegrzu i jej wdrąrzenie wzbudza wiele wątpliwości a znajomość przepisów w tej materii nie jest zbyt duża .

Dla mieszkańców Zegrza wodę dostarcza MGZW Serock – w budynkach należących do Wspólnot znajdują się wodomierze główne ( zainst. przez MGZW Serock ) i wg ich wskazań fakturami obciążane są Wspólnoty .
We Wspólnotach ( w mojej też ) lokale mają zainstalowane wodomierze i wg ich wskazań rozlicza się koszty zużytej wody zg. z przepisami .

W mojej Wspólnocie Zarząd chce zmienić ten system na ryczałt 3 m3 wody na osobę .

Pytania do Pana Burmistrza :

Czy tak można ?
Jak taki pomysł ma się do przepisów ?
Czy jest to wymóg MGZW Serock wobec innych Wspólnot w Zegrzu aby rozliczać wodę ryczałtowo?
( pytania dotyczą wody a nie ścieków , chociaż informacja co do sytuacji ze ściekami byłaby też pożądana ...)

PS Ryczałtowe rozliczanie mediów ma się nijak do racjonalnej gospodarki nimi w gospodarstwach domowych

Ed ( 03.02.2019 r.)

Odpowiedź:

Szanowny Panie
Odpowiadając na Pana pytania odnośnie rozliczania poboru wody i zrzutu ścieków w miejscowości Zegrze gmina Serock wyjaśniam:
Dostarczycielem wody do Wspólnot Mieszkaniowych jest Miejsko-Gminny Zakład Wodociągowy w Serocku i rozlicza wspólnoty z wodomierza głównego.
Natomiast po przebudowie systemu kanalizacyjnego, odbiorcą ścieków z miejscowości Zegrze jest MPWiK Sp zoo . Zgodnie z obowiązującym regulaminem odprowadzania ścieków na terenie m ST. Warszawy, gmin Michałowice, Nieporęt, Raszyn, Serock, Wieliszew, oraz miast Pruszków i Piastów:
„Jeżeli Dostawca Usług świadczy wyłącznie usługę odprowadzania ścieków oraz brak jest urządzenia pomiarowego, ilość odprowadzanych ścieków ustala się zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciętnych norm zużycia wody…”
Nadmienię, że wspomniane urządzenie pomiarowe i wodomierz to dwa inne urządzenia.
Jednocześnie zaznaczę, że prowadzimy, jako włodarze wszystkich tych gmin, rozmowy z władzami MPWiK aby zmienić istniejącą sytuację i doprowadzić do sytuacji aby rozliczanie następowało na podstawie wskazań wodomierza. Niestety nie są to rozmowy łatwe i w najbliższej przyszłości system ten nie ulegnie zmianie.

Pytanie:

Szanowny Panie Burmistrzu,

czy gmina Serock posiada w planach dołączenia do programu Warszawa+? Wprowadzenie takiego rozwiązania na pewno posłuży wszystkim mieszkańcom gminy, którzy codziennie korzystają z komunikacji ZTM dojeżdżając z dworca z Legionowa.

Katarzyna ( 17.01.2019 r.)

Odpowiedź:

Szanowna Pani,

Urząd Miasta i Gminy w Serocku, na podstawie przeprowadzonego postępowania na świadczenie usług komunikacyjnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego wyłonił firmę PKS Tarnobrzeg Sp. z o.o. Firma złożyła najkorzystniejszą ofertę i zostanie z nią podpisana umowa obowiązująca od 01.03.2019 r. do 31.12.2019 r.  

W sprawie możliwości dofinansowania przez Miasto i Gminę Serock biletów dla mieszkańców gminy zostało wystosowane zapytanie do Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie. Z odpowiedzi ZTM wynika, że przy obecnie funkcjonującej Lokalnej Komunikacji Autobusowej dofinansowywanie biletów SKM/KM dla mieszkańców gminy Serock nie jest możliwe z racji braku wspólnych relacji komunikacyjnych.

 

Pytanie:

Szanowny Panie Burmistrzu,
Gratuluję wygranych wyborów. Moje pytanie odnosi się do budowy kanalizacji na ulicy Krótkiej w Borowej Górze. Wielokrotnie mieszkańcy próbowali przeforsować tą sprawę u Pana poprzednika ale nie wiadomo z jakich względów nic w tej sprawie nie zrobiono. Na chwilę obecną prawie wszędzie jest kanalizacja oprócz silnie zurbanizowanej ul Krótkiej. Jedynie co proponował Pana poprzednik to wymuszał na mieszkańcach zrobienia odpłatnie dokumentacji co nie miało miejsca przy budowie innych odcinków kanalizacji. Proszę o informacje czy kiedykolwiek nastąpi budowa kanalizacji na naszej ulicy?

Bogdan (27.01.2019 r.)

Odpowiedź:

Panie Bogdanie w odpowiedzi na Pana pytanie informuję, że w budżecie gminy na 2019 rok nie mamy przewidzianej budowy sieci kanalizacji w ulicy Krótkiej w Borowej Górze. Ubiegły rok pod względem inwestycji był bardzo trudny, ceny robót budowlanych znacząco wzrosły i część inwestycji, które były zaplanowane nie udało nam się zrealizować i zmuszeni byliśmy je przesunąć na następny rok. Ponadto informuję, że  w Wieloletnim Planie Finansowym na lata 2019-2023 nie mamy przewidzianego na tą chwilę żadnego zadania związanego z opracowaniem dokumentacji technicznej z branży sanitarnej. Obecnie gmina posiada dużą liczbę dokumentacji  technicznej wraz z pozwoleniem na budowę, które zobowiązana jest zrealizować w pierwszej kolejności. Dopiero po zakończeniu realizacji ponad połowy już przygotowanych inwestycji będziemy w stanie rozpocząć fazę przygotowania kolejnych. Pana wniosek ujęty będzie zatem pod uwagę na etapie dalszych prac związanych z rozbudową systemu kanalizacji na terenie Gminy Serock.

Pytanie:

Panie Burmistrzu już pisałem o tym ale nie bardzo satysfakcjonuje mnie Pana odpowiedz , chodzi o smród odór w m Dębe. Jak mam zadzwonić i poinformować o smrodzie w momencie kiedy urząd nie pracuje. Niema mnie najczęściej w godzinach urzędowania urzędu w domu bo to również czas ze i ja pracuje. Nie jest to stała sytuacja ale często wieczorami, często tez soboty i niedziele w ciągu dnia wtedy jesteśmy w domu ale urząd nie pracuje . Dlatego Pana odpowiedz na moje pytanie jest trochę nie możliwa do realizacji i jest niewykonalna. Już wielokrotnie sygnalizowałem ten problem w poprzedniej kadencji władzy też wiec nie jest to coś co się wydarzyło teraz . Myślę ze warto raz a porządnie do końca wyjaśnić i rozwiązać ten przykry i śmierdzący problem . czekam na odpowiedz
Drugie pytanie jest walka ze smogiem to ważne i i na dziś ważny problem .Czy nie czas by wrócić do możliwości dofinansowanie paneli słonecznych wiem ze wielu mieszkańców naszego miasta i gminy na to czeka i jest gotowe do tego rozwiązania . Wydaje mi się ze obecnie jest dobry klimat i zielone światło na tego typu inwestycje nie przegapmy tego czekam na odpowiedz, pozdrawiam.

Krzysztof (20.01.2019 r.)

Odpowiedź:
Panie Krzysztofie, na Pana prośbę kilkakrotnie byliśmy w rejonie Pana posesji i nie spotkaliśmy się z uciążliwym zapachem. Ponadto Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st Warszawie Spółka Akcyjna na prośbę Gminy zastosowało dodatkowe zabezpieczenia w celu zmniejszenia ewentualnych nieprzyjemnych zapachów. Ponadto informuje, że jeśli taka sytuacja się powtórzy w godzinach innych, niż pracuje urząd proszę dzwonić do Straży Miejskiej pod numer telefonu 603-873-290. Godziny pracy Straży Miejskiej: poniedziałek – piątek 7-23, sobota 8-24, niedziela 10-22.
W kwestii dotyczącej walki ze smogiem uprzejmie informuję, że Miasto i Gmina Serock od lat podejmuje walkę na rzecz czystego powietrza. Od 2014 roku dofinansujemy mieszkańcom wymianę starych kotłów węglowych na nowoczesne kotły ekologiczne (od 2019 roku również na pompy ciepła). Przez cały sezon grzewczy prowadzone są działania edukacyjne dotyczące spalania w kotłach wyłącznie substancji do tego przeznaczonych. W posiadaniu Miasta i Gminy Serock są trzy czujniki jakości powietrza Airly, dzięki którym na bieżąco, na stronie https://airly.eu/map/pl/ jest możliwość monitorowania jakości powietrza w różnych częściach gminy. Sukcesywnie przeprowadzamy termomodernizację budynków użyteczności publicznej znajdujących się w posiadaniu Miasta i Gminy Serock. W trakcie remontów wymieniane są kotły grzewcze, ocieplane są budynki oraz wymieniana jest stolarka okienna i drzwiowa. Niestety w obecnej chwili nie podsiadamy dofinansowań z budżetu gminy na zadania związane z zakupem i montażem instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych.
Jednocześnie informuję, że w ramach programu Czyste Powietrze istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na odnawialne źródła energii (kolektory słoneczne, mikroinstalacje fotowoltaiczne). Szczegóły dotyczące programu dostępne są na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie http://www.wfosigw.pl/ w zakładce Czyste Powietrze.

Pytanie:

Szanowny Panie Burmistrzu,

na spotkaniu przedwyborczym u Sołtysa wsi Stasi Las poruszaliśmy temat utwardzenia ulicy Helenki w tejże miejscowości, jako jedynej i ostatniej czekającą na utwardzenie. Mam pytanie czy możliwa byłaby realizacja tego przedsięwzięcia tym roku? Aktualnie jest okres trudny dla nas mieszkańców gdyż wieczorami jak dziś pada śnieg a w dzień są temperatury dodatnie i "ulica" jest jednym wielkim bagnem. Niestety przejazd samochodem nie posiadającym napędu 4x4 graniczy z cudem.
Bardzo prosimy o pomoc i jakiś ratunek w postaci utwardzenia Naszej drogi. Nie potrzebujemy kanalizacji czy asfaltu - zadowolimy się zwykłym utwardzeniem.

Sylwester (05.02.2019 r.)

Odpowiedź:

Szanowny Panie Sylwestrze,
Informuję, że Burmistrz Miasta i Gminy jako zarządca dróg gminnych ma obowiązek realizacji zadań, które mają na celu utrzymanie, remont oraz budowę dróg będących własnością gminy lub zaliczonych do kategorii dróg gminnych.
Wobec powyższego, z uwagi, iż gmina nie jest ani właścicielem przedmiotowej drogi ani Burmistrz nie jest jej zarządcą, nie ma podstaw prawnych aby przeznaczać środki publiczne na utrzymanie, remont czy budowę dróg prywatnych. W świetle powyższego obowiązek dbania o stan techniczny ul. Helenki spoczywa na jej właścicielach.

Pytanie:

Panie Burmistrzu czy w Serocku będzie przeprowadzona akcja odbioru choinek z prywatnych posesji ? W zeszłych  latach pamiętam, że było to stosowane i bardzo przydatne (co zrobić z choinką 2,5 m) ? Pozdrawiam

Marek (07.02.2019 r.)

Odpowiedź:

Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku organizował poświąteczną zbiórkę choinek w okresie od 7 stycznia do 1 lutego 2019 r. W zabudowie wielorodzinnej choinki można było pozostawiać przy altanach śmietnikowych, skąd odbierane były w każdy piątek w podanym powyżej okresie. Choinki zaś z prywatnych posesji, jeśli jeszcze nie zostały oddane do utylizacji, można w dalszym ciągu dostarczać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Serocku, ul. Nasielska 21, codziennie w godz. 700-1700.
W ramach poświątecznej zbiórki choinek w PSZOK–u można pozostawić również sztuczne choinki, które wraz z odpadami wielkogabarytowymi zostaną przekazane do recyklingu.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Miejsko-Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Serocku pod  nr tel.  (22) 782 75 73.

Pytanie:

Witam,
Panie Burmistrzu, chcę zapytać o ulicę Akacjową w Jadwisinie. Ulica ta jest w kiepskim stanie technicznym, mnóstwo dołów, nierówności. Czy w ogóle planowane jest położenie na tej drodze nawierzchni (asfalt, kostka)? Droga ta jest licznie uczęszczana przez mieszkańców. I jeszcze pytanie odnośnie kanalizacji - czy i ewentualnie kiedy planowane jest położenie kanalizacji w ulicy Akacjowej?

Joanna (15.11.2018)

Odpowiedź:

Szanowna Pani, Urząd Miasta i Gminy w Serocku informuje, iż po przeprowadzeniu wizji lokalnej w terenie stwierdzono, iż stan drogi na chwilę obecną jest zadowalający. Jednocześnie w planach inwestycyjnych Gminy na najbliższe lata nie znajduje się budowa utwardzonej nawierzchni oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Akacjowej w Jadwisinie. Jednocześnie zapewniamy,  że jak co roku po zakończeniu okresu zimowego, Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku rozpocznie prace z zakresu bieżącego utrzymania dróg gminnych. Będą one prowadzone zgodnie z harmonogramem ustalonym po dokonaniu przeglądu dróg z terenu gminy Serock.
 

 

Pytanie:

Dzień dobry,
chciałabym ponowić pytanie (z 2017 r.) p.Lilianny :
"Dzień dobry, Bardzo proszę o informację nt. realizacji poszerzenia ul. Akacjowej w Jadwisinie. Na jej początkowym odcinku przy zjeździe z asfaltu z DK nr 61 jest tak wąsko, że nie mogą się wyminąć dwa samochody osobowe, a widoczności z powodu ogrodzenia i zakrętu ulicy nie ma żadnej. Stłuczki są tam częstym zdarzeniem, a na oblodzonej nieposypywanej (posypano dwa razy przez cały sezon i to po interwencji raz w KZB, a raz w straży gminnej) zimą drodze ciężko zahamować nawet z 20 km/h. Instytut graniczący z ulicą usunął już drzewa i można by przyspieszyć prace z nadchodzącą wiosną. Nie będę już poruszać stanu nawierzchni ul. Akacjowej, gdyż dołów nie da się tam ominąć.
Z poważaniem Liliana (24.02.2017 r.)"
Z poważaniem, Magda (17.10.2018 r.)
 

Odpowiedź: 

Szanowna Pani Magdo,
W chwili obecnej nie planujemy, żadnych prac dotyczących realizacji inwestycji drogowych w ul. Akacjowej w Jadwisinie. Gmina przejęła w roku 2017 pas od Instytutu Geodezji i Kartografii część działki przeznaczoną pod docelowe poszerzenie ul. Akacjowej na odcinku połączenia drogi serwisowej oraz drogi gminnej. Działania inwestycyjne jednak będą możliwe z chwilą  uporządkowania przez Generalną Dyrekcje Dróg Krajowych i Autostrad spraw dotyczących własności dróg serwisowych w ciągu drogi krajowej Nr 61. Ponadto, wszelkie inwestycje drogowe mogą nastąpić po realizacji wodociągu w ul. Akacjowej w kierunku ul. Szkolnej. Jego realizacja uwarunkowana jest natomiast pracami związanymi  z koncepcją rozbudowy Szkoły Podstawowej w Jadwisinie wraz z budową boiska piłkarskiego. Lokalizacja tych obiektów jest na tyle istotna, że mają one wpływ na docelowe połączenie wodociągu z ul. Szkolną. Reasumując, na chwilę obecną  będziemy dokładać wszelkich starań, aby zapewnić Państwu w miarę możliwości komfortowe korzystanie z drogi gminnej. W okresie wiosennym, przy sprzyjających warunkach atmosferycznych zostaną przeprowadzone prace polegające na równaniu nawierzchni ul. Akacjowej. 
 

Pytanie:

Szanowny Panie Burmistrzu. Uprzejmie proszę o odpowiedź czy w 2019 r. (może w latach następnych) gmina mogłaby podjąć jakieś działania dotyczące poprawy stanu nawierzchni ulicy Popowskiej w Kani Nowej. Wiem, że ze względu na zbyt małą szerokość nie jest możliwe zbudowanie typowej ulicy, jednak można by (tak jak poprzednio) utwardzić ją destruktem asfaltowym. Jednocześnie parę razy w ciągu roku wypełniacie Państwo dziury luźnymi kamieniami, a przecież to też generuje koszty, nie wpływa natomiast na poprawę stanu jezdni. W naszej okolicy coraz więcej osób mieszka już na stałe. Aktualnie zachowało się jeszcze stare podłoże, więc może koszty nie byłyby aż tak duże, Pozdrawiam.

Dariusz (29.12.2018 r.)

Odpowiedź:

Szanowny Panie Dariuszu,
Informuję, że według projektu budżetu na rok 2019 oraz lata następne nie posiadamy zabezpieczonych środków na realizację przebudowy ul. Popowskiej w Kani Nowej na rok 2019 oraz 2020. Na dzień dzisiejszy mogę jedynie zapewnić Pana, że jak co roku po zakończeniu okresu zimowego, Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku rozpocznie prace z zakresu bieżącego utrzymania tj. usunięcia ubytków w jezdni wyżej wymienionej drogi gminnej. Będą one prowadzone zgodnie z harmonogramem ustalonym po dokonaniu przeglądu dróg z terenu gminy Serock. 

Pytanie:

Panie Burmistrzu, bardzo proszę o kontynuowanie inwestycji polegającej na budowie chodnika wzdłuż ul. Głównej w miejscowości Stasi Las. 2 lata temu został wykonany chodnik wraz z przebudową ul. Głównej na odcinku ok 500 m, który znacząco poprawił bezpieczeństwo. W imieniu mieszkańców ul. Jutrzenki w Stasim Lesie wnioskuję o budowę chodnika na całej długości ul. Głównej. Z uwagi na znajdujący się na ulicy supermarket ruch na drodze jest bardzo intensywny. Niewystarczające oświetlenie i brak chodnika bardzo ograniczają bezpieczeństwo pieszych. Bardzo proszę o pozytywne rozpatrzenie Naszej prośby.
pozdrawiam
Piotr (17.12.2018 r.) 
 

Odpowiedź: 

Szanowny Panie Piotrze,
W odpowiedzi na Pana zapytanie informuję, że mam świadomość konieczności budowy chodnika na dalszym odcinku ul. Głównej. Jednak z uwagi na małą szerokość pasa drogowego, nie ma możliwości wybudowania tylko chodnika bez dokonania przebudowy całej jezdni. Konieczne jest dokonanie przejęcia fragmentów przyległych nieruchomości na poszerzenie pasa drogowego oraz podejście do sprawy kompleksowo, tak jak zostało to zrobione przy odcinku wcześniejszym. Niestety obecnie nie planujemy tego typu działań w ciągu najbliższych 2 – 3 lat, ze względu na konieczność realizacji już przygotowanych inwestycji.  
 

Pytanie:

Panie Burmistrzu

Mieszkańcy Gminy maja prawo dostępu do informacji i dlatego tez proszę o podanie wysokości nagród przyznawanych Panu Burmistrzowi za rok 2018. Wszyscy wiemy, ze poza wynagrodzeniem zasadniczym, dodatkiem stażowym, funkcyjnym itp. łącznie ponad 10.000 brutto miesięcznie stałego wynagrodzenie, Burmistrzowi przyznawane są nagrody/premie. Proszę o podanie wysokości i tytułu nagrody. Pozdrawiam
Roman (13.01.2019 r.)

Odpowiedź:
Zgodnie z art. 36 ust. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018r. poz. 1260 ze zm.) pracownikowi samorządowemu zatrudnionemu na podstawie wyboru (burmistrz) nie można przyznać nagrody uznaniowej. Wobec powyższego w 2018 roku nie były przyznawane nagrody burmistrzowi Miasta i Gminy Serock. Jednocześnie informuję, iż w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku nie wprowadzono regulaminu określającego warunki i sposób wypłacania premii pracownikom samorządowym zatrudnionym na stanowiskach urzędniczych.

Pytanie:

Szanowny Panie Burmistrzu, to z czym zwracam się do pana to nie pytanie lecz prośba, o nie sypanie chodników solą. Prośbę piszę w imieniu moich psów, i mam nadzieję wielu innych czworonogów mieszkających w Serocku. Uważam że jest ona nadmiernie używana, sypie się ją nawet przy minimalnym opadzie śniegu, tak jak np 25.12. 2018 r. Z góry dziękuję za rozpatrzenie mojej prośby.

Robert (25.12.2018r.)

Odpowiedź:

Szanowny Panie Robercie,
Niewątpliwie w swojej prośbie ma Pan dużo racji. Sól faktycznie może wpływać niekorzystnie nie tylko na zwierzęta, ale także na rośliny, z czego doskonale zdajemy sobie sprawę. Niemniej jednak posypując solą chodniki, mamy na uwadze przede wszystkim bezpieczeństwo osób z nich korzystających, a sól jak wiadomo bardzo szybko likwiduje problem oblodzenia i śliskości na chodnikach. Weźmiemy jednak pod uwagę Pana sugestie i zapewniamy, iż sól będzie stosowana tylko wtedy, gdy będzie to niezbędne. Rozważymy również czy nie wrócić do metody posypywania chodników piaskiem.

Pytanie:

Kiedy ślepy odcinek ulicy KS. Kalinowskiego będzie miał normalną ulicę bez dziur ?

Alex (06.01.2019 r.)

Odpowiedź:

Szanowny Panie,
Proszę o sprecyzowanie pytania. W Pana zapytaniu brakuje nazwy miejscowości, a podana nazwa ulicy nie występuje na terenie Miasta i Gminy Serock.

Pytanie:

Dlaczego /po raz pierwszy od lat/ w dniu 05.01.2019 nie był odśnieżony chodnik na ul. Wyzwolenia /od cmentarza do ul. Niemena/?
Z chodnika tego korzystają osoby pracujące w hotelach i mieszkańcy Serocka (spacery i biegi rekreacyjne) oraz turyści mieszkający w hotelach i ośrodkach szkoleniowych.
Dziś wieczorem na chodniku powstała zmrożona skorupa lodowa po całodziennej odwilży. Jutro pogotowie ratunkowe będzie miało zajęcie, gdyż taka ślizgawka na chodniku dla pieszych grozi wypadkami! Dlaczego służby miejskie zwyczajowo nie zareagowały na intensywne opady śniegu /to samo było o godz. 8,00 rano na ciągu pieszo - rowerowym przy ul. Warszawskiej do ronda przy ul. Radziwiłła/? Z poważaniem

Fred (05.01.2019 r.)

Odpowiedź:

Szanowny Panie,
informuję, że zarówno fragment chodnika przy ul. Wyzwolenia, jak również chodnik i ścieżka rowerowa są ujęte w planie zimowego utrzymania dróg i chodników w sezonie 2018/2019
Prace związane z zimowym utrzymaniem w/w odcinków chodników są realizowane przez firmę zewnętrzną wyłonioną w drodze przetargu oraz poprzez pracowników i sprzęt własny MGZGK.
Częstotliwość wykonywania prac utrzymaniowych zależy od ilości i intensywności opadów atmosferycznych, a także od  środków finansowych jakimi dysponuje gmina.
Ponadto, informujemy, że dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić możliwie najlepszy standard zimowego utrzymania chodników na tym rejonie.

Pytanie:

Szanowny Panie Burmistrzu,
W związku z tym, że wydał Pan Zarządzenie Nr 221/B/2018 z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu mpzp gminy Serock - sekcja B1, proszę o udzielenie informacji, jakie i kiedy zamierza Pan podjąć kolejne czynności związane z pracami nad nowym planem miejscowym dla tego terenu? Z poważaniem,
Krzysztof (21.12.2018 r.)

Odpowiedź:

W odpowiedzi na Pana zapytanie z dnia 21 grudnia 2018 r., pragnę poinformować, że aktualnie projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock dla sekcji B1 przeszedł etap wyłożenia do publicznego wglądu. W oparciu o złożone uwagi oraz sposób ich rozpatrzenia nanoszone są poprawki do projektu. Ze względu na charakter wprowadzonych korekt, projekt planu musi zostać skierowany do ponownych uzgodnień, z częścią instytucji, co nastąpi w bieżącym miesiącu. Następnie plan będzie przedmiotem kolejnego wyłożenia do publicznego wglądu. Termin uchwalenia planu zależeć będzie od wyników czynności które muszą zostać wykonane.

Pytanie:
Dzień dobry,
Czy w związku z uzyskaniem przez Staż Gminną uprawnień dotyczących kontroli czym są opalane nieruchomości, są podejmowane działania w tym zakresie.
Pytanie moje wynika z codziennej obserwacji kominów sąsiadów, a raczej tego co się z nich wydobywa.
Pozdrawiam

Paweł  (19.12.2018r.)

Odpowiedź:
Odpowiadając na Pana zapytanie dotyczące podejmowanych działań przez tutejszą Straż Miejską w przedmiocie “czym opalane są nieruchomości” informuję, że na każde tego typu zgłoszenie reagujemy, dokonujemy sprawdzenia stanu i jakości opału oraz pieca. Podjęliśmy również działania ze specjalistycznym laboratorium Centrum Badań Środowiska “Sorbchem” w Rudzie Śląskiej dot. przeszkolenia naszych strażników oraz przeprowadzania specjalistycznych badań chemicznych zabezpieczonych  substancji pozostałych po spaleniu w piecu. Te działania pozwolą nam na stwierdzenie i określenie substancji szkodliwych spalonych w piecu.

Pytanie:

 Szanowny Panie Burmistrzu,
w dniu 22.02.2015 r. zadałem pytanie Pańskiemu poprzednikowi pytanie jakim sposobem droga gminna o szerokości 6m ma obecnie niespełna 5m? Chodzi mi o ulicę Laurową w m. Dosin. W planie zagospodarowania przestrzennego droga ma 6 m. Dwa lata temu rejon energetyczny wybudował na niej skrzynki elektryczne do działek jednak w ten sposób jakby droga miała 5m nie zaś 6. Obecnie gdyby wliczyć skrzynki droga zwęziła się do 4,5m. Po moich telefonach do rejonu energetycznego w Legionowie skontaktował się ze mną jakiś Pan który stwierdził że droga zwęziła się pod wpływem najprawdopodobniej ruchów tektonicznych ziemi. W połowie ubiegłego roku zgłosiłem sprawę Panu zajmującemu się drogami w Gminie Serock w Urzędzie Miasta i Gminy. Obiecał mi sprawę wyjaśnić. Jak do tej pory brak odzewu. Bardzo proszę o zajęcie stanowiska w tej sprawie.
Otrzymałem następującą odpowiedź: "Szanowny Panie Adamie,
wyjaśniam, że aktualnie obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Serock - sekcja C zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Serocku Nr 433/LXVIII/2014 z dnia 31.03.2014 r. przewiduje, że docelowa szerokość drogi gminnej, ul. Laurowej w miejscowości Dosin będzie wynosiła 10,00 m. Przedmiotowa droga utworzona zostanie z działki nr 67 stanowiącej posiadanie gminy jako droga powszechnego korzystania, której szerokość wynosi od 2,30 m do 3,50 m oraz działek wydzielonych jako poszerzenie drogi z nieruchomości do niej przyległych stanowiących własność osób fizycznych. Do chwili obecnej część działek stanowiących poszerzenie drogi została pozyskana, co spowodowało, że droga na całej długości posiada szerokość 5,00 m. Sukcesywnie pozyskiwane będą kolejne grunty stanowiące poszerzenie, które wydzielone będą z nieruchomości usytuowanych po zachodniej stronie drogi.
Jak wspomniano powyżej, szerokość drogi będzie wynosiła 10,00 m, dlatego też w przypadku realizacji drogi konieczne będzie przeniesienie skrzynek energetycznych zlokalizowanych na drodze."
Na dzień dzisiejszy skrzynki nie zostały przesunięte a dodatkowo obok nich Ulokowano słupy oświetleniowe ulicy Laurowej czyli jak wynika z odpowiedzi poprzedniego Pana Burmistrza na środku ulicy. Bardzo proszę o zajęcie stanowiska w tej sprawie gdyż wygląda na to że pieniądze będą wydawane podwójnie najpierw na instalację następnie na jej przesunięcie.
Z poważaniem
Adam (06.12.2018r.)

Odpowiedź:

Szanowna Panie Adamie,

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (Uchwała nr 433/XLVIII/2014 z dnia 31.03.2014 r.) droga docelowo będzie miała szerokość 10 m. Obecnie szerokość gruntu w posiadaniu gminy wynosi ok. 5-5,5 m. Droga nie ma szerokości 6 m.
Zarówno oświetlenie uliczne, jak i infrastruktura techniczna realizowane są na terenie będącym w posiadaniu gminy.
Pozyskanie gruntów na poszerzenie ul. Laurowej odbywać się będzie kosztem terenów po zachodniej stronie ww. ulicy, jednak nastąpi to w momencie realizacji przedmiotowej drogi.
Ze względu na długotrwały proces negocjacyjny i wysokie koszty odszkodowań jakie gmina ponosi co roku z tytułu przejmowania gruntów pod drogi, a z drugiej strony intensywną urbanizację wielu rejonów miasta i gminy, jest to proces postępujący stopniowo.
W warunkach ul. Lazurowej nie było możliwości lokalizacji linii oświetlenia ulicznego po stronie wschodniej przedmiotowej ulicy, ze względu na zlokalizowany tam gazociąg i jego strefę ochrony.

Pytanie:

Witam, kiedy planowana jest zmiana/aktualizacja miejscowego planu zagospodarowania terenu dla sekcji C? Interesuje mnie odrolnienie działki i chciałabym wiedzieć z jakim czasem oczekiwania należy się liczyć. Z góry dziękuję za informację.

Katarzyna (26.11.2018 r.)

Odpowiedź:

W odpowiedzi na Pani zapytanie z dnia 26 listopada 2018 r., pragnę poinformować, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Serock dla sekcji C został uchwalony uchwałą Nr 433/XLVIII/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31.03.2014r.       (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 5167 z dnia 21.05.2014r.) i obowiązuje od dnia 21.06.2014 r. czyli niespełna 5 lat. Aktualnie sekcja C (obejmującą miejscowości Izbica, Jachranka, Skubianka i Dosin) jest najbardziej rozwijającym się obszarem gminy pod względem realizacji nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Niemniej jednak posiada nadal ogromną rezerwę terenów mieszkaniowych. Natomiast gmina przystępując do kolejnych zmian musi respektować zapisy ustawy z  dnia  27  marca  2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), której zapisy nie zezwalają na uwalnianie nowych terenów mieszkaniowych, w sytuacji gdy występują duże, niewykorzystane rezerwy terenowe.

Pytanie:

Witam Panie Burmistrzu mam pytanie odnośnie ogrzewania nowo pobudowanych budynków w naszej gminie czy można używać jako opał węgla czy eko groszku.

Leszek (03.12.2018 r.)

Odpowiedź:

Szanowny Panie Leszku,
Odpowiadając na Pana e-maila informuję, że na terenie województwa mazowieckiego obowiązuje uchwała nr 162/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2017 roku w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Zgodnie z zapisami uchwały, od 11 listopada 2017 r., w przypadku nowych instalacji (kotłowni) na paliwo stałe, można montować wyłącznie kotły spełniające normy emisyjne zgodne z wymogami ekoprojketu (wynikającymi z treści rozporządzenia Komisji UE). W przypadku instalacji już użytkowanych, w uchwale wprowadzono okresy przejściowe na wymianę przestarzałych urządzeń, zgodnie z którymi:
-od 1 stycznia 2023 r. nie będzie można użytkować kotłów na węgiel lub drewno nie spełniających wymogów dla klas 3,4 lub 5 wg normy PN-EN 303-5:2012;
-od 1 stycznia 2028 r. nie będzie można użytkować kotłów na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 wg normy PN-EN 303-5:2012;
-użytkownicy kotłów klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 będą mogli z nich korzystać do końca ich żywotności;
-posiadacze kominków będą musieli wymienić je do końca 2022 r. na takie, które spełniają wymogi ekoprojketu, lub wyposażyć je w urządzenia ograniczające emisję pyłu do wartości określonych w ekoprojkecie.
Jednocześnie informujemy, że od 1 lipca 2018 r. na obszarze województwa mazowieckiego zaczął obowiązywać zakaz spalania w kotłach, piecach i kominkach następujących rodzajów paliw:
-mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem;
-węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla;
-węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm;
-paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20% (np. mokrego drewna).

Pytania:

Panie Arturze gratulacje odpowiednia osoba na odpowiednim stanowisku tak głosowaliśmy powodzenia i zawsze może pan liczyć na wsparcie i ewentualną współprace. A teraz do sprawy nowe władze nowy burmistrz a w m. Dębe smród odór nie do wytrzymania coraz częściej i coraz gorszy.Czasem nie ma czym oddychać prosimy o zdecydowaną reakcje i pomoc.

Krzysztof (28.11.2018 r.)

Odpowiedź:

Panie Krzysztofie dziękuje bardzo za gratulacje, miłe słowa oraz chęć współpracy. Odnośnie odorów informuje, że po Pana e-mailu moi pracownicy udali się w teren i nie stwierdzili nieprzyjemnych zapachów w okolicy Fortecznej w Dębe. Dlatego zwracam się  do Pana z prośbą jeśli odory te ponownie wystąpią proszę skontaktować się bezpośrednio z Referatem Przygotowania i Realizacji Inwestycji (22)782-88-18 bądź Referatem Ochrony Środowiska (22)782—88-40. Moi pracownicy niezwłocznie udadzą się w teren w celu próby ustalenia źródła nieprzyjemnych zapachów w okolicy Pana posesji. Bardzo chętnie się również z Panem spotkamy, aby namierzyć źródło nieprzyjemnych zapachów.

Pytanie:

Szanowny Panie Burmistrzu od dłuższego czasu zastanawia mnie jedna kwestia. Dlaczego Serock ma podpisaną umowę ze schroniskiem dla zwierząt w Radysach? Nie trzeba się wiele natrudzić żeby znaleźć opinie na ich temat - wszystkie negatywne. Czy dramat żywych istot ma być usprawiedliwiony bo tak się opłacało gminie?

Aleksandra (22.11.2018 r.)

Odpowiedź:

Szanowna Pani Aleksandro,
Odpowiadając na Pani wiadomość informuję, że zgodnie z art. 11a ust. 2 pkt 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt gmina ma obowiązek zapewnić bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku. W związku z tym, w dniu 7 grudnia 2017 r. zostało ogłoszone zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie polegające na ,,Transporcie i objęcie opieką w schronisku bezdomnych zwierząt, pochodzących z terenu miasta i gminy Serock w 2018 roku”. W odpowiedzi na zaproszenie została złożona jedna oferta, od Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Dworakowski Zygmunt i Grażyna Jadwiga Dworakowska – spółka cywilna. Podmiot ten spełniał warunki udziału w postępowaniu, w związku z czym burmistrz, realizując ustawowy obowiązek, o którym mowa wyżej zawarł umowę.

Pytanie:

W związku z faktem niezdolności osób zarządzających gmina odpady będą zalegać pod posesjami i blokami, aż doczekamy się plagi szczurów. !!!Z godnie z podanym harmonogramem na ostatnie dni nikt nie odebrał odpadów. W gminach sąsiednich wszystko jest w porządku.

Krawiec (20.11.2018 r,)

Odpowiedź:

Uprzejmie Pana informuję, że przestój w odbiorze odpadów komunalnych z terenu gminy był chwilowy i niezależny od gminy. Złożyło się na to zerwanie umowy przez dotychczasową firmę odbierającą odpady, a także problemy z zapełnieniem i chwilowym przestojem Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w regionie warszawskim, do których muszą trafiać zmieszane odpady komunalne odebrane z terenu gminy. W dniu 21 listopada br. została podpisana umowa z nowym Wykonawcą usługi, który od 22 listopada realizuje odbiory odpadów. W pierwszych dniach trwania umowy firma nadrabiała zaległości w odbiorze odpadów, obecnie odpady są już odbierane na bieżąco wg harmonogramu.

Pytanie:
Dzień dobry
W pierwszej kolejności chciałbym podziękować za wybudowanie drogi przy ulicach Traugutta i Zielonej. Czekaliśmy długo ale było warto! Czy jest przewidziany próg zwalniający na ulicy Traugutta? Na zielonej są dwa a na dwa razy dłuższej (i szerszej) Traugutta nie ma żadnego. Niestety rzeczywistość mamy taką, że długa prosta zachęca do głupoty...
Drugie pytanie dotyczy obietnicy wyborczej - dostępu do szerokopasmowego internetu w Serocku. Jak Pan zamierza zrealizować tę obietnicę?
Robert (25.11.2018 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie  Robercie.
Cieszę, się, że budowa ul. Traugutta i Zielonej wpłynęła znacznie  na poprawę komfortu dojazdu do nieruchomości  i są Państwo zadowoleni. Faktem jest również, że na ul. Zielonej zostały wybudowane dwa progi na ul. Traugutta natomiast żadnego. Powodem tego jest trochę inny charakter oraz klasa obu dróg. Ul. Zielona jest drogą typowo dojazdową ,  gdzie została zaprojektowana węższa jezdnia, węższe pobocze, chodnik. Zabudowania przy tej ulicy zlokalizowane są również w dużo bliższej odległości od  osi jezdni niż jest to w przypadku ul. Traugutta. Zależało nam na tym, aby ciąg tej ulicy był raczej traktem pieszo  -  jezdnym niż ulicą obsługującą ruch przejazdowy. Ulica Traugutta posiada natomiast charakter drogi  typowo lokalnej, gdzie pas drogowy swoją szerokością  odpowiada  tej kategorii drogom i docelowo będzie rozbudowywana w kierunku północnym.  Lokalizacja progów na tego typu drogach powinna być ostatecznością i tak, też zostało to potraktowane przez nas na etapie projektowania. Szeroki chodnik, szeroka jezdnia oraz pobocze, oznakowanie krawędziowe oraz osi jezdni ma wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa na drodze i mamy nadzieję, że uda się to osiągnąć w tego typu sposób. Głębsza ingerencja w postaci lokalizacji dodatkowych elementów jak progi zwalniające będzie przez nas rozpatrywana w sytuacji gdyby inne rozwiązania nie przyniosły efektu. Dlatego też nie mówimy tego typu rozwiązaniu nie, jednak wymaga ono głębszej analizy i zastanowienia się nad problemem, gdyż nie jest to rozwiązanie również idealne.

Pytanie:
Witam, wiem, że temat inwestycji budowlanej "Mieszkania Serock" prowadzonej przy ul. Kuligowskiego był już tutaj poruszany. Jednak udzielona odpowiedź nie była jednoznaczna. Próbowałam już uzyskać jej doprecyzowanie, ale moje zapytanie pozostało najwyraźniej niezauważone, bo odpowiedzi się nie doczekałam.
II etap budowy dobiega końca, a teren wokół wygląda, jakby miały być prowadzone dalsze prace. Dlatego proszę o jednoznaczną odpowiedź na pytanie czy w Serocku, w obrębie ulic Polna, Traugutta, Jabłoniowa, Sadowa, Nodzykowskiego, Kuligowskiego i Oleńki planowane są jeszcze jakieś inwestycje oprócz budowy domów jednodzinnych. Chodzi mi oczywiście o bloki mieszkalne, parkingi, place zabaw i inne ogólnodostępne obiekty oprócz tych już istniejących. Dla nas, mieszkańców jest to sprawa bardzo ważna, mająca wpływ na nasze codzienne życie i dalsze plany. Już sama budowa bloków na terenach przeznaczonych dla zabudowy jednorodzinnej była dla nas wystarczającym zaskoczeniem. Licząc w końcu na jednoznaczną odpowiedź pozostaję z wyrazami szacunku,
Krystyna (17.11.2018 r.)
 

Odpowiedź:
W odpowiedzi na Pani zapytanie z dnia 17 listopada 2018 r., pragnę poinformować, że:
-  nowo powstałe bloki mieszkalne w rejonie ulic Traugutta i Nodzykowskiego powstały w oparciu o aktualnie obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta Serock – obszar A, w oparciu o uchwałę 109/XI/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31.08.2015 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r. poz. 7519 z dn. 10.09.2015 r.) oraz m.p.z.p. miasta Serock – obszar A1, w oparciu o uchwałę 235/XXIII/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31.08.2016 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 8778 z dn. 12.10.2016 r.);
-  w bezpośrednim sąsiedztwie nowo wybudowanych budynków wielorodzinnych miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie przewiduje terenów pod zabudowę wielorodzinną, więc obecnie zakończona inwestycja nie zostanie powiększona o kolejne tego rodzaju obiekty;
-    w odniesieniu do pytania o kolejne inwestycje wielomieszkaniowe w rejonie ulic wymienionych w zapytaniu uspokajam, że plan miejscowy nie przewiduje możliwości realizacji nowych budynków wielorodzinnych w tym rejonie, a jeśli chodzi o parkingi place zabaw i inne ogólnodostępne obiekty to tego typu zagospodarowanie jest dopuszczalne na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych, jako uzupełniające funkcję podstawową. Niemniej gmina nie planuje w tym rejonie tego rodzaju inwestycji, z uwagi na fakt, że nie posiada odpowiednich gruntów. Nie jestem jednak w stanie udzielić precyzyjnej odpowiedzi na drugą część pytania, gdyż nie są mi znane zamiary inwestycyjne poszczególnych właścicieli nieruchomości.

Pytanie:

Kiedy zostanie zrealizowana inwestycja oświetlenia ulicy Długiej w Borowej Górze?

Barbara (22.11.2018 r.)

Odpowiedź:

Szanowna Pani Barbaro,

zgodnie z umową podpisaną w dniu 28 września 2018 r. Wykonawca zobowiązany jest wybudować wspomniane przez Panią oświetlenie w terminie do dnia 31 stycznia 2019 r. Jak wynika z ostatnich ustaleń prace budowlane ruszą najpóźniej od 3 grudnia. Zwłoka w przystąpieniu do realizacji robót spowodowana jest terminami dostaw materiałów budowlanych takich jak chociażby słupy oświetleniowe czy oprawy, dla których termin dostawy to nierzadko 6-8 tygodni. Zapewniam Panią, że terminowa realizacja inwestycji nie jest zagrożona. Proszę jeszcze o odrobinę cierpliwości.

Pytanie:

Szanowny Panie Burmistrzu, czy jest Pan w posiadaniu jakichkolwiek informacji na temat budowy drogi, stworzenia infrastruktury i instalacji wod-kan w Dosinie przy ul. Oliwkowej? Pozdrawiam serdecznie i z góry dziękuję za odpowiedź,
Adam (14.11.2018 r.)

Odpowiedź:

W odpowiedzi na Pana pytanie informuje, że w ulicy Oliwkowej w Dosinie na długości ok. 170 m od ulicy Lipowej znajduje sieć wodociągowa. Odnośnie budowy kanalizacji sanitarnej w ciągu najbliższych pięciu lat Gmina nie planuje jej budowy. Ze względu na rozproszoną zabudowę oraz fakt , że najbliżej położona kanalizacja znajduje się w ulicy Zegrzyńskiej lub w ulicy Lipowej na wysokości ulicy Poprzecznej. Odnośnie drogi Gmina również nie posiada żadnych planów, ponieważ tak jak wcześniej wspomniałem nie ma w niej jeszcze infrastruktury podziemnej.

Pytanie:

Uprzejmie proszę o podanie konkretnego terminu w granicach błędu do kwartału kiedy będzie przetarg na docelowa nawierzchnia w ulicy Książęcej w Jadwisinie. Proszę o pilną i konkretną odpowiedź. Dziękuję.
Mirosław (16.10.2018 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Mirosławie,
Informuję, że według projektu budżetu na rok 2019 oraz lata następne posiadamy zabezpieczone środki na realizację przebudowy ul. Książęcej w Jadwisinie na rok 2019 oraz 2020. Zapis taki powoduje, że możliwym i realnym  jest rozpoczęcie budowy  pod koniec III kwartału 2019 roku i zakończenie jej najprawdopodobniej  w II kwartale 2020 roku. Na przedmiotową inwestycję jednak, złożyliśmy dwa wnioski o dofinasowanie. Jeden  do programu rządowego pod nazwą: Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, drugi na Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W obu tych programach inwestycja zaplanowana jest do realizacji w całości w roku 2019. Oznacza to, że w chwili uzyskania dofinansowania z któregoś z tych dwóch programów całość zadania zrealizujemy w okresie od II do końca III kwartału 2019 roku. Na dzień dzisiejszy mogę jedynie potwierdzić, ze w projekcie rządowym znaleźliśmy się na liście projektów wstępnie zakwalifikowanych do dofinansowania. Obecnie czekamy na ogłoszenie ostatecznej listy wniosków,  na które Wojewoda będzie posiadał pokrycie finansowe. W sytuacji tego drugiego programu trwa ocena formalna.

 

 

Pytanie:

Panie Burmistrzu,
chciałabym się dowiedzieć kto ustala trasę autokaru szkolnego dowożącego dzieci do szkoły w Zegrzu? Chciałam zaproponować modyfikację trasy tak by autokar wracając z Jachranki jechał drogą 1803W (Jachranka-Wola) skręcał ul. Długą, później w ul. Hortensji i wracał na starą trasę ul. Lipową. Obecnie przystanek jest przy posesji Dosin 10, a to w pobliżu skrzyżowania z ul. Hortensji. Dzieci mieszkające na odcinku ul. Długiej pomiędzy Jachranką a Borową Górą (przystanek dopiero przy skrzyżowaniu z ul. Nasielską) nie mają przystanku porannego kursu autokaru szkolnego. Autokar jedzie ulicą Zegrzyńską od Zegrza do Jachranki, potem wraca tą samą drogą do Skubianki i odbija w ul. Piękną zabierając dzieci z Dosina, a dzieci mieszkające w Skubiance i Dosinie na przedłużeniu ul. Długiej pozostają bez opcji dowozu, tylko muszą iść setki metrów do najbliższego przystanku, co jest uciążliwe przy niesprzyjającej pogodzie. Proszę wziąć mój apel pod uwagę i dostosować trasy autokaru w kolejnym semestrze roku szkolnego.
I przy okazji trzeba utwardzić ul. Hortensji (obecnie gruntowa w nienajlepszym stanie) ponieważ jeździ nią autokar dowożący dzieci do Jadwisina, a może w przyszłości również autokar do Zegrza.
 

Joanna (25.10.2018 r.) 

Odpowiedź: 

Szanowna Pani Joanno,
trasy autokaru szkolnego ustala dyrekcja szkoły. Biorę pod uwagę sugestie Pani co do modyfikacji trasy, poproszę dyrektora szkoły w Zegrzu, aby przeanalizował zaproponowaną przez Panią trasę i przedstawił wnioski.
 

 

Pytanie:

Szanowny Panie Burmistrzu,

uprzejmie proszę o udzielenie informacji dotyczącej budowy sieci kanalizacyjnej w Jachrance przy ulicy Jasnej. Z dotychczasowej korespondencji oraz zapytań kierowanych przez mieszkańców Jachranki oraz innych miejscowości wnioskuję, iż przetarg ogłoszony przez państwa w maju bieżącego roku został unieważniony. Czy w chwili obecnej podejmowane są jakieś wysiłki bądź prowadzone prace zmierzające do finalizacji tej inwestycji oraz budowy drogi asfaltowej w Jachrance przy ulicy Jasnej.
Z góry dziękuję za odpowiedź.

Arkadiusz (22.10.2018 r.)

Odpowiedź:

Panie Arkadiuszu w odpowiedzi na Pana pytanie informuje, że faktycznie w kwietniu br. ogłosiliśmy przetarg nieograniczony na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ulicy Jasnej w Jachrance. Z uwagi na fakt, że wszystkie oferty przewyższały kwotę jaką Gmina zamierzała przeznaczyć na realizację zadania – w maju br. postępowanie unieważniono.
Obecnie jesteśmy w trakcie tworzenia budżetu na przyszły rok i lata kolejne i mamy nadzieje, że Rada Miejska zabezpieczy większe środki na realizację tej inwestycji w kolejnych latach.

Pytanie:

Dzień dobry!
Panie burmistrzu proszę o wiadomość : kiedy rozpocznie się podłączenie do kanalizacji ul.Stokrotki w Serocku ? Pozdrawiam
Marek (12.10.2018 r.)

Odpowiedź:

Panie Marku w odpowiedzi na Pana pytanie informuje, że budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Stokrotki rozpoczniemy najwcześniej w 2020 roku. Wynika to z faktu, iż ceny robót budowlanych w ostatnim czasie znacząco wzrosły i część inwestycji, które planowaliśmy wykonać w 2018 roku zostały przesunięte na przyszłe lata. Ponadto Gmina planuje w 2019 roku rozpocząć strategiczną inwestycję dla miasta, budowę Stacji Uzdatniania Wody przy ulicy Nasielskiej w Serocku, co pochłonie znaczną część środków finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy na inwestycje wodno – kanalizacyjne, a szereg zadań z tego zakresu czeka na realizacje dłużej niż dokumentacja kanalizacji w ulicy Stokrotki.

Pytanie:

W nawiązaniu do sprawy budowy kanalizacji w Serocku przy ul. Jaśminowej, i odpowiedzi Pana Burmistrza z maja br. chciałabym zapytać jak wygląda sytuacja w sprawie? Czy zostało wydane pozwolenie na budowę? W wakacje miały rozpocząć się pierwsze prace Wykonawcy, co niestety nie doszło do skutku.
Temat kanalizacji na ul. Jaśminowej w Serocku pojawił się w roku 2016. Za chwilę miną trzy lata, a sprawa jakby utknęła w martwym punkcie. Ulica w większości jest już zabudowana domkami jednorodzinnymi. Kolejne inwestycje osób prywatnych w planach. Bardzo proszę o rzetelną odpowiedź w tej sprawie. Z poważaniem.

Anna (03.10.2018 r.)

Odpowiedź:
W odpowiedzi na Pani pytanie informuje, że na przełomie czerwca i lipca br. ogłosiliśmy przetarg nieograniczony na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ulicy Jaśminowej w Serocku. W przetargu wzięła udział tylko jedna firma, która złożyła ofertę znacznie przewyższającą kwotę jaką Gmina zaplanowała w budżecie na realizację tego zadania. Dlatego zmuszeni byliśmy postępowanie unieważnić. Powstała sytuacja jest konsekwencją, iż w chwili obecnej ceny robót budowlanych znacząco wzrosły i część ogłaszanych przetargów przez Gminę jest unieważnianych z braku środków finansowych. Unieważniliśmy m.in. przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej w Jasnej w Jachrance, w ulicy Zegrzyńskiej w Dosinie. Mogę jedynie Panią zapewnić, że budowa kanalizacji w ulicy Jaśminowej w Serocku jest dla nas jedną z priorytetowych inwestycji z zakresu gospodarki wodno – ściekowej i dołożymy wszelkich starań, żeby Rada Miasta zwiększyła środki w budżecie na ten cel na przyszły rok. Przetarg na zadanie planujemy ogłosić w I połowie 2019 roku.

Pytanie:

Witam proszę o informację czy będzie zamontowany dodatkowy prog zwalniający na ulicy Wspolnej w Jachrance na wysokości nr Jachranka 5 - 4. Progi kończą się na wysokości sklepu spożywczego i dalej nic nie ma co mogło by ograniczyć predkosc jadących pojazdów. Z góry dziekuje za informacje. 

Ewa (4.09.2018 r.)

Odpowiedź:


Szanowna Pani Ewo,
Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców ul. Wspólnej w Jachrance, dokonamy wizji lokalnej w terenie oraz oceny istniejących zagrożeń, przede wszystkim w zakresie natężenia ruchu kołowego i  pieszego, jak również  prędkości poruszających się pojazdów. W przypadku stwierdzenia konieczności budowy kolejnego progu zwalniającego, podejmiemy działania zmierzające ku temu aby taki próg powstał. Proszę jednak pamiętać, że progi zwalniające oprócz oczywiście zalet w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu na drodze poprzez wymuszenie na pojazdach zmniejszenia prędkości przejazdu, stwarzają szereg innych zagrożeń jak między innymi wzmożony hałas oraz drgania. Stąd też, należy je traktować jako element ostateczny, w sytuacji, gdy inne rozwiązania mniej siłowe nie przynoszą efektu. Ewentualny montaż progu będzie możliwy po opracowaniu stosownego projektu stałej organizacji ruchu oraz jego uzgodnieniu. Wdrożenie projektu może być zrealizowane najwcześniej w I lub II kwartale przyszłego roku. 

Pytanie:

Panie Burmistrzu czy idąc śladami gmin ościennych czy istnieje możliwość przystąpienia naszej gminy do rozszerzonej oferty Warszawa+ dotyczącej dofinansowania przez gminę cen biletów długoterminowych oferowanych przez ZTM. Dość spora liczba mieszkańców naszej gminy korzysta codziennie dojeżdżając do pracy w Warszawie z SKM.

Robert (27.08.2018 r.)

Odpowiedź:

Szanowny Panie,

Urząd Miasta i Gminy w Serocku podpisał umowę na świadczenie usług komunikacyjnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego z firmą PKS Tarnobrzeg Sp. z o.o., która obowiązuje do 31.12.2018r.  Na dzień dzisiejszy dofinansowywanie biletów SKM/KM dla mieszkańców gminy Serock nie jest możliwe z racji braku podpisanej umowy z ZTM Warszawa.

 

Pytanie:

Dzień dobry, poproszę o informacje na temat możliwości posiadania gazu we wsi Łacha, Gąsiorowo, Kania Polska.

Kinga (17.08.2018 r.)

Odpowiedź:

Szanowna Pani Kingo.
Na łamach naszej strony www.serock.pl, dwukrotnie już  informowaliśmy że zostały podjęte działania zmierzające do rozpoczęcia długotrwałego procesu gazyfikacji wsi: Łacha, Gąsiorowo, Nowa Wieś, Kania Nowa, Kania Polska i Cupel. Inwestorem tego całego procesu jak również jednostką odpowiedzialną będzie Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Rozmowy są prowadzone od ponad roku i  na tą chwilę mogę Panią zapewnić, że udało się na tyle uruchomić pierwszy etap polegający na wykonaniu dokumentacji projektowej dla   miejscowości: łacha i Gąsiorowo. Projektem zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia mają być objęte ulice: Łacha ul. Wyszkowska, Wedmana, Wrony, Piaskowa, Mazowiecka, Krótka, Serocka, Zegrzyńska, Koszykowa, Wierzbowa, Rayskiego, Wschodnia, Bugowa, Ogrodowa, Konwaliowa, Kasztanowa, Dębowa, Topolowa, Lipowa, Świerkowa, Łąkowa, Kręta, Sosnowa, Zatorska, bez nazwy; Gąsiorowo ul. Sosnowa, Grunwaldzka, Jagiełły, Tusińska, Pieńki, Nad Jeziorem, Zamknięta, Wrzosowa. W dniu 28 sierpnia odbyło się otwarcie ofert w niniejszym postępowaniu. Z tego co nam wiadomo w postępowaniu zostały złożone dwie oferty,  z czego jedna mieści się w środkach finansowych które spółka przewidziała na realizację projektu.  Na tą chwilę wszyscy czekamy na podpisanie umowy  z projektantem, które może nastąpić najpóźniej do końca października br. Pragnę Panią zapewnić, że jesteśmy w ciągłym kontakcie ze spółką i będziemy prowadzić wszelkie działania zmierzające do tego, aby gaz we wsiach Łacha i Gąsiorowo pojawił się jak najszybciej. Gazyfikacja dalszej części Gminy w tym rejonie będzie możliwa po zakończeniu I etapu realizacji inwestycji.

Pytanie:

 Szanowny Panie Burmistrzu,
Proszę o wyjaśnienie:
1. W dokumencie wydanym przez Burmistrza Gminy i Miasta Serock - Decyzja 47/2017 z dnia 28.09.2017 (ZKOC.5520.09.2017.MS) – Regulamin Strzelnicy (ten regulamin widnieje na stronie internetowej Tow. Strzeleckiego i zdaje się być aktualnym) opisane jest, że strzelnica ma funkcjonować na działkach: Dębinki 55 oraz Marynino nr 88, 89, 91, 92, 94/1 i 95/2. W odpowiedzi na moje zapytanie poprzez stronę internetową www.serock.pl otrzymałem od Państwa informację, iż funkcjonuje ona na terenie działek nr ew. 55 obręb Dębinki, oraz nr 96/1 i nr 96/2 obręb Marynino. Na stronie http://serock.e-mapa.net/ nie znalazłem działek 96/1 i nr 96/2 obręb Marynino. Gdzie zatem faktycznie (na których działkach) mieści się strzelnica? Czy dane na http://serock.e-mapa.net/ są aktualne? Czy regulamin strzelnicy (Decyzja 47/2017) jest aktualny i wiążący skoro strzelnica ma się mieścić w innej lokalizacji?

2. Proszę o wyjaśnienie w jaki sposób funkcjonowanie strzelnicy ma pomóc w zalesianiu gruntów na których jest położona? W końcu latające pociski z broni palnej (bez ograniczeń kalibru i automatyki) raczej temu nie pomogą. Czy można zatem uznać, że teren jest użytkowany niezgodnie z MPZP?
3. Czy działalność strzelnicy ma jakiś konkretny wymiar finansowy i ekonomiczny dla Gminy i Miasta Serocka?
4. Czy na terenach lasów i zalesień i terenach zadrzewień i zakrzewień (np. ZL14, Z11) w tym położonych na terenie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu można prowadzić działalność zarobkową/komercyjną/ gospodarczą?

5. Jakiego typu infrastruktura techniczna i sanitarna jest dozwolona na terenach lasów i zalesień i terenach zadrzewień i zakrzewień? (w tym położonych na terenie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu). Czy mogą to być trwałe budynki, drewniane lub metalowe wiaty. Czy np. przenośne baraki, budki, itp.?

6. Czy na terenach lasów i zalesień i terenach zadrzewień i zakrzewień (np. ZL14, Z11) oraz MN/ZR w tym położonych na terenie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu można niszczyć i likwidować istniejące zadrzewienia i zakrzewienia oraz wykonywać prace ziemne trwale zniekształcające rzeźbę terenu? Np. usypywać 2-3 metrowe wały ziemne lub kopać rowy o długości 300- 500m?

7. Jaki organ administracji samorządowej lub państwowej i na czyj wniosek może poprosić Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie o dokonanie pomiaru hałasu impulsowego na rzeczonej strzelnicy? ( a może takie pomiary były już prowadzone? Gdzie znajdziemy Raport?)
Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, właściciel nieruchomości korzystając z niej (w tym także wykonując działalność gospodarczą na swojej posesji), powinien powstrzymywać się od działań, które zakłócałyby korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych, co chroni interesy sąsiadów. Uważam, że hałas impulsowy ze strzelnicy, to tortura dla naszych uszu i nie możemy swobodnie korzystać z naszych posesji, co ogranicza nasze prawo do własności, a także do odpoczynku. Ja i moi sąsiedzi użytkujemy nasze działki zgodnie z ich charakterem. Lokalizacja hałaśliwej strzelnicy w sąsiedztwie terenów rekreacyjno-wypoczynkowych położonych na terenie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu burzy ład i społeczno- gospodarcze przeznaczenie całej okolicy.
8. Czy Burmistrz Gminy i Miasta Serock może podjąć jakiekolwiek kroki w celu zamknięcia lub ograniczenia działalności strzelnicy (np. zakaz prowadzenia działalności w weekendy i/lub w konkretnych godzinach?). Jeśli nie, to jaki organ administracji samorządowej lub państwowej może być adresatem naszego protestu, aby mógł on być skutecznym?

Z góry dziękuję
Grzegorz (26.08.2018 r.)

Odpowiedź:

Panie Grzegorzu
    Ustosunkowując się do poruszonych przez Pana, w zapytaniu z dnia 26 sierpnia 2018 roku, kwestii dotyczących strzelnicy na granicy miejscowości Dębinki i Marynino, pragnę wyjaśnić co następuje.
Ad 1)
W celu potwierdzenia dokładnej lokalizacji strzelnicy, pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Serocku przeprowadzili wizję w terenie, która potwierdziła, że funkcjonowanie tego obiektu w całości zamyka się na terenie działek wymienionych w zatwierdzonym Decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Serock,
Nr 47/2017, z dnia 28 września 2017 roku, regulaminie strzelnicy, tj. na działkach nr 88, 89, 90, 91, 92, 94/1, 95/1 i 95/2 obręb Marynino, oraz nr 55 obręb Dębinki. W odpowiedzi na poprzednie zapytanie przez omyłkę wymieniono działki nr 96/1 i 96/2 obręb Marynino.
Ad 2)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wskazuje przeznaczenie terenu, przy czym realizacja jego ustaleń zależna jest od woli właściciela terenu. W szczególnych przypadkach nakaz realizacji zalesienia w określonym terminie może wynikać z innych dokumentów nie związanych z miejscowym planem, jak na przykład decyzji dotyczącej rekultywacji terenu zdegradowanego. Co do zasady natomiast tereny, których przeznaczenie plan miejscowy zmienia, mogą być użytkowane w sposób dotychczasowy, do czasu ich zagospodarowania zgodnie z tym planem (art. 35 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). Organizacja zawodów strzeleckich na terenie dawnego wyrobiska nie stanowi trwałej (trwającej co najmniej rok) zmiany zagospodarowania i użytkowania terenów, która może być oceniana w zakresie jej zgodności z planem.
Ad 3)
 Działalność strzelnicy jest obecnie analizowana pod kątem konieczności uiszczania podatku gruntowego od nieruchomości zajętej na ten cel. Ponieważ działalność organizatora strzelnicy nie opiera na działalności gospodarczej, sprawa wymaga pogłębionej analizy prawnej.
Ad 4, 5, 6)
Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu stanowi formę ochrony przyrody określoną w art. 6 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 142 z późn.zm.). Utworzono go Rozporządzeniem Nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lutego 2007 r. Na terenie WOChK, w strefie ochrony zwykłej – a o tej w przedmiotowym przypadku jest mowa – zabrania się m. in. likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych, jak również wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych.
Zgodnie z Rozporządzeniem ustanawiającym Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu, w związku z art. 24 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody dopuszcza się realizację przedsięwzięć wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) – w tym także o charakterze komercyjnym, a więc i zarobkowym  – o ile przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykaże brak negatywnego wpływu danego przedsięwzięcia na ochronę przyrody i ochronę krajobrazu obszaru chronionego krajobrazu. Należy zauważyć, że tereny oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako Ls „lasy” podlegają ochronie określonej w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych, która wyklucza realizację infrastruktury technicznej i sanitarnej. W podobnym tonie brzmią zapisy planu miejscowego, które zarówno dla terenów lasów jak i zadrzewień i zakrzewień wykluczają możliwość zarówno sieci uzbrojenia terenu jak i innych obiektów budowlanych.
Ad 7)
Inspekcja Ochrony Środowiska zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska jest instytucją powołaną do kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz badania i oceny stanu środowiska, w tym także do wykonywania pomiarów wielkości emisji oraz poziomu substancji lub energii występujących w środowisku. Co do zasady, na podstawie art. 17 IOŚ współdziała m.in. z organami samorządu terytorialnego i organizacjami społecznymi, co oznacza także możliwość wnioskowania przez te podmioty o przeprowadzenie kontroli.
Zgodnie z § 10 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. z 2014 r. poz. 1542) okresowe pomiary hałasu w środowisku (w tym także hałasu impulsowego) prowadzi się dla zakładów i instalacji odpowiednio – dla których zostało wydane pozwolenie na emitowanie hałasu do środowiska lub decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu lub instalacji objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego. Przy czym, uwzględniając art. 115a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z późn.zm.) decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu nie wydaje się, jeżeli hałas powstaje m.in. w związku z działalnością osoby fizycznej niebędącej przedsiębiorcą. Mimo iż strzelnicę można uznać za instalację w myśl definicji zaprezentowanych w słowniczku do ustawy Prawo ochrony środowiska to Towarzystwo Strzeleckie Bellona nie jest przedsiębiorcą – zatem nie może być mowy o spełnieniu przesłanek do objęcia obowiązkiem pomiarów emisji hałasu w środowisku.
Należy jednak zaznaczyć, że Urząd Miasta i Gminy w Serocku zobligował Towarzystwo Strzeleckie „Bellona” do niezwłocznego wykonania pomiarów hałasu i przedstawienia raportu z ich wykonania. Uzyskano informację, że badania takie zostaną przeprowadzone a ich wyniki niezwłocznie przedłożone do tut. Urzędu.

Ad 8)
Przeprowadzona wizja w terenie ujawniła, że na potrzeby organizacji strzelnicy wykonanych zostało szereg robót ziemnych, zarówno w niecce wyrobiska pokopalnianego jak i na jego koronie. Urząd Miasta i Gminy w Serocku wystąpi ze stosownym pismem do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Legionowie z prośbą o kontrolę ww. robót pod kątem ich legalności, z punktu widzenia Prawa budowlanego.

 

Pytanie:

Szanowny Panie,
w nawiązaniu do pytania z dnia 23 maja br., i otrzymanej odpowiedzi, informuję iż w dalszym ciągu nie zostały uprzątnięte śmieci na ul. Drewnowskiego, pozostałe po przebudowie kanalizacji w Zegrzu. Ponadto wykonawca nie doprowadził do stanu poprzedniego ogrodzenia, pozostawiono wyłamane przęsła, co powoduje wjazd samochodów pod budynek Drewnowskiego 10. W związku z powyższym ponawiam pytanie, kiedy teren zostanie uprzątnięty i doprowadzony do stanu pierwotnego.

Tomasz (20.08.2018 r.)

Odpowiedź:

Panie Tomaszu w odpowiedzi na Pana pytanie informuje, że w dniu 29 maja 2018 roku wykonawca robót uporządkował teren w rejonie w ulicy Drewnowskiego w Zegrzu po budowanej kanalizacji sanitarnej. Natomiast śmieci o których Pan teraz pisze, zostały również uprzątnięte, była to ziemia firmy odtwarzającej zieleń po budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Zegrzu. Odnośnie ogrodzenia informuje, że zostało ono również odtworzone. Pragnę również nadmienić, że Zarząd Wspólnot Drewnowskiego 10 i 12 podpisał oświadczenia iż nie wnoszą uwag do uporządkowania terenu po budowie sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie swoich bloków.

Pytanie:

Dzień dobry Panie Burmistrzu,
czy jest szansa na dostawienie pod szkołą w Woli Kiełpińskiej stojaków na rowery? Dużo starszych dzieci oraz pracowników szkoły dojeżdża do szkoły rowerem. Z tego co wiem od dziecka, jest jeden stojak, bardzo oblegany. Dzieci muszą przypinać rowery np. do drzew. Będę wdzięczna za pomoc w tej sprawie.
Monika,  (06.09.2018 r.)

Odpowiedź:

Szanowna Pani Moniko,

dziękuję za przekazanie mi informacji w tej sprawie. Bardzo się cieszę, że uczniowie i pracownicy korzystają z takiej formy dojazdów do szkoły. Przekazałem Pani Dyrektor, aby zwiększyć ilość stojaków na rowery przy szkole, stosownie do potrzeb. 

Pytanie:
Witam Czy w Jachrance przy ul.Słonecznikowej można zainstalować zbiornik na nieczystości płynne(szambo).
(Jola, 13.08.2018)

Odpowiedź:

Szanowna Pani Jolanto,

Wyposażenie nieruchomości w zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe jest rozwiązaniem tymczasowym i jest możliwe tylko na terenach gdzie przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadnione. Brak jest również możliwości ich realizacji na terenach obszarach podlegających szczególnej ochronie środowiska i narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz na terenach zalewowych.  Kwestia możliwości przyłączenia nieruchomości przyległych do ul. Słonecznikowej do istniejącej sieci kanalizacyjnej będzie każdorazowo potwierdzona na wniosek właściciela nieruchomości przez gestora sieci kanalizacyjnej którym na terenie Miasta i Gminy Serock jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie.
Dopiero potwierdzony na piśmie brak możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej daje podstawę do jej wyposażenia w zbiornik bezodpływowy.

 

Pytanie:
W sprawie strzelnicy w Maryninie.
Według aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strzelnica leży na działkach Z i ZL, które to są przeznaczone pod tereny rekreacyjno wypoczynkowe. Zgodnie z ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA
z dnia 4 kwietnia 2000 r.
w sprawie wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących budowy i użytkowania strzelnic.
(Dz. U. Nr 27, poz. 341):
....
§ 2. 1. Strzelnicy nie lokalizuje się na obszarach:

1) parków narodowych,

2) rezerwatów.

2. Strzelnicy, nie będącej budynkiem lub nie znajdującej się w budynku, na której będzie wykorzystywana broń palna, nie lokalizuje się na obszarach, na których głębokość zwierciadła wód gruntowych wynosi mniej niż 1 m oraz przeznaczonych:

1) pod zabudowę mieszkaniową,

2) pod szpitale i domy pomocy społecznej,

3) pod budynki związane ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży,

4) na cele uzdrowiskowe,

5) na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.!!!!!!!!!

Ponadto pragnę zauważyć, że dodatkowo działki 88, 89 91 i 92 oraz pół działki 55 (na których jest strzelnica) leżą na terenie
Warszawskiego obszaru chronionego krajobrazu, a działka 88 graniczy z
obszarem natura 2000 !
Może mam nieaktualne dane i przytoczyłem nie wszystkich przepisów, ale
proszę zająć się sprawą, Być może doszło do znaczącego naruszenia przepisów!
O hałasie impulsowym, który się mierzy inaczej niż zwykły już nie wspomnę. I najlepiej go zmierzyć podczas zawodów 04.08.2018 oraz 06.10.2018 a także 01.12.2018 (choć mam nadzieję, ze to tych ostatnich już nie dojdzie)
Dziękuję.

(Grzegorz, 02.08.2017)

Odpowiedź:

Panie Grzegorzu.
Obiekt strzelnicy otwartej w Dębinkach zlokalizowany jest na terenie działek nr ew. 55 obręb Dębinki, oraz nr 96/1 i nr 96/2 obręb Marynino, które zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Serock – Sekcja E, uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej w Serocku Nr 106/XI/2015, z dnia 31 sierpnia 2015 roku (Dz. U. z  2015 roku, poz. 8459) położone są na terenie przeznaczonym pod lasy i dolesienia (symbol ZL14).
Przepisy prawa regulujące sprawę usytuowania strzelnic (§2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 kwietnia 2000 roku w sprawie wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących budowy i użytkowania strzelnic) wskazują, że tego rodzaju obiektów nie lokalizuje się na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Jedynym dokumentem, który decyduje o przeznaczeniu danego terenu, jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (art. 4 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
Przeznaczenie gruntu w miejscowym planie na cele leśne nie może być utożsamiane z przeznaczeniem na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Grunty te bowiem (ponieważ w chwili obecnej nie posiadają statusu gruntu leśnego) wskazane są do zalesienia i prowadzenia gospodarki leśnej, co jest zgodne z art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach, na zasadach określonych w tej ustawie. Za przeznaczone na cele rekreacyjno-wypoczynkowe uznaje się natomiast grunty które docelowo będą na te cele wykorzystywane, a więc będą to tereny przeznaczone pod zieleń parkową lub inne formy zieleni urządzonej, zabudowę rekreacyjną, zabudowę usług sportu i rekreacji czy usługi turystyczne.  Uwzględniając te przesłanki, tereny leśne nie mogły być potraktowane jako przeznaczone na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w rozumieniu przepisów rozporządzenia w sprawie wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących budowy i użytkowania strzelnic. Zostały one jednak przez plan zagospodarowania przestrzennego przyporządkowane do tej kategorii w zakresie wymagań jakie należy spełniać w zakresie ochrony przed hałasem. Skutkiem tego, zagospodarowanie terenu nie powinno generować uciążliwości hałasowych przekraczających progi ustalone w przepisach szczegółowych dla tego rodzaju terenów. Aby potwierdzić, że działalność obiektu powoduje przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu niezbędne jest przeprowadzenie w tym zakresie pomiarów. Jednostką uprawnioną do kontroli działalności strzelnicy w tym zakresie jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie. Dopiero na podstawie wyników badań możliwe będzie podjęcie czynności prawnych zapobiegających kolejnym naruszeniom.

 

 

Pytanie:

Panie Burmistrzu czy istnie możliwość wykonania - w ramach pomocy dla mieszkańców gminy - samego zjazdu z ulicy głównej w Maryninie w ulicę Żaglową? (rozumiem że sama ulica to już kwestia mieszkańców) ale za realizację zjazdu mieszkańcy ulicy byliby niezmiernie wdzięczni. Istniejąca infrastruktura jest już niebezpieczna a specyfika ukształtowania terenu prowadzi do jej dalszej degradacji.

Marcin (03.08.2018r.)


Odpowiedź:
Szanowny Panie Marcinie,
zgodnie przepisami ustawy o drogach publicznych (art. 29, ust. 1) „budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu…” Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że Gmina nie jest właściwym podmiotem do realizacji tego typu przedsięwzięcia. Ponadto warto podkreślić, że droga publiczna łącząca się z ul. Żaglową w miejscowości Marynino stanowi drogę powiatową, a co za tym idzie, gmina w żaden sposób nie może być stroną w poruszonej przez pana kwestii.

 

Pytanie:

Szanowny Panie Burmistrzu,
Kiedy rozpoczną się prace związane z założeniem oświetlenia na ul. Spacerowej w Kani Nowej? Pierwszy etap tej inwestycji został zaplanowany na 2018 rok, a do tej pory nic nie zostało zrobione?

Anna (30.07.2018 r.)

Odpowiedź:

Szanowna Pani Anno,

tak jak już Panią informowałem, udzielając odpowiedzi na zadane w grudniu ubiegłego roku pytanie,   w budżecie na rok 2018 zaplanowane zostały jedynie środki finansowe na opracowanie dokumentacji projektowej. W połowie lutego br. wszczęte zostało, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowanie o udzielenie zamówienia na: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Budowa punktów świetlnych Kania Polska ul. Spacerowa - oświetlenie drogi gminnej. W dniu 19 marca wyłoniony został Wykonawca firma RinEA Rafał Ślusarek z Warszawy, umowa zaś została podpisana w dniu 28 marca. Wykonawca zgodnie z umową miał 140 dni na opracowanie dokumentacji projektowej. Dokumentacja projektowa została już przekazana przez wykonawcę i do końca sierpnia zostanie złożony do Starosty Powiatu Legionowskiego wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Termin realizacji robót budowlanych uzależniony jest natomiast od możliwości zabezpieczenia w budżecie środków finansowych na ten cel. Według przyjętej od lat zasady, przygotowanie i realizacja inwestycji gminnych odbywa się dwuetapowo: etap I – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwoleń, uzgodnień  i pozwolenia na budowę; etap II – realizacja robót budowlanych. W chwili obecnej jest jeszcze za wcześnie aby jednoznacznie wskazać termin budowy oświetlenia na ul. Spacerowej w Kani Nowej. Mając na uwadze okres ważności pozwolenia na budowę – 3 lata, mogę jedynie wskazać, że nastąpi to najpóźniej do końca 2021 roku.

 

Pytanie:

Dzień dobry Panie Burmistrzu.

Zwracam się z prośbą do urzędu w sprawie postawienia znaku D40 analogicznie D41 w ulicy Popowskiej, Nowa Wieś i obie Kanie. Wyremontowanie drogi oraz sezon wakacyjny spowodował istne wyścigi na w/w ulicy. Zagrożenie jest bardzo duże dla osób wyjeżdżających z dróg prostopadłych do Popowskiej oraz osób wychodzących z nich pieszo. Nie raz słychać było ostre hamowanie, o krok od tragedii, nie wspominając o zakurzeniu domów i ogrodów przyległych do ulicy. Również spacery, to istna gechenna. Brak chodnika, ogólnej porządnej infrastruktury drogowej skutkuje poważnym zagrożeniem, dla pieszych, którzy to korzystają z całej szerokości drogi, w tym małych dzieci na rowerach jak i pieszo. Czy istnieje szansa na postawienie znaków oraz egzekwowanie ograniczenia prędkości?

PS. Jest szansa na załatanie prądu dziur w drodze?

Z poważaniem Mieszkańcy, Maciej (06.07.2018 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Macieju
Znak D-40 „Strefa zamieszkania” zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa umieszcza się w obszarach, na których odbywa się tylko ruch docelowy, takich jak osiedla, drogi bez przejazdu itp. Ulica Popowska z pewnością nie posiada takiego charakteru, choćby z uwagi na to, że stanowi ważny element w sieci dróg tamtego rejonu, ponieważ łączy odcinki drogi powiatowej 1809W .
Ponadto ustawodawca zaleca, aby na drogach oznaczonych znakiem D-40, jeśli ich parametry umożliwiają jazdę z prędkością większą niż dopuszczalna, lokalizować urządzenia wymuszające powolną jazdę (czyli np. progi zwalniające). Niestety na ulicy Popowskiej, z uwagi na jej nawierzchnię gruntową, niedopuszczalne jest lokalizowanie tego typu urządzeń a co za tym idzie nie ma możliwości wymuszenia spowolnienia ruchu.
Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że zarządca drogi nie znajduje podstaw do wprowadzenia proponowanego przez Pana oznakowania.
Ponadto informuję, że w lipcu br. nawierzchnia ul. Popowskiej zostanie wyrównana.

Pytanie:

Witam serdecznie.
Miałam przyjemność wypoczywać wraz z rodziną dwa tygodnie na terenie Serocka w Kani w domu letniskowym, należącym do krewnej.
Miejscowość Serock i i przynależne gminy są urocze. Jeździliśmy na rowerach i pływaliśmy w Bugu, także motorówką z Zegrza. Uczestniczyliśmy w koncercie w ośrodku kultury w Serocku i puszczaniu wianków, oraz kiermaszu - Barbarce. Śliczne miasteczko Serock i ładnie zagospodarowane.
Jedyny problem to - gdzie turyści mogą oddawać śmieci. Krewna opłaca wywóz śmieci ale nie wystawia kosza, bo jej tu nie ma. Dobrze, że jednak odebrano czarny worek. Dobrze byłoby turystom udostępniać jakieś specjalne kontenery z jedną opłatą np, 10 zł za dwa tygodnie lub miesiąc pobytu i gdzieś w lokalnym sklepiku udostępniać kluczyk.
Inny kłopot to niekiedy niezbyt dokładnie oznaczona ścieżka rowerowa (nie wiadomo gdzie skręcić).
Tylko takie uwagi. Poza tym super. Pozdrawiam serdecznie.
Zuzanna (11.07.2018 r.)

Odpowiedź:

Bardzo dziękuje za ciepłe słowa pod adresem naszej gminy. Faktycznie nasza gmina z uwagi na swoje walory przyrodnicze i geograficzne sprzyja wypoczynkowi, a zarazem aktywnemu spędzeniu czasu. Jeśli chodzi o odbiór odpadów z nieruchomości to działki rekreacyjne objęte są zorganizowanym przez gminę odbiorem odpadów komunalnych. W ramach wnoszonej do gminy opłaty zarówno stali mieszkańcy jak i właściciele działek rekreacyjnych mają możliwość wystawiania odpadów przed posesję w terminach określonych w harmonogramie odbioru odpadów i odpady te są odbierane bezpośrednio sprzed nieruchomości. Jeśli chodzi o odpady biodegradowalne i segregowane jest możliwość przywiezienia ich codziennie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Serocku przy ulicy Nasielskiej 21. Punkt ten otwarty jest codziennie także w soboty i niedziele w godzinach 7-17.
Natomiast jeśli chodzi o ścieżki rowerowe, to oznakowanie na szlakach jest systematycznie przeglądane i uzupełniane jeśli zachodzi taka potrzeba, która niestety wynika z niszczenia montowanych przez nas tabliczek znakujących szlaki. Ale dziękuje za zwrócenie uwagi, sprawdzimy, gdzie wymagane jest uzupełnienie oznakowania.

Pytanie:

Dzień dobry,
Mam pytanie odnośnie ul. Kochanowskiego i Batogowskiego. Czy jest w planach utwardzenie nawierzchni oraz podłączenie tych ulic do kanalizacji? Pozdrawiam

Aleksandra (03.07.2018 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Aleksandro w odpowiedzi na Pani pytanie informuję, że wieloletni plan finansowy nie przewiduje do 2020 roku budowy kanalizacji oraz utwardzenia nawierzchni ulicy Kochanowskiego i ulicy Batogowskiego w Serocku. Jednocześnie informuję, że  bieżącym utrzymaniem dróg gminnych zajmuje się Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i stara się te roboty realizować systematycznie.

Pytanie:

Dzień dobry Panie Burmistrzu. Proszę powiedzieć kiedy będzie doprowadzona kanalizacja miejska w miejscowości Jachranka ul Maciejki. Powstaje tu co raz więcej domów jednorodzinnych których mieszkańcy liczą na współpracę z Gminą Serock. Byłoby miło gdyby został spełniony ostatni element nadający tej ulicy blasku cywilizacji miejskiej. Pozdrawiam. Pełna nadziei nowa mieszkanka Jachranki.

Agata (13.07.2018 r.)

Odpowiedź:

W odpowiedzi na Pani pytanie informuje, że Gmina posiada projekt sieci kanalizacji w ulicy Maciejki w Jachrance. Odcinek objęty projektem znajduje się pomiędzy ulicą Zegrzyńską a ulicą Maciejki 9. Odnośnie terminu budowy informuje, że w 2016 i 2017 roku złożyliśmy wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Borowa Góra – Dosin – Skubianka – Jachranka – Izbica. Niestety w obydwu konkursach nie przyznano nam dofinansowania. Z uwagi na brak możliwości dofinansowania, podzieliliśmy zadanie na mniejsze części i w maju br. ogłosiliśmy przetarg na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ulicy Jasnej w Jachrance. Niestety została złożona tylko jedna oferta, której wartość znacznie przekroczyła środki zarezerwowane na ten cel w budżecie Gminy, dlatego zmuszeni byliśmy przetarg unieważnić. Kanalizacja w Jachrance na pewno będzie realizowana , jednakże biorąc pod uwagę wielkość inwestycji będzie to wykonywane etapowo i w miarę możliwości finansowych Gminy.

Pytanie 1:

Uważam, że strzelnica usytuowana w żwirowni Marynino zakłóca spokój i mir domowy mieszkańców okolicy przez całe dnie w tym soboty i niedzielę słychać głośne strzały. Po pracy należy się każdemu wypoczynek w spokoju. Nie po to wyprowadzaliśmy się z miasta, by być na "wojnie". Proponuję przenieść strzelnicę w okolice Pańskiego miejsca zamieszkania.

Jarosław(13.07.2018 r.)

Pytanie 2:
Panie Burmistrzu jestem mieszkanką Dębinek proszę mi wyjaśnić, kto wydał pozwolenie na strzelnicę w miejscu po żwirowni.Jest to zaledwie kilkaset metrów od budynków mieszkalnych i tuż przy drodze, którą jeżdżą samochody do miejscowości Kępiaste ,ludzie chodzili tam do lasu na spacery.Niestety teraz jest to niemożliwe i zagraża naszemu bezpieczeństwu i życiu.Ostatnio syn poszedł na spacer z psem do lasu obok dawnej żwirowni i tuż przed nosem przeleciała mu kula .Minuta wcześniej i trafiła by go.Nie mówiąc o tym, że "SYLWESTER" każdego dnia po parę godzin dziennie to raczej nie wpływa kojąco na nerwy.Ludzie pracują chcą odpocząć po pracy a nie słuchać strzelaniny.Ci co korzystają ze strzelnicy rozumiem, że jest dla nich" relax", a dla nas jest to udręka i zagrożenie naszego życia i bezpieczeństwa.Jesteśmy pozbawieni wypoczynku w własnym domu .

Daniela 13.07.207r ).

Pytanie 3:

Witam
Kupiłem działkę w okolicach Serocka w 2016 roku aby mieć ciszę i spokój i nie wiem co się stało ale od samego rana wojna , strzały nie do wytrzymania , mam pytanie kto w takim terenie pozwolił na strzelnice aby zwierzęta i o ludziach nie wspomnę nie mogli funkcjonować , mam nadzieję że to pomyłka i zostanie zlikwidowana , oczekuje odpowiedzi i zdecydowanej reakcji i ukaranie osób wydających nie złych a głupich decyzji , oczywiście całą sprawę przekazuję dla mediów i czekam na odpowiedź.

Dariusz (15.07.2018 r.)

Odpowiedź do 1,2,3 :

Szanowni Państwo
    W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, dotyczącymi funkcjonowania strzelnicy w miejscowości Marynino, chciałbym odnieść się do najczęściej poruszanych przez mieszkańców kwestii.
    Zgodnie z art. 47 obowiązującej ustawy o broni i amunicji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1839 ze zm.), kompetencje wójta, burmistrza (prezydenta miasta) w zakresie funkcjonowania strzelnic ograniczają się wyłącznie do zatwierdzenia regulaminu strzelnicy, określającego zasady bezpieczeństwa na obiekcie (dosłowne brzmienie przepisu: zatwierdzenie regulaminu strzelnicy następuje w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez właściwego wójta, burmistrza (prezydenta miasta)). Ustawa o broni i amunicji, w art. 46 ust. 3 upoważniła ministra właściwego ds. wewnętrznych do określenia rozporządzeniem wzorcowego regulaminu bezpiecznego funkcjonowania strzelnic, uwzględniając warunki korzystania ze strzelnicy oraz sposób obchodzenia się z bronią i sposób zachowania się osób przebywających na strzelnicy. Na podstawie powyższego przepisu, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wydał rozporządzenie z dnia 15 marca 2000 r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic
(Dz. U. z 2000 r. Nr 18, poz. 204 ze zm.). Zgodnie z § 3 przytoczonego aktu wykonawczego, wzorcowy regulamin stanowi załącznik do rozporządzenia. Po dokonaniu wnikliwej analizy regulaminu przedłożonego przez Towarzystwo Strzeleckie „Bellona” i odniesieniu jego postanowień do wzorcowego regulaminu strzelnic organ administracji publicznej szczebla gminnego stwierdził, że regulamin strzelnicy w Maryninie nie budzi zastrzeżeń i wydał zatwierdzającą dokument decyzję administracyjną. Decyzja ta nie ma nic wspólnego
z wyrażeniem zgody lub zaakceptowaniem funkcjonowania strzelnicy. W obecnym stanie prawnym do prowadzenia strzelnicy typu otwartego nie jest wymagana zgoda żadnego organu administracji publicznej. Dopuszczenie strzelnicy do użytkowania nie znajduje się w zakresie kompetencji wójta, burmistrza (prezydenta miasta).
    Odnosząc się do kwestii hałasu powstającego w trakcie prowadzenia strzelań należy podkreślić, że wójt, burmistrz (prezydent miasta) w trakcie prowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia regulaminu strzelnicy, nie posiada możliwości oceny spełnienia kryteriów ochrony środowiska określonych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 4 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących budowy i użytkowania strzelnic (Dz. U. z 2000 r. Nr 27, poz. 341 ze zm.). Stosowane badania stwierdzające spełnienie wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska przeprowadzane są przez właściwe organy ochrony środowiska. W dniu 11 lipca 2018 r. do Towarzystwa Strzeleckiego „Bellona” zostało skierowane pismo z prośbą o przeprowadzenie stosownych badań i zaprzestanie prowadzenia strzelań do momentu dostarczenia wyników przeprowadzonych badań.
    Co zaś się tyczy bezpieczeństwa terenów w pobliżu strzelnicy, stwierdzić należy że lokalizacja obiektu w wyrobisku pokopalnianym gwarantuje możliwość prowadzenia bezpiecznych strzelań, bez narażenia życia i zdrowia osób postronnych. Teren wokół strzelnicy został ogrodzony, uniemożliwiając w ten sposób wtargnięcie osób z zewnątrz. Strzelania odbywają się w sposób zorganizowany, wyłącznie pod nadzorem prowadzącego strzelanie,  a także w formie indywidualnego treningu strzeleckiego, prowadzonego przez osoby posiadające zezwolenie na posiadanie broni palnej i pneumatycznej. Na stanowiska strzeleckie i osie strzelań mogą wchodzić wyłącznie osoby będące pod nadzorem osoby prowadzącej strzelanie.

Pytanie:

Mam pytanie odnośnie likwidacji gniazd owadów (os, szerszeni) czy OSP jako dotowana przez gminę ma obowiązek jeździć i usuwać owady z prywatnej posesji, czy tak jak dzwoniąc na straż 998 dostaję informację że należy wezwać specjalistyczną firmę i straż się tym nie zajmuje. Pytanie zadaję dla tego że u sąsiadów straż przyjechała (chyba z Woli Kiełpińskiej) a mnie odprawiono z kwitkiem oraz kto za to płaci bo koszta paliwa czy jakiś środków ktoś ponosi jeśli gmina to nie powinno być lepszych czy gorszych mieszkańców tym bardziej że ja mam dom całoroczny a sąsiad letniskowy.

Żaneta (19.07.2018 r.)

Odpowiedź:

Szanowna Pani Żaneto
W odpowiedzi na Pani pytanie, informuję, że potrzebę unieszkodliwienia agresywnych owadów (os i szerszeni) należy składać bezpośrednio do Urzędu Miasta i Gminy w Serocku (Referat Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Bezpieczeństwa – pok. nr 10 parter, tel. (22) 782-88-41 lub (22) 782-88-45). Neutralizacją takich owadów (w tym usuwaniem gniazd) na terenie Miasta i Gminy Serock zajmują się odpowiednio przeszkoleni strażacy-ochotnicy z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Kiełpińskiej, którzy są zaopatrywani przez gminę w odpowiednie środki owadobójcze i zabezpieczające. Każdorazowo udzielą oni pomocy wszystkim osobom jej potrzebującym. Usługa ta jest bezpłatna. Koszty działań ratowniczych jednostek OSP są pokrywane z budżetu Miasta i Gminy Serock.

Pytanie:

Dzień dobry,
Na jakim etapie jest budowa drogi na ulicy Traugutta i Zielonej?
Robert (12.07.2018 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie
Przetarg na budowę ul. Traugutta i Zielonej w Serocku został rozstrzygnięty. W dniu 29.06.2018 r. została zawarta umowa na realizację tego przedsięwzięcia z firmą Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk. Obecnie trwają prace organizacyjne i przygotowawcze, które nie są widoczne w terenie. Planuje się, że pracownicy pojawią się na placu budowy w pierwszej połowie sierpnia.

Pytanie:

Dzień dobry, kończy się budowa kanalizacji w ul. Książęcej w Jadwisinie. Biorąc pod uwagę czas trwania przetargów na budowę dróg, proszę, aby gmina rozpoczęła już stosowne postępowanie przetargowe na wykonanie drogi. Dzięki temu byłaby szansa, aby na wiosnę 2019 doszło do oddania drogi do użytkowania.

Andrzej (09.07.2018 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Andrzeju
Wieloletni plan finansowy Gminy zakłada, że budowa ul. Książęcej w Jadwisinie będzie realizowana w roku 2019. Jeżeli  taki podział środków zostanie podtrzymany podczas uchwalaniu budżetu na rok 2019 -inwestycja będzie realizowana w przyszłym roku. W związku z powyższym planuje się, że przetarg na budowę ul. Książęcej będzie mógł być ogłoszony najwcześniej na przełomie roku 2018/2019.

Pytanie:

Witam Panie Burmistrzu minął już Maj a prace związane z oświetleniem w Dosinie na ul Borówkowej nie zostały rozpoczęte ,czy uda się przez okres letni zrealizować ten plan.

Anna (09.06.2018 r.)

Odpowiedź:

Szanowna Pani Anno,

chciałbym poinformować Panią, że w dniu 11 maja br. wszczęte zostało w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie związane z budową oświetlenia na ulicy Długiej w Dosinie obejmujące również ulicę Borówkową. W dniu 15 czerwca dokonaliśmy otwarcia złożonych ofert. Wpłynęły trzy oferty, przy czym cena każdej z nich przekraczała kwotę jaką gmina zaplanowała w budżecie na realizację zadania tj. kwotę 190 tyś. zł. Oferta   z najniższą ceną została złożona na kwotę 299.861,70 zł brutto, czyli przeszło 100 tyś. zł więcej niż środki zabezpieczone na ten cel w budżecie. W dniu 3 lipca komisja przetargowa, mając na uwadze brak możliwości zwiększenia środków finansowych zaplanowanych w budżecie na ten cel, skierowała do mnie wniosek o umorzenie postępowania. Wniosek został zaakceptowany przeze mnie i postępowanie zostało unieważnione. Nie oznacza to oczywiście, że rezygnujemy z realizacji inwestycji. Podjęta została przeze mnie decyzja o rozłożeniu realizacji inwestycji na lata 2018 – 2019 i z takim wnioskiem zwrócę się do Rady Miejskiej o akceptację. Akceptacja zaproponowanego przeze mnie rozwiązania będzie oznaczała niewielkie przesunięcie realizacji inwestycji w czasie. Mam nadzieję, że jeszcze w roku bieżącym uda nam się wykonać większość robót budowlanych związanych z tym zadaniem np. roboty ziemne - ułożenie kabli energetycznych i ustawienie fundamentów, co pozwoli na dokończenie zadania nawet w okresie zimowym – oczywiście o ile pozwolą na to warunki atmosferyczne. Zakładam również taką możliwość, że wykonawca zdąży zrealizować całość robót w tym roku. Zapraszam do śledzenia zakładki zamówienia publiczne w Biuletynie Zamówień Publicznych, skąd może Pani czerpać na bieżąco wiedzę o podejmowanych przez nas działaniach inwestycyjnych, również tych związanych z budową oświetlenia na ulicy Borówkowej.

Pytanie:

Szanowny Panie Burmistrzu chciałabym serdecznie podziękować za sfinansowanie przez Gminę budowy latarni na ul. Leszczynowej w Maryninie, w szczególności za duże zaangażowanie pracowników Urzędu Gminy w doprowadzeniu inwestycji do realizacji, pomimo występujących trudności.

Ewa (14.07.2018 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Ewo,

dziękuję bardzo, że docenia Pani nasze zaangażowanie w realizację potrzeb mieszkańców. Dziękuję również za wykazane zrozumienie i okazaną życzliwość. Jak widać, chociażby na przykładzie zrealizowanej inwestycji, proces jej przygotowania i realizacji może przysporzyć wielu trudności. Za każdym razem cieszy nas jednak fakt, że finalnie udaje się osiągnąć zakładany efekt. Pozdrawiam i życzę wszystkiego dobrego.

Pytanie:

Mam pytanie dot. ul Głównej w Stasim Lesie.
W ostatnim czasie w okolicach skrzyżowania z ul Słoneczną pojawiły się progi zwalniające.
Wskazane byłoby rozważenie dodatkowych lokalizacji progów w kierunku ul. Warszawskiej gdyż na pozostałym odcinku drogi zabudowa jest bardziej intensywna i granicząca bezpośrednio z jezdnią, droga w połowie nie jest wyremontowana, brak jest chodnika, znaczny ruch z uwagi na lokalizację sklepu (niestety poruszające się pojazdy często przekraczają tutaj prędkość). W aktualnym stanie można mieć wątpliwość czy decyzja o lokalizacji progów ma uzasadnienie z pkt. widzenia bezpieczeństwa drogowego. Progi znajdują się w okolicach skrzyżowań i zwężenia jezdni, które i tak wymuszają ograniczenie prędkości.
Kolejne pytanie, to w jakiej przyszłości (w jakich latach) można się spodziewać remontu pozostałego odcinka drogi (oraz rozbudowy kanalizacji - wiem, że aktualnie warunki techniczne dot. kanalizacji nie są sprzyjające).
I ostatnia uwaga - na wyremontowanej części w okolicach sklepu po opadach gromadzi się znaczna ilość wody, a zdaje się że droga jest jeszcze w okresie gwarancyjnym i wskazane byłoby usunięcie tej usterki przez wykonawcę.

Jacek (29.06.2018r.)

Odpowiedź:

Szanowny Panie Jacku
Wykonanie progów zwalniających w ciągu ul. Głównej jest wynikiem wniosku mieszkańców tamtego odcinka drogi a ich lokalizacja jest rezultatem ich wyraźnych wskazań. Argumentem mającym przemawiać za takim właśnie usytuowaniem jest lokalizacja przystanku autobusowego służącego również jako przystanek dla autobusu szkolnego, a co za tym idzie duża ilość dzieci podążających w różnych kierunkach. Lokalizacja progów zwalniających na pozostałym odcinku zostanie rozważona i przedyskutowana z sołtysem wsi Stasi Las. Zwracam w tym momencie uwagę, że dyskusja z mieszkańcami w tego typu kwestiach ma ogromne znaczenie, z uwagi na fakt, że budowa progów zwalniających, a w szczególności kwestia ich lokalizacji niejednokrotnie wywoływała ogromne niezadowolenie mieszkańców (dotyczy to zarówno sytuacji, w których mieszkańcy chcą aby progi były lokalizowane blisko ich nieruchomości oraz tych, którzy progów w ogóle by nie chcieli).
Jeśli natomiast chodzi o plany inwestycyjne dotyczące ul. Głównej w Stasim Lesie, niestety z przykrością muszę poinformować, że w najbliższych latach nie przewiduje się przebudowy tej drogi.
Kwestię zastoiska wody na nowowybudowanym odcinku ul. Głównej wyjaśnimy. Pragnę jednak zauważyć, że odwodnienie ul. Głównej jest realizowane na zasadzie studni chłonnych, tj. jest za pomocą systemu, który odprowadza wody w głąb gruntu na zasadzie wchłaniania. Tego typu rozwiązania nie gwarantują odbioru dużej ilości wody w krótkim okresie czasu, w związku z czym, przy intensywnych opadach, mogą powstawać krótkotrwałe zastoiska wody

 

Pytanie:

Szanowny Panie Burmistrzu, ostatnio słychać z okolic starej żwirowni odgłosy strzałów. Czy te strzelaniny są bezpieczne dla osób znajdujących się w pobliżu?

Jacek (01.07.2018 r.)

Odpowiedź:

Szanowny Panie Jacku,

W odpowiedzi na pańskie pytanie informuję, że na terenie starej żwirowni w miejscowości Marynino funkcjonuje strzelnica prowadzona przez Towarzystwo Strzeleckie "Bellona" (ul. Chłodna 20/109, 00-891 Warszawa).

Lokalizacja strzelnicy w wyrobisku pokopalnianym gwarantuje możliwość prowadzenia bezpiecznych strzelań, bez narażenia życia i zdrowia osób postronnych. Teren wokół strzelnicy został ogrodzony, uniemożliwiając w ten sposób wtargnięcie osób z zewnątrz na obszar prowadzenia strzelań.

Strzelania odbywają się w sposób zorganizowany, wyłącznie pod nadzorem prowadzącego strzelanie, a także w formie indywidualnego treningu strzeleckiego, prowadzonego przez osoby posiadające zezwolenie na posiadanie broni palnej i pneumatycznej.

Na stanowiska strzeleckie i osie strzelań mogą wchodzić wyłącznie osoby będące pod nadzorem osoby prowadzącej strzelanie.

Szczegółowe zasady bezpieczeństwa obowiązujące na obiekcie określa regulamin strzelnicy, który został opracowany w oparciu o Ustawę o broni i amunicji (Dz. U.  z 2017 r. poz.1839 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2000 r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic (Dz. U. z 2000 r. nr 18, poz. 234 ze zm. ).

 

Pytanie:

Panie Burmistrzu, dlaczego tak horrendalnie różnią się koszty leżące po stronie właściciela posesji dotyczące podłączenia posesji do kanalizacji w tej Gminie ?
Zrobiłem rozeznanie i w sytuacji, gdy wykonawcą jest dokładnie ta sama firma, odstęp czasowy od wykonania usługi nie za duży (kilka miesięcy), cena jest skrajnie różna. Jedni mieszkańcy płacą około 1700 do maks. 2000 zł za przyłącze z dokumentacją, oczywiście w zależności od różnic w odległości przyłącza od ogrodzenia, natomiast innym i jeśli dobrze pamiętam dotyczy to Jadwisina, proponuje się najwyższe stawki w tej Gminie tj. KWOTY 5.200-5.400 zł (z rzekomą likwidacją szamba) lub też 2700 zł bez likwidacji szamba. Kalkulacje są ogólnikowe, stworzone tylko pod kwotę końcową bez względu na różnice w odległości od ogrodzenia, ani inne czynniki. Kalkulacje nie zawierają szczegółowej wyceny, ta cena z sufitu z niczego nie wynika.
Moje pytanie brzmi:
Jak Pan wyjaśni różnicę pomiędzy kwotami 1700 zł, a 2700 zł. Zainkasowanie 1000 zł extra od każdego mieszkańca to ogromna zastrzyk gotówki, dla której nie znajduję uzasadnienia w przypadku konsultacji kosztów wykonania przyłącza u innych niezależnych wykonawców.
Dlaczego aktualnie Gmina Serock szacuje koszty dla mieszkańców w tak zawyżonych kwotach, a nie w rzeczywistych kosztach wykonania ?

Adam (29.06.2018 r.)

Odpowiedź:

Panie Adamie w odpowiedzi na Pana pytanie informuje, że na każde zamówienie obejmujące roboty budowlane, których kwota przekracza kwotę 30 000 euro ogłaszany jest przetarg. Trudno Gminie przewidzieć, a tym bardziej narzucić koszty za jakie mają być wykonane roboty. Zgadzam się z Panem, że obecnie ceny są bardzo wysokie, sam również ubolewam z tego powodu. Obecnie każdy przetarg na realizację inwestycji gminnych zawiera kwotę znacznie wyższą niż kwoty z kosztorysów inwestorskich i kwoty zabezpieczone w budżecie Gminy na dany cel. Przetarg na budowę kanalizacji w ulicy Jasnej w Jachrance zmuszeni byliśmy unieważnić, ponieważ nie starczyło nam środków w budżecie na to zadanie. Dlatego trudno jest porównywać, kwotę przyłączenia do kanalizacji w ramach różnych inwestycji. Wszystko uzależnione, jest od sytuacji w branży budowlanej w Polsce, ilości zapotrzebowania na wykonanie robót budowlanych, ilości firm świadczących dane usługi, ilości  złożonych ofert. Odnośnie różnic, mogę Pana zapewnić, że Gmina nie czerpie żadnych korzyści z wpłat za wybudowane przyłącza w ramach realizowanych inwestycji. Gmina zgodnie z uchwałą Rady Miasta w Serocku jest inwestorem zastępczym i pobiera, tylko opłaty jakie wykonawca wskazał za wykonanie robót na terenie danej posesji. Ponadto informuje, że podpisanie umowy z Gminą było dobrowolne. W przypadku budowy kanalizacji w ulicy Książęcej w Jadwisinie, zostało zaprojektowane  25 przyłączy, z czego 19 właścicieli podpisało umowę na budowę przyłącza.

Pytanie:

Szanowny Panie Burmistrzu, Chciałem zapytać w sprawie planowanej już od dłuższego czasu budowy kanalizacji we wsi Jachranka, na ul. Zegrzyńskiej. Ponad dwa lata temu zbierane były w tej sprawie stosowne informacje i zgody od mieszkańców. jak się Pan domyśla sprawa jest bardzo istotna i martwi brak jakichkolwiek działań w niniejszej kwestii. Z góry dziękuję za szybką odpowiedź. Z poważaniem,

Michał (19.07.2018 r .)

Odpowiedź:

W odpowiedzi na Pana pytanie informuje, że w 2016 i 2017 roku złożyliśmy wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Borowa Góra – Dosin – Skubianka – Jachranka – Izbica. Niestety w obydwu konkursach nie przyznano nam dofinansowania. Z uwagi na brak możliwości dofinansowania, podzieliliśmy zadanie na mniejsze i w maju br. ogłosiliśmy przetarg na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ulicy Jasnej w Jachrance. Niestety została złożona tylko jedna oferta, której wartość znacznie przekroczyła środki zarezerwowane na ten cel w budżecie Gminy, dlatego zmuszeni byliśmy przetarg unieważnić. Kanalizacja w Jachrance na pewno będzie realizowana , jednakże biorąc pod uwagę wielkość inwestycji będzie to wykonywane etapowo i w miarę możliwości Gminy.

Pytanie:

Szanowny Panie Burmistrzu, dziękuję za odpowiedź na moje zapytanie z dnia 29.05.2018 r. w sprawie budowy wodociągu i ewentualnego oświetlenia ulicy Helenki w Stasim Lesie. Nasunęły mi się kolejne pytania w temacie. Pierwsze: czy każda inwestycja na ulicy Helenki, będzie wymagała zgody wszystkich współwłaścicieli ulicy Jutrzenki? Jeden współwłaściciel, będzie w stanie latami blokować wszelkie inwestycje na ulicy Helenki, choć to zapewne gmina pokryła koszty budowy wodociągu czy oświetlenia ulicy Jutrzenki.
Drugie pytanie: nie można oświetlenia czy wodociągu na ulicy Helenki przyłączyć nie od ulicy Jutrzenki, ale od ulicy Warszawskiej, gdyż ulica Helenki łączy ulicę Jutrzenki z ulicą Warszawską.
Trzecie pytanie: czy można uzyskać informację kto z ulicy Jutrzenki nie wyraża zgody na inwestycję na naszej ulicy? Może byśmy mogli z tymi osobami porozmawiać i przekonać do wyrażenia zgody. Ile osób na ilu współwłaścicieli blokuje dalsze prace - 1 na kilkadziesiąt czy mówimy o większości współwłaścicieli? Zależy nam bardzo na tych inwestycjach a w tym momencie czuję, iż jesteśmy bezsilni.

Sylwester (11.06.2018 r.)

Odpowiedź:

Szanowny Panie Sylwestrze , w odpowiedzi na Pana kolejne zapytania informuje:
Ad.1. Zgoda właścicieli Jutrzenki będzie potrzeba w przypadku, gdy inwestycja w ulicy Helenki będzie wymagała włączenia w ulice Jutrzenki, tak jest w przypadku wodociągu czy oświetlenia. Zgoda jest nam potrzebna na wejście w teren w celu wykonania pomiarów geodezyjnych, opracowania projektu a następnie budowy, a nie włączenia w sieć wodociągową lub energetyczną, które jak Pan słusznie zauważył są własnością Gminy.
Ad2. W obecnej sytuacji ze względów technicznych nie ma możliwości podłączenia do sieci wodociągowej kolejnych budynków przy ulicy Helenki od strony ulicy Warszawskiej, ponieważ istniejąca sieć na tym odcinku jest zbyt małej średnicy. Natomiast odnośnie oświetlenia informuje, że ulica Helenki nie ma wydzielonego pasa drogowego do ulicy Warszawskiej. W chwili obecnej pomiędzy ulicą Helenki a ulicą Warszawską znajdują się działki prywatne.
Ad3. Ze względu na ochronę danych osobowych nie możemy udostępnić danych właścicieli, którzy nie wyrażają zgody na wykonanie prac związanych z włączeniem do sieci wodociągowej w ulicy Jutrzenki.
W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących opracowanego projektu sieci wodociągowej należy zwrócić się do Miejsko – Gminy Zakład Wodociągowy w Serocku, ponieważ na jego zlecenie jest on opracowywany.

Pytanie:

Dzień dobry, czy w naszej Gminie są jakieś wytyczne, odnośnie odległości i wysokości jakie powinny być zachowane przy sadzeniu drzew iglastych na granicy działki z sąsiadem. pozdrawiam,

Grażyna (26.06.2018 r.)

Odpowiedź:
Odpowiadając na Pani pytanie informuję, że nie ma przepisów prawnych regulujących sadzenie drzew i krzewów przy granicy z sąsiednią działką. Wszelkie kwestie związane z usuwaniem owoców, gałęzi i korzeni przechodzących z sąsiedniego gruntu reguluje kodeks cywilny - art. 148- art.150.

Pytanie:

Szanowany Panie Burmistrzu, piszę w sprawie planowanego wielkiego śmietniska w Jaskółowie na granicy naszego powiatu.
Czy byłby Pan uprzejmy zmobilizować mieszkańców szerszą akcją informacyjną do protestów w ww. sprawie?
Wyobrażam sobie, że mieszkańcy powinni masowo protestować przeciwko trującemu wysypisku śmieci ( w tym odpadów niebezpiecznych !!!) , a Pan jako burmistrz powinien nas mobilizować do protestów, gdzie i jak tylko się da.
Mam wrażenie, że póki co mało kto zdaje sobie sprawę z tego do czego zdolna jest mafia śmieciowa i w jak niewyobrażalny sposób to śmietnisko zatruje powietrze i wodę w Gminie Serock i w okolicy i w efekcie pozbawi nas dobytku (no bo kto chce mieszkać na śmietniku).
Będę wdzięczny za podsumowanie, jak planuje Pan docierać z tą informacją do mieszkańców gminy i jak będzie wyglądała kampania przeciwko mafii śmieciowej na granicy naszej pięknej i póki co czystej gminy.

Wojciech (11.06.2018.)

Odpowiedź:

Odpowiadając na Pana zapytanie informuję, że wszelkie informacje znajdujące się w naszym posiadaniu związane ze sprawą budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Jaskółowie, gmina Nasielsk na bieżąco zamieszczamy na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Serocku. W marcu br. wystąpiłem do właściwych organów tj. do Burmistrza Nasielska i Starosty Nowodworskiego z zapytaniem o planowane do realizacji przedsięwzięcie i o udostępnienie dokumentów właściwych w sprawie – skany pism zostały zamieszczone na stronie www.serock.pl. Podobnie, relacja ze spotkania, które odbyło się w przedmiotowej sprawie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Legionowie z udziałem władz samorządowych powiatu legionowskiego i nowodworskiego i ekspertów także została zamieszczona na stronie www.

Z uwagi na niepokój, jaki inwestycja ta budzi wśród naszych mieszkańców, przedstawiciele Miasta
i Gminy Serock uczestniczą w spotkaniach z udziałem organów i ekspertów zaangażowanych w proces administracyjny związany z realizacją tego przedsięwzięcia, tak aby mieć możliwie pełną wiedzę w tym zakresie. Jest to istotne z punktu widzenia możliwości podejmowania skutecznych działań mających zapobiec powstaniu ZZO w Jaskółowie.

O wszystkich krokach w tej sprawie, także o podejmowanych przez różne jednostki inicjatywach jak np. marszu ulicami Nasielska przeciwko budowie wysypiska organizowanego w dniu 6 lipca 2018 r.,  informujemy Państwa na stronie internetowej www.serock.pl

 

Pytanie:

Panie Burmistrzu, kiedy będzie doprowadzona kanalizacja na ul. Moczydło ? Jest tu duże osiedle i które cały czas się rozbudowuje. Przecież można wystąpić o środki UE i w dużej mierze sfinansowane będzie przedsięwzięcie, jeżeli teraz tego nie zrobimy to stracimy swoją szanse na rozwój, który jest najważniejszy zarówno dla mieszkańców jak i dla Pana.

Mieszkanka (09.06.2018 r.)

Odpowiedź:

Drogi Mieszkańcu,
Z przykrością muszę stwierdzić, że w Wieloletnim Planie Finansowym obejmującym lata 2017-2021 nie ma ujętej budowy sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Moczydło w Serocku. Gmina ze względu na wysokie koszty budowy kanalizacji sanitarnej, w pierwszej kolejności realizuje te projekty na które możemy otrzymać dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Natomiast każdy wniosek o dofinansowanie ze środków zewnętrznych wiąże się ze spełnieniem wielu warunków. Jednym z takich warunków jest opłacalność inwestycji rozumiana przez podłączenie min. 120 osób na 1 kilometr budowanej sieci lub 90 osób na 1 kilometr budowanej sieci na obszarach chronionych przyrodniczo. Ulica Moczydło znajduje się w dużej odległości od istniejącej sieci kanalizacji gminnej, najbliżej położona sieć znajduje się przy skrzyżowaniu ulicy Nasielskiej z Traugutta. Doprowadzenie kanalizacji do Państwa ulicy wiązałoby się z dużymi kosztami  i najprawdopodobniej nie spełnilibyśmy warunków stawianych przez Unię Europejską. Natomiast chciałbym Państwu zaproponować dofinansowanie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu gminy. Jest to rozwiązanie równie ekologiczne jak kanalizacja sanitarna oraz korzystniejsze finansowo niż wywóz  nieczystości taborem asenizacyjnym. Szczegółowe informacje mogą Państwo uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w tut. Urzędzie.

Pytanie:

Panie Burmistrzu jestem mieszkanką ulicy Traugutta na której miała być robiona nawierzchnia , proszę o podanie przybliżonej daty kiedy będą zaczęte prace ?
Zofia (10.06.2018 r.)

Odpowiedź:

Szanowna Pani Zofio
Niestety jedyna złożona  oferta w ostatnim postępowaniu przetargowym znacząco przewyższa kwotę jaką na dzień dzisiejszy Gmina ma zabezpieczoną na to zadanie. Istnieje jednak możliwość zwiększeniu środków finansowych na ten cel. Jednakże  zwiększenie to musiałoby być na tyle duże, że   kwestia ta musi zostać poddana  szerszej dyskusji podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej. Dlatego też wystąpiliśmy do Rady Miejskiej z propozycją zwiększenia środków przeznaczonych budowę ulic Zielonej i Traugutta w Serocku. Po akceptacji wniosku, a tym samym po zabezpieczeniu wystarczającej na to zadanie kwoty, niezwłocznie przystąpimy do realizacji przedsięwzięcia.

Pytanie:

Dzień dobry, mam pytanie w sprawie przebudowy drogi w Borowej Górze ulica Długa, kiedy ruszą roboty i czy będą zabierane działki prywatne z obu stron drogi. pozdrawiam,
Grażyna (06.06.2018 r.)

Odpowiedź:

Szanowna Pani
W dniu 04.06.2018 r. została zawarta umowa na budowę ul. Długiej w Stasim Lesie z Przedsiębiorstwem Usługowym „ABC BUDOWY” Piotr Morawski z Nasielska . Obecnie trwają prace przygotowawcze poprzedzające rozpoczęcie robót. Wykonawca przewiduje że działania w terenie rozpocznie z początkiem lipca.
Inwestycja realizowana jest w trybie tzw „specustawy drogowej”, co wiąże się z koniecznością dokonania wywłaszczeń gruntów prywatnych z przeznaczeniem na poszerzenie pasa drogowego. Pozwolenie na budowę Gmina uzyskała w 2016 r i w tym samym czasie Starostwo Powiatowe w Legionowie rozpoczęło postępowania związane z naliczaniem odszkodowań za grunty zajęte pod inwestycję. Dlatego też mieszkańcy, których tereny zostaną zajęte na cele budowy ul. Długiej otrzymali już korespondencję w tej sprawie.
W związku z budową zostanie też przeprowadzona korekta lokalizacji ogrodzeń, które na dzień dzisiejszy zlokalizowane są w pasie drogowym (nie są usytuowane na granicy nieruchomości). Właściciele takich ogrodzeń również otrzymali korespondencję w tej kwestii.

Pytanie

Szanowny Panie Burmistrzu, uprzejmie proszę o odpowiedź na pytanie: czy przy ul. Kuligowskiego w Serocku jest przewidziana dalsza budowa bloków mieszkalnych? Obecnie powstaje blok wielorodzinny (prawdopodobnie na 72 lokale). Czy przy ulicy Kuligowskiego, gdzie obecnie znajduje się składowisko śmieci pobudowlanych i góry piachu, powstanie kolejny blok?
Jeśli tak, proszę o wskazanie aneksu do Planu Zagospodarowania Terenu, gdzie zostały zapisane zmiany z niskiej zabudowy na blok wielorodzinny. Proszę również o wskazanie dokumentu potwierdzającego odbycie konsultacji społecznych.

Kolejna sprawa dotycząca trwającej budowy domu wielorodzinnego przy ul. Kuligowskiego vis a vis mojej posesji. W związku z budową, koło mojego domu codziennie parkują samochody, których właściciele pozostawiają po sobie puszki, butelki, worki itp. Rezultat jest taki, że ja właściwie mieszkam na budowie i w śmietniku, chociaż wcale tego nie planowałam.
Jesienią obiecał Pan częstsze kontrole Straży Miejskiej w okolicy budowy. Tak się składa, że z powodu choroby jestem w domu od początku kwietnia i zapewniam Pana, że Straż Miejska tego terenu nie patroluje.
Budowa nadal nie jest odpowiednio ogrodzona, kontener na śmieci pobudowlane zawsze przepełniony, w związku z tym każdy podmuch wiatru powoduje to, że mam śmieci przy bramie.
Bardzo proszę o interwencję z tej sprawie.

Iwona (09.06.2018 r.)

Odpowiedź:

Szanowna Pani Iwono,

Ilość terenów przewidzianych pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną przy ul. Kuligowskiego w Serocku w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu jest ograniczona.
    W obrębie ul. Kuligowskiego miejscowe plany nie przewidują dalszego rozwoju zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Terenem przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną są działki nr 42/2, 42/3, 43/3 i 45/1 w obrębie 3 w Serocku.
Obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, podjęty Uchwałą nr 109/XI/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31.08.2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock - obszar A, powiat legionowski, woj. mazowieckie (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r. poz. 7519 z dn 10.09.2015 r.), zmieniony Uchwałą nr 466/XLII/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 23.04.2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock – obszar A (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 4926 z dn 07.05.2018 r.) na nadmienionym przez Panią terenie,  ustalił dla działek nr 42/2 i 42/3 w obrębie 3 w Serocku przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i/lub usługi nieuciążliwe. W 2016 roku, Uchwałą nr 235/XXIII/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock – obszar A1 zmieniono  przeznaczenie terenu dla działek nr 43/3 i 45/1 na zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Serock są publicznie dostępne pod adresem https://bip.serock.pl/181,miejscowe-plany-zagospodarowania-przestrzennego. Dokumentacja planistyczna znajduje się w zasobach Urzędu Miasta i Gminy Serock. Istnieje możliwość wglądu w dokumentację w ustalonym terminie.
    Nawiązując do zgłaszanego problemu, jakim jest zanieczyszczenie ul. Kuligowskiego przy nowobudowanym budynku wielorodzinnym, informuję, że Straż Miejska w Serocku cyklicznie patroluje przedmiotowy teren, kilkakrotnie interweniowała w sprawie zanieczyszczenia stosując środki wychowawcze (pouczenie), zobowiązując wykonawcę do uprzątnięcia terenu oraz postępowania mandatowe z art. 72 kw i 91 kw na ogólną sumę 550 zł.

Pytanie:

Dlaczego zmieniono MPZT przy ulicach Polnej i Traugutta w Serocku? Lokalny przedsiębiorca postawił tam 2 piętrowy blok który totalnie nie pasuje do zabudowy jednorodzinnej królującej w tym miejscu. Jakimi pobudkami się kierowano pozwalając na budowę wysokich budynków wielorodzinnych?

Piotr (05.06.2018 r.)

Odpowiedź:

Szanowny Panie Piotrze,
Zmiana przeznaczenia terenu u zbiegu ul. Polnej i Traugutta w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego z zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na zabudowę mieszkaniową wielorodzinną została dokonana na wniosek właściciela wyżej wymienionych nieruchomości.
Należy nadmienić, że parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy wielorodzinnej (wysokość budynków i maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych) w tym obszarze zostały dostosowane do parametrów zabudowy jednorodzinnej, dopuszczonej przez plan na terenach przyległych.
Pozwolenie na budowę, zgodnie z art. 28 ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) wydał starosta, w oparciu o obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

 

Pytanie:

Witam,
Chciałabym wrócić do tematu budowy kanalizacji w Serocku przy ul. Jaśminowej. W budżecie na 2018 rok pojawiła się kwota 300tys PLN na ten cel. Finalizacji prac przy takim budżecie raczej się nie spodziewamy, natomiast sam fakt pojawienia się jakiegokolwiek budżetu na ten cel cieszy - dziękujemy. Przetarg nieograniczony zaplanowany jest na 07/2018. Czy w przypadku rozpoczęcia przetargu dopiero w lipcu planowane jest rozpoczęcie jakichkolwiek prac jeszcze w tym roku? Sezon jesienno-zimowy raczej nie sprzyja takim inwestycjom. A o kanalizacji słyszymy od 2016 roku....

Anna (20.05.2018 r.)

Odpowiedź:

W odpowiedzi na Pani pytanie informuje, że przetarg planujemy ogłosić już w czerwcu bieżącego roku. Zakładamy, że  Wykonawca rozpocznie prace w wakacje i wykona roboty za zaplanowaną kwotę w budżecie w tym roku. Planowany termin zakończenia całości zadania to sierpień 2019 roku.

Pytanie:

Witam Panie Burmistrzu
Szanowny Panie Burmistrzu Po raz kolejny w imieniu mieszkańców Serocka ulic Traugutta, Zielona , Słodka , Zacisze , Spokojna prosimy Pana o spełnienie obietnicy remontu nawierzchni drogi Traugutta . Panie Burmistrzu wpłynęła oferta na przetarg tej inwestycji. My jako mieszkańcy rozmawialiśmy z różnymi firmami i jednoznacznie każda z firm odpowiedziała iż taka inwestycja w czasie gdzie asfalt podrożał rok do roku około 48% kruszywa około 40% kostka około 20% beton około 25% pracownicy około 30% kosztorys inwestorski powinien być na kwotę ponad 2500000 . Panie Burmistrzu prosimy jako Pana wierni wyborcy do dotrzymania słowa i zrobienie nowej nawierzchni ponieważ z wszelkich danych wynika że jeszcze będzie drożej mamy przykład z ofert zeszłorocznych . Pozdrawiam w imieniu mieszkańców i swoim.

Mariusz (31.05.2018 r)

Odpowiedź:

Szanowny Panie Mariuszu
Zdajemy sobie oczywiście sprawę z faktu, że ceny robót budowlanych i materiałów na przestrzeni ostatniego roku a nawet ostatnich miesięcy znacznie wzrosły, a wartość kosztorysu inwestorskiego przy takim stanie rzeczy może być nieadekwatna do obecnego  poziomu cen. Mając jednak tę świadomość zakładamy, że budowa ulicy Traugutta i Zielonej nie będzie kosztowała tyle, ile zakłada kosztorys inwestorski, ale o około 55 % więcej. W naszej ocenie, na dzień dzisiejszy jest to realna cena za którą można to zadanie zrealizować a zamawiający byłby w stanie podjąć współpracę z wykonawcą, który by taką cenę zaproponował. Niestety oferta złożona w ostatnim postępowaniu przetargowym jest o około 75% wyższa od wspomnianego kosztorysu inwestorskiego. W związku z tym kwestia tak znacznego zwiększenia środków na to zadanie musi być przedmiotem szerszej dyskusji podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej. Dlatego też wystąpiliśmy do Rady Miejskiej z propozycją zwiększenia środków przeznaczonych na realizację tego zadania. Po akceptacji wniosku, a tym samym po zabezpieczeniu wystarczającej na to zadanie kwoty, niezwłocznie przystąpimy do realizacji przedsięwzięcia.  

 

Pytanie:

Witam. Chciałam zapytać o nieszczęsną ulice Rybaki. Kto wymyślił i na jakiej podstawie miejsca parkingowe. Nikt nie pytał mieszkańców czy życzą sobie pod bramą parking. Sam fakt umiejscowienia parkingu przed zakrętem dziwne. Sąsiedzi potrafią powiedzieć że sobie załatwili że u nich nie ma tylko u mnie są miejsca parkingowe. Dlaczego nikt nie sprawdza jak tam się spaceruje? Strefa zamieszkania niby 20km nikt tego nie przestrzega. Jak tam chodzić. Dodatkowo auta parkują na noc i ciągle są włączone silniki. Czy ktoś może się zająć organizacja ruchu na ww ulicy. Dziękuję

Katarzyna (03.06.2018 r.)

Odpowiedź:

Szanowna Pani
Strefa zamieszkania w ciągu ul. Rybaki w Serocku została wprowadzona z myślą o charakterze tego miejsca. Jest to droga lokalna prowadząca wyłącznie do nieruchomości przy niej położonych. Mamy świadomość, że trzeba czasu aby przyzwyczaić się do takiej organizacji ruchu i nauczyć się w odpowiedni sposób korzystać z takiej drogi. Mamy jednak nadzieję że ostatecznie zamierzony efekt zostanie osiągnięty tj. że piesi będą tu mieli bezwzględne pierwszeństwo przed pojazdami, a co za tym idzie – mieszkańcy i turyści będą mogli w pełni korzystać z uroków tego miejsca.

 

Pytanie:

Szanowny Panie Burmistrzu, mam dwa proste pytania:
1) Kiedy będzie rozwiązany problem ulicy Radziwiłła w Serocku? Ta ulica jest bardzo wąska, miały być wykonywane jakieś prace a nic się nie dzieje. Czekacie na rozjechanie pieszego przez samochód? Ulica jest tak wąska, że pieszy nie ma nawet gdzie uciec przed samochodami pędzącymi do hoteli na Wyzwolenia.
2) Czy i kiedy planowana jest budowa kanalizacji na ulicy Rubinowej w Serocku (odchodzącej od Wyzwolenia)?

Artur (23.05.2018 r.)

Odpowiedź:

Szanowny Panie
Niestety na dzień dzisiejszy nie planuje się inwestycji polegającej na przebudowie ul. Radziwiłła w Serocku. Z uwagi na istniejące uwarunkowania jest to inwestycja trudna do zrealizowania i kosztowna. W miejscu gdzie pas drogowy ma dostateczną szerokość (ponad 11m) rosną okazałe drzewa, które uznane są za pomniki przyrody. W związku z tym  nie ma możliwości dokonania ich wycinki w celu  uzyskania miejsca na lokalizację chodnika. W dalszej części pas drogowy zawęża się, a w bezpośrednim jego sąsiedztwie w niewielkiej odległości od granicy usytuowane są zabudowania. Budowa chodnika na tym odcinku wymagałaby dokonania wykupu fragmentu przyległej nieruchomości.
Niemniej – dostrzegając zagrożenia jakie niesie za sobą obecny stan faktyczny - zapewniam, że przeanalizujemy tę sprawę pod kontem możliwości zwiększenia bezpieczeństwa pieszych użytkowników tego odcinka ul. Radziwiłła.
Odnosząc się natomiast do Pana drugiego zapytania informuję, że w najbliższych latach nie planuje się budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Rubinowej głównie z uwagi na fakt, że ul. Wyzwolenia w tamtym miejscu nie jest skanalizowana (konieczna byłaby budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wyzwolenia). Ponadto obecnie gmina ma przygotowanych do realizacji (opracowane dokumentacje techniczne, uzyskane pozwolenia na budowę ) kilka dużych i zarazem kosztownych inwestycji, które będą wymagały zaangażowania przez najbliższe lata znacznych środków finansowych.

Pytanie:

Szanowny Panie, jestem mieszkańcem Borowej Góry przy ulicy w której planowany jest projekt pod tytułem: Budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra - Dosin - Skubianka - Jachranka - Izbica ...
Moje pytanie; gdzie można znaleźć harmonogram prac (kolejność skanalizowania ulic)? Gdyż jak zauważyłem zostały już wszczęte pierwsze postępowania przetargowe. Pozdrawiam

Adam (30.05.2018 r.)

Odpowiedź:

Szanowny Panie Adamie,
W odpowiedzi na Pana pytanie informuje, że w chwili obecnej nie ma harmonogramu prac związanych budową kanalizacji sanitarnej w rejonie Borowa Góra- Dosin – Skubianka – Jachranka – Izbica. Zakres prac będzie uzgadniany w zależności od ilości środków finansowych przeznaczonych na ten cel. Faktycznie w maju br. ogłosiliśmy przetarg na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ulicy Jasnej w Jachrance. Niestety została złożona tylko jedna oferta, ale jej wycena była na tyle wysoka, że nie podpisaliśmy umowy na realizację tej inwestycji, ze względu na brak środków w budżecie.

Pytanie:

Szanowny Panie Burmistrzu, chciałbym się dowiedzieć na jakim etapie jest podłączenie ulicy Helenki w miejscowości Stasi Las do wodociągu "biegnącego" pod ulicą Jutrzenki. W ubiegłym roku, w odpowiedzi na prośby mieszkańców o podłączenie, wydana została zgoda i prowadzone były już prace geodezyjne z tym związane, ale działania nie są podejmowane.

Przy okazji chciałbym dopytać ponownie o możliwość zainstalowania na ulicy Helenki latarni - czy jest jakaś perspektywa na to w niedalekiej przyszłości? Może jest szansa na ujęcie tego przedsięwzięcia w planach na kolejne lata. Niebawem zamieszkały będzie już piąty dom przy tej ulicy, a kolejny właściciel jest w trakcie nabywania działki przy tej ulicy. Sytuację poprawiłoby nawet częściowe doświetlenie od ulicy lokalnej biegnącej wzdłuż Warszawskiej do połowy ulicy Helenki, gdyż na tej połowie ulicy odbywa się póki co zasiedlanie. Z wyrazami szacunku,
Sylwester (29.05.2018 r.)

Odpowiedź:

Szanowny Panie Sylwestrze , Miejsko – Gminy Zakład Wodociągowy w Serocku zlecił opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej w ulicy Helenki w Stasim Lesie. Niestety w trakcie realizacji, okazało się, że nie wszyscy współwłaściciele wyrazili zgodę na wejście w teren w celu budowy włączenia do istniejącego wodociągu w ulicy Jutrzenki. Obecnie jesteśmy  w trakcie ponownej próby uzyskania zgód od tych współwłaścicieli.  Powyższe zgody są nam niezbędne w celu z uzyskania pozwolenia na budowę oraz późniejszej budowy.  
W kwestii budowy oświetlenia informuje, że po otrzymaniu zgód na budowę punktów świetlnych wszystkich współwłaścicieli  ulicy Helenki oraz Jutrzenki w Stasim Lesie Gmina rozpatrzy możliwość realizacji tej inwestycji.

Pytanie:

Szanowny Panie Burmistrzu, zwracam się do Pana jako do inwestora przebudowy systemu kanalizacji w Zegrzu. Kiedy zostanie uprzątnięta i doprowadzona do użytku ul. Drewnowskiego? Na chwilę obecną jest tam składowisko gruzu i ziemi pozostałych po przebudowie kanalizacji.

Tomasz (23.05.2018 r.)

Odpowiedź:

Panie Tomaszu w odpowiedzi na Pana pytanie informuje, że w dniu 29 maja 2018 roku wykonawca robót uporządkował teren w rejonie w ulicy Drewnowskiego w Zegrzu po budowanej kanalizacji sanitarnej.

Pytanie:

Witam. Na stronie Miasta Legionowa jest możliwość zgłaszania trującego powietrze sąsiada- kiedy taka możliwość będzie w Serocku?

Mirosław (22.05.2018 r.)

Odpowiedź:

Odpowiadając na Pana wiadomość dotyczącą możliwości zgłaszania właścicieli nieruchomości, którzy ,,zatruwają powietrze” uprzejmie informuję, że mieszkańcy Miasta i Gminy Serock mają również możliwość zgłaszania sytuacji kiedy istnieje realne podejrzenie, że sąsiad spala w piecu odpady bądź inne substancje do tego nieprzeznaczone. Przypadki takie należy zgłaszać do Straży Miejskiej w Serocku pod numerem telefonu 603 873 290, e-mailowo straz.miejska@serock.pl lub do Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel.: 22 782 88 40, e-mailowo: ochronasrodowiska@serock.pl

 

Pytanie:

Witam, dlaczego gmina nie organizuje Programu "Lato w mieście "? I nie chodzi mi o te kilka proponowanych przez gminę rotkuch zajęć które są odpowiednie dla rodziców niepracujących, bowiem nie zapewniają dzieciom opieki. Większość gmin organizując akcje Lato w mieście zapewnia dzieciom opiekę w godz 8-16. Co gmina proponuje rodzicom aby zapewnić opiekę dziecku wczesnoszkolnemu przez całe wakacje?
Pozdrawiam,

Dorota (17.04.2018 r.)

Odpowiedź:

Szanowna Pani Doroto
Uprzejmie informuję, że planowana jest organizacja półkolonii w okresie od 2 do 20 lipca 2018 r.  Organizatorami półkolonii jest Ośrodek Pomocy Społecznej wspólnie z Integracyjnym Centrum Opieki, Wychowania, Terapii KKWR w Serocku. Pragnę również przypomnieć, że w ubiegłym roku te dwie placówki również były organizatorami półkolonii.
Szczegółowe informacje zostały zamieszczone na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej www.ops.serock.pl

 

Pytanie:

Panie Burmistrzu proszę poinformować jakie działania Pan podjął w związku z degradacją terenu przez deweloperów którzy planują budowę osiedla w Jachrance oraz we wsi Dosin ul.Zegrzyńska (naprzeciw poligonu ). Zwożą oni na teren działek różne odpady betonowe (pozostałości z innych budów ) podnosząc tym teren a co za tym idzie zalewane są sąsiednie rolne pola na których były uprawy.
Proszę podjęcie działań zmierzających do usunięcia gruzu z działek, które kiedyś były rolne a teraz zmieniają się w betonowe osiedla. Nie wiem czy to jest powód do dumy czy też zastanowienia się w jakim kierunku to zmierza. Proszę o informację co Pan w tym kierunku zrobi. Pozdrawiam

Wiesław (04.04.2018 r.)

Odpowiedź:

Odpowiadając na Pana wiadomość dotyczącą zwożenia na działki budowlane gruzu i innych odpadów pochodzących z budów informuję, że w przypadkach, o których Pan wspomina prowadzone było postępowanie administracyjne w trybie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, a obecnie prowadzone jest postępowanie administracyjne zmierzające do zobowiązania posiadacza odpadów do niezwłocznego ich usunięcia z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania.  
Jeżeli chodzi o rozwój gminy w kierunku zabudowy, Miasto i Gmina Serock posiada uchwalone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla terenu całej gminy. Sposób, w jaki poszczególne nieruchomości są wykorzystywane zależy przede wszystkim od właścicieli tych nieruchomości. Są to indywidualne decyzje właścicielskie, czy zostaną one sprzedane, czy dalej będą wykorzystywane rolniczo.

 

Pytanie:

Panie Burmistrzu proszę o odpowiedź kiedy będzie robiona nawierzchnia na ulicy Traugutta ? Panie Burmistrzu przy tak dużym ruchu jaki jest przy nowo pobudowanym bloku nie da się mieszkać , cały kurz z ulicy mamy w domach . Mam małe dziecko z który nie da się wyjść na spacer wielokrotnie Pan nam obiecywał że ulica będzie zrobiona to proszę dotrzymać słowa i jak najszybciej zrobić nawierzchnię .

Mariusz (06.05.2018 r.)

Odpowiedź:

Szanowny Panie Mariuszu,
W ostatnim postępowaniu przetargowym na budowę ul. Traugutta i Zielonej w Serocku nie wziął udziału żaden Wykonawca, w związku z czym nie było możliwe udzielenie zamówienia.
Obecnie planuje się ponowne ogłoszenie przetargu publicznego na to zadanie. Mamy nadzieję, że tym razem uda się wyłonić wykonawcę.

Pytanie:

Panie Burmistrzu,

Uprzejmie proszę o informację, czy i kiedy planowane jest utwardzenie i oświetlenie drogi gminnej - ul. Koszykowej w Łasze? Nadmienię, że jest to droga często wykorzystywana do skrótu pomiędzy ul. Mazowiecką a Rayskiego. Tabuny pyłu po przejeździe pojazdu są bardzo kłopotliwe nie mówiąc już nic o ubytkach nawierzchni po każdym opadzie deszczu. Czy przewidywane jest oświetlenie tej ulicy. Przejście w godzinach popołudniowych i wieczornych zwłaszcza jesienią i zimą jest skrajnie niepewne.

(Łukasz  02.05.2018 r.)

Odpowiedź:

Szanowny Panie
W odpowiedzi na Pana zapytanie niestety z przykrością muszę poinformować, że na dzień dzisiejszy nie ma planów budowy nawierzchni ani oświetlenia w ul. Koszykowej. Niestety szerokość pasa drogowego tej ulicy znacząco utrudnia realizację jakiejkolwiek inwestycji tego typu.

Pytanie:

Panie Burmistrzu niestety po raz kolejny na Pana obietnicach się skończyło remont nawierzchni ulicy Traugutta . Panie Burmistrzu mamy już dosyć omijania zatłoczonej ulicy przy nowo powstałym bloku , niszczenia samochodów po dołach na ulicy Traugutta, wdychania kurzu przez bawiących się naszych dzieci . Prosimy o wznowienie jak najszybciej przetargu i poniesienie ceny przeznaczonej na nawierzchnię .
Robert (01.05.2018 r.)

Odpowiedź:

Szanowny Panie
W ostatnim postępowaniu przetargowym na budowę ul. Traugutta i Zielonej w Serocku nie wziął udziału żaden Wykonawca, w związku z czym nie było możliwe udzielenie zamówienia.
Obecnie planuje się ponowne ogłoszenie przetargu publicznego na to zadanie. Mamy nadzieję, że tym razem uda się wyłonić wykonawcę.

Pytanie:

Szanowny Panie Burmistrzu, uprzejmie proszę o informację czy teren posesji przy ul. Wąskiej 4 można by wykorzystać na cele rekreacji zbiorowej. Pozdrawiam serdecznie,
Krzysztof (24.04.2018 r.)

Odpowiedź:

Szanowny Panie Krzysztofie,
Wymieniona przez Pana działka przeznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Serock – obszar B pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i/ lub zabudowy rekreacji indywidualnej. Zgodnie z przeznaczeniem, na powyższej nieruchomości może powstać zabudowa mieszkaniowa albo zabudowa rekreacji  indywidualnej. Plan miejscowy nie przewiduje wykorzystania jej pod zabudowę rekreacji zbiorowej.

Pytanie:

Jestem mieszkanką wsi Dosin. Istnieje tam ulica Hortensji, która łączy ulicę Długą z przedłużeniem Lipowej. Kłopot polega na tym, że nie jest ona utwardzona i w okresie roztopów oraz po dużych ulewach jest ciężka do przejechania, po prostu grzęzną w tym błocie samochody i byłam świadkiem jak nie raz posiłkowały się innymi pojazdami by wyciągnąć je z błota.
Problem polega na tym, że tą ulicą jeździ SZKOLNY AUTOKAR. Utwardzenie drogi, to bezpieczeństwo naszych dzieci. Samo równanie jej nie wystarcza, choć i tak robicie to za rzadko. Proszę się tym pilnie zająć. Zgłaszałam już to w wydziale geodezji, ale proszę przyspieszyć procedury.
Mama dziecka jeżdżącego autokarem szkolnym.

Joanna (18.04.2018 r.)

Odpowiedź:

Szanowna Pani Joanno,


Ulica Hortensji została w ubiegłym tygodniu poddana zabiegom profilowania. Na dzień dzisiejszy harmonogram bieżącego utrzymania dróg gruntowych niestety nie zakłada wykonania jakiegokolwiek utwardzenia tej ulicy. Nie mniej stan techniczny wszystkich dróg gminnych jest nieustannie monitorowany i w razie stwierdzenia  nieprawidłowości – są one w odpowiedniej kolejności  usuwane. Niestety z uwagi na skalę uszkodzeń na obszarze całej Gminy,  prace te muszą być prowadzone zgodnie z zasadą, że w pierwszej kolejności realizuje się naprawy dróg najbardziej zdegradowanych o dużym znaczeniu w sieci dróg gminnych.
 

Pytanie:

Szanowny Panie Burmistrzu
Czy w planie budżetu ujęte zostało oświetlenie ulicy Borówkowej w Dosinie oraz czy jest jakakolwiek szansa na utwardzenie jej na całej długości gdyż ciągle jest tam bagno?

Leszek (01.01.2018 r.)

Odpowiedź:

Szanowny Panie Leszku,

chciałbym poinformować Pana, że inwestycja związana z budową oświetlenia na ulicy Długiej w Dosinie obejmie również ulicę Borówkową. Informacje, o których Pan wspomina związane są najprawdopodobniej ze stanowiskiem części mieszkańców ulicy Borówkowej i ulic od niej odchodzących, gdyż w pierwszej fazie przygotowania inwestycji byli oni przeciwni budowie oświetlenia na przedmiotowej ulicy. Ostatecznie udało nam się osiągnąć kompromis i oświetlenie na ulicy Borówkowej powstanie. Niemniej jednak, chciałbym aby wnioski dotyczące realizacji inwestycji kierowane na moje ręce były szeroko konsultowane i uzgadniane między mieszkańcami a nie kierowane jednoosobowo.  

Pytanie:

Chciałbym zaapelować do Pana Burmistrza o utworzenie przeprawy mostowej przez rzekę Narew do sąsiedniej gminy Radzymin (miejscowość Arciechów).

Swoją prośbę chciałbym umocnić faktami historycznymi. Arciechów to wieś, która od początków swojego istnienia miała dużo wspólnego z Serockiem. W ubiegłym wieku funkcjonował most przez Narew do Arciechowa, a Arciechów należał ponad 150 lat (aż do 1992 roku) do parafii Serock. Niestety, od czasu zlikwidowania przeprawy przez Narew mieszkańcom żyje się o stopień gorzej, a odległość do najbliższej parafii wynosi 5 km. Za dawnych czasów Arciechów do najbliższego kościoła (w Serocku) miał zaledwie 1,5 km.

Michał (13.04.2018 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Michale
Ponownie odpowiadając  na Pana zapytanie odnośnie budowy  przeprawy mostowej – tym razem przez rzekę Narew, z przykrością muszę przedstawić podobne argumenty. Otóż budowa  mostu  przez rzekę Narew, prowadzącego do Arciechowa, znacznie przekracza możliwości finansowe Gminy. Ponadto, w naszej ocenie, taka inwestycja miałaby znikome uzasadnienie ekonomiczne. Przy ogromnych nakładach służyłaby stosunkowo niewielkiej liczbie mieszkańców.  Dlatego też nie planuje się tego typu przedsięwzięcia.

 

 

Pytanie:

Dzień dobry,

zwracam się z uprzejmym zapytaniem dotyczącym instalacji grzewczej gazowej w budynku ul.Nasielska 1? Jest to budynek w centrum naszego pięknego miasta gdzie ludzie palą jeszcze w piecach?
Czy ma pan informacje na ten temat? Jaka jest szansa na zmianę tej sytuacji? ....chociażby w kontekście działań antysmogowych? Z mojej wiedzy wynika ze większościowy udział w tej Wspólnocie ma miasto? ponad 60 procent? Czy tak jest w istocie? Bardzo proszę o odpowiedz. Sprawa dla naszych członków Wspólnoty jest niezwykle istotna. Serdecznie pozdrawiam.

Elżbieta (12.04.2018 r.)

Odpowiedź:

Szanowna Pani Elżbieto,

Od wielu lat gmina Miasto i Gmina Serock realizuje zadanie zawarte w Uchwale Nr 160/XVI/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Miasto i Gmina Serock, tj. ograniczenie emisji spalin z budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz wspólnot zarządzanych przez Miejsko – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku. Decyzja w sprawie zmiany sposobu ogrzewania podejmie Wspólnota Mieszkaniowa Nasielska 1. Warunkiem do podjęcia decyzji w tej sprawie jest zgoda wszystkich członków wspólnoty posiadanie odpowiednich środków na sfinansowanie prac.

Miasto i Gmina Serock posiada we Wspólnocie Mieszkaniowej Nasielska 53% udziałów i w przypadku podjęcia przez pozostałych członków wspólnoty decyzji o budowie instalacji gazowej jest gotowa do sfinansowania prac stosownie do swoich udziałów. Ponadto pragnę zauważyć, iż przyłącze gazowe do budynku został wykonane już wiele lat temu i w każdej chwili można zasilić budynek w gaz.

Pytanie:

Dzień dobry, od listopada ubiegłego roku wydzwaniam o naprawę ul.Sosnowej na Łasze. W listopadzie p.Kraśnicki przekazywał informację, że droga będzie wyrównana lada moment. Dziś powiedział, że nie jest w najgorszym stanie i ew. będzie wyrównywana w dalszej kolejności. Pytanie komu mam wysyłać faktury za naprawy samochodu, w którym uszkadzam nadwozie na dziurach, których nie jestem w stanie ominąć. Pozdrawiam,

Katarzyna (28.03.2018r.)

Odpowiedź:

Szanowna Pani
Informuję, że stan techniczny wszystkich dróg gminnych jest nieustannie monitorowany i w razie stwierdzenia  nieprawidłowości – są one niezwłocznie  usuwane. Po zakończeniu okresu zimowego, w wyniku roztopów oraz wiosennych opadów atmosferycznych, stan dróg zwykle ulega znacznemu pogorszeniu, w związku z czym nieustannie prowadzone są prace mające na celu poprawę stanu ich nawierzchni. Niestety z uwagi na skalę uszkodzeń,  prace muszą być prowadzone zgodnie z zasadą, że w pierwszej kolejności realizuje się naprawy dróg najbardziej zdegradowanych o dużym znaczeniu w sieci dróg gminnych. Ulica Sosnowa w miejscowości Łacha została poddana zabiegom utrzymaniowym w ubiegłym tygodniu i na chwilę obecną jej stan jest zadowalający. Odnosząc się natomiast do kwestii  zwrotu kosztów napraw samochodu informuję, że należy wystosować odpowiedni wniosek w tej sprawie do właściwego zarządcy drogi, podając możliwie najwięcej szczegółów zdarzenia, w wyniku którego doszło do uszkodzenia.

 

Pytanie:

 Panie Burmistrzu może Pan będzie tym kompetentnym urzędnikiem w m. Serock który będzie w stanie  odpowiedzieć ale i podjąć odpowiednie kroki by mieszkańcy m. Dębe nie musieli borykać się z smrodem wydobywającym się z kanalizacji . ani obecna ani poprzednia kierowniczka ochrony środowiska nic w tej kwestii nie zrobiła mimo wielu naszych monitów i wielu obiecanych interwencji
może to przekracza ich kompetencje. Smród powoduje bóle głowy i złe samopoczucie. Mam nadziej ze z problemem poradzi sobie BURMISTRZ i liczę na to że nie zlekceważy Pan mieszkańców tak jak to robią Pana urzędnicy .
Pozdrawiam

Krzysztof (19.03.2018 r.)

Odpowiedź:

Panie Krzysztofie, w odpowiedzi na Pana pytanie informuje, że w kwietniu 2017 roku zwróciliśmy się do MPWiK jako eksploratora sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta i Gminy Serock z prośbą o podjęcie stosowanych czynności eliminujących zgłaszaną w tym rejonie uciążliwość. MPWiK na nasz wniosek podjęło następujące działania:
-  wykonano we wskazanym obszarze czyszczenie hydrodynamiczne sieci kanalizacyjnej sprzętem specjalistycznym,
- dokonano przeglądu i konserwacji zainstalowanych istniejących biofiltrów podwłazowych,
- zamontowano dodatkowe biofiltry podwłazowe,
- dodatkowo w studniach zamontowano środki chemiczne w postaci plastrów antyodorowych.
- zwiększono częstotliwość kontroli kanalizacji w celu ograniczenia występowania uciążliwości zapachowych w tym rejonie.  
Z naszej analizy wynika, że nieprzyjemny odór może pochodzić z jeden z okolicznych komór rozprężnych. Jednak na dzień dzisiejszy nie udało się nam tego potwierdzić. Zapewniam Pana, że będziemy monitorować ten rejon i w chwili pojawienia się nieprzyjemnych zapachów będziemy podejmować stosowne działania. Wiemy, że MPWiK zleciło opracowanie koncepcji przebudowy kanałów tłocznych biegnących wzdłuż ulicy Zegrzyńskiej od przepompowni w Skubiance do komory rozprężnej. Dlatego zwrócimy się z pismem do MPWiK, ażeby przy opracowaniu projektu przeanalizowali przebudowę istniejących komór w celu wyeliminowania uciążliwych zapachów. Ponadto z rozmów z mieszkańcami wynika, że faktycznie okresowo czuć nieprzyjemny zapach, ale nie jest on skrajnie uciążliwy.

Pytanie:

Witam, zwracam się z prośbą i pytaniem czy istnieje możliwość przebudowania schodów przy szkole w Zegrzu (od strony przedszkola) oraz przy bloku ul. Drewnowskiego 12 i 14 tak, aby miały podjazd dla wózka dziecięcego. Te dwie zmiany znacznie ułatwiłyby młodym mamom spacer z dzieckiem.

Sylwia (07.03.2018 r.)

Odpowiedź:

 Szanowna Pani Sylwio.
Zarówno schody znajdujące się przy szkole w Zegrzu jaki i te przy blokach Drewnowskiego 12 i 14 nie są zlokalizowane na terenach należących do Gminy. I tak, jak temat remontu schodów za szkołą był już kilkakrotnie zgłaszany, między innymi w zeszłym roku, przez radnego z Państwa terenu jest dla nas ważny i istotny z punktu widzenia zapewnienia bezpiecznego dojścia do placówki oświatowej, tak do czasu wyjaśnienia kwestii inwestycyjnych właściciela terenu musi pozostać w obecnym stanie. Mamy na uwadze potrzeby inwestycyjne w tamtym rejonie, natomiast czynniki od nas niezależne nie pozwalają nam na poczynienie konkretnych działań. Niedługo też mają rozpocząć  się prace projektowe i wykonawcze prowadzone przez Stołeczny Zarząd Infrastruktury mające na celu wpięcie budynku kasyna do miejskiej kanalizacji i nie jest powiedziane, że schody przy tej okazji nie będą wymagały gruntownej przebudowy. Jeżeli chodzi zaś o budowę pochylni przy blokach Drewnowskiego 12 i 14 to właścicielem terenu oraz przedmiotowych schodów, są wspólnoty mieszkaniowe i to do nich proszę się zgłosić celem realizacji takiego przedsięwzięcia.

Pytanie:

Szanowny Panie Burmistrzu czy są jakieś plany na odnowienie starego, nie aktywnego w zasadzie jedynego placu zabaw w miejscowości Zegrze ? Dzieci nie mają miejsca gdzie się bawić. I czy my aktywni dorośli możemy mieć nadzieje, że powstanie u nas miejsce do ćwiczeń ( siłownia pod niebem ) Pozdrawiam

Sandra (19.03.2018 r.)

Odpowiedź:

Szanowna Pani
Z treści Pani wiadomości jednoznacznie nie wynika, który plac zabaw ma Pani na myśli. Zakładając jednak, że chodzi o teren przy ul. Pułku Radio, informuję że nie stanowi on własności Gminy. W przeszłości Urząd podejmował działania zmierzające do przejęcia tego terenu, niestety ówczesny jego użytkownik nie podjął rozmów w tej sprawie. Rozumiejąc jednak potrzebę stworzenia terenu rekreacyjnego dla mieszkańców Zegrza, rozpoczęto procedurę przejmowania terenów przy ul. Groszkowskiego (w sąsiedztwie plebanii).  Z uwagi na fakt, iż przedmiotowy teren znajdował się w dyspozycji wojska i stanowił obszar zamknięty, procedura związana z uzyskaniem własności gruntu jest utrudniona i długotrwała. Na dzień dzisiejszy został wygaszony trwały zarząd Ministerstwa Obrony Narodowej i skierowany do Wojewody Mazowieckiego wniosek o wyrażenie zgody na zbycie przedmiotowego gruntu na rzecz Gminy Serock. Po dopełnieniu wszelkich formalności związanych z przejęciem gruntu zostaną rozpoczęte działania związane z realizacją inwestycji polegającej na budowie terenu rekreacyjnego na  tej nieruchomości. Na rok bieżący Gmina ma zabezpieczone środki na opracowanie dokumentacji projektowej dla tej inwestycji.

Pytanie:

Jestem z Serocka i dlatego chciałbym zapytać się Pana, czy gmina Serock będzie mogła wybudować most przez rzekę Bug np. z Cupla do miejscowości Arciechów (gmina Radzymin)? Przeprawa w znaczny sposób ułatwiłaby komunikacje między obydwoma gminami. Pozdrawiam

Michał (16.03.2018 r.)

Odpowiedź:

Szanowny Panie Michale
Niestety z przykrością muszę stwierdzić, że budowa mostu  przez rzekę Bug znacznie przekracza możliwości finansowe Gminy, ponadto, w naszej ocenie, taka inwestycja miałaby znikome uzasadnienie ekonomiczne. Przy ogromnych nakładach służyłaby stosunkowo niewielkiej liczbie mieszkańców. Dlatego też nie planuje się tego typu przedsięwzięcia.

 

Pytanie:

Dzień dobry. Mam do Pana burmistrza jedyne ale bardzo dla nas istotne pytanie. Otóż kiedy doczekamy się dobrej drogi na ulicy Lipowej. Jest to droga przelotowa do ulicy Długiej. Stan drogi jest koszmarny ogromne dziury i ciągłe nieustające błoto. Mieszkamy już tu tyle lat i nic w tej kwestii nie jest robione. A latarnie też są niezbędne. Mam nadzieję że w końcu doczekamy się dobrej drogi i oświetlenia. Z poważaniem,

Magdalena (16.03.2018 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Magdaleno
W planach finansowych gminy widnieje zadanie polegające na budowie ul. Lipowej w Borowej Górze na odcinku około 520 m od drogi krajowej nr 61 w kierunku zachodnim (na odcinku, gdzie istnieje sieć kanalizacji sanitarnej), jednak jego realizacja nie jest przewidziana na rok 2018. Obecnie zakłada się, że inwestycja może być rozpoczęta w 2019 r. Zależy to jednak w dużej mierze od wielkości zewnętrznych środków finansowych, jakie Gmina Serock zdoła pozyskać na realizację zaplanowanych zadań inwestycyjnych, w tym przede wszystkim zadań drogowych.

Pytanie:

Witam. Moje prośby i pytania dotyczą już tematów poruszanych na zebraniu wyborczym w Jachrance, Dotyczy oznakowania skrętu z drogi Zegrze-Dębe ul.Zegrzyńska jest tam znak (Znak E- 4 Drogowskaz w kształcie strzały do miejscowości, podający odległość do niej) który kieruje kierowców do miejscowości Jachranka Nowa. Natomiast jeżeli jedziemy drogą Serock-rondo Dębę droga nr.62 ten sam znak kieruje nas do miejscowości Jachranka natomiast po przejechaniu około 500 m stoi znak Jachranka Nowa (Znak E-17A Miejscowość). To błędne oznakowanie stwarza problemy np. karetka z dojazdem. Jeżeli istnieje taka miejscowość jak Jachranka Nowa to zgłaszam się na jej Sołtysa charytatywnie. Druga część dotyczy pielęgnacji drzew na ul. Wspólnej i nie tylko. Są tam okazy które swoimi konarami nad drogą stwarzają poważne zagrożenie. Został wyłoniony wykonawca w trybie zapytania ofertowego do pielęgnacji drzew i krzewów w 2018 więc możliwości wykonania MZGKiM posiada nie tylko miasto Serock potrzebuje pielęgnacji i kwiatów. Kiedy MZGKiM będzie porządkował,sadził kwiaty i wieszał na latarniach w całej gminie nie tylko w Serocku. Proszę mi wierzyć ale w sezonie letnim w Jachrance i okolicznych hotelach bywa naprawdę masa przyjezdnych obserwatorów a estetyce okolicy naprawdę dużo brakuje,
Proszę o odniesienie się do w/w spraw gdyż niedługo wybory i nadal będą to sprawy nie załatwione.
Proszę o interwencję .
Pozdrawiam i życzę sukcesów

Piotr (13.03.2018 r.)

Odpowiedź:

Szanowny Panie Piotrze
W wykazie urzędowych nazw miejscowości nie figuruje miejscowość o nazwie „Jachranka Nowa”. Znaki kierujące do takiej miejscowości prawdopodobnie wynikają z faktu, że taka nazwa miejscowości  funkcjonuje nieformalnie, jako nazwa części Jachranki  położonej z dala od ulicy Zegrzyńskiej (w kierunku drogi krajowej 62). Nazwa ta występuje także niejednokrotnie na różnych  mapach, zarówno tych starszych jak i nowych.
Mając jednak na uwadze stan formalny, podejmiemy działania zmierzające do uporządkowania oznakowania, o którym Pan pisze.

 

Pytanie:

Panie Burmistrzu kolejny raz zgłaszamy problem drogi na ul. Borówkowej w Dosinie proszę przyjechać i zobaczyć że droga jest nie przejezdna z powodu błota lgniemy i nie ma jak wyruszyć do pracy i dzieci do szkoły rozumiem że asfaltu narazie nie będzie ale w takich warunkach nie da się funkcjonować ,oprócz tego każdy z nas sąsiadów niszczy samochód lgnąc w bardzo dużych koleinach ,prosimy aby wysłał Pan odpowiednich ludzi do sprawdzenia jakie mamy warunki i poprawi drogę .

Anna ( 10.03.2018 r.)

Odpowiedź:

Szanowna Pani Anno,
Nieprzejezdny fragment ul. Borówkowej w Dosinie został doraźnie wzmocniony warstwą tłucznia betonowego w celu zapewnienia  przejezdności . Bardziej gruntowna naprawa w/w drogi gruntowej zostanie wykonana w okresie wiosennym br. po ustaniu roztopów i odpowiednim osuszeniu gruntu.
Prace naprawcze zleci Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i będą one polegały na mechanicznym wyrównaniu nawierzchni drogi i uzupełnieniu większych nierówności kruszywem.

Pytanie:

 Witam Panie Burmistrzu
Moje pytanie odnosi się do ulic położonych w Serocku w obrębie 01 o nazwach Nowoczesna , Współczesna , Pod Lasem . Mianowicie ukazało się w internecie dużo działek do sprzedaży w tej okolicy, tylko wjazd na te drogi jest w tym momencie nie możliwy ponieważ te drogi chyba nigdy nie były przez zarządce czyli Pana chociażby wykoszone lub wyrównane są tam potworne doły że samochód trzeba zostawiać niedaleko od ulicy Nasielskiej . Po rozmowach z firmą która sprzedaje działki dowiedziałem się że niejednokrotnie zwracali się do Pańskich pracowników i osobiście do Pana o chociażby raz w roku wyrównanie i wykoszenie dróg ale niestety na obietnicach się skończyło . Szanowny Panie Burmistrzu zamierzam kupić jedną z tych działek czy mogę liczyć na Pana wsparcie w tej sprawie ?
pozdrawiam,

Antoni ( 04.03.2018 r.)

Odpowiedź:

Szanowny Panie Antoni,
Jedynie przy fragmencie  ul. Pod Lasem w Serocku na chwilę obecną znajduje się zabudowa mieszkaniowa. Na ul. Nowoczesnej i Współczesnej zabudowa nie występuje w ogóle. Powyższe drogi służą okolicznym rolnikom jako dojazd o pól. Na wymienionych drogach były prowadzone prace utrzymaniowe (m.in. podcinanie zakrzaczeń i gałęzi drzew, uzupełnienie kruszywem zjazdów).
Gruntowne prace utrzymaniowe w pasach drogowych w/w dróg będą mogły być przeprowadzane po zakończeniu planowanych budów na tym terenie.

Pytanie:

Dzień dobry

Kiedy rozpoczną się prace związane z budową drogi na ulicy Zielonej i Traugutta oraz do której działki zostanie zbudowana droga przy ul. Traugutta? Czy w planie są progi zwalniające? Pozdrawiam.
Robert (10.03.2018 r.)

Odpowiedź:

Szanowny Panie Robercie
Przebudowa ul. Traugutta będzie obejmowała odcinek od skrzyżowania z ul. Polną, w kierunku północnym, do ostatnich zabudowań zlokalizowanych przy tej ulicy. ul. Zielona będzie w całości objęta zadaniem. W ramach inwestycji przewidziano wykonanie jednego progu zwalniającego w ciągu ul. Zielonej.  
W dniu 09.03.2018 r. dokonano otwarcia ofert na realizację zadania polegającego  na budowie ul. Traugutta i Zielonej w Serocku. Niestety jedyna złożona propozycja realizacji tej inwestycji o ponad 1 mln zł  przewyższała wartość kosztorysu inwestorskiego. W naszej ocenie zaproponowana cena była zdecydowanie wygórowana. Dlatego też podjęto decyzję o powtórzeniu w najbliższych dniach przetargu na to zadanie.  

 

Pytanie:

Dzień dobry,

Chciałem zapytać kiedy zostanie zamontowane lusterko na skrzyżowaniu ul. Nasielskiej z Zaokopową?

Marek ( 21.02.2018 r.)

Odpowiedź:

Szanowny Panie Marku,
Sprawa montażu lustra drogowego na ul Nasielskiej, róg ul. Zaokopowej została przekazana do Starostwa Powiatowego w Legionowie. Powiat Legionowski jest zarządcą w/w drogi, w związku z powyższym w jego gestii leży zamontowanie lustra drogowego.
Z informacji uzyskanych od Starostwa Powiatowego wynika, że lustro zostanie zamontowane po zakończeniu trwających procedur przetargowych i wyłonieniu firmy wykonawczej.

 

Pytanie:

Mam pytanie dlaczego jest ogromna różnica w dofinansowaniu do wymiany starych pieców w naszej gminie a w w Legionowie. Dotacja w Legionowie wynosi do 8000 tysięcy a Serock tylko 3000zł.Poniżej wkleiłam treść ze strony Legionowa . Dlaczego Serock nie może się postarać o takie dofinansowanie? Zdecydowanie by to pomogło. Kwota jaką Serock proponuje nie jest pomocna w odczuwalnym stopniu. koszt dobrego i spełniającego wymagania to ok 10.000zł dochodzą do tego koszty przerobienia instalacji . Więc dotacja 3 tyś zniechęca, a powinno być inaczej

TREŚĆ ZE STRONY LEGIONOWA

Wysokość dotacji celowej wynosi:
1)
co najwyżej 8000
zł (słownie: osiem tysięcy złotych), jednakże nie
więcej niż 100
% poniesionych kosztów
- na zakup nowego pieca centralnego ogrzewania,
2)
co najwyżej 16000
zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych), jednakże nie
więcej niż 100
% poniesionych
kosztów - na zakup pompy ciepła,
3)
2376 zł (słownie: dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt sześć złotych) za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej
gazu ziemnego nieruchomości, która nie
była podłączona do sieci gazowej, przy jednoczesnej wymianie
pieca na paliwo stałe na piec gazowy.


Anna (25.01.2018 r.)

Odpowiedź:

Odpowiadając na Pani wiadomość, dotyczącą dofinansowania do wymiany systemów grzewczych, uprzejmie informuję, że program dofinansowania w gminie Serock działa już od 2014 r. Z ww. programu do dnia dzisiejszego skorzystało już około 100 osób, co dowodzi, że dofinansowanie w kwocie 3000 dla wielu osób jest znaczącą pomocą. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, w 2017 r. uzyskaliśmy dofinansowanie z WFOŚiGW dla 41 nieruchomości, w łącznej kwocie 166 855,74 zł. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego gospodarstwa wyniosła 5000 zł. 
Zdaję sobie sprawę, że im większa kwota dofinansowania tym bardziej zachęca ona do wymiany kotła. Jednak należy pamiętać też, że planując budżet gminy na takie zadanie, chciałbym aby jak najwięcej mieszkańców mogło skorzystać  z dofinansowania. Ponadto, ,oprócz dofinansowania do wymiany kotłów, udzielamy również dofinansowania do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, demontażu i utylizacji pokryć dachowych zawierających azbest, finansujemy zabiegi sterylizacji/kastracji/chipowania dla zwierząt domowych.  
 

Pytanie:

Czy można sprostować pomyłkę w nazwie głównej ulicy (de facto bez nazwy)w Karolinie, która błędnie wyświetla się na mapach i wszelkich nawigacjach jako ul. Promyka? Ta Promyka to mała ślepa dróżka na kilka domów, a kurierzy, pogotowie i zwykli ludzie są wprowadzani w błąd od kilku lat. Bardzo proszę o interwencję.

Anna (20.02.2018 r.)

 

Odpowiedź:

Szanowna Pani Anno,
    Odpowiadając na pytanie informuję, że po przeanalizowaniu opisanego problemu stwierdzam, iż na prowadzonej przez Urząd Miasta i Gminy w Serocku mapie – internetowym systemie informacji przestrzennej (serock.e-mapa.net) przebieg ul. Promyka jest zgodny z podjętą uchwałą nr 203/XXV/08 z dnia 19 maja 2008 r. ustanawiającą tę ulicę.  Niestety serwis internetowy Google Maps, błędnie wskazuje jej przebieg, co może być źródłem opisanych przez Panią problemów. Pragnę wyjaśnić, że serwis Google Maps jest zasilany zewnętrznie, ze źródeł niezależnych od Urzędu Miasta i Gminy w Serocku. Z tego powodu też podobne sytuacje mogą występować niezależnie od czynności dokonywanych przez Urząd.
  Pragnę wyjaśnić, że usługa Google Maps umożliwia każdemu użytkownikowi indywidualne zgłaszanie stwierdzonych problemów
z opublikowanymi na tym serwisie danymi (po kliknięciu 
w interesującym nas miejscu na mapie prawym przyciskiem myszy). 
    Indywidualne zgłoszenia błędnych informacji publikowanych na tej platformie są najszybszym sposobem do ich usunięcia bądź skorygowania.
    W zakresie błędnego przedstawienia przebiegu ul. Promyka w miejscowości Karolino, sprawa została zgłoszona firmie prowadzącej serwis Google Maps.   
 

Pytanie:

czy w najbliższym czasie powstanie żłobek na terenie naszej gminy?

Iwona (13.02.2018 r.)

Odpowiedź:

Szanowna Pani Iwono,
Integracyjne Centrum Opieki, Wychowania, Terapii KKWR w Serocku przy ul. Wyzwolenia 31 otrzymało dofinansowanie z programu  „Maluch+” na utworzenie żłobka. Termin rozpoczęcia funkcjonowania żłobka planowany jest na miesiąc wrzesień, natomiast planowana liczba miejsc wynosi 40. Będzie to placówka niepubliczna.
Bliższe informacje można uzyskać  pod numerem  telefonu 22 782 68 43.
 

Pytanie:

Panie Burmistrzu, czy jest szansa na budowę kanalizacji w ul. Radziwiłłów w Ludwinowie Zegrzyńskim? Jeśli tak to kiedy?
Pozdrawiam.

Magda (23.01.2018 r.)

Odpowiedź:

Pani Magdo w odpowiedzi na Pani pytanie informuje, że najbliższa kanalizacja sanitarna w rejonie ulicy Radziwiłłów w Ludwinowie Zegrzyńskim znajduje się w ulicy Prostej ok. 350 m od skrzyżowania z ulicą Długą, w ulicy Nasielskiej do wysokości ulicy Krótkiej oraz ulicy Głównej ok 400 m od skrzyżowania z ulicą Warszawską. Budowa kanalizacji w ulicy Radziwiłłów wiązałaby się z objęciem swym zasięgiem większego rejonu obejmujący nie tylko miejscowości Ludwinowo Zegrzyńskie, ale i Borową Górę, czy Stasi Las. Obecnie posiadamy do realizacji kilka kosztownych inwestycji kanalizacyjnych na terenie Gminy, które musimy zrealizować jako pierwsze ze względu na wydane decyzje pozwolenia na budowę. Dlatego jakiekolwiek działania w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Radziwiłłów będą mogły zostać podjęte po zapewnieniu finansowania dla inwestycji wcześniej przygotowanych do realizacji.

Pytanie:

Witam,
Panie Burmistrzu czy budowa kanalizacji w Jachrance w ulicy Jasnej ma związek z tym, że przy tej ulicy mieszka pan Radny Gminy Serock Pan Sosnowski Kazimierz syn Radnego i córka Radnego ulica mierzy ponad 700 metrów i jest usytuowanych na niej kilka domów są bardziej zamieszkałe ulice w Jachrance i na nich nic się nie robi czy może to zbieg OKOLICZNOŚCI bo ja w zbiegi okoliczności NIE WIERZĘ.

Andrzej (13.01.2018 r.)

Odpowiedź:

Panie Andrzeju w odpowiedzi na Pana pytanie informuje, że w 2013 roku został opracowany projekt budowy drogi ulicy Jasnej w Jachrance, a w 2014 roku uzyskaliśmy pozwolenie na budowę. Realizacja tej inwestycji została wstrzymana ze względu na budowę kanalizacji sanitarnej, którą należy wykonać przed nową nawierzchnią z kostki betonowej. Ponadto kanalizacja w ulicy Jasnej w Jachrance stanowi jeden z elementów dużego projektu umożliwiający dalszą rozbudową kanalizacji sanitarnej w tym rejonie. Po wybudowaniu kanału wraz z przepompownią ścieków w ulicy Jasnej możliwa będzie budowa kanalizacji w drodze gminnej nr 180425 W i odprowadzenie ścieków z nieruchomości położonych wzdłuż ww. drogi oraz ulic prostopadłych do niej.

Pytanie:

Czy inwestycja w światłowód realizowana przez ORANGE obejmie swoim zasięgiem tylko miasto Serock czy także (jak np. w Wieliszewie i Pomiechówku) będzie realizowana poza miastem na terenie całej gminy ?
I drugie pytanie czy Władze serocka starały się na ten cel uzyskać dofinansowanie aby inwestycja obejmowała większy teren ?

Szczepan (01.02.2018 r.)

 

Odpowiedź:

Szanowny Panie Szczepanie,

Działania związane z wdrożeniem infrastruktury światłowodowej przez operatora telekomunikacyjnego Orange dotyczą obszaru Miasta i Gminy Serock. Urząd dokłada wszelkich starań aby realizacja tego zadania umożliwiała dostępność usług światłowodowych dla każdego mieszkańca naszej gminy. Wszelkie informacje w tej sprawie  będą udostępniane  na stronie internetowej urzędu.

Pytanie: 

Dzień dobry,
Ile kilometrów nowych dróg asfaltowych jest w planie gminy na 2018 r. i gdzie będą zlokalizowane ?
Jak będzie rozwiązany problem wf w SP SEROCK /lekcje wyjściowe w średniej/ itd.?Czy skocznie w dal są instalowane przy SP SEROCK i SP JADWISIN,czy nie można lokalizować takich skoczni także na placach zabaw i pomocniczych boiskach gminnych, piłka nożna to nie wszystko, podstawa sportu to lekkaatletyka.

 

Łukasz (29.12.2017 r.)

 

Odpowiedź:

Szanowny Panie Łukaszu,
Na rok 2018 przewidziano budowę lub przebudowę około 3,8 km dróg, z czego niespełna 1,5 km na terenie miasta Serock (ulice: Traugutta, Zielona, B. Chrobrego, B. Śmiałego, W. Łokietka, K. Wielkiego) i około 2,3 km na terenie Gminy Serock (ulice: Długa w na granicy miejscowości Borowa Góra i Stasi Las, Arciechowska w m. Cupel i fragment ul. Szkolnej w m. Jadwisin)

 

Zajęcia wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej w Serocku, w drugim semestrze roku szkolnego 2017/2018 będą realizowane w sali gimnastycznej szkoły oraz w hali sportowej przy PZSP w Serocku. W okresie wiosenno-letnim dodatkowo zajęcia będą odbywać się na boiskach przy szkole oraz na stadionie miejskim. Skocznia w dal nie została zainstalowana przy szkole w Serocku, ale jest dostępna na terenie stadionu miejskiego w Serocku i korzystają z niej uczniowie, natomiast Szkoła Podstawowa w Jadwisinie posiada skocznie w dal, która według potrzeb wykorzystywana jest na zajęciach wychowania fizycznego.

W zależności od rodzaju aktywności fizycznej cześć zajęć szkolnych odbywa się także w terenie z wykorzystaniem dostępnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Zapytanie Pana i sugestie przekazałem dyrektorom szkół w celu zwrócenia uwagi na wskazaną problematykę.

Propozycja Pana, aby także na placach zabaw i pomocniczych boiskach instalować skocznie do skoku w dal, warta jest rozważenia.

Na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego zlokalizowanego przy ul. Pułtuskiej 47 w Serocku znajduje się 4-torowa bieżnia o wymiarach: szerokość 5,09 m x dł. 60,00 m z pasem startowym (5,09 m x 10,00 m) i pasem kończącym bieżnię (5,09 m x 17,00 m). Łączna długość bieżni 87,00 m. Wzdłuż bieżni znajduje się 41,00 m rozbieżnia do skoku w dal o nawierzchni poliuretanowej. Rozbieżnia zakończona jest skrzynią z piaskiem o wymiarach 3,0 x 8,00 m.

W maju ubiegłego roku zostały przeprowadzone prace mające na celu odświeżenie linii na wyżej wymienionych obiektach.

Pytanie:

Szanowny Panie Burmistrzu,
Rozwijającą się częścią miasta są okolice ul. Nasielskiej i ul. Żytniej. Budowane tam są nowe osiedla domów jednorodzinnych. Sprowadzać się będą nowi mieszkańcy. Jakie inwestycje w tej części miasta są planowane w najbliższym czasie? Czy planowane jest utwardzenie ul. Żytniej, wybudowanie na niej oświetlenia (przedłużenie z ul. Pod Lasem) w stronę ul. Nasielskiej, wybudowanie kanalizacji i wodociągu w tym rejonie? Czy planowana jest poprawa skomunikowania w zakresie ruchu pieszego czy rowerowego ul. Nasielskiej z centrum miasta? Dziś brakuje tam ścieżek rowerowych, nawet szczątkowego chodnika, większej sieci przystanków. Jest dużo biegaczy, rowerzystów, dzieci. Czy nie wskazana byłaby poprawa bezpieczeństwa jeśli chodzi o ruch pieszo-rowerowy i o łączność tej części miasta z Centrum? czy to jednak jest obszar drugiej kategorii jeśli chodzi o inwestycje bo leży po drugiej stronie obwodnicy? Uprzejmie proszę o odpowiedź.

Janusz (14.12.2017 r.)

Odpowiedź:

Szanowny Panie Januszu,

Na dzień dzisiejszy nie ma precyzyjnych planów odnośnie budowy infrastruktury w ul. Żytniej. Oczywiście dalekosiężne koncepcje zakładają realizację inwestycji z zakresu chociażby infrastruktury wodociągowej, czy oświetlenia (choć zwracam uwagę na to, że fragment ul. Żytniej od ul. Pod Lasem do ul. Chabrowej został oświetlony), jednak na chwilę obecną nie są one jeszcze na tyle skonkretyzowane, aby można było o nich mówić jako o planowanych. Niemniej cieszę się że obszar miasta Serock „za obwodnicą” rozwija się tak dynamicznie. Na pewno nie będzie to bez znaczenia przy planowaniu zadań w perspektywie długoterminowej.

Jeśli chodzi natomiast o kwestię kanalizacji sanitarnej z przykrością muszę poinformować, że na terenie zachodniej części miasta (na zachód od obwodnicy) z uwagi na uwarunkowania techniczne nie ma możliwości wykonania sieci kanalizacji sanitarnej, która znalazłaby uzasadnienie ekonomiczne. Determinowane jest to zbyt dużą odległością do istniejących kolektorów ściekowych zlokalizowanych w bardziej zurbanizowanych obszarach.

Odnosząc się natomiast do infrastruktury pieszo – rowerowej w ciągu ul. Nasielskiej zapewniam, że podejmiemy działania mające na celu zainicjowanie współpracy w tej kwestii z powiatem legionowskim (ul. Nasielska jest drogą powiatowa).


 

Pytanie:

Witam. Pewnie nie jednego mieszkańca nurtuje, ciekawi i pewnie trochę śmieszy. . . Zrobiona droga...chodnik i ścieżka. Zrobione rowy. Posiana trawa. Zapłacone firmie za koszenie. Chwilę później ciężki sprzęt wraca i rozkopuje rowy bo przecież trzeba zrobić przepływy. Koparki jeżdżą po kostce i ścieżce... gdzie tu logika. Pozdrawiam.
Karina (14.12.2017 r.)

Odpowiedź:

Szanowna Pani Karino

Zadanie polegające na przebudowie ul. Warszawskiej i ul. Pułtuskiej w m Serock - Wierzbica obejmowało swym zakresem przeprofilowanie skarp rowu w związku z koniecznością zmiany ich nachylenia wynikającą z lokalizacji projektowanej ścieżki rowerowej, co zostało zrealizowane. Projekt techniczny nie zakładał zmian spadków podłużnych dna rowów. Problem z wodą opadową w ciągu ul. Warszawskiej, który pojawił się na przestrzeni ostatniego roku w związku z wyjątkowo intensywnymi i długotrwałymi opadami sprawił, że podjęto decyzję o dostosowaniu niwelety dna rowu do ilości wód opadowych jakie pojawiały się w ubiegłym roku (szczególnie mowa tu o licznych letnich nawałnicach). W związku z powyższym podjęto decyzję o konieczności realizacji tych prac.

 

Pytanie:

Szanowny Panie Burmistrzu
Chciałabym rozwinąć temat oświetlenia ul. Pięknej poruszony 22.03.2017r. i 26.06.2017r. przez p. Piotra. Ulica Piękna jest drogą, po której poruszają się samochody prywatne, komunikacja autobusowa, autobus szkolny, rowerzyści i piesi kierujący się na przystanek autobusowy lub do sklepu. Można by rzec, jest to główna ulica skupiająca ruch lokalny zmotoryzowany i pieszy.
Ulica Piękna jest również szlakiem turystycznym. Służy mieszkańcom bliższym i dalszym oraz turystom za trasę spacerową i rowerową. Poruszają się po niej rodziny z wózkami, dzieci jeżdżą na rowerach i rolkach. W ciepłej porze roku ten ruch jest natężony. W porze jesienno-wiosenno-zimowej, szybko zapada zmrok, strach poruszać się po drodze bez latarki i kamizelki odblaskowej.
Ta droga potrzebuje i chodnika i oświetlenia na całej długości. Oświetlenie ulicy Pięknej na całej długości, czyli oświetlenie odcinka: Rumiankowa-Zegrzyńska być może zwiększy poczucie bezpieczeństwa mieszkańcom zamieszkałym w pobliżu wskazanego odcinka ale przede wszystkim poprawi bezpieczeństwo użytkowników drogi, pieszych, rowerzystów i zmotoryzowanych. Zdarzały się przypadki gdzie po zmroku stadko dzików przebiegało przez drogę tuż przed jadącym samochodem. Czy musi się stać tragedia?
Wskazuje Pan fundusz sołecki jako sposób sfinansowania wykonania oświetlenia drogi. Fundusz sołecki służy do zaspakajania potrzeb mieszkańców. Ulica Piękna służy nie tylko mieszkańcom Skubianki i Dosina. Gmina Serock stawia na turystykę. Opisuje na swojej stronie bieg żółtego szlaku rowerowego ulicą Piękną. Czym gmina chce przyciągnąć turystów? Nieoświetlonymi, niebezpiecznymi trasami rowerowymi? Czy trasami rowerowymi z progami spowalniającymi? Wzdłuż ul. Pięknej są tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne. Oświetlenie całej ul. Pięknej przyciągnie nowych inwestorów. Przecież na tym również powinno zależeć samorządowi.
Pisze Pan, że oświetlenie ul. Pięknej jest nieuzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia. Panie Burmistrzu, jest uzasadnione ze społecznego i wizerunkowego punktu widzenia. Proszę uprzejmie sprawdzić, w jaki sposób inne wsie/miasteczka/miasta poradziły sobie z Rozporządzeniem Ministra Transportu...w podobnych warunkach, gdzie jednak można było.
Liczę, że przedstawiona przeze mnie argumentacja spotka się z Pana akceptacją i zrozumieniem.
Z wyrazami szacunku
Ewa ( 05.01.2018 r.)

Odpowiedź:

Szanowna Pani Ewo,

Dziękuję bardzo za przekazane uwagi i spostrzeżenia związane z bezpieczeństwem uczestników ruchu na ul. Pięknej. Muszę jednak niestety poinformować, że poza informacjami przekazanymi w odpowiedziach na przywołane przez Panią zapytania (z dnia 22.03.2017 r. i 26.06.2017 r.) nie mam więcej nic do dodania w tej kwestii. Mogę zapewnić Panią, że gdyby możliwości finansowe naszej gminy na to pozwalały, bez zawahania zrealizowałbym wszystkie, nawet te najmniejsze, inwestycje zgłaszane przez mieszkańców. Rzeczywistość tymczasem jest zgoła inna. Coraz to nowe zadania nakładane na samorządy każą nam „liczyć” każdą wydaną złotówkę. Myślę, że najlepszym rozwiązaniem zgłaszanych problemów byłaby kompleksowa przebudowa ul. Pięknej, obejmująca swym zakresem budowę chodnika, remont nawierzchni jezdni oraz uzupełnienie oświetlenia. Realizacja takiej inwestycji mogłaby nastąpić po wykonaniu zadań już zaplanowanych m.in. przebudowy ul. Długiej w Stasim Lesie, ul. Lipowej w Borowej Górze, ul. Arciechowskiej we wsi Cupel czy budowie chodnika przy DW 632 w Ludwinowie Dębskim, nie wspomnę już o budowach nawierzchni twardych na innych ulicach, których mieszkańcy wnioskują o to od lat. Na niczym innym nie zależy mi tak jak na zadowoleniu mieszkańców, ale ograniczenia finansowe gminy bardzo często sprawiają, że realizacja inwestycji jest niemożliwa w danym roku. Liczę na Pani zrozumienie i wyrozumiałość.

 

 

 

 

Pytanie:

Szanowny Panie Burmistrzu
Czy w planie budżetu ujęte zostało oświetlenie ulicy Borówkowej w Dosinie oraz czy jest jakakolwiek szansa na utwardzenie jej na całej długości gdyż ciągle jest tam bagno?

Leszek (01.01.2018 r.)

Odpowiedź:

Szanowny Panie Leszku,

Chciałbym poinformować Pana, że w budżecie na rok 2018 zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego związanego z budową oświetlenia m.in. na ulicy Borówkowej w Dosinie. Planujemy, iż prace budowlane powinny ruszyć w miesiącu maju. Jeśli chodzi natomiast o utwardzenie nawierzchni ulicy na całej jej długości to muszę z przykrością poinformować, że w perspektywie najbliższych lat będzie to niemożliwe. Powodów powyższego jest wiele, przy czym te najważniejsze to niedostateczna szerokość pasa drogowego, brak infrastruktury technicznej na całej długości czy niepełna zabudowa nieruchomości sąsiadujących z drogą. Niemniej jednak dołożę starań aby w miarę możliwości zapewnić mieszkańcom przedmiotowej ulicy dogodny dojazd do posesji, wykonując równanie nawierzchni i w miarę potrzeb jej wzmocnienie przy użyciu tłucznia. Liczę na Pana zrozumienie.

Pytanie:

Witam,

Mam pytanie kiedy powstanie kanalizacja na ul. Głównej w Stasim Lesie. Chodzi oczywiście o całą jej długość. Pozdrawiam,
Agnieszka (29.12.2017 r.)

Odpowiedź:

W odpowiedzi na Pani pytanie informuje, że budżet na 2018 rok nie przewiduje budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Głównej w Stasim Lesie. Obecnie posiadamy do realizacji kilka kosztownych inwestycji kanalizacyjnych na terenie Gminy, które musimy zrealizować jako pierwsze ze względu na wydane decyzje pozwolenia na budowę. Ze względu na ukształtowanie terenu skanalizowanie pozostałego odcinka ulicy Głównej w Stasim Lesie, możliwe byłoby jedynie po wybudowaniu kanału w kierunku ulicy Prostej, a co za tym idzie objęcie projektem większego rejonu miejscowości Stasi Las. Dlatego jakiekolwiek działania w tej sprawie będą mogły zostać podjęte po zapewnieniu finansowania dla inwestycji wcześniej przygotowanych do realizacji.

Pytanie:

Szanowny Panie Burmistrzu,
Chciałam zapytać czy ulica Traugutta (ulica odchodząca do obwodnicy, obecnie droga z własnością wspólną) może zostać przekazana na rzecz UMIG. Czy wówczas mieszkańcy tej ulicy mogliby liczyć na utwardzenie, oświetlenie czy odśnieżenie. Nadmienię, iż spacerując ulicami Serocka zauważa się, że niektóre z ulic (niezamieszkałe, nieatrakcyjne, nieprzejazdowe etc.) są utwardzone, oświetlone, chociażby ul. Tchorka - w którą obecnie się dużo inwestuje. Proszę o informację dlaczego tak się dzieje i co jest powodem takiego działania z Pańskiej strony.

Ewa (28.12.2017 r.)

Odpowiedź:

Pani Ewo,

W odpowiedzi na Pani pytanie dotyczące możliwości przekazania drogi na rzecz gminy informuję, że aby odpowiedzieć na Pani pytanie potrzebne jest dokładne określenie położenia drogi (numer działki ewidencyjnej, wskazanie drogi na mapie). Każda sprawa dotycząca przejęcia drogi na rzecz gminy rozpatrywana jest indywidualnie, dlatego też zapraszam do Urzędu, gdzie pracownicy Referat Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rozwoju udzielą wszelkich niezbędnych informacji dotyczących tego tematu.

Jak Pani zapewne wiadomo, nie wszystkie drogi są, czy też mogą być drogami gminnymi. Sieć dróg na terenie miasta i gminy Serock składa się z dróg publicznych, jakimi są drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne, które są drogami powszechnego korzystania oraz z dróg wewnętrznych, jakimi są drogi osiedlowe, służące do obsługi działek przy nich zlokalizowanych.

Drogi gminne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.) muszą posiadać odpowiednie parametry i spełniać odpowiednie funkcje w sieci drogowej. Do zasobu dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom oraz wskazane jako drogi publiczne w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, z wyłączeniem dróg wewnętrznych.

Gmina zobowiązana jest do utrzymywania w pierwszej kolejności dróg znajdujących się w zasobie dróg gminnych. Wspomniane przez Panią ul. Traugutta, czy ul. Tchorka znajdują się w zasobie dróg gminnych i stanowią element układu drogowego gminy. Wprawdzie tereny przy ul. Tchorka nie są w chwili obecnej intensywnie zagospodarowane, jednak miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego przewidują tam zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Przywołane przez Panią ulice zapewniają obsługę komunikacyjną znacznym obszarom, na których rozwija się nowa zabudowa.

Gmina stara się wychodzić naprzeciw potrzebom mieszkańców, jednak coraz wyższe koszty utrzymania istniejącej sieci dróg gminnych związane m.in. z odśnieżaniem, równaniem, żwirowaniem, modernizacją i budową dróg oraz infrastruktury technicznej, zmuszają gminę do oszczędności i ograniczeń w przejmowaniu nowych dróg, które nie są przewidziane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako drogi publiczne.

Pytanie:
Proszę o informację, czy gmina ma w planach remont drogi publicznej - ulicy Jabłoniowej w Jadwisinie. Jest to bardzo zniszczona droga gruntowa. Każda naprawa - nawet drobna, ma ogromne znaczenie dla osób korzystających z tego dojazdu.

Wiesława (04.01.2018 r.)


Odpowiedź:
Szanowna Pani Wiesławo,

Nawierzchnia ul. Jabłoniowej w Jadwisinie zostanie naprawiona w okresie wiosennym br. po ustaniu roztopów i odpowiednim osuszeniu gruntu.

Prace naprawcze zleci Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i będą one polegały na mechanicznym wyrównaniu, ewentualnie uzupełnieniu większych nierówności kruszywem.

Pytanie:
Szanowny Panie Burmistrzu,
Czy inwestycja związana z założeniem oświetlenia na ul. Spacerowej w Kani Nowej została zatwierdzona w budżecie Gminy na 2018 rok? W projekcie budżetu zamieszone było oświetlenie ul. Spacerowej, ale w Kani Polskiej. Stąd moje ponowne pytanie o oświetlenie ul. Spacerowej w Kani Nowej. 

Anna (21.12.2017 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Anno,

W przyjętej w dniu 18 grudnia 2017 r. uchwale budżetowej na rok 2018, ujęta została m.in. realizacja inwestycji pn. Budowa punktów świetlnych Kania Polska ul. Spacerowa – oświetlenie drogi gminnej (załącznik nr 16  do uchwały budżetowej; poz. 70). W ramach tego zadania planuje się w roku 2018 opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, która jest niezbędna do uzyskania pozwolenia na budowę. Wszczęcie zaś postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane nastąpi w roku 2019 lub latach kolejnych po zabezpieczeniu środków finansowych. Rozumiem, że Pani obawy budzi nazwa inwestycji. Proszę się jednak nie obawiać, zadanie obejmuje budowę oświetlenia na ul. Spacerowej na całym odcinku tj. od ul. Popowskiej w Kani Nowej do ul. Wspólnej w Kani Polskiej.
 

 

Pytanie: 
Szanowny Panie Burmistrzu,
żeby zadać pytanie, muszę odnieść się do wypowiedzi p. Andrzeja z dn. 4.12.17r. Domyślam się, że chodzi o oświetlenie na drodze między ul. Lipową i Długą. Jakiś czas temu mieszkańcy ul. Lipowej 58 i 60 (z literami) oraz ul. Długiej 73 (z literami) podjęli inicjatywę przekazania tej drogi gminie, ale niestety na kilkanaście rodzin dwie wyraziły sprzeciw. Przeczy to stwierdzeniu p. Andrzeja że: "mieszkańcy wypowiadali się dwukrotnie negatywnie". Argumenty (merytoryczny jest tylko jeden, dot. zanieczyszczania środowiska sztucznym światłem) przytoczone przez p. Andrzeja w sprawie oświetlenia tej drogi co najmniej mnie zdziwiły, ponieważ temat dotyczy osiedla. Osiedle domów jednorodzinnych pozbawione oświetlenia zewnętrznego w większym stopniu jest narażone jest na włamania, kradzieże sprzętu z działek i dewastację. Nie wspominam już o "przyjemności" wieczornych spacerów na ciemnej drodze pełnej dziur, nierówności i błota w okresie jesienno-zimowym, z latarką w dłoni.

Jako mieszkaniec domu przy tej drodze, całkowicie popieram inicjatywę Gminy, podniesienia komfortu i bezpieczeństwa w tej okolicy i chciałbym zapytać, czy projekt obejmuje również odcinek drogi od ul. Długiej do zagajnika (numery od nr Długa 73A do 73K), ponieważ wydaje mi się, że niestety nikt z mieszkańców tego odcinka nie otrzymał pisma w sprawie udostępnienia działki na potrzeby postawienia latarni? 

Witold  (21.12.2017 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Witoldzie,

Chciałbym podziękować Panu za wsparcie i zrozumienie, a jednocześnie rozwiać Pana wątpliwości dotyczące zakresu planowanej inwestycji. Otóż, projekt oświetlenia będzie obejmował cały odcinek drogi wewnętrznej, od ul. Lipowej do ul. Długiej wraz z terenem leśnym. Wg mojej wiedzy, projektant dotarł już osobiście lub wysłał pisma w sprawie udostępnienia nieruchomości do wszystkich współwłaścicieli. Czekam zatem na efekt końcowy jego pracy i już dziś dziękuję wszystkim mieszkańcom za przychylność.
 

 


 

Pytanie:

Witam serdecznie. Wiele razy chwaliłem ścieżkę edukacyjna ale miałem tez kilka uwag krytycznych. Otóż biegam sobie i jeżdżę rowerem, często , przynajmniej dwa razy tygodniowo, zima tez, pisałem kiedyś o fragmencie w yacht klubie ze zabronili jazdy rowerem i nadal zabraniają, teraz nawet budują coś co jeszcze bardziej zwęzi ścieżkę edukacyjna, ale dziś brama w klubie mili około 12-13 w południe była zamknięta na amen, nikogo kto otworzył by, więc mimo ryzyka wdrapałem się po płocie po bramie i musiałem skakać , mimo biegania , 60 na karku już z Jackiem, dałem radę ale chyba nie po to debacie o ścieżki i inne dróżki aby ktoś je zamykał albo zapomniał otworzyć . Kiedyś od zmroku do wschodu było zamykane, niektóre przejścia, w geovicie, teraz zawsze trafiłem na otwarte ,ale żeby skakać przez bramę to ja dziękuję . Pozdrawiam

Dariusz ( 03.12.2017 r.)

Odpowiedź:

Odpowiadając na Pana e-maila uprzejmie informuję, że fragmenty ścieżek przebiegających przez teren Yacht Club i parking przy Klubie Mila są ogólnodostępne. Ze względów bezpieczeństwa tereny te zamykane są tylko w godz. 22.00-6.00. Zamknięcie bramy w dniu 3 grudnia 2017 roku zostało wyjaśnione z Dyrektorem Klubu Mila, który stwierdził, że miało charakter incydentalny.


 

Pytanie:

Szanowny Panie Burmistrzu,
W ostatnim czasie wszędzie budowana jest kanalizacja. Czy może Pan podać orientacyjny rok w którym skanalizowana zostanie ulica Krótka w Borowej Górze?
Czy może jest na czarnej liście i pozostanie bez kanalizacji?
Jest to dla mnie bardzo ważne ponieważ zastanawiam się czy warto jest płacić podatki w gminie Serock czy lepiej rozliczać się np w Warszawie.

Bogdan (01.12.2017 r.)

Odpowiedź:

Panie Bogdanie w odpowiedzi na zadane pytanie informuję, że w budżecie gminy na 2018 rok nie mamy przewidzianej budowy sieci kanalizacji w ulicy Krótkiej w Borowej Górze. Natomiast ze względu na duże zainteresowanie podłączeniem się do systemu kanalizacji zbiorczej mieszkańców tej ulicy, Gmina w 2015 roku wyraziła zgodę na wspólną inwestycję. Wspólna inwestycja polegać miałaby na tym, że mieszkańcy na własny koszt opracują dokumentację projektową i przekażą ją nieodpłatnie gminie do realizacji. Po otrzymaniu pełnej dokumentacji technicznej gmina w ciągu 3 lat podejmie działania mające na celu wyrażenie przez Radę Miejską zgody na wydatkowanie środków na ten cel.

 

Pytanie:

Witam Panie Burmistrzu,
Budujemy dom w Jadwisinie na ul. Książęcej i chcielibyśmy prosić o informacje dot.terminu budowy kanalizacji. Na wiosnę 2018r. planujemy prowadzić prace wodno-kanalizacyjne i nie wiemy czy będziemy musieli kopać szambo czy może te terminy się nałożą aby uniknąć dodatkowych kosztów.
Dziękuję i pozdrawiam

Artur (21.11.2017 r.)

Odpowiedź:

Panie Arturze w odpowiedzi na Pana pytanie informuje, że 30 listopada 2017 roku podpisaliśmy umowę z firmą INWOKAN z Wyszkowa na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Książęcej w Jadwisinie. Termin zakończenia prac zgodnie z zawartą umową przewidziany jest na 28 września 2018 roku.

 

Pytanie:

Witam
proszę o informację czy zostanie "dołożony" próg zwalniający w Jachrance? Ulica Wspólna (brak progu na zakręcie na wysokości numeru Jachranka 5) Samochody jeżdżą tam bardzo szybko i jest niebezpiecznie. Pragnę zaznaczyć ze prawie przez 3/4 ulicy Wspólnej progi są.

Ewa (04.12.2017 r.)

Odpowiedź:

Szanowna Pani,

zgodnie z warunkami technicznymi dotyczącymi znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, niedozwolone jest lokalizowanie progów zwalniających na łukach dróg. Dlatego też we wskazanej przez Panią lokalizacji nie jest możliwe umieszczenie takiego urządzenia. Mając jednak na uwadze Pani wystąpienie informuję, że miejsce to zostanie zbadane pod kątem bezpieczeństwa ruchu drogowego. W przypadku stwierdzenia takiej konieczności – zostaną podjęte odpowiednie działania.

 

Pytanie:

Szanowny panie Burmistrzu,
mieszkańcom ul. Lipowej w Borowej Górze przekazano blankiety oświadczeń dotyczących wyrażenia zgody na udostępnienie prywatnych działek dla potrzeb dysponowania na cele budowlane "w zakresie budowy sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego wraz ze słupami".
1 - Oświadczenie przewiduje jedynie wyrażenie zgody przy braku opcji przeciwnej;
2 - Czy i w jaki sposób zgodnie z ustawą ODO dane osobowe są zabezpieczone (ktoś przekazuje druki i ma je zebrać)?
3 - Czy ktoś w gminie słyszał o zanieczyszczeniu środowiska sztucznym światłem?
Na temat zgody na zrobienie z ul. Lipowej ul. Marszałkowskiej mieszkańcy wypowiadali się dwukrotnie negatywnie. Komu tak zależy na wspomnianym wcześniej zaśmieceniu światłem tej (jeszcze) normalnej okolicy.
Z poważaniem,

Andrzej (04.12.2017 r.)

Odpowiedź:

Szanowny Panie Andrzeju, sytuacja, którą Pan opisuje w pytaniu związana jest z przystąpieniem gminy do realizacji inwestycji dotyczącej budowy oświetlenia na drodze wewnętrznej łączącej ul. Lipową z ul. Długą w Borowej Górze. W pierwszej kolejności opracowana zostanie dokumentacja projektowo-kosztorysowa, którą na nasze zlecenie wykona firma PROSTUDIO Paulina Grochowalska – Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego - i po uzyskaniu zgód wszystkich współwłaścicieli drogi złożony zostanie wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Chciałbym poinformować Pana, że przedmiotowa inwestycja realizowana jest na wniosek mieszkańców z radnym na czele - dziwi mnie zatem Pana stanowisko. Niemniej jednak, jeśli jest Pan przeciwny realizacji budowy oświetlenia na przedmiotowej drodze, ma Pan możliwość poinformowania nas o swojej decyzji poprzez przesłanie stosownego pisma. Przekazany druk oświadczenia może Pan wykorzystać w sytuacji gdy wyrazi Pan zgodę na budowę oświetlenia. Jeśli chodzi o ochronę danych osobowych, to należy wskazać, iż dane zawarte w oświadczeniu służą jedynie identyfikacji osoby, która udzieliła zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane. Dane te nie będą wykorzystane w żadnym innym celu oraz nie będą nigdzie dalej udostępniane. Jeśli obawia się Pan wykorzystania ujawnionych danych przez osobę, która przekazała druk oświadczenia, może Pan dostarczyć oświadczenie bezpośrednio do tut. Urzędu lub wysłać pocztą. Na koniec chciałbym uspokoić Pana i wskazać, że gmina od kilku już lat inwestuje w budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego, które z jednej strony wpływa na ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery, z drugiej zaś spełnia wszelkie normy zawarte w dyrektywach unijnych, w tym również te dotyczące emisji światła w górną półprzestrzeń (wskaźnik ULOR=0,0%)czy bezpieczeństwa fotobiologicznego. Oczywiście każde inne niż naturalne światło gwiazd czy księżyca powoduje „zanieczyszczenie” środowiska, jednak myślę, że w całej tej „nagonce” na oświetlanie miejsc publicznych nie chodzi o to abyśmy nie budowali oświetlenia w ogóle – bo wielu z nas nie wyobraża sobie dziś funkcjonowania bez oświetlenia zewnętrznego, lecz o to by budować takie oświetlenie uliczne, które oświetla drogi, ulice, chodniki i inne obszary użytkowe, a nie na pola, lasy czy okna domów lub niebo. Liczę na przychylność z Pana strony i pozytywne decyzje.

 

 

Pytanie:

Panie Burmistrzu! Dlaczego nie działa kamerka internetowa w Serocku? Kamerki wykorzystywane są jako reklama miast i kurortów w całej Polsce. Szczerze powiem, że dziwię się, że jest tylko jedna kamerka , a nie więcej, aby pokazać jak piękne są okolice Zalewu Zegrzyńskiego.

Sławomir (30.11.2017 r.)

Odpowiedź:

Szanowny Panie, po weryfikacji zgłaszanego problemu dot. funkcjonowania kamery internetowej, informujemy, że usługa transmisji obrazu działa prawidłowo i jest dostępna na stronie internetowej Urzędu w zakładce „Multimedia”. W celu prawidłowego funkcjonowania stron WWW zaleca się aby przeglądarki internetowe były aktualizowane do najnowszych wersji. Obecnie analizowane są nowe lokalizacje pod względem atrakcyjności i możliwości technicznych na uruchomienie dodatkowych kamer na terenie Miasta i Gminy Serock.

 

Pytanie:

Szanowny Panie Burmistrzu, mam pytanie odnośnie inwestycji drogowej/naprawy nawierzchni w Serocku ul. Stokrotki - czy ktoś skontrolował/odebrał protokołem naprawę nawierzchni która była robiona w zeszłym tygodniu tj.09.11. Bo to co zostało zrobione to jakiś żart, rozsypany materiał i przejechała maszyna niby to ugniatając A doły jak były to w większości nawierzchni są - szkoda gminnych środków i naszych podatków na taką inwestycję.
Pozdrawiam

Danuta (14.11.2017 r.)

Odpowiedź:

Szanowna Pani Danuto,

Nawierzchnia ul. Stokrotki w Serocku została naprawiona poprzez uzupełnienie ubytków destruktem asfaltowym. Droga będzie na bieżąco monitorowana przez Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku i w razie potrzeby naprawiana. Za utrudnienia przepraszamy.

Pytanie:

Dzień dobry.

Zwracam się z prośbą o poprawę stanu drogi Popowskiej w Kani Polskiej i Nowej. Destrukt asfaltowy wymyty przez wodę powoduje bardzo głębokie i ostre dziury że przejazd nawet busem staje się wyzwaniem. Prośba o naprawę przed zimą inaczej droga stanie się nie przejezdna. Pozdrawiam

Maciej (13.11.2017 r.)

Odpowiedź:

Szanowny Panie Macieju

Nawierzchnia ul. Popowskiej w Kani Nowej/Polskiej zostanie naprawiona poprzez uzupełnienie ubytków destruktem asfaltowym. Termin naprawy w/w drogi jest uzależniony od warunków pogodowych. Dołożymy wszelkich starań aby naprawy dokonać jeszcze w tym roku. Za utrudnienia przepraszamy.

Pytanie:

Szanowny Panie Burmistrzu,
zauważyłam, że wzdłuż ulicy Wspólnej w miejscowości Jachranka uzupełniane są latarnie uliczne. Proszę o informację,kiedy mają Państwo w planie uzupełnienie oświetlenia na ulicy Jesiennej. Mieszkańcy zwracali się z podaniem o ww. oświetlenie już od roku 2011, jeśli mnie pamięć nie myli. Ciągle jest ta sprawa odkładana, a przyszedł kolejny okres jesienno-zimowy i nasze dzieci chodzą z latarkami na przystanek, bo to głównie chodzi właśnie o komfort i bezpieczeństwo dzieci. Dziękuję i proszę o jakieś konkrety, ogólniki otrzymaliśmy od Państwa na piśmie.

Elżbieta (14.11.2017 r.)

Odpowiedź:

Szanowna Pani Elżbieto,

wieloletni plan finansowy gminy sięgający roku 2022 nie obejmuje realizacji zadania związanego z budową lub rozbudową oświetlenia w rejonie ulicy Wspólnej i Jesiennej w Jachrance. Niniejsze nie oznacza oczywiście, że takowe zadanie nie może zostać wprowadzone do budżetu gminy - aby to było jednak możliwe niezbędnym jest zabezpieczenie środków pozwalających na sfinansowanie zadania. Gorąco zachęcam zatem Panią oraz pozostałe osoby zainteresowane budową oświetlenia na wspominanej ulicy do podjęcia działań w wyniku których część środków finansowych jakim dysponuje sołectwo Jachranka w ramach funduszu sołeckiego przeznaczone zostanie na realizację wnioskowanej inwestycji np. na opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Działania takie mogą znacznie przyspieszyć cały proces inwestycyjny oraz sprawić, że gmina przystąpi do budowy oświetlenia. Inwestycja zostałaby zrealizowana wówczas w terminie maksymalnie 3 lat od dnia uzyskania pozwolenia na budowę.

Pytanie:

Witam Panie Burmistrzu.
Jestem nową mieszkanką Jachranki przy ul. Letniej. W pobliżu mojego domu na bardzo dużej odległości nie ma żadnego oświetlenia. Strach jest się poruszać . Jakie są możliwości podłączenia oświetlenia

Grażyna (12.11.2017 r.)

Odpowiedź:

Szanowna Pani Grażyno,

Ulica Letnia w Jachrance posiada ewidencyjnie na całym odcinku bardzo małą szerokość i o ile na początkowym odcinku od ul. Wspólnej możliwa była instalacja oświetlenia na istniejących słupach energetycznych o tyle na dalszym odcinku brak jest słupów. Oczywiście można by wybudować niezależną linię kablową wraz ze słupami i z punktu widzenia technicznego jest to możliwe. Słupy oświetleniowe musiałby jednak zostać ustawione na terenie nieruchomości prywatnych, gdyż w przypadku lokalizacji ich w działce drogowej, słupy wybudowane zostałyby w „środku” drogi, stwarzając kolizję z ruchem pojazdów. Przedstawiając niniejsze nie widzę możliwości budowy oświetlenia do czasu poszerzenia pasa drogowego ulicy Letniej lub uzyskania zgód właścicieli na lokalizację linii kablowej oraz słupów na terenie nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Letniej.

 

Pytanie:

Szanowny Panie Burmistrzu
Na wstępie dziękuje za dbanie o naszą gminę. Jestem mieszkańcem ulicy Borowikowej w Dosinie i jak każda mała społeczność naszego osiedla mamy swoje problemy, które w większości rozwiązujemy sami, leszcz są takie których bez Pana pomocy nie stać nas aby wykonać mianowicie oświetlenie ulicy oraz utwardzenie i wyrównanie jej. Aż serce się kraja gdy widzę dzieci wracające z pomocą latarki po błocie, sam bylem świadkiem jak jedna kobieta wywrócila się z kałuże. Jako mieszkańcy często zasypujemy dziury pełne wody ale to praca bezsensowna wystarczy kilka aut i zaczyna się wszystko od nowa.
Prosimy o pomoc oczywiście w miarę możliwości.
Z wyrazami szacunku.

Leszek (05.11.2017 r.)

Odpowiedź:

Szanowny Pani Leszku,

chciałbym poinformować Pana, że w budżecie na rok 2018 zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego związanego z budową oświetlenia m.in. na ulicy Borówkowej w Dosinie. Planujemy iż prace budowlane powinny ruszyć w miesiącu maju. Jeśli chodzi natomiast o wyrównanie i utwardzenie nawierzchni przedmiotowej ulicy to myślę, że najwłaściwszym okresem na wykonanie tych prac będzie okres wiosenny przyszłego roku. Postaramy się tak skoordynować obydwie inwestycje aby remont drogi nastąpił zaraz po wybudowaniu oświetlenia.

Pytanie:

W związku z brakiem odpowiedzi na złożone do UMiG przez mieszkańców wsi Dębe wniosku o utwardzenie drogi gminnej i wielokrotnych prośbach telefonicznych ponawiam naszą prośbę o naprawę drogi i odpowiedź na nasz wniosek.
"Jako mieszkańcy gminy Serock , mając na względzie treść art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykonanie utwardzenia mieszanką asfaltową ul. Słoneczny Stok oraz ul. Krokusowej we wsi Dębe mających status dróg gminnych. Mając na względzie to, że do obowiązków zarządcy drogi należy m.in. utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą - art. 20 pkt 4 ustawy o drogach, a nawierzchnia wspomnianej drogi znajduje się w stanie naruszającym wymogi techniczne i stwarzającym bezpośrednie zagrożenie dla ruchu drogowego, koniecznym jest przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych.
Konieczność remontu drogi zgłaszana była już wielokrotnie przez mieszkańców a warunkiem rozpoczęcia jakichkolwiek prac modernizacyjnych drogi przez zarządcę dróg było jej wytyczenie co też mieszkańcy z własnych środków finansowych uczynili. Po wielokrotnych prośbach i osobistych interwencjach mieszkańców zarządca drogi kierował do wsi Dębe koparko-spycharkę, która równała rozjeżdżone podłoże. Efekt tych prac jest krótkotrwały, gdyż droga gruntowa pod wpływem warunków atmosferycznych i nasilonego ruchu kołowego staje się nieprzejezdna. Dziury oraz koleiny, które powstały narażają na poważne uszkodzenia jeżdżące tam samochody. Ponadto nawet po niewielkich opadach deszczu na drodze pojawia się błoto, a w okresie suchym potężny kurz, który powstaje w wyniku przejeżdżających tam samochodów. Korzystanie z tej drogi stało się niezwykle uciążliwe i niebezpieczne dla pieszych, zwłaszcza dzieci. Należy podkreślić, iż w/w droga jest jedynym szlakiem komunikacyjnym łączącym nas z drogą nr DW632.
Zwracamy się z prośbą o położenie drogi asfaltowej na wskazanych ulicach Słoneczny Stok i ulicy Krokusowej we wsi Dębe. W związku z nasilającymi się kradzieżami na naszym osiedlu prosimy również o instalację lampy autonomicznej na słupie umiejscowionym przy zbiegu ulicy Krokusowej i Goździkowej."

Wioletta (23.11.2017 r.)

Odpowiedź:

Szanowna Pani, Odpowiedzi na wniosek w sprawie budowy ul. Słoneczny Stok i Krokusowej w miejscowości Dębe (data wpływu do tut. Urzędu: 08.11.2017 r.) udzielono w dniu 17.11.2017 r. Korespondencja została przesłana na adres wskazany w nagłówku wniosku i odebrana przez adresata w dniu 21.11.2017 r. Odpowiadając jednak na Pani zapytanie informuję, że wniosek dotyczący docelowego utwardzenia nawierzchni ulic Krokusowej i Słoneczny Stok w miejscowości Dębe, zostanie wzięty pod uwagę na etapie tworzenia planu finansowego na rok 2019 i lata późniejsze. Jeśli chodzi natomiast o doraźne napraw dróg gminnych informuję, że ich sposób oraz częstotliwość są określane w ramach środków, którymi dysponuje Gmina, adekwatnie do stanu technicznego, przeznaczenia i natężenia ruchu na drogach i w taki sposób, aby wszystkie drogi stanowiące własność gminy charakteryzowały się możliwie jak najlepszą dla swojego przeznaczenia przejezdnością. Warto zaznaczyć, że bieżący rok z uwagi na intensywne i długotrwałe opady deszczu, jest wyjątkowo trudny jeśli chodzi o utrzymanie zadowalającego stanu technicznego dróg. Takie warunki atmosferyczne przyczyniają się do szybszej degradacji nawierzchni (szczególnie gruntowych). Dodatkowo utrudniają, a niejednokrotnie nawet uniemożliwiają właściwe przeprowadzenie zabiegów remontowych. Niemniej jednak zakłada się, że jeszcze w tym roku możliwe będzie przeprowadzenie zabiegów utrzymaniowych w ciągu ulic: Krokusowej i Słoneczny Stok w miejscowości Dębe.


 

Pytanie:

Szanowny Panie Burmistrzu, proszę o interwencję w sprawie notorycznego niszczenia drogi (ul. Kuligowskiego) przez samochody dojeżdżające na plac budowy domu wielorodzinnego przy ul. Traugutta w Serocku. Mam przyjemność mieszkać vis a vis budowy, przy ul. F. Kuligowskiego 28. Rozumiem to, że jak są prowadzone prace budowlane, muszą podjeżdżać betoniarki i inne samochody ciężarowe. Nie rozumiem natomiast, dlaczego ja i moja rodzina nie możemy dojść i dojechać do swojej posesji. Dziś tj. 23 listopada 2017 o godz. 7.00 nie mogłam wyjechać z posesji do pracy (błoto do kolan, rozjeżdżona droga). Nie ma mowy o tym, żeby wyjść z domu i dojść do ul. Polnej w suchych butach. Proszę, żeby osoba odpowiedzialna za budowę zadbała o to, żeby po rozjechaniu drogi przez ogromne koła, przejechała równiarka lub walec i umożliwiła mi normalne wyjście z domu. Budowa nie posiada tablicy informacyjnej, nie podano inwestora, nazwiska kierownika budowy, nadzoru budowlanego. Jeśli sytuacja się nie zmieni, będę zmuszona zawiadomić Państwową Inspekcję Pracy.
 Iwona (23.11.2017 r.)

Odpowiedź:

Szanowna Pani, niestety każda inwestycja budowlana niesie za sobą utrudnienia i niedogodności dla sąsiadów. Są one tym większe im większe przedsięwzięcie. Sytuację na ul. Kuligowskiego pogarszają dodatkowo wyjątkowo niekorzystne warunki atmosferyczne. Mając jednak na uwadze Pani wystąpienie informuję, że inwestor został zobligowany do większej dbałości o stan ul. Kuligowskiego w Serocku. Gmina natomiast zobowiązuje się do przeprowadzania częstszych kontroli tego miejsca.

Pytanie:

Witam, chciałbym zapytać, kiedy będzie robiona kanalizacja na ulicy Wiosennej w Wierzbicy? Drugie moje pytanie dotyczy naprawy ulicy Wiosennej. Na ulicy zostało zamontowane oświetlenie, za co bardzo dziękuję.Niestety montaż oświetlenia wymagał zrobienia wykopów w drodze. Nawierzchnia została uszkodzona i obecnie w Wiosennej jest wiele dziur oraz zapadnięć. Czy można prosić o uzupełnienie ubytków destruktem?

Paweł (08.11.2017 r.)

Odpowiedź:

Panie Pawle z przykrością informuje, że nasz wniosek o przyznanie dofinasowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie, które obejmowało swym zakresem budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Wiosennej mimo uzyskania pozytywnej oceny przez instytucję kontrolującą nie uzyskał dofinansowania z powodu braku wystarczających środków finansowych. W związku z brakiem uzyskania dofinansowania jesteśmy na etapie poszukiwania środków z innych źródeł i mamy nadzieje, że inwestycja zostanie zrealizowana w latach kolejnych.

Odnośnie stanu nawierzchni ulicy Wiosennej informuje, że jeśli pozwolą na to warunki pogodowe, ubytki i nierówności zostaną uzupełnione jeszcze w bieżącym roku. Ewentualne roboty zlecone zostaną przez Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku.

Pytanie:

Dzień dobry Panie Burmistrzu,
mam zapytanie odnoście nowo wybudowanych zatoczek i przystanków autobusowych w Serocku w okolicy ul. Mickiewicza, Stokrotki - czy będą i kiedy zatrzymywały się autobusy PKS Pułtusk, Ostrołęka, Mława itp.? Czy Miasto zgłosiło taką prośbę/wniosek do ww PKS?
Będę wdzięczna za odpowiedź. Pozdrawiam

Danuta (22.11.2017 r.)

Odpowiedź:

Dzień dobry,

Szanowna Pani Danuto,

odpowiadając na pytanie dotyczące przystanków autobusowych pragnę poinformować, że celem linii dalekobieżnych tj. PKS Pułtusk, PKS Ostrołęka jak i innych wjeżdżających do miasta Serock jest jak najszybszy dojazd do Warszawy. Wobec powyższego autobusy tych relacji zatrzymują się tylko na głównych przystankach miejscowości takich jak Serock, Zegrze Południowe, Legionowo a nieliczne z nich również w Jabłonnie. Niemniej jednak Urząd Miasta i Gminy Serock wystąpi z prośbą do operatorów linii komercyjnych w celu zmiany rozkładów jazdy z uwzględnieniem nowo wybudowanych przestanków na terenie miasta.

 

Pytanie:

Witam! 2-lata temu Gmina Serock podjęła działania dot.realizacji kanalizacji w m. Jachranka , proszę uprzejmie o podanie terminu fizycznej realizacji w/w.

Ignacy (18.11.2017 r.)

Odpowiedź:

W odpowiedzi na Pana pytanie informuje, że projekt sieci kanalizacji sanitarnej o którą Pan pyta obejmuje również Dosin, Borową Górę, Skubiankę oraz Izbicę, a łączna jego długość to ok. 10 km sieci grawitacyjnej oraz 5 przepompowni ścieków. Ze względu na zakres przedsięwzięcia oraz jego koszt, zadanie będzie przez nas realizowane przede wszystkim w etapach, z wykorzystaniem możliwości dofinansowania ze środków zewnętrznych. Na 2018 rok projekt budżetu zakłada budowę kanalizacji w ulicy Jasnej w Jachrance, ponieważ w 2013 roku została opracowana dokumentacja projektowa budowy drogi i realizacja jej cały czas jest wstrzymywana ze względu na kanalizację.

Pytanie:

Panie Burmistrzu,
Moje pytanie dotyczy przebudowy ulicy Pułtuskiej. Czy została ona już zakończona i prace zostały przez urząd odebrane? Czy wykonawca otrzymał zapłatę za wykonanie robót? Jeżeli tak, to o jaką sumę wypłata została pomniejszona z tytułu przekroczenia terminu? Czy widział Pan, że w kilku miejscach po powstaniu ścieżki rowerowej, przecina ona chodnik dla pieszych uniemożliwiając kontynuację ruchu pieszego bez wtargnięcia na ścieżkę rowerową, a brak jest w tych miejscach oznakowania o współdzieleniu odcinka ścieżki przez rowerzystów i pieszych? Czy zwrócił Pan uwagę na nierówności nowej nawierzchni na ścieżkach rowerowych?
Paweł (19.11.2017 r.)

Odpowiedź:

Szanowny Panie,

Przebudowa ul. Warszawskiej i Pułtuskiej w m. Serock – Wierzbica została zakończona. Spisano protokół końcowego odbioru robót. W wyniku opóźnienia w realizacji zadania, a także w związku z nieterminowym usuwaniem usterek wykazanych podczas odbioru robót, naliczono wykonawcy kary umowne w wysokości 661 647,01 zł. Odnośnie przecinania się ciągu pieszego z rowerowym informuję, że tego typu rozwiązania nie są niezgodne z obowiązującymi warunkami technicznymi i mogą być stosowane w sytuacjach tego wymagających. Jeśli chodzi natomiast o oznakowanie wdrożone w ramach inwestycji informuję, ze zostało ono wprowadzone na podstawie projektu organizacji ruchu zatwierdzonego przez organ zarządzający ruchem na drogach gminnych tj. Zarząd Powiatu Legionowskiego.

 

Pytanie:

Panie Burmistrzu,czy jest w planach zrobienie parkingu przy stacji PKP w Wieliszewie? Wiele osób dojeżdżających do Warszawy do pracy przy stacji zostawia auto i jedzie SKM. Miejsc w tym miejscu jest niewiele, myślę że przygotowanie parkingu bardzo ułatwiłoby podróż mieszkańcom gminy.

Dorota (10.10.2017 r.)

Odpowiedź:

Szanowna Pani Doroto

Bardzo dziękujemy za zadanie pytania dotyczącego tak istotnej kwestii. Pragnę poinformować, iż z uzyskanych informacji przy PKP Wieliszew ma powstać parking w systemie Parkuj i Jedź. Gmina Wieliszew pozyskała dofinansowanie na budowę parkingów przy PKP Michałów Reginów i Wieliszew. Obecnie trwają uzgodnienia projektu, realizacja inwestycji rozpocznie się w 2018 roku.

 

 

Pytanie:

Panie Burmistrzu
Moje Pytanie dotyczy przetargu na wykonanie nawierzchni drogi gminnej Traugutta od Polnej do Spokojnej oraz Zielonej. Czy Pan i Pańscy pracownicy nie zauważyliście że ceny materiałów i pracowników drożeją. Kwota która przeznaczacie jest bardzo niska do rzeczywistości i w ten sposób przedłużacie termin, droga nie jest równana, błoto do kolan, doły że nie da się przejechać samochodem osobowym jednym słowem MASAKRA. Proszę o przyspieszenie i rozpisanie nowego przetargu. Pozdrawiam

Robert (14.11.207 r.)

Odpowiedź:

Szanowny Panie,

Ogłaszając pierwszy przetarg na budowę ulic Zielonej i Traugutta w Serocku mieliśmy świadomość, że większość robót budowlanych będzie wykonywana w przyszłym roku. Ponieważ cena za przedmiot zamówienia była zbyt wysoka, nawet w stosunku do obecnych cen materiałów i usług, postanowiono powtórzyć ogłoszenie. Z podobnych przyczyn powtórne postępowanie również nie pozwoliło na wyłonienie wykonawcy. Obecnie planuje się ogłoszenie kolejnego przetargu z początkiem przyszłego roku, tak aby z nadejściem wiosny można było rozpocząć prace budowlane. Nie wpłynie to jednak znacząco na termin realizacji robót budowlanych.

Jednocześnie zapewniam Pana, że jeżeli pozwolą na to warunki atmosferyczne, jeszcze przed zimą ulice Zielona i Traugutta będą poddane równaniu.

 

Pytanie:

 Witam,

Pytanie odnośnie komunikacji z TGW DĘBE:

Dlaczego pomimo tego że gmina Pomiechówek nie prowadzi w Dębe szkoły ich autobus podwozi młodzież do szkoły średniej a nasza gmina Serock żałuje paru złotych na dojazd przez zaporę na zajezdnię przy szkole ,tłumaczenie że to nie nasza gmina jest bez sensu, im to się opłaca a nam nie? Przecież do Dębego chodzą też nasze dzieci po to jest LGD ZALEW ZEGRZ. żeby zapinać takie tematy-lepiej przekażcie składkę z LGD na dojazd przez zaporę to młodzież będzie z tego korzystać .

Łukasz (25.10.2017 r.)

Odpowiedź:

Szanowny Panie Łukaszu

Bardzo dziękuje za przedstawione uwagi. W odpowiedzi na pytanie pragnę poinformować, że  jesteśmy na etapie analizy wpływających do urzędu wniosków dotyczących zmian w obecnie funkcjonujących trasach Lokalnej Komunikacji Autobusowej na terenie Miasta i Gminy Serock. Jednakże mając na uwadze Pana propozycję w chwili planowania wprowadzenia korekty w obecnie funkcjonujących rozkładach jazdy będziemy mieć na uwadze proponowaną sugestię należy jednak pamiętać, że każda wnoszona uwaga dotycząca wprowadzenia zmian musi być skonfrontowana z rzeczywistymi możliwościami jej wcielenia w życie.

 

Pytanie:

Witam Panie Burmistrzu, mam pytanie - kiedy zostanie naprawiona droga gminna Nr 454 ul. Gajowa oraz droga 439/16 Są tak doły, że można nogi połamać i koła od samochodu zniszczyć !!! Będę wdzięczna za odpowiedź i mam nadzieję, że przed zimą da się zasypać dołki .Bardzo proszę o naprawienie tylko dołków. Co roku dzwonię do MZGK i bez efektu już trzeci rok. Przy okazji chciałam zapytać czy ul. Gajowa lub od Gajowej do ul. Zegrzyńskiej 11 doczekamy się przyłącza kanalizacyjnego (ścieków). Czekam na odpowiedź.

Barbara ( 05.11.2017 r.)

Odpowiedź:

Szanowna Pani Barbaro,

Nawierzchnia gruntowa ul. Gajowej w Jachrance zostanie naprawiona w listopadzie br. Naprawa polegać będzie uzupełnieniu zagłębień i nierówności kruszywem. Jeżeli chodzi o budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Gajowej w Jachrance, z przykrością muszę poinformować, że obecnie nie planujemy takiej inwestycji. Obecnie posiadamy kilkanaście dużych projektów z tej branży i to te właśnie musimy w pierwszej kolejności zrealizować.

Pytanie:

Dzień dobry
Czy wyłoniony został wykonawca drogi przy ulicy Traugutta i Zielonej? Czy możemy spodziewać się w najbliższym czasie naprawy istniejącej już drogi przy tych ulicach?  W tym momencie jest tam tyle dziur, że ciężko przejechać wózkiem dziecięcym a co dopiero samochodem.

Robert (12.11.2017 r.)

Odpowiedź:

Szanowny Panie Robercie

Niestety do dnia dzisiejszego nie wyłoniono wykonawcy budowy ulic Traugutta i Zielonej w Serocku. Planuje się, że z początkiem przyszłego roku zostanie ponownie ogłoszony przetarg dotyczący tej inwestycji, tak aby wiosną można było rozpocząć prace budowlane.

Pytanie:

Szanowny Panie Burmistrzu,
Na przełomie września / października br. wysłałam do Państwa pytanie odnośnie oświetlenia i poprawy stanu nawierzchni ulicy Spacerowej w Kani Nowej. Do tej pory nie ma na Państwa stronie odpowiedzi (po wysłaniu pytania otrzymałam automatyczne elektroniczne potwierdzenie rejestracji mojego pytania). Bardzo proszę o odpowiedź kiedy planowane jest założenie oświetlenia na ul. Spacerowej. Dwa lata temu, razem z mieszkańcami tej ulicy złożyliśmy pismo w Urzędzie Gminy odnośnie rozpatrzenia możliwości założenia oświetlenia. Ta inwestycja nie zmieściła się w budżecie na 2017 rok, mamy więc nadzieję,że będzie to możliwe w najbliższym roku. Bardzo proszę o jak najszybszą odpowiedź, czekam już ponad miesiąc czasu. Z poważaniem,

Anna, ( 08.11.2017 r.)

Odpowiedź:

Szanowna Pani Anno,

Inwestycja związana z budową oświetlenia na ulicy Spacerowej w Kani Nowej została wprowadzona do projektu budżetu na rok 2018. Oznacza to, że w przypadku przyjęcia przez Radę Miejską w Serocku uchwały budżetowej w formie zaproponowanej przez Urząd, w roku przyszłym przystąpimy do realizacji pierwszego etapu zadania, jakim jest przygotowanie wymaganej przepisami prawa dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę podjęte zostaną działania mające na celu zabezpieczenie środków finansowych na wykonanie robót budowlanych. Mając na uwadze dotychczasowy tryb realizacji zadań inwestycyjnych przewidujemy, że budowa oświetlenia powinna nastąpić w roku 2019. Odnosząc się natomiast do kwestii stanu nawierzchni ulicy Spacerowej chcemy poinformować, iż corocznie po zimie na większości dróg wykonywane są zabiegi związane z remontem ich nawierzchni poprzez wyrównanie lub doziarnienie. Wykonywany jest objazd dróg w celu oceny ich stanu technicznego i kwalifikacji do remontu. Remonty natomiast wykonywane są w pierwszej kolejności na drogach o największym natężeniu ruchu pojazdów oraz w takim zakresie na jaki pozwalają dostępne środki finansowe. Mając na uwadze Pani zgłoszenie, dokonamy oceny stanu technicznego nawierzchni ulicy Spacerowej i w przypadku wystąpienia konieczności jej remontu dołożymy starań aby wykonać go w okresie wiosennym 2018.

Pytanie:


Panie Burmistrzu, bardzo Pana cenię, ale jednego zrozumieć nie mogę. Dlaczego przez ponad 20 lat piastowania stanowiska burmistrza nie zrobił Pan porządnego remontu w szkole podstawowej w Serocku?
Proszę odpowiedzieć - kiedy po raz ostatni był Pan w suterenie szkoły?
Widział Pan w jakim stanie są szafki szkolne? Proszę odpowiedzieć na pytanie. Szafki, które dziś są standardem praktycznie w każdej szkole, u nas wciąż jeszcze są udogodnieniem, które przysługuje niewielu uczniom... i to szafki w takim stanie! Toż to hańba! Proszę pójść zobaczyć i odpowiedzieć sobie na pytanie czy byłoby Panu to nadal obojętne gdyby Pana dzieci chodziły do szkoły. Ja się wstydzę tych szafek przed moim dziećmi. Jestem w stanie kupić im nowe szafki, ale dyrekcja na to nie pozwala. Mam nadzieję, że przespaceruje się Pan do szkoły i zobaczy na własne oczy, o czym mówię. Stan szafek w szkole woła o pomstę do nieba!
Druga sprawa jak już Pan tam będzie proszę sobie, i mi, odpowiedzieć na pytanie czy nie przeszkadza Panu smród, który roznosi się po szkole? Pan wejdzie i wyjdzie a dzieciaki siedzą w tym smrodzie często przez 6 godzin! Nie da die wytrzymać w takich warunkach. Jak Pan, tak dobrze zarządzający gmina człowiek mógł zgodzić się na to, żeby przez ponad dwadzieścia lat nie zrobić porządku z tym syfem?
Trzecia sprawa - już nie na temat szkoły. Kiedy ostatni raz był Pan na spacerze nad wodą? Proszę uczciwie odpowiedzieć. Nie pracownicy Pana, tylko Pan osobiście. Kiedy szedł Pan po schodach przed tym domem, w którym rzekomo nocował Picasso - schodami nad rzekę? Wie Pan w jakim te schody są stanie? Mnie, sprawnej osobie, trudno się po nich wspiąć, a w sobotę mijałem kobietę, która bezskutecznie próbowała wciągnąć po zupełnie rozwalonym podjeździe wózek z dzieckiem, na górę. I całe szczęście, że tamtędy szedłem, we dwójkę jakoś daliśmy radę! Podjazd jest tak strasznie zniszczony, że naprawdę cud, że jeszcze żaden wózek się stamtąd nie zsunął!
Nadbrzeże od tych schodów w stronę mola jest zarośnięte chaszczami, kostka w takim zakolu z ławkami (nieopodal chodnika, który prowadzi do kościoła) jest obrzydliwie brudna, podobnie w drugim zakolu, bliżej plaży... Pomost przy molo - zresztą co ja będę Panu mówił, wybierze się Pan na spacer, to sam Pan zobaczy.
Proponuję wrócić ulicą Zdrojową na górę i zauważyć, co wandale zrobili z drewnianym mostkiem przy „źródełku”.
Nie odpuszczę Panu tych tematów. Szczególnie w roku wyborczym.
Proszę się nie denerwować tą „krytyką”, bo ona będzie tak naprawdę Panu pomocna.
Uszanowania.

Wojciech (23.10.2017 r.)

Odpowiedź:

Szanowny Panie Wojtku,

w Szkole Podstawowej w Serocku uczniowie korzystają w szatni z szafek oraz z szatni w wydzielonych pomieszczeniach.

Część szafek szkolnych jest własnością szkoły, a część jest własnością rodziców uczniów, którzy przed laty podjęli inicjatywę wyposażenia uczniów w szafki. Taki system nastręcza wiele trudności, jednym z nich jest dbałość o stan techniczny szafki.

W związku z powyższym planujemy zakup szafek przez szkołę, które będą w jej dyspozycji oraz wyeliminowanie z systemu szkolnego szafek należących do rodziców uczniów.

Jeżeli chodzi o poruszony problem „smrodu, który roznosi się po szkole” informuję, iż w ubiegłym roku oraz w tym zostały częściowo przebudowane odcinki kanalizacji szkolnej oraz zamontowano filtry węglowe w celu wyeliminowania okresowych nieprzyjemnych zapachów w szkole. W 2016r. zmodernizowano także wentylację mechaniczną w kuchni szkolnej, w celu ograniczenia zapachów kuchennych.

Kontrole sanitarno – higieniczne szkoły w 2016r. oraz aktualny stan w szkole wskazują na zachowanie właściwego stanu sanitarno – higienicznego.

Nie mniej sytuacja w szkole będzie na bieżąco monitorowana i kontrolowana.

Odnosząc się do kwestii schodów, prowadzących od ulicy Rybaki w kierunku wody, w okolicach budynku w którym nocował Picasso, wiem, że nie są w najlepszym stanie. W bieżącym roku nie uda nam się już ich poprawić, ale pragnę Pana poinformować, że ich rewitalizacja została zaplanowana na kolejny rok.

Jeśli chodzi o utrzymanie czystości i porządku w tym pielęgnację zieleni, mamy świadomość, iż jest jeszcze wiele do zrobienia. MGZGK wykonuje prace nie tylko na terenie miasta, ale również na terenie licznych sołectw. Prace są wcześniej planowane i sukcesywnie wykonywane. Pana sugestie zawarte w piśmie weźmiemy pod uwagę. Część została już zrealizowana.

Dewastacje na terenach publicznych niestety się zdarzają. Odpowiedzialne służby najszybciej jak to jest możliwe przystępują do ścigania sprawców, a następnie do naprawy zniszczonych elementów. Tak też było w przypadku „mostka” na ul. Zdrojowej. W chwili obecnej jest naprawiony.

 

 

 

Pytanie:

Dzień dobry
Czy znana jest przybliżona data rozpoczęcia budowy Centrum Sportu w Serocku?

Iwona (18.10.2017)

Odpowiedź:

Pani Iwono
Pomysł budowy Centrum powstał w poprzedniej perspektywie  finansowej Unii Europejskiej z nadzieją, że kolejna będzie porównywalna  i będzie można pozyskać zewnętrzne dofinansowanie na ten cel. Niestety ogłoszone programy nie wpisują się w tego rodzaju przedsięwzięcia, a środki krajowe są bardzo ograniczone. Gmina dodatkowo stoi przed wyzwaniami związanymi z dalszymi pracami przy rozbudowie i modernizacji obiektów oświatowych, inwestycji infrastrukturalnych- jak dalsza rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy, budowa  stacji uzdatniania wody, czy rozbudowa infrastruktury drogowej. Obecnie tego typu inwestycje są dla nas priorytetem. Mając na uwadze powyższe, budowę Centrum Sportu i Rekreacji musieliśmy odłożyć w czasie. Analizowane są przez nas różnego rodzaju rozwiązania, prowadzone są rozmowy z różnymi instytucjami, z którymi wspólnie moglibyśmy zbudować model finansowania tak dużej inwestycji. Jednak obecnie nie ma wypracowanego jednego wiodącego modelu, który pozwoliłby na rozpoczęcie budowy.   
 

 

 

Pytanie:

Czy planowana jest budowa sieci kanalizacyjnej wzdłuż ulicy Ogrodowej w Jadwisinie?

Jerzy (17.10.2017 r.)

Odpowiedź:

Panie Jerzy,

w odpowiedzi na Pana pytanie informuje, że w najbliższym czasie nie planujemy budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Ogrodowej w Jadwisinie. Obecnie posiadamy kilkanaście gotowych projektów z zakresu gospodarki ściekowej i te będziemy realizować jako pierwsze. Natomiast planowanie następnych inwestycji możliwe będzie po zabezpieczeniu środków w budżecie na zlecenie kolejnych projektów sieci sanitarnych.

Pytanie:

Witam, Uprzejma prośba o informację dotyczącą budowy kanalizacji w Serocku przy ulicy Jaśminowej. Pierwsze zapowiedzi dotyczyły roku 2016. Tymczasem kończy się rok 2017 i termin cały czas się oddala. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie z 21.01.2017 r., Urząd Miasta posiadał na początku tego roku pełną dokumentację oraz był na etapie pozyskiwania pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Legionowie. Czy pozwolenie zostało wydane, a także czy wydatki związane z budową są ujęte w budżecie na 2018 rok?
Przy ulicy Jaśminowej pojawiają się nowe domy jednorodzinne. Właściciele niektórych z nich wstrzymują się z wieloma inwestycjami (kostka brukowa itp.) czy nawet przeprowadzką, nie znając realnych terminów związanych z budową sieci kanalizacyjnej.

Anna (07.10.2017 r.)

Odpowiedź:

Pani Anno,

W odpowiedzi na Pani pytanie informuje, że termin wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Jaśminowej w Serocku będzie znany w grudniu 2017 roku, po zatwierdzeniu przez Radę Miejską w Serocku budżetu na przyszły rok i lata kolejne. W chwili obecnej jesteśmy w trakcie tworzenia budżetu i przedmiotowa inwestycja została przedstawiona jako propozycja do realizacji w 2018 roku. Jednocześnie informuje, że obecnie trwa postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę.

Pytanie:

Szanowny Panie Burmistrzu, proszę o pilną interwencję w sprawie drogi gminnej w Maryninie (dokładnie droga gminna łącząca ulice Cynamonową i Żaglową z drogą wojewódzką nr 622) w piątek 06.10.17 właściciel działki znajdującej się na zbiegu owej drogi gminnej i drogi wojewódzkiej 622 ogrodził swoją działkę twierdząc że droga gminna jest źle wytyczona i w ten uniemożliwił przejazd tą drogą. Codziennie z tej drogi korzystało wiele rodzin m.in. dowożąc dzieci do szkoły. Proszę o informację czy prawdą jest że droga gminna była źle wytyczona? Kiedy gmina na nowo wytyczy ten fragment drogi wraz z budową przejazdu? z kim w gminie możemy jako mieszkańcy rozmawiać w tej kwestii? proszę o dane kontaktowe.

Michał (10.10.2017 r.)

Odpowiedź:

 

Panie Michale

W odpowiedzi na Pana pytanie informuję, że po interwencji gminy przedmiotowa droga została rozgrodzona i przywrócona do ruchu. Jednak wskazać należy, że analiza dokumentacji geodezyjnej tego terenu wykazała, że po modernizacji ewidencji gruntów ślad drogi nie pokrywa się z ewidencyjnymi granicami działki drogowej. Z tego też powodu konieczna jest przebudowa zjazdu łączącego omawianą drogę z drogą wojewódzką. Przewiduje się, że nastąpi to w I połowie 2018 r.

 

 

Pytanie:

Witam Panie Burmistrzu, mam pytanie - kiedy zostanie naprawiona ul. Stokrotki w Serocku. Są tak powybijane dziury/doły, że można nogi połamać!!! Będę wdzięczna za odpowiedź i mam nadzieją na naprawę ulicy! Pozdrawiam,

Danuta (16.10.2017 r.)

Odpowiedź:

Szanowna Pani Danuto,

Nawierzchnia ul. Stokrotki w Serocku zostanie naprawiona w okresie listopad-grudzień br. Prace naprawcze zleci Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i będą one polegały na mechanicznym wyrównaniu i uzupełnieniu większych nierówności destruktem asfaltowym.

Pytanie:

Szanowny Panie Burmistrzu,
Zwracam się z pytaniem dotyczącym budowy kanalizacji na ulicy Jaśminowej w Serocku. Temat ten przewija się już od dwóch lat i póki co, kończy się przesuwaniem terminów w nieznaną przyszłość. Chciałbym również ponownie poruszyć temat nawierzchni na ulicy Jaśminowej, rozumiem, iż rozwiązanie docelowe ma szanse pojawić się tam po instalacji wszystkich mediów (a brakuje już tylko kanalizacji), ale do tego czasu należałoby doprowadzić istniejącą nawierzchnię do stanu używalności. Z Poważaniem,

Tomek (29.09.2017 r.)

Odpowiedź:

Szanowny Panie Tomaszu,

Termin wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Jaśminowej w Serocku będzie znany w grudniu 2017 roku, po zatwierdzeniu przez Radę Miejską w Serocku budżetu na przyszły rok i lata kolejne.
W chwili obecnej jesteśmy w trakcie tworzenia budżetu i przedmiotowa inwestycja została przedstawiona jako propozycja do realizacji w 2018 roku.

Nawierzchnia ul. Jaśminowej została wyrównana i uzupełniona destruktem asfaltowym w celu poprawy komfortu przejazdu.

Pytanie:

Witam,

Chciałam się zapytać o możliwość usprawnienia dojazdu do Szkoły Podstawowej w Zegrzu. Obecnie droga jest wąska, kręta a na poboczu stoi dużo zaparkowany samochodów co znacząco utrudnia mijanie się samochodów. Dodatkowo wzdłuż jednego z odcinka ustawione są duże kamienie co uniemożliwienie np. zjechanie na bok aby przepuścić autobus szkolny. W okolicy godziny 8 rano kiedy rodzice przywożą dzieci do szkoły pokonanie tego krótkiego odcinka drogi jest naprawdę trudne. Sytuacji nie rozwiąże ale na pewno poprawi zakaz parkowania w godzinach pracy szkoły co może skłoni Komendanta Centrum do zorganizowania parkingu dla pracowników i gości Centrum.
Rodzice dzieci ze Szkoły w Zegrzu liczą na pomoc :)

Agnieszka (29.09.2017 r.)

Odpowiedź:

Szanowna Pani

Zdajemy sobie sprawę, że droga dojazdowa do Szkoły w Zegrzu charakteryzuje się niewielką szerokością, co szczególnie w godzinach szczytu komunikacyjnego w znacznym stopniu zaburza płynność ruchu. Aby doprowadzić do zminimalizowania skutków obecnej geometrii drogi zostanie wprowadzona organizacja ruchu, która uniemożliwi parkowanie pojazdów w ciągu przedmiotowej drogi. Niezależnie od wprowadzenia takiego rozwiązania pod rozważania poddana zostanie kwestia przeprowadzenia przebudowy drogi dojazdowej do Szkoły w Zegrzu.

Pytanie:

Szanowny Pani Burmistrzu, od około roku jestem mieszkanką ul.Łąkowej na Cuplu. Miejsce jest niezwykle urokliwe i spokojne, co stwarza doskonałe warunki do wypoczynku. Jednak jest to również miejsce zamieszkania na stałe mojej rodziny i kilku innych - a jako takie wydaje mi się, że powinno mieć chociaż minimalne udogodnienia, aby nam to życie ułatwić. Myślę tu przede wszystkim o poprawieniu stanu drogi!!! To co się dzieje w tej chwili z nawierzchnią na ul. Łąkowej woła o pomstę. Wszelkie naprawy, które były w przeciągu tego roku wykonywane to po prostu prowizorka. Podobnie sprawa ma się z oświetleniem. Powiedzieć, że panują tu ciemności egipskie - to mało. Może jest szansa, aby założyć chociaż kilka punktów świetlnych wzdłuż ulicy. Z korespondencji Pana Burmistrza z mieszkańcami, wynika, że podobna prośba wypłynęła również od mieszkańców ul. Orzechowej na Cuplu i spotkała się z pozytywnym odzewem. Zwracałam również uwagę na uschnięte, uszkodzone drzewa, które zagrażają bezpieczeństwu. Po jednej z niedawnych letnich wichurek, aby przejechać swobodnie musieliśmy usuwać połamane konary i gałęzie. Podsumowując - mam niestety wrażenie, że jest to chyba najbardziej zaniedbana i zapomniana ulica w gminie. Rozumiem również, że część decyzji leży po stronie GDDKiA. Państwo jako urząd macie z pewnością większy wpływ na spowodowanie jakieś reakcji ze strony GDDKiA. Dziękuję i pozdrawiam.

Grażyna  (28.09.2017 r.)

Odpowiedź:

Szanowna Pani,

niestety w planach inwestycyjnych Gminy na najbliższe lata nie ma zadania polegającego na budowie nawierzchni utwardzonej ulicy w Łąkowej. Jednak Gmina, w ramach dysponowanych środków, stara się zapewnić możliwie najlepszą przejezdność wszystkim drogom gminnym – również ul. Łąkowej. W bieżącym roku nie jest to jednak łatwe z uwagi na wyjątkowo niekorzystne warunki atmosferyczne. Częste, intensywne i długotrwałe opady deszczu powodują przyspieszoną degradację dróg gruntowych. Ponadto opady deszczu powodujące duże zawilgocenie nawierzchni uniemożliwiają przeprowadzanie prac naprawczych w odpowiednich warunkach, co dalej przekłada się na ich trwałość. Obecny rok był jednak wyjątkowy pod względem ilości opadów. Przy normalnych warunkach atmosferycznych drogi gruntowe z terenu gminy Serock charakteryzują się dużo lepszym stanem technicznym.

Odnosząc się natomiast do kwestii oświetlenia ul. Łąkowej informuję, że zostanie ona poddana pod rozważania na etapie tworzenia planu inwestycji na najbliższe lata.

Jeśli chodzi o gałęzie zagrażające bezpieczeństwu oraz stan nawierzchni ul. Łąkowej - sprawa została przekazana do Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku celem podjęcia odpowiedniej interwencji.


 

Pytanie:

Witam! Chciałbym się dowiedzieć na jakim etapie jest proces podłączenia kanalizacji na ulicy Jaśminowej w Serocku. Jest to dla mnie bardzo ważne bo jestem na etapie budowy domu i chciałbym wiedzieć czy muszę w swoim budżecie (wysokości kredytu) zaplanować również koszty ewentualnej budowy szamba do czasu, podłączenia ulicy Jaśminowej do kanalizacji. Z góry dziękuje za odpowiedź.

Marcin ( 22.09.2017 r.)

Odpowiedź:

Szanowny Panie Marcinie,

Termin wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Jaśminowej w Serocku będzie znany w grudniu 2017 roku, po zatwierdzeniu przez Radę Miejską w Serocku budżetu na przyszły rok i lata kolejne.
W chwili obecnej jesteśmy w trakcie tworzenia budżetu i przedmiotowa budowa kanalizacji została przedstawiona jako propozycja do realizacji w 2018 roku.

Pytanie:

Panie Burmistrzu czy to prawda że w zamian za wydanie zgody na wycinkę kilkudziesięciu drzew przez firmę Portico w Zegrzu nakazał Pan ww firmie nasadzenie drzew w Serocku? Pozdrawiam.

Sławomir (21.09.2017)

Odpowiedź:

Odpowiadając na Pana e-mail z dnia 21 września 2017 roku informuję, że firma Portico Marina Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k. trzykrotnie występowała o uzyskanie zgody na usunięcie drzew
z terenu działki nr ew. 111/50 obr. 11 Jadwisin, położonej w miejscowości Zegrze, gm. Serock. Pierwszy wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 23 drzew firma złożyła w dniu 2 czerwca 2016 roku. Decyzją nr 310/2016 z dnia 25 lipca 2016 roku Burmistrz Miasta i Gminy Serock udzielił zezwolenia na usunięcie 19 sztuk drzew (bez naliczania opłat i bez uzależniania wydania zezwolenia na usunięcie ww. od wykonania nasadzeń zastępczych) oraz odmówił wydania zezwolenia na usunięcie 4 drzew z terenu ww. nieruchomości.
Kolejne zgłoszenie Portico Marina Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k. dotyczyło usunięcia połamanej przez wichurę Topoli kanadyjskiej. W dniu 15.07.2016 roku sporządzony został protokół upoważniający właściciela nieruchomości do usunięcia przedmiotowego drzewa w trybie natychmiastowym, nie później jednak niż do 15.08.2016 roku.
W dniu 10 stycznia 2017 roku Urząd Miasta i Gminy w Serocku na podstawie pełnomocnictwa  Portico Marina Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k. wystąpił z wnioskiem o uzyskanie zezwolenia
na usunięcie 4 drzew (1 Topoli włoskiej i 3 Robinii akacjowych), w związku z planowaną budową kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Zegrze, realizowaną przez gminę Serock.
W związku  z powyższym Burmistrz Miasta i Gminy Serock decyzją nr 13/2017 z dnia 6 lutego br. wydał zezwolenie na usunięcie 1 drzewa - Topoli włoskiej, uzależniając wydanie zezwolenia na usunięcie tego drzewa od wykonania nasadzeń zastępczych 4 drzew z gatunku Klon zwyczajny ‘Globosum’ na terenie pasa drogowego ul. Warszawskiej w Serocku. Jednocześnie w tej samej decyzji umorzył postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia
na usunięcie ww. trzech Robinii akacjowych, ponieważ obwody pni tych drzew, mierzone
na wys. 130 cm nie przekraczały 100 cm. Miejsce wykonania nasadzeń zastępczych wskazane w ww. decyzji jest zgodne z planem nasadzeń jaki Wnioskodawca przedłożył przy wniosku
na usunięcie przedmiotowych drzew.

Pytanie:
Dzień dobry,
Mam pytanie odnośnie nowo powstałych ścieżek rowerowych. Wyprawa na rowerach po Serocku jest super frajdą dla dzieci. Jest też coraz więcej ścieżek i to też ogromny atut. Przed Serockiem także pojawiły się dalsze odcinki ścieżki. Problem pojawia się natomiast jeżeli mieszka się po drugiej stronie rzeki np. w Kani Nowej. Aby przedostać się na most na Narwi trzeba pokonać poboczem spory kawałek drogi, z dziećmi robi się to już niebezpieczna wyprawa biorąc pod uwagę ruch tirów w tym miejscu. W związku z tym mam pytanie czy planowane jest wykonanie ścieżki rowerowej od mostu do choćby skrętu na Nową Wieś? Mam wrażenie, że mieszkańców zza rzeki traktuje się nieco inaczej niż pozostałą część gminy...Proszę o informację czy powstanie ścieżka i możliwa będzie bezpieczna jazda rowerem do Serocka?
Agata (28.08.2017r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,
informuję, że droga, o której Pani pisze znajduje się w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, w związku z czym Gmina nie może decydować o sposobie zagospodarowania takich terenów, ani o rodzaju infrastruktury tam budowanej.  
Z posiadanej przez nas wiedzy wynika, że GDDKiA nie planuje budowy ścieżek na odcinku od ronda w Wierzbicy do drogi powiatowej prowadzącej do Nowej Wsi. Zarządca drogi krajowej zobligował się natomiast do wybudowania w tym roku chodnika na odcinku od mostu na rz. Narew do skrzyżowania z ul. Mazowiecką wraz z zatoką autobusową w rejonie tego skrzyżowania. Pragnę jednak podkreślić, że inwestycja ta była poprzedzona wieloletnimi staraniami Gminy, które ostatecznie zaowocowały wyrażeniem przez GDDKiA woli podjęcia wspólnej z Gminą realizacji takiego zadania.
Dlatego też, mając na uwadze Pani prośbę informuję, że ponownie wystąpimy do GDDKiA – tym razem z  wnioskiem o rozpatrzenie możliwości budowy tras rowerowych w ciągu dróg krajowych na terenie gminy Serock.

Pytanie:
Wracając do sprawy ul. Książęcej w Jadwisinie mam następujące pytania:
1. Czy decyzja z dnia 6 kwietnia 2017 roku dotycząca przejęcia gruntów pod budowę kanalizacji się uprawomocniła?
2. Czy plan rozpoczęcia budowy na przełomie III i IV kwartału tego roku z terminem jej zakończenia na II kwartał 2018 roku. Jest aktualny?
3. Kiedy będzie rozpisany przetarg na wykonanie kanalizacji?
4. Czy budowa drogi będzie realizowana w 2018 roku?
Z pozdrowieniami
Andrzej (11.08.2017 r.)

Odpowiedź:
Panie Andrzeju w odpowiedzi na Pana pytanie informuje, że
Ad. 1 Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 6 kwietnia 2017 roku jest już prawomocna.  
Ad. 2 - 3 Przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej planujemy ogłosić i rozstrzygnąć jeszcze w 2017 roku. Jeśli warunki atmosferyczne pozwolą roboty budowlane rozpoczniemy jeszcze w tym roku, natomiast zakończenie prac przewidziane jest na 2018 rok.
Ad. 4 Planowany termin rozpoczęcia budowy ulicy Książęcej uzależniony jest od terminowego zakończenia przez Wykonawcę budowy kanalizacji. Postępowanie o zamówienie publicznym w celu wyłonienia wykonawcy robót drogowych zostanie uruchomione niezwłocznie po bezusterkowym odbiorze kanalizacji i przekazaniu jej do eksploatacji na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.

 

Pytanie:
Witam. Chciałbym zapytać Pana o latarnie w Jachrance przy ośrodku GUS nie działają wszystkie i są tak brudne i przepalone klosze ze ulica jest słabo oświetlona. Czy mamy złożyć podpisy i wymianę tego WSZYSTKIEGO ??
Dziękuję, Mariusz (05.08.2017 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Mariuszu,
dziękuję bardzo za przekazanie informacji o wystąpieniu awarii oświetlenia ulicznego. Pana zgłoszenie umożliwiło szybką lokalizację miejsca awarii i dokonanie naprawy nieświecących lamp. Odnosząc się natomiast do kwestii stanu technicznego opraw oświetleniowych muszę poinformować, że na chwilę obecną nie ma możliwości jego poprawy. Zainstalowane w przedmiotowym miejscu oprawy oświetleniowe są jednymi z najstarszych eksploatowanych opraw na terenie naszej gminy, w dodatku są wyposażone w barwione klosze, które pod wpływem warunków atmosferycznych ale również w efekcie zachodzenia procesów starzenia, stały się matowe i przepuszczają dużo mniej strumienia świetlnego niż gdy były nowe. Począwszy od roku 2016 podjęliśmy działania mające na celu poprawę efektywności energetycznej istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie gminy poprzez m.in. wymianę opraw oświetlenia ulicznego. W roku 2016 w ramach w/w zadania wymienione zostało 226 opraw zaś w roku bieżącym wymienione zostaną 153 oprawy. Na lata kolejne planowane są następne modernizacje oświetlenia i już dziś mogę zagwarantować, że wskazana przez Pana infrastruktura oświetleniowa będzie uwzględniona przy ich realizacji. 

Pytanie:
Panie Burmistrzu,
Ucieszyła mnie Pana odpowiedź na moją kwietniową prośbę w sprawie założenia oświetlenia na ulicy Orzechowej w Cuplu. Mam nadzieję, że na jesieni zostanie uchwalony budżet który będzie obejmował tą inwestycję. Trzymam kciuki. Chciałbym także zgłosić jeszcze jeden istotny z naszego punktu widzenia wniosek. Dotyczy to częstotliwości odbioru odpadów (tak zmieszanych jak przede wszystkim segregowanych z miejscowości Cupel. Odbiór dwa razy w miesiącu zmieszanych i tylko raz w miesiącu segregowanych to stanowczo za rzadko!!! Zwłaszcza w czasie obecnych letnich upałów stanowi to zagrożenie tak estetyczne jak i sanitarne. Foliowe worki, - jeśli składowane na dworzu są rozrywane przez zwierzęta a odpadki rozwlekane po okolicy. W pomieszczeniach zaś nie można tego składować. Wymaga to budowy altanek śmieciowych - na co nie każdego stać; Czy coś na to można poradzić???
Serdecznie pozdrawiam
Andrzej (01.08.2017 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Andrzeju,
poruszył Pan bardzo złożoną kwestię, która jest zależna i powiązana z wieloma czynnikami. Kwestię gospodarowania odpadami reguluje kilka przepisów i tak zaczynając od samego początku, w przepisach wykonawczych do ustawy Prawo budowlane mamy zapisy, które zobowiązują właściciela do wyznaczenia na terenie nieruchomości zabudowanej miejsca na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych, z uwzględnieniem możliwości ich segregacji (art. 22 Rozporządzenia w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie). Rozporządzenie to wskazuje rodzaje takich miejsc i za wystarczające należy uznać utwardzony plac, na którym możliwe jest ustawienie pojemników z zamykanymi otworami wrzutowymi. Kwestie obowiązku posiadania pojemników na odpady reguluje natomiast ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 5 ust. 1 pkt. 1), której zapisy zostały przeniesione również do Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miasto i Gmina Serock. Właściciele nieruchomości powinni unikać składowania odpadów komunalnych zmieszanych w workach, gdyż są narażone bezpośrednio na rozerwanie przez zwierzęta lub ptaki. I w końcu odnosząc się do sedna Pana pytania w sprawie częstotliwości odbioru odpadów, muszę z przykrością stwierdzić, że w chwili obecnej jest to niemożliwe. Odbiór odpadów realizuje firma wyłoniona pod koniec 2016 w drodze przetargu nieograniczonego – okres obowiązywania aktualnej umowy wynosi 2 lata i upływa z dniem 31 grudnia 2018 roku. Częstotliwość odbioru odpadów wraz z obowiązującym harmonogramem została zaś ściśle określona już w opisie przedmiotu zamówienia na etapie postępowania przetargowego i miała niewątpliwie wpływ na ceną za jaką Wykonawca świadczy obecne usługi. Należy mieć na uwadze, że zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów spowodowałoby podniesienie cen przez firmy odbierające odpady, co w konsekwencji wiązałoby się ze wzrostem opłat rocznych za odbiór odpadów komunalnych uiszczanych przez właścicieli nieruchomości do gminy. Niemniej jednak przyjrzymy się sygnalizowanemu przez Pana problemami i rozważymy przy ogłaszaniu nowego przetargu możliwość zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów w okresie letnim.

Pytanie:
Szanowny Panie Burmistrzu.
Chciałem uprzejmie zapytać, czy po remoncie głównej ulicy w Serocku nie pozostały elementy starego asfaltu i czy nie można by ich wykorzystać do kolejnego poprawienia stanu nawierzchni ulicy Popowskiej pomiędzy Kania Nową a Kanią Polską (gdyby całość została dodatkowo utwardzona walcem, to byłaby całkiem fajna nawierzchnia).
Pozdrawiam Darek (07.07.2017 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie
Informuję, że materiał pochodzący z frezowania nawierzchni ul. Warszawskiej i Pułtuskiej w m. Serock – Wierzbica został zagospodarowany na potrzeby remontów dróg, które wymagały najpilniejszej interwencji. Zapewniam przy tym, że nieustannie prowadzony jest monitoring stanu technicznego dróg gminnych, którego skutkiem jest  organizowanie doraźnych napraw i zabiegów utrzymaniowych odcinków, które tego wymagają. Ul. Popowska została poddana takim działaniom wiosną bieżącego roku.

Pytanie:
Dzień dobry
Na jakim etapie jest budowa drogi na ulicy Traugutta i Zielonej? Kiedy droga ma szanse powstać?
(Robert, 29.07.2017 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,
W ostatnim czasie został ogłoszony przetarg nieograniczony na budowę ul. Traugutta i ul. Zielonej w Serocku. Z uwagi na fakt, że wszystkie oferty przewyższały kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania – postępowanie unieważniono. Jesienią tego roku planuje się ponownie podjąć próbę wyłonienia wykonawcy budowy ulic Traugutta i Zielonej w Serocku.

Pytanie:
Panie Burmistrzu,
Super że taki program szczepień przeciw pneumokokom jest. Czy takie szczepienia nie mogą być realizowana przez gminny ośrodek zdrowia w Serocku? , przecież mamy do tego własne pielęgniarki, po co rodzice maja biegać między dwoma ośrodkami na szczepienia, nie od dzisiaj wiadomo że GOLDENMED jest dla klientów z grubszym portfelem, szczepionki na pneumokoki , czyli Sunflorix - 190 pln i Prevenar 270 pln / za takie ceny można się szczepić prywatnie/to dwie rynkowe szczepionki. Czy gminny ośrodek nie występował o zakup tych szczepionek?Ile płaci gmina za jedną szczepionkę firmie Goldenmed?
Łukasz, 09.08.2017 r.

Odpowiedź:
Panie Łukaszu,
zgodnie z ustawą z 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1793) programy polityki zdrowotnej mogą opracowywać, wdrażać, realizować i finansować jednostki samorządu terytorialnego. Wyboru realizatora tego programu dokonuje się w drodze konkursu ofert. Przepis ustawy jednoznacznie więc wskazuje na obowiązek wyłonienia wykonawcy gminnego programu w drodze konkursu ofert. Ustawa nie daje w tym przypadku możliwości „zlecenia” wykonywania programu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej (SPZOZ). SPZOZ w Serocku jest autonomicznym podmiotem leczniczym, powołanym do funkcjonowania przez samorząd gminny, którego działalność opiera się na kontrakcie zawartym z Narodowym Funduszem Zdrowia, a nie na budżecie Miasta i Gminy Serock.
W wyniku przeprowadzonego konkursu na realizację gminnego programu szczepień ochronnych przeciwko pneumokokom oferta złożona przez Centrum Medyczne Goldenmed uzyskała większą liczbę punktów i w związku z powyższym udzielono zamówienia ww. podmiotowi. Kryterium wyboru podmiotu realizującego program stanowiło wysokość stawki (wybór oferenta proponującego najniższą stawkę) za zaszczepienie jednego dziecka wraz z kwalifikacją lekarską przy uwzględnieniu proponowanych podobnych jakościowo zasobów kadrowych, rzeczowych oraz lokalowych niezbędnych do realizacji zadania.
Jednocześnie pragnę zaznaczyć, iż realizator programu zdrowotnego zobowiązany został do zapewnienia zasobów kadrowych, rzeczowych i lokalowych niezbędnych do realizacji powierzonego zadania. Rodzice dzieci zgłaszających się do udziału w programie otrzymują bezpłatną kwalifikację lekarską oraz szczepionkę dla dziecka (szczepienia finansowane są z budżetu Miasta i Gminy Serock).

 

Pytanie:
Szanowny Panie Burmistrzu
W maju zadałem pytanie o możliwość budowy sieci kanalizacyjnej w Jadwisinie na ulicy Spacerowej. Poniżej przytaczam Pana odpowiedź: "w odpowiedzi na zadane pytanie informuję, że w 2012 roku gmina wyraziła Społecznemu Komitetowi Uzbrojenia Terenu w Jadwisinie zgodę na wspólną inwestycję polegającą na tym, że mieszkańcy opracują na własny koszt projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Spacerowej i ul. Cyprysowej w Jadwisinie, przekażą go nieodpłatnie gminie, a gmina w ciągu 3 lat od daty prawomocnego pozwolenia na budowę rozpocznie jego realizację. Do dnia dzisiejszego taka dokumentacja nie została przekazana do Urzędu Miasta i Gminy Serock, dlatego w Wieloletnim Planie Finansowym obejmującym lata 2017-2021 nie ma ujętej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Spacerowej w Jadwisinie."
Próbowałem się kiedyś dowiedzieć w ratuszu kto reprezentuje kto reprezentuje SPOŁECZNY KOMITET UZBROJENIA TERENU W JADWISINIE. Nie udało się. W związku z tym mam pytanie - czy mieszkańcy innych ulic w Jadwisinie oraz w pobliskich miejscowościach gdzie ostatnio trwały/trwają inwestycje związane z doprowadzeniem kanalizacji również zawiązywali podobne komitety i na własny koszty opracowywali koszt projektu sieci kanalizacyjnej? Czy taki komitet jest warunkiem koniecznym? A może przyczyna leży w tym, że na ulicy Spacerowej i Cyprysowej mieszka na stałe tylko kilka rodzin i inwestycja jest nieopłacalna?
Bardzo proszę o odpowiedź na powyższe pytania.
Pozdrawiam, Dariusz (26.07.2017 r.)

Odpowiedź:
Panie Dariuszu,
w odpowiedzi na zadane pytania informuję, że dotychczasowa korespondencja dotycząca budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Cyprysowej w Jadwisinie, kierowana była na adres przewodniczącej komitetu  Pani Bożenny Kańtoch. W korespondencji tej poruszaliśmy również kwestię opłacalności inwestycji. Wyjaśnialiśmy, że Gmina w pierwszej kolejności realizuje projekty na które ma możliwość uzyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, że ubiegając się o przyznanie dofinansowania musimy spełnić wiele warunków. Jednym z takich warunków jest opłacalność inwestycji liczona, jako ilość osób podłączonych do kanalizacji na 1 km sieci. Odnośnie konieczności zawiązania komitetu, informuję, że nie ma takiej potrzeby aby zlecić opracowanie projektu i przekazać go nieodpłatnie gminie do realizacji. Jednocześnie informuję, że w przypadku gdy nie ma sieci kanalizacji w drodze jest możliwość uzyskania dofinansowania na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków z Urzędu Miasta i Gminy w Serocku. Dodatkowych informacji odnośnie dofinansowania mogą Państwo uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w tut. Urzędzie.

Pytanie:
Panie Burmistrzu!
1.Kto był autorem wniosku o zmianie mpzp dla sekcji B w Dębe w 2014 roku, dotyczącego możliwości powstawania obszarów przemysłowych,kompostowni, spalarni, instalacji, schronisk dla psów?
W wyjaśnieniu piszecie "...Było to dla nas niezwykle ważne doświadczenie, które pokazało niedoskonałości zwłaszcza w obszarze komunikacji z mieszkańcami, a szczególnie z sołtysami i radnymi. Stosowanie bardziej skutecznych sposobów informowania społeczności lokalnej mogłoby zapewne zapobiec powstawaniu zaistniałej sytuacji."
Dlaczego autor wniosku nie powiadomił o tym sołtysów i radnych?
Dlaczego między komisją a radą gminy był tak bardzo krótki okres czasu/1 dzień/ na przedstawienie realnych zmian w mpzp?
Dlaczego po rozprawie w gminie od razu zamieszczono protokół w widocznym miejscu a po radach gminy trzeba czekać nawet parę miesięcy na publikację?
Łukasz (04.07.2017 r.)

Odpowiedź:
W odpowiedzi na Pana zapytanie dotyczące udzielenia informacji kto był autorem wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dotyczących możliwości powstania obszarów przemysłowych w obrębie Dębe, pragnę poinformować, że stosowne dane nie mogą być udostępnione, ponieważ wnioski pochodziły od prywatnych właścicieli gruntów położonych obecnie na terenach funkcjonalnych U/P1, U/P2 oraz U/P3. Niemniej informacje te, w zakresie w jakim dopuszczają to przepisy z zakresu dostępu do informacji publicznej, mogą zostać udostępnione w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, poprzez wgląd do dokumentacji planistycznej, z opracowaniem i uchwalenia tego planu. Pragnę jednocześnie nadmienić, że w okresie przed przystąpieniem oraz w trakcie sporządzenia projektu planu, Urząd otrzymał ok. 100 wniosków dotyczących sekcji B, obejmujących obręby Bolesławowo, Dębe, Ludwinowo Dębskie, Stanisławowo, z czego 5 dotyczyło ściśle strefy określonej przez Pana jako przemysłowa. Zadane przez Pana pytanie „dlaczego autor wniosku nie powiadomił sołtysów i radnych” wyklucza poza sferę działalności organu opracowującego plan miejscowy, gdyż Urząd Miasta i Gminy w Serocku nie był autorem tych wniosków. Nadmieniam, że projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu w okresie od dnia 22.04.2014 r. do dnia 23.05.2014 r. W dniu 13.05.2014 r. odbyła się dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami oraz wyznaczony został termin składania uwag do dnia 12.06.2014 r. Uchwalenie planu miało miejsce w dniu 31.07.2014 r. Zainteresowani dokumentacją mieli tym samym do dyspozycji niemal 4 miesiące na zapoznanie się z jego treścią i składanie uwag. W procesie tworzenia planu aktywnie uczestniczyli również sołtysi miejscowości objętych tym dokumentem jak i radni. Na bazie niedawnych wydarzeń stwierdzono, że dotychczasowa forma informowania sołtysów o ważnych dla miejscowości inicjatywach nie sprawdziła się. Z tego powodu wdrażane będą nowe rozwiązania mające na celu zapewnić jak najlepszą formę obiegu informacji wśród zainteresowanych.

Pytanie:
Witam
Czy nie byłoby dobrym pomysłem ustawić foto-pułapki w okolicy przystanku autobusowego w Zegrzu? Wielokrotnie w niedziele późnym popołudniem i w poniedziałki wcześnie rano "nuworysze" wracający do warszawy zostawiają tam worki ze śmieciami. Kilku wzorcowo ukaranych za zaśmiecanie okolicy mogłoby skutecznie wystraszyć innych. W ramach wykonywania kary mogliby oczyszczać pobocza ze śmieci. Ponadto listę ukaranych umieścić na stronie urzędu. Pozdrawiam
Stanisław (26.06.2017 r.)

Odpowiedź:
Dziękuję za nadesłaną korespondencję i przedstawiony w niej problem. Przekazałem informację o istniejącej sytuacji w Zegrzu i zobowiązałem Komendanta Straży Miejskiej do rozważenia montażu foto pułapki oraz dyslokowania służby w tym rejonie. Jednocześnie otrzymałem zapewnienie, że w najbliższym czasie urządzenie rejestrujące obraz zostanie zamontowane.

Pytanie: Panie Burmistrzu,
czytając Pańskie odpowiedzi na pytania p. Krystyny na temat parkowania przy targowisku - rozwiązanie z czasowym zakazem parkowania stosowane jest np. w Warszawie wzdłuż ulicy Wybrzeże Helskie (przy ZOO). Zakaz został wprowadzony w 2011 roku i do dziś sprawdza się wyśmienicie. Jeśli chodzi o naszą Straż Miejską zadziwia mnie Pańska kuratela nad tą instytucją gdyż uważam i nie będę osamotniony ze zdaniem że Panowie Strażnicy żyją swoim życiem jak pączki w maśle. Niby ciągle patrolują okolice ale w cudowny sposób nie widzą łamania przepisów, aktów wandalizmu, uszkodzeń infrastruktury itp... Na przykład od dobrego tygodnia przy zachodnim wylocie ul. Głównej w Stasim Lesie jest wyrwany znak "ustąp pierwszeństwa". Znak stoi oparty o ogrodzenie - ile razy w tym czasie przejeżdżał patrol SM? Poważniejsze interwencje "ich nie dotyczą bo to sprawa Policji" więc można postawić pytanie - po co nam Straż Miejska skoro działa nieudolnie a zapewne sporo kosztuje? Ich pensje są opłacane z naszych podatków, może warto zapytać mieszkańców czy dalej chcą finansować ten paramilitarny twór czy pieniądze przeznaczyć np. na wsparcie serockiego komisariatu - przynajmniej funkcjonariusze Policji przedstawiają większy poziom znajomości prawa, przepisów i odwagi.
Marek (21.06.2017 r.)

Odpowiedź:
Dziękuję za nadesłaną korespondencję. Rozumiem Pana stanowisko i oczywiście ma Pan prawo mieć własne zdanie. Czasowe zezwolenie na parkowanie dokoła targowiska spowoduje odwrotny skutek, parkowanie na chodnikach i miejscach wyłączonych z ruchu pojawi się również w pozostałe dni. Taka sytuacja była testowana w przeszłości z ulicą Wolskiego. Cały czas pracujemy nad rozwiązaniem tego problemu. Dla potrzeb, w dni targowe udostępnione zostały parkingi przy szkołach na ulicy Wolskiego, jak również zmieniono organizację ruchu na ulicy Zdrojowej i utworzono dodatkowe miejsca parkingowe. Jednocześnie na ulicy Radzymińskiej funkcjonuje plac parkingowy, który został wykonany w zeszłym roku, a nie jest zupełnie wykorzystywany. Rozdawane były (i są) ulotki przez Straż Miejską ze wskazaniem dostępnych miejsc parkingowych. Proponowane obecnie parkingi nie są oddalone w znacznej odległości od targowiska i przygotowane celowo, aby zwiększyć ilość miejsc parkingowych dla kupujących i turystów. Znak o którym Pan napisał, został zgłoszony do odpowiednich służb, o czym zapewnił mnie Zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Serocku. Proszę mi wierzyć, strażnicy na bieżąco zgłaszają wszelkiego rodzaju usterki oświetlenia, awarie oraz uszkodzone znaki drogowe, a niektóre sami naprawiają na przykład obracają tarcze, które zostały przez nieznane osoby przekręcone. Jeżeli chodzi o wsparcie miejscowego komisariatu to proszę mi wierzyć, że jest wspierany na bieżąco. Poruszył Pan również „znajomość prawa”, ale pragnę zauważyć, że zadania i obowiązki Policji oraz Straży Miejskiej regulują zupełnie inne akty prawne.   

Pytanie:
Dzień dobry,
czy planują Państwo w niedalekiej przyszłości jakiekolwiek inwestycje związane z utwardzeniem ul. Józefa Nodzykowskiego? W chwili obecnej droga posiada liczne uszkodzenia i nierówności. Nie wspominając o wszechobecnym kurzu.
Pozdrawiam Ilona (05.07.2017 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,
Na dzień dzisiejszy nie ma planów budowy ul. Nodzykowskiego w Serocku. Obecnie trwają prace mające na celu  ogłoszenie przetargu nieograniczonego na budowę ul. Traugutta i Zielonej położonych w  tamtej części miasta. Mam nadzieję że realizacja takiej inwestycji nie pozostanie bez znaczenia również dla mieszkańców ul. Nodzykowskiego.

Pytanie:
Dzień Dobry Panie Burmistrzu czy podpisanie umowy na budowę punktów świetlnych Dosin ul. Długa ,oznacza że również zostanie zrealizowana i ul borówkowa ,bardzo wszyscy mieszkańcy by się ucieszyli i wieczorem poczuli bezpieczni.
(Anna, 04.07.2017 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Anno,
potwierdzamy iż, w ramach podpisanej umowy na opracowanie dokumentacji projektowej budowy punktów świetlnych Dosin ul. Długa, wykonana zostanie również dokumentacja budowy oświetlenia m.in. na ulicy Borówkowej w Dosinie. Proszę jednak zauważyć, że w roku bieżącym zadanie to obejmuje jedynie wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, stanowiącej podstawę do wystąpienia w pierwszej kolejności z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę, a następnie – po zabezpieczeniu środków finansowych w budżecie gminy na rok 2018 lub lata kolejne – wszczęcie procedury przetargowej mającej na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.  

Pytanie:
Witam.
Bardzo miło,że będzie w Serocku nowa nawierzchnia, chodniki itp. mam tylko pytanie czy krawężniki nie są zbyt wysokie dla osób niepełnosprawnych na wózku? Jestem osobą w pełni sprawną,ale stojąc autem dzisiaj ze względu na ruch wahadłowy mam wrażenie,że krawężniki przy przejściach szczególnie na wysepkach są zbyt wysokie wysokie. Czy spełniają one wymagania i posiadają odpowiednie atesty dla takich osób? Czy nie powinny być zlikwidowane w miejscu przechodzenia , a jedynie być w miejscach na wysepkach otaczających samą komunikację pieszą. Proszę o informację gdzie mogę przeczytać takie atesty, wymagania i czy firma , która wygrała przetarg spełnia te wymagania.
Anna (21.06.2017 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,
Pragnę Panią poinformować, że roboty drogowe w ciągu ulic Warszawskiej i Pułtuskiej w Serocku nie są jeszcze zakończone. W dniu, w którym otrzymaliśmy od Pani wiadomość,  na większości odcinków nie była jeszcze wykonana ostatnia warstwa bitumiczna dlatego też krawężniki były znacznie wyniesione ponad nawierzchnię. W dniu dzisiejszym, w miejscach gdzie została ona już ułożona krawężniki na przejściach wyniesione są na wysokość maksymalnie 2 cm ponad jezdnię. Odnosząc się natomiast do kwestii kwalifikacji wykonawcy prac informuję, że zostały one zweryfikowane na etapie badania oferty przetargowej. Jej pozytywny wynik był jednym z warunków udzielenia zamówienie tej właśnie firmie.

Pytanie:
Witam,
uprzejmie proszę o informację, czy i kiedy zamierzają Państwo usunąć przeszkodę w postaci ogrodzenia posesji ustawionego w ulicy Niskiej. Stwarza to ogromne zagrożenie dla ruchu szczególnie dla osób nie wiedzących o tej kuriozalnej sytuacji, jadących szczególnie we kierunku ul. Brukowej. Pytanie, kto będzie odpowiadał za szkodę w razie ewentualnego wypadku w postaci wjechania w tą przeszkodę , która stwarza realne zagrożenie dla ruchu na tej publicznej przecież drodze,
pozdrawiam, Piotr (22.03.2017 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,
Sytuacja o której Pan pisze powstała w wyniku ogrodzenia jednej z nieruchomości zgodnie z przebiegiem granic ewidencyjnych, podczas gdy nieruchomość sąsiednia ma ogrodzenie cofnięte w stosunku do rzeczywistej granicy. Niestety nie mamy podstaw do wymuszenia na właścicielu nieruchomości, który prawidłowo ogrodził swoją działkę, przebudowy tego ogrodzenia. Pas drogowy ul. Niskiej niestety charakteryzuje się niedostatecznymi szerokościami. Jest to pozostałość  dawnego układu urbanistycznego centrum miasta. Obecne przepisy z zakresu dróg publicznych narzucają określone wymagania co do szerokości jezdni, poboczy czy w ogóle pasów drogowych. Nie stanowią one jednak  bezpośredniej podstawy do regulowania jego szerokości poprzez ingerencję w grunty stanowiące własność prywatną. Wyjątkiem od tej reguły jest budowa nowej drogi w trybie tzw. „specustawy drogowej”, na mocy której możliwe jest dokonanie wydzielenia pasa gruntu z przeznaczeniem na drogę. Należy tu zwrócić uwagę, że w takim przypadku konieczne jest zaprojektowanie drogi  co najmniej o minimalnych wymaganych szerokościach jezdni i poboczy (łącznie dla dwukierunkowej jezdni – 6,5m). Przenosząc to na realia ul. Niskiej taka inwestycja wiązałaby się z wywłaszczeniem znacznych powierzchni (w tej chwili szerokość pasa drogowego jest zmienna i w najwęższych miejscach wynosi niespełna 3,0 m). Jest to sprawa wymagająca głębszych analiz i konsultacji głównie z uwagi na konieczność znacznej ingerencji w grunty prywatne ale także w związku z występowaniem w tym rejonie strefy ochrony urbanistycznej historycznych elementów rozplanowania miasta. Mając jednak na uwadze bezpieczeństwo zapewniam Pana, że wystąpimy do właściciela ogrodzenia o którym mowa, z prośbą o umożliwienie umieszczenia na nim odpowiedniego oznakowania pionowego ostrzegającego kierujących pojazdami o zwężeniu drogi.

Pytanie:
Witam
czy istnieje możliwość stworzenia ścieżki pieszo/rowerowej przy samym ogrodzeniu Parku Radziwiłłów wzdłuż Warszawskiej. Pięknie połączyłyby się dwa chodniki przerwane właśnie w tym miejscu. Byłoby super przejechać/przejść prosto od Serocka do Zegrza bez wdrapywania się na wiadukt. Jest to krótki odcinek którego brakuje. Miejsce wzdłuż ogrodzenia jest. Prośba o realizację.

Marek (21.05.2017 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,
Nie sposób nie zgodzić się z Pana stanowiskiem, że ścieżka rowerowa z Serocka do Jadwisina byłaby znacznym ułatwieniem dla rowerzystów. Niestety, zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Jadwisin, a także przepisami odrębnymi, nie ma możliwości budowy utwardzonej ścieżki rowerowej na terenie parku. Jedyna możliwa lokalizacja to pas drogowy drogi krajowej. Wiąże się to jednak z licznymi warunkami koniecznymi do spełnienia zarówno technicznymi (konieczność zachowania minimalnej odległości od krawędzi jezdni oraz szerokości ścieżki), jak i formalnymi takimi jak chociażby zgoda zarządcy drogi (Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad) na zlokalizowanie takiego obiektu w pasie drogowym drogi krajowej. Należy przy tym zauważyć jeszcze jedną o ile nie najistotniejszą trudność – zbyt mała ilość miejsca i wysoka przeciwskarpa rowu na odcinku około 150 m powoduje, że zlokalizowanie ścieżki w całości w pasie drogowym może nie być możliwe. Mając jednak na uwadze Pana wystąpienie przyjrzymy się bliżej temu pomysłowi podejmując rozmowy z instytucjami, które zarządzają terenami, na których ewentualnie miałaby być zrealizowana ścieżka, w tym przede wszystkim skierujemy wniosek do GDDKiA o zgodę na realizację takiego przedsięwzięcia.

Pytanie:
Szanowny Panie Burmistrzu W raz z rodziną mieszkam w gminie Serock od 9 lat i muszę przyznać , że znaleźliśmy tzw “swoje miejsce”. Z Serockiem , Narwią , Zalewem ….związani byliśmy “od zawsze” ,dlatego wybór co do miejsca zamieszkania był jednomyślny. Cieszy mnie fakt , że gmina bardzo prężnie się rozwija , gdzie najlepszym przykładem są nowo powstałe markety , wymiana nawierzchni asfaltowej, zagospodarowane skwerki, alejki z mnóstwem zieleni, oraz za co bardzo dziękuję – oświetlenie na ulicy Wiosennej (latarnie) i to naprawdę cieszy , natomiast jest jeszcze druga strona , która raczej przysparza zmartwień, mnie jako mieszkanki ul. Wiosennej w Wierzbicy. Pierwsza kwestia to brak kanalizacji . W 2015 r na przełomie czerwca i lipca, na naszym osiedlu, pojawili się przedstawiciele z Urzędu z Serocka, z informacją, że planowane są przyłącza do kanalizacji miejskiej. Do dnia dzisiejszego, jako mieszkańcy, nie mamy żadnych informacji co do ewentualnego terminu rozpoczęcia inwestycji. Dlaczego nie ma także żadnych informacji na stronie Miasta i Gminy Serock, konkretnie o naszej ulicy? Zapewniano mnie wówczas , że w ciągu roku, najdalej dwóch lat ta inwestycja będzie zrealizowana. Proszę w tej sprawie o konkretną odpowiedź- kiedy planowane jest rozpoczęcie prac przyłączeniowych do kanalizacji miejskiej w Wierzbicy przy ulicy Wiosennej. Druga kwestia to walące się betonowe przęsła z ogrodzenia firmy SADPOL, ogrodzenie przewraca się bezpośrednio na ulicę Wiosenną. Wiem i zdaję sobie sprawę , że ogrodzenie nie jest własnością Urzędu, natomiast chciała bym aby pomógł nam Pan w tej sprawie. Wspomniane ogrodzenie jest w bardzo mocno opłakanym stanie, betonowe przęsła, niczym radem jak z obozu koncentracyjnego z poprzerywaną starą zardzewiałą siatką , po prostu straszą i stwarzają zagrożenie a nie zabezpieczają w jakikolwiek sposób terenu tej firmy. Przęsła leżą, resztki podartej siatki sterczy z bardzo ostrymi pordzewiałymi krawędziami i nikt kompletnie się tym nie interesuje, ponadto właśnie te przęsła przez to, że leżą , pozabierały od strony SADPOL-u, kawałek z naszej i tak dość wąskiej ulicy. Parę miesięcy temu dzwoniłam do opisanej firmy, ale niestety z przykrością stwierdzam, że tam nie ma z kim rozmawiać . Odsyłano mnie „Pani zadzwoni pod ten nr ….” albo Pani zadzwoni tam i na koniec usłyszałam, że ich to nie obchodzi , oni są od roślinek a nie od ogrodzeń. I nic się nie dowiedziałam a ogrodzenie dalej leży, nawet coraz bardziej leży i stwarza zagrożenie. Przecież są przepisy regulujące tego typu sprawy w sytuacji kiedy jest zagrożenie. Na naszym osiedlu jest sporo dzieci, które bawią się właśnie w pobliżu tego „cudnego” ogrodzenia. Proszę o pomoc ze strony Urzędu w tej kwestii.
Pozdrawiam, Anna (06.06.2017 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Anno na początku chciałbym wyrazić ogromną rodność, że zdecydowała się Pani wraz z rodziną zamieszkać w naszej gminie na stałe. Cieszy nas, że nasz codzienny trud sprawia, że mieszkańcom żyje się tu dobrze i widzą potencjał w naszej gminie na przyszłość. Odnośnie  budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Wiosennej informuje, że w grudniu 2016 roku złożyliśmy wniosek o przyznanie dofinasowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie, które obejmowało swym zakresem budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Wiosennej. Wniosek ten przeszedł pozytywnie ocenę formalną, byliśmy na liście oczekujących, ale w końcowej fazie okazało się, że środków dla nas zabrakło. Mając na uwadze zatem fakt, że istnieją jeszcze inne źródła finansowania tego rodzaju inwestycji została podjęta decyzja, że projekt kanalizacji sanitarnej w ulicy Wiosennej w Wierzbicy zostanie złożony na pierwszy z możliwych naborów. Odnosząc się do drugiej z kwestii sygnalizowanych przez Panią, w pytaniu z dnia 6 czerwca 2017 roku, dotyczącej ogrodzenia terenu należącego do firmy SADPOL, graniczącego z ulicą Wiosenną od strony zachodniej pragnę Panią zapewnić, że zostały podjęte kroki zmierzające do zwrócenia uwagi właściciela terenu na zły stan techniczny tego ogrodzenia, a także wynikające z niego potencjalne niedogodności i zagrożenia dla mieszkańców Państwa i sąsiednich ulic. Wobec otrzymanego sygnału, wyznaczeni pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Serocku dokonali oględzin rzeczonego ogrodzenia, sporządzając dokumentację fotograficzną dokumentującą jego stan. Pragnę zauważyć, że przy obecnej szerokości ul. Wiosennej, na chwilę obecną przedmiotowe ogrodzenie w żadnym stopniu nie powinno utrudniać poruszania się nią. Nie mniej, biorąc pod uwagę potencjalne zagrożenia jakie mogą powodować zardzewiałe pozostałości siatki, skieruję do właściciela tego terenu stosowne pismo, zwracające uwagę na konieczność właściwego utrzymania posiadanych urządzeń budowlanych.

Pytanie:
Szanowny Panie Burmistrzu pytałem już o chodnik przy ulicy pięknej w miejscowości Skubianka, twierdzi Pan że nie ma takiej możliwości gdyż ulica jest za wąska a może by pomyśleć o węższym chodniku gdyż tam spacerują się rodziny z dziećmi, progów zwalniających nadal nie ma! Oświetlenie miało być na całej ulicy a jest robione w końcowym odcinku o co chodzi?
Pozdrawiam Piotr (26.06.2017 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Piotrze,
minimalne szerokości chodników określa Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. W przypadku chodnika zlokalizowanego przy jezdni minimalna szerokość wynosi 2,0m, chodnik odsunięty od jezdni może mieć szerokość 1,5 m. Obecna szerokość pasa drogowego ulicy Pięknej na odcinku od ul. Zegrzyńskiej do ul. Rumiankowej nie pozwala na budowę chodnika, nawet tego węższego. Nie zgodzę się natomiast z Pana stwierdzeniem, że na ulicy Pięknej nie ma progów, gdyż w roku ubiegłym został wykonany tam jeden próg zwalniający, który powoduje uspokojenie ruchu na ulicy. Oczywiście kierowców bez wyobraźni nie brakuje i niestety na to „lekarstwa” nie ma. Co się zaś tyczy budowanego oświetlenia, to chciałbym wskazać, iż zadaniem tym został objęty odcinek ulicy gdzie po pierwsze istnieje zabudowa, po drugie szerokość pasa drogowego pozwala wybudować oświetlenie nie kolidujące w przyszłości z ewentualną budową chodnika. Oczywiście, na odcinku od ul. Zegrzyńskiej do ul. Rumiankowej, może i udałoby się zmieścić słupy oświetleniowe, ale w przypadku budowy chodnika, trzeba by było wszystkie je przestawiać. Z ekonomicznego punktu widzenia budowa oświetlenia na tym odcinku jest nieuzasadniona. Liczę że przedstawiona przeze mnie argumentacja spotka się z Pana akceptacją i zrozumieniem. Jednocześnie zachęcam do wykorzystywania środków z funduszu sołeckiego na realizację inwestycji priorytetowych dla Państwa wsi.

 

 

Pytanie:
Szanowny Panie Burmistrzu,
Jak wygląda sprawa realizacji dalszej części kanalizacji sanitarnej w Stasim Lesie przy ul. Słonecznej (część ulicy od ul. Głównej)? Kiedy roboty te będą prowadzone?
Pozdrawiam
Sylwia (30.06.2017 r.)

Odpowiedź:
Pani Sylwio odnośnie budowy sieci kanalizacji w ulicy Słonecznej w Stasim Lesie informuje, że w lutym 2017 roku złożyliśmy wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o przyznanie dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Dlatego obecnie nie jesteśmy w stanie dokładnie odpowiedzieć na pytanie kiedy rozpoczniemy budowę, ponieważ uzależnione jest to od tego czy zostanie nam przyznane dofinansowanie na ten cel.

Pytanie:
Panie Burmistrzu,
Chciałbym podjąć temat odbioru odpadów segregowanych. Obecnie odbiór odbywa się raz w miesiącu a czasami nawet odstęp jest większy jak między czerwcem a lipcem. Z tego powodu jesteśmy zmuszeni przetrzymywać śmieci w garażach lub innych miejscach co rodzi kłopoty, szczególnie latem kiedy zamknięte w workach śmieci (nawet te posegregowane) zwyczajnie śmierdzą. Czy istnieje możliwość zwiększenie częstotliwości odbioru tych śmieci do cyklu odbioru odpadów zmieszanych?
Sebastian z Izbicy (14.06.2017 r.)

Odpowiedź:
W odpowiedzi na Pana email z dnia 14.06.2017 r. informujemy, że zgodnie z obowiązującymi zapisami regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto i Gmina Serock oraz zapisami SIWZ, stanowiącej integralną część umowy zawartej przez gminę na odbieranie i zagospodarowanie odpadów pochodzących z nieruchomości położnych na terenie Miasta i Gminy Serock, na których zamieszkują mieszkańcy, odbiór odpadów zmieszanych z zabudowy jednorodzinnej odbywa się z częstotliwością 1 raz na dwa tygodnie, wg harmonogramu stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. Odnośnie odpadów segregowanych częstotliwość wywozu ustalona jest na 1 raz w miesiącu. Harmonogram ten ustalony jest na cały rok i nie jest możliwa jego zmiana w trakcie realizacji trwania umowy. Jednocześnie informujemy, że w ramach wnoszonej do gminy opłaty za odbiór  i zagospodarowanie odpadów macie Państwo możliwość korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Serocku mieszczącego się na terenie Miejsko – Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku, przy ulicy Nasielskiej 21. Do PSZOK można dostarczać odpady pochodzące z gospodarstw domowych takie jak: makulatura (papier i tektura), tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, szkło opakowaniowe, odpady ulegające biodegradacji, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, odpady niebezpieczne (m.in. chemikalia, opakowania po farbach i lakierach), zużyte opony, zużyte baterie i akumulatory, odpady budowlane i poremontowe ( te do ok. 5 worków). Punkt ten czynny jest codziennie od poniedziałku do niedzieli w godz. 7.00 – 19.00.

 

Pytanie:
Jestem w gminie Serock średnio trzy/cztery miesiące, gdyż posiadam działkę letnią.Od tego roku zgodnie z uchwałą Rady Miasta Serock zostałem zobowiązany do opłaty obligatoryjnej za wywóz odpadów ryczałtowo za cały rok - 120zł. Jest to dla mnie i nie tylko, również dla sąsiadów prawie trzykrotna zwyżka kosztów w tym temacie. Oprócz tego dwukrotnie w moje worki ze śmieciami nie zostały zauważone przez współpracujący z Gminą zakład zobowiązany (rozumiem umownie) do wywozu. Interweniowałem ostatnio wielokrotnie w administracji Gminy, bo Gmina wybrała i opłaca ten Zakład ale bez jakikolwiek skutku. Mam więc pytanie, czy i za co płacę? Czy cała sprawa nadaje się do prawnych rozstrzygnięć, bo niewywiązywanie się z opłaconej usługi na pewno jest zaskarżalne i odpowiednio kwalifikowane? I ostatnie, czyi jak mogę z tego układu zrezygnować, wywożąc te moje odpady bezproblemowo do Warszawy. Proszę o precyzyjną i pilną odpowiedź. Pozdrawiam
Rafał (19.06.2017 r.)

Odpowiedź:
W odpowiedzi na Pana email z dnia 19.06.2017 r.. informujemy, że usługę w zakresie odbioru odpadów od wszystkich mieszkańców i właścicieli nieruchomości z terenu gminy Serock, którzy złożyli w Urzędzie Miasta i Gminy Serock deklarację dot. wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wnieśli stosowną opłatę świadczy  firma Błysk -Bis Sp. z.o.o. Zgodnie zobowiązującymi zapisami regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto i Gmina Serock oraz zapisami SIWZ, stanowiącej integralną część umowy zawartej przez gminę na odbieranie i zagospodarowanie odpadów pochodzących z nieruchomości położnych na terenie Miasta i Gminy Serock częstotliwość wywozu odpadów ustalona jest w harmonogramie wywozu odpadów i wg tego wykazu odpady są odbierane w poszczególnych miejscowościach gminy. Każde niezadowolenie z poziomu usług świadczonych przez firmę odbierającą odpady można zgłaszać telefonicznie do MGZGK w Serocku pod nr tel.22/782 75 73. Z tego też prawa skorzystał Pan dzwoniąc do MGZGK w Serocku i składając reklamację w dniu 14.06. 2017 odnośnie niezabrania odpadów segregowanych zgodnie z harmonogramem tj.12.06 b.r. Reklamacja została zgłoszona firmie Błysk – Bis Sp. z o.o. i według informacji otrzymanej z tej firmy odpady zostały odebrane jeszcze tego samego dnia. Zatem usługa została wykonana. MGZGK w Serocku dokłada wszelkich starań, aby poziom świadczonych usług w zakresie wywozu odpadów był jak na najwyższym poziomie i dąży aby podobne sytuacje nie miały więcej miejsca. 

Pytanie:
Witam,
Ponieważ  jestem rodzicem dziecka a niedawno była ewakuacja SP SEROCK w związku z wybuchem pożaru, chciałem spytać czy w przypadku takiej ewakuacji w porze zimowej np. na mrozie - 15 C , gdzie zostają ewakuowane nieubrane dzieci z placu przed szkołą?
Drugie pytanie, czy SP jest wyposażona w defibrylator AED , wiadomo że pomoc polega na wykonywaniu komend głosowych i pozwala na pomoc do momentu przyjazdu karetki?
Czy WOPR który pilnuje plaży w Serocku jest wyposażony w AED ,ostatnio gmina zapłaciła 10 tys . za szkolenia WOPR, czy nie lepiej było zakupić taki sprzęt, żeby był na plaży w razie wypadku ?
(Łukasz, 05.06.2017 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Łukaszu,
Jak Panu zapewne wiadomo, szkoła musi posiadać instrukcję przeciwpożarową, która określa zasady ewakuacji z uwzględnieniem warunków pogodowych. W sytuacji trudnych warunków pogodowych, dyrektor szkoły - po wykonaniu czynności niezbędnych, może podjąć decyzję o przeprowadzeniu dzieci w miejsce zadaszone tj. do hali sportowej PZSP w Serocku. Na chwilę obecną Szkoła Podstawowa w Serocku nie jest wyposażona w defibrylator AED; jednakże nauczyciele są przeszkalani - cyklicznie z zasad udzielania pierwszej pomocy; szkolenia z tego zakresu organizowane są również dla uczniów. W ramach umowy z Legionowskim WOPR na wykonywanie usług ratowniczych w zakresie organizacji i zabezpieczenia miejsca wykorzystywanego do kąpieli mieszczącego się na plaży miejskiej w Serocku przy ul. Retmańskiej, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Serocku wyposaża Ratowników Wodnych WOPR m.in. w apteczkę RATOWNIK R1, której zestaw składa się m.in. ze sprzętu do resuscytacji krążeniowo-oddechowej niezbędnej do udzielenia kwalifikowanej pierwszej pomocy każdemu poszkodowanemu. Nie ma obecnie obowiązującego aktu prawnego nakładającego na organizatora obowiązek wyposażania kąpieliska w tego typu sprzęt. W najbliższym czasie Urząd Miasta i Gminy w Serocku planuje zakup dwóch przenośnych, automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED), z których jeden będzie dostępny w urzędzie, a drugi na plaży miejskiej podczas sezonu kąpielowego, a poza nim, w placówce szkolnej.

 

Pytanie:
Panie Burmistrzu a może bardziej Radni bardzo proszę o wytłumaczenie zaistniałej sytuacji- sąsiad występuję o pozwolenie postawienia blaszanego garażu i przydomowej oczyszczalni ścieków. Dostaję decyzję odmowną ponieważ gmina aspiruję do gminy agroturystycznej, a w odległości 500 m od jego domostwa powstaje kompostownia pryzmowa.
Jak to jest że ludzie oglądający plan zagospodarowania przestrzennego na początku 2016 r rozpoczynając budowę swoich domów nie mają informacji o przyszłej budowie tego ustrojstwa i planowanej zmianie planu zagospodarowania.
Jak to jest że nikt od 2016 roku nie ruszył swojego tyłka i nie poinformował
mieszkańców o zagrożeniu.
Jak to jest że w pobliżu tego ustrojstwa znajdują się piękne hotele, tereny wypoczynkowe, park krajobrazowy a wszyscy udają że nic się nie dzieje.
Czy ktoś z gminy choć raz przyjechał i zobaczył co się dzieje na terenie aktualnej sortowni śmieci (to już nie jest sortownia tylko bomba biologiczna) . Proszę nie mówić jakie to bezpieczne i nie uciążliwe bo nie jesteśmy dziećmi, proszę pokazać choć jedną kompostownie tego typu która nie niszczy życia mieszkańców. Jak to się stało że wszystkie ruchy gminy w tym temacie odbywają się jak najciszej bez rozgłosu na granicy legalności. Myślę że tego typu pytania zadaję sobie wiele osób które są tą inwestycją zagrożone.
Myślę że im też nasuwają się te odpowiedzi co mi. A jakie odpowiedzi to szanowna gmino odpowiedz sobie sama, i pomyśl co ci ludzie teraz zrobią wiedząc że walczą o zdrowie swoich rodzin oraz dobytek całego życia.
(Roman, 19.06.2017 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Romanie,
Odpowiadając na Pana pytania uprzejmie informuję, że prowadzone przez Urząd Miasta i Gminy w Serocku postępowanie administracyjne dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego zakładu, a jej elementem jest realizacja kompostowni na działce nr ew. 100/2 obr. 4 Dębe. Prowadzone jest na wniosek inwestora – Zakładu Kształtowania Terenów Zielonych Marek Włodarczyk. Postępowanie nie zostało jeszcze zakończone wydaniem decyzji i nie przesądzona jest jeszcze sprawa realizacji zamierzenia. Prowadzone przez burmistrza postępowanie administracyjne wymaga zebrania niezbędnych dowodów i nie jest tak, że postępowanie jest prowadzone na granicy legalności jak Pan sugeruje. Przeciwnie, dostrzegając duże zainteresowanie społeczne tą sprawą zdecydowano o przeprowadzeniu rozprawy administracyjnej zaplanowanej na dzień 27 czerwca 2017 roku, w siedzibie tut. Urzędu. Celem rozprawy, o której zawiadomiony został Inwestor i w której może wziąć każdy zainteresowany prowadzonym, przez gminę postępowaniem jest zapewnienie społeczeństwu czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu. Uczestnicy rozprawy będą mieli możliwość uzyskania informacji o prowadzonym postępowaniu, planowanym zamierzeniu Inwestora, a także będą mieli możliwość wnoszenia uwag do planowanego przez Inwestora przedsięwzięcia. Uwagi zgłaszane podczas rozprawy zostaną rozpatrzone przed wydaniem decyzji kończącej prowadzone przez gminę postępowanie administracyjne. Jeśli chodzi o kwestę dotychczasowej działalności przedsiębiorcy, to zapewniam Pana, iż pracownicy tut. Urzędu byli na miejscu niejednokrotnie i dostrzegając problem zwrócili się do Starosty Legionowskiego oraz Mazowieckiego Inspektora Ochrony Środowiska o przeprowadzenie kontroli, czy prowadzona działalność prowadzona jest zgodnie z udzielonym przez Starostę Legionowskiego zezwoleniem.

Pytanie:
Szanowny Panie Burmistrzu.
Sprawa dotyczy planowanej inwestycji na terenie naszej gminy, polegającej na budowie kompostowni pryzmowej w miejscowości Dębe. W dniu dzisiejszym w OSP Wola Kiełpińska odbyło się spotkanie Przeciwników tej inwestycji - kilkuset mieszkańców naszej gminy. Protest, pod którym podpisali się uczestnicy spotkania wydaje się dotyczyć znacznej ilości mieszkańców i przedsiębiorstw naszej gminy (w tym największych pracodawców i podatników). Ponieważ sprawa wywołała ogólne publiczne poruszenie i zainteresowanie naszej lokalnej społeczności to wydaje się, że organ administracji publicznej jakim jest Urząd Gminy powinien być zobowiązany do poinformowania Naszej Gminnej Społeczności w sposób należyty i wyczerpujący o okolicznościach faktycznych i prawnych mogących mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków.
Jeżeli opinia i wola kilkuset mieszkańców, przedsiębiorstw, podatników naszej Gminy jest dla Pana istotna to uprzejmie proszę o:
- wyrażenie Pana opinii w tej sprawie,
- poinformowanie Mieszkańców Gminy jak Urząd Gminy zamierza w przedmiotowej sprawie zabezpieczyć interes kilkuset Mieszkańców i Przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie Gminy
- poinformowanie o możliwościach jakie nam przysługują by nasza petycja zapobiegła niechcianej przez nas inwestycji.
(Jacek, 20.06.2017 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Jacku,
Odpowiadając na Pana pytania uprzejmie informuję, że prowadzone przez Urząd Miasta i Gminy w Serocku postępowanie administracyjne dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego zakładu, a jej elementem jest realizacja kompostowni na działce nr ew. 100/2 obr. 4 Dębe. Prowadzone jest na wniosek inwestora – Zakładu Kształtowania Terenów Zielonych Marek Włodarczyk. Odpowiadając na zadane pytanie w sprawie wyrażenia opinii informuję, iż decyzję na przetwarzanie odpadów w formie kompostowni pryzmowej ostatecznie wyda Starosta Legionowski. Kompetencją burmistrza jest wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, która jest niezbędnym dokumentem w postepowaniu Starosty. Prowadzone przez burmistrza postępowanie administracyjne wymaga zebrania niezbędnych dowodów. Dostrzegając duże zainteresowanie społeczne tą sprawą zdecydowano o przeprowadzeniu rozprawy administracyjnej zaplanowanej na dzień 27 czerwca 2017 roku, w siedzibie tut. Urzędu. Celem rozprawy, o której zawiadomiony został Inwestor i w której może wziąć każdy zainteresowany prowadzonym, przez gminę postępowaniem, jest zapewnienie społeczeństwu czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu. Uczestnicy rozprawy będą mieli możliwość uzyskania informacji o prowadzonym postępowaniu, planowanym zamierzeniu Inwestora, a także będą mieli możliwość wnoszenia uwag do planowanego przez Inwestora przedsięwzięcia. Uwagi zgłaszane podczas rozprawy zostaną rozpatrzone przed wydaniem decyzji kończącej prowadzone przez gminę postępowanie administracyjne.

Pytanie:
Szanowny Panie Burmistrzu proszę o wyjaśnienie zmiany zakresu inwestycji utwardzenia drogi Traugutta do Spokojnej . Inwestycja miała być realizowana tak jak Pan oświadczył we wcześniejszych odpowiedziach 2017-2018 Mimo to mam wrażenie ze Pan mnie i mieszkańców ulicy Spokojnej zwyczajnie oszukał , obiecał Pan nam ze na pewno będzie inwestycja realizowana razem z ulicą Zieloną z otrzymanej dokumentacji wynika inaczej .Proszę o podanie przyczyny zmiany i oczywiście będziemy my mieszkańcy i Pana wyborcy protestować w tej sprawie
Ela (06.06.2017 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,
Zapewniam Panią, że zakres projektu dotyczącego budowy ul. Traugutta w Serocku nie uległ zmianie. W dalszym ciągu obejmuje on odcinek od skrzyżowania z ul. Polną w kierunku Wierzbicy aż do ostatnich zabudowań. Nie zmienił się także zakres projektu dotyczącego ul. Zielonej (zadanie obejmuje cały jej odcinek). Podtrzymujemy także założenia odnośnie planowanych terminów realizacji – przewidujemy, że  inwestycja  polegająca na budowie ul. Traugutta i Zielonej rozpocznie się jeszcze w tym roku.

 

Pytanie:
Panie Burmistrzu... albo Pan nie widzi co się dzieje podczas przebudowy głównych ulic, albo nie lubi Pan dzieci i osób chorych... :(. Dwa lata temu napisałam tutaj o problemach, jakie mamy przy spacerowaniu wózkami z dziećmi i osobami niepełnosprawnymi... Wysokie krawężniki na przejściach dla pieszych, niedostosowana szerokość chomików w wielu miejscach, niedostosowana szerokość zjazdów (np na trakcie spacerowym) i wiele innych. Obiecał Pan, ze będziecie sukcesywnie te problemy rozwiązywać. Od tamtego czasu w temacie cisza. Aż do teraz. Dziękuję Panu za takie spełnianie obietnic. Teraz to już tylko możemy siedzieć w domu albo czekać aż mąż wróci z pracy i wyprowadzi mamę na wózku inwalidzkim na spacer. Bo z dzieckiem jeszcze jakoś sobie poradzę... W tej chwili są tak zrobione wysepki na środku przejść, ze potrzeba podbijać wózek i na środku i na zejściu. Wie Pan ile wysiłku kosztuje takie podbicie wózka, na którym siedzi osoba dorosła? Nie? To zapraszam na spacer. Inne miasta robią wszystko, żeby osobom niepełnosprawnym ale tez mamom z dziećmi ułatwiać życie, a w Serocku się je sukcesywnie utrudnia. Do tego niewyobrażalne jest, aby remontować w jednym czasie WSZYSTKIE przejścia dla pieszych w mieście. W tej chwili nie da się przejść bez problemów żadnym przejściem, a pozrywane asfalt na wielu zjazdach jest dodatkową trudnością. Bardzo przykro jest mi pisać ten post. Myślałam, że jest Pan bardziej wyrozumiały, ma więcej empatii. Albo jej Pan nie ma, albo jest Pan ślepy i nie widzi co się dzieje, albo ma Pan pracowników do bani.

Odpowiedź:
Szanowna Pani,
Pragnę Panią poinformować, że roboty drogowe w ciągu ulic Warszawskiej i Pułtuskiej w Serocku nie są jeszcze zakończone. Do wykonania została między innymi jeszcze jedna warstwa bitumiczna. Po jej ułożeniu wszystkie krawężniki na przejściach dla pieszych będą wyniesione około 1-2 cm ponad nawierzchnię asfaltową – czyli tak, aby możliwe było swobodne poruszanie się wózka inwalidzkiego czy dziecięcego. Technologia robót  wymusza na wykonawcy taki sposób prowadzenia prac, że najpierw ustawiane są nowe krawężniki na docelową wysokość po czym – gdy cały odcinek dla działki roboczej jest w ten sposób przygotowany – układana jest nawierzchnia bitumiczna do poziomu tych właśnie krawężników. Proszę pamiętać, że przebudowa ul. Warszawskiej i Pułtuskiej jest bardzo obszerną inwestycją, dotykającą wielu branż w związku z czym jej realizacja wymaga odpowiedniego czasu. Proszę zatem wszystkich użytkowników tych ulic, zarówno zmotoryzowanych jak i pieszych,  o cierpliwość i wyrozumiałość.

Pytanie:
Szanowny Panie Burmistrzu,
ciągle pojawia się to samo pytanie, a mianowicie kiedy doczekamy się połączenia Zegrza z ulicą Ogrodową w Jadwisinie ? Już oczekujemy naprawdę bardzo bardzo długo. Rozumiemy, że Serock jest dla Pana najważniejszy, ale jesteśmy też my z Zegrza i też płacimy podatki. Proszę się ugiąć pod naszą prośbą i zrealizować wreszcie tą drogę. Mam nadzieję przejechać się po niej rowerem już w tym roku, a nie za rok.
Mariola (21.05.2017 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,
Gmina posiada projekt techniczny budowy ścieżki łączącej ul. Ogrodową z ul. Juzistek. Jego realizacja jednak w dużej mierze jest uzależniona od możliwości pozyskania środków zewnętrznych  z programów wspierających inwestycje z zakresu turystyki i rekreacji. Nie ukrywam, że posiadamy kilka opracowanych już projektów na różne zadania z tego zakresu, dlatego też do ewentualnych naborów o przyznanie środków zewnętrznych wytypowany zostanie ten, który z uwagi na spełnianie kryteria będzie miał największą szansę na zdobycie dofinansowania. Dlatego też nie mogę Pani obiecać, że będzie możliwość przejechania tą drogą rowerem jeszcze w tym roku.

Pytanie:
Jestem w gminie Serock średnio trzy/cztery miesiące, gdyż posiadam dziełkę letnią.Od tego roku zgodnie z uchwałą Rady Miasta Serock zostałem zobowiązany do opłąty obligatoryjnej za wywóz odpadów ryczałtowo za cały rok - 120zł. Jest to dla mnie i nie tylko, również dla sąsiadów prawie trzykrotna zwyżka kosztów w tym temacie. Oprócz tego dwukrotnie w moje worki ze śmieciami nie zostały zauważone przez współracujący z Gminą zakład zobowiązany (rozumiem umownie) do wywozu. Interweniowałem ostatnio wielokrotnie w administracji Gminy, bo Gmina wybrała i opłaca ten Zakład ale bez jakikolwiek skutku. Mam więc pytanie, czy i za co płacę? Czy cała sprawa nadaje się do prawnych rozstrzygnięć, bo niewywiązywanie się z opłaconej usługi na pewno jest zaskarżalne i odpowiednio kwalifikowane? I ostatnie, czyi jak mogę z tego układu zrezygnować, wywożąc te moje odpady bezproblemowo do Warszawy. Proszę o precyzyjną i pilną odpowiedź. Pozdrawiam
Rafał (19.06.2017 r.)

Odpowiedź:
W odpowiedzi na Pana  e-maila z dnia 19.06.2017 r. informuję, iż wprowadzenie opłaty ryczałtowej jest konsekwencją objęcia nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady systemem odbioru odpadów komunalnych. Na podstawie art. 6c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 13 września  1996r.  o utrzymaniu  czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016r., poz. 250 ze zm.) Rada Miejska w Serocku podjęła Uchwałę Nr 208/XXI/2016 z dnia 23 maja 2016r. w sprawie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Miasta i Gminy Serock, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
Zgodnie z art. 6j ust.3b ww. ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, rada gminy uchwala ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Powyższy zapis ustawy wskazuje na obowiązek podjęcia przez Radę Miejską stosownej uchwały. Wobec powyższego, Uchwałą Nr 209/XXI/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 23 maja 2016 roku w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wprowadzono ryczałtową stawkę za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla tego rodzaju nieruchomości.
Przed wejściem w życie ww. uchwał, właściciel nieruchomości niezamieszkałych na których powstawały odpady miał możliwość przystąpienia do „gminnego systemu odbioru odpadów” lub podpisać indywidulaną umowę z przedsiębiorcą odbierającym odpady. Zgodnie ze złożoną deklaracją nr 104345.1.2017 przystąpił Pan do gminnego systemu odbierania odpadów z terenu nieruchomości niezamieszkałych. System gospodarki odpadami oparty na zasadzie dobrowolnego przystąpienia właścicieli nieruchomości niezamieszkałych wygasł z chwilą wejścia w życie ww. Uchwał Nr 208/XXI/2016 z dnia 23 maja 2016r. oraz Nr 209/XXI/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 23 maja 2016 roku.
Ryczałtowa stawka opłaty została ustalona jako iloczyn średniej ilości odpadów powstających na nieruchomościach na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, wyrażona w liczbie pojemników oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności. Zgodnie z powyższym do ustalenia stawki przyjęto, iż na nieruchomościach o których mowa powyżej wytwarzana jest średnia ilość odpadów w ilości 6 pojemników o pojemności 120 litrów za odbiór których w przypadku gdy odpady zbierane i odbierane są w sposób selektywny ustalono stawkę za pojemnik  w wysokości 20zł, natomiast w przypadku gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustalono stawkę za pojemnik w wysokości 40zł. Opłata ryczałtowa naliczana jest za cały rok pomimo tego, iż jest wykorzystywana jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest skalkulowana na poziomie umożliwiającym pokrywanie kosztów zadań związanych z odbieraniem i późniejszym zagospodarowaniem odpadów. Opłata jest ustalona w wysokości ryczałtowej, nie ma więc możliwości negocjowania jej wysokości. Opłata ryczałtowa oznacza, że od jednego domku lub nieruchomości, która jest wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe i powstają odpady komunalne należy dokonać zapłaty rocznej bez względu na liczbę przebywających w trakcie roku osób, miesięcy w których następuje pobyt. Jednocześnie należy zaznaczyć, że zasadność Uchwał Rady Miejskiej w Serocku była poddana nadzorowi prawnemu Wojewody Mazowieckiego. Brak jakichkolwiek uwag do przedłożonych Uchwał świadczy o podjęciu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

Pytanie:
Panie Burmistrzu, w sobotę 10 czerwca już o godzinie 6.40 nie było gdzie zaparkować, żeby zrobić zakupy. Przychylając się do prośby p.Krystyny z 24 maja może mógłby Pan wprowadzić w życie Jej postulaty. Robiący zakupy płacą podatki na Pana terenie, utrzymują miejsca pracy jakie powstają wokół ratusza. Odnoszę wrażenie, ze kilka lat temu miasto Serock było bardziej przyjazne niz teraz. Oczekując na pozytywne zmiany,
pozdrawiam Kinga (13.06.2017 r.)

Odpowiedź:
Dziękuję za skierowaną korespondencję za pośrednictwem formularza. Rozumiem Pani niezadowolenie i poparcie treści zawartych w innym emailu. Obecnie Straż Miejska w Serocku ma za zadanie kierowanie kupujących na parkingi w pobliżu targowiska, stąd stała ich obecność w środy i soboty na Rynku. Parkingi proponowane nie są oddalone w znacznej odległości od targowiska i przygotowane celowo, aby zwiększyć ilość miejsc parkingowych dla kupujących i turystów.

Pytanie:
Szanowny Panie Burmistrzu zwracam się z prośbą o wpłynięcie na częstsze patrole policyjne w miejscowości Marynino pod kątem mierzenia prędkości w okolicy placu zabaw, gdzie jest ograniczenie prędkości do 30 km/h. Niestety w większości przypadków kierowcy nie zwalniają w tym miejscu nawet do 50 km/h, tym samym stwarzając zagrożenie dla mieszkańców, zdarza się że jadą prędkości około 100 km/h. Z góry dziękuje za pomoc i pozdrawiam!
(Ewa, 11.06.2017 r.)

Odpowiedź:
Dziękuję za nadesłaną korespondencję. Wskazany problem przekazałem do Komendanta Straży Miejskiej w Serocku i zobowiązałem do częstszego dyslokowania służby w tym rejonie. Zjawisko stwarzające zagrożenie dla mieszkańców zostało również przedstawione na roboczych spotkaniach służb Komendantowi Komisariatu Policji w Serocku.

Pytanie:
Dzień dobry!
Panie Burmistrzu, zadałam Panu pytanie a właściwie wystąpiłam z prośbą w moim przekonaniu w imieniu wielu stałych i czasowych mieszkańców gminy odnośnie uwolnienia miejsc parkingowych na rynku w soboty na czas odbywającego się targu i muszę przyznać, że nadesłana odpowiedź jest wysoce niezadowalająca. Rozumiem i podzielam zdanie, że straż miejska jest powołana do pilnowanie przestrzegania prawa ale nie oczekiwałam wskazania oddalonych od rynku miejsc parkingowych bo potrafię czytać i jestem w stanie sama je znaleźć. Oczekuję zwykłej życzliwości i zrozumienia oraz ułatwienia życia mieszkańcom (bo to jest jedno z zdań gminy). Nie wyobrażam sobie noszenia siat ziemniaków i innych zakupionych produktów do bardzo oddalonego samochodu (zastrzegam, że zakupy robię raz w tygodniu). Rozwiązanie, które zaproponowałam jest wykorzystywane w wielu miejscach w kraju, w tym w Warszawie i nie ma problemu z łamaniem zakazu w innym czasie niż dozwolony. Nie można zakładać, ze wprowadzenie odstępstwa od zakazu parkowania w czasie odbywającego się targu spowoduje nagminne łamanie przepisów przez mieszkańców - właśnie wówczas należy nałożyć mandat. A tak swoją drogą czy w pozostałe dni poza sobotą w czasie targu jest tak duże zapotrzebowanie na miejsca parkingowe na rynku. Wydaje mi się a nawet jestem pewna, że nie. Proszę zatem Pana Burmistrza o nie zbywanie mnie lakoniczną odpowiedzią. Nadmieniam, że w ubiegłą sobotę sytuacja była podobna. Duży ruch i mnóstwo samochodów jeżdżących naokoło rynku w poszukiwaniu miejsca i oczywiście czyhająca straż miejska. Może najpierw należałoby zbadać sytuację i przejść się na rynek w sezonie działkowym w czasie odbywającego się targu może wtedy problem, o którym piszę byłby inaczej odebrany.
Z poważaniem
Krystyna (08.06.2017 r.)

Odpowiedź:
Dziękuję za ponowną korespondencję. Rozumiem Pani rozgoryczenie oraz doceniam przedstawioną propozycję. Proszę mi wierzyć, że czasowe zezwolenie na parkowanie wokół targowiska spowoduje odwrotny skutek, parkowanie na chodnikach i miejscach wyłączonych z ruchu pojawi się również w pozostałe dni. Taka sytuacja była testowana w przeszłości z ulicą Wolskiego. Proponowane obecnie parkingi nie są oddalone w znacznej odległości od targowiska i przygotowane celowo aby zwiększyć ilość miejsc parkingowych dla kupujących i turystów. Obecnie rozważone są różne rozwiązania i na pewno nie zostanie pominięta Pani propozycja. 
 

Pytanie:
Szanowny Panie Burmistrzu !
Podczas Festivalu 2-4 VI na ul. Wyzwolenia przeżywaliśmy horror związany z parkowanie samochodów po obu stronach ulicy na poboczach. Piesi musieli poruszać się środkiem jezdni na całej długości ul. Wyzwolenia (nie było spieszonych policjantów ani strażników miejskich kierujących ruchem). Cud ze nikt nie odniósł poważniejszych obrażeń ! Dlaczego służby miejskie nie opanowały przez 3 dni tego bałaganu komunikacyjnego ? Dlaczego Wydział Promocji nie wykorzystał tak dużej ilości kilkudniowych turystów z całej Polski , ażeby promować Serock tanim kosztem (sadząc po pytaniach kierowanych do okolicznych mieszkańców i przechodniów _ nie wiedzieli oni co w Serocku jest godne odwiedzenia, jakie są atrakcje turystyczne w wolnym od zajęć festivalowych czasie i gdzie można zrobić zakupy). Pozdrawiam

Odpowiedź:
Dziękuję za nadesłaną korespondencję. O odbywającym się festiwalu dowiedzieliśmy się z mediów społecznościowych zbyt późno, co uniemożliwiło podjęcie działań promocyjnych. Wiem również o nagannym parkowaniu uczestników „pozytywnych wibracji” mimo przygotowanych miejsc parkingowych przez organizatorów. Pragnę również poinformować, że nie pozostawiono tej sytuacji bez reakcji służb. Straż Miejska interweniowała zarówno u organizatorów, jak i kierujących. Większość pojazdów zostało przeparkowanych. Nieprawidłowe parkowanie było monitorowane na bieżąco we wskazanym okresie.

Pytanie:
Panie Burmistrzu,
za Pana pośrednictwem pragnę zwrócić uwagę Straż Miejskiej, chodzi o parkowanie w Jadwisinie na ul. Szkolnej na wysokości boiska. Ulica Szkolna jest oznaczona znakiem D-40 strefa zamieszkania co jest jednoznaczne z zakazem parkowania poza miejscami wyznaczonymi a piesi mają prawo poruszać się w obrębie całej strefy. Co się dziej w Jadwisinie? Osoby korzystające z boiska parkują auta wzdłuż ogrodzenia, jeśli w tym samym czasie bawią się dzieci które są zupełnie niewidoczne między pojazdami. Pas drogowy został zwężony po wybudowaniu chodnika + parkujące auta czyni to miejsce bardzo niebezpieczne. Wielokrotnie zwracałem uwagę Straży Miejskiej o tej sytuacji z prośbą o interwencję - nie przynosi to efektów. Panowie proszą o wyrozumiałość co jest niepojęte! Jeśli jak sam Pan napisał że Straż Miejska ma zapewnić "przestrzeganie prawa, ochraniać ład i porządek publiczny..." prosi o AKCEPTOWANIE wykroczenia drogowego i niebezpiecznej sytuacji to coś jest nie tak. Nadmienię że pojazdy zazwyczaj należą do osób grających w piłkę nożną, należy przypuszczać że nie są to osoby z ograniczoną zdolnością ruchową a ich samochody "inwalidzkie" więc przejście z przyszkolnego parkingu na boisko nie powinno stanowić problemu. Dziękuję za zajęcie się tą sprawą.
(Marek, 01.06.2017 r.)

Odpowiedź:
Dziękuję za nadesłaną korespondencję. Przekazałem informację o istniejącej sytuacji na ul. Szkolnej w Jadwisinie i zobowiązałem Komendanta Straży Miejskiej do częstszego dyslokowania służby w tym rejonie. Jednocześnie otrzymałem zapewnienie, że ten naganny proceder zostanie również omówiony na roboczych spotkaniach z Komendantem Komisariatu Policji w Serocku.

Pytanie:
Witam
czy na ul.Traugutta osiedle domków jednorodzinnych droga prywatna planowana jest budowa kanalizacji i wodociągów?
jaki termin jakie plany, w zeszłym roku odpowiedz Urzędników była ze 2016-2017 czy coś wiadomo już konkretniej???
Pozdrawiam
(Magdalena, 19.05.2017 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Magdaleno,
w odpowiedzi na Pani zapytanie informuje, że budżet na rok 2017 nie przewiduje realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w drodze wewnętrznej dz. nr ew. 27/17 obr. 3 przy ulicy Traugutta w Serocku. Jednocześnie informuje, że w celu przyspieszenia realizacji inwestycji mogą Państwo wystąpić z oficjalnym pismem do Urzędu z propozycją o wyrażenia zgody na wspólną inwestycję polegającą na tym, że Państwo wykonają projekt i przekażą go nieodpłatnie gminie, a gmina dołoży starań aby go zrealizować w ciągu 3 lat od daty prawomocnego pozwolenia na budowę.

Pytanie:
Dzień dobry,
Czy gmina Serock planuje wybudowanie kanalizacji we wsi Łacha?
Pozdrawiam
(Tomasz, 03.06.2017 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Tomaszu,
z przykrością muszę stwierdzić, że w Wieloletnim Planie Finansowym obejmującym lata 2017-2021 nie ma ujętej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łacha. Gmina ze względu na wysokie koszty budowy kanalizacji sanitarnej, w pierwszej kolejności realizuje te projekty na które możemy otrzymać dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Natomiast każdy wniosek o dofinansowanie ze środków zewnętrznych wiąże się ze spełnieniem wielu warunków. Jednym z takich warunków jest opłacalność inwestycji rozumiana przez podłączenie min. 120 osób na 1 kilometr budowanej sieci lub 90 osób na 1 kilometr budowanej sieci na obszarach chronionych przyrodniczo. Rejon o którym Pan pisze znajduje się w dalekiej odległości od istniejącej sieci kanalizacji gminnej, najbliżej położona sieć znajduje się w Wierzbicy na Osiedlu Na Skarpie. Doprowadzenie kanalizacji do Państwa miejscowości  wiązałoby się z dużymi kosztami  i najprawdopodobniej nie spełnilibyśmy warunków stawianych przez Unię Europejską. Natomiast chciałbym Panu zaproponować dofinansowanie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu gminy. Jest to rozwiązanie równie ekologiczne jak kanalizacja sanitarna oraz korzystniejsze finansowo niż wywóz  nieczystości taborem asenizacyjnym. Szczegółowe informacje może Pan uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w tut. Urzędzie.

Pytanie: Dzień dobry
Kiedy przewidują Państwo budowę sieci kanalizacyjnej na ul. Spacerowej w Jadwisinie?
Pozdrawiam
(Dariusz, 31.05.2017 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Dariuszu,
w odpowiedzi na zadane pytanie informuję, że w 2012 roku gmina wyraziła Społecznemu Komitetowi Uzbrojenia Terenu w Jadwisinie zgodę na wspólną inwestycję polegającą na tym, że mieszkańcy opracują na własny koszt projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Spacerowej i ul. Cyprysowej w Jadwisinie, przekażą go nieodpłatnie gminie, a gmina w ciągu 3 lat od daty prawomocnego pozwolenia na budowę rozpocznie jego realizację. Do dnia dzisiejszego taka dokumentacja nie została przekazana do Urzędu Miasta i Gminy Serock, dlatego  w Wieloletnim Planie Finansowym obejmującym lata 2017-2021 nie ma ujętej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Spacerowej w Jadwisinie.

Pytanie:
Dzień dobry
Czy firma Orange wróciła z informacją na temat budowy sieci światłowodowej na terenie Serocka?
(Robert, 06.06.2017 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Robercie,
Aktualnie operator Orange jest w trakcie weryfikacji złożonych deklaracji przez mieszkańców Miasta i Gminy Serock. Informacje dot. budowy sieci światłowodowej zostaną udostępnione po otrzymaniu decyzji od operatora.

 

Pytanie:
Dzień Dobry Jestem mieszkanką gminy Serock, mam pytanie czy nasza gmina organizuje jakieś kolonie letnie dla dzieci. Wiem że niektóre gminy takie kolonie organizują, na stronie naszej gminy nie znalazłam żadnych informacji na ten temat.
(Anna 29.05.2017 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Anno,
Ośrodek Pomocy Społecznej wspólnie z Integracyjnym Centrum Wychowania Terapii organizuje półkolonie. Informacja została zamieszczona na plakacie informacyjnym na stronie internetowej urzędu i OPS.

 

Pytanie:
Dzień dobry!
Jako przyszły mieszkaniec gminy (obecnie weekendowy) jestem zbulwersowana zachowaniem straży miejskiej w soboty podczas odbywającego się targu. Targ odbywa się na placu przed ratuszem i jest wtedy bardzo duże zapotrzebowanie na miejsca parkingowe (nie ma gdzie zaparkować samochodu na czas zakupów). Na wszystkich chodnikach obowiązuje zakaz parkowania i jest to oczywiste a powiedziałabym zasadne w inne dni tygodnia kiedy nie ma na nie zbyt dużego zapotrzebowania. Straż miejska chodzi w soboty po placu i wypisuje mandaty za parkowanie w miejscach niedozwolonych. Rozumiem, że jest to zgodne z przepisami - za parkowanie w miejscu niedozwolonym grozi mandat. Ale czy jest to zasadne w soboty kiedy jest ogromne zapotrzebowanie na miejsca parkingowe. Mam dom w Ludwinowie Zegrzyńskim i nie mogę korzystać z oferowanych przez lokalnych rolników produktów bo nie mam gdzie zaparkować samochodu a pieszo niestety jest za daleko. Czy nie można w soboty na czas trwania targu odstąpić od zakazu parkowania na chodnikach. Nadmieniam, że są one bardzo szerokie i nie będą przeszkadzały w ruchu pieszym. Takie rozwiązania są przyjęte w różnych miastach i mam nadzieję, że Pan Burmistrz zastanowi się czy nie można odstąpić od zakazu parkowania na czas targu na chodnikach przy placu ratuszowym - chyba, że chodzi o podreperowanie budżetu. Wystarczy tylko tabliczka, że zakaz parkowania na chodnikach nie obowiązuje w soboty np. do godz. 15.00.
Z poważaniem
Krystyna (24.05.2017 r.)

Odpowiedź:
Pani Krystyno dziękuję za nadesłaną korespondencję i zaproponowane rozwiązania. Odpowiadając na Pani wiadomość informuję, że Straż Miejska realizując zadania ustawowe egzekwuje przestrzeganie przepisów prawa. Faktycznie nie tylko w dni targowe, jak i w każdy powszedni dzień obowiązuje zakaz parkowania zarówno na jezdni, jak i na chodnikach na ul. Rynek w Serocku. Zezwolenie na czasowe parkowanie lub we wskazany dzień spowoduje, że w pozostałym czasie kierujący będą parkować na chodnikach. Miasto Serock posiada parkingi publiczne w niedalekim sąsiedztwie od Rynku i w ubiegłym roku funkcjonariusze w dni targowe rozdawali ulotki informacyjne kierowcom i mapkę ze wskazaniem tych miejsc. Jednocześnie kierowcy byli pouczani, a nie karani   jak podnosi Pani w piśmie. Taka ulotka również zostanie przesłana na Pani adres e-mailowy. Zapewniam, że Straż Miejska w Serocku nie była powołana i nie ma w zadaniach, jak się Pani wyraziła „podreperowania budżetu”, a przede wszystkim ma zapewniać przestrzeganie prawa, ochraniać ład i porządek publiczny oraz dbać o wizerunek miasta.

Pytanie:
Dzień Dobry,
Jesteśmy mieszkańcami nowego osiedla przy ulicy Jana Kochanowskiego, przy ulicy Wyzwolenia. Chcielibyśmy się dowiedzieć:
1) jakie są plany odnośnie wyasfaltowania ulic Kochanowskiego i ks. Batogowskiego ?
2) jakie są plany dotyczące schodów i zejścia do zalewu, na przedłużeniu ul. Kochanowskiego, przez dawny ośrodek wypoczynkowy ?
Janusz (17.05.2017 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Januszu,
Na dzień dzisiejszy nie ma planów odnośnie budowy nawierzchni ul. Batogowskiego ani początkowego odcinka (niespełna 100m) ulicy Kochanowskiego w Serocku. Nie możemy się natomiast wypowiadać w kwestii pozostałej części ulicy Kochanowskiego, gdyż nie stanowi ona własności Gminy Serock. Odnosząc się z kolei do sprawy terenów na przedłużeniu ulicy Kochanowskiego, informuję, że one także nie stanowią własności Gminy Serock, i nie posiadamy wiedzy jakie plany ma właściciel w stosunku do tej nieruchomości.

Pytanie:
Szanowny Panie Burmistrzu,
Jestem od 30 lat wielkim entuzjastą Gminy Serock i do niedawna (do sierpnia ub. roku) stałym działkowiczem w miejscowości CUPEL. Czułem i czuję się związany z tym miejscem tak bardzo, że w ubiegłym roku wybudowałem na terenie swojej działki całoroczny dom i przeniosłem się tu i zameldowałem na stałe. Mamy tu znakomite warunki i bardzo cieszymy się, że gmina Serock rozwija się prężnie. Jednak jest kilka elementów, które nieco utrudniają codzienność. Pierwsza z nich to kanalizacja. Zdaję sobie sprawę, że to trudny problem zwłaszcza po stronie Bugu po której wieś Cupel się znajduje. Druga z nich to ciemność. Myślę tu o potrzebie zapewnienia oświetlenia na ulicy Orzechowej w Cuplu, gdzie niestety nocą, jako że ulica jest gruntowa, trudno się poruszać. Piszę w imieniu stałych mieszkańców ulicy Orzechowej,- jest nas pięć rodzin a także kilku działkowiczów. Byłbym wdzięczny za odpowiedź, czy jest realne postawienie kilku latarni (takich jak na ulicy Topolowej). To znacznie ułatwiłoby życie.Przy tej okazji można by pokusić się o światłowód... Jeśli chodzi o problem pierwszy - proszę nam dać choćby nadzieję, że sprawa kanalizacji może zostać rozpatrzona pozytywnie w niedługiej perspektywie.
Będę wdzięczny za odpowiedź.
Pozdrawiam
Andrzej (26.04.2017 r.)

Odpowiedź:
Panie Andrzeju na początku chciałbym wyrazić ogromną rodność, że zdecydował się Pan zamieszkać w naszej gminie na stałe. Cieszy nas, że nasz codzienny trud sprawia, że mieszkańcom żyje się tu dobrze i widzą potencjał w naszej gminie na przyszłość. Odnośnie  budowy kanalizacji sanitarnej informuję, że  w Wieloletnim Planie Finansowym obejmującym lata 2017-2021 nie ma ujętej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cupel. Gmina ze względu na wysokie koszty budowy kanalizacji sanitarnej, w pierwszej kolejności realizuje te projekty na które możemy otrzymać dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Natomiast każdy wniosek o dofinansowanie ze środków zewnętrznych wiąże się ze spełnieniem wielu warunków. Jednym z takich warunków jest opłacalność inwestycji rozumiana przez podłączenie min. 120 osób na 1 kilometr budowanej sieci lub 90 osób na 1 kilometr budowanej sieci na obszarach chronionych przyrodniczo. Rejon o którym Pan pisze znajduje się w dalekiej odległości od istniejącej sieci kanalizacji gminnej, najbliżej położona sieć znajduje się w Wierzbicy na Osiedlu Na Skarpie. Doprowadzenie kanalizacji do Państwa ulicy  wiązałoby się z dużymi kosztami  i najprawdopodobniej nie spełnilibyśmy warunków stawianych przez Unię Europejską. Natomiast chciałbym Panu zaproponować dofinansowanie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu gminy. Jest to rozwiązanie równie ekologiczne jak kanalizacja sanitarna oraz korzystniejsze finansowo niż wywóz nieczystości taborem asenizacyjnym. Szczegółowe informacje może Pan uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w tut. Urzędzie. W budżecie gminy obecnie brak jest budowy oświetlenia w ulicy Orzechowej na Cuplu. Natomiast nie ma przeciwwskazań technicznych, aby oświetlenie w ulicy Orzechowej powstało np. poprzez rozbudowę oświetlenia ulicy Nadbużańskiej. Wymaga to jednak ujęcia tej inwestycji przez Radę Miejską w Serocku w budżecie na rok 2018 lub lata następne. Wprowadzenie tytułu inwestycyjnego do budżetu dałoby nam “zielone światło” do działania. Zważyć należy, że do realizacji tego zadania konieczne jest w pierwszej kolejności opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uzyskanie pozwolenia na budowę. Dopiero wówczas, posiadając w budżecie zabezpieczone środki finansowe na ten cel, możemy przystąpić do budowy oświetlenia. Pańskie zgłoszenie w kwestii oświetlenia traktuję jako wniosek do budżetu na przyszły rok. Jego rozpatrzenie nastąpi w okresie jesiennych prac nad budżetem na rok 2018.

Pytanie:
Szanowny Panie Burmistrzu,
mieszkańcy ulicy Książęcej (Jadwisin)nie mogą doczekać się budowy kanalizacji i docelowej nawierzchni ulicy.
Po pierwsze kanalizację chyba należy w pierwszej kolejności zapewnić na ulicach położonych na odcinku pomiędzy Zalewem Zegrzyńskim , a drogą 61 (tzw. opaska zalewu zegrzyńskiego). Obecnie z tego co obserwujemy kanalizacja została wykonana najpierw np. na ul. Długiej w Stasim Lesie i na bardzo oddalonej od Zalewu ul. Prusa w Serocku itp. Przypuszczamy, że jest to uzasadnione tym, że przy tych ulicach mieszkają Przewodniczący i Z-ca Przew. Rady Miejskiej. Niestety, są to ulice znaczniej oddalone od Zalewu Zegrzyńskiego (2 km). Kanalizacja na tych ulicach powinna być wykonana w drugiej kolejności. Po drugie mamy już serdecznie dość płacenia 3 razy tyle za wywóz nieczystości, co osoby posiadające kanalizację. Proszę udzielić konkretnej odpowiedzi co stoi na przeszkodzie, że nie przystępujecie do realizacji tego zadania ? Na jakim etapie jest to zadanie ? Kiedy będzie wreszcie zrealizowane ?
Jakim cudem na inne wyżej wymienione ulice znajdujecie środki, a na ulice położoną ok. 750 m od brzegu zalewu nie można zorganizować finansowania ?
Z poważaniem
Małgorzata (30.04.2017 r.)

Odpowiedź:
Pani Małgorzato w odpowiedzi na Pani zapytanie informuję, że na terenie Miasta i Gminy Serock sukcesywnie rozbudowujemy sieć kanalizacji sanitarnej, zarówno na terenach tworzących opaskę Zalewu Zegrzyńskiego jak i na terenach oddalonych od niej, ale będących również na terenie Aglomeracji Serock wyznaczonej uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Konieczność rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie naszej gminy wynika z zapisów dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21.05.1991 roku dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych, do których Polska zobowiązała się wstępując do Unii Europejskiej w 2004 roku. Odnośnie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Książęcej oraz Królewskiej Jadwisinie została już udzielona odpowiedź Panu Januszowi (pytanie z dnia 05.04.2017 r.) i jeszcze raz mogę powtórzyć, że: „w listopadzie 2015 roku podpisaliśmy umowę z firmą  BUD INSTAL ze Skierniewic na wykonanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Królewskiej i Książęcej w Jadwisinie. W marcu 2016 roku firma projektowa zgłosiła nam trudności uzyskania od wszystkich współwłaścicieli ulicy Książęcej zgód na budowę sieci kanalizacji sanitarnej, powołując się  brakiem podejmowania korespondencji przez współwłaścicieli lub kategorycznej odmowy udzielenia zgody. Biorąc pod uwagę powyższe, Gmina podjęła się przejęcia gruntów pod budowę kanalizacji zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych. W dniu 6 kwietnia 2017 roku taką decyzje otrzymano. W chwili uprawomocnienia decyzji kończone będą prace związaną z projektem kanalizacji. Budowę planujemy rozpocząć na przełomie III i IV kwartału tego roku z terminem jej zakończenia na II kwartał 2018 roku.”

Pytanie:
Witam
Panie Burmistrzu jakie są szanse i ewentualnie kiedy może być wykonana kanalizacja w Ludwinowie Zegrzyńskim wzdłuż ul Nasielskiej?
(Agnieszka, 27.04.2017 r.)

Odpowiedź:
Pani Agnieszko w odpowiedzi na Pani pytanie informuję, że w budżecie gminy na 2017 rok nie mamy przewidzianej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Nasielskiej w Ludwinowie Zegrzyńskim. Jednocześnie zapewniam, że Pani zapytanie będzie potraktowane jako wniosek, który zostanie przedstawiony Radzie Miejskiej celem zaproponowania do wprowadzenia w/w zadania do budżetu na rok 2018 lub lata następne.

Pytanie:
Drogi Panie Burmistrzu,
Sprawa dotyczy dowożenia dzieci (poza autokarem szkolnym) oraz dojścia (dzieci, które blisko mieszkają) do szkoły w Woli Kiełpińskiej. Jak wiadomo na teren szkoły samochodem wjeżdżać nie można. Jedyne miejsce aby wysadzić dziecko po stronie szkoły, żeby nie przechodziło przez ruchliwą drogę, po której często ciągiem poruszają się ciężkie pojazdy, jest przystanek ( tam chyba nie staje żaden autobus?). Ale na przystanku też nie można przystanąć bo stoi Straż Miejska i nie pozwala, słyszałam, że nawet wypisuje mandaty. No więc zostaje wysadzić dziecko po drugiej stronie drogi, po stronie kościoła. I tu byłam świadkiem:
Mama wysadziła dziecko. Ono udało się w stronę pasów. Uznało najwyraźniej, że TIR, który nadjeżdżał zwolni, więc wyszło na pasy. Kierowca TIRa nie widział dziecka (pora była zimowa) i gnał wprost na niego. Pan ze Straży Miejskiej pozostawił osobę, którą pouczał i pędził w stronę pasów. Ktoś krzyknął, dziecko przebiegło. Wszystko skończyło się szczęśliwie. Ale mogło być inaczej!
Czy jest szansa, aby okolica szkoły była bardziej oznakowana dla samochodów poruszających się tą drogą? Czy jest szansa na jakiś parking po stronie szkoły? A może osobę, która w rannych godzinach mogłaby przeprowadzać dzieci przez pasy? A może kładka nad jezdnią? Trzeba podjąć jakieś kroki zanim wydarzy się tragedia. Nie wszystkie dzieci wysiadają bezpiecznie z autokaru na terenie szkoły.
Zaniepokojona Mama (19.05.2017 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,
Uprzejmie informuję, iż droga przebiegająca przy Szkole Podstawowej w Woli Kiełpińskiej jest drogą krajową i w związku z tym kwestie oznakowania i pozostałej infrastruktury (np. kładek) leżą w gestii administratora drogi a więc Krajowej Dyrekcji Dróg i Autostrad. Jeśli chodzi natomiast o miejsca w których można wysadzać dzieci udające się do szkoły to bez żadnej wątpliwości można wykorzystywać do tego celu dawną zatokę autobusową, gdyż ze względu na brak jej wykorzystania przez środki komunikacji publicznej straciła ona charakter miejsca, gdzie z mocy ustawy zabronione byłoby zatrzymywanie pojazdów samochodowych. Zwracam również uwagę, iż w celu dowożenia dzieci do szkoły można również bez żadnych wątpliwości wykorzystywać parking znajdujący się przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Kiełpińskiej. Da się wówczas uniknąć potrzeby pokonywania przez dzieci przejścia przez tą , rzeczywiście, ruchliwą i niebezpieczną drogę.

 

Pytanie:
Szanowny Panie Burmistrzu !
Na pytanie o budowę chodnika poprawiającego BEZPIECZEŃSTWO pieszych i cyklistów w ciągu ul Wyzwolenia od Norwida do Radziwiłła _ w IV.2016 r. odpowiedział Pan : - "...mając na uwadze Pana wystąpienie, odpowiedni wniosek zostanie przedstawiony Radzie Miejskiej na etapie tworzenia budżetu na rok 2017. Warunkiem rozpoczęcia działań zmierzających do budowy chodnika jest podjęcie stosownej uchwały wprowadzającej odpowiednie zadanie inwestycyjne do budżetu gminy."
Czy projekt tego chodnika został wstawiony do planu budżetu na 2017 r., i czy przy realizacji tego chodnika na ul. Wyzwolenia może być wykorzystana kostka zdjęta z demontowanego chodnika na ul. Warszawskiej ( mniej więcej na tej samej długości jak odcinek projektowany Norwida-Radziwiłła, co znacznie obniży koszty realizacji tego chodnika sprowadzając je jedynie do kosztów - 1/projektu i 2/wykonawstwa. Licząc na życzliwe zainteresowanie BEZPIECZEŃSTWEM MIESZKAŃCÓW i TURYSTÓW liczę na pozytywną odpowiedź

Odpowiedź:
Szanowny Panie,
Niestety budżet na rok 2017 nie przewiduje budowy chodnika w ciągu ul. Wyzwolenia w Serocku. Odnosząc się natomiast do kwestii materiału pochodzącego z rozbiórki chodnika w ramach przebudowy ul. Warszawskiej informuję, że w większości będzie on ponownie wykorzystany w ramach tej inwestycji.

Pytanie:
Witam czy po remoncie ulicy Warszawskiej rowy zostaną zachowane? Wygląda to tak jak by od wjazdu do Serocka od str warszawy rowy były zakopywane a to chyba by było bardzo nierozsądne.
(Karina, 12.05.2017 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,
Realizowana inwestycja zakłada odnowienie rowów wzdłuż ul. Warszawskiej po jej zachodniej stronie oraz ich przebudowę w miejscach tego wymagających.

Pytanie:
Witam, Na kiedy planowana jest przebudowa ulicy Traugutta od Polnej w stronę Wierzbicy. Nie miało to być robione w tym roku od wczesnej wiosny ?
(Sebastian, 24.04.2017 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,
Realizacja inwestycji polegająca na budowie ul. Traugutta i ul. Zielonej w Serocku planowana jest na lata 2017-2018.

Pytanie:
Szanowny Panie Burmistrza,
Mam pytanie o cześć gminną drogi Krótkiej w Borowej Górze. Czy jest planowana tak droga z kostki brukowej bądź asfaltu? Z roku na rok jest coraz gorzej i szkoda zarówno samochodów nie mówiąc już o butach.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Mariola (24.04.2017 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,
Na dzień dzisiejszy nie planuje się inwestycji polegającej na budowie ul. Krótkiej w Borowej Górze. Jednocześnie informuję, że co roku na tej drodze prowadzone są prace z zakresu bieżącego utrzymania mające na celu poprawę stanu technicznego nawierzchni. Zapewniam Panią, że również w tym roku odpowiednie zabiegi zostaną przeprowadzone.

Pytanie:
Witam Panie Burmistrzu
od 16 lat jestem mieszkańcem naszego pięknego miasta Serock, znalazłem swoje miejsce na ziemi właśnie w Serocku. Widzę jak Serock pięknieje z biegiem lat i z tego jestem dumny.Nasze miasto zawsze było frontem do rzeki, wędkarze, żeglarze motorowadniacy tworzą klimat. Mijają lata zmieniają się pokolenia i zaczyna się problem. Kiedyś nad rzeką siedzieli wędkarze,a teraz chuligani,burdy libacje alkoholowe, palenie ognisk, śmieci po każdym wieczorze. Gdzie wieczorami jest Straż Miejska,Policja? Czy w/w służby pracują tylko w godzinach dziennych?A może bardziej skuteczny był by monitoring na całej długości bulwaru?Czy jest szansa na poprawę bezpieczeństwa wieczorami na bulwarze nad rzecznym.
Z poważaniem Wojtek z Serocka (5.05.2017 r.)

Odpowiedź:
Panie Wojtku dziękuję za nadesłaną korespondencję. Odpowiadając na Pana wiadomość informuję, że zlecono zadanie w tym zakresie Straży Miejskiej oraz skierowano pismo do Komendanta Komisariatu Policji w Serocku z prośbą o uwzględnienie tego obszaru w dyslokacji służby. Monitoring na bieżąco jest modernizowany, w przyszłości planowana jest rozbudowa i Pana sugestie zostaną wzięte pod uwagę.

Pytanie:
Witam Panie Burmistrzu
Mam pytanie odnośnie reklamy na kołach która stoi w pasie drogowym gminnym przy ulicy Warszawskiej. Posiadałem reklamę swego czasu podobną którą wystawiałem codziennie niestety straż miejska ukarała mnie mandatem. Czy coś się zmieniło w że teraz można wystawiać reklamy?
dziękuję za odpowiedź
pozdrawiam Irek (4.05.2017 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Ireneuszu,
dziękuję za nadesłaną korespondencję. Odpowiadając na Pana pytanie informuję, że wskazany problem był przedmiotem podjętych czynności przez Straż Miejską. Ustalono osobę, która wystawiła na ul. Warszawskiej reklamę na kołach i zobowiązano ją do usunięcia z obrębu pasa drogowego w wyznaczonym terminie. Obecnie reklama została przestawiona.

Pytanie:
Przypominam o budowie kanalizacji w ul. Książęcej w Jadwisinie na której w dalszym ciągu borykamy się z bardzo drogimi i uciążliwymi kosztami odbioru nieczystości. Czy jest jakiś termin bliżej określony budowy kanalizacji włącznie z przepompownią lub obniżenie kosztów odbioru ściegów z szamba, ponieważ jest to nierówne traktowanie w porównaniu do innych mieszkańców, którzy zostali już dawno skanalizowani (różnica miesięczna kosztów ok 150 PLN)
Jak długo można rysować projekt ? To jest jakaś farsa.
Proszę podać konkretny termin przyłączenia do kanalizacji a nie jakieś mrzonki, bo jakoś nikt nie zauważył żeby na ulicy miały miejsce jakieś prace kanalizacyjne.
(Janusz, 05.04.2017 r.)

Odpowiedź:
W odpowiedzi na Pana pytanie informuję, że w listopadzie 2015 roku podpisaliśmy umowę z firmą  BUD INSTAL ze Skierniewic na wykonanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Królewskiej i Książęcej w Jadwisinie. W marcu 2016 roku firma projektowa zgłosiła nam trudności uzyskania od wszystkich współwłaścicieli ulicy Książęcej zgód na budowę sieci kanalizacji sanitarnej, powołując się  brakiem podejmowania korespondencji przez współwłaścicieli lub kategorycznej odmowy udzielenia zgody. Biorąc pod uwagę powyższe, Gmina podjęła się przejęcia gruntów pod budowę kanalizacji zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych. W dniu 6 kwietnia 2017 roku taką decyzje otrzymano. W chwili uprawomocnienia decyzji kończone będą prace związaną z projektem kanalizacji. Budowę planujemy rozpocząć na przełomie III i IV kwartału tego roku z terminem jej zakończenia na II kwartał 2018 roku.

 

Pytanie:
Witam Pana,
Mamy z rodziną dom w Kani Nowej, na ul. Żeglarzy. Wszędzie dookoła nas pobudowały się wielkie domy całoroczne, zamieszkałe na stałe. Sami nosimy się z zamiarem przeprowadzki z Wawy do Kani Nowej. Kiedy możemy się spodziewać podłączenia naszej miejscowości pod kanalizację i gaz?
Sprawdzałem korespondencję z burmistrzem z lat 2011/2012 i był mowa o nieodległej przyszłości. Kiedy to nastąpi?
Pozdrawiam, Norbert (04.04.2017 r.)

Odpowiedź:
W odpowiedzi na Pana pytanie informuję, że w Wieloletnim Planie Finansowym obejmującym lata 2017-2021 nie ma ujętej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Kani Nowej. Gmina ze względu na wysokie koszty budowy kanalizacji sanitarnej, w pierwszej kolejności realizuje te projekty na które możemy otrzymać dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Natomiast każdy wniosek o dofinansowanie ze środków zewnętrznych wiąże się ze spełnieniem wielu warunków. Jednym z takich warunków jest opłacalność inwestycji rozumiana przez podłączenie min. 120 osób na 1 kilometr budowanej sieci lub 90 osób na 1 kilometr budowanej sieci na obszarach chronionych przyrodniczo. Rejon o którym Pan pisze znajduje się w dalekiej odległości od istniejącej sieci kanalizacji gminnej, najbliżej położona sieć znajduje się w Wierzbicy na Osiedlu Na Skarpie. Doprowadzenie kanalizacji do Państwa ulicy  wiązałoby się z dużymi kosztami  i najprawdopodobniej nie spełnilibyśmy warunków stawianych przez Unię Europejską. Natomiast chciałbym Panu zaproponować dofinansowanie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu gminy. Jest to rozwiązanie równie ekologiczne jak kanalizacja sanitarna oraz korzystniejsze finansowo niż wywóz  nieczystości taborem asenizacyjnym. Szczegółowe informacje może Pan uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w tut. Urzędzie.

Odnośnie budowy sieci gazowych należy skontaktować się bezpośrednio z gazownią w Legionowie, ul. Kolejowa 32. Jednakże na tą chwile nie ma technicznych możliwości na przyłączenie się do sieci gazowej, gdyż jej po prostu w tamtym rejonie nie ma. Obecnie mieszkańcy wsi: Gąsiorowo, Łacha, Nowa Wieś, Kania Nowa i Kania Polska próbują podejmować działania zmierzające do tego, aby zgazyfikować tamtą część Gminy. My jako Gmina również wystąpiliśmy z wnioskiem do gazowni, aby przychylnie spojrzała na ten rejon i zaoferowaliśmy naszą pomoc przy realizacji przedsięwzięcia. Realnie jednak patrząc myślę, że będzie to proces długotrwały i myśląc o zamiarze budowy budynku w najbliższym czasie trzeba jednak myśleć o alternatywnych źródłach ciepła.

Pytanie:
Dzień dobry,
Zwracam się do Państwa z prośbą o wyjaśnienie jaka idea przyświecała Państwu w podjęciu decyzji iż dzieci z klas II Szkoły Podstawowej w Serocku na Wojciechowe Świętowanie mają przyjść przebrane za dzieci żydowskie??? Czym różnią bądź różniły się dzieci żydowskie od pozostałych dzieci? Co to w ogóle za pomysł? To dopiero jest podział i segregacja. Uczmy nasze dzieci różnorodności, mówmy o innych kulturach, ale nie urządzajmy cyrku! Uważam, że tematem należałoby zainteresować prasę bo nam jako rodzicom pomysł wydaje się skandaliczny i ciekawi jesteśmy argumentacji przedstawicieli naszych lokalnych władz w tej kwestii. Komuś zabrakło zdrowego rozsądku!
(Iga, 18.04.2017 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Igo,
w odpowiedzi na pytanie z dnia 18.04.2017r. uprzejmie informuję, iż społeczność Serocka oraz instytucje z terenu Miasta i Gminy Serock zostały zaproszone do udziału w korowodzie na Wojciechowe Świętowanie, które będzie także elementem obchodów 600-lecia nadania praw miejskich Serockowi. Pomysł na zaprezentowanie się w korowodzie jest autonomiczną decyzją zgłaszających się grup, instytucji.
W związku z Pani pytaniem poprosiłem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Serocku o odniesienie się do poruszonej kwestii, którą zamieszczam poniżej:

„Z racji tegorocznego Jubileuszu chcieliśmy, aby korowód Szkoły Podstawowej w Serocku odzwierciedlał wielowiekową kulturę i tradycję miasta, a także nawiązywał do realizowanej w tym roku szkolnym innowacji pedagogicznej „Serock – miasto moje, a w nim…”

W związku z tym w czasie korowodu uczniowie naszej szkoły będą reprezentowali różne epoki historyczne od czasów średniowiecznych do XX wieku, a także różne grupy społeczne. Zobaczymy między innymi mieszkańców grodziska Barbarka, rybaków, księcia Janusza ze swoją świtą, czasy napoleońskie, pisarzy XIX wieku, malarzy, postacie związane z polityką.

 Wśród nich znajdzie się także społeczność żydowska, która w okresie międzywojennym licznie zamieszkiwała nasze miasto (Żydzi stanowili około  50 % ogółu mieszkańców). Tu mieściły się  instytucje i organizacje żydowskie, chedery, bożnica. Społeczność żydowska miała także swój cmentarz. W związku z tym wątek żydowski w korowodzie jest nieodzowny.

Poza tym już w ubiegłym roku przystąpiliśmy do projektu realizowanego przez Urząd Miasta i Gminy Serock, którego celem było przypomnienie o współistnieniu społeczności polskiej i żydowskiej  na przestrzeni wieków. W ramach projektu uczniowie naszej szkoły zwiedzali „Muzeum na kółkach”, uczestniczyli w warsztatach edukacyjnych oraz innych przedsięwzięciach.

Umieszczając w korowodzie mieszkańców Serocka pochodzenia żydowskiego z okresu międzywojennego, chcieliśmy przedstawić elementy kultury żydowskiej, religię, zwyczaje, a tym samym przybliżyć dzieciom część naszej historii. W ten sposób również pozyskują one wiedzę o przeszłości, uczą się tolerancji i otwartości na inne kultury.”

Pytanie:
Witam Panie Burmistrzu.
Czy jest w planie inwestycyjnym budowa chodnika przy ul. Pięknej w Skubiance? powstaje tam coraz więcej zabudowań jednorodzinnych i często widuje się spacerujące rodziny z dziećmi po tej dość ruchliwej drodze.
Z góry dziękuję za odpowiedz i pozdrawiam serdecznie
(Piotr, 22.03.2017 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie
W związku z parametrami pasa drogowego ul. Pięknej plany Gminy na najbliższe lata nie zakładają budowy chodnika. Obecna jego szerokość  (poza nielicznie wydzielonymi poszerzeniami) wynosi 6m i jest ona niewystarczająca dla zlokalizowania chodnika zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ponadto usytuowanie jezdni w stosunku do granic ewidencyjnych nie pozwala na budowę chodnika nawet o zmniejszonej szerokości w stosunku do wymagań (odległość obu krawędzi jezdni do granic ewidencyjnych jest zbyt mała na sytuowanie chodnika). Mając jednak  na uwadze poruszoną przez Pana kwestię pieszych informuję, że spróbujemy poszukać rozwiązań w sferze organizacji ruchu na tej drodze, które pomogą podnieść poziom bezpieczeństwa tych użytkowników.


 

Pytanie:
Dzień dobry Panie Burmistrzu !
Mam jedno krótkie pytanie. Czy w związku z modernizacją ulicy Warszawskiej w Serocku możemy mieć nadzieję na obiecany przystanek autobusowy na ulicy Stokrotki ?
Z poważaniem
Marek (06.04.2017 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,
Projekt przebudowy ulicy Warszawskiej w Serocku zakłada budowę zatok przystankowych wraz z peronami, chodnikami i przejściem dla pieszych w rejonie ul. Stokrotki., tak więc infrastruktura ta zostanie wybudowana w ramach realizowanej obecnie inwestycji.

 

Pytanie:
Witam
Czy jest już ustalony termin przebudowy ul. Długiej w Borowej Górze i Stasim Lesie, na odcinku między ulicami Warszawską i Nasielską?
(Witold, 25.03.2017 r.)
 
Odpowiedź:
Szanowny Panie,
w bieżącym roku Gmina planuje wystąpić z wnioskiem o przyznanie środków finansowych na budowę ul. Długiej w Borowej Górze i Stasim Lesie. W przypadku ich otrzymania inwestycja będzie rozpoczęta wiosną przyszłego roku.
 
 

Pytanie:
Szanowny Panie Burmistrzu
W tym roku obchodzimy 600 lecie Serocka Jakieś 30 lat temu miała miejsce ostatnia przeprawa miedzy Serockiem a Arciechowem Czy nie warto takie przeprawy wznowić na okres wiosna - jesień Przeprawa łodzią z silnikiem dla rowerzystów i pieszych Piękne wycieczki rowerowe i spacery Koszt nie byłby zbyt duży a wzmocniłby nasz region turystycznie i komercyjnie Proszę dać znać czy będzie to możliwe Pewnie Radzymin tez byłby zainteresowany i można by to zrobić wspólnie
Pozdrawiam Robert (13.03.2017 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Robercie,
Bardzo dziękujemy za zwrócenie uwagi i Pana sugestie. Też rozważaliśmy realizację takich rejsów, jednak musimy mieć na względzie możliwości finansowe gminy, organizacyjne a także sprzętowe.  Od kilku lat dużą popularnością wśród mieszkańców i gości odwiedzających Serock cieszą się rejsy statkiem Albatros na trasie Serock Molo-Jezioro Zegrzyńskie-Serock Molo. Statek zabiera na pokład 35 pasażerów na 45 minutowe rejsy dofinansowywane przez Miasto i Gminę Serock. Mamy nadzieję, że w nadchodzących latach pojawią się możliwości by tego typu atrakcja znalazła się w ofercie rekreacyjnej gminy Serock.

Pytanie:
Dzień dobry Panie Burmistrzu,
w miejscowości Kania Polska przy ul. Bindugi 13/15 znajduje się przydrożna kapliczka wymagająca pilnych prac pozwalających na zahamowanie procesu degradacji i doprowadzenia do poprawy stanu jej zachowania. Jest to prawdopodobnie jedna ze starszych kapliczek - wg napisu została zbudowana w 1889 r., czyli ma 128 lat. Dodatkowo - kapliczka jest ważnym elementem krajobrazu kulturowego gminy. Gromadzą się też przy niej osoby na wspólne modlitwy. Do niedawna, funkcjonującym obyczajem pogrzebowym, członkowie lokalnej społeczności odprowadzali do niej zmarłych. Mam nadzieję, że odpowiednie służby zakwalifikują kapliczkę do pilnego remontu i zostanie on wykonany jeszcze w tym roku.
Pozdrawiam, Jolanta (26.02.2017 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,
Kapliczka, o której Pani pisze zlokalizowana jest na terenie prywatnej nieruchomości, stanowi zatem własność prywatną. Dlatego też wszelkie nakłady na jej utrzymanie powinien ponosić właściciel. Mając jednak świadomość znacznej wartości kulturowej tego obiektu, dołożymy starań aby pomóc przy jego renowacji. Postaramy się zainteresować problemem lokalną społeczność, w tym przede wszystkim sołtysa wsi. Powiadomimy także odpowiednią parafię. Mamy nadzieję, że podjęte wspólne działania przyczynią się do poprawy stanu technicznego przedmiotowej kapliczki.

Pytanie:
Szanowny Panie Burmistrzu,
Mam pytanie odnośnie budowy kanalizacji na ul. Krótkiej w Borowej Górze, na której w dalszym ciągu borykamy się z bardzo drogimi i uciążliwymi kosztami odbioru nieczystości. Czy jest jakiś termin bliżej określony budowy kanalizacji włącznie z przepompownią lub obniżenie kosztów odbioru ściegów z szamba, ponieważ jest to nierówne traktowanie w porównaniu do innych mieszkańców, którzy zostali już skanalizowani (różnica miesięczna kosztów ok 150 PLN)
Proszę o stanowisko gminy w sprawie decyzji MPWIK oraz dyrektywy EU nr Dyrektywy 91/271/EWG link:
https://www.mpwik.com.pl/view/kontynuujemy-dzialania-na-rzecz-modernizacji-i-rozbudowy-gospodarki-wodno-sciekowej
(Bogdan, 07.03.2017 r.)

Odpowiedź:
Panie Bogdanie w odpowiedzi na zadane pytanie informuję, że w budżecie gminy na 2017 rok nie mamy przewidzianej budowy sieci kanalizacji w ulicy Krótkiej w Borowej Górze. Natomiast ze względu na duże zainteresowanie podłączeniem się do systemu kanalizacji zbiorczej mieszkańców tej ulicy, gmina w 2015 roku  wyraziła zgodę na wspólną inwestycję. Wspólna inwestycja polegać miałaby na tym, że mieszkańcy na własny koszt opracują dokumentację projektową i przekażą ją nieodpłatnie gminie do realizacji. Po otrzymaniu pełnej dokumentacji technicznej gmina w ciągu 3 lat podejmie działania mające na celu wyrażenie przez Radę Miejską zgody na wydatkowanie środków na ten cel. Odnośnie wskazanej przez Pana informacji dotyczącej otrzymania przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej informujemy, że otrzymane dofinansowanie przeznaczone jest na inwestycje nie obejmujące rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy. MPWiK na terenie gminy Serock jedynie eksploatuje lub modernizuje istniejące sieci, ale ich nie rozbudowuje. Natomiast jeśli chodzi o dofinansowania dla gminy Serock z zakresu gospodarki wodno – ściekowej informujemy, że w ostatnim czasie udało nam się uzyskać środki zewnętrzne m.in. na budowę kanalizacji sanitarnej w Borowej Górze i Stasim Lesie, na budowę sieci kanalizacji w Serocku w ulicy Krasińskiego,  Zielonej, Kuligowskiego, Nodzykowskiego, Milewskiego, Oleńki, Sadowej, części ulicy Pułtuskiej oraz na budowę kanalizacji w Skubiance i wiele innych inwestycji. Obecnie  kompleksowa przebudowa sieci kanalizacji w Zegrzu jest również realizowana przy dofinansowaniu ze środków z Unii Europejskiej.  A w lutym br. złożyliśmy wniosek o dofinansowanie dużej inwestycji obejmującej budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Dosina, Skubianki, Jachranki i Izbicy o łącznej długości ok. 10 km i 5 przepompowni ścieków. Podsumowując, gmina Serock sukcesywnie rozbudowuje sieć kanalizacji sanitarnej, aby wywiązać się z zobowiązań i wytycznych Unii Europejskiej dotyczących gospodarki wodno – ściekowej. Niestety ze względu na ograniczone środki finansowe nie każdą inwestycję udaje nam  się zrealizować w trybie natychmiastowym.

Pytanie:
Panie Burmistrzu,
Czy planowana jest budowa chodnika prowadzącego do szkoły w Jadwisinie, tak aby dzieci idące z Borowej Góry mogły bezpiecznie dojść do szkoły? Myślę że warto by było zadbać o bezpieczeństwo Naszych dzieci .
(Małgorzata, 12.03.2017 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,
Plany Gminy na najbliższe lata nie zakładają przebudowy ul. Szkolnej w Jadwisinie (bo zapewne mowa o budowie chodnika w ciągu właśnie tej ulicy), a niestety, z uwagi na małą szerokość pasa drogowego, bez przebudowy całej ulicy budowa chodnika o szerokości zgodnej z przepisami prawa nie jest możliwa. Mając jednak na uwadze względy bezpieczeństwa - przede wszystkim najmłodszych uczestników ruchu drogowego - wprowadzono w ciągu ul. Szkolnej (na odcinku od ul. Akacjowej w kierunku drogi krajowej) strefę zamieszkania.  Oznakowanie takie powoduje, że kierujący pojazdami muszą zwrócić szczególną uwagę na pieszych a także ustąpić im pierwszeństwa w każdej sytuacji. Dodatkowo zastosowano elementy wymuszające zmniejszenie prędkości – tj. progi zwalniające.

Pytanie:
Szanowny Panie Burmistrzu,
Jestem mieszkańcem Borowej Góry. W ostatnim tygodniu otrzymałem ankietę dotyczącą nieczystości płynnych. Mieszkam na ulicy Krótkiej, która jak wiadomo jest omijana przez władze samorządowe i nie mamy tutaj kanalizacji. Mam pytanie co mam wpisać w ankiecie ponieważ wybieram szambo raz lub dwa razy w miesiącu a większość sąsiadów wylewa na swoje poletka. Jeżeli wpisze zbyt częste wybieranie szamba a sąsiedzi napiszą raz do roku czy to nie spowoduje kontroli u sąsiadów? Nie chciałbym robić nieprzykrości sąsiadom ponieważ wine za brak kanalizacji i wysokie koszty za wywóz szamba ponosi tylko i wyłącznie gmina. Dlaczego mieszkańcy posiadający kanalizacje płacą 60-70 PLN miesięcznie a my bez możliwości podłączenia do kanalizacji płacimy ponad 200 PLN miesięcznie?
(Bogdan, 19.02.2017 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Bogdanie,
Odpowiadając na Pana pytania związane z gospodarką ściekową na terenie gminy, uprzejmie informuję, iż druk informacji dotyczącej sposobu pozbywania się nieczystości ciekłych z nieruchomości, skierowany został do wszystkich właścicieli nieruchomości z terenu gminy, w celu stworzenia przez gminę kompleksowej inwentaryzacji zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków oraz nieruchomości podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej. Jest to konieczne, ponieważ jak Pan słusznie zauważa część mieszkańców pozbywa się ścieków niezgodnie z przepisami, zanieczyszczając środowisko i wody gruntowe. Oczywiście na taki proceder, nie było i nie będzie przyzwolenia. Nie jest Pan jedyną osobą, która to zauważa, odzew na skierowaną do mieszkańców informację jest ogromny i dociera do nas wiele sygnałów świadczących, że uporządkowanie tematu gospodarki ściekowej jest niezbędne. Oczywiście zebranie informacji to pierwszy etap prac, kolejnym będą kontrole na nieruchomościach. Kontrole będą prowadzone w całej gminie, a w pierwszej kolejności skontrolowani zostaną oczywiście właściciele nieruchomości, którzy nie złożą informacji wcale, bądź złożą niewiarygodną informację. Podczas kontroli brana będzie pod uwagę ilość osób zamieszkujących na terenie nieruchomości oraz wskazania ilości wody zużywanej przez mieszkańców danej nieruchomości, co w prosty sposób da się przeliczyć na ilość ścieków powstających na danej nieruchomości. Dlatego też proszę się nie obawiać, że to wypełnienie przez Pana rzetelnie informacji spowoduje kontrole u sąsiadów, ponieważ kontrole będą przeprowadzane niezależnie od tego.

W kwestii ponoszonych przez Pana kosztów opróżniania szamba, które są znacznie wyższe, niż koszty odprowadzenia ścieków do kanalizacji, wiedząc jednocześnie, że odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej jest najkorzystniejsze z punktu widzenia ochrony środowiska, staramy się jako gmina budować kanalizacje wszędzie tam gdzie jest to technicznie i ekonomicznie uzasadnione. Ze względu na duże zainteresowanie podłączeniem się do systemu kanalizacji zbiorczej mieszkańców ulicy Krótkiej w Borowej Górze, gmina w 2015 roku wyraziła zgodę na wspólną inwestycję. Wspólna inwestycja polegać miałaby na tym, że mieszkańcy na własny koszt opracują dokumentację projektową i przekażą ją nieodpłatnie gminie do realizacji. Po otrzymaniu pełnej dokumentacji technicznej gmina w ciągu 3 lat podejmie działania mające na celu wyrażenie przez Radę Miejską zgody na wydatkowanie środków na ten cel.

Pytanie:
Witam serdecznie,
chciałem zapytać czy jest w planach budowa oświetlenia na ul. Pięknej, która przechodzi przez Skubiankę i Dosin??? Będę wdzięczny za odpowiedź.
(Łukasz, 27.02.2017 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Łukaszu,
inwestycja, o którą Pan pyta będzie realizowana w roku bieżącym. W chwili obecnej prowadzona jest procedura wyboru Wykonawcy dla tego zadania. Planujemy, iż realnie pod koniec kwietnia bieżącego roku powinno dojść do podpisania umowy i wprowadzenia wykonawcy na budowę. Zgodnie z warunkami realizacji zamówienia, prace związane z budową oświetlenia powinny być zrealizowane  w terminie do 16 czerwca 2017 r. Szczegóły dotyczące procedury wyboru wykonawcy można uzyskać na naszej stronie internetowej, w zakładce zamówienia publiczne lub pod linkiem http://www.bip.serock.pl/redir,przetargi?zamowienie_publiczneID=337.

Pytanie:
Dzień dobry,
Bardzo proszę o informację nt. realizacji poszerzenia ul. Akacjowej w Jadwisinie. Na jej początkowym odcinku przy zjeździe z asfaltu z DK nr 61 jest tak wąsko, że nie mogą się wyminąć dwa samochody osobowe, a widoczności z powodu ogrodzenia i zakrętu ulicy nie ma żadnej. Stłuczki są tam częstym zdarzeniem, a na oblodzonej nieposypywanej (posypano dwa razy przez cały sezon i to po interwencji raz w KZB, a raz w straży gminnej) zimą drodze ciężko zahamować nawet z 20 km/h. Instytut graniczący z ulicą usunął już drzewa i można by przyspieszyć prace z nadchodzącą wiosną. Nie będę już poruszać stanu nawierzchni ul. Akacjowej, gdyż dołów nie da się tam ominąć.
Z poważaniem Liliana (24.02.2017 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,
Na dzień dzisiejszy Gmina nie posiada precyzyjnych planów związanych z budową ul. Akacjowej w Jadwisinie gdyż podjęcie jakichkolwiek prac z tego zakresu uwarunkowane jest realizacją inwestycji polegającej na budowie magistrali wodociągowej zaprojektowanej w pasie drogowym właśnie tej ulicy.  Gmina uzyskała pozwolenie na budowę dla tego zadania i obecnie jest w trakcie pozyskiwania środków zewnętrznych na jego realizację. W przypadku otrzymania dofinansowania inwestycja będzie rozpoczęta niezwłocznie. Jeżeli chodzi o poszerzenie pasa drogowego wyjaśniam, że prowadzone są w tym temacie negocjacje z Instytutem Geodezji i Kartografii. Rozmowy są obecnie na etapie bardzo zaawansowanym. Mamy nadzieję, że w ich wyniku uda się dokonać poszerzenia drogi w tym rejonie już na etapie budowy wodociągu.

Pytanie:
Szanowny Panie Burmistrzu, kiedy będzie rozpoczęta budowa ścieżki z Jadwisina od ul. Ogrodowej do Zegrza mieszkańcy Zegrza i Jadwisina nie mogą się jej doczekać.
Pozdrawiam Henryk (21.02.2017 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,
Na dzień dzisiejszy Gmina jest na etapie uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę dla tego zadania. Realizacja w dużej mierze będzie uzależniona od możliwości pozyskania środków zewnętrznych z programów wspierających inwestycje z zakresu turystyki i rekreacji. Nie ukrywam, że posiadamy kilka opracowanych już projektów na różne zadania z tego zakresu, dlatego też do ewentualnych naborów o przyznanie środków zewnętrznych wytypowany zostanie ten, który z uwagi na spełnianie kryteria będzie miał największą szansę na zdobycie dofinansowania.

Pytanie:
Czy w planie finansowym na 2017 rok została ujęta inwestycja mająca na celu dokończenie budowy chodnika w miejscowości Wierzbica po stronie dawnego "SADP-u" w kierunku od wiaduktu do Złotego Lina? W jednej z odpowiedzi ze stycznia 2016 r. sugerował Pan, że taka inwestycja zostanie uwzględniona w planie finansowym na 2017 r.
Pragnę zauważyć, że tego chodnika nie ma w okolicach przystanku autobusowego, z którego korzystają dzieci szkolne. Nie ma też żadnego znaku pionowego i poziomego informującego o przejściu dla pieszych, a przecież żeby dojść do lub z przystanku autobusowego dzieci muszą przejść przez jezdnię. Nie ma też żadnych progów zwalniających na jezdni, które zmusiłyby kierowców do ograniczenia prędkości w tym miejscu. Reasumując brak chodnika w okolicy przystanku autobusowego oraz brak znaków informujących o przejściu dla pieszych oraz progów zwalniających powoduje, że poruszanie się pieszych w tym rejonie jest bardzo niebezpieczne. Czy przewiduje Pan podjęcie kroków mających na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych w tej części Wierzbicy (od wiaduktu do drogi krajowej nr 61 (Złotego Lina)?
(Małgorzata, 06.02.2017)

Odpowiedź:
Szanowna Pani
W ubiegłym roku opracowano projekt stałej organizacji ruchu uwzględniającej wprowadzenie progu zwalniającego w ciągu drogi gminnej Nr 180415W (na odcinku od dawnej drogi krajowej do wiaduktu). W bieżącym roku próg zwalniający zostanie wybudowany.
Odnosząc się natomiast do kwestii chodnika w ciągu w/w drogi informuję, że Urząd jest na etapie przygotowywania zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji technicznej przebudowy dróg w Wierzbicy. Jedna z części tej dokumentacji będzie dotyczyła budowy chodnika, o którym Pani pisze, a także przejścia dla pieszych w ciągu dawnej drogi krajowej.
Termin przeprowadzenia robót budowlanych oraz ich zakres będą uzależnione od możliwości finansowych Gminy w latach następnych.

Pytanie:
Kiedy planujecie wybudowanie wreszcie przystanku autobusowego w Dębe w kierunku Legionowa i Nasielska na drodze 632 i wybudowanie zatoczki na przystanku w Ludwinowie Dębskim, na tej drodze jest duży ruch i wyznaczone są objazdy tirów, planowana trasa mostowa ten ruch jeszcze spotęguje.
Czy gmina/rada/ planuje wprowadzenie zakazu palenia węglem w całej gminie?, obecnie prowadzona jest nagonka na właścicieli pieców węglowych ,węgiel jest legalnym paliwem w naszym kraju!,osobiście nie zgadzam się z takimi działaniami, doprowadzi to do tzw.wykluczenia energetycznego ludzi których nie stać na ogrzewanie gazowe i elektryczne!
(Łukasz, 10.02.2017)

Odpowiedź:
Szanowny Panie
Droga nr 632 stanowi drogę wojewódzką w związku z czym pozostaje w zarządzie Mazowieckiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich. Z uwagi na powyższe Gmina wystąpi z odpowiednim wnioskiem do MZDW o wybudowanie przystanków o których Pan pisze.
Odpowiadając natomiast na Pana pytanie dotyczące wprowadzenia ewentualnego zakazu palenia węglem na terenie Miasta i Gminy Serock, uprzejmie informuję, iż nie jest planowane wprowadzanie takiego zakazu. Na pewno rozwiązanie takie byłoby rozwiązaniem korzystnym z punktu widzenia ochrony środowiska, niemniej jednak zdajemy sobie sprawę, że nie w każdym miejscu gminy jest możliwość podłączenia gazu i tym samym korzystania z ogrzewania gazowego, jak również z faktu, iż ogrzewanie gazowe lub elektryczne może być droższe niż ogrzewanie węglem. Jako gmina mając na uwadze przeciwdziałanie zjawisku niskiej emisji i tym samym tak nagłaśnianemu obecnie zjawisku smogu, zachęcamy jednakże mieszkańców, poprzez udzielanie dotacji z budżetu gminy, do wymiany starych pieców węglowych tzw. „śmieciuchów” na piece ekologiczne – gazowe, olejowe, elektryczne, ale także na paliwo stałe (biomasa, ekogroszek), posiadające odpowiedni atest energetyczno – ekologiczny w klasie A lub równoważnej 5 klasie.

Pytanie:
Pragnę zasygnalizować problem zagrożenia dla życia i zdrowia pieszych użytkowników ul.K. Radziwiłła na odcinku skrzyżowanie z ul. Wyzwolenia + 80m. w kierunku Warszawskiej. Na tym odcinku ul.K. Radziwiłła jest BARDZO WĄSKA i nie posiada poboczy. Rozpędzone samochody (w tym _autobusy i ciężarowe) na prostym odcinku od ronda przy Warszawskiej w kierunku Wyzwolenia wpadają na to przewężenie z szybkością 50 km/godz. (lub prędzej)i WYMIATAJĄ na ogrodzenie posesji przy K.Radziwiłła 1 osoby tam idące (jadące na rowerach lub z wózkami dziecięcymi i spacerujące z psami) stwarzając zagrożenie dla ich życia lub zdrowia. Jednocześnie te pojazdy same narażają się na niebezpieczeństwo kolizji z innymi pojazdami nadjeżdżającymi ul. Wyzwolenia, która na tym skrzyżowaniu spotyka się z ul.K. Radziwiłła pod kątem prostym. Proponuję odkupić na cele publiczne od właściciela posesji ul. K. Radziwiłła 1 część działki o szerokości 20mb. przylegającej do ul. K. Radziwiłła na długości ok. 80mb. i ZROBIĆ ULICĘ Z PRAWDZIWEGO ZDARZENIA bezpieczną i przyjazną WSZYSTKIM UŻYTKOWNIKOM wraz z zaprojektowaną ścieżką rowerową od Warszawskiej do Wyzwolenia i Yacht Klubu Polskiego.Licząc na pozytywne rozwiązanie problemu bezpieczeństwa ludzi i pojazdów _ POZDRAWIAM
(27.01.2017 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,
zdaję sobie sprawę, że poruszanie się pieszych po jezdni wiąże się z dużym zagrożeniem. Takich sytuacji niestety na terenie Gminy jest sporo i mimo szczerych chęci nie zawsze da się to szybko rozwiązać. Gmina sukcesywnie, co roku, stara się rozbudowywać sieć ciągów pieszych (chodników) w pasach dróg gminnych. Ograniczona ilość  środków finansowych sprawia jednak, iż zmuszeni jesteśmy ustalać priorytety. Priorytety, których wyznacznikiem jest między innymi natężenie ruchu pojazdów, ruch pieszych oraz istniejąca zabudowa. Ze swojej strony pragnę Pana zapewnić, iż w ramach doraźnej poprawy bezpieczeństwa na tym odcinku zostanie opracowana i wprowadzona w życie organizacja ruchu. Dalsze działania będą mogły być podjęte w przypadku zapewnienia odpowiednich środków finansowych przez Radę Miasta i Gminy Serock.

Pytanie:
Pytanie: Proszę o informację czy w 2017 roku zostały przyznane środki na wykonanie odcinka kanalizacji w drodze wewnętrznej w Wierzbicy przy ul. Pułtuskiej od stacji benzynowej do granicy działki nr 3f.
Anna (18.01.2017 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Anno,
W grudniu 2016 roku złożyliśmy wniosek o przyznanie dofinasowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie, które obejmuje swym zakresem budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Wiosennej, czyli w rejonie Pani działki.  Wniosek ten przeszedł pozytywnie ocenę formalną, natomiast ze względu na alokacje środków,  jesteśmy obecnie na liście oczekujących. W przypadku uzyskania dofinansowania, przewidujemy, że realizacja tej inwestycji nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy o dofinansowanie.  

Pytanie:
Witam, mam pytanie na jakiem etapie realizacji jest inwestycja dot. kanalizacji na ul. Jaśminowej w Serocku bo zapewnienia były i czy tylko na tym się skończyło. Drugie wszędzie nowe ledy na słupach i nowe oświetlenia a kiedy zostanie dokończone oświetlenie na ul. Tchorka w Serocku. Brakuje jak liczyłem z 8 słupów przecież projekt jest zrobiony tylko nie do końca zrealizowany. To tak jakby ze szklanka albo do połowy pełna albo pusta. Pozdrawiam
Mariusz (21.01.2017 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Mariuszu,
Gmina Serock posiada kompletną dokumentację projektową budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Jaśminowej w Serocku wraz z przepompownią ścieków zlokalizowaną przy ulic Zakroczymskiej. Obecnie jesteśmy na etapie uzyskiwania decyzji pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Legionowie. Wstępnie budowa jest planowana na rok 2018. Co się zaś tyczy budowy oświetlenia na ulicy Tchorka, informujemy iż Gmina w najbliższym czasie nie planuje rozbudowy istniejącego oświetlenia z uwagi m.in. na brak zabudowy na wspomnianym przez Pana odcinku. Informujemy ponadto, iż wbrew podanej przez Pana informacji, Gmina nie posiada dokumentacji projektowej na rozbudowę przedmiotowego oświetlenia. W sytuacji gdy zabudowa wzdłuż ul. Tchorka ulegnie znacznemu zagęszczeniu, podejmiemy stosowne działania zmierzające do zapewnienia oświetlenia również na tym odcinku.

Pytanie:
Szanowny Panie Burmistrzu w 2017r obiecał Pan dokoniczenie oświetlenia na ul.Borówkowej w Dosinie chcielibyśmy wiedzieć czy w końcu uda nam się normalnie funkcjonować ,ponieważ jest nie bezpiecznie bez oświetlenia wracać wieczorem z tego co wiem inne miejscowości już są zrealizowane jeśli chodzi o oświetlenia.
Ania (25.01.2017 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Anno,
jak już wcześniej informowałem udzielając odpowiedzi na zadane pytanie, w roku bieżącym w planie finansowym zostało ujęte zadanie pod nazwą „Budowa punktów świetlnych Dosin-ul. Długa”. W ramach tego zadania wykonana zostanie dokumentacja projektowa obejmująca budowę oświetlenia na ulicy Długiej w Dosinie oraz na ulicach odchodzących od niej, a będących w zarządzie Miasta i Gminy Serock, w tym również na ulicy Borówkowej. W bieżącym roku planujemy wykonać dokumentację projektową dla w/w zadania oraz uzyskać pozwolenie na budowę. Budowa oświetlenia nastąpi natomiast w okresie maksymalnie 3 lat od dnia uzyskania pozwolenia na budowę.

Pytanie:
Szanowny Panie Burmistrzu,
Zwracam się do Pana Burmistrza w imieniu obecnych mieszkańców jak i inwestorów aktualnie budujących na niej swoje domy z zapytaniem o możliwość wykonania przez gminę oświetlenia ulicy Helenki w Stasim Lesie. Jest to ulica łącząca ulicę Jutrzenki z ulicą Warszawską. Aktualnie zamieszkane są 3 domy przy ulicy Helenki. W tegoroczne wakacje przeprowadzkę planuję ja ze swoją rodziną. Do ostatniego, aktualnie już wybudowanego domu wybudowanego na działce 62/8, będącego w trakcie prac wykończeniowych, rodzina planuje się wprowadzić pod koniec bieżącego roku. W sumie jest nas więc 5 rodzin na stosunkowo krótkiej ulicy. Niestety szczególnie w okresie jesienno-zimowym, kiedy wcześnie zapada zmrok chodzenie po nieoświetlonej drodze jest stresujące, głównie dla dzieci wracających ze szkoły od przystanku. A mój dom, jak i dwa sąsiednie są niemalże w połowie drogi między ulicą Jutrzenki (ok. 280 metrów) a ulicą Warszawską (ok. 230 metrów). Dookoła jest pole lub las, więc jest naprawdę ciemno.
Dodam jeszcze, że ulica Helenki jest wykorzystywana przez mieszkańców ulicy Jutrzenki do dostania się samochodem do ulicy Warszawskiej lub na spacery. Szczególne nasilenie ruchu miało miejsce w trakcie remontu ulicy Głównej w Stasim Lesie. Wówczas mieszkańcy ulicy Jutrzenki „odkryli” to połączenie z ulicą Warszawską i część z nich woli już jeździć ulicą Helenki niż „kluczyć” po ulicy Jutrzenki w celu dostania się do ulicy Warszawskiej.
Sylwester (29.01.2017 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Sylwestrze,
dziękuję bardzo za skierowane zapytanie. Chciałbym jednak zwrócić Pana uwagę, iż ul. Helenki jest stosunkowo nowo powstałą ulicą, na której zabudowa, jak sam Pan potwierdza, dopiero powstaje. Realizując budowę oświetlenia, z racjonalnego punktu widzenia, trzeba brać pod uwagę cały odcinek ulicy, aby oświetlać cały ciąg komunikacyjny. Budowa oświetlenia jedynie w rejonie powstałej zabudowy mijałaby się z celem tj. zapewnieniem bezpieczeństwa ruchu pieszych i pojazdów po zmroku. Corocznie do gminy kierowane jest kilkanaście, jeśli nie nawet kilkadziesiąt wniosków dotyczących budowy oświetlenia. Zmuszeni jesteśmy dokonywać wyborów i ustalać priorytety, nie tylko z uwagi na ograniczoną ilość środków finansowych przeznaczanych na ten cel, ale również zasadność realizacji inwestycji. Przedstawiając niniejsze, chcę poinformować, że w najbliższej perspektywie finansowej obejmującej lata 2017 – 2019 gmina nie planuje realizacji inwestycji związanej z budową oświetlenia drogowego na ul. Helenki w Stasim Lesie. W roku bieżącym oraz przyszłym realizowane będą zadania, na które posiadamy opracowaną dokumentację projektową i pozwolenia na budowę. Mając jednak na względzie Pana prośbę, informujemy iż pochylimy się nad nią przy planowaniu zadań inwestycyjnych na lata następne.

 

Pytanie:
Dzień dobry
Kiedy przewidziana jest realizacja projektu Centrum Sportu w Serocku?
Iwona (09.01.2017 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Iwono
Obecnie Gmina Serock posiada kompletną dokumentację projektową zarówno budowlaną jak i  wykonawczą. Jesteśmy w fazie załatwiania spraw formalnych związanych z uzyskaniem pozwoleń na budowę dla całości przedsięwzięcia, w tym między innymi spraw związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji leśnej dla części działki, na której będzie realizowana inwestycji oraz  pozwolenia wodno – prawnego dla potrzeb odwodnienia obiektu. Wszystkie pozwolenia chcemy uzyskać w bieżącym roku kalendarzowym. Biorąc pod uwagę możliwości finansowe Gminy oraz szacowaną wartość całej inwestycji na kilkadziesiąt milionów złotych, zakładamy, że budowa centrum trwałaby przez okres około 6 lat. I to przy założeniu, że 100% budżetu na zadania inwestycyjne przeznaczamy tylko na budowę Centrum Sportu. Z punktu widzenia potrzeb lokalnej społeczności jest to oczywiście nierealne. Stąd jesteśmy w fazie opracowywania koncepcji  takiej konstrukcji finansowej zadania, która nie wpłynie znaczącą na bieżące potrzeby inwestycyjne i remontowe Gminy. Prowadzimy rozmowy na wielu poziomach i  z wieloma instytucjami, które ewentualnie mogły by wejść we współfinansowanie przedsięwzięcia. Są też prowadzone analizy dotyczące różnych form partnerstwa publiczno – prywatnego, dofinansowania, dotacji, pożyczek lub innych źródeł  wsparcia finansowego  dla zadania. Niestety na dzień dzisiejszy tego rodzaju inwestycji nie można współfinansować ze środków unijnych, gdyż nie ma po prostu na cel zapewnionych środków finansowych oraz programów.
 

 
 

Pytanie:
Proszę o odpowiedź, kiedy i czy jest w ogóle planowa modernizacja źródeł wody dla wsi Karolino. W ostatnim czasie woda jest tak twarda, że filtry do odkamieniania nie dają sobie z nią rady i zużywają się szybciej niż zakłada producent. Ostatnio wyrzuciłam zmywarkę, pomimo używania wszelkich specyfików do twardej wody, jak powiedział serwis powodem jest zbyt twarda woda, a naprawa nie miała sensu. Ta sama woda po zagotowaniu w czajniku bez odfiltrowania ma biały nalot na wierzchu. To niedopuszczalne, żeby gmina nas tak truła. Wystarczą odpowiednie filtry na ujęciu wody. Czy to tak wiele?
(08.01.2017 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,
Woda dostarczana do odbiorców jest pozyskiwana z pokładów wody czwartorzędowej. Charakteryzuje się ona miedzy innymi dużą zawartością węglanu wapnia czyli dużą twardością. Gmina Serock nie odbiega tu od normy w kraju i jest to zjawisko normalne dla wód czwartorzędowych. Norma zawartości węglanu wapnia określona w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi waha się w przedziale od 60 do 500 mg/l zawartości CaCo3. Spotyka się różne klasyfikacje wody ze względu na jej twardość (różne przedziały twardości). W przybliżeniu można przyjąć, że:
Woda bardzo miękka: do 71 mg CaCO3
Woda miękka: do 143 mg CaCO3
Woda średnio twarda: 250 mg CaCO3
Woda twarda: 357 mg CaCO3
Woda bardzo twarda: powyżej 357 mg CaCO3

Na terenie gminy Serock woda podawana do sieci wodociągowej ma zawartość od 250 do 400 mg CaCO3 czyli jest to woda twarda i bardzo twarda.

Tak duży parametr nie wpływa na to iż woda ta nie nadaje się do bezpośredniego spożycia. Warto natomiast w gospodarstwie domowym zadbać o urządzenia, które korzystają z wody i ją podgrzewają do około 90 stopni C. Na ujęciach wody nie przewiduje się budowania dodatkowych filtrów czy innych urządzeń do zmiękczania wody.

Pytanie:
Szanowny Panie Burmistrzu,
Ogromnym problemem dla mieszkańców Serocka i okolic jest dostęp do opieki stomatologicznej. Ta objęta refundacją NFZ wymaga wielu miesięcy czekania na pierwszą wizytę, a prywatna jest zbyt kosztowna dla kieszeni mieszkańców. Cierpią na tym także mali pacjenci. Tymczasem tak jak są organizowane badania mammograficzne dla kobiet w specjalnych mammobusach istnieje fundacja, która dysponuje specjalnym dentobusem, który jeździ po całej Polsce i diagnozuje oraz leczy zęby dzieci. Nazwa tej fundacji to Fundacja Wiewiórki Julii, a jej siedziba znajduje się niedaleko - w Warszawie. Będę wdzięczna za przekazanie namiarów na tę fundację odpowiednim komórkom w Urzędzie czy szkołach celem zwrócenia się z prośbą o objęcie opieką dzieci z miasta i gminy Serock. Tu znajdziecie Państwo wszelkie niezbędne dane kontaktowe: http://wiewiorkajulia.pl/ .
Proszę przyjąć również najlepsze życzenia noworoczne wszelkiej pomyślności i oby ten rok przyniósł rozwiązanie wielu trapiących samorządową społeczność problemów.
Łączę wyrazy szacunku,
Anna

Odpowiedź:
Szanowna Pani,
dziękuję za przekazaną informację na temat możliwości skorzystania z pomocy stomatologicznej, świadczonej przez Fundację Wiewiórki Juli. O możliwości skorzystania z takiej pomocy zostali poinformowani dyrektorzy szkół, którzy we własnym zakresie będą kontaktować się z przedstawicielem fundacji. Z informacji uzyskanych od fundacji wynika, że obecnie przeprowadzane są tylko badania stanu uzębienia u dzieci, bez leczenia. Ponadto zasięgnęliśmy informacji z innych szkół,  które korzystały już z takiej pomocy, na temat prowadzonej akcji.

Pytanie:
Witam P. Burmistrzu - wszystkiego dobrego w Nowym 2017 Roku.
Mieszkam w Wierzbicy na ulicy Wiosennej . W zeszłym roku zostało nam założone oświetlenie drogi / bardzo dziękujemy /Kolejnym etapem "unowocześnienia" miejsca zamieszkania miało być założenie kanalizacji . Do tej pory cisza w tym temacie .Drugie pytanie dotyczy drogi która graniczy z tzw. truskawką a raczej płotu -porozrywana siatka , która zagraża dzieciom oraz zwierzętom . Nie wspomnę o przewróconych betonowych słupach oraz o estetyce . Do kogo mamy się zwrócić o pomoc .
Dziękuję i pozdrawiam
Mirosława (03.01.2017 r.)

Odpowiedź:
Szanowana Pani,
Pragnę Panią zapewnić, że pracujemy nad przygotowaniem realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wiosennej w Wierzbicy. W ubiegłym roku, niezwłocznie po ogłoszeniu naboru,  został złożony wniosek o przyznanie środków zewnętrznych na realizację m.in. tego przedsięwzięcia. Obecnie oczekujemy na wyniki oceny złożonego wniosku. W przypadku uzyskania pozytywnej oceny i przyznania środków, roboty budowlane będą mogły być rozpoczęte dopiero po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Niestety na tę chwilę nie mamy informacji kiedy zakończy się proces oceny ani w jakim terminie zostanie zawarta ewentualna umowa. Dlatego też nie możemy precyzyjnie określić terminu realizacji inwestycji. Odnosząc się natomiast do kwestii ogrodzenia terenu działki sąsiadującej z ul. Wiosenną w Wierzbicy informuję Panią, że przepisy nie uprawniają gminy do nakazania przeprowadzenia remontu czy przebudowy ogrodzenia jeśli nie zagraża ono życiu ani zdrowiu ludzi. Niemniej jednak Straż Miejska przeprowadziła interwencję, mającą na celu skłonienie właściciela przedmiotowego ogrodzenia do podjęcia dobrowolnych działań skutkujących wyremontowaniem bądź rozbiórką ogrodzenia o którym mowa.


 

Pytanie:
Dzień dobry
Czy na terenie gminy Serock przeprowadzane są badania jakości powietrza ?
I jeśli tak to gdzie można się zapoznać z wynikami, natomiast jeśli takie badania nie są przeprowadzane chciałbym Wiedzieć dlaczego i kiedy będą przeprowadzone ?
Biorąc pod uwagę, że tyle się teraz mówi o jakości powietrza i smogu wydawać by się mogło że taka informacja powinna być dostępna.
Pozdrawiam Marcin (09.01.2017 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Marcinie,
Odpowiadając na Pana pytanie dotyczące badań jakości powietrza uprzejmie informuję, iż badaniami jakości powietrza dla poszczególnych gmin i powiatów zajmuje się Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska – dla naszego regionu WIOŚ w Warszawie. Badania prowadzone są przez akredytowane stacje pomiarowe. Dla powiatu legionowskiego, w tym dla naszej gminy badania takie prowadzi stacja pomiarowa znajdująca się w Legionowie przy ulicy Zegrzyńskiej. W związku z rosnącym zainteresowaniem jakością powietrza Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie uruchomił prognozę zanieczyszczeń powietrza w województwie mazowieckim. Na specjalnym portalu, każdy może sprawdzić jaki jest stan jakości powietrza bieżącego dnia oraz jaki będzie następnego dnia. Prognoza wraz z krótką instrukcją dostępna jest pod adresem: http://sojp.wios.warszawa.pl/index.php?page=prognoza_krotkoterminowa

Pytanie:
Witam, od niedawna jestem mieszkanką wsi Cupel. Niepokoi mnie stan ulicy Łąkowej przy której mieszkam, a szczególnie wjazd na tą drogę. Jest on częściowo "obsunięty" - przez co uległ on zwężeniu /po jednej stronie jezioro - po drugiej kanał/. Czy istnieje możliwość poprawienia przynajmniej tej części drogi? Może jest też szansa na ustawienie jakiś niewielkich zabezpieczeń np. niskich barierek, od strony jeziora. Jednocześnie pragnę zwrócić uwagę na drzewa, które są uszkodzone prawdopodobnie przez bobry, a sąsiadują bezpośrednio z drogą dojazdową do posesji na ul. Łąkowej.
dziękuję i pozdrawiam
Grażyna (05.01.2017 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Grażyno,
W związku z Pani zapytaniem , informuję, iż właścicielem terenu na którym znajduje się wjazd w ulicę Łąkową w miejscowości Cupel jest Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie (Zarząd Zlewni w Dębem). Uwagi dotyczące zabezpieczenia wjazdu w ul. Łąkową od strony starorzecza, a także odnośnie zabezpieczenia drzew przed działalnością bobrów, zostaną przekazane zgodnie z właściwością RZGW. Ponadto informuję, że bieżącym utrzymaniem ulicy Łąkowej zajmuje się Miejsko-Gminny  Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku. Bieżące prace utrzymaniowe będą  realizowane na wiosnę 2017r.

Pytanie:
Panie Burmistrzu
Mam Pytania.
Po pierwsze kiedy zostanie dokończona druga połowa drogi ulicy Polnej, która jest nieoświetlona i w okresie jesienno zimowym błotnista. Jestem osobą starszą i jest ciężko dostać się m.in do przychodni, kościoła, itp. Po drugie dlaczego ulice Polna za wiaduktem, Dłużewskich, Pobyłkowska są wyłączone z komunikacji miejskiej? Dokończenie ulicy Polnej ułatwiłoby życie mieszkańcom w podeszły wieku jak i dzieciom szkolnym, które mają daleko do autobusu.
(Teresa, 02.01.2017 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Tereso,
w przyjętym przez Radę Miejską wieloletnim planie finansowym, obejmującym lata 2017- 2022, nie ujęto realizacji inwestycji związanej z budową nawierzchni twardej na ulicy Polnej w Serocku. Powodem niniejszego jest brak w chwili obecnej realnych możliwości zabezpieczenia środków finansowych na jej realizację. Chcę aby Pani wiedziała, iż gmina podejmuje wiele działań, aby zapewnić jak najlepszy stan techniczny zarządzanych przez nas dróg. Zgodzę się z Panią, że w okresach wzmożonych opadów atmosferycznych, stan nawierzchni dróg nieutwardzonych pogarsza się i poruszanie się pieszo czy samochodem sprawia chwilowe utrudnienia. W przypadku dróg gruntowych, mimo czynionych przez nas starań, jest to naturalny stan rzeczy i niestety zmuszeni jesteśmy go akceptować. Staramy się jednak systematycznie dbać o ich jak najlepszy stan techniczny. Tak będzie również w przypadku ul. Polnej. Co się zaś tyczy komunikacji miejskiej, to chciałbym zwróć Pani uwagę, iż autobusy lokalnej komunikacji kursują jedynie głównymi ulicami miasta (Pułtuska, Warszawska, Nasielska, Wyzwolenia) oraz głównymi drogami na obszarze wsi. Rozumiem Panią i spodziewam się, iż każdy z mieszkańców chciałby mieć bezpośredni dostęp do komunikacji publicznej – niestety jest to niemożliwe. Chcę również poinformować, iż na chwilę obecną nie planujemy zmian w trasach kursowania lokalnej komunikacji autobusowej prowadzących do objęcia jej zakresem większego obszaru terenu naszej gminy. 

Pytanie:
Szanowny Panie Burmistrzu
Na wstępie dziękuję za dbałość o naszą gminę oraz przychylność na prośby mieszkańców.
Pytanie moje dotyczy obiecanego oswiatlenia ulicy borowkowej w Dosinie od strony ulicy długiej czy jest na nie szansa w tym roku. Dodam ze nasze osiedle rośnie z roku na rok, a kilku sąsiadów uzależnia od tego zamieszkanie lub budowę domu, gdyż obecnie maja obawy przed bezpieczenswtem swoich dzieci.
Serdecznie pozdrawiam
(Rafał, 26.12.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Rafale,
w roku bieżącym w planie finansowym zostało ujęte zadanie pod nazwą „Budowa punktów świetlnych Dosin-ul.Długa”. Pod tą nazwą kryje się zamiar wykonania dokumentacji projektowej obejmującej ulicę Długą w Dosinie, ale również inne ulice odchodzące od niej, a będące w zarządzie Miasta i Gminy Serock. Mogę zatem Pana zapewnić, że w ramach tej dokumentacji ujęte zostanie zaprojektowanie oświetlenia również na ul. Borówkowej. W bieżącym roku planujemy wykonać dokumentację projektową dla w/w zadania oraz uzyskać pozwolenie na budowę. Budowa oświetlenia nastąpi natomiast w okresie maksymalnie 3 lat od dnia uzyskania pozwolenia na budowę. W chwili obecnej nie mogę jednak udzielić Panu dokładnej informacji o terminie realizacji zadania. 

Pytanie:
Szanowny Panie Burmistrzu, w ostatnie wakacje w szkole w Woli Kiełpińskiej został wymieniony piec. Od tamtej pory dzieciaki skarżą się na zimno. W poniedziałki jest najzimniej. Z tego co słyszałam, również w Przedszkolu. Ostatnio dziecko ubrane w trzy warstwy ubrania odebrane zostało z lodowatymi rękami. Zdarzało się, że dzieci chodziły po szkole w kurtkach. Czy to tak musi wyglądać? Jeśli teraz dzieci narzekają, co będzie przy mrozach jakie są zapowiadane? Będę wdzięczna za interwencję i doprowadzenie remontu do końca.
Z poważaniem
Justyna (03.01.2017 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Justyno,
piece w szkole w Woli Kiełpińskiej są nowe i w związku z tym należało odpowiednio je ustawić, aby była właściwa temperatura w szkole. Z informacji uzyskanych ze szkoły wynika, iż problem z ogrzewaniem został rozwiązany.

Pytanie:
Witam,
Panie Burmistrzu na początku chciałabym bardzo podziękować Panu za modernizację ul. Głównej w Stasim Lesie. Inwestycja ta odnowiła Naszą miejscowość, a co najważniejsze budowa chodnika i nowe oświetlenie,znacząco poprawiły Nasze bezpieczeństwo.
Jednocześnie w imieniu swoim i mieszkańców ul. Głównej i ul. Jutrzenki w Stasim Lesie bardzo proszę o kontynuację budowy chodnika i oświetlenia na ul. Głównej w celu poprawienia bezpieczeństwa mieszkańców, a w szczególności najmłodszych użytkowników drogi tj. dzieci i młodzieży.
Z góry dziękujemy
Pozdrawiam Marta (20.12.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,
cieszy mnie zadowolenie mieszkańców z efektów osiągniętych w wyniku przebudowy ul. Głównej w Stasim Lesie. Oczywiście mamy świadomość konieczności budowy chodnika nie tylko na 430 m ul. Głównej ale także na jej dalszym odcinku. Jednak z uwagi na małą szerokość pasa drogowego, nie ma możliwości wybudowania tylko chodnika bez dokonania przebudowy całej jezdni (konieczne jest dokonanie przejęcia fragmentów przyległych nieruchomości na poszerzenie pasa drogowego). Ponadto zaznaczyć należy, że założeniem inwestora jest realizacja przebudowy ul. Głównej tylko na odcinku gdzie istnieje już sieć kanalizacji sanitarnej (tj. właśnie na odcinku około 430 m). Dalszy odcinek ul. Głównej będzie przebudowany dopiero po wyposażeniu następnych obszarów miejscowości Stasi Las w sieć kanalizacyjną. 


 

Pytanie:
Dzień dobry Panie Burmistrzu !
Mieszkam na ul.Stokrotki w Serocku i jestem zaniepokojony tym co się dzieje w związku z powstałymi tam nowymi domami w zabudowie szeregowej.Wydaje mi się ,że brakuje tam nadzoru technicznego i wyobraźni ludzkiej .Skrzynki z licznikami gazu są usytuowane tuż przy drodze dojazdowej zamiast w ogrodzeniach działek !Grozi to bezpieczeństwu wszystkich mieszkańców .Przy byle jakiej kolizji na drodze czy nawet podczas odśnieżania pługiem w czasie zimy może zostać uszkodzona magistrala gazowa ,a wiadomo czym to grozi!Dodatkowym zagrożeniem dla wszystkich mieszkańców jest postawienie muru narożnego przy skręcie w prawo z ul.Stokrotki na nasze osiedle . Mur ten zasłonił dokładnie wszystkim korzystającym z tej drogi widoczność i stanowi ogromne zagrożenie dla bezpiecznego przejścia i przejazdu.Kto zezwolił na postawienie czegoś takiego ?!!!
Liczę na szybką Pana interwencję zanim dojdzie tam do tragedii.
Z poważaniem
Marek (11.12.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,
Sieci i przyłącza gazowe projektowane i budowane są przez podmiot niezależny od Gminy. Zgodę na zlokalizowanie urządzeń na terenach stanowiących własność Miasta i Gminy Serock wydaje Urząd Miasta i Gminy Serock. W dniu 29.03.2016 r Urząd wydał zgodę na zlokalizowanie czterech przyłączy gazowych do działek nr ewid. 38/15 i 38/16. Zgodnie z wydanym zezwoleniem inwestor mógł zlokalizować w granicach ewidencyjnych ul. Stokrotki odcinki przyłączy. Zgoda nie obejmowała lokalizacji szafek gazowych, które miały być lokalizowane poza granicami ewidencyjnymi ul. Stokrotki, tj. na terenach prywatnych nieruchomości.
Na podstawie posiadanych dokumentów należy stwierdzić, że lokalizacja szafek gazowych jest prawidłowa – umieszczone są na terenie prywatnych nieruchomości.   Jednak z uwagi na lokalizację ogrodzeń niezgodną z przebiegiem granic ewidencyjnych (cofnięte w głąb działki w stosunku do granicy ewidencyjnej) można odnieść wrażenie jakby szafki zostały wybudowane w pasie drogowym. Warto zaznaczyć, że Gmina nie jest stroną w procedurze wydawania pozwolenia na budowę dla prywatnych inwestycji, w związku z czym nie posiada wiedzy na temat przyczyn takiego wzajemnego usytuowania elementów zagospodarowania terenu (szafki w stosunku do ogrodzeń). Zobowiązujemy się jednak wystąpić do właściciela nieruchomości do których wybudowano przyłącza oraz do Polskiej Spółki Gazownictwa z prośbą dokonanie zmiany lokalizacji w/w szafek.
Odnosząc się natomiast do  kwestii ogrodzenia działki 37/40 informuję, że obowiązujące przepisy zabraniają wznoszenia ogrodzeń pełnych lub z betonowych elementów prefabrykowanych (za wyjątkiem elementów konstrukcyjnych). Zgodność projektu budowlanego z obowiązującymi przepisami prawa jest weryfikowana przez organ architektoniczno-budowlany (tu Starosta Legionowski) na etapie wydawania pozwolenia na budowę, natomiast zgodność wybudowanych obiektów z zatwierdzonym projektem budowlanym weryfikuje Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego po zgłoszeniu przez inwestora zakończenia budowy lub podczas kontroli w czasie trwania budowy. Mając jednak na uwadze Pana obawy, Gmina podejmie działania mające na celu weryfikację zgodności wybudowanych obiektów z obowiązującymi przepisami prawa.
    

 

Pytanie:
Dzień dobry Panie Burmistrzu,
W związku z tym, że moje dziecko jest w 6 klasie szkoły podstawowej, a w siódmej klasie dojdzie drugi język obcy, proszę o informację co moglibyśmy zrobić, żeby nie był to tylko język niemiecki, żeby nasze dzieci miały wybór, ponieważ potem w liceum już będą musiały kontynuować naukę tego języka. W szkołach w Warszawie dzieci już od 4 klasy mają 2 języki obce i mają wybór między językami niemieckim, hiszpańskim czy francuskim, jest to lepszy start w wyborze szkoły ponadpodstawowej. Proszę o przeanalizowanie tej sytuacji i pomoc naszym dzieciom, które i tak będą miały trudniej dostać się do szkół ponadpodstawowych,zważywszy na fakt iż będzie to podwójny rocznik, żeby chociaż mogły wybrać drugi język taki jaki będą chciały kontynuować w dalszej edukacji.
Dziekuję i pozdrawiam (Marta, 12.12.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,
rozumiejąc Pani troskę o edukację własnego dziecka i potrzebę zapewnienia dobrego startu do wybranej szkoły ponadpodstawowej uprzejmie informuję, iż w proponowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej nowych ramowych planach nauczania dla szkoły podstawowej - od 1 września 2017 r.,  łączny wymiar godzin na naukę drugiego języka obcego w klasie VII i VIII ma wynieść 4 godziny tygodniowo. Wybór drugiego języka obcego nowożytnego do nauczania powinien być dogłębnie rozważony przez dyrektora szkoły, radę pedagogiczną i rodziców. Dokonując tego wyboru należy wziąć pod uwagę m.in. preferencje uczniów i rodziców, możliwości kadrowe szkoły, a także możliwość kontynuowania przez uczniów nauki wybranego języka na dalszych etapach edukacji. Proszę, aby wnioski w tym zakresie zgłaszać bezpośrednio do dyrektorów szkół podstawowych.

 

Pytanie:
Witam Panie Burmistrzu
Proszę odpowiedzieć czy w 2017 roku będzie utwardzana ulica Traugutta na odcinku od ulicy Polnej do Słonecznej ?
Panie Burmistrzu jest to chyba jedyna ulica o takiej szerokości czyli 16m tak zaniedbana w całym Serocku . Tą ulicą nie da się normalnie chodzić, latem kurz nie do zniesienia wiosną i jesienią błoto , glina do kolan proszę o pomoc wiernym wyborcom z ulicy Traugutta. Pozdrawiam Aneta (05.12.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Aneto,
Trwają już prace związane z przygotowaniem inwestycji polegającej na budowie ul. Traugutta w Serocku. W bieżącym roku Gmina opracowała projekt techniczny dla tego zadania, a w pierwszej połowie przyszłego roku planuje się uzyskać decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla tego przedsięwzięcia. Dopiero po uzyskaniu takiej decyzji możliwe będzie planowanie konkretnych terminów  robót budowlanych.

Pytanie:
Panie Burmistrzu,
remont fragmentu ul. Głównej w Stasim Lesie ma się ku końcowi, chcę za Pana pośrednictwem zwrócić uwagę na stan drugiego końca ulicy Głównej. Przez prowadzone prace cały ruch do Stasiego Lasu odbywał się od strony "zachodniej" przez co początkowy fragment ulicy wygląda katastrofalnie! Jedna część ulicy jest zapadnięta tak że na wysokości numerów 55 i 53 po małych nawet opadach tworzą się ogromne bezodpływowe kałuże, pobocze przy skrzyżowaniu z Prostą jest po prostu rozjeżdżonym błotem a kolorytu dopełnia pokrzywiony znak drogowy. Winne takiego stanu ulicy są auta ciężarowe wykonawcy przebudowy jaki i śmieciarki z ZUK które omijając wiszące gałęzie przemieszane z przewodami skutecznie rozjeździły "południową" stronę ulicy do takiego stopnia że już trudno jest tam przejść bez wchodzenia w głębokie błoto. Przypominam że na skrzyżowaniu Głównej i Prostej zatrzymują się autobusy szkolne, dzieci idące Główna są zmuszone uciekać na błotniste pobocze gdy ulicą jedzie auto a szczególnie jadąca środkiem ciężarówka omijająca gałęzie o których wcześniej wspominałem. Za Pana pośrednictwem proszę odpowiednie osoby o zwrócenie uwagi na ten odcinek Głównej gdyż ruch w tym miejscu jest naprawdę niebezpieczny.
Pozdrawiam serdecznie (Marek, 23.11.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Marku,
Wykonawca przebudowy ul. Głównej w Stasim Lesie został zobligowany do naprawy poboczy tej ulicy  w rejonie skrzyżowania z ul. Prostą. Jeżeli chodzi o zapadnięcie nawierzchni bitumicznej  należy zauważyć, że podobne uszkodzenia występują na całej długości niemodernizowanego odcinka ul. Głównej. W miarę możliwości miejsca takie będą naprawiane w ramach bieżącego utrzymania dróg w przyszłym roku, przy bardziej sprzyjających warunkach atmosferycznych.

 

Pytanie:
Dzień dobry,
Chciałam zwrócić Państwa uwagę na to, co dzieje się obecnie w Woli Kiełpińskiej. Nowy chodnik i jezdnia - świetnie! Tylko czy ktoś pomyślał przy tym wszystkim o pieszych, w tym dzieciach uczęszczających do szkoły, które muszą pokonać pieszo ten odcinek? Obecnie kładziony jest asfalt przy całkowicie rozgrzebanym chodniku. Jest tam teraz piach, stara zepsuta kostka i krawężniki, ogólnie okropny bałagan i mnóstwo maszyn i ciężkich sprzętów na jezdni. Którędy zatem mają chodzić dzieci? Ostatnio po dwudniowych opadach deszczu dzieci, z plecakami ważącymi po 6kg wracały do domów rowami pełnymi wody! Na pamiątkę mamy już zapchany nos i chore gardło. A co z bezpieczeństwem? Codziennie drżę aby nic złego nie stało się dziecku, tym bardziej, że pogoda z dnia na dzień jest gorsza. Będę wdzięczna za zapoznanie się z sytuacją.
Mieszkanka (04.11.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Moniko,
Niestety każdy remont czy przebudowa w terenie już zagospodarowanym wiąże się z pewnymi utrudnieniami. Nie da się przeprowadzić robót budowlanych w rejonie pasa drogowego bez utrudnień w ruchu kołowym czy pieszym. Jednak jako współinwestor przedsięwzięcia serdecznie przepraszamy za powstałe uciążliwości wyrażając jednocześnie nadzieję, że przeprowadzone prace budowlane przyczynią się do wzrostu poziomu komfortu i bezpieczeństwa użytkowników wyremontowanej drogi. 

Pytanie:
Witam Panie Burmistrzu.
Mam pytanie, czy jest planowana budowa chodnika albo ścieżki rowerowej w ulicy Nasielskiej w kierunku ulicy Moczydło w najbliższych latach?
(Darek, 08.11.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,
ulica Nasielska w Serocku biegnąca w mieście jak również na dalszym odcinku - poza obszarem zabudowanym (aż do ul. Moczydło) stanowi drogę powiatową, dlatego też  jednostką właściwą do realizacji zadania polegającego na budowie chodnika lub ścieżki rowerowej wzdłuż tej drogi jest Starostwo Powiatowe w Legionowie. Na dzień dzisiejszy Gmina nie posiada informacji jakoby zarządca drogi powiatowej planował w najbliższym czasie inwestycję tego typu.

 

Pytanie:
Szanowny Panie Burmistrzu,
Mam pytanie odnośnie budowy kanalizacji w ul.Krótkiej w Borowej Górze. Dlaczego do tej pory nie został połączony odcinek między Nasielska a Długa co stanowi Ul.Krótka? Głównym problemem są wysokie opłaty za wywóz szamba ponad 200pln miesięcznie. Dodatkowo w ostatnim czasie cześć mieszkańców zaczęła notorycznie wylewac szambo na jedną z pustych i nieogrodzonych działek co może doprowadzić do skażenia środowiska, już nie wspominając o wierzornym smrodzie. Proszę określić ile jeszcze lat musimy się męczyć?
(Bogdan, 31.10.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,
informuję, że z uwagi na techniczne uwarunkowania istnieje możliwość wybudowania zaledwie niewielkiego fragmentu kanalizacji w ul. Krótkiej w Borowej Górze, byłby to jednak odcinek niewiele dłuższy niż 150 m licząc od ul. Nasielskiej. Niestety rzędne wysokościowe kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ul. Nasielskiej, do której miałoby nastąpić włączenie, nie pozwalają na skanalizowanie całej ulicy Krótkiej systemem grawitacyjnym. Byłoby to możliwe dopiero po wybudowaniu większego systemu kanalizacyjnego wraz z następną przepompownią. Na tę chwilę niestety nie planuje się tak dużego przedsięwzięcia w tamtym rejonie z uwagi na niedawno zakończoną inwestycję kanalizacyjną w miejscowościach Borowa Góra – Stasi Las, a także na zaplanowane na najbliższe lata obszerne inwestycje kanalizacyjne na pozostałym terenie gminy.

Pytanie:
Witam , Panie Burmistrzu!
Mieszkam w Serocku na ulicy Nasielskiej (za wiaduktem). Od roku cieszę się , że mogę mieszkać w tak malowniczym mieście gdzie jest bardzo dużo miejsc gdzie można wyjść z rodziną na niedzielny spacer. Jednak od pewnego czasu zastanawiam się czemu popełniłam ten błąd. Wracając do domu po drodze widzę śmierdzące kontenery , które są ciągle przeładowane śmierdzącymi odpadami zebranymi od mieszkańców Gminy Serock. Kiedy kontener stał przed wiaduktem w stronę Karolina nie czepiałam się i nie zwracałam uwagi , choć powinnam bo nawet jak był rozstawiony Cyrk Zalewski w ubiegłym roku nie można było posprzątać. Kiedy kontenery zabrała firma Błysk-Bis , która odbiera odpady cieszyłam się , że w końcu zrobili porządek. Jednak się szybko okazało , że kontenery zmieniły swoje miejsce pobytu przeniosły się na drugą stronę wiaduktu praktycznie pod mój dom! Jestem oburzona ignorancją ludzi pracujących na stanowiskach w Gminie odpowiedzialnych za ochronę środowiska w naszym mieście. Nie jest to moja prywatna posesja ale chociażby wypadało zapytać o zgodę jako mieszkającej najbliżej.kiedy zapytałam Pana odpowiedzialnego w firmie Błysk-Bis jakim prawem to ironicznie mi odpowiedział , że jest "dogadany z właścicielem i mogą tam stać a oni będą tam wozić odpady". Pytam Panie Burmistrzu jakim prawem gdzie są wszystkie pozwolenia , które trzeba posiadać prowadząc taką działalność np. na przeładownie. Może jest ktoś chętny żeby taki kontener staną pod jego domem Pan właściciel lub może osoba odpowiedzialna za kierowanie komórką o odpadach. Proszę o jak najszybsze usunięcie kontenerów z ulicy Nasielskiej.
Pozdrawiam Maria (17.11.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Mario,

Odpowiadając na Pani pytanie dotyczące usunięcia kontenerów, które ustawione zostały na działce przy ulicy Nasielskiej w Serocku, uprzejmie informuję, iż firma odbierająca odpady została pisemnie upomniana o konieczności zabrania kontenerów z przedmiotowego miejsca, i jeszcze w dniu wczorajszym uprzątnęła kontenery.

 

Pytanie:
Panie Burmistrzu
W ostatnich dniach miasto Legionowo /nie gmina ani powiat/podało wiadomość o poczynaniach w celu zabezpieczenia przed zimą kilkudziesięciu bezdomnych, koczujących w różnych miejscach w mieście.A ilu bezdomnych jest w naszej gminie i jak "przyjazdna gmina Serock" chce im pomóc przed, prawdopodobnie, srogą zimą. Pozdrawiam serdecznie i proszę o odpowiedź również na tym forum.
Andrzej (11.11.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Pani Andrzeju,
Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku zapewnia pomoc na rzecz 8 osób bezdomnych w formie opłacania schronienia wraz z wyżywieniem w placówkach świadczących pomoc dla bezdomnych.

Pytanie:
Szanowny Panie Burmistrzu. Chciałbym zapytać czy gmina ma w planach budowę utwardzonej nawierzchni ul. Zacisze w Serocku. Pokonanie pieszo tej ulicy idąc do przystanku autobusowego graniczy z cudem, droga to samo błoto i dziury pełne wody. Doraźne utwardzenie drogi wystarcza do pierwszych opadów deszczu i wszystko jest wypłukiwane a droga to bagno. Bardzo proszę o przyjrzenie się sprawie, gdyż problem pojawia się zarówno na jesieni jak i na wiosnę, gdzie opadów deszczu zazwyczaj jest najwięcej. W naszym mieście są ulice gdzie nawierzchnie bądź chodniki zmieniane były już po raz kolejny a inne ulice poza centrum miasta a w zasadzie to mieszkańcy czekają na drogę pozwalającą normalne jej użytkowanie. Dziękuję i pozdrawiam
(Mariusz, 30.10.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,
Niestety plany inwestycyjne gminy na najbliższe lata nie przewidują budowy ul. Zacisze w Serocku. Mając jednak świadomość złego stanu technicznego dróg gruntowych po długotrwałych opadach deszczu Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku dwa razy w ciągu roku przeprowadza zabiegi z zakresu bieżącego utrzymania i napraw cząstkowych dróg. W pierwszym tygodniu listopada nawierzchnia ulicy Zacisze została poddana doraźnemu remontowi, który wyraźnie poprawił jej stan techniczny.

 

Pytanie:
Panie Burmistrzu
Chciałem się spytać czy realizacja przebudowy ulicy Głównej w miejscowości Stasi Las przebiega zgodnie z projektem . A wytłumaczę dlaczego mam wątpliwości ponieważ zauważyłem że na środku wybudowanego chodnika stoi słup telefoniczny , skrzynki gazomierzowe znajdują się też na środku chodnika i prawdopodobnie są do przesunięcia ale dlaczego zostały obłożone kostką chodnikową tego nie mogę zrozumieć , pytam się też dlaczego wykonywane są dwa chodniki po obu stronach jezdni, czy jeden by nie wystarczył , przecież w ten sposób zastała zwężona jezdnia a jej szerokość nie pozwala aby minęły się dwa samochody ciężarowe, kierowcy na pewno będą jeździć po krawężnikach . Przy tej ulicy istnieje firma ZUK a samochody ciężarowe jeżdżą codziennie
Dariusz (24.10.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,
Przebudowa ulicy Głównej w Stasim Lesie realizowana jest zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym. Odnośnie wspomnianych przez pana skrzynek gazowych informuję, ze zgodnie z warunkami określonymi przez Polską Spółkę Gazownictwa (gestora sieci) jedynie podmiot wskazany przez PSG i działający pod jej nadzorem mógł dokonać przebudowy wspomnianych skrzynek a termin tych prac nie był zależny o generalnego wykonawcy. Na dzień dzisiejszy skrzynki zostały już przebudowane. Jeśli chodzi o słup teletechniczny na końcu projektowanego odcinka, jak słusznie Pan zauważył, został ustawiony niewłaściwie,  jednak wykonawca dokonał już zmiany jego lokalizacji na tę właściwą – zgodną z dokumentacją techniczną. Pragnę Pana w tym miejscu zapewnić, że prace budowlane są nieustannie nadzorowane, wszelkie usterki, które z uwagi na technologię robót muszą być usunięte niezwłocznie, są przez wykonawcę usuwane, te natomiast, które można usunąć na późniejszym etapie realizacji zadania pozostawiono, aby ich kosztem nie opóźniać prac związanych z budową nawierzchni. Niemniej zapewniam, że zamawiający nie dopuści do rozpoczęcia czynności odbiorowych bez usunięcia wszelkich usterek i braków. Odnosząc się natomiast do kwestii chodnika, proszę zauważyć, że wykonano chodnik jednostronny na całym odcinku. Jedynie w początkowej części (od strony drogi krajowej) na odcinku niespełna 60m zaprojektowano chodnik obustronny z uwagi na planowaną lokalizację przystanku autobusowego i  przejścia dla pieszych. Jeśli natomiast chodzi o szerokość jezdni, która budzi Pana wątpliwości, pragnę zapewnić, że jest ona zgodna z wymaganiami dla dróg klasy D, którą stanowi ul. Główna. Parametry geometryczne elementów infrastruktury zostały zbadane pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami przez organ architektoniczno – budowlany w trakcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Pytanie:
Uprzejmie proszę o odpowiedź, czy możliwe jest (chciażby w 2017 r.) poprawienie stanu ulicy Popowskiej w Kani Nowej? Bieżące naprawy za pomocą zasypywania dziur żwirem nic nie dają, czy znalazłyby się środki na porządne utwardzenie nawierzchni. Ten temat był już wielokrotnie poruszany.
Pozdrawiam Dariusz (20.10.2016 r.)

Odpowiedż:
Szanowny Panie Dariuszu,
niestety na dzień dzisiejszy w planach inwestycyjnych Gminy na najbliższe lata nie ma inwestycji polegającej na przebudowie ul. Popowskiej w Kani Nowej. Zwracam w tym miejscu uwagę na fakt, że wykonanie utwardzenia w postaci budowy nawierzchni z betonowej kostki brukowej, czy bitumicznej wymaga przeprowadzenia odpowiednich prac projektowych oraz uzyskania odpowiednich zezwoleń. Konieczność uzyskania pozwolenia na budowę na wykonanie nawierzchni utwardzonej wiąże się z obowiązkiem zaprojektowania takiej nawierzchni zgodnie z obowiązującymi przepisami, których nie ma możliwości spełnienia przy obecnej szerokości pasa drogowego ul. Popowskiej (obecna szerokość niejednokrotnie nie osiąga nawet 4 m). Oczywiście istnieje możliwość zaprojektowania i wybudowania drogi czy ulicy w trybie tzw. „specustawy drogowej”, wiąże się to jednak z koniecznością przeprowadzenia wywłaszczeń w obrębie nieruchomości przylegających do projektowanej drogi. Niestety koszty realizacji takiej inwestycji są bardzo wysokie, w związku z czym podjęcie decyzji o jej rozpoczęciu wymaga przeprowadzenia gruntownych przemyśleń i analiz pod kątem możliwości finansowych gminy.

 

Pytanie:
Panie Burmistrzu,
zwracam się do Pana w imieniu swoim i mieszkańców Stasiego Lasu. Cieszy nas fakt, że rozpoczęła się modernizacja drogi przy ul.Głównej, jednakże zaczyna zastanawiać i niepokoić to czy po drodze będzie można swobodnie jeździć? Obecnie po wbudowaniu krawężników droga jest tak wąska, że z ledwością mijają się dwa samochody osobowe jadące z przeciwka. W takim przypadku nieuniknione jest zaczepienie się lusterkami. Czy chodnikiem będzie chodziło aż tylu pieszych, że niezbędne było wybudowanie go z obu stron ulicy? Wcześniej nie było chodnika i ludzie jakoś dawali sobie radę a teraz zarządziliście by był on z obu stron kosztem zwężenia jezdni pomimo, że był zabrany pas ziemi na poszerzenie drogi. Czy pomyślał ktoś jak będzie wyglądało minięcie się np. autobusu lokalnego ze śmieciarką firmy Pana Goźlińskiego? Skoro osobowe auta mają problem to ciężarowe będą wjeżdżały na chodnik co grozi zniszczeniem krawężników, zniszczeniem opon czy felg w autach osobowych, zawadzeniem się lusterkami, a w najgorszym przypadku potrąceniem pieszych.... Czy nie wystarczyłby chodnik po jednej stronie i szersza droga do swobodnego przejazdu? Kto robi te projekty i kto zatwierdza i godzi się na takie rzeczy? Czy Ci ludzie nie mają wyobraźni? A może Gmina ma za dużo pieniędzy by później płacić za wszelkie poprawki. Ponadto czy skrzynka gazowa będąca na środku chodnika ma być ozdobą? Czy miną wybuchową czekającą, aż ktoś wjedzie na nią autem?
Mamy nadzieję, że przemyśli Pan zaistniałą sytuację i zarządzi stosowne zmiany zanim roboty dobiegną końca.
Z poważaniem,
Andrzej i mieszkańcy miejscowości Stasi Las (31.10.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,
Zaprojektowana szerokość ul. Głównej w Stasim Lesie jest zgodna z wymaganiami odpowiednich  przepisów technicznych. Warto zauważyć, że obecnie ruch odbywa się po podbudowie z kruszywa przy znacznie wyniesionych krawężnikach i niewyregulowanych wysokościowo studniach kanalizacyjnych, co sprawia wrażenie niedostatecznej szerokości, jednak po wykonaniu warstw bitumicznych i oznakowania poziomego uczestnicy ruchu drogowego nie będą już odczuwali dyskomfortu  związanego ze zbyt wąską nawierzchnią. Odnosząc się natomiast do kwestii chodnika, proszę zauważyć, że wykonano chodnik jednostronny na całym odcinku. Jedynie w początkowej części (od strony drogi krajowej) na odcinku niespełna 60m zaprojektowano chodnik obustronny z uwagi na planowaną lokalizację przystanku autobusowego i  przejścia dla pieszych. Odpowiadając na Pana wątpliwości co do poprawności projektu budowlanego i jego zgodności z obowiązującymi przepisami informuję że zostało to zweryfikowane  Parametry geometryczne elementów infrastruktury zostały zbadane pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami przez organ architektoniczno –budowlany w trakcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Pytanie:
Witam. Ponawiam swoje pytania o zawłaszczanie przez Yacht club i Narvila ścieżek edukacyjnych nad Zalewem i ogranicznie na nich ruchu rowerowo pieszego? Nie wiem czy Państwo wiedzą że Nieporęt organizuje bieg niepodległości, oczywiscie tego samego dnia co Serock, czyżby propozycja biegu wokół Zalewu zaczęła kiełkować- coraz więcej ludzi biega, jeździ na rowerze, teren jest, dogadać się chyba można wśród innych miejscowości, i most, mostek , prom ? nie wiem -przez Bug mógłby powstać, Unia pewnie by pomogła, nie znam się ale może.
Pozdrawiam Dariusz (26.10.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Dariuszu,
Dziękuję Panu bardzo za wyrażone w poprzednim e-mailu słowa uznania dla urządzonych przez gminę ścieżek edukacyjnych pieszo – rowerowych wzdłuż wybrzeża Jeziora Zegrzyńskiego. Jednocześnie dziękuję za zasygnalizowanie przez Pana problemów wynikających z ograniczeń w korzystaniu ze ścieżki spowodowane działalnością ośrodków położonych wzdłuż trasy ścieżki. Już po Pana pierwszym sygnale zajęliśmy się wnikliwie wyjaśnianiem tematu. Teren, po którym poprowadzona została ścieżka jest użyczony gminie  przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, więc zgłaszane przez Pana sygnały nie powinny mieć miejsca, niemniej jednak faktycznie tak jest jak Pan pisze. Gdy tylko wyjaśnimy temat do końca, zostanie Pan o tym niezwłocznie poinformowany. W kwestii biegu niepodległościowego to uprzejmie informuję, iż XIV Serocki Bieg Niepodległości odbył się w dniu 30 października, natomiast gmina Nieporęt swój I Bieg Niepodległości organizuje w dniu 11 listopada.    

 

Pytanie:
Dzień dobry Panie Burmistrzu
Bardzo proszę ponownie o odpowiedź na moje pytanie dotyczące przystanków przy ulicy Warszawskiej w Serocku autobusów zielonej linii. Czy jest szansa przeniesienia przystanku z Norwida na Mickiewicza, byłyby bardziej sprawiedliwe odległości między przystankami. Jest przystanek przy rondzie, przy Norwida i przy Cmentarzu. Odległości są jakby niesprawiedliwie różne. Z ulicy Stokrotki i Mickiewicza dużo dzieci dojeżdża do szkoły. Pozdrawiam
(Marta, 14.10.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Pani Marto,
W związku z Pani zapytaniem odnośnie lokalizacji przystanków autobusowych na ul. Warszawskiej w Serocku, informuję, iż opracowanie projektowe dotyczące przebudowy głównych arterii naszego miasta, przygotowane przez Referat Przygotowania i Realizacji UMiG Serock,  przewiduje wykonanie przystanku autobusowego wraz z zatokami  na wysokości ul. Mickiewicza.
Inwestycja drogowa zostanie rozpoczęta po otrzymaniu przez gminę dofinansowania w ramach tzw. „Schetynówki”.

 

Pytanie:
Witam Panie Burmistrzu
Chciałbym poruszyć sprawę, że w Pańskiej Gminie jest łamane prawo budowlane .
Szanowny Panie Burmistrzu zakupiłem nieruchomość na której do dnia dzisiejszego nie mogę otrzymać pozwolenia na budowę ponieważ zgodnie z planem przestrzennego zagospodarowania nie spełniam warunków i wszystko rozumię .Tylko jednego nie rozumie jak w Pańskiej Gminie mógł Pan i Pańscy pracownicy dopuścić w Łasze przy ulicy Mazowieckiej do tylu samowoli budowlanych cały pas na działkach RZGW jest zabudowany i ani jeden budynek nie jest pobudowany z pozwoleniem na budowę proszę koniecznie zatrzymać ten proceder samowoli ponieważ następne dziłki są nie prawnie grodzone i zaraz powstaną kolejne '' budy'' zasłaniające widok na Narew.
(Waldemar, 16.10.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,
Informuję, że Burmistrz Miasta i Gminy Serock nie jest organem właściwym w przedmiotowej sprawie. Wszelkie sprawy z zakresu budownictwa i architektury, w tym wydawanie pozwoleń na budowę, na terenie naszej gminy prowadzi Starosta Powiatu Legionowskiego z siedzibą przy ul. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo. Z treści pytania wynika, że na przedmiotowym terenie Pana zdaniem istniejące budynki powstały z naruszeniem przepisów Prawa Budowlanego. Jeżeli posiada Pan wiedzę jakie konkretnie budynki zostały wybudowane bez pozwolenia należy ten fakt zgłosić organowi właściwemu tj. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Legionowie, ul. gen. W. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo.

Pytanie:
Panie Burmistrzu,
Bardzo proszę o informację, czy kiedykolwiek będzie możliwa inwestycja polegająca na doprowadzeniu instalacji gazu ziemnego do miejscowości znajdujących się "za wodą" Łacha, Gąsiorowo, Kania itd. Bardzo proszę o informację w tym zakresie. Moje pytanie o to, wysłane na wiosnę tego roku, pozostało bez odpowiedzi.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
(Robert, 30.09.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,
Gmina nie realizuje inwestycji z zakresu budowy sieci gazowych i nie posiada wiedzy na temat planów inwestycyjnych z tego zakresu dla obszaru Łachy, Gąsiorowa, Kani Nowej i Kani Polskiej. Jednostką zajmującą się budową i eksploatacją sieci na terenie gminy Serock jest Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. W celu uzyskania jakichkolwiek informacji proszę z wrócić się do wskazanego wyżej podmiotu.   

 

Pytanie:
Dołączam się do interwencji dotyczącej pozostawania worków na śmieci przez firme odbierającą odpady. Worki zostawiane są wedle woli wywożących a nie potrzeb. I nie jest dokładnie tak ze worki można odebrać osobiście z zakładu na ul. Nasielskiej. Wielokrotnie ich brakuje. Największy problem jest z workami biodegradowalnymi. Kilkakrotnie nie były ani zostawwione ani nie było ich zapasu w zakładzie gospodarki odpadami.
(Karina, 6.09.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Karino,
W odpowiedzi na Pani pytanie dotyczące kwestii pozostawiania worków na wymianę na odpady informuję, że zwrócono się do firmy zajmującej się odbiorem odpadów o zajęcie stanowiska w sprawie. Uzyskaliśmy odpowiedź, w której Wykonawca zapewnia, że „pracownicy są zobligowani do zostawiania takiej samej ilości worków jaka została przez nich odebrana”. Pracownicy Miejsko – Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej  wielokrotnie przekazują Wykonawcy uwagi dotyczące pozostawiania worków „na wymianę” w dniu odbioru odpadów biodegradowalnych czy też segregowanych. Stwierdzenie, że w siedzibie Miejsko- Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej nie można odebrać worków, bo wielokrotnie ich brakuje, nie do końca jest prawdziwe. W okresie wakacyjnym , ze względu na dużą ilość osób odbierających worki (mieszkańcy, działkowicze), mogło się zdarzyć, że w danym dniu worków zabrakło, lecz nie było to zdarzenie długotrwałe.

 

Pytanie:
Szanowny Panie.
Niedługo minie kolejny rok odkąd działają zasady odbioru śmieci w systemie segregowania. I może najwyższy czas zastanowić się bardzo poważnie nad częstotliwością odbioru odpadów zielonych. Jesteśmy jedyną gmina jaką znam, która w okresie letnim w czasie, kiedy trawniki kosi się co 7-14 dni odbiera je co 2 miesiące i to tylko w okresie od maja do listopada. Czyżby od grudnia do kwietnia obowiązek segregacji nie istniał? Dlaczego większość gmin odbiera takie odpady co 2 tygodnie, nieliczne raz w miesiącu. Czy wie pan co jest w worku z trawą po 60 dniach stania na słońcu? Proszę sprawdzić.
Przez taki okres przygotowanych mam do oddania około 30 worków z trawą i innymi odpadami biodegradowalnymi. Smród zgniłej trawy na kilka metrów wokół się rozchodzi. Jak juz wreszcie worki zostaną odebrane Panowie zostawiają nowych worków 10 ( jak się uda, bo zdarzały się przypadki,że mniej). I nie pomagaja interwencję. Takie maja zarządzenie i tyle. W MGZGK, gdzie pojechałem po brakujące worki również dostałem tylko 10. I zostałem potraktowany tekstem, ze jak mi się skończą, to mogę sobie przyjechać jeszcze raz. Uważam, a nie jest to tylko moja opinia, że przynajmniej w okresie od kwietnia do października częstotliwość odbierania odpadów zielonych powinna być co 14-30 dni. Proszę się nad tym zastanowić i postawić w naszej sytuacji.
Pozdrawiam, Rafał (4.09.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Rafale,
W odpowiedzi na Pana pytanie dotyczące kwestii częstotliwości odbioru odpadów biodegradowalnych informuję, że w 2017 roku odpady biodegradowalne będą odbierane częściej (1 x kwiecień, 2 x maj, 2 x czerwiec, 1 x lipiec, 1 x sierpień, 1 x wrzesień, 1 x październik, 1 x listopad). Odnosząc się do pozostawiania worków na wymianę na odpady informuję, że zwrócono się do firmy zajmującej się odbiorem odpadów o zajęcie stanowiska w sprawie. Uzyskaliśmy odpowiedź, w której Wykonawca zapewnia, że „pracownicy są zobligowani do zostawiania takiej samej ilości worków jaka została przez nich odebrana”. Pracownicy Miejsko – Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej  wielokrotnie przekazują Wykonawcy uwagi dotyczące pozostawiania worków na wymianę w dniu odbioru odpadów biodegradowalnych czy też segregowanych. Nadzór nad prawidłową realizacją umowy dotyczącej odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Miasta i Gminy w Serocku prowadzi Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku, ul. Nasielska 21, tel. 22 782 75 73. Wszelkie uwagi dotyczące odbioru odpadów należy składać do w/w jednostki. Zgłoszone uwagi i reklamacje są na bieżąco wyjaśniane.

Pytanie:
Witam serdecznie!
Jestem mieszkańcem Borowej Góry. Mam pytanie odnosnie planowanego terminu rozpoczęcia i zakończenia inwestycji drogowej oraz jej zakresu , związanej z przebudową ul. Długiej, na granicy Stasiego Lasu i Borowej Góry.
Pozdrawiam,
(Radosław, 06.09.2016)

Odpowiedź:
Szanowny Panie
Zadanie inwestycyjne dotyczące ul. Długiej w miejscowości Borowa Góra/Stasi Las zakłada budowę dwukierunkowej jezdni o nawierzchni bitumicznej, jednostronnego chodnika oraz oświetlenia drogowego na odcinku od drogi krajowej do skrzyżowania z ul. Nasielską.
Jako pierwszą do realizacji zaplanowano przebudowę ul. Głównej w Stasim Lesie. Dopiero po jej zakończeniu gmina będzie się starała  zabezpieczyć środki finansowe na realizację przebudowy ul. Długiej.
Termin realizacji inwestycji jest jednak uzależniony od możliwości finansowych gminy oraz poziomu dofinansowania inwestycji drogowych ze środków zewnętrznych, o które gmina aplikuje.

 

Pytanie:
Szanowny Panie Burmistrzu,
Pisze w sprawie budowy chodnika w stasim Lesie na ul: Głównej i chciałabym się dowiedzieć czemu chodnik będzie tylko w tak krótkiej odległości? biorąc pod uwagę ruchliwość ulicy ponieważ jest tu duży sklep wychodząz dziećmi na Space bądź na rower trzeba schodzić na pobocze i umożliwiać przejazd przejezdzajacym samochodom, gdzie w takim razie bezpieczeństwo dzieci wychodzą na autokar szkolny bądź idąc na przystanek muszą chodzić po "ogrodzeniach" bo jadący autem nie zwracaja na to uwagi liczy się tylko to ze drogą jest dla nich A czasem potrafią otworzyć szybę i wyzwac ze ktoś nie potrafi chodzić... czasem warto zwrócić uwagę na bezpieczeństwo bo ten kawałek chodnika nic nie da i to tylko strata budżetu miasta. Pozdrawiam
(Klara, 05.09.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,
Oczywiście mamy świadomość konieczności budowy chodnika nie tylko na 430 m ul. Głównej ale także na jej dalszym odcinku. Jednak z uwagi na małą szerokość pasa drogowego, nie ma możliwości wybudowania tylko chodnika bez dokonania przebudowy całej jezdni (konieczne jest dokonanie przejęcia fragmentów przyległych nieruchomości na poszerzenie pasa drogowego). Ponadto zaznaczyć należy, że założeniem inwestora jest realizacja przebudowy ul. Głównej tylko na odcinku gdzie istnieje już sieć kanalizacji sanitarnej (tj. właśnie na odcinku około 430 m). Dalszy odcinek ul. Głównej będzie przebudowany dopiero po wyposażeniu następnych obszarów miejscowości Stasi Las w sieć kanalizacyjną. 

Pytanie:
Dzień dobry Panie Burmistrzu,
Moje pytanie dotyczy placu zabaw dla Przedszkola przy Szkole w Woli Kiełpińskiej, który znajduje się obok Domu Nauczyciela. Czy są jakieś plany na jego modernizację? Dziękujemy za piękny plac zabaw znajdujący się za boiskiem, ale dla takich maluszków jest to zbyt daleko na codzienne wyjście, chociażby ze względu na brak toalet. Wiem od rodziców, że jeśli jest taka potrzeba to musi ktoś ze szkoły po to dziecko przyjść (Pani nie może zostawić reszty grupy) i dopiero zaprowadzić do toalety. Jest to daleko i jest to dosyć dużym problemem. Stary plac zabaw jest bliziutko ale nie jest tak fajny i przede wszystkim tak bezpieczny jak ten nowy.
Będę wdzięczna za odpowiedź.
(Monika, 22.08.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Moniko,
jeśli chodzi o plac zabaw dla Przedszkola w Woli Kiełpińskiej obok Domu Nauczyciela to uprzejmie informuję, iż z uwagi na jego lokalizację (w otoczeniu dróg dojazdowych) i niewielki teren zdecydowaliśmy się na urządzenie placów zabaw w innych miejscach tj. za boiskiem szkolnym duży plac zabaw oraz „mini plac zabaw” usytuowany pomiędzy przedszkolem a salą gimnastyczną. W związku z powyższym nie planujemy modernizacji tego placu zabaw.

 

 

Pytanie:
Panie Burmistrzu
w dniu dzisiejszym o godz. piątej trzydzieści - 5.30 Panowie z kosami spalinowymi rozpoczęli z potwornym rykiem koszenie trawy.
Jest niedopuszczalne żeby tak ogromny hałas fundować mieszkańcom w czasie ciszy nocnej. Proszę pouczyć kategorycznie firmę odpowiedzialną za koszenie w jakich godz. można tak hałasować, a w jakich jest to zabronione. Po godz. 6.15 wszystko ucichło. Niestety wiele osób było zmuszonych zerwać się o 5.30, bo nawet przy szczelnie zamkniętych oknach ryk kos spalinowych był nie do zniesienia. Incydent miał miejsce w Jadwisinie w dn. 05.09.2016 bladym świtem o 5.30.
(Donata, 5.09.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Donato!
W odpowiedzi na Pani pismo uprzejmie informuję, że firma REMONDIS wykonująca usługę koszenia na terenie naszego miasta i gminy została pouczona, aby nie wykonywać tej usługi w godzinach od  22:00 do 06:00. Przedstawiciel Firmy zobowiązał się do przestrzegania tego zakazu.


 

Pytanie:
Witam,
Mam pytanie czy teraz jak już wiadomo jak będzie szła ścieżka z Jadwisina do Zegrza Płn. to będzie zezwolenie na wycinkę wszystkich drzew na skarpie na odcinku od przepompowni do Zegrza oraz zamknięcie dojścia do wody bo właściciele się po grodzą?
Na tą chwilę dwóch właścicieli gruntów zrobiło czystkę ze wszystkimi drzewami. I tak zastanawiam się od kiedy Gmina jest taka szczodra w zezwoleniach na wycinkę drzew. Przecież te drzewa trzymają całą skarpę w ryzach teraz niech nadejdą długotrwałe deszcze i mieszkańcy, którzy są wyżej popłyną razem ze skarpą do zalewu.
Dodatkowo dla mnie jest to absurd bo znajomy nie dostał zezwolenia na wycięcie tylko jednego drzewa chorego. Bardzo proszę o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji.
(10.08.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,
Ścieżka dydaktyczno-krajoznawczo turystyczna z Jadwisina do Zegrza nie będzie biegła wzdłuż brzegu Jeziora Zegrzyńskiego. Zaplanowana jest ona na odcinku od ul. Ogrodowej w Jadwisinie do ul. Juzistek w Zegrzu. W ramach inwestycji nie planuje się wycinki drzew o znaczących walorach przyrodniczych a jedynie usunięcie krzewów i  nielicznych drzew owocowych.

Jeżeli chodzi o kwestię wydawania zezwoleń na usunięcie drzew, informuję, że usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 1 i 83a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. 2015 poz. 1651 z późn. zm.) może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez burmistrza na wniosek posiadacza nieruchomości za zgodą właściciela tej nieruchomości. Nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia na usunięcie:

- drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

a) 35 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

b) 25 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew

-drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem tych rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni,

Każdy wniosek, który wpłynie do Urzędu Miasta i Gminy Serock o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów jest wnikliwie sprawdzany pod kątem celowości podczas oględzin w terenie. Podczas wizji lokalnej, szacowany jest także wiek drzew, stan zdrowotny, wpływ na bezpieczeństwo osób i mienia znajdującego się w pobliżu drzewa oraz wartość przyrodniczą poszczególnych gatunków drzew. Z Pani wiadomości nie można jednoznacznie wywnioskować, którzy właściciele usunęli wszystkie drzewa w ramach „czystki” i jakie to były drzewa lub krzewy oraz czy była wymagana zgoda na ich usunięcie, a także co było przyczyną nieudzielenia zezwolenia Pani sąsiadowi.

Pytanie:
Dzień dobry,
mam pytanie w sprawie przebudowy ulicy Długiej w Borowej Górze (ulica miała zostać poszerzona i miał powstać chodnik), kiedy zaczną się prace. Jest tam naprawdę wąsko i niebezpiecznie dla przechodnia, praktycznie nie ma tam żadnego pobocza, a niestety ulica jest bardzo ruchliwa przez zjazd (wiadukt) z ulicy Warszawskiej właśnie na ulicę Długą.
(Grażyna, 18.08.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,
W ubiegłym roku opracowano dokumentację projektową przebudowy ul. Długiej w Borowej Górze, na początku bieżącego roku uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Z uwagi na duży koszt przedsięwzięcia, Gmina stara się o uzyskanie dofinansowania na realizację inwestycji. Rozpoczęcie robót budowlanych uwarunkowane będzie przyznaniem środków zewnętrznych na ten cel.

 

Pytanie:
Szanowny Panie Burmistrzu,
chciałbym zgłosić problem z workami na odpady segregowane, które odbiera i pozostawia firma Błysk Bis. Często się zdarza, iż przy odbiorze w Stasim Lesie dostajemy mniej worków żółtych, niż wystawiliśmy. Efekt jest taki, że musimy w markecie dokupować worki żółte. Będąc na urlopie podczas zbiórki 21 lipca specjalnie byłem obecny przy odbiorze odpadów. Panowie odbierający odpady na 6 worków wystawionych zostawili 4. Na pytanie dlaczego nie 6 odpowiedzieli, że "więcej nie mają, ale zostawiają 2 więcej niebieskich na papier, bo to nie ma znaczenia". Rozumiem, że raz mogłoby zabraknąć im worków, ale ta sytuacja się powtarza. Niestety apogeum było 18 sierpnia, gdyż Panowie nie pozostawili nam żadnego worka (niebieskiego, zielonego czy żółtego)! Z racji, iż byłem w pracy nie dowiedziałem się dlaczego...Teraz muszę kupić worki na wszystkie materiały segregowane w markecie - mam sobie koszt worków odliczyć od opłaty jaką 4 razy w roku ponoszę za odbiór odpadów?
(Sylwester, 21.08.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Sylwestrze,
W odpowiedzi na Pana pytanie dotyczące kwestii pozostawiania worków na wymianę na odpady segregowane informuję, że zwrócono się do firmy zajmującej się odbiorem odpadów o zajęcie stanowiska w przedmiotowej kwestii. Uzyskaliśmy odpowiedź, w której Wykonawca zapewnia, że „pracownicy zawsze starają się zostawiać tyle worków ile zabierają. Sytuacje, w których zostawiają inny kolor worka niż powinni mogą się zdarzać, ale jest to wyłącznie jednorazowe zdarzenie spowodowane brakiem danego koloru”. Nadzór nad prawidłową realizacją umowy dotyczącej odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Miasta i Gminy w Serocku prowadzi Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku, ul. Nasielska 21, tel. 22 782 75 73. Wszelkie uwagi dotyczące odbioru odpadów należy składać do w/w jednostki. Zgłoszone uwagi i reklamacje są na bieżąco wyjaśniane. Jednocześnie informuję, że nie ma potrzeby kupowania worków we własnym zakresie, worki na odpady segregowane można odebrać w siedzibie MGZGK (Serock, ul. Nasielska 21) pon-pt. w godzinach 7-15, a także na terenie PSZOK (Serocku, ul. Nasielska 21) codziennie w godzinach 7-17.

Pytanie:
Witam Panie Burmistrzu, czy znalazłyby się pieniądze w budżecie gminy na wymianę metalowych schodów, prowadzących dolinką ,na ul. Rybaki , na wprost cmentarza, nie pamiętam jaka to ulica. Chodzi mianowicie o to , że schody są po pierwsze bardzo zniszczone , strome ,niebezpieczne dla starszych osób i przede wszystkim ,nie ma możliwości zjazdu- podjazdu dla wózka ,czy innego pojazdu. bardzo przydałyby się takie schody z łagodniejszym spadkiem i najlepiej betonowe. Chcę dodać ,że jest to droga dość często uczęszczana przez mieszkańców ul Rybaki i również bardzo turystyczna dla przyjezdnych. Dziękuje i mam nadzieję otrzymać odpowiedź na moje pytanie.
(Katarzyna, 4.08.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,
Geometria schodów łączących ul. Rybaki z ul. H. Sienkiewicza uwarunkowana jest istniejącym ukształtowaniem terenu oraz sposobem zagospodarowania przyległych nieruchomości. Dlatego też ich  przebudowa w sposób przez Panią sugerowany (złagodzenie nachylenia, budowa zjazdów dla wózków dziecięcych)  wiązałaby się z zaangażowaniem dużych środków finansowych.  Dlatego też Pani prośba zostanie przedłożona Radzie Miejskiej w Serocku jako wniosek do budżetu na rok 2017 lub lata następne. W przypadku nie ujęcia zadania związanego z przebudową przedmiotowych schodów w planach inwestycyjnych na lata następne, zlecone zostanie  przeprowadzenie zabiegów z zakresu bieżącego utrzymania i konserwacji mających na celu poprawienie stanu technicznego schodów o których Pani pisze.

Pytanie:
Szanowny Panie Burmistrzu,
proszę o wyjasnienie, kto i na jakiej podstawie wydał zezwolenie (o ile takie było wydane), na wycinkę drzew w Zegrzu, w obrębie ulicy Drewnowskiego (nad Zalewem). Przede wszystkim interesuje nas (członków wspólnot) proceder wycinania niemal 100-letnich drzew (topole, wierzby). Jednocześnie nadmieniam, iż pytanie dotyczące powyższego procederu (wraz ze zdjęciami), wystosowane zostało do Departamentu Ochrony Przyrody oraz Departamentu Zarządzania Środowiskiem w Ministerstwie Środowiska.
Z Poważaniem
(Tomasz, 18.08.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Tomaszu,
Odpowiadając na Pana wiadomość z dnia 18 sierpnia 2016 r. uprzejmie informuję że właściciel działki położonej w obrębie ul. Drewnowskiego (nad Zalewem) posiada zezwolenie na usunięcie drzew z terenu nieruchomości (decyzja 310/2016 z dnia 25 lipca 2016 r.). Właściciel złożył wymagany prawem wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew wraz z niezbędnymi załącznikami, następnie wniosek został zweryfikowany pod kątem celowości złożenia podczas oględzin w terenie. Podczas wizji lokalnej oszacowany był wiek drzew i ich stan zdrowotny oraz wpływ na bezpieczeństwo ludzi i mienia znajdującego się w pobliżu drzew. Drzewa, na które właściciel uzyskał zezwolenie na usunięcie były w złym stanie fitosaitarnym, posiadały dużą ilość posuszu, były połamane i uszkodzone podczas działania niekorzystnych warunków atmosferycznych. Część z drzew znajdowała się wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego graniczącego ze zbiornikiem wodnym, z uwagi na stan zdrowotny stwarzały one zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia.  W związku z powyższym zasadne było wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu w/w nieruchomości. Jednocześnie informuję, że drzewa których stan zdrowotny jest zadowalający pozostaną na nieruchomości. Chciałbym w tym miejscu zaznaczyć, że usunięcie drzewa z terenu nieruchomości zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 1 i 83a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. 2015 poz. 1651 z późn. zm.) może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez burmistrza na wniosek posiadacza nieruchomości za zgodą właściciela tej nieruchomości, co w tym przypadku zostało spełnione.

Pytanie:
Szanowny Panie Burmistrzu,
Pisze z zapytaniem w sprawie przebudowy ulicy Głównej w Stasim Lesie, w związku z zamieszczonym artykułem w Serockim Informatorze: "17.06.2016 r. został ogłoszony przetarg na przebudowę ul. Głównej w Stasim Le-sie. Otwarcie ofert zaplanowano na 8 lipca bieżącego roku. Przedmiotem przetargu jest przebudowa drogi gminnej Nr 180422 W na odcinku 437 mb począwszy od połącze-nia z drogą serwisową w ciągu drogi krajo-wej Nr 61." Chciałabym się dowiedzieć czemu zostanie tylko przebudowana na odcinku 437mb tak samo jak chodniki i kanalizacja? Mieszkam dalej niż wpisana jest ta odległość i chcę wiedzieć dlaczego tak to wszystko wygląda. Dziękuje za odpowiedź i pozdrawiam.
(Klaudia, 14.07.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,
W odpowiedzi na Pani zapytanie informuję, że sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Głównej w Stasim Lesie została wybudowana na odcinku około 430m licząc od skrzyżowania z droga krajową ze względu na uwarunkowania techniczne. Z uwagi na specyfikę kanalizacji grawitacyjnej kanał główny układa się z określonym spadkiem na tak długim odcinku, dopóki możliwe jest zachowanie minimalnego wymaganego zagłębienia, a także zapewnienie możliwości odprowadzenia ścieków z przyległych nieruchomości w sposób grawitacyjny. W związku z powyższym, kanał odprowadzający ścieki w kierunku ul. Warszawskiej, można było wybudować tylko na długości około 430m. Dalszy odcinek ul. Głównej będzie mógł być skanalizowany dopiero pod warunkiem wybudowania bardziej skomplikowanego systemu kanalizacji sanitarnej wyposażonego w przepompownię ścieków.
Odnosząc się natomiast do założeń przebudowy ul. Głównej informuję, że wynikają one właśnie z lokalizacji istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. Przemyślanym działaniem było projektowanie nowej nawierzchni drogowej wyłącznie na długości istniejącej sieci. Dalszy odcinek ul. Głównej będzie przebudowany dopiero po wyposażeniu następnych obszarów miejscowości Stasi Las w sieć kanalizacyjną

Pytanie:
Szanowny Panie Burmistrzu,
Czy na ulicy Sosnowej w Borowej Górze przewidziana jest budowa kanalizacji sanitarnej?
(Filip, 26.07.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,
Z przykrością muszę stwierdzić, że na dzień dzisiejszy nie ma planów skanalizowania ul. Sosnowej w Borowej Górze. Wiąże się to z uwarunkowaniami techniczno-ekonomicznymi, z których wynika brak możliwości wybudowania przedmiotowej kanalizacji bez budowy przepompowni ścieków a także znacznie rozbudowanej sieci kanalizacji sanitarnej dla całego obszaru. Jednocześnie zapewniam Pana, że sieć kanalizacji sanitarnej na terenie naszej Gminy jest nieustannie rozwijana, dlatego też należy zakładać, że taka inwestycja jest możliwa do zrealizowania w przyszłości.

 

 

Pytanie:
Szanowny Panie Burmistrzu

Chciałbym poruszyć kilkukrotnie już sygnalizowany przez mieszkańców zarówno (w korespondencji jak i na spotkaniach) problem dotyczący ul. Brzozowej w Borowej Górze.

Od momentu zakończenia budowy obwodnicy Serocka i likwidacji wjazdu do Borowej Góry od ul. Lipowej (bezpośrednio z trasy 61) borykamy się z problemem wzmożonego ruchu na ul. Brzozowej, związanego z tym znacznego pogorszenia stanu bezpieczeństwa nas i naszych dzieci,obecnego wszędzie kurzu i pyłu z materiałów którymi już wielokrotnie była wyrównywana droga (i które prawdopodobnie mogą mieć wpływ na nasze zdrowie, a na pewno ma wpływ na pogorszenie komfortu mieszkania) oraz hałasu.

Krótko opiszę te problemy:

1. Bezpieczeństwo
Pomimo ograniczenia prędkości na tej drodze do 30 km/h niestety mało kto przestrzega tej prędkości -mieszkańcy dojeżdżający dalej, ale szczególnie firmy kurierskie gnają po drodze ze znacznie większą prędkością zostawiając za sobą tumany kurzu. Rozpędzone auta to również wzmożony hałas i niebezpieczeństwo w godzinach nocnych gdzie część oświetlenia na ulicy jest wyłączona i pędzący kierowcy mają ograniczoną widoczność.
Ulica na chwilę obecną nie jest szeroka (samochody osobowe wymijając się muszą prawie zjeżdżać na pobocze) i przy ograniczonej widoczności strach jest wyjść z posesji przez furtkę żeby nie wejść pod pędzący samochód. O ile osoba dorosła jeszcze spojrzy i jest w stanie odskoczyć, to z dziećmi już może być różnie…. Warto się temu problemowi przyjrzeć bliżej zanim dojdzie do tragedii, gdyż wtedy zajmą się tym już uprawnione instytucje. Podkreślam to gdyż jak pisałem temat był wielokrotnie już poruszany (również w listach do Pana Burmistrza zamieszczonych na stronie internetowej widziałem taką korespondencję), ale do tej pory nikt się nim nie zajął.

2. Dziury,kurz i hałas
Droga była już wielokrotnie podsypywana jakimiś bliżej niesprecyzowanymi (nie znanymi mi) materiałami, a czasami jest tylko równana. Takie zabiegi jednak kompletnie nie spełniają swojej funkcji. Ze względu na wzmożony ruch droga jest w miarę równa jedynie do pierwszego opadu deszczu, później pojawiają się spowrotem dziury. Skupia się to na tym że kilka dni jest równo, później jeździmy przez kilka miesięcy po dziurach…
A poziom tej drogi zaczyna się niepokojąco podnosić w stosunku poziomu posesji.

Drugim aspektem jest wszędobylski kurz, pył i hałas. Przy znacznych prędkościach aut poruszających się pod drodze kurz i pył utrzymuje się w powietrzu przez prawie cały czas, szczególnie jest to uciążliwe w okresie letnim. Osadza się on wszędzie, na samochodach, oknach i w domu.
Oprócz tego że wszystko trzeba czyścić znacznie częściej, to mamy obawy o wpływ tego pyłu na nasze zdrowie, gdyż nie wiemy jakie materiały i jakiego pochodzenia były wysypywane na tę drogę. Powiem więcej - nie tylko mamy obawy, ale już wiemy że ten pył i kurz ma wpływ na nasze zdrowie, gdyż moje dzieci już zaczęły być leczone pod kątem alergicznym (konieczność przyjmowania leków).
Temat jest już na tyle poważny, że zastanawiamy się nad zgłoszeniem sprawy do odpowiednich urzędów, w celu zbadania próbek tego pyłu i określenia jego wpływu na zdrowie mieszkańców, a szczególnie naszych dzieci. Skutki finansowe takich badań mogą być dla gminy znacznie większe niż zajęcie się wreszcie tym problemem.

Podsumowując, w mojej ocenie (chociaż myślę, że wyrażę tutaj opinię wielu mieszkańców ulicy) sytuacja może ulec zmianie jedynie w przypadku wybudowania drogi asfaltowej z progami zwalniającymi.
Niestety uzależnione jest to podobno od wybudowania kanalizacji sanitarnej. Teoretycznie ulica Brzozowa jest objęta planowanym na lata 2018-2022 projektem budowy kanalizacji sanitarnej, chociaż tak naprawdę nie wiadomo kiedy i czy w ogóle projekt zostanie ostatecznie uruchomiony i zakończony.
Ale tu mamy kolejny paradoks - ulica Brzozowa nie jest objęta tym projektem w całości (chociaż akurat moją posesję obejmuje), a jedynie od ul. Zegrzyńskiej do Polnej. Pozostaje krótki odcinek od ul. Polnej do ul. Lipowej, którego podobno nie ma obecnie w żadnych planach inwestycyjnych.
Jak podejrzewam, może to przesunąć w czasie budowę drogi asfaltowej i progów o co najmniej kilka kolejnych lat…

Bardzo proszę Pana Burmistrza o przyjrzenie się dokładnie temu problemowi ,spowodowanie wypracowania rozwiązania korzystnego dla mieszkańców i informację jakie działania zostaną podjęte.

Pozdrawiam
Robert (28.07.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,
Oczywiście rozumiem, że sąsiedztwo drogi gruntowej niesie za sobą niedogodności o których Pan pisze. Jednak przyzna Pan, że nierozsądnym byłoby wykonanie nawierzchni bitumicznej, czy też każdej innej ulepszonej w momencie, kiedy na najbliższe lata planuje się budowę w tej drodze sieci kanalizacji sanitarnej. Proszę pozwolić na realizowanie inwestycji w kolejności słusznej z punktu widzenia technologiczno—ekonomicznego.
Na najbliższe lata zaplanowano budowę około 10 km sieci w miejscowościach Borowa Góra, Dosin Skubianka, Jachranka i Izbica. Projektowana sieć „bazuje” na kolektorze zlokalizowanym wzdłuż ul. Zegrzyńskiej biegnącej przez te miejscowości. Z uwarunkowań technicznych związanych z jego położeniem  wynika fakt skanalizowania ulicy Brzozowej tylko do wysokości skrzyżowania z ul. Polną. W celu umożliwienia odprowadzenia ścieków z dalszego odcinka ul. Brzozowej konieczne będzie stworzenie bardziej rozbudowanego systemu wyposażonego w przepompownię ścieków. Co prawda na tę chwilę nie ma precyzyjnych planów związanych z budową sieci na tym odcinku, nie mniej jednak nieustannie dążymy do skanalizowania jak największych obszarów gminy.
Wracając natomiast do kwestii budowy nawierzchni ulicy – brak sieci kanalizacyjnej w ulicy Brzozowej na jej dalszym odcinku nie uniemożliwia budowy nawierzchni na odcinku od ul. Zegrzyńskiej do ul. Polnej. Dlatego też, po zakończeniu inwestycji związanej z budową sieci kanalizacji sanitarnej rozważona zostanie możliwość przystąpienia do prac zmierzających do budowy ulicy Brzozowej.
Jednocześnie zapewniam Pana, że do czasu rozpoczęcia planowanych inwestycji dołożymy wszelkich starań, aby w miarę możliwości jak najbardziej złagodzić dokuczliwości wynikające z rodzaju nawierzchni ulicy Brzozowej. Mam tu na myśli głównie przeprowadzenie analizy pod kątem wprowadzenia organizacji ruchu wpływającej na zmniejszenie prędkości pojazdów poruszających się po tej drodze, a także częstsze przeprowadzanie zabiegów poprawiających stan techniczny nawierzchni takich jak żwirowanie i profilowanie.
Mając na uwadze wskazane wyżej okoliczności, proszę Pana o cierpliwość i wyrozumiałość.

Pytanie:
Witam. Pisze w sprawie w której już dostaliśmy odpowiedz jednak nie potwierdzającą się w praktyce. Moje pytanie brzmi czy Serock dofinansowuje zajęcia w szkole rodżenia dla pań które są jego mieszkankami? Dostałam odpowiedz ze tak w NZOZ Zdrowie Legionowo. Problem w tym ze juz kilka miesięcy temu a również teraz dostałam ponownie informacje ze absolutnie nie jest to prawda a szkoła rodzenia w Legionowie jest dofinansowana jedynie dla mieszkańców miasta Legionowo a nie powiatu. Znajduje to odzwierciedlenie również z informacji zamieszczonej na stronie przychodni. Proszę zatem o odpowiedz czy kobieta w ciąży może udać się do szkoły rodzenia refundowanej przez nasze miasto Serock. Myślę że nie powinno być tak że zamieszczono poprzednią odpowiedź na moje pytanie ale tylko korzystną dla władz miasta i gminy natomiast nie będącą informacją prawdziwą. Proszę zatem o szybkie wyjaśnienie.
(Karina, 22.07.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,
Uprzejmie informuję, że udzielona wcześniej Pani odpowiedź o możliwości skorzystania przez mieszkańców całego powiatu legionowskiego z zajęć w szkole rodzenia w Przychodni NZOZ „Zdrowie” w Legionowie, znajduje swoje potwierdzenie na stronie internetowej ww. placówki. Zgodnie z informacją do skorzystania z zajęć, zapraszani są przyszli rodzice z terenu całego powiatu legionowskiego. Jednocześnie informuję, że w Przychodzi SPZOZ w Serocku można wziąć udział w edukacji przedporodowej dla kobiet od 21 tygodnia ciąży do rozwiązania. Więcej informacji na ten temat na stronie www.zdrowie.serock.pl

Pytanie:
Szanowny Panie Burmistrzu,
na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. Okrężnej w Jadwisinie są wszystkie media oprócz gazu. Na marginesie serdecznie dziękujemy za kanalizację. W Gazowni Warszawskiej dowiedzieliśmy się, że działki przez które ma przejść gazociąg (tj. dz.127/1, 135, 124) mają nieuregulowany stan prawny, Gmina wykupując działki od ludzi nie wykupiła wszystkich udziałów. Dokładnie tak odpowiedziała Gazownia. Czy w takiej sytuacji Gazownia może wykonać nam przedłużenie gazociągu od ul. Szaniawskiego czy też sytuacja ze strony Gminy musi być uregulowana ?
Pozdrawiamy, mieszkańcy Okrężnej i Dojazdowej (11.07.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowni Państwo,
Na wstępie chcę podkreślić, że działki przez które ma przebiegać projektowany gazociąg mają uregulowany stan prawny, gdyż mają właściciela lub też współwłaścicieli. Chciałbym poinformować, iż w latach 2013-2014 Urząd Miasta i Gminy, na wniosek właścicieli okolicznych nieruchomości, podjął próbę przejęcia na własność przedmiotowych działek, tj. ul. Okrężnej i Dojazdowej. Z przyczyn niezależnych od gminy nie udało się przejąć wszystkich udziałów. Należy jednak zwrócić uwagę, że powyższa sytuacja nie uniemożliwia wykonania przedłużenia gazociągu biegnącego przez przedmiotowe nieruchomości. Rozwiązaniem jest np. uzyskanie prawa tylko do dysponowania gruntem na cele budowlane. Jeżeli Gazownia uzyska prawo do dysponowania gruntem pod projektowany gazociąg to nic nie stoi na przeszkodzie aby tę inwestycję zrealizować. Innym z rozwiązań mogło by być zawarcie umowy z Gazownią o ustanowienie służebności przesyłu. Jedynym warunkiem jest zgoda wszystkich właścicieli poszczególnych działek przez które ma przebiegać projektowany gazociąg. Ze swojej strony mogę zadeklarować chęć współpracy.

Pytanie:
Szanowny Panie Burmistrzu,
Czy można zrobić coś, aby na plaży w Serocku nie śmierdziało tak szambem z wody? Należałoby zidentyfikować z których posesji jest przeciek nieczystości do wody. Wiem, że nie jest to łatwe, ale ogrom osób, który korzysta z plaży jest tak duży, że warto. Ta wartość jaką jest rzeka jest niezwykle cenna, a zaniedbanie niewybaczalne. To nie śmierdzi muł, ani glony, ale szambo, specyficzny fetor, którego poza zabudowaniami Serocka nie ma.

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Odpowiadając na Pana pytania uprzejmie informuję, iż nieruchomości położone w sąsiedztwie plaży miejskiej w Serocku, czyli nieruchomości położone przy ulicy Retmańskiej podłączone są do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej, zatem nie powinno mieć tam miejsca zgłaszane przez Pana zjawisko. Najprawdopodobniej przyczyną przykrego zapachu jest działanie starej przepompowni, która obsługuję tę sieć. Jednakże zarówno sieć i przepompownia objęte są stałym dozorem właściciela kanalizacji czyli Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, który na bieżąco konserwuje i usuwa usterki w działaniu kanalizacji.

 

Pytanie:
Jedni płacą za szambo a drudzy mogą je pompować do lasu ,zgłaszałam do ochrony środowiska i nic nie zrobili zbyli mnie.
Co robić panie Burmistrzu?
Chyba że gmina Serock lubi takie zapachy.
(24.06.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,
Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że oczywiście w naszej gminie nie ma przyzwolenia na zgłaszane przez Panią praktyki dotyczące pompowania ścieków do lasu. Pracownicy Referatu Ochrony Środowiska w ramach swoich służbowych obowiązków mają możliwość zweryfikowania czy właściciele nieruchomości posiadają zawartą umowę na odbiór nieczystości płynnych oraz sprawdzenia rachunków świadczących o regularnym opróżnianiu szamba. Z relacji przekazanej mi przez pracownika wynika, iż zgłaszała Pani fakt pompowania ścieków w danym momencie i tylko dlatego pracownik próbował przekierować Panią do Straży Miejskiej, która jest władna do ukarania mandatem właścicieli nieruchomości podczas złapania ich “na gorącym uczynku”. Jeszcze raz Panią zapewniam, iż nie ma przyzwolenia dla takich praktyk. Jeśli Pani może, to proszę  o wskazanie adresu tej nieruchomości, tak abyśmy mogli objąć ją szczegółową kontrolą w zakresie zgłaszanych przez Panią nieprawidłowości.

Pytanie:
Witam. Sytuacja sprawiła, że w ostatnim czasie zajęliśmy się z mężem szukaniem szkoły rodzenia. Sąsiadujące gminy oferują swoim mieszkańcom pomoc dofinansowujqc zajęcia w szkołach rodzenia dla par spodziewającach się dziecka. Dofinansowania są różne. Niektóre kwoty to 100% refundacji inne 30%. Przemeldowując się z Warszawy, odprowadzając podatki w naszym powiecie każdy chciałby spotkać się ze wsparciem w roznych dziedzinach wśród władz powiatu, gminy, miasta. To naprawdę smutne ze w Serocku nie znaleziono środków na pomoc tego typu dla kobiet w ciąży.
(Karina, 4.07.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Karino,
Uprzejmie Panią informuję, że mieszkańcy powiatu legionowskiego mogą korzystać z zajęć w szkole rodzenia w Przychodni NZOZ "Zdrowie" w Legionowie ul. Sowińskiego 15A  (na piętrze).  Koszt uczestnictwa wynosi 250 zł co stanowi  50%  całego kosztu.

Pytanie:
Panie Burmistrzu,
ostatnio zostały wysypane piękne plaże z drugiej strony rzeki z piasku pochodzącego z pogłębiania. Czy takie plaże nie mogłyby być rownież wysypane np. w Zegrzynku, geovicie czy Zegrzu.Nasza strona zalewu jest uboga w plaże w przeciwieństwie do drugiej strony rzeki.
Pozdrawiam
Anna (1.07.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Anno,
w roku ubiegłym Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej zrealizował na terenie naszej gminy dwie bardzo istotne inwestycje. Jedną z nich było udrożnienie ujściowego odcinka rzeki Bug poprzez jego poszerzenie i pogłębienie. W wyniku wykonania bagrowania osadów za pomocą pogłębiarki pozyskano bardzo duże ilości urobku, który został przetransportowany w miejsca bezpośrednio sąsiadujące z terenem inwestycji tj. wzdłuż zapór bocznych. W następstwie tych prac powstały właśnie jak to Pani określa „plaże”. Chcę zwrócić w tym miejscu Pani uwagę, iż „plaże” te są niejako efektem ubocznym inwestycji RZGW. Gdyby nie jej realizacja, myślę, że nikt nie zdecydowałby się na wydatkowanie tak dużych środków finansowych na usypanie piasku w tych miejscach gdzie zostało to uczynione. Oczywiście podobne „plaże” prawdopodobnie mogłyby powstać w miejscach przez Panią wskazanych – koniecznym byłoby jednak znalezienie inwestora, który w pierwszej kolejności uzyskałby zgodę RZGW na usypanie piasku a następnie pokryłby koszty wykonania prac związanych z bagrowaniem i transportem urobku w to miejsce lub nawiezieniem piasku. Jestem świadomy, iż każde takie miejsce byłoby niewątpliwie atrakcją dla mieszkańców. Nie mogę jednak w chwili obecnej złożyć Pani żadnej deklaracji co do możliwości stworzenia takich miejsc przez gminę.

Pytanie:
Dzień dobry,
Proszę o interwencję i wycięcie drzew zupełnie pochylonych nad drogą wyjazdową z Nowej Wsi (zakręt za mostkiem zaraz przy wyjeździe). Drzewa te stwarzają realne zagrożenie dla życia kierowców i pieszych. Droga ta jest dojazdówką do Nowej Wsi, Kani Nowej, Kani Polskiej, Cupla jak również Popowa. Wczoraj w wyniku podmycia ziemi ogromne drzewo przewróciło się w poprzek drogi tarasując przejazd. Na szczęście nikt wtedy nie przejeżdżał, ale mogła wydarzyć się tragedia. Proszę o reakcję i wycięcie drzew w tym miejscu.
(Agata, 2.06.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Agato,
W odpowiedzi  na Pani zapytanie informuję, że drzewa pochylone w kierunku drogi powiatowej na wjeździe do Nowej Wsi  są zlokalizowane na terenie działki należącej do Wspólnoty Gruntowej Wsi Nowa Wieś. Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku zwrócił się o  wycinkę lub podcięcie konarów do w/w wspólnoty. Przedstawiciel  wspólnoty obiecał, że podejmie działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa na powyższym fragmencie drogi.
Ponadto informuję, że znaczna część połamanych pni drzew i konarów została usunięta przez służby MGZGK oraz straż pożarną, które interweniowała po nawałnicy w czerwcu bieżącego roku.

 

Pytanie:
Panie Burmistrzu.
Kiedy zostanie wybudowany chodnik w ciągu ul. Wyzwolenia od ul. Norwida do ul.Radziwiłła ?
To jest część Serocka zabudowana hotelami i ośrodkami szkoleniowymi i turyści oraz mieszkańcy muszą poruszać się jezdnią bez utwardzonych poboczy, co stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia! Sprawa bardzo pilna ! Pozdrawiam.

Odpowiedź:
Szanowny Panie,
Na dzień dzisiejszy nie planuje się inwestycji związanej z przebudową ul. Wyzwolenia na odcinku od ul. Norwida do ul. Radziwiłła ani też z budową samego chodnika. Jednak mając na uwadze Pana wystąpienie, odpowiedni wniosek zostanie przedstawiony Radzie Miejskiej na etapie tworzenia budżetu na rok 2017.  Warunkiem rozpoczęcia działań zmierzających do budowy chodnika jest podjęcie stosownej uchwały wprowadzającej odpowiednie zadanie inwestycyjne do budżetu gminy.

 

Pytanie:
Panie Burmistrzu,
Ile należy dopłacić do ceny zakupu 1 m2 działki budowlanej w Jadwisinie za przekształcenie jej z użytkowania wieczystego we własność cena sprzedaży 1 metra to 150 zł m2 (użytkowanie), media w drodze. Interesuje mnie kwota dopłaty do 1 m2 nawet orientacyjna bez uwzględniania bonifikaty ze względu na dochody na 1 os w rodzinie.
Będę wdzięczny za odpowiedź.
Pozdrawiam
Mariusz (11.06.2016 r.)

Odpowiedź:
Panie Mariuszu,
wysokość opłaty za przekształcenie zależna jest od wartości rynkowej nieruchomości oraz wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości. Jest to różnica pomiędzy wartością nieruchomości a wartością prawa użytkowania wieczystego na niej ustanowionego. Obie wartości wyceniane są przez rzeczoznawcę majątkowego w formie operatu szacunkowego. Przy opracowywaniu takiego operatu rzeczoznawca majątkowy bada ceny transakcyjne w przyjętym zakresie czasowym uzyskiwane przy sprzedaży nieruchomości gruntowych będących przedmiotem prawa użytkowania wieczystego. Przyjmując odpowiednią metodę wyceny określa również wartość rynkową prawa własności przedmiotowej nieruchomości. Przy wyborze odpowiedniej metody  uwzględnia on w szczególności cel wyceny, rodzaj i położenie nieruchomości, przeznaczenie w planie miejscowym, stan nieruchomości oraz dostępne dane o cenach, dochodach i cechach nieruchomości podobnych. Ze wzglądu na tak dużą różnorodność cech branych pod uwagę przy dokonywaniu wyboru odpowiedniej metody wyceny a w szczególności ze względu na dane o cenach nieruchomości pochodzących z transakcji ze sprzedaży nieruchomości podobnych do wycenianej, niemożliwe jest wytypowanie bez operatu szacunkowego nawet orientacyjnej kwoty od 1m2 za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Wartość konkretnej nieruchomości wyceniana jest indywidualnie na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego.

Warunki i zasady przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności reguluje  ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2012 r. poz. 83 z późn. zm.) oraz odpowiednie przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).

Pytanie:
Panie Burmistrzu jestem mieszkańcem w Borowej Górze od 2007 r.
Mam pytanie kiedy w końcu zostanie utwardzona droga w Borowej Górze przy ulicy Brzozowej. Rozmawialiśmy na ten temat w 2014 i były też prośby o interwencję w poprzednich latach.Nie dawno po raz kolejny została ta droga równana równiarką ale nie utwardzona wałem drogowym. Efekt--po przejechaniu pojazdu z minimalną prędkością kurz wzbija się na 3 metry zaś podczas ulewnych deszczów woda z drogi której poziom w wyniku ciągłego nawożenia już jest wyższy niż poziom działek, wlewa się na nasze posesje. Moje dzieciaki skarżą się na swędzące oczy i ręce co jest ewidentnym wynikiem drażniącego działania tego pyłu. Na drogę tą jak Pan wie kilka razy był wysypywany gruz budowlany i w efekcie mamy mieszankę różnych materiałów wysokopylnych nie wiadomego pochodzenia i składu który powinien zostać tak naprawdę zbadany przez odpowiednie służby. Rozmawiałem z Panem w 2014 roku w sprawie tej drogi i miał Pan sprawdzić też czy ew jest możliwość zamontowania progów zwalniających na tej ulicy , które zdyscyplinowałyby kierowców o cięższej nodze. W dziedzinie infrastruktury drogowej są gotowe rozwiązania nawet przeznaczone na drogi gruntowe które pozwalają na ograniczenie prędkości pojazdów w strefie zamieszkania ( przykład --ul Książęca w Jadwisinie--czyli da się )My mieszkańcy tej ulicy mamy już serdecznie dosyć takiego podejścia do tematu, przecież przez tle lat takie doraźne pseudoremonty pochłonęły więcej pieniędzy niż wylanie nowej utwardzonej nawierzchni. Proszę Pana o dokładne zbadanie tej sprawy i wypracowanie w końcu efektywnego rozwiązania.
(Adam, 10.06.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Adamie,
W odpowiedzi  na Pana zapytanie odnośnie ul. Brzozowej w Borowej Górze/Dosinie informuję, iż na etapie projektowania jest kanalizacja sanitarna przewidziana na w/w ulicy.Wobec powyższego trwałe utwardzenie nawierzchni drogi  będzie możliwe po zakończeniu wszystkich prac związanych z budową kanalizacji. Na chwilę obecną  nawierzchnia drogi z destruktu asfaltowego jest na bieżąco monitorowana przez Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku i w razie konieczności naprawiana. Problem pylenia wynika ze specyfiki tego typu nawierzchni i występuje na każdej drodze nieutwardzonej. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.
 

Pytanie:
Witam
Jak gmina Serock zamierza rozwiązać problem wakacyjny z dziećmi których rodzice nie mają z kim zostawić w okresie wakacyjnym ,a dzieci sa zbyt małe aby same zostały w domu. Proszę tylko nie sugerowac pomocy cioci, babci itp bo nie każdy ma taka mozliwość a za opiekunkę trzeba słono zapłacić. Dlaczego nie ma dyzurów dla dzieci klas 1-6 w szkole w okresie wakacyjnym???
(Anna, 15.06.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Anno,
Gmina Serock przygotowała otwartą ofertę na okres wakacji, którą prowadzą Ośrodek Sportu i Rekreacji w Serocku, Centrum Kultury i Czytelnictwa, Świetlice Terapeutyczne , Ośrodek Pomocy Społecznej. Z letniej oferty programowej mogą korzystać dzieci i młodzież spędzające wakacje na terenie gminy. Ponadto Integracyjne Centrum Opieki Wychowania i Terapii KKWR ul. Wyzwolenia 31 organizuje półkolonie dla dzieci w wieku 7-13 lat, w godzinach od 9.00 do 17.00. Pełna oferta wakacyjna dostępna jest na stronie internetowej gminy w zakładce: Wakacje w gminie Serock. Szkoły są placówkami feryjnym i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,  nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania. W związku z powyższym nauczyciele w okresie wakacji mają urlopy i nie mogą pełnić dyżurów w szkole.

Pytanie:
Panie Burmistrzu,
1. Dlaczego w naszej gminie można stawiać budynki jednorodzinne które mają dachy płaskie, moim zdaniem nie jest to zgodne z turystycznym i rolniczym charakterem gminy i powoduje że takie architektoniczne "klocki"będą u nas budowane.
2. Czy planowana budowa centrum sportu w Serocku poprawi warunki na lekcjach w-f w szkole podstawowej ?
(Łukasz, 14.06.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Łukaszu,

Ad. 1 Większość inwestorów, myśląc o własnym domu, niechętnie rozpatruje możliwość zbudowania dachu płaskiego. Powodów tego jest wiele, ale za najważniejsze należy chyba uznać upodobania estetyczne, przywiązanie do tradycji oraz niewielką liczbę pozytywnych wzorców mogących wpływać na zmianę myślenia. Dach płaski przez inwestorów utożsamiany jest z przygnębiającym budownictwem z lat 70. Tymczasem w ostatnich latach, przeważająca część architektów, zwłaszcza młodego pokolenia, jak również część inwestorów, preferuje dachy płaskie, nie tylko na domach wielorodzinnych, ale także jednorodzinnych, jako dające wiele możliwości kształtowania ciekawej bryły, szczególnie przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań i materiałów budowlanych. Wychodząc tym nowym trendom naprzeciw oraz biorąc pod uwagę, że koszty dachu płaskiego zazwyczaj są nieco tańsze niż dach spadzisty uwzględniliśmy na większości terenów przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną właśnie taką możliwość.

Ad. 2 W takiej konwencji jest również rozpatrywana przyszła inwestycja sportowa, aby jej powstanie poprawiło warunki realizacji zajęć wychowania fizycznego w szkole podstawowej i gimnazjum w Serocku.

 

Pytanie:
Dzien dobry, Panie Burmistrzu.
Pozwalam sobie napisac do Pana w sprawie, ktora na pewno nurtuje spore grono mieszkańców Serocka - na pewno matek oraz opiekunów osob niepełnosprawnych. Mianowicie chodzi o stworzenie warunków do spacerowania z wózkami dziecięcymi ale równie inwalidzkimi w niektórych miejscach, w ktorych teraz jest to niemożliwe.
Pozwolę sobie opisać kilka trudnych do pokonania miejsc:
1. Trakt spacerowy - zjazd przy białym bloku niestety jest zbyt wąski, zeby bezpiecznie zwieźć po nim osobę na wózku inwalidzkim. Rozstawienie zjazdów natomiast jest dosc niewymiarowe jak na wózki dziecięce... Z kolei drugi zjazd - koło barbarki jest zniszczony, zbyt wąski i niedostępny.
2. Brak możliwości zjechania wózkiem nad wode od strony ulicy Radzyminskiej. Jedyny w miarę sensowny zjazd to ten na plazy. Niestety idąc bulwarem nadrzecznej trzeba na jego
Końcu zawrócić, by podjechać ta sama trasa, bo wjazd na schodach przy ulicy Radzyminskien nie dosc, ze jest BARDZO stromy (a pamietajmy, ze z wózkiem spacerują głownie kobiety, a wózki sporo waza), to jeszcze tak wąski, ze wózek sie z niego zsuwa. Jest to bardzo niebezpieczne. Moze byłaby możliwość zrobienia zjazdów przy drugich schodach koło Barbarki? Zdaje sie, ze tam jest łagodniejsze zejście...?
3. Chcialabym zwrócić uwagę, ze przy Biedronce przydałyby sie pasy dla pieszych, łączące chodniki wzdłuż ulicy Warszawskiej (chodzi o sam zjazd z ulicy Warszawskiej do Biedronki). Niektórzy kierowcy wymuszają tu pierwszeństwo...
4. Bardzo kiepskie jest nowe przejście koło Biedronki do cmentarza- przy chodniku jest zrobiony spływ dla wody, pokonać to wózkiem i wjechać na chodnik podbijając wózek / bardzo niebezpieczne - bo kierowcy samochodów zwalniających przed pasami nie sa świadomi, ze kobieta misie sie tam zatrzymać i mocno podbić wózek, zeby wjechać na chodnik. Wózkiem inwalidzkim jest to praktycznie niewykonalne.
5. Wiekszosc chodników przy przejściach dla pieszychma zbyt wysokie krawężniki, by sprawnie je pokonać wózkiem / to samo niebezpieczeństwo co wyżej, kierowcy nie sa świadomi, ze czasem trzeba sie zatrzymać i podbić wózek.
6. W niektórych miejscach np. Chodnik wzdłuż traktu spacerowego jest bardzo trudny do pokonania przez śluby energetyczne zamieszczone pośrodku chodników, zeby je ominąć wózkiem trzeba zjechać na jezdnie...
7. Chodnik przy Pychotce ma w jednym miejscu spływ od rynny - rownież kiepsko do pokonania szczególnie kiedy dziecko spi :). Moze mozna by tam zamontować jakas kratkę?
8. Pasy przydałyby sie rownież przy ośrodku zdrowia - łącząc odcinki chodnika na ulicy Wyzwolenia, bo i tu kierowcy czesto wymuszają pierwszeństwo.
9. W kwestii bezpieczeństwa moze udałoby sie namowic dyrekcje Biedronki do wyremontowania tam parkingu, zamieszczenia znaków wskazujących jak sie poruszać po nim oraz z udowania chodnika?
To chyba tyle Panie Burmistrzu. Wiem, ze to temat ważny dla wielu osob, w tej chwili w Serocku jest bardzo duzo młodych mam i coraz wiecej osob na wózkach inwalidzkich. Warto pomysleć o nich, ułatwić im zycie, mam nadzieje, ze moje prośby spotkają sie z Pana przychylnością.
Serdecznie Pana pozdrawiam.
(Karolina, 24.05.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Karolino,
Odpowiadając na Pani uwagi dotyczące niedogodności na terenie Serocka dla kobiet z wózkami dziecięcymi oraz osób niepełnosprawnych, bądź osób zajmujących się nimi, mogę Panią zapewnić, że wygoda i bezpieczeństwo naszych Mieszkańców są dla nas bardzo ważne, dlatego miejsca sprawiające problem, o których Pani wspomniała mamy na uwadze i są one w miarę możliwości na bieżąco poprawiane, w zależności od dostępności środków finansowych.
Ponadto, pragnę poinformować, iż na przestrzeni lat Miasto i Gmina Serock podjęła starania, aby sukcesywnie likwidować bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych. W przyszłych latach działania mające na celu udogodnienie życia matek z dziećmi, osób starszych czy niepełnosprawnych będą kontynuowane.
 

Pytanie:
Szanowny Panie Burmistrzu.
Kiedy doczekamy się właściwej organizacji imprez w mniej uciążliwych miejscach, które nie wymagałyby zmiany organizacji ruchu samochodów, np. w okolicy plaży, gdzie jest dużo miejsca lub w innym dogodnym miejscu. Kierowanie niezliczonej liczby samochodów od godz 8 rano do 23 w nocy jedną trasą, to jakiś horror dla mieszkańców, szczególnie w wolne dni, które spędzamy w domu. Jest to zakłócanie spokoju mieszkańców, zanieczyszczenie spalinami miasta i hałas muzyki nie dla każdego miły.
(Barbara, 27.05.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,
Święto Patrona Serocka św. Wojciecha jest największą imprezą organizowaną w naszym mieście. Ze względu na charakter tej imprezy usytuowana jest ona w centralnym miejscu miasta – na rynku, w miejscu, które może pomieścić dużą liczbę osób. Ze względów organizacyjnych, logistycznych a przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa, to właśnie rynek, jest miejscem najlepiej do tego typu wydarzeń przygotowanym. Święto Patrona Serocka organizowane jest raz w roku i  trwa jedne dzień. Mimo wielu niedogodności związanych z organizacją tak dużego wydarzenia przeniesienie go w miejsce peryferyjne, utrudniłoby dostęp do uczestniczenia we wspólnym świętowaniu wielu osobom.

Pytanie:
Szanowny Panie Burmistrzu.
Jest godz 22.30 sobota 28.05,głośna muzyka huczy w rynku od rana. Wokół rynku mieszka dużo ludzi, w tym dzieci i osoby starsze. Zgotował nam Pan udrękę hałasem i wątpliwej jakości muzyką. To nie jest zabawa,tylko zdziczałe wybryki. Dziwię się tylko, że z Pana udziałem jako organizatora, bo miałam Pana za dobrego gospodarza. Naszemu miastu nie jest potrzebna taka reklama. Tutaj przyjeżdżają ludzie spragnieni ciszy, spokoju, przyrody i zachwycają się właśnie tym, uciekają od zgiełku. Tym ich Pan nie przyciągnie. Taki huk jak dziś może co najwyżej zniechęcić. Art. 51 kodeksu wykroczeń mówi: “Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Każdy ma prawo do spokoju we własnym domu i nie dotyczy to tylko spoczynku nocnego, ale również dnia" Dlatego zwracam się z prośbą, aby te słabe w artystycznym wymiarze imprezy lepiej zorganizować i nie czynić gehenny mieszkańcom.
(Barbara, 28.05.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,
Dziękuję za cenne uwagi związane z organizacją Święta Patrona Serocka św. Wojciecha. Kalendarz serockich imprez kulturalnych jest bardzo bogaty, a finał Wojciechowego Świętowania to szczególne wydarzenie, które organizowane jest tylko raz w roku i trwa tylko jeden dzień. Dlatego staramy się urozmaicić repertuar występów scenicznych, biorąc pod uwagę różne gusta i wiek uczestników wydarzenia. Mamy świadomość, iż nie jesteśmy wstanie sprostać oczekiwaniom wszystkich mieszkańców, ale również liczymy na ich wyrozumiałość, tolerancję i otwartość na potrzeby innych, którzy na tę imprezę czekają, uczestniczą w niej, bawią się, i która w całości spełnia ich oczekiwania.

Pytanie:
Proszę o skuteczne poinformowanie mieszkańców co niesie za sobą używanie wody z kranu skażonej bakterią E.coli i jakie są objawy zakażenia.
Jeśli okaże się, że woda w kranie jest skażona bakterią E. coli, nie należy jej używać do celów spożywczych i higieny osobistej. Nie należy w takiej wodzie:
- myć naczyń, owoców, warzyw,
- myć rąk czy zębów, a nawet brać kąpieli.
Taka woda jest przeznaczona tylko do celów sanitarnych (jedynie do użycia w toaletach). Najczęstszym efektem zarażenia się E. Coli są zakażenia układu moczowego (60-80% tego schorzenia). Objawy zakażenia to bóle i zawroty głowy, bóle brzucha, nudności, biegunka, wymioty, niekiedy gorączka, ogólne osłabienie, objawy odwodnienia. Rozwój bakterii E. coli w przewodzie pokarmowym powoduje ciężkie schorzenia – zapalenia otrzewnej. Proszę to jasno napisać w ogłoszeniu na stronie www.serock.pl i na wszystkich tablicach ogłoszeń (słupach). Sprawa jest bardzo poważna, a badania wody w gminie wykonuje się niezwykle rzadko, raz na kwartał. Rozdawanie wody tylko do celów spożywczych czyli symboliczne 5 litrów na osobę dziennie nie rozwiązuje sprawy. Gmina ma obowiązek dostarczać wodę nieskażoną i tylko za taką można pobierać opłatę.
(Maria, 6.06.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Mario
Zgodnie z badaniami bakteriologicznymi z dnia 6 czerwca 2016 r. woda w wodociągu Jadwisin jest wolna od bakterii i może być używana do celów spożywczych. W badaniach wcześniejszych  nie stwierdzono występowania bakterii E. coli, o której Pani pisze w swoim emailu.  Wyniki zostały zamieszczone łącznie z decyzją na stronie zakładu wodociągowego. W przypadku potwierdzenia występowania bakterii E. coli na pewno pojawiły by się informacje szczegółowe dotyczące właściwego zachowania sanitarnego.

 

Pytanie:
Szanowny Panie Burmistrzu,
Jestem mieszkanką Jadwisina, wczoraj na stronie gminy pojawiła się informacja, iż w wodzie wykryto bakterie coli. Mam małe dzieci i dowiedziałam się o niej dopiero dzisiaj i to przez przypadek. Nie mam czasu na to, aby codziennie korzystać z internetu. Sądzę że tak ważna informacja powinna być przekazana w taki sposób żeby dowiedzieli się o niej od razu wszyscy mieszkańcy a nie nieliczni i to dopiero dzień po.
(7.06.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani
Na początku chcę zapewnić iż woda wodociągowa w Jadwisinie może być już używana również do celów spożywczych. Potwierdziły to badania wody pobranej w dniu 6 czerwca 2016 roku. Informacja o wykrytych bakteriach oraz o zakazie spożywania wody wodociągowej była umieszczona nie tylko w Internecie, ale również na tablicy ogłoszeń wsi Jadwisin,  tablicy UMiG  Serock znajdującej się w Jadwisinie oraz na płotach i słupach w terenie w sposób zwyczajowo przyjęty.

Pytanie: Jak długo będzie Pan tolerował pychę komendanta Straży Miejskiej. To ograniczony gbur, beton rodem z PRL.
Za co my płacimy?
Pytanie: Pytanie: Panie Burmistrzu po co utrzymujemy straż miejska w Serocku.Po dzisiejszym programie Uwagi dochodzę do wniosku ze są to zmarnowane pieniądze.sprawa Pani Iwony jest skandaliczna !!!!

Odpowiedź:
Szanowni Państwo,
Straż Miejska jest jednostką wykonującą trudne zadania, m.in. z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego. Jako służba mundurowa często podejmuje czynności związane np. z karaniem za popełnione wykroczenia. Jest to zatem działalność z założenia postrzegana w sposób niezbyt życzliwy. Niemniej jednak są to zadania, które koncentrują się wokół ochrony spokoju i porządku w miejscach publicznych. Często zgłaszane są przypadki „błąkającego” się psa, który w rzeczywistości znalazł się w miejscu publicznym za sprawą nieodpowiedzialnej opieki ze strony właściciela. Także ten konkretny przypadek zgłoszenia był zweryfikowany przez Straż Miejską. Proszę także mieć na uwadze, że opinia ugruntowana jedynie na podstawie jednostronnie przekazanej informacji z pewnością nie może być obiektywna. Zachęcam więc do zapoznania się z działaniami podejmowanymi przez Miasto i Gminę Serock skierowanymi na zapewnienie zwierzętom bezdomnym opieki.

Pytanie:
Witam,
Jestem mieszkańcem Wierzbicy ul. Wiosenna. Rok temu na naszym osiedlu zbierano podpisy po inwestycję: Kanalizacja oraz oświetlenie drogi. Mam pytanie kiedy ruszą prace jeśli w ogóle ruszą.
(Mirosława, 24.04.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Mirosławo,
Zarówno realizacja jednej jak i drugiej wspominanej przez Panią inwestycji jest w fazie zaawansowanej. Budowa oświetlenia zrealizowana zostanie w terminie: czerwiec – lipiec bieżącego roku. Budowa kanalizacji sanitarnej uzależniona jest od uzyskania przez gminę dofinansowania na jej realizację. W drugiej połowie br. roku ogłoszone zostaną nabory wniosków o dofinansowanie w ramach PROW-u. W przypadku uzyskania dofinansowania, przewidujemy iż realizacja tej inwestycji nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy o dofinansowanie.  

Pytanie:
Witam Panie Burmistrzu podpisał Pan projekt na oświetlenie w Dosinie ulic Pięknej i Lipowej a co z ul. Borówkową jest do założenia kilka lamp obiecał Pan że będzie to sfinalizowane kiedy?
(Anna, 21.04.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Anno,
jak już wcześniej informowałem, udzielając odpowiedzi innym osobom zainteresowanym budową oświetlenia na ulicy Borówkowej, rozpatrzenie zgłaszanego wniosku będzie możliwe przy opracowywaniu planu finansowego na rok 2017. Podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej w Dosinie obejmuje zakres ulicy Pięknej oraz odcinek drogi gminnej od ul. Pięknej aż do Borowej Góry. Zakres ten sąsiaduje z ulicą Borówkową, jednak na odcinku gdzie jest obecnie  zabudowa od strony ul. Lipowej, oświetlenie istnieje i nie widzę potrzeby jego rozbudowy. Wykonanie oświetlenia na ulicy Borówkowej, na odcinku przylegającym do ulicy Długiej, możliwe jest natomiast jako realizacja całkowicie oddzielnego obwodu oświetleniowego. Co roku, przy tworzeniu budżetu inwestycyjnego, staram się uwzględniać zgłaszane wnioski w zakresie budowy oświetlenia. Niestety, z uwagi na ograniczoną ilość środków finansowych jakie mogą być rozdysponowane na ten cel, nie wszystkie prośby mieszkańców mogą być w nim ujęte. Proszę o zrozumienie i cierpliwość.


 

Pytanie:
Panie Burmistrzu czy będą zamontowane jakieś barierki wzdłuż nowego chodnika z Jadwisina do Zegrza od strony ruchliwej jezdni.
(Aldona, 22.04.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Aldono,
w dokumentacji projektowej sporządzonej dla budowy ciągu pieszo-rowerowego Jadwisin-Zegrze nie przewidziano wykonania barier pomiędzy jezdnią a chodnikiem. Powodem niniejszego jest fakt, iż wybudowany chodnik jest znacznie odsunięty od jezdni. Dodatkowo chodnik od jezdni oddziela rów, co sprawia, iż ryzyko wystąpienia bezpośredniego zdarzenia z udziałem pojazdów jest niewielkie. W chwili obecnej nie widzimy potrzeby montażu jakichkolwiek barier. Użytkowanie tego obiektu będziemy  jednak monitorować na bieżąco i zapewniamy Panią, iż w sytuacji gdy stwierdzimy realne zagrożenie pieszych i rowerzystów, przemawiające za zamontowaniem barier, podejmiemy kroki w celu ich uzupełnienia.

Pytanie:
Szanowny Panie Burmistrzu
Na terenie naszej gminy były realizowane inwestycje w wyniku których wybudowano place z wyposażeniem siłowni. Jest to bardzo fajna inicjatywa służąca rozwojowi społeczeństwa, szczególnie dzieci które statystyczne przybywają na wadze. Niestety na terenie samego Serocka takich miejsc jest zbyt mało. Nie możemy patrzeć tylko w kierunku plaży, bo jest to jedyne miejsce gdzie się inwestuje wg. mnie na zasadzie jak cię widzą tak cię piszą. Serock się rozwija, widzimy to szczególnie od strony obwodnicy, gdzie rośnie zagęszczenie domów jednorodzinnych. Jestem mieszkańcem tzw. osiedla pod lasem, od kilku lat obserwują jak rośnie liczba osób uprawiających sport. Jakie są szanse wybudowania siłowni w terenie przy ul. Nasielskiej przy obwodnicy zamiast kontenerów na śmieci, które mówiąc w skrócie odpychają. A może zrobić korty ziemne lub plac zabaw dla dzieci,bo jako miejsce na cyrk to coś nie halo. Uprzejmie proszę o analizę mojego pytania i w miarę możliwości kompetentną odpowiedź.
Serdecznie Pana Burmistrza pozdrawiam, także w imieniu mieszkańców z osiedla pod lasem.
(Józef, 29.04.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,
Zapewniam Pana, że gmina Serock przykłada dużą wagę do rozwoju infrastruktury służącej sportowej aktywności mieszkańców, co ma swoje odzwierciedlenie w ilości realizowanych zadań z tego zakresu. Na terenie miasta Serock jest to jednak o tyle trudne, że nie dysponujemy tak dużą ilością nieruchomości, aby w każdym rejonie miasta lokalizować boiska czy place zabaw. Dlatego też staramy się dbać o rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenach, na których możemy to robić (m.in. plaża miejska, teren Ośrodka Sportu przy ul. Pułtuskiej oraz wsie: Marynino, Jadwisin, Borowa Góra, Nowa Wieś, Wola Smolana). Reasumując, propozycja Pana jest godna uwagi i na pewno będzie stanowiła inspirację do dalszych prac nad rozwojem infrastruktury na terenie Miasta. Odnosząc się natomiast do samej lokalizacji przez Pana proponowanej, zakładam, że chodzi o teren w rejonie skrzyżowania ulic R. Traugutta i Nasielskiej i niestety z przykrością informuję, że nie stanowi on własności Gminy Serock, w związku z czym nie ma możliwości zrealizowania tam żadnych inwestycji gminnych.   

Pytanie:
Pytanie dot. Okrężnej i Dojazdowej w Jadwisinie. Mamy już dawno kanalizację. Ulice są drogami gminnymi. Kiedy Gmina wybuduje odpowiednią stałą nawierzchnię ?
Pozdrawiam
Gabriela (22.04.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,
W pierwszej kolejności pragnę zaznaczyć, że ulice Dojazdowa i Okrężna w Jadwisinie tylko w części stanowią własność Miasta i Gminy Serock. Pozostała część jest własnością osób prywatnych. Między innymi właśnie z tego powodu budżet Gminy w perspektywie najbliższych lat nie zakłada budowy nawierzchni tychże ulic. Gmina będzie mogła podjąć działania z zakresu inwestycji drogowej dopiero po uregulowaniu stanu prawnego gruntów przeznaczonych pod ulice Dojazdową i Okrężną.

Pytanie:
Panie Burmistrzu, proszę o interwencję. W okolicy plaży miejskiej błąka się od jakiegoś czasu duży, czarny pies. Jest agresywny, skacze na przechodniów, nie da się spokojnie przejść przez plażę. Zaczepia również dzieci.
Straż Miejska odsyła do referatu ochrony środowiska, ten zaś twierdzi, że nie mogą psa odłowić. Nie rozumiem, czekacie aż kogoś pogryzie? To jest naprawdę duży pies, skacze na małe dzieci. Bardzo proszę Pana o interwencję w tej sprawie.
Z poważaniem,
Tadeusz (26.04.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Tadeuszu,
Odnosząc się do zgłoszonego przez Pana problemu uprzejmie informuję, że jeśli chodzi o dużego bezdomnego psa, w typie owczarka, który błąkał się w okolicy plaży miejskiej w ubiegłym tygodniu, to trafił on już w ubiegłym tygodniu do schroniska. W bieżącym tygodniu, zgodnie z informacją otrzymaną od Straży Miejskiej, na ulicy Retmańskiej pouczono dwóch mieszkańców, którym uciekały psy z posesji i faktycznie biegały w okolicach plaży. Być może widział Pan, któregoś z nich i stąd Pana obawy. Zapewniam, iż Straż Miejska po otrzymaniu zgłoszenia o błąkającym się zwierzęciu i potwierdzeniu, że pies jest bezdomny, kieruje niezwłocznie zlecenie na odłowienie zwierzęcia do schroniska. 

 

Pytanie:
Szanowny Panie Burmistrzu proszę o wyjaśnienie i nadzór nad realizowanym przez Gminę Serock programem bezpłatnej sterylizacji zwierząt! W dniu dzisiejszym uzyskałam telefoniczą informację od pracownika Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, iż środki na bezpłatną sterylizację wyczerpały się. W związku z powyższym proszę o wyjaśnienie, jak "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Miasto i Gmina Serock w 2016 roku" - projekt jest z lutego, a uwagi można było zgłaszać do 24 lutego 2016 r. przewidziany w kwocie 39 000 na realizację bezpłatnej sterylizacji, mógł się wyczerpać do dnia 11 kwietnia 2016 r. Jeżeli to prawda proszę o wzmożenie kontroli w gabinetach weterynaryjnych, czy takie zabiegi faktycznie się odbyły. Z góry dziękuje, kotki z mojej wsi czekają, w przeciwnym razie czeka nas fala niechcianych ciąż i porzuconych zwierząt!
(Ewa, 11.04.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Ewo,
Odpowiadając na Pani pytania uprzejmie informuję, że środki na bezpłatne sterylizacje faktycznie zostały prawie w pełni wyczerpane. Jak Pani słusznie zauważa Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Serock w 2016 roku podjęty został 29 lutego 2016 roku i od samego początku cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców. Kwota 39 tysięcy złotych, zgodnie z założeniami programu to cała pula środków przeznaczona na zabiegi lekarsko – weterynaryjne: m.in. sterylizacje i kastracje zwierząt domowych i kotów wolnożyjących, znakowanie zwierząt za pomocą mikroprocesorów, przeprowadzenie eutanazji z konieczności, w tym usypianie ślepych miotów, a także udzielania w uzasadnionych sytuacjach pomocy lekarsko – weterynaryjnej wolnożyjącym kotom, bądź zwierzętom trafiającym do adopcji. Także nie jest tak, iż cała kwota może być przeznaczona tylko i wyłącznie na finansowanie sterylizacji, ale obejmuje również inne usługi. W kwestii Pani wątpliwości co do sumienności przeprowadzania zabiegów weterynaryjnych w gabinetach weterynaryjnych to uprzejmie informuję, że gmina finansuje wyłącznie te usługi, na które mieszkaniec bezpośrednio z urzędu otrzyma kartę zlecenia. Z otrzymaną kartą zlecenia mieszkaniec umawia się do gabinetu weterynaryjnego i na karcie zlecenia zarówno lekarz jak i mieszkaniec kwitują, że usługa miała miejsce. Zatem nie ma możliwości aby lecznice wystawiały gminie faktury za usługi, które nie miały miejsca.


 

Pytanie:
Witam Panie Burmistrzu Obiecał Pan w 2015r. Oświetlenie i utwardzenie na ulicy Traugutta od Zielonej do Słonecznej czy dotrzyma Pan słowa , stan ulicy na dzień dzisiejszy jest tragiczny.
(Jan, 28.03.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Janie,
tak jak wcześniej informowałem w budżecie na rok bieżący ujęte zostały inwestycje związane z budową oświetlenia oraz utwardzeniem ulicy Traugutta w Serocku. W dniu 15 kwietnia br. ogłoszony został przetarg na roboty budowlane związane z budową oświetlenia. Po wyłonieniu wykonawcy, i podpisaniu umowy, będzie on miał 45 dni na wybudowanie oświetlenia. Co się zaś tyczy utwardzenia nawierzchni ul. Traugutta, to muszę Pana poinformować, że inwestycja ta wymaga wcześniejszego opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskania prawa do gruntu w drodze tzw. decyzji ZRID wydawanej przez Starostę Legionowskiego. W roku bieżącym planujemy zatem opracowanie stosownej dokumentacji projektowej oraz wystąpienie z wnioskiem o wydanie wspomnianej decyzji. Realizacja inwestycji nastąpi w latach kolejnych i będzie obejmowała kompleksową budowę drogi na odcinku, gdzie została już wybudowana kanalizacja. Do czasu natomiast budowy docelowej nawierzchni na ulicy Traugutta, będzie ona poddawana wg potrzeb cyklicznym remontom.

Pytanie:
Witam Panie Burmistrzu,
mam pytanie. Czy i kiedy planowana jest budowa kanalizacji w Maryninie.
Pozdrawiam,
Maja (19.04.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani
Z przykrością muszę stwierdzić, że z uwagi na uwarunkowania techniczne obecnie nie planuje się budowy kanalizacji sanitarnej w Maryninie. Inwestycja mająca na celu skanalizowanie tej miejscowości wymagałaby budowy kilku kilometrów sieci i kilku przepompowni ścieków. Byłyby to ogromne koszty, których na tę chwilę gmina nie jest w stanie wygospodarować z budżetu.

 

 

Pytanie:
Panie Burmistrzu,
W dniu 24.01.2016 roku wysłałem do Pana pytanie dotyczące ilości i wielkości miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych na rynku w Serocku. Proszę o możliwie szybką odpowiedź.
(Arkadiusz, 3.04.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Arkadiuszu,
W odpowiedzi na Pana zapytanie dotyczące miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych przy ul. Rynek w Serocku, informuję, iż trwają prace przygotowujące nową organizację ruchu w okolicy miejskiego ratusza. Nowa organizacja przewiduje m.in. zwiększenie ilości miejsc postojowych dla zmotoryzowanych osób niepełnosprawnych, co w praktyce ułatwi parkowanie przy serockim rynku. Pana uwagi odnośnie parkowania pojazdów nieuprzywilejowanych na miejscach parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych zostały przekazane do Straży Miejskiej w Serocku w celu zwrócenia szczególnej na ten proceder i egzekwowaniu przypadków łamania obowiązujących przepisów w tej kwestii.

Pytanie:
Witam.. Panie burmistrzu, proszę mi powiedzieć czy jest możliwość podłączenia gazu do bloków przy ulicy Pułtuskiej 39, 41, 43, 45.. w większości mieszkań w tych blokach ludzie są zmuszeni do palenia węglem co jak wiadomo jest bardzo nie ekologiczne oraz dosyć uciążliwe (szczególnie dla starszych osób).. podłączenie gazu do tych bloków było by dobrym rozwiązaniem ponieważ każdy mógłby zainstalować sobie w mieszkaniu piec który byłby bardziej ekologiczny i jednocześnie mniej wymagający pod względem obsługi .. mamy 21 wiek a te bloki zostały daleko w tyle .. wiem że w tych blokach funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe których administratorem jest KZB, jednak żaden z bloków nie posiada tzw. funduszu remontowego z którego można by pokryć większość wydatków związanych z eksploatacją budynku (w tym również samodzielne przyłączenie bloku do sieci gazociągu).. czy więc istnieje możliwość jakiegoś dofinansowania ze strony gminy na ten cel.. ? na jakich zasadach takie przyłącze mogło by być zorganizowane ?
(Aneta, 3.04.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Aneto,
Rozmowy z mieszkańcami w sprawie podłączenia budynków wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Pułtuskiej 39, 41, 43 i 45 oraz ul. Nasielska 1 w Serocku zostały rozpoczęte w 2015 roku. Na zebraniach wspólnot które odbyły się w lutym br. przedstawiono zarówno możliwości techniczne podłączenia gazu do budynków, wymiany pieców na gazowe jak również przedstawiono szacunkowy koszt tych prac. Z uwagi na małą frekwencję nie zostały podjęte żadne decyzje w tym zakresie. Przeszkodą były również zbyt duże koszty inwestycji. W najbliższym czasie wystosowane zostanie kolejne pismo do właścicieli mieszkań w tych wspólnotach w przedmiotowej sprawie. Ponadto zostanie wykonana koncepcja podłączenia gazu. Nie ulega również wątpliwości fakt, iż bez wsparcia finansowego ze strony Gminy Serock wspólnoty nie zrealizują tej inwestycji.

 

Pytanie:
Szanowny Panie,
Zwracam się z pytaniem, kiedy będzie wykonana kanalizacja sanitarna we fragmencie ulicy Słonecznej w Stasim Lesie? Dokumentacja projektowa tego zadania inwestycyjnego została wykonana w 2015r.
Czy po wykonaniu kanalizacji sanitarnej planowane jest wykonanie nawierzchni asfaltowej lub z kostki brukowej całej drogi?
Droga stanowiąca ulicę Słoneczną w Stasim Lesie jest drogą gminną, przy której zlokalizowanych jest ok. 30 budynków jednorodzinnych.
W obecnej nawierzchni z kruszywa powstają dziury, przez co niszczą się samochody.
Kiedy zostaną uzupełnione ubytki w nawierzchni drogi po okresie zimowym?
Z poważaniem
Sylwia (12.04.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Sylwio,
Istotnie, posiadamy już opracowaną dokumentację techniczną na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej w Stasim Lesie, jednak realizacja uwarunkowana jest otrzymaniem funduszy unijnych na ten cel. Gmina złoży stosowne wnioski o przyznanie środków zewnętrznych niezwłocznie po ogłoszeniu odpowiednich naborów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Odnosząc się natomiast do następnych poruszanych przez Panią kwestii, informuję, że na tę chwilę nie ma precyzyjnych planów zakładających budowę docelowej nawierzchni ul. Słonecznej w Stasim Lesie, nie mniej jednak droga ta jest regularnie poddawana zabiegom bieżącego utrzymania, co zapewnia możliwość swobodnego z niej korzystania. Również w tym roku przeprowadzono już odpowiednie roboty z tego zakresu. 

Pytanie:
Szanowny Panie Burmistrzu.
Proszę o odpowiedź na pytanie dlaczego terminy wywozu śmieci wielkogabarytowych ustalone zostały na kwiecień i wrzesień?
Zgadzam się z wrześniem, natomiast kwiecień jest miesiącem absolutnie niepraktycznym dla kilku tysięcy działkowiczów. Z ponad czterdziestoletniego doświadczenia wiem, że faktyczny sezon działkowy - a to działki i domki rekreacyjne są od lat znaczącym źródłem dochodów gminy i źródłem dochodu jej mieszkańców - zaczyna się w maju. Mało kto jeździ w kwietniu, a już zwłaszcza na początku. W konsekwencji porządki na posesjach robione są w maju i czerwcu przed sezonem urlopowym. W tym terminie nie ma jak wyrzucić niesprawnego sprzętu, mebli. Z doświadczenia wiem, że ludzie i tak wystawiają takie rzeczy na drogi, które leżą tygodniami.
Czy nie byłoby ukłonem w stronę działkowców wiosenny termin odbioru "gabarytów" przesunąć na koniec maja - wtedy gdy teren zaczyna się faktycznie zaludniać i pośrednio nie zmuszać użytkowników do "kombinowania" lub zaśmiecania terenów rekreacyjnych?
(Julita, 29.03.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Julito,
Terminy odbioru odpadów wielkogabarytowych w miesiącach kwiecień i wrzesień funkcjonują od 2013 roku. Niemniej jednak przy tworzeniu harmonogramu na przyszłe lata weźmiemy pod uwagę Pani sugestie, co do określenia terminu odbioru przedmiotowych odpadów. Ponadto przypominamy, że w ramach ponoszonej do gminy opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów mogą Państwo zostawić różne rodzaje odpadów problematycznych (m.in. gabaryty i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Serocku przy ul. Nasielskiej 21.

 

Pytanie:
Kiedy będzie wykonana kanalizacja w Jadwisinie nad Zalewem ul. Książęca? I kiedy będzie kostka brukowa i chodnik na tej ulicy ? Na razie jest bałagan, zaniedbane puste działki, zarośnięte, powyrywane siatki i błoto.
Marek (22.03.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,
Informuję, że pod koniec ubiegłego roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Książęcej. Jednak w związku z trudnościami z uzyskaniem zgód współwłaścicieli tej ulicy na zlokalizowanie tam sieci - termin zakończenia opracowywania dokumentacji może się wydłużyć. Niemniej jednak mamy nadzieję, że jeszcze w tym roku uda się uzyskać pozwolenia na budowę dla tej inwestycji. Odnosząc się natomiast do sprawy wykonania nawierzchni  w ciągu ul. Książęcej informuję, że wszczęto postępowanie zmierzające do wyłonienia wykonawcy projektu budowlanego dla tego zadania. I tu też przewiduje się, że do końca roku Gmina będzie posiadała już zezwolenie na realizację inwestycji. Tak więc podsumowując: w bieżącym roku planuje się zakończyć opracowywanie dokumentacji projektowych na budowę zarówno sieci kanalizacji sanitarnej jak i drogi. Realizację obu inwestycji przewiduje się na lata następne.

Pytanie:
Witam serdecznie,
Panie Burmistrzu moje pytanie dotyczy drogi biegnącej od Ogrodowej do samego klubu Dolomit oczywiście w Jadwisinie. Do kogo należy ta droga ? Pytam ponieważ stan jej jest fatalny, bardzo ciężko zjechać nad wodę tak żeby sobie czegoś nie uszkodzić w aucie ?
W okolicy drogi są bardzo piękne miejsca widokowe jednakże bardzo zarośnięte krzakami i niezagospodarowane. Czy przynajmniej drogę można doprowadzić do porządku ?
pozdrawiam
Włodek (28.03.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,
Droga, o której Pan pisze biegnie po terenach prywatnych, a w końcowym jej odcinku – po terenach będących w zarządzie RZGW.

Pytanie:
Szanowny Panie Burmistrzu
Odnośnie mojego pytania dotyczącego budowy kanalizacji w ul. Krótkiej w Borowej Górze cytując Pana odpowiedz:
"Dlatego też, zapewniam, że po dokonaniu analiz możliwości technicznych budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Krótkiej, sprawa ta zostanie przedstawiona Radzie Miejskiej jako wniosek do budżetu na rok 2016 lub lata późniejsze.Odnosząc się natomiast do kwestii opracowywania dokumentacji projektowej przez mieszkańców stwierdzam, że niejednokrotnie zdarzało się, że inwestycje kanalizacyjne realizowane są przy udziale zainteresowanych mieszkańców. Zależy to wyłącznie od okoliczności i konkretnych uwarunkowań." Mam pytanie czy rada już się odbyła i czy powyższa sprawa została na niej poruszona? Jeżeli tak to jakie zapadły decyzje w tej sprawie?
Pozdrawiam Piotr (17.03.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,
Informuję, że istnieje techniczna możliwość zaprojektowania niewielkiego fragmentu kanalizacji w ul. Krótkiej w Borowej Górze, byłby to jednak odcinek niewiele dłuższy niż 150 m licząc od ul. Nasielskiej. Niestety rzędne wysokościowe kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ul. Nasielskiej, do której miałoby nastąpić włączenie, nie pozwalają na skanalizowanie całej ulicy Krótkiej systemem grawitacyjnym. W związku z minimalnym zakresem ewentualnego przedłużenia kanału nie wprowadzono do budżetu wyodrębnionego zadania polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej w ul. Krótkiej. Budżet przewiduje jednak realizację zadania pn. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Borowa Góra - Stasi Las II etap” w ramach którego w pierwszej kolejności planuje się realizację inwestycji, na które Gmina posiada już dokumentację techniczną i prawomocne pozwolenia na budowę.  W przypadku gdyby zaplanowane środki finansowe okazały się wystarczające – realizowane będą następne fragmenty sieci kanalizacyjnej.   Nie ukrywam, że opracowanie przez mieszkańców dokumentacji projektowej może wpłynąć na przyspieszenie ewentualnej realizacji takiej inwestycji. Nie mniej jednak wszelkie bardziej konkretne uzgodnienia mogą zostać podjęte dopiero w chwili, gdy Gmina uzyska środki zewnętrzne na inwestycje kanalizacyjne, na które już złożono wnioski o dofinansowanie oraz na te, które są w tej chwili w końcowej fazie projektowania. Przewiduje się, że z końcem roku będziemy już mieli wiedzę, jak duże fundusze zostaną przyznane Gminie Serock,  co pozwoli rozpocząć bardziej precyzyjne planowanie dalszych działań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.

Pytanie:
Witam.
Mam pytanie odnośnie placówki którą pan nadzoruje i powinien pan wiedzieć na co są wydawane pieniądze w szkole podstawowej w Serocku. Może wie pan po jakie licho ktoś wpadł na wspaniały pomysł zakupienia i zastąpienia stolika i dwóch krzeseł ladą-kontuarem za którym we wrześniu tylko siedziała szatniarka i pilnowała osób wchodzących do szkoły. Po co żeby szanowny pan kierownik miał się czym wykazać, że zmienia szkołę na lepsze? Mógł zostać stolik a pieniądze można było przeznaczyć na środki czystości i odświeżacze bo zapachy są straszne że dzieci trzeba od razu rozbierać po powrocie ze szkoły.
Dziękuję za odpowiedź.
(Anna, 21.03.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Anno,
Kontuar – lada, przy którym wyznaczona osoba monitoruje osoby wchodzące na teren szkoły, myślę że jest lepszym rozwiązaniem niż dotychczasowy zestaw stolik i dwa krzesła. Istotne jest, aby faktycznie to zadanie było wykonywane. Uważam, iż szkoła posiada środki na drobne wyposażenie oraz środki czystości, które powinny zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy.   

Pytanie:
Szanowny Panie
Jestem mieszkańcem ul. Spacerowej w Jadwisinie. Jak zwykle po okresie zimowym ul. Spacerowa usiana jest dziurami. Kiedy mogę spodziewać się wyrównania drogi?
Pozdrawiam Dariusz (11.03.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Dariuszu,
Nawierzchnia ul. Spacerowej w Jadwisinie zostanie naprawiona w kwietniu bieżącego roku. Zostaną przeprowadzone prace polegające na wyrównaniu nawierzchni oraz ewentualnie miejscowym uzupełnieniu  kruszywem.

Pytanie:
W zasadzie to nie jest pytanie, ale prośba. Nawiązuję do pytania dotyczącego parkingu przy szkole. Odpowiedź Pana Burmistrza była m.in. "Zastanawiam się, czy takiej przestrzeni miejskiej chcieliby mieszkańcy". Tak, na pewno nie takiej przestrzeni bym chciała jak wielki parking koło szkoły i przedszkola. Park jest bardzo ładny, przyjemny i na pewno otoczenie zieleni jest dla dzieci korzystniejsze. Za ogrodzeniem jest przecież plac zabaw. A parking rzeczywiście służyłby tylko na kilkadziesiąt minut a potem byłby pusty. Taki jaki jest wystarczy, na pewno nie kosztem parku. Z mojej strony gorąca prośba o zachowanie parku. Jeżeli chodzi o "zapach" w szkole, to rzeczywiście, ubrania dzieci po całym dniu są nim przesiąknięte i nie jest przyjemny.
(Iwona, 16.03.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Iwono,
dziękuję za wypowiedź w istotnej sprawie  - parkingu przy szkole. Jednocześnie informuję, iż pracujemy nad rozwiązaniem uciążliwego problemu „zapachów w szkole” poprzez przygotowanie remontu wentylacji w szkole – w rejonie kuchni.

Pytanie:
Witam Panie Burmistrzu
Moje pytanie dotyczy drogi do szkoły podstawowej dzieci i noszenia zbyt dużej ilości książek na plecach. Moje dziecko ma do szkoły ponad 2,5 km, codziennie dźwiga bardzo ciężki tornister. Bardzo proszę zwrócić uwagę na tą kwestię, ponieważ w tej chwili niszczymy kręgosłupy naszym dzieciom. W zeszłym roku chodziłam do dyrekcji szkoły i pytałam się o autobus szkolny, jednak okazało się że autobus jeździ tylko w przeciwnym kierunku w stronę Wierzbicy, w naszą stronę nie jeździ, jak powiedziała Pani Dyrektor ta strona została zniesiona przez Gminę, ponieważ została wprowadzona zielona linia do Legionowa, a ta znowu nie przejeżdża nawet ul. Warszawską, tylko ul. Wyzwolenia, do której żeby się dostać przez małe dziecko na piechotę zimą jest nie przyjemnie i ciemno, nie do przyjęcia. Inną metodą na zmniejszenie zawartości plecaka byłaby szafka szkolna, której nie ma, ponieważ jest ich za mało w szkole i są robione losowania, które dziecko taką szafkę będzie miało. Z praktyki wiem, że mają szafki dzieci, które mieszkają dużo bliżej. Proszę bardzo o spojrzenie na tą sprawę przychylnym okiem, można przecież ten autobus szkolny puścić również w drugą stronę, żeby dzieci zebrał wszystkie, to nie jest aż tak dużo kilometrów dla pojazdu mechanicznego, dla dziecka owszem tak. Jestem skłonna nawet dopłacać za ten autobus w ramach np. zwiększenia kwoty na Radę Rodziców. Również jestem w stanie zakupić taką szafkę do szkoły, byle byłaby taka możliwość. Jeszcze raz bardzo proszę o rozpatrzenie mojej prośby.
Z poważaniem
Marta (14.03.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Marto,
poruszany przez Panią problem „ciężkiego plecaka” jest bardzo ważny, z uwagi na obciążenie dla młodego organizmu i wpływ na kształtującą się statykę ciała. Pozostawienie części podręczników i przyborów na terenie szkoły – w klasie , w szafce, szatni łagodziłoby problem. Przekazuję Pani zapytanie Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Serocku, w celu zorganizowania na terenie szkoły miejsc, w których uczniowie mogliby pozostawić część przyborów lub podręczników szkolnych.

Pytanie:
Dzień dobry.
Moje pytanie dotyczy budowy łącznika w Szkole Podstawowej w Jadwisinie. Zgodnie z informacjami, które posiadam budowa łącznika ma się zakończyć 31.07.2017 r. W ramach przeprowadzonej przebudowy ma powstać m.in. sala oddziału przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-5 lat. W związku z powyższym, czy oddział przedszkolny dla tej grupy wiekowej zostanie uruchomiony we wrześniu 2017 r.? Jeśli nie to w jakim terminie planowane jest przyjmowanie dzieci do przedszkola?
(Żaneta, 10.03.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Żaneto,
zgodnie z przytoczonymi przez Panią informacjami, zakończenie budowy łącznika przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie zaplanowane jest na 31.07.2017r. W wyniku rozbudowy powstaną sale do wychowania przedszkolnego zorganizowanego w szkole.
Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych odbywa się zgodnie z art. 20c, 20w ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr 39/V/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 23 lutego 2015r. określającą kryteria rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego. Rekrutacja odbywa się na wolne miejsca, które powstają w oddziale przedszkolnym po zwolnieniu ich przez dzieci przechodzące do edukacji szkolnej. W związku z powyższym rekrutacja na rok szkolny 2017/2018 do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Jadwisinie, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami odbędzie się w miesiącach marzec – kwiecień 2017r.

  

Pytanie:
Witam serdecznie.
Moje pytanie dotyczy ul. Kameralnej w Borowej Górze, a chodzi o dziury i nierówności jakie obecnie są na ulicy. Dojazd do posesji samochodem jest bardzo trudny i może grozić uszkodzeniem auta. Wyjście na spacer lub sklepu w porze deszczowej prawie niemożliwe. Firma budująca kanalizację miała ulicę pozostawić w takim stanie jakim ją zastała. Przed budową na ulicy było równo i sucho, gdyż znajdował się na niej destrukt. Firma wyrównała ulicę wyłącznie piaskiem i gliną. Zapewne obecnie kłopoty są następstwem takiego działania.
Proszę o informacje czy jest możliwość naprawy nawierzchni, jej wyrównania destruktem lub uzupełnienia braków kruszywem?
Z poważaniem,
Piotr (8.03.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Panie Piotrze,
Na wstępie zwracam uwagę, że każda droga gruntowa po okresie jesienno-zimowym wymaga przeprowadzenia robót z zakresu bieżącego utrzymania tj. uzupełnienia ubytków, profilowania czy dogęszczenia. Dlatego zapewniam Pana, że również w ciągu ulicy  Kameralnej zostaną przeprowadzone odpowiednie prace mające na celu poprawę jej stanu technicznego.

Pytanie:
Witam,
Chciałam poruszyć problemy dotyczące Szkoły Podstawowej w Serocku. Pierwszym z nich jest brak miejsc parkingowych w okolicach szkoły. Ostatnio pod szkołę została wezwana policja ponieważ rodzic wjechał na teren szkoły żeby wysadzić dziecko. W godzinach porannych i popołudniowych pod szkołą panuje prawo dżungli. Zrobiono obok szkoły i przedszkola park, z którego nikt nie korzysta, a gdzie parking???Co jest ważniejsze? Drugą ważniejszą sprawą jest stan sanitarny szkoły. Dziecko po powrocie do domu musi się przebrać ponieważ jego ubranie śmierdzi, plecak śmierdzi - w takich warunkach przebywają nasze dzieci. Należałoby w soboty przeprowadzać co jakiś czas dezynfekcję pomieszczeń szkolnych. Szkoła jest pod opieką urzędu, ale warunki w jakich Pan Burmistrz przebywa, a nasze dzieci są diametralnie różne. Skąd wszawica co jakiś czas w szkole? Skąd ten "zapach"? Wstyd, gmina się rozwija, miasto się rozwija, a szkoła tkwi w smrodzie i ubóstwie. Przykre..
(Agata, 4.0.3.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Agato,
Problemy poruszane przez Panią w zapytaniu są przedmiotem prac gminy. Kwestie związane z komunikacją w rejonie szkoły , zwłaszcza przed godziną ósmą rano, kiedy to w krótkim czasie, jednocześnie  podjeżdża kilkadziesiąt samochodów , blokujących drogę dojazdową i przyległe parkingi, często łamiąc przepisy – Prawo o ruchu drogowym- to problem, który dotyka wielu szkół nie tylko w gminie Serock. Liczba samochodów podjeżdżających rano na kilka minut, wymagałaby wybudowania imponującego parkingu, który w pozostałej części dnia byłby pusty. Zastanawiam się, czy takiej przestrzeni miejskiej chcieliby mieszkańcy. Nie mniej szukamy rozwiązań , dla zgłaszanego już niejednokrotnie przez rodziców problemu. Poleciłem służbom technicznym opracowanie koncepcji rozwiązań komunikacyjnych wokół szkoły/przedszkola w Serocku, która po opracowaniu będzie konsultowana z przedstawicielami rodziców. Rodzice przywożący dzieci do szkoły i przyjeżdżający po nie po zakończonych zajęciach, jako osoby kierujące pojazdami powinni stosować się do przepisów Prawo o ruchu drogowym. W zakresie innych problemów poruszanych w zapytaniu, przygotowywane są projekty pod przyszłe remonty instalacji kanalizacyjnej i wentylacyjnej w szkole.  Warto zaznaczyć, iż w 2015r. wykonano remont kapitalny 10 toalet szkolnych.

Pytanie:
Panie Burmistrzu
Jak zamierza rozwiązać Pan problem w związku z brakiem miejsc w serockim przedszkolu dla 3-latków, co spowodowała reforma oświaty czyli zniesienie obowiązku szkolnego dla 6-latków? Czy podejmowane są już jakieś kroki, rozmowy w związku z zaistniałą sytuacją? Może trzeba iść za śladem innych miast, gdzie pomoc mają nie tylko rodziny z minimum socjalnym ale także rodzice pracujący, których dochody nie pozwalają np. opłacić prywatnego przedszkola czy opiekunki. Proszę o odpowiedź.
Anna (26.02.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Anno,
podzielam Pani troskę o miejsca przedszkolne także dla dzieci 3-letnich w serockim przedszkolu i innych placówkach publicznych na terenie gminy. Przed zakończeniem rekrutacji do przedszkoli trudno określić faktyczną sytuację i skalę potrzeb. Pomimo, iż dzieci 3-letnie nabędą prawo do przedszkola dopiero za rok, to także o nich myślimy i w jak największym zakresie chcielibyśmy zaspokoić potrzeby przedszkolne dzieci. Rodzaj rozwiązań i podejmowanych działań będzie zależny od wyników rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.

Pytanie:
Ponawiam pytanie odnośnie ul.Popowskiej w Kani Nowej, obecnie jej stan to więcej niż tragiczny. Serdecznie zapraszamy na przejażdżkę Burmistrza po naszej bogatej w głębokie dziury ulicy. Nie ma możliwości ich omijania !! Tragedia, kiedy zostanie ona doprowadzona do stanu aby kilka lat nie trzeba było jej "doraźnie" naprawiać?? Jazda z prędkością 5/h nie pomaga koła się zapadają !! Dziury maja po 10 cm głębokości i więcej. Czy kiedykolwiek pofatygował się Pan osobiście aby zobaczyć naszą drogę? a może chce Pan otrzymać zdjęcia? bo jak widać nie wiele pomagają prośby o reakcje! łatwo się wymienia kostkę po kilka razy i kwiatki a to co poza Serockiem nie musi być piękne!! za co płacimy podatki? za zieleninę ? kto odpowiada za naprawę zawieszenia> kogo mam pociągnąć do odpowiedzialności za naprawę auta ?? bo mnie nie stać na taki wydatek!!
(Anna, 24.02.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Anno,
Nawierzchnia ul. Popowskiej  w Kani Nowej/Polskiej została naprawiona poprzez uzupełnienie ubytków destruktem asfaltowym. Ulica Popowska  posiada nawierzchnię gruntową, co oznacza że po okresie zimowym powstają na niej nierówności i wyboje. Wynika to ze specyfiki tego typu nawierzchni, które po zimie zawsze wymagają ingerencji. Droga będzie na bieżąco monitorowana przez Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku i naprawiana. Za utrudnienia przepraszamy.

 

Pytanie:
co jest z opłatami za psy, płacić, nie płacić? nie dostaniemy informacji o opłatach?
(6.03.2016 r.)

Odpowiedź:
Do dnia 31 marca 2016 roku na podstawie uchwał : Nr 132/XVI/07 z dnia 26 listopada 2007  i Uchwały  Nr 142/XVI/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku płacimy bez wezwania opłatę od posiadanych psów w wysokości 40 zł od jednego psa .Opłatę wnosimy na rachunek bankowy : Bank Spółdzielczy w Legionowie Nr 28 8013 0006 2007 0015 0994 0002 lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy w siedzibie Urzędu w godz. 8-14 i 15-16.

Pytanie:
Gdzie znajdę na stronie gminy informację o opłatach za psa?
(6.03.2016 r.)

Odpowiedź:
Na rok 2016 obowiązują Uchwały : Nr 132/XVI/07 z dnia 26 listopada 2007 roku ustalająca opłatę roczna w wysokości 40 zł. (od jednego posiadanego psa, opłata winna być wnoszona bez wezwania do dnia 31 marca 2016 roku) oraz Uchwała  Nr 142/XVI/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku zmieniająca zapis dotyczący rachunku bankowego. Obecny rachunek bankowy prowadzony jest przez Bank Spółdzielczy w Legionowie Nr 28 8013 0006 2007 0015 0994 0002.Opłata może być dokonywana również w kasie Urzędu Miasta i Gminy Serock. Uchwały znajdują się na stronie Urzędu Miasta i Gminy Serock, zakładka BIP/PRAWO LOKALNE/PODATKI I OPŁATY/.

Pytanie:
Dzień dobry. Moje pytanie dotyczy ul. Zacisze w Serock a w zasadzie dziur które powstały już w zeszłym roku. Dojazd do posesji jest bardzo utrudniony a dziury na wysokości Domu Seniora są tak duże że jazda po nich grozi uszkodzeniem auta. Jakie są realne szanse na wyrównanie i utwardzenie nawierzchni ul Zacisze.
Z poważaniem Mariusz (16.02.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Mariuszu,
Nawierzchnia ul. Zacisze w Serocku zostanie naprawiona w okresie marzec-kwiecień bieżącego roku. Zostaną przeprowadzone prace polegające na wyrównaniu nawierzchni oraz miejscowym uzupełnieniu  kruszywem. Prace rozpoczną się po całkowitym ustaniu roztopów i osuszeniu gruntu.

 

Pytanie:
Trwają prace drogowe między Zegrzem a Jadwisinem. Co ma powstać na tym krótkim odcinku i kto je finansuje. Może jakiś projekt by pokazać ...
(16.02.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie
Wzdłuż drogi krajowej DK 61, na odcinku od Jadwisina do Zegrza trwają prace związane z budowa ciągu pieszo-rowerowego. Jest to inwestycja realizowana przy współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, której inicjatorem był Urząd Miasta i Gminy w Serocku. Jest ona finansowana ze środków Gminy. Zapoznanie się z dokumentacją projektową jest możliwe w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku, pok. 59 w godzinach pracy Urzędu.

Pytanie:
Po analizie Pana odpowiedzi w tematach połączenia komunikacyjnego Jadwisin - Zegrze wnioskuję, że żadna droga lokalna nie jest planowana. Proszę o wyjaśnienie co to jest owa ścieżka dydaktyczna ... itd.
Czy będą mogły po niej jeździć samochody ?
(16.02.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,
Planowana do budowy ścieżka dydaktyczno-krajoznawczo-turystyczna łącząca Jadwisin z Zegrzem nie będzie udostępniona dla ruchu samochodowego, będzie to swego rodzaju kontynuacja bądź dopełnienie obecnie istniejącego szlaku biegnącego od ul. Rybaki w Serocku do okolic Wąwozu Szaniawskiego. Planuje się, że będzie to szlak pieszy zrealizowany głównie z myślą o turystach oraz mieszkańcach lubiących spacery na łonie przyrody, wyposażony w elementy małej architektury a także tablice dydaktyczne o tematyce nawiązującej do walorów turystycznych, przyrodniczych i faktów historycznych dotyczących tego rejonu. 

Pytanie:
Szanowny Panie Burmistrzu
Sprawa dot. parkingu przy Kościele w Zegrzu. Notorycznie mieszkańcy Zegrza traktują ten parking jako służący im do parkowania pojazdów. Efektem takiego bezczelnego postępowania mieszkańców Zegrza jest brak miejsc parkingowych dla osób przyjeżdżających na msze święte. Ksiądz wielokrotnie prosił w kościele, aby uszanować, że jest to parking kościelny służący uczestnikom mszy. Efekty są żadne. Dochodziło nawet do wielokrotnego i bestialskiego przecinania kłódek, które były zakładane na szlabanach do parkingu. Właściciele tych pojazdów są głusi, poza tym zapewne część z nich nie jest świadoma apelu, gdyż jak można sądzić nie uczęszczają do kościoła. Księdzu jako osobie duchownej jest na pewno niezręcznie podejmować kolejne radykalne działania, i tu właśnie powinna wkroczyć z pomocą Gmina. Dobrym rozwiązaniem byłoby postawienie tablicy informującej, że parking jest przeznaczony dla uczestników nabożeństw, a na auta p ozostawione na parkingu poza godzinami mszy będą zakładane blokady (zdejmowane na koszt właściciela), odholowywanie pojazdów itp. Może zainstalować kamery i nadal zamykać szlabany. Prosimy o rozwiązanie problemu ponieważ sprawa jest niezwykle ważna dla społeczności lokalnej.
z wyrazami szacunku
Maryla (6.01.2016 r.)

Odpowiedź:
Dziękuję za nadesłaną korespondencję. Odpowiadając na Pani sugestie informuję, że problematyka wskazana była przedmiotem podjętych czynności przez Straż Miejską. Faktycznie stwierdzano, że szlabany są pootwierane i na teren parkingu przy kościele może wjechać każdy, jest on ogólnodostępny. Przeprowadzono również rozmowę z księdzem proboszczem, który oświadczył, że cała historia konfliktu jest znana w parafii i prosił, aby z tym problemem zgłaszać się bezpośrednio do Niego.

Pytanie:
Uprzejmie proszę o podanie dokładnego terminu wykonania kanalizacji w ulicy Książęcej w Jadwisinie. Nadmieniam, że wiem iż aktualnie wykonywany jest projekt. Proszę o podanie terminu możliwego podłączenia do domów.
Dziękuję (31.01.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,
Istotnie, obecnie opracowywana jest dokumentacja techniczna na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Książęcej i Królewskiej w Jadwisinie. Przewiduję się, że w drugiej połowie bieżącego roku uzyskamy decyzję o pozwoleniu na budowę dla tego zadania. Termin realizacji przedsięwzięcia w dużej mierze uzależniony będzie od możliwości pozyskania środków unijnych na to zadanie, mamy jednak nadzieję, że budowę uda się rozpocząć w ciągu roku bądź dwóch od uzyskania pozwolenia na budowę.

 

 

Pytanie:
Panie Burmistrzu
noszę się z zamiarem zakupu działki budowlanej na przepięknej skarpie w malowniczej miejscowości Jadwisin dokładnie obok ośrodka Geovita (miejsce gdzie kończy się asfalt ul. Ogrodowej).
Moje pytanie brzmi - Czy ul. Ogrodowa zostanie połączona z Zegrzem ?
Czytałam w Pana odpowiedziach, że tak ma się stać, jednakże jako że wszystkie podane w odpowiedziach terminy minęły proszę o konkretną i poważną odpowiedź. Naocznie widać że nic się nie dzieje. Jaka jest szansa na asfalt na ul. Ogrodowej w kierunku Zegrza ?
Działki budowlane w tak bliskiej odległości od wody są w atrakcyjnych cenach ok. 100 zł m2. Sam Pan rozumie, że muszę się wszystkiego dowiedzieć przed zakupem.
Dziękuję i pozdrawiam
Joanna (31.01.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,
Informuję, że połączenie ul. Ogrodowej w Jadwisinie z Zegrzem będzie realizowane jako ścieżka dydaktyczno-krajoznawczo-turystyczna. Na 2016 r. zaplonowano opracowanie dokumentacji projektowej dla tego zadania. Realizację przedsięwzięcia przewidziano na lata następne.

Pytanie:
Witam,
Czy zgodnie z nowym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - sekcja E obejmującego obręby: Dębinki, Karolino, Ludwinowo Zegrzyńskie, Marynino, Stasi Las, powiat legionowski, woj. mazowieckie (Uchwała nr 106/XI/2015 z dnia 31.08.2015) można na działce budowlanej w Stasim Lesie przy ul. Słonecznej zbudować zbiornik retencyjny przeznaczony na wody opadowe z dachu budynku??
pozdrawiam
Marlena (09.02.2016)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Marleno,
biorąc pod uwagę zapisy zawarte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Serock, sekcja E, obejmującym obręby: Dębinki, Karolino, Ludwinowo Zegrzyńskie, Marynino, Stasi Las, należy stwierdzić, iż planowana przez Panią inwestycja na przedmiotowym terenie moim zdaniem nie stoi w sprzeczności z ustaleniami planu. Jednakże jestem zobligowany by poinformować Panią, że Urząd Miasta i Gminy w Serocku nie jest organem właściwym w przedmiotowej sprawie. Wszelkie sprawy  z zakresu budownictwa i architektury prowadzi Starostwo Powiatu Legionowskiego z siedzibą przy ul. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo.

Pytanie:
Szanowna Gmino,
nie wiem jaką farbą pomalowane zostały pasy przejść dla pieszych na ul. Szaniawskiego w Jadwisinie, ale już są zupełnie niewidoczne. Przydałoby się pomalować czymś trwałym. Bardzo dobrym rozwiązaniem są za to odblaski sygnalizujące przejście przytwierdzone do asfaltu, tylko jest ich za mało.
Pozdrawiam
Bogdan (4.02.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie
Problem oznakowania poziomego w ul. Szaniawskiego w Jadwisinie  został już zgłoszony wykonawcy robót budowlanych w ramach obowiązującej gwarancji. Jednak z uwagi na panujące warunki atmosferyczne ustalono, że odnowienie oznakowania poziomego będzie wykonane dopiero w okresie wiosennym.

Pytanie:
Panie Burmistrzu
Kiedy zostanie położona nowa nawierzchnia na ulicy Lipowej w Borowej
Górze?Obiecano,że zostanie zrobiona po wykonaniu kanalizacji i wymianie wodociągu.Inwestycję zakończono, a droga staje się nieprzejezdna.W ubiegłym roku połatano ją w kilku miejscach ale to nie rozwiązuje problemu.Nadmieniam,że tą ulicą kursują autobusy i dobrze by było zadbać o jej nawierzchnię.Przykro nam patrzeć na nową piękną nawierzchnię ulicy Nasielskiej w której kanalizacja została zrobiona dwa lata później.Dlatego zwracamy się z prośbą o jej wykonanie.
(Dorota, 5.02.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Doroto
Informuję, iż na ten rok zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Lipowej w Borowej Górze. W ramach inwestycji planuje się budowę jezdni o nawierzchni bitumicznej wraz z jednostronnym chodnikiem oraz przebudową kolizji z istniejącą infrastrukturą. Z uwagi na niedostateczną szerokość istniejącego pasa drogowego, nie ma możliwości przeprowadzenia prac budowlanych na zasadzie szybkiego remontu (jak to miało miejsce na wspomnianej przez Panią ul. Nasielskiej). W przypadku ul. Lipowej niezbędne będzie dokonanie poszerzenia pasa drogowego poprzez podział nieruchomości do niego przyległych i dalej opracowanie obszernej dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi załącznikami umożliwiającej złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej.  Zapewniam jednak Panią, że urząd pracuje już nad tą inwestycją,  jednak z uwagi na wyżej wskazane argumenty realizacja takiego zadania jest procesem długotrwałym, co sprawia że przeprowadzenie samej przebudowy nie będzie możliwe w tym roku.

Pytanie:
Witam Panie Burmistrzu,
posiadam działkę z domkiem w miejscowości Łacha, przy ulicy Polnej Róży, jest to nieutwardzona droga, która zawsze po opadach deszczu robi się wielkim błotnym bajorem i ciężko dojechać do posesji, auta topią się w błocie, po za tym na wiosnę jak rolnicy zaczynają pracę w polu, worują się w drogę i ją uszkadzają.
Mam pytanie czy jest szansa na wyrównanie, podniesienie i utwardzenie wyżej wymienionej ulicy na wiosnę tego roku?
Dziękuję bardzo za odpowiedź.
Pozdrawiam Tomasz (9.02.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Tomaszu,
Ulica Polnej Róży w miejscowości Łacha stanowi drogę gruntową z której korzystają głównie rolnicy dojeżdżający do okolicznych pól uprawnych. Zabudowa mieszkaniowa (lub letniskowa) jest znikoma i znajduje się jedynie przy niewielkim fragmencie tej drogi. Jednak mając na uwadze umożliwienie dojazdu do istniejących posesji, na wiosnę bieżącego roku zostaną przeprowadzone naprawy w/w drogi gruntowej (wyrównanie nawierzchni oraz miejscowe uzupełnienie i utwardzenie kruszywem). Prace rozpoczną się po całkowitym ustaniu roztopów i osuszeniu gruntu.

Pytanie:
Szanowny Panie Burmistrzu
Moje pytanie dotyczy szkoły,czy jako organ nadzorujący Szkołę Podstawową w Serocku popiera Pan wzywanie policji w szkole do dzieci które się szarpią w wieku 7, 8, 9,itd lat.
Czy Pan nie uważa, ze jest to bezradność i brak kompetencji osób, które te dzieci nadzorują.
Pozdrawiam i mam nadzieję ze te pytania doczekają się odpowiedzi.
(Stanisław)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Stanisławie,
uprzejmie informuję, iż już dwukrotnie przesyłałem odpowiedź na Pana zapytanie: 14.01.2016r. oraz 09.02.2016r. na Pana adres e-mail. Jeszcze raz ją przesyłam zamieszczając także na stronie odpowiedzi na zapytania do Burmistrza i oczywiście nie popieram wzywania policji do dzieci w sytuacjach podnoszonych w zapytaniu.
Treść udzielonych odpowiedzi:
„Jestem również jak Pan zaskoczony, że sytuacje wychowawcze w Szkole Podstawowej w Serocku, na poziomie klas I-III wymagają wzywania policji. Uważam, iż najważniejszymi i pierwszymi wychowawcami dziecka są rodzice, problemy pojawiające się w szkole powinny być rozwiązywane przez szkołę we współpracy z rodzicami, z zaangażowaniem specjalistów zatrudnionych w szkole.
Rolę policji widzę raczej w akcjach profilaktycznych z różnych zakresów tematycznych, natomiast trudne zdarzenia i sytuacje nietypowe wymagają diagnozy i odpowiednich działań całego środowiska szkolnego. Szkoła może i powinna w trudnych sprawach korzystać z pomocy instytucji wspierających szkołę tj. poradni psychologiczno – pedagogicznej, lub wykorzystując środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli, organizować warsztaty podnoszące kompetencje nauczycieli.To jest kierunek działań jaki wskazuję szkołom prowadzonym przez gminę Serock.”  
 

Pytanie:
W związku z Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. nr 19, poz. 115 z późn. zm.)i wynikającymi z niej powinnościami ciążącymi na zarządcach dróg m.in. jej odśnieżanie, zwalczanie śliskości czy też usuwanie powstających zimą ubytków w nawierzchni drogowej, pytam czy jak bywało w latach ubiegłych również i w bieżącym roku tak będzie w stosunku do ulicy Sadowej? Obecnie skręcając w nią z ul. Pułtuskiej i jadąc w kierunku Polnej nie da się bezpiecznie przebrnąć przez tor przeszkód (dziur jest więcej niż miejsc w miarę równych).
(Mariusz, 6.02.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Mariuszu,
Gruntowa nawierzchnia ulicy Sadowej zostanie naprawiona na wiosnę bieżącego roku. Naprawy dróg gruntowych mogą być dokonywane po okresie zimowym tj. po ustaniu roztopów oraz osuszeniu gruntu. Wzmożona degradacja nawierzchni dróg gruntowych w okresie jesienno-zimowym jest zjawiskiem normalnym. Spowodowane jest to oddziaływaniem niekorzystnych warunków pogodowych (częste opady deszczu lub śniegu, mróz). Dlatego prace naprawcze dróg gruntowych ruszają zawsze na wiosnę.

 

Pytanie:
Szanowny Panie Burmistrzu,
Od kilku lat jesteśmy właścicielami małego mieszkania w Serocku (ul. 11 Listopada) z widokiem na piękny rynek. Mieszkamy w Warszawie, ale przyjeżdżamy często do Serocka na weekendy. Chcemy "odetchnąć świeżym powietrzem". Cóż z tego. Obecnie w Serocku powietrze jest bardzo zanieczyszczone, wieczorem możemy jedynie szczelnie zamknąć okna zamiast wyjść na spacer. Szkoda. Pan z pewnością zna przyczyny tego stanu rzeczy, to palenie w piecach węglem i drewnem. Nasz dom ma ogrzewanie gazem. Kiedy w Serocku będzie podjęta uchwała antysmogowa i z jakim terminem wykonania? Chcemy zachwalać Serock jako miejsce do relaksu i wypoczynku dla Warszawiaków, jako dobre miejsce do życia.
Prosimy o odpowiedź,
Beata i Marek (1.02.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Marku
Rozumiem doskonale Pana rozczarowanie. Problem, który Pan porusza jest nam oczywiście znany i jak większość polskich miejscowości borykamy się z nim, niemniej jednak jako gmina podejmujemy kroki, mające na celu poprawienie tej sytuacji. W ubiegłym roku opracowaliśmy plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy, w którym to dokumencie zostało zdiagnozowane iż podstawowym problemem w zakresie zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego jest emisja niska, pochodząca głównie z indywidualnego ogrzewania mieszkań w budynkach starszych, gdzie głównym opałem jest węgiel i miał.  Aby ograniczać uciążliwość spowodowaną niską emisją od 2014 roku dofinansowujemy właścicielom nieruchomości z terenu gminy wymianę przestarzałych urządzeń grzewczych na urządzenia ekologiczne. Program cieszy się rosnącym zainteresowaniem, z roku na rok, dzięki udzielanej przez gminę dotacji, ilość wymienianych pieców węglowych na piece ekologiczne wzrasta. Poza tym wspomniany dokument otwiera gminie drogę do uzyskania dofinansowania na zadania związane m.in. z termomodernizacją obiektów, modernizacją kotłowni, energooszczędnym oświetleniem publicznym czy też wspieraniem wszelkich inicjatyw sprzyjających zwiększeniu efektywności energetycznej i ograniczeniu emisji.

Pytanie:
Szanowy Panie Burmistrzu
Referat Ochrony Środowiska ma takie osiągnięcia,a dlaczego przez ponad pół roku nie potrafi rozwiązać problemu z sarną przebywającą na terenie stadionu w naszym mieście /starostwo również zna sprawę/.
(Ewa, 26.01.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Ewo,
Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że problem, który Pani sygnalizuje został już rozwiązany. Owszem prawdą jest, iż młody koziołek (samiec sarny), który „zadomowił” się w okolicach boiska przy ulicy Pułtuskiej w Serocku, przebywał tam od dłuższego czasu, pomimo wielokrotnie podejmowanych prób odłowienia zwierzęcia i przetransportowania go w bezpieczne dla niego miejsce. Niemniej jednak niespełna dwa tygodnie temu udało się przeprowadzić wspólną akcję Straży Miejskiej, pracowników gminy oraz lekarza weterynarii, która zakończyła się sukcesem i odłowione zwierzę zostało przetransportowane do lasu.

 

 

Pytanie:
Witam
Jestem mieszkańcem Dosina ul. Borówkowa w części od ul. Długiej,jesteśmy zaniepokojeni faktem iż mimo wielu próśb nie doczekaliśmy się oświetlenia ulicy o chodniku nawet nie mażąc. Boimy się gdyż z ich braku zdarzają się kradzieże, spacery z dziećmi są wręcz niemożliwe i niebezpieczne bo samochody jeżdżą tam naprawdę szybko mimo słabej jakości drogi, domy i płoty są ciągle zakurzone.
Prosimy serdecznie o POMOC jest to nam jako mieszkańcom bardzo potrzebne

Z wyrazami szacunku
Łukasz (01.01.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Łukaszu,
chcę aby Pan wiedział, że jestem świadomy ogromu potrzeb w kwestii budowy oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy. Co roku, przy tworzeniu budżetu inwestycyjnego, staram się uwzględniać zgłaszane wnioski w tym zakresie. Niestety, z uwagi na ograniczoną ilość środków finansowych jakie mogą być rozdysponowane na ten cel, nie wszystkie wnioski mogą być ujęte zaraz po zgłoszeniu. Pana wystąpienie traktuję jako wniosek do budżetu. Jego rozparzenie będzie możliwe przy opracowywaniu planu finansowego na rok 2017. Proszę o cierpliwość i zrozumienie.  

Pytanie:
Witam serdecznie,
Ze strony internetowej gminy dowiedziałem się o planowanej inwestycji budowy gazociągu.
https://www.serock.pl/redir,index?wiecej=6104&wiecej_news=1
Z załączonej mapki (bardzo mało precyzyjnej) nie jestem w stanie wywnioskować o przebiegu inwestycji na terenie mojej działki (obręb 01). W związku z powyższym mam pytanie: gdzie mogę uzyskać konkretne informacje? Wydaje mi się bowiem, że gazociąg przecina moją działkę w połowie jej długości. Dodatkowo mapa nie uwzględnia mojego domu (który stoi tam legalnie od 2004 roku).
Z góry dziękuję za informacje
Paweł (5.02.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Pawle,
pragnę Pana poinformować, że wszelkie informacje dostępne są na stronie www.serock.pl. Znajdzie Pan tam też załącznik „Wykaz działek” z wymienionymi wszystkimi numerami ewidencyjnymi działek, przez które przebiegać ma planowana inwestycja budowy gazociągu.Zachęcam do zapoznania się z udostępnionymi na stronie internetowej informacjami, a w przypadku dodatkowych pytań bądź wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 22-7828826, ewentualnie zapraszam bezpośrednio do Urzędu Miasta i Gminy (ul. Rynek 21,  05-140 Serock, Referat Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rozwoju, pok. nr 51).

 

Pytanie:
Szanowni Państwo odgrzewam zapomniany dawno przez Was temat nt. którego rozpisywaliście się w Gazecie Powiatowej i na stronach www.serock.pl, aż wszystko ucichło. http://www.legio24.pl/przedluza-sciezke-rowerowa-wzdluz-jeziora-zegrzynskiego/
Przedłużą ścieżkę rowerową wzdłuż Jeziora Zegrzyńskiego

Seroccy urzędnicy skorygowali więc przebieg ścieżki, tak, by wykorzystać sieć istniejących dróg gminnych. Aby można było sprawnie dotrzeć do Zegrza, na odcinku o długości około 750 m powstanie nowa droga. Będzie ona stanowiła przedłużenie ulicy Ogrodowej w Jadwisinie, a następnie poprzez grunty Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie i teren będący w zarządzie Ministerstwa Obrony Narodowej, pobiegnie aż do ulicy Juzistek w Zegrzu.

Dzięki zawartemu porozumieniu gmina pozyskała już grunty o powierzchni prawie 5,5 tys. m2 z przeznaczeniem na drogę. Aktualnie trwają prace związane z przejęciem od wojska brakującego, około 70-metrowego odcinka terenu , co nastąpić ma na początku 2014r.
W planie zagospodarowania przestrzennego ustalono dodatkowe połączenie drogowe Zegrza z Jadwisinem. Planowana droga powstanie na odcinku o długości około 750 m i będzie stanowiła przedłużenie ulicy Ogrodowej w Jadwisinie, a następnie poprzez grunty Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie i teren będący w zarządzie Ministerstwa Obrony Narodowej zabezpieczy dostęp do ulicy Juzistek w Zegrzu w rejonie pomiędzy ogródkami działkowymi a strzelnicą. Dotychczas przejęto na rzecz gminy grunty od IHAR-u, a do pozyskania pozostał jeszcze odcinek o długości około 70 m usytuowany na terenach wojskowych, co nastąpi po wyłączeniu wydzielonej działki z terenu zamkniętego - przewidywany termin I półrocze 2014r.
Na chwilę obecną przewiduje się, że z projektowanej drogi w pierwszej kolejności będą mogli korzystać piesi i rowerzyści, zaś wykonanie drogi umożliwiającej transport samochodowy nastąpi po zabezpieczeniu środków finansowych na ten cel w budżecie gminy.
Jest rok 2016 i nic. Proszę o wyjaśnienie co się stało, kto "nawalił" ?
Ps. wiem, że powstaje chodnik przy dwupasmówce, ale to nie rozwiązuje sprawy gdyż chodzi o trasę jak najbliżej wody i do ewentualnego przejazdu samochodów między Zegrzem a Jadwisinem bez wyjazdu na dwupasmówkę.
Miłego dnia
Ryszard z Zegrza (09.01.2016 r.)

Odpowiedź:
Panie Ryszardzie.
Odpowiadając na Pana zapytanie na wstępie wyjaśniam, że przedsięwzięcie o którym wcześniej informowaliśmy będzie realizowane. W dniu 29.10.2015 r. został podpisany akt notarialny, który kończy procedurę nabycia przez gminę Miasto i Gmina Serock gruntu pod drogę, która zostanie zagospodarowana jako ścieżka dydaktyczno-krajoznawczo-turystyczna łączącą ul. Ogrodową w Jadwisinie z Zegrzem. W bieżącym roku zostanie opracowana dokumentacja projektowa dla tego zadania. Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata kolejne.

 

Pytanie: Panie Burmistrzu
noszę się z zamiarem zakupu działki budowlanej na przepięknej skarpie w malowniczej miejscowości Jadwisin dokładnie obok ośrodka Geovita (miejsce gdzie kończy się asfalt ul. Ogrodowej). Moje pytanie brzmi - Czy ul. Ogrodowa zostanie połączona z Zegrzem ?
Czytałam w Pana odpowiedziach, że tak ma się stać, jednakże jako że wszystkie podane w odpowiedziach terminy minęły proszę o konkretną i poważną odpowiedź. Naocznie widać że nic się nie dzieje. Jaka jest szansa na asfalt na ul. Ogrodowej w kierunku Zegrza ?
Działki budowlane w tak bliskiej odległości od wody są w atrakcyjnych cenach ok. 100 zł m2. Sam Pan rozumie, że muszę się wszystkiego dowiedzieć przed zakupem.
Dziękuję i pozdrawiam
Joanna  (09.01.2016 r.)

Odpowiedź:
Pani Joanno, pragnę Panią uspokoić i informuję, że w dniu 29.10.2015 r. został podpisany akt notarialny, który kończy procedurę nabycia przez gminę Miasto i Gmina Serock gruntu pod drogę. W budżecie na rok 2016 zaplanowane zostało zadanie związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej dla realizacji ścieżki dydaktyczno-krajobrazowo-turystycznej łączącej ulicę Ogrodową w Jadwisinie z Zegrzem. Odnosząc się natomiast do kwestii asfaltu na ul. Ogrodowej w kierunku Zegrza, informuję, że kwestia ta zostanie rozważona po realizacji wspomnianej ścieżki dydaktyczno-krajoznawczo-turystycznej.

 

Pytanie:
Witam Pana,
Bardzo proszę o rozpatrzenie możliwości zwiększenia zakresu prac przy wodociągu w Jadwisinie, który ma być realizowany w tym roku w ul.Akacjowej, o ulicę Różaną, która jest tylko 350 m długości i jest ulicą "ślepą". Koszty jakie trzeba będzie ponieść w przyszłości, żeby w ul. Różanej zrobić wodociąg będą dużo dużo większe niż rozszerzenie prac teraz. Doprojektowanie tak krótkiego odcinka leżącego w całości na ulicy, która cała należy do gminy powinno się udać zanim prace przy Akacjowej zostaną zakończone.
Z poważaniem Liliana (26.01.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,
przesłanką do rozpoczęcia projektowania wodociągu w ul. Akacjowej była konieczność wybudowania magistrali pozwalającej stworzyć w rejonie Jadwisina układ pierścieniowy zapewniający prawidłową eksploatację sieci wodociągowej w tym obszarze. Zakładano, że dopiero następnym etapem będzie budowa wodociągów w ulicach dochodzących do ulic Akacjowej i Szkolnej. Argumentem przemawiającym za takim podziałem zadań, jest fakt, że realizacja projektów obejmujących duże zakresy, zwykle jest rozłożona w czasie, a dynamicznie rozwijająca się zabudowa mieszkaniowa powoduje, że jeszcze przed ukończeniem budowy, projekt  w zakresie przyłączy, wymaga  już aktualizacji. Dlatego też zadecydowano, że projektowanie sieci w ulicach bocznych będzie rozpoczęte dopiero w momencie kończenia budowy magistrali. Ponadto zaznaczam, że przedsięwzięcie, o którym mowa jest zadaniem kosztownym, w związku z czym Gmina będzie ubiegać się o przyznanie środków zewnętrznych na jego realizację. Otrzymanie takich środków będzie warunkowało rozpoczęcie inwestycji.

 

Pytanie:
Panie Burmistrzu właśnie dowiedzieliśmy się, że zrezygnował Pan z połączenia ul. Ogrodowej w Jadwisinie z Zegrzem. Czy naprawdę Pan Burmistrz nie rozumie sensu ścieżki rowerowo/pieszej, a nawet drogi przejazdowej biegnącej jak najbliżej Zalewu jako podnoszącej atrakcyjność turystyczną terenu. Turystom nie zależy, aby wdychać spaliny wzdłuż trasy szybkiego ruchu tylko, aby trzymać się jak najbliżej terenów nad Zalewem i terenów leśnych. Turysta nie przyjeżdża jeździć wzdłuż uczęszczanej szosy, bo takie ścieżki ma na miejscu w Warszawie.
Oczywiście ścieżka wzdłuż DK61 z Jadwisina do Zegrza jest niezbędna ale dla wygody mieszkańców, a nie dla turystów.
Nic nie stoi na przeszkodzie żeby sfinalizować również sprawę kilka lat planowanego dojazdu ul. Ogrodową do Zegrza na pozyskanych już od Instytutu IHAR terenów. Nie rozumiem czemu Pan nie chce zakończyć projektu kiedy działania formalne zostały praktycznie zakończone, a zostało fizyczne wykonanie.
Liczymy, że sfinalizuje Pan to zamierzenie niezależnie od zbudowania ścieżki wzdłuż DK61, która ma całkowicie inne przeznaczenie.
Liczy na Pana Zegrze inni zapewne również.
Mieszkańcy Zegrza (9.01.2016r.)

Odpowiedź:
Szanowni Państwo,
Informuję, że połączenie ul. Ogrodowej w Jadwisinie z Zegrzem będzie realizowane jako ścieżka dydaktyczno-krajoznawczo-turystyczna. Na 2016 r. zaplonowano opracowanie dokumentacji projektowej dla tego zadania. Realizację przedsięwzięcia przewidziano na lata następne.

 

Pytanie:
Panie Burmistrzu, kiedy Gmina ma w planie zakończenie budowy chodnika w Wierzbicy po stronie "Sadpol"-u? Po tej stronie Wierzbicy został wybudowany wiadukt nad obwodnicą i chodnik (w stronę byłej- nie wiem czy nadal DK-61) który nie został dokończony i urywa się przy jednej z posesji. Od tego miejsca do przystanku na wysokości Restauracji "Złoty Lin" trzeba "przemykać" między samochodami (z wózkami, z dziećmi) -jest to bardzo niebezpieczne.
(Ewa, 7.01.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Ewo,
zdaję sobie sprawę, że poruszanie się pieszych po jezdni wiąże się z dużym zagrożeniem, mimo iż taki sposób poruszania pieszych jest dopuszczony przez przepisy Prawa o ruchu drogowym. Sukcesywnie, co roku, staramy się rozbudowywać sieć ciągów pieszych (chodników) na terenie gminy. Ograniczona ilość środków finansowych sprawia jednak, iż zmuszeni jesteśmy ustalać priorytety. Priorytety, których wyznacznikiem jest właśnie zagrożenie ruchu pieszych, związane z dużym natężeniem ruchu pojazdów. W roku 2015 rozpoczęliśmy bardzo ważną inwestycję w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych, mianowicie budowę ciągu pieszo-rowerowego Jadwisin-Zegrze. Dzięki dobrej współpracy gminy z GDDKiA powstał także chodnik w Woli Kiełpińskiej, zapewniający bezpieczną drogę dzieci do szkoły. Opracowujemy ponadto dokumentację projektową budowy chodnika w Łasze na odcinku od mostu do ul. Mazowieckiej oraz budowy zatoki autobusowej  w rejonie włączenia tejże ulicy do DK-62. Wiele chodników powstaje także w ramach wykonywanych robót związanych z budową lub przebudową ulic. I mimo, iż co roku przybywa chodników na terenie gminy, potrzeby w zakresie ich budowy są nadal duże. Liczę na Pani zrozumienie. Ze swoje strony pragnę Panią zapewnić, iż rozpatrzę możliwość ujęcia budowy chodnika we wskazanym przez Panią miejscu przy planowaniu budżetu na rok 2017.

 

 

Pytanie:
Witam Państwa, czy istnieje mozliwość zwiększenia ilości progów zwalniających na ul. Lipowej w Borowej Górze, ponieważ ostatni próg znajduje się przy sklepie spożywczym i od tego momentu jest wyścig na 1/4 mili, zaznaczam, że w niedalekiej odległości znajduje się przystanek autobusowy na którym wsiadają oraz wysiadają nasze dzieci ze szkolnego autobusu, a niektórzy kierowcy mają tu już zawrotną prędkość. Pozdrawiam.
Paweł (7.01.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Pawle,
warunki umieszczania progów zwalniających na drogach określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Przed podjęciem decyzji o instalacji progu należy każdorazowo zbadać istniejące warunki ruchu drogowego oraz sprawdzić odległości od poszczególnych elementów drogi np. skrzyżowań. Nie w każdym bowiem miejscu można wykonać próg zwalniający. Przeanalizujemy zatem w najbliższym czasie kwestie bezpieczeństwa ruchu pieszych we wskazanym przez Pana  miejscu. W przypadku podjęcia decyzji o potrzebie zainstalowania progu zwalniającego, przygotujemy zmianę projektu organizacji ruchu, uzyskamy stosowne zatwierdzenia oraz przekażemy projekt do realizacji do Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku.

 

 

Pytanie:
Witam. Chciałbym poruszyć 2 kwestie. Pierwsza to zmiana organizacji ruchu na rondzie na skrzyżowaniu dróg 61 i 631 (Zegrze). Jest to miejsce kilkunastu-kilkudziesięciu stłuczek i wypadków miesięcznie. Najczęściej są one spowodowane brakiem jasnego oznakowania kierunków jazdy na rondzie. Wystarczyłoby postawić znaki pionowe i poziome informujące o kierunku jazdy na rondzie z danego pasa, a nie byłoby sytuacji, że kierowca na prawym pasie skręca w lewo i zderza się z kierowca jadącym prosto z lewego pasa. Namalowanie pasów na jezdni i postawienie znaków rozwiązałoby ten problem. 2 wyjściem jest zrobienie ronda turbinowego. Obydwa rozwiązania są równie skuteczne co tanie, a na p ewno ułatwiłoby życie i codzienne podróże kierowców.
Druga sprawa, to kanalizacja na skrzyżowaniu ulic Prostej i Radziwiłłów. Chciałbym wiedzieć, czy te rejony są w najbliższym czasie objęte planem jej budowy?
Z poważaniem
Rafał (6.01.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Rafale,
rondo na skrzyżowaniu drogi krajowej z drogą wojewódzką w Zegrzu Południowym zlokalizowane jest na terenie gminy Nieporęt. Proszę zatem swoje propozycje w zakresie poprawy bezpieczeństwa w tym miejscu przekazać albo do wójta gminy Nieporęt albo bezpośrednio do zarządcy drogi krajowej nr 61 tj. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie. Nie widzę podstaw prawnych abym mógł wykorzystać zajmowane przeze mnie stanowisko by interweniować w tej sprawie.
Odnosząc się natomiast do drugiej poruszonej przez Pana sprawy, muszę poinformować, że w planie inwestycyjnym obejmującym perspektywę finansową do roku 2020, nie ma zadania związanego z budową kanalizacji sanitarnej w rejonie skrzyżowania ulic Prostej i Radziwiłła.

 

Pytanie: Witam
moje pytanie dot. sensu ustawienia oświetlenia drogi gruntowej będącej przedłużeniem ul. Traugutta w Serocku i prowadzącej do ul. Zakroczymskiej (ulica ma nazwę chyba Tchorka) ? Ulica jest obecnie nie zamieszkana, no chyba że może jest 1 dom. Ludzie mówią, że oświetlenie zostało ustawione ponieważ działki przy tej ulicy należą do jednego z serockich radnych.
Pozdrawiam
(Monika, 9.01.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Moniko,
oświetlenie uliczne jest przede wszystkim elementem zapewniającym bezpieczeństwo ruchu drogowego tj. ruchu pieszych, rowerzystów i pojazdów i tylko i wyłącznie w takich kategoriach należy rozpatrywać jego budowę. Gdy mamy do czynienia z tzw. ulicami przelotowymi, pełne zapewnienie bezpieczeństwa w/w uczestników ruchu możliwe jest do osiągnięcia jedynie przy budowie oświetlenia na całych ciągach komunikacyjnych, tak jak zostało to uczynione na odcinku ulicy Tchorka, stanowiącego uzupełnienie ciągu komunikacyjnego ul. Daliowa- ul. Nasielska. Dziękuję, że zamiast wierzyć w to co „ludzie mówią”, zwróciła się Pani do mnie z prośbą o wyjaśnienie.

 

Pytanie:
witam Pana
we wrześniu złożyłem podanie o wycięcie gminnego drzewa ,które się położyło na płocie i nachyla się niebezpiecznie w kierunku domu.Byli ludzie zaznaczyli na pomarańczowo i mamy styczeń 2016 .Brak jakiś ruchów ze strony gminy.trwa to bardzo długo.
Piotr (6.01.2015 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Piotrze
Odnosząc się do Pana stwierdzenia, iż długo trwa temat dotyczący usunięcia drzewa z pasa drogowego drogi gminnej, uprzejmie informuję, iż faktycznie procedura nieco się przedłuża, niemniej jednak nie jest to spowodowane opieszałością pracowników naszego urzędu. Na usunięcie drzew gminnych zgodę musi wyrazić Starosta. Jeśli chodzi o usuwanie drzew z pasa drogowego, dodatkowo opinię w tej sprawie musi wyrazić Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie. Tak też było jeśli chodzi o procedurę uzyskiwania zezwolenia na usunięcie drzewa, którym jest Pan bezpośrednio zainteresowany. Obecnie otrzymaliśmy już jako gmina zezwolenie Starosty na usunięcie drzewa. W bieżącym tygodniu zostanie podpisana umowa z Wykonawcą na usuwanie drzew  z terenów gminnych i przedmiotowe drzewo zostanie zlecone do usunięcia.

 

Pytanie:
Witam,
niestety jak większość pracujących nie mogę być obecna na Konsultacjach społecznych o śmiesznej godzinie 15.00 w dniu roboczym 19.01.2016 (normalni ludzie są wtedy w pracy, a większość pracuje poza Serockiem).
Zgłaszam do strategii nast. sprawy:
- SKM do Zegrza sprawa najważniejsza !!!
- ścieżka rowerowa/piesza nad wodą z Serocka aż do samego Zegrza
- oświetlenie i zagospodarowanie podobnie jak skwery w Serocku Wąwozu Szaniawskiego i całego rezerwatu
- przedłużenie drogi lokalnej na odcinku od ronda w Serocku/Jadwisinie do Jadwisina (brakujący odcinek przy lesie)i odcinka od ul. Akacjowej Jadwisin do Zegrza wzdłuż 2-pasmówki.
- jednolite oznakowanie nazw ulic w całej gminie np. Tak jak w Serocku
tablice informacyjne przy wjazdach do miejscowości
- oświetlenie wiaduktów w celu zachęcenia turystów do przyjazdu zwiększenie ilości plaż w gminie w miejscowościach nad wodą (Zegrze, Jadwisin - nie ma wcale)
Pozdrawiam i liczę na zgłoszenie odpowiedniej osobie.
(Krzysztof, 9.01.2016r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Krzysztofie,
pragnę Pana poinformować iż konsultacje które odbyły się w dniu 19.01.2016 r. zakończyły się po godzinie 18.00. Dlatego też zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnych tego typu spotkaniach o których będziemy odpowiednio wcześniej informować za pomocą strony internetowej, tablic ogłoszeń w Urzędzie jak i na terenie Gminy oraz poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej. Jednocześnie chcemy zapewnić, iż Pana uwagi zostaną przekazane bezpośrednio do firmy zajmującej się opracowaniem „Strategii”. Równocześnie zachęcamy do wypełnienia ankiety oraz obejrzenia prezentacji przygotowanej na potrzeby ww. konsultacji dostępnej na stronie www.serock.pl.
Ankietę można pobrać, wypełnić i przesłać na adres planowanie@serock.pl. Ankiety w formie papierowej dostępne są również w Urzędzie Miasta i Gminy Serock, ul. Rynek 21, 05-140 Serock.

 

Pytanie: Panie Burmistrzu !
jesteśmy mieszkańcami Jadwisina - okolice Akacjowej. Świetnie,że budujecie chodnik łączący Jadwisin z Zegrzem. Czy przy okazji nie byłoby możliwe przedłużenia lokalnego odcinka asfaltu, którym wjeżdżamy jadąc z Warszawy w ul. Akacjową ? Mam na myśli połączenie tego krótkiego odcinka między parkingiem w Zegrzu, a lokalną drogą asfaltową przy kładce w Borowej Górze. Aktualnie jeśli jedziemy rano do pracy do Warszawy zmuszeni jesteśmy jechać najpierw w przeciwnym kierunku, aby dostać się na wiadukt w Jadwisinie i dopiero móc jechać w kierunku Warszawy (nadkładamy codziennie ok.2 km - 1 km w przeciwnym kierunku i 1 km dodatkowy we właściwym). Gdyby powstała lokalna droga asfaltowa do Zegrza byłoby możliwe włączenie się do ruchu w Zegrzu na światłach. Uprzejmie prosimy o uzupełnienie brakującego krótkiego odcinka drogi lokalnej z Jadwisina do Zegrza.
Przesyłam pozdrowienia
Andrzej (6.01.2015 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Andrzeju,
W odpowiedzi na Pana zapytanie informuję, iż droga o której Pan pisze stanowi element drogi krajowej (leży w pasie drogowym drogi krajowej) i jest w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Drogi tego typu lokalizuje się na odcinkach w których występuje zabudowa mieszkaniowa, a dostępność do drogi głównej ograniczona jest do węzłów drogowych. Funkcją dróg tego typu jest ograniczenie liczby wyjazdów i wjazdów na jezdnię główną oraz eliminacja z niej manewrów przeplatania, a także zapewnienie swobodnej komunikacji lokalnej wzdłuż drogi szybkiego ruchu, do której dostępność jest ograniczona. Dróg tego typu nie stosuje się w celu realizacji zadań jezdni głównej – tj. dla obsługi ruchu innego niż lokalny. Odcinek od Jadwisina do Zegrza o którym Pan pisze jest niezabudowany, w związku z czym zarządca drogi krajowej nie ma wskazań do budowy drogi tego typu. Jednocześnie zaznaczam, że budowa chodnika na tym odcinku stanowi wspólne przedsięwzięcie Gminy i GDDKiA i jest wynikiem naszych kilkuletnich starań dążących do rozwiązania problemu ruchu pieszo-rowerowego w tym rejonie.

 

Pytanie:
Witam moje pytanie jest następujące kiedy będą wnioski do programu 500+? słyszałam że od stycznia można je już składać proszę o jakąś informację czy to prawda i gdzie można się udać po wniosek z góry dziękuję
pozdrawiam Kinga (14.01.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Kingo,
Uprzejmie informuję, że w związku z licznymi pytaniami w sprawie programu 500+,  na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej  www.ops.serock.pl w ślad za informacją  udostępnioną przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej została zamieszczona informacja, że obecnie trwają konsultacje społeczne programu, a planowany termin jego wejścia w życie to kwiecień 2016 r. Szczegóły odnośnie  prac nad programem „Rodzina 500 plus”  dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki społecznej www.mpips.gov.pl

 

Pytanie:
Szanowny Panie Burmistrzu,
W drugiej połowie 2015 roku zostało złożone w Urzędzie Gminy Serock pismo - petycja mieszkańców i działkowiczów z ul. Spacerowej w Kani Nowej odnośnie założenia oświetlenia na tej ulicy. Uprzejmie proszę o odpowiedź w kwestii tego pisma. Czy jest możliwość wykonania i w jakim terminie oświetlenia na ul. Spacerowej?
Pozostaję z poważaniem, Anna z ul. Spacerowej. (9.01.2016r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Anno,
w budżecie na rok 2016 zaplanowane zostało zadanie związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej dla budowy punktów świetlnych na ulicy Wspólnej w Kani Nowej, na odcinku od ul. Polnej do ul. Pod Lasem, o długości blisko 1 km. Budowa tego oświetlenia nastąpi najprawdopodobniej w roku 2017. Wspominam o tej inwestycji, gdyż budowa oświetlenia na ulicy Spacerowej będzie mogła zostać zrealizowana w przyszłości właśnie w oparciu o projektowane oświetlenie na ul. Wspólnej, jako jego rozbudowa. W chwili obecnej nie mogę udzielić informacji o terminie budowy oświetlenia na ulicy Spacerowej. Chcę jednak aby Pani wiedziała, że skierowany przez Panią wniosek zostanie ponownie zgłoszony przeze mnie Komisji Budżetowej podczas prac przy opracowywaniu budżetu na rok 2017 i lata kolejne.

 

Pytanie:
Szanowni Państwo,
Plastikowe zapory spowalniające ruch pojazdów ustawione na ul. Książęcej miejscowość Jadwisin stoją w odpowiednim miejscu tylko od naszej strony ulicy, a mianowicie od ul. Szkolnej.Cała ulica Książęca ma długość 350 metrów. Dzieląc ulicę na 3 równe odcinki zapory powinny stać dokładnie na 116,6 metrze drogi licząc od ulicy Szaniawskiego i tak samo na 116,6 m licząc od ulicy Szkolnej. Aktualnie zapory stoją dokładnie tam gdzie powinny stać czyli na 116,6 metrze licząc od ul. Szkolnej na wysokości posesji - ul. Książęca nr 3 i 5 vis a vis 10.Natomiast zapory zostały ustawione nieprawidłowo od strony ul. Szaniawskiego. Powinny stać na 116,6 metrze to jest dokładnie na wysokości posesji Książęca 15 vis a vis posesji Książęca 18. Numery widnieją na domach, poza tym Wasz pracownik może sam odmierzyć odległości. Uprzejmie zwracam uwagę, że należy zapory ustawić prawidłowo na 116,6 m z obu stron wtedy całe przedsięwzięcie ma sens. Oczekujemy na prawidłowe ustawienie zapory od strony ul. Szaniawskiego, tak jak zostało to zrobione od strony ul. Szkolnej. (ponowne zgłoszenie ponieważ 28.12.15 r. minęły 2 tygodnie, a odpowiedź nie została zamieszczona)
Z wyrazami szacunku i noworocznymi życzeniami
Artur (1.01.2016r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Arturze,
doceniam Pana zaangażowanie w analizę sposobu rozmieszczania szykan na ulicy Książęcej i chęć wyrażenia na ten temat swojej opinii. Ma Pan oczywiście do tego prawo. Chciałbym jednak aby wiedział Pan, iż ustawiając szykany, Urząd kierował się inną zasadą niż wskazana przez Pana. Otóż, szykany zostały ustawione mniej więcej symetrycznie względem drogi odchodzącej od ulicy Książęcej w kierunku wschodnim. Droga ta dzieli ulicę Książęcą na dwa odcinki i jest „naturalnym” miejscem, które powinno ograniczać prędkość pojazdów, ze względu na możliwość wystąpienia w tym miejscu kolizji. Ponadto dokładne miejsce ustawienia szykan od strony ul. Szaniawskiego zostało uzgodnione z właścicielami posesji przyległych. Chcieliśmy uniknąć sytuacji, w której bramy wjazdowe do posesji znalazłyby się w środku szykany, gdyż mogłoby to powodować utrudnienia nie tylko dla właścicieli danej posesji ale również dla pozostałych mieszkańców i użytkowników. Szykany są rozmieszczone w odległości ok. 150 m od siebie. W mojej ocenie nie jest to odległość pozwalająca rozpędzić pojazd do prędkości  stwarzającej zagrożenie dla pozostałych uczestników ruchu. Myślę, że zaproponowana przez Pana propozycja przesunięcia szykan o 30 czy 40 metrów, nie miałaby istotnego wpływu na prędkość poruszania się pojazdów. Liczę zatem na zrozumienie z Pana strony.

 

Pytanie:
Zapoznałem się z nowym planem - harmonogramem odbioru odpadów, a w tym m.in. trawy. W związku z tym mam pytanie, czy nie można do niego wprowadzić korekt, zwłaszcza chodzi mi o odbieranie skoszonej trawy przynajmniej 2 razy w miesiącu, a nie jak jest w planie 1 w miesiącu z pominięciem takich miesięcy jak lipiec i wrzesień. Jest to mocno niezrozumiale bowiem w planie ostatni odbiór jest w listopadzie. Przecież w listopadzie mało kto już kosi trawę. Czy nie można tego zmienić???
Pozdrawiam, Edward (2.01.2015r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Edwardzie,
Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych została określona zapisami Uchwały nr 260/XXVIII/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 16 października 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Serock, zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z §2 cytowanej uchwały odpady biodegradowalne z zabudowy jednorodzinnej odbierane są 4 razy w roku. Z uwagi na liczne uwagi mieszkańców o braku odbioru odpadów biodegradowalnych (zgrabionych liści) w miesiącu listopad, w specyfikacji przetargowej, stanowiącej integralną część umowy zawartej przez gminę z realizująca odbiór odpadów uwzględniono dodatkowy odbiór przedmiotowych odpadów w miesiącu listopad. Na chwilę obecną nie przewidujemy zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów biodegradowalnych, z uwagi na zapisy umowy (odbiór odpadów biodegradowalnych 5 razy w roku) oraz faktem, że odbiór odpadów biodegradowalnych z większą częstotliwością wpłynąłby na wzrost ponoszonej przez mieszkańców opłaty za odbiór odpadów. Jednocześnie informuję, że macie Państwo możliwość dostarczania m.in. odpadów biodegradowalnych na teren Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Nasielskiej 21 codziennie w godzinach 7-17
w ramach ponoszonej opłaty za odbiór odpadów.

Pytanie:
Witam. W informacji z dnia 4grudnia na stronie gminy przeczytałam o kanalizacji w Serock i wymienione konkretne ulice, której mieszkańcy mają zgłaszać się do gminy w celu podłączenia. Moje pytanie brzmi dlaczego nie uwzględniono ul. POLNEJ W SEROCKU skoro czytając informacje o przetargu była ona przewidziana w projekcie budowy kanalizacji z czego się bardzo ucieszyłam,że po 8 latach z szambem w końcu będzie cywilizacja.
Pozdrawiam Kasia (14.14.2015r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,
realizowana inwestycja obejmowała budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach: Krasińskiego, Pułtuskiej, Zielonej, Nodzykowskiego, Kuligowskiego, Sadowej, Oleńki, Jabłoniowej i Piotra Skargi. W zakres tej inwestycji nigdy nie wchodziła budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej. Zapewniam jednak Panią, że każdy wniosek mieszkańców gminy jest dla nas ważną informacją o lokalnych potrzebach i jest brany pod uwagę podczas tworzenia planów rozwojowych i budżetowych. Planując zatem dalszą rozbudowę kanalizacji na terenie miasta Serock z pewnością weźmiemy Pani wniosek pod uwagę.

 

Pytanie:
Szanowni Państwo,
Plastikowe zapory spowalniające ruch pojazdów ustawione na ul. Książęcej miejscowość Jadwisin stoją w odpowiednim miejscu tylko od naszej strony ulicy, a mianowicie od ul. Szkolnej.
Cała ulica Książęca ma długość 350 metrów.
Dzieląc ulicę na 3 równe odcinki zapory powinny stać dokładnie na 116,6 metrze drogi licząc od ulicy Szaniawskiego i tak samo na 116,6 m licząc od ulicy Szkolnej.
Aktualnie zapory stoją dokładnie tam gdzie powinny stać czyli na 116,6 metrze licząc od ul. Szkolnej na wysokości posesji - ul. Książęca nr 6.
Natomiast zapory zostały ustawione nieprawidłowo od strony ul. Szaniawskiego. Powinny stać na 116,6 metrze to jest dokładnie na wysokości posesji Książęca 15 vis a vis Książęca 18. Numery widnieją na domach.
Uprzejmie zwracam uwagę, że należy zapory ustawić prawidłowo na 116,6 m z obu stron wtedy całe przedsięwzięcie ma sens.
Z wyrazami szacunku
Artur (13.12.2015r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Arturze,
W odpowiedzi na Pana sugestie dotyczące ustawienia zapór spowalniających ruch na ul. Książęcej w Jadwisinie, informuję, że ustawienie zapór spowalniających ruch typu U-14e oraz oznakowanie pionowe zostało zamontowane na podstawie projektu stałej organizacji ruchu. Projekt został zatwierdzony przez Starostwo Powiatowe oraz Komendę Powiatową Policji w Legionowie. Wprowadzenie strefy ruchu i wygrodzenia za pomocą plastikowych barier miało na celu zmniejszenie natężenia ruchu na w/w drodze.

 

Pytanie:
Jak wygląda na dzień dzisiejszy sytuacja z uruchomieniem stacji PKP Zegrze dla SKM ? Co konkretnie w tej kwestii załatwił ten Grabiec poza tym, że załatwił mandat poselski dla siebie w sejmie? Pytam, bo bardzo głośno afiszował się tą sprawą w mediach i podnosił ją jako niezwykle istotną, a ostatnio sprawa ucichła. Proszę nie "owijać w bawełnę" tylko przedstawić stan faktyczny w przedziale czasowym.
Pozdrawiamy i trzymamy kciuki za powodzenie sprawy

Stanisław (01.12.2015 r.)

Odpowiedż:
Szanowny Panie Stanisławie, bardzo dziękujemy za zadanie pytania dotyczącego tak istotnej kwestii. Pragnę poinformować iż, Urząd Miasta i Gminy w Serocku wspiera inicjatywę rewitalizacji linii kolejowej do Zegrza. Wyrazem tego jest podpisanie w dniu 16 października 2015 roku Listu Intencyjnego dotyczącego współpracy w zakresie rewitalizacji oraz późniejszego utrzymania linii kolejowej nr 28 Wieliszew – Zegrze Południowe.  Na mocy tego dokumentu strony niniejszego listu wyrażają wolę wspólnego działania ukierunkowanego na podniesienie efektywności transportu kolejowego w północnej części województwa mazowieckiego. Niemniej jednak pragnę podkreślić, iż komunikacja lokalna obejmująca teren kilku gmin należy do kompetencji starosty. Jednocześnie zapewniam, że Miasto i Gmina Serock będzie szczególnie zabiegać o jak najszybsze wznowienie wyżej wymienionego połączenia kolejowego do Zegrza Południowego.

Pytanie:
Panie Burmistrzu
w związku z tragedią, jaka wydarzyła się w dniu 17.12.2015r. na przejściu dla pieszych przy Wodniku, gdzie przechodzące na zielonym świetle , dorosłe osoby zostały zdmuchnięte przez rozpędzony samochód, mam pytanie.
Kiedy nasze dzieci będą chronione przez osoby przeprowadzające na przejściach, tak jak jest to robione w sąsiednich gminach? Bezpieczeństwo dzieci na drodze powinno być priorytetem władzy. Myślę,że koszt utrzymania osób przeprowadzających jest niczym wobec życia i zdrowia dzieci. Proszę o szybką odpowiedź i odpowiednią do tragicznego zdarzenia reakcję. Pragnę również zaznaczyć, że moje dzieci idąc do szkoły korzystają z tego przejścia. Jak widać czerwone światło nie dotyczy wszystkich kierowców.
Ewa (18.12.2015r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Ewo,
Dziękuję za nadesłaną korespondencję. Wiemy o zaistniałym wypadku wskazanym w korespondencji. Mając na względzie zaistniałe zdarzenie uzyskano informację od Policji, z której wynika, że w 2015 roku na ulicy Pułtuskiej doszło do ośmiu zdarzeń drogowych. Przejście dla pieszych jest prawidłowo oznakowane znakami poziomymi i pionowymi oraz sygnalizacją świetlną, a wszyscy uczestnicy ruchu drogowego powinni przestrzegać obowiązujących zasad. Ponadto, miejsce to jest monitorowane w ramach monitoringu miejskiego. W najbliższym czasie nie przewidujemy zatrudnienia osoby do zabezpieczenia tego miejsca. Miejsca zagrożone zdarzeniami drogowymi są  patrolowane na bieżąco przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz Komisariatu Policji w Serocku. Ponadto w ramach działań „Bezpieczna droga do szkoły” zabezpieczane jest przejście dla pieszych ul. Pułtuska i rondo przy Zespole Szkół w Serocku.
 

Pytanie:
Witam Panie Burmistrzu,
Czy w naszej gminie plany zagospodarowania umożliwiają stawianie elektrowni wiatrowych?
(Łukasz, 16.12.2015r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,
odpowiadając na Pana pytanie odnośnie sytuowania elektrowni wiatrowych na podstawie miejscowych  planów zagospodarowania przestrzennego dla gminy Serock informuję, że ze względu na bliskość stacji radarowej systemu meteorologicznego POLRAD (Legionowo, ul. Zegrzyńska 38) zlokalizowanie elektrowni wiatrowej przyczyniłoby się do zakłócenia procesu pozyskiwania i przesyłania danych radarowych a w efekcie do zaburzenia pracy całego systemu. Pojedyncze turbiny wiatrowe nie powinny być sytuowane w odległości mniejszej niż 5 km od obiektu radarowego, a tzw. fermy wiatrowe w odległości do 20 km od stacji. W związku z powyższym plany miejscowe nie wskazują terenów do lokalizacji tego typu zamierzeń.

 

Pytanie :
Szanowny Panie Burmistrzu
Patrząc na okoliczne miejscowości jak na przykład Wieliszew czy Pułtusk zastanawiam się dlaczego w Serocku nie powstają nowoczesne wielorodzinne osiedla mieszkaniowe. Zdaję sobie z tego sprawę, że miasto stawia na zabudowę jednorodzinną, ale nie myśli Pan, że 'bloki' są także atrakcyjną ofertą dla przyszłych mieszkańców ? Miasto rozwija się, jest korzystnie usytuowane względem stolicy, może warto stworzyć warunki dla osób które chciały by się w te rejony przenieść. Większa liczba mieszkańców sprzyja rozwojowi miasta. Jakie ma Pan na ten temat zdanie?
(Krzysztof, 29.11.2015r.)

Odpowiedź :
Szanowny Panie,
odpowiadając na Pana zapytanie odnośnie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w naszej  gminie pragnę poinformować, że przy opracowywaniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nie było zainteresowania ze strony inwestorów takiego rodzaju zabudową. Jednakże gmina opracowując studium, wskazała w nim strefy dla zabudowy wielorodzinnej: na terenie miasta oraz w miejscowościach Zegrze, Jadwisin i Wierzbica, tym samym umożliwiając potencjalnym inwestorom realizację tego rodzaju zabudowy. Pomimo, że w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dominująca formą zabudowy jest zabudowa jednorodzinna, to w przypadku wniosku inwestora możliwa jest zmiana przeznaczenia terenu pod zabudowę wielorodzinną, tak jak w przypadku realizowanej obecnie inwestycji przy ulicy Traugutta. Zamierzeniem innego inwestora (zgodnie z przedstawioną koncepcją) jest budowa małego osiedla wielorodzinnego w Wierzbicy za rondem, wpłynął też wniosek dotyczący Zegrza, a w niedługim czasie powstanie kolejny budynek wielorodzinny w Jadwisinie. Jako gmina jesteśmy otwarci na nowe inwestycje, jednakże ich realizacja nie może przyczynić się do pogorszenia warunków życia naszych mieszkańców.

 

Pytanie :
Panie Burmistrzu,
1,/czy jest planowane wykonanie asfaltu lub kostki na ul.Nodzykowskiego ?
2,/czy jest planowane wykonanie przedłużenia ul.Nodzykowskiego do ul.Sadowej ?
3,/czy jest planowane wykonanie oświetlenia/latarni w końcówce ul.Nodzykowskiego - w kierunku sadowej i Milewskiego ?
Adam(3.12.2015r.)

Odpowiedź :
Szanowny Panie Adamie,
w roku bieżącym na ulicy Nodzykowskiego wykonana została brakująca infrastruktura techniczna w postaci sieci kanalizacyjnej. Nadal jednak brakuje sieci gazowej. Zrealizowanie tej inwestycji pozwoli dopiero myśleć o kwestiach dotyczących budowy nawierzchni utwardzonej na tej ulicy. Chciałbym jednak zwrócić Pana uwagę na pewną kwestię. Otóż, żadna z dróg zlokalizowanych w sąsiedztwie ulicy Nodzykowskiego nie posiada nawierzchni twardej. Zasadnym wydaje się zatem wcześniejsze utwardzenie dróg dojazdowych, łączących się z ul. Nodzykowskiego. Mam tu na myśli ul. Traugutta, odc. od ul. Polnej w kierunku północnym, dla której w przyszłym roku przygotowany zostanie projekt budowlany. Sama zaś budowa ul. Traugutta zaplanowana została na lata 2017-2018. Budowa ulicy Nodzykowskiego mogłaby zostać zrealizowana po tym terminie. Zadanie to mogłoby objąć wykonanie połączenia z ulicą Sadową, wraz z wykupem gruntów pod drogę oraz budowę oświetlenia. 

 

Pytanie :
Szanowny Panie burmistrzu. Mam pytanie dotyczące chodnika na ulicy Wyzwolenia. Chodnik jest ale około 500 metrów przed skrzyżowaniem z ulicą Radziwiłła kończy się. A chodzą tą drogą dzieci do szkoły, która niestety autobus miejski nie odwozi. I drugie pytanie - czy nie można na ulicy Wyzwolenia dołączyć spowalniaczy ruchu? Kierowcy jeżdżący ta ulicą między innymi do hotelu Pan Tadeusz czy Narwil pędzą na złamanie karku. Do tego brak chodnika.... Czy nie da się z tym czegoś zrobić zanim dojdzie do tragedii?
(Artur, 17.11.2015r.)

Odpowiedź :
Szanowny Panie Arturze,
w planach inwestycyjnych gminy obejmujących perspektywę do roku 2020 nie ma inwestycji obejmującej budowę chodnika na wspomnianym przez Pana odcinku ul. Wyzwolenia w Serocku. Nie znaczy to oczywiście, że takie zadanie, nie może zostać do niego wprowadzone. Warunkiem tego jest jednak zabezpieczenie środków finansowych na ten cel. Rozważamy natomiast zastosowanie dodatkowych urządzeń do ograniczania prędkości jakim są progi zwalniające. Zasadność ich zastosowania i ewentualne miejsca lokalizacji zostaną wskazane w przygotowywanym projekcie stałej organizacji ruchu dla ulicy Wyzwolenia. Mam nadzieję, że zmiany te uda się wdrożyć do końca pierwszej połowy przyszłego roku.

 

 

Pytanie :
Panie Burmistrzu.
Około 1 miesiąc temu w związku z realizacją hali sportowej na terenie CSŁiI w Zegrzu został wykonany odcinek
sieci(prawdopodobnie kanalizacyjnej) do przepompowni ścieków znajdującej się przy ul. Groszkowskiego.
Wykop przeciął drogę dojazdową do przedszkola w Zegrzu, następnie został zasypany i odtworzono na nim nawierzchnię (trelinkę).
Niestety zaraz po zakończeniu prac ten fragment drogi zaczął osiadać i z każdym dniem zapadlisko staje się coraz większe. Obawiam się, że za kilka dni uniemożliwi wjazd samochodem na parking.
Jeśli ww. odcinek drogi jest własnością gminy proszę o wymuszenie na wykonawcy prawidłowego odtworzenia nawierzchni (względnie interwencję
w CSŁiI, aby prowadzona przez nich inwestycja nie utrudniała dojazdu do przedszkola gminnego).
Jednocześnie proszę o informację, czy (także w kontekście własności gruntu) gmina przewiduje wykonanie remontu istniejącego "parkingu" przy przedszkolu.
Jego pojemność - ok. 3 miejsc parkingowych (do tego w fatalnym stanie) powoduje rozjeżdżanie okolicznych terenów zielonych, które stają się kompletnym "bagnem" lub konieczność parkowania na chodniku prowadzącym do szkoły.
Obecny stan jest bardzo przykrą wizytówką Samorządowego Przedszkola w Zegrzu.
Z poważaniem.
Marcin (7.12.2015r.)

Odpowiedź :
Szanowny Panie Marcinie,
w kwestii zapadnięcia w jezdni interweniowałem u przedstawicieli inwestora budowy Kompleksu Wychowania Fizycznego. Mam nadzieję, że jeszcze do końca tego roku problem zostanie usunięty. Co się zaś tyczy remontu istniejącego parkingu przy przedszkolu, to muszę poinformować, że gmina posiada dokumentację projektową przebudowy ulicy Oficerskiej, w której zawarto m.in. budowę zatok parkingowych na 13 miejsc postojowych. W perspektywie najbliższych 2-3 lat przebudowa ulicy będzie jednak niemożliwa. W okresie tym realizowana będzie w Zegrzu inwestycja związana z budową nowej sieci kanalizacji sanitarnej obsługującej teren całego osiedla. Inwestycja ta obejmie również budowę kanału sanitarnego w ulicy Oficerskiej. Wstrzymanie przebudowy ulicy pozwoli uniknąć konieczność rozbiórki nowo wybudowanej nawierzchni jezdni. Po wybudowaniu kanalizacji powrócimy do dalszej modernizacji dróg i parkingów w Zegrzu.

 

Pytanie :
Panie Burmistrzu,
chciałbym poruszyć temat zajęć W-F klas I-III. Odbywanie lekcji W-F w pomieszczeniu gdzie na 1 dziecko przypada ca. 1m2 powierzchni urąga jakimkolwiek zasadom prowadzenia tych zajęć. Obok szkoły wybudowano halę sportową, która nie jest w pełni wykorzystana. Przecież starsze dzieci z klas np. V, VI mogłyby ćwiczyć na tej sali. Wiem, że za to trzeba płacić, chociaż tego nie rozumiem, ale ile gmina zaoszczędzi na tej sali??? Może dajmy tym dzieciom normalnie się rozwijać. Takie małe dzieci mają olbrzymią potrzebę ruchu, szczególnie 6-latki, które zagoniono do szkoły zapewniając, że wszystko jest cudownie i fantastycznie. Przecież te dzieci, kiedyś będą płacić podatki na rzecz tej albo innej gminy. Z prostymi kręgosłupami będzie im łatwiej pracować. Proszę to przemyśleć.
(Jacek, 1.12.2015r.)

Odpowiedź :
Panie Jacku,
problem bazy sportowej szkoły podstawowej i gimnazjum w Serocku faktycznie występuje, a szczególnie jest dotkliwy w okresie jesienno – zimowym. W tym czasie wspomagamy się wynajmowaniem hali sportowej PZSP w Serocku na zajęcia wychowania fizycznego i zajęcia sportowe przez gimnazjum i szkołę podstawową w Serocku. Czas wykorzystania hali sportowej zależy od możliwości organizacyjnych zainteresowanych szkół. Po wnikliwej analizie możliwości większego korzystania z hali sportowej przez Szkołę Podstawową w Serocku ustalono, iż od 11 grudnia 2015r. dwie grupy z klas czwartych, w piątki będzie korzystało z hali sportowej, a szkolna sala gimnastyczna pozostanie do dyspozycji klas młodszych. Prosiłem także Dyrektorów szkół, aby od drugiego semestru roku szkolnego 2015/2016 plan tygodniowy zajęć w większym stopniu uwzględniał dostępność do bazy sportowej, w tym wynajmowanej od PZSP w Serocku.

 

Pytanie:
Panie Burmistrzu zorganizujmy naszym dzieciom szkolny wycieczki do TVP, myślę że to byłoby edukacyjne wydarzenie dla dzieci. Koszt 17 zł.

http://www.tvp.pl/centrum-informacji/informacja-dla-widzow/wycieczki-do-tvp

(Barbara, 12.12.2015r.)

Odpowiedź:
Pani Barbaro,
dziękuję za informację dotyczącą wycieczek szkolnych do TVP, którą przesłałem do szkół. Na pewno szkoły będą interesować szczegółowe kwestie dotyczące wycieczek do TVP oraz jakie koszty obejmuje kwota 17,00 zł. W miarę możliwości proszę o kontakt.

 

Pytanie :
Panie Burmistrzu
Mam pytanie czy jest możliwe wykonanie chodnika wraz z ławeczkami i oświetleniem
wzdłuż wału we wsi łacha od mostu w stronę
ośrodka Lipowy Przylądek .Wieś Łacha zawsze była i jest miejscem wypoczynkowym. Każdego roku w okresie wakacyjnym jest chętnie odwiedzana przez urlopowiczów jak i licznych działkowców . Sam posiadam działkę przy rzece i widzę ilu ludzi tędy spaceruje przedzierając się przez nieskoszony wał. Chętnie każdy z nas usiadłby na ławeczce i popatrzył na łodzie przepływające obok jak i obejrzał piękny zachód słońca . Mam nadzieje że jeszcze da się coś zrobić dla Łachy. Jeszcze jedno żaden z nas nie chciał by żeby nasze dziecko wysiadało na przystanku który jest usytuowany przy rowie bez zatoczki i chodnika jak również brakiem pasów żeby bezpiecznie przejść na drugą stronę. Mam nadzieje że da się coś z tym zrobić. Chodzi o przystanek zaraz za mostem w kierunku Wyszkowa. Pozdrawiam
Andrzej (1.12.2015r.)

Odpowiedź :
Szanowny Panie Andrzeju,
Mając na uwadze kwestię zatoki autobusowej i chodnika, informuję że posiadamy opracowaną dokumentację projektową na budowę zatoki autobusowej w rejonie skrzyżowania z ul. Mazowiecką oraz chodnika na odcinku od mostu do projektowanej zatoki. Opracowanie obejmuje również  projekt stałej organizacji ruchu uwzględniający wykonanie przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ul. Mazowiecką. Z uwagi na to, że inwestycja zlokalizowana jest w pasie drogowym drogi krajowej, w najbliższym czasie przekażemy tę dokumentację do uzgodnienia z GDDKiA, po czym zostanie złożony stosowny wniosek do Wojewody Mazowieckiego celem uzyskania pozwolenia na budowę. Realizacja przedmiotowej inwestycji będzie powierzona GDDKiA jako zarządcy drogi krajowej. Odnosząc się natomiast do kwestii budowy ścieżki wraz z oświetleniem wzdłuż wału, informuję, że teren o którym pan wspomina jest we władaniu Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie i jak Pan wspomniał stanowi wał przeciwpowodziowy. Zgodnie z ustawą Prawo Wodne (t.j. Dz. U z 2015 r. poz. 469, 1590, 1642)  art. 88n, ustęp 1 pkt. 4 nie dopuszcza się wykonywania obiektów budowlanych w obrębie wałów. Możliwe jest jedynie wyznaczenie szlaku pieszego.

 

Pytanie :
Witam,
Panie Burmistrzu bardzo proszę o odpowiedź na pytanie czy w 2016 roku planowana jest budowa chodnika przy ul. Głównej w Stasim Lesie oraz czy planowany jest projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Głównej w kierunku Ludwinowa oraz w ul. Jutrzenki w Stasim Lesie.
Z góry dziękuję.
(Piotr, 3.12.2015r.)

Odpowiedź :
Szanowny Panie Piotrze
Gmina jest w posiadaniu projektu budowlanego na rozbudowę ul. Głównej w Stasim Lesie (na odcinku od ul. Nasielskiej do drogi krajowej nr 61), na podstawie której uzyskała zezwolenie Starosty Legionowskiego na realizację inwestycji drogowej. W ramach rozbudowy planuje się budowę jednostronnego chodnika, dwukierunkowej jezdni, odwodnienia oraz oświetlenia. Obecnie jesteśmy na etapie opracowywania wniosku o przyznanie środków unijnych na realizację tego przedsięwzięcia. Zakłada się, że  w przypadku ich przyznania większość inwestycji będzie zrealizowana w przyszłym roku. Odnosząc się natomiast do kwestii budowy kanalizacji w ulicy Głównej na jej dalszym odcinku a także w ul. Jutrzenki, informuję, że na dzień dzisiejszy nie planuje się takiej inwestycji.

 

Pytanie :
Witam!
Czemu na stronie Urzędu Serocka brak jest zakładki (podstrony) odnośnie przebiegu i zasad rozbudowy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock.zgodnie z projektem kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dosin, Skubianka i Jachranka - PRI.272.2.4.2015 ? Obecnie status dla mieszkanców gm. Serock jest mało przejrzysty.
(Mikołaj, 1.12.2015r.)

Odpowiedź :
Szanowny Panie Mikołaju,
na stronie internetowej Urzędu z reguły umieszczane są aktualności z zakresu realizowanych inwestycji jednak na dzień dzisiejszy nie możemy jeszcze zamieścić mapy z precyzyjnie zaznaczonym przebiegiem projektowanej kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dosin, Skubianka, Jachranka, ponieważ w dalszym ciągu trwają ustalenia z właścicielami gruntów po których planuje się projektować sieć odnośnie ostatecznej jej lokalizacji. Trudno natomiast odnieść się do poruszanej przez Pana kwestii zasad rozbudowy. Bardzo proszę o doprecyzowanie jakie kwestie Pana interesują. Ponadto zaznaczam, że wszelkie informacje z tego zakresu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Serock pok. 60 lub po numerem telefonu: 22 782-88-18

 

Pytanie :
Witam Panie Burmistrzu,
Podobno ulice Letnia, Jesienna oraz przyległe w miejscowości Jachranka Nowa nie zostały włączone do planu rozbudowy sieci kanalizacyjnej na najbliższe lata. Jeżeli to prawda, to proszę o informację, dlaczego? Okolica jest rozwojowa, przybywa mieszkańców, a bezpośrednie sąsiedztwo Leśnego Kompleksu Promocyjnego daje przesłanki do rozbudowy sieci w tym kierunku. Z góry dziękuję za więcej niż ogólną odpowiedź.
Pozdrawiam, Elżbieta (1.12.2015r.)

Odpowiedź :
Szanowna Pani Elżbieto,
Gmina posiada sporządzoną w 2014 roku „Koncepcję kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Borowa Góra, Dosin, Skubianka, Jachranka, Izbica” obejmującą między innymi ulice Letnia i Jesienną. Obecnie trwają prace projektowe dotyczące realizacji I etapu wspomnianego opracowania, który niestety nie obejmuje swym zakresem ulic, o które Pani pyta. Niemniej jednak można zakładać, że przez najbliższe lata będziemy sukcesywnie dążyć do realizacji następnych etapów przedmiotowego zadania, tak więc również do skanalizowania ulic Letniej i Jesiennej.

 

Pytanie :
Nie doczekałam się odpowiedzi na moje zapytanie. Ponawiam je kolejny raz, kiedy będzie basen w Serocku?
(Iwona, 30.11.2015r.)

Odpowiedź :
Witam,
w odpowiedzi na Pani zapytanie mailowe informujemy, że budowa basenu jest przewidziana w inwestycji pn. "Budowa Centrum Sportu i Rekreacji w Serocku". Szczegółowe informacje na temat inwestycji znajdują się na stronie serock.pl pod linkiem:
https://www.serock.pl/redir,index?wiecej=5435&wiecej_news=1
Jednocześnie informuję, że zgodnie z planem inwestycji, budowa basenu przewidziana jest w II etapie realizacji przedsięwzięcia. Obecny stan realizacji inwestycji jest opisany w powyższej informacji na stronie internetowej z dnia 28.07.2015 r. Zgodnie z treścią informacji, obecnie trwają prace dotyczące modelu finansowania przedsięwzięcia oraz ewentualnych źródeł pozyskiwania dofinansowania ze środków zewnętrznych, które poniekąd warunkują rozpoczęcie realizacji oraz okres trwania budowy. O dalszych postępach Urząd Miasta i Gminy w Serocku będzie informował na bieżąco za pośrednictwem strony internetowej www.serock.pl. Jednocześnie informuję, że sprawami inwestycji miejskich zajmuje się Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji Urzędu Miasta i Gminy w Serocku.

 

Pytanie :
Witam serdecznie moje pytanie brzmi czemu budynek mieszkalny jest tak obskurny budzi wstręt w porównaniu do innych budynków tym bardziej że znajduje się on w centrum Serocku na drodze dojazdowej do ratusza przecież pasuje on cały wizerunek czy nie można go wyremontować.
(Agnieszka, 20.11.2015r.)

Odpowiedź :
Szanowna Pani Agnieszko,
Miejsko – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku stara się podnosić standard zarówno techniczny jak i wizualny  administrowanych przez siebie budynków. W roku 2014 zostało min. wykonane pokrycie dachu blachą budynku przy ul. Kościuszki 3 wykonano renowację elewacji budynku przy ul. Kościuszki 12 i 14. Trudno zgadnąć jaki budynek budzi Pani wstręt przy ul Kościuszki, ale wychodząc naprzeciw informujemy, ze w latach następnych poddawane renowacji będą kolejne budynki znajdujące się również przy tej ulicy. Jako pierwszy będzie to budynek znajdujący się przy ul. Kościuszki 13 i 13A.

Pytanie :
Dzień Dobry
mam pytanie dot. zakończenia prac przy nawierzchni asfaltowej w Jadwisinie na gł. ulicy. Czy należy rozumieć, że firma uważa inwestycję za zakończoną ? Z tego co zaobserwowałem to wystają studzienki znacznie powyżej poziomu asfaltu - jedna vis a vis bramy wjazdowej osiedla Ihar, a druga na wysokości Książęcej. Nie wiem czy ma Pan świadomość jak robotnicy wykonali asfaltowy wjazd w ulicę Książęcą. Tak więc robotnicy BEZPOŚREDNIO na poprzednią powierzchnię gruntową bez podkładu położyli asfalt. Wiadomo, że zostało to zrobione na zasadzie"odwalenia roboty, aby było", a że szybko to popęka to już nie istotne. Niezrozumiały jest fakt, że obok leżą palety z kostką, ale jakoś robotnikom nie chciało się jej układać. Po co jak można wylać byle jak asfalt w moment, a przy kostce trzeba trochę porobić. Poza tym jest biegnąca środkiem bruzda na asfalcie.
Proszę sobie porównać z asfaltem położonym ostatnio na Nasielskiej w Borowej Górze i nakazać robotnikom wykonanie o takiej samej jakości w Jadwisinie, a nie płacić za bubel.
Pozdrawiam Pana Burmistrza
(Romek, 19.11.2015r.)

Odpowiedź :
Szanowny Panie,
W odpowiedzi na Pana zapytanie informuję, że stan nawierzchni o którym Pan pisze, nie był ostateczny. Na tamtą chwilę do ułożenia pozostała jeszcze warstwa ścieralna. Technologia robót wymaga wyregulowania urządzeń do poziomu projektowanej nawierzchni przed przystąpieniem do jej układania – stąd Pana wrażenie, że studzienki – jak to Pan pisze – „wystawały”. Po ułożeniu warstwy ścieralnej urządzenia te „zrównały się” z docelowym poziomem nawierzchni. Zapewniam Pana, że proces układania mas bitumicznych przebiegł pod tym względem jak najbardziej prawidłowo. Odnosząc się natomiast do kwestii zjazdu w ul. Książęca, informuję, że jego konstrukcja jest zgodna z projektem budowlanym, tj. na warstwie podbudowy z kruszywa łamanego ułożono warstwę wiążącą i ścieralną. Ponadto informuję Pana, że realizując zadanie inwestycyjne tego typu, Wykonawca nie ma dowolności wyboru rodzaju nawierzchni i jest zobligowany do jej wykonania zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym. Dodatkowo zaznaczam, że nawierzchnię asfaltową na ulicy Nasielskiej w Borowej Górze wykonywała ta sama firma, która jest wykonawcą robót drogowych w Jadwisinie, dlatego też należy spodziewać się, że efekt finalny będzie porównywalny.  

 

Pytanie :
Panie Burmistrzu,
w imieniu harcerzy i ich rodziców, chciałam zapytać o to, czy podjął Pan już decyzję w sprawie lokalu, w którym mogłyby odbywać się zbiórki w soboty? Szczególnie zależy nam na tym teraz w okresie jesienno-zimowym, bo zbiórki odbywają się na świeżym powietrzu a dzieciaki marzną. Może udałoby się udostępnić im, na dwie, trzy godziny w sobotę jakieś miejsce? Chyba warto wspierać takie inicjatywy młodych ludzi?
Pozdrawiam i Czuwaj!
(Anna, 25.11.2015r.)

Odpowiedź :
Szanowna Pani Anno,
na bieżąco kontaktujemy się z dh Dariuszem Siegiem z Hufca ZHP Legionowo w sprawie lokalu, a także działalności programowej harcerstwa w Szkole Podstawowej w Serocku. W okresie przejściowym zbiórki dla zuchów i harcerzy odbywać się będą w Szkole Podstawowej w Serocku, docelowo chcemy przygotować niezależne pomieszczenie dla organizacji społecznych, stowarzyszeń działających na terenie gminy Serock.      

Pytanie :
Witam Panie Burmistrzu
Proszę odpowiedzieć dlaczego na ulicy Traugutta na odcinku od Polnej do Słonecznej nie prowadzone od lat są żadne inwestycje w celu oświetlenia i utwardzenia nawierzchni jest to jedna z najszerszych i głównych ulic w Serocku dawno istnieją wszystkie media , w lato nie da się przejść z wózkiem ponieważ jeżdżące samochody strasznie kurzą , na jesieni błoto do kolan , w zimę strach przejść wieczorem ponieważ ciemnica . Proszę o ujęcie w budżecie w jak najszybszym czasie i wziąć pod uwagę że przy tej ulicy powstają nowe zabudowania i co roku przybywa mieszkańców pozdrawiam
Karol (8.11.2015r.)

Odpowiedź :
Szanowny Panie Karolu,
Niestety ale nie mogę zgodzić się z Pana zdaniem. Od kilku lat na wspomnianym przez Pana odcinku ulicy Traugutta w Serocku realizowane były inwestycje, które miały właśnie poprzedzić budowę nawierzchni twardej i oświetlenia. Wybudowana została sieć wodociągowa, kanalizacyjna i gazowa. W roku bieżącym przygotowana została dokumentacja projektowa budowy kablowej linii oświetlenia ulicznego. Będę rekomendował Radzie Miejskiej zabezpieczenie w budżecie na rok 2016 środków finansowych na jej realizację a także na  przygotowanie dokumentacji projektowej budowy nawierzchni twardej. Mam nadzieję, że moja propozycja spotka się z akceptacją Radnych. Jeśli tak będzie to dołożę starań aby budowę nawierzchni ulicy zrealizować jak najszybciej.

 

Pytanie : Działka przy Kuligowskiego/Prusa Serock
Planuję zakup działki w Serocku ze względu na niską cenę (daleko Warszawy i centrum miasteczka) przy ul. Kuligowskiego w Serocku. Czy i kiedy ulica ta będzie połączona z ul. Prusa tak żeby można było łatwo się przemieszczać. Liczę na szybką i konkretną odpowiedź ponieważ od tego zależy moja decyzja o zakupie działki.
Teren nie jest zbyt atrakcyjny, ale cena i połączenie Kuligowskiego i Prusa przemawiają za.
Dziękuję (Marian, 11.11.2015r.)

Odpowiedź :
Szanowny Panie Marianie,
w najbliższej perspektywie finansowej sięgającej końca roku 2018 gmina nie planuje realizacji inwestycji związanej z budową ulicy Kuligowskiego w Serocku, a tylko w takim przypadku mogłoby nastąpić przejęcie gruntów pod drogę z mocy prawa na podstawie decyzji o realizacji inwestycji drogowej wydanej w trybie tzw. specustawy drogowej. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie połączenia ulicy Prusa z ulicą Polną, poprzez ul. Kuligowskiego w Serocku realizowane będą najprawdopodobniej w drodze indywidualnych podziałów działek dokonywanych przez ich właścicieli (na ich wniosek). Niemożliwe jest zatem wskazanie terminu kiedy może to nastąpić.

 

Pytanie:
Witam
Panie Burmistrzu pana zdaniem jaką inwestycję warto by zacząć na Moczydle ?
Kanalizacja nie opłacalna.
Chodnik też nie, może ma pan jakąś propozycje dla mieszkańców Moczydło oprócz podwyżki podatku oczywiście.
Pozdrawiam Ewa (4.11.2015r.)

Odpowiedź :
Szanowna Pani Ewo,
Ostatnia odpowiedź odnośnie działań w rejonie Moczydła, istotnie sugerowała, że inwestycje z zakresu sieci sanitarnej w najbliższej przyszłości nie będą realizowane z uwagi na uwarunkowania techniczno – ekonomiczne. Nie znaczy to jednak, że żadna inwestycja w rejonie Moczydła nie będzie realizowana - jesteśmy otwarci na Państwa propozycje. Jeśli tylko warunki będą na to pozwalały, będziemy robić wszystko aby je realizować.

 

Pytanie :
Witam
Czy może Pan podać termin ( choćby przewidywany) zakończenie prac na ulicy J.Szaniawskiego w Jadwisinie ? Pomimo Pańskiej poprzedniej odpowiedzi na pytanie Pani Aldony z dnia 19.10.2015r. prace na tej ulicy do dziś nie zostały zakończone. Obawiam się, że z powodu nadciągającej zimy prace zostaną wstrzymane lub przeprowadzone na szybko w nieodpowiedni sposób.
(Bogusław, 13.11.2015r.)

Odpowiedź :
Szanowny Panie Bogusławie
Zgodnie z umową zawartą z wykonawcą robót planowany termin zakończenia inwestycji przewidziano na koniec bieżącego roku. Jednak większość prac brukarskich jak również tych związanych z wykonaniem nawierzchni bitumicznych zostanie zrealizowana w ciągu następnych kilku dni . Ponadto wykonawca rozpoczął już prace wykończeniowe i porządkowe. Jednocześnie zapewniam Pana, że jakość robót jest nieustannie kontrolowana, na każdym etapie realizacji zadania.

Pytanie:
Panie Burmistrzu,czy doczekamy się brakującego kawałka asfaltu na Szaniawskiego w Jadwisine? Jeśli tak, to kiedy bo nasze samochody "cierpią". Wygląda jakby Panowie ukończyli zadanie.
Przy okazji kiedy zostanie uprzątnięty ten straszny bałagan na rogu Szaniawskiego i Książęcej. Aktualnie folie i inne odpady budowlane fruwają po drogach ?
(Andrzej, 8.11.2015r.)

Odpowiedź :
Szanowny Panie Andrzeju,
W najbliższych dniach zakończone zostaną roboty bitumiczne, więc ulica Szaniawskiego oraz pozostałe, objęte zadaniem będą już przejezdne. Jednocześnie wykonawca rozpoczął już porządkowanie terenu i roboty wykończeniowe.

 

Pytanie :
Witam !
Kiedy doczekamy się asfaltu przy ulicy Szaniawskiego w Jadwisinie ? Teraz jest bałagan. Trwa to bardzo, bardzo długo, jezdnia zdarta, wystające niebezpiecznie studzienki. Nie widać robotników. Ekipa zapomniała również zrobić wjazd z kostki w ulicę Książęcą. Przed remontem taki wjazd był, a teraz są nierówności i dziury uszkadzające auta.
Już dziś podpowiadam, żeby zaplanował Pan (po wykonaniu kanalizacji) nawierzchnię z kostki brukowej w ulicy Książęcej. Położenie kostki na ulicy domków jednorodzinnych jest rozwiązaniem lepszym i tańszym ze względów praktycznych. Tylko kostka brukowa daje możliwość zdjęcia jej i ponownego zamontowania w przypadku sukcesywnego podłączania się kolejnego użytkownika do kanalizacji. Wiadomo, że wszyscy nie wyrażą od razu zamiaru podłączenia się do kanalizacji (brak zdecydowania, puste działki). Położenie asfaltu spowoduje konieczność kilkakrotnego "prucia" nawierzchni i chyba wiadomo jaki będzie efekt (łaty, dziury,wieczne remonty). Zgłaszam ten postulat żeby uniknąć podjęcia niewłaściwej decyzji i żebyście Państwo nie stwierdzili dlaczego nikt wcześniej nie występował w tej kwestii i nie przewidział kosztownych konsekwencji jakie wiązałyby się z wyborem asfaltu ?
Na pewno nikt nie chciałby marnotrawić środków finansowych z pełną świadomością. Szanujmy nasze wspólne pieniądze i planujmy mądrze.
POZDRAWIAM PANA,
ANNA (11.11.2015r.)

Odpowiedź :
Szanowna Pani Anno,
W najbliższych dniach zakończone zostaną roboty bitumiczne, tym samym ulica Szaniawskiego oraz pozostałe, objęte zadaniem będą całkowicie przejezdne. Ponadto informuję, że budowa zjazdu w ul. Książęcą została już zakończona, a wykonawca rozpoczął już porządkowanie terenu i roboty wykończeniowe. Odnosząc się do Pani sugestii odnośnie projektu ulicy Książęcej, dziękuję za przedstawione uwagi i jednocześnie zapewniam Panią, że prace z tym związane prowadzone są w sposób jak najbardziej przemyślany. Obecnie przystępujemy do opracowania dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej właśnie w ul. Książęcej. Projekt będzie obejmował budowę przyłączy do wszystkich działek bez względu na to czy są one zabudowane czy też nie, co pozwoli uniknąć niszczenia nawierzchni w późniejszym czasie. Mając natomiast na uwadze proponowany przez Panią rodzaj nawierzchni ul. Książęcej gwarantuję, że będzie on brany pod uwagę na etapie projektowania.

 

Pytanie :
Dzień Dobry
Panie Burmistrzu, czy Rada Miasta mogłaby rozważyć wprowadzenie do szkół poidełek dla uczniów. Przykład podaję w linku: http://prostozkranu.pl/kategoria-glowna-fontanny-wody-poidelka.html
Pozdrawiam
Mirek (23.10.2015r.)

Odpowiedź :
Szanowny Panie Mirku,
przeanalizujemy możliwość udostępnienia wody wodociągowej do bezpośredniego spożycia przez dzieci, pod kątem:
- jakości wody, która zasilałaby urządzenia dystrybucyjne, w tym stan instalacji wewnętrznych,
- optymalnych rozwiązań co do rodzaju urządzeń dystrybucyjnych, ich rozmieszczenia oraz innych kwestii związanych z bieżącym nadzorem i kontrolą nad jakością wody i stanem urządzeń.

 

Pytanie :
Witam
Słyszałem ,że w Jadwisinie są planowane inwestycje dot.przyłączy wodno - kanalizacyjnej wspomagane ze środków UE i OŚ. Proszę podać na jakim etapie są prace projektowe ,jakich ulic w Jadwisinie to dotyczy oraz kiedy będą rozpoczęte prace.
Z góry dziękuję za szybką i wyczerpującą odp.
Pozdrawiam Piotr (8.11.2015r.)

Odpowiedź :
Szanowny Panie Piotrze,
W odpowiedzi na nadesłane zapytanie informuję, że istotnie planuje się rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie. Inwestycja będzie obejmowała swym zakresem ulice: Królewską i Książęcą. Obecnie rozstrzygnięto postępowanie przetargowe wyłaniające wykonawcę dokumentacji projektowej dla tego przedsięwzięcia. Planuje się, że do końca przyszłego roku uzyskana będzie decyzja o pozwoleniu na budowę. Terminy budowy przedmiotowej sieci zostaną określone na etapie planowania inwestycji na rok 2017 i lata późniejsze i w dużej mierze uzależnione będą od harmonogramu naborów wniosków na dofinansowania z Unii Europejskiej.
Ponadto na przyszły rok planuje się rozpoczęcie budowy sieci wodociągowej w ul. Akacjowej. Szczegółowy termin będzie również uzależniony od harmonogramu naborów wniosków na dofinansowania z Unii Europejskiej.

 

Pytanie :
Szanowny Panie Burmistrzu,
miałam wątpliwą przyjemność odwiedzić placówkę, którą Pan nadzoruje. Chodzi o Szkołę Podstawową w Serocku. Byłam w niej tylko kilka minut podczas głosowania i z dużą radością ją opuściłam. Szkoła jest brudna, śmierdząca i zaniedbana. Smród wybijającego szamba był nie do zniesienia. Biedne te nasze Dzieci. Czas porzucić wykwintne toalety urzędu i udać się na kontrolę do Szkoły. Bo to wstyd dla nas wszystkich jak i dla Pana. Szkoła nie może być tak zaniedbana i śmierdząca.
Pozdrawiam Gryzelda (25.10.2015r.)

Odpowiedź :
Szanowna Pani,
dziękuję za przekazanie informacji na temat zauważonych nieprawidłowości. Informuję, iż likwidowana jest przyczyna nieprzyjemnej woni, której źródło ustalono. Poleciłem także Dyrektorowi szkoły, aby na bieżąco kontrolował czystość i porządek w placówce.

Pytanie :
Jak zawsze pytam co z ulicą Popowską w Kani Nowej i Polskiej? Stan jej jest tragiczny, dziury, dziury i jeszcze raz dołu! Czy służby jak straż gminna nie zgłaszają do odpowiedniego wydziału stanu dróg? Nie proszę o pełny remont bo wiem że to niemożliwe lecz o naprawę w/w ulicy! Ostatnio jak wpadłem w krater to koło do wyważania było, proszę sobie wyobrazić że nie wszyscy na wsi poruszają się wozem zaprzęgniętym w konia, a pracują w warszawie i dowożą pieniądze do lokalnej społeczności, lecz niedługo to będzie niemożliwe, gdyż tereny "za wodą" zostają zapomniane. Pozdrawiam.
(Maciej, 22.10.2015r.)

Odpowiedź :
Szanowny Panie Macieju,
Nawierzchnia ul. Popowskiej  w Kani Nowej/Polskiej została naprawiona poprzez uzupełnienie ubytków destruktem asfaltowym. Nie był to pierwsza, ale już kolejna naprawa nawierzchni w/w drogi. Niszczenie drogi potęgują spory ruch pojazdów oraz opady deszczu w ostatnim czasie.
Nie można zatem zgodzić się z Pana twierdzeniem, że tereny „za wodą” są zapomniane. Bieżącym utrzymaniem objętych jest wiele dróg gminnych, w tym także drogi zlokalizowane w miejscowości Kania Nowa/Polska.

 

Pytanie :
Witam czy jest jakaś szansa na kanalizację na Moczydle. Ewentualnie chodnik do Moczydła. Pozdrawiam Darek (21.10.2015r.)

Odpowiedź :
Panie Darku, z przykrością stwierdzam, że budowa kanalizacji w rejonie Moczydła na dzień dzisiejszy jest zadaniem nieekonomicznym z uwagi na duże odległości do istniejącej sieci. Infrastruktura tego typu niestety nie może być realizowana w oderwaniu od całości, dlatego też w najbliższym czasie nie planuje się budowy kanalizacji w tamtym rejonie. Odnosząc się natomiast do kwestii budowy chodnika na terenie Moczydła informuję, że na dzień dzisiejszy budżet Gminy nie przewiduje takiego zadania. Niemniej jednak, dziękujemy za Pana zainteresowanie i oczywiście poddamy pod rozważania przeprowadzenie takiej inwestycji.
 

Pytanie :
Dzień dobry,
Moje pytanie brzmi czy w Jadwisinie na ul.Szaniawskiego w końcu będą dokończone prace związane z budową chodnika bo jak na razie to jest rozgarbiasz ponaczynany.
I jeszcze czy będą założone zwalniacze na jezdni jak ją skończą ?
(Aldona, 19.10.2015r.)

Odpowiedź :
Szanowna Pani,
W odpowiedzi na nadesłane zapytanie zapewniam Panią, że większość prac  związanych z budową chodnika w ul. Szaniawskiego zostanie zakończona w ciągu najbliższych kilkunastu dni.  Odnosząc się natomiast do następnej poruszanej przez Panią kwestii  informuję, że projekt budowlany zakłada zlokalizowanie dwóch progów zwalniających w ciągu ul. Szaniawskiego. Będą one wykonane dopiero po ułożeniu warstwy ścieralnej.

 

Pytanie :
Panie Burmistrzu, jakie są opłaty naliczane w związku ze zmianą zagospodarowania przestrzennego, oraz od podziału działek. Czy przy podziale jednej tylko działki są jakieś opłaty? Jak to wszystko się odbywa i na jakiej podstawie wszystko jest naliczane?
(Aneta, 7.10.2015r.)

Odpowiedź :
Pani Aneto,
W odpowiedzi na Pani pytanie informuję, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa istnieje kilka możliwości naliczenia opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości:
1.Opłata planistyczna wynikająca ze wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm. ), gdy właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość.
2.Opłata adiacencka wynikająca ze wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, który wniósł opłaty roczne za cały okres użytkowania tego prawa - art. 98a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm.)
3.Opłata adiacencka wynikająca ze wzrostu wartości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej - art. 145 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm.), po stworzeniu warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej albo po stworzeniu warunków do korzystania z wybudowanej drogi.

Zarówno opłaty planistyczne jak i adiacenckie  ustalane są w drodze decyzji Burmistrza, który na ich ustalenie ma określony przez ustawodawcę czas. W przypadku opłaty planistycznej jest to termin   5 lat  od dnia, w którym miejscowy plan albo jego zmiana stały się obowiązujące, natomiast w przypadku opłaty adiacenckiej jest to termin 3 lat od dnia, w którym decyzja o podziale stała się ostateczna (opłata podziałowa), lub od dnia stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej albo stworzenia warunków do korzystania z wybudowanej drogi (opłata infrastrukturalna). Dodatkowo należy zaznaczyć, że warunkiem do stworzenia możliwości naliczenia opłaty adiacenckiej zarówno podziałowej jak i infrastrukturalnej jest ustalenie przez radę gminy stawki procentowej opłaty adiacenckiej w drodze uchwały.
W odniesieniu do naszej gminy Rada Miejska w Serocku uchwałą Nr 341/XL/09 z dnia 27.04.2009 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty adiacenckiej (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2009 r. nr 116 poz. 3370) określiła wysokość stawki opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek podziału w wysokości 15% wzrostu wartości nieruchomości. Stawka procentowa do ustalenia opłat adiacenckich infrastrukturalnych na dzień dzisiejszy nie jest określona, dlatego też opłaty takie na chwilę obecną nie są ustalane.
W związku z uchwalanymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego naliczana jest również opłata planistyczna, w przypadku, gdy właściciel dokona sprzedaży  nieruchomości. Wysokość opłaty planistycznej stanowi 10% wzrostu wartości nieruchomości, gdy jej wartość wzrośnie w wyniku uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  
Postępowania w sprawie ustalenie w/w opłat prowadzone są zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.).
Podstawą ustalenia wzrostu wartości nieruchomości w poszczególnych sprawach jest operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego działającego na zlecenie urzędu.  

 

 

Pytanie :
Panie Burmistrzu lub inni odpowiadający po długim namyśle po 14 dniach na pytania !
Jestem zbulwersowany po przeczytaniu odpowiedzi dot. interwencji mieszkańców w sprawie szerokości wjazdu w ul. Książęcą w Jadwisinie.
Istnieje taka prosta zasada, że w życiu trzeba kierować się rozumem.
No, cóż jesteśmy w polskiej Gminie, takiej gdzie ludziom robi się na złość i chełpi się pychą, że udało się postawić na swoim. Wg waszego sposobu rozumowania trzeba tak skorzystać z przepisów, żeby zrobić minimum tego co można było zrobić. Po głupiemu, ale po swojemu.
Nie będą mieszkańcy sugerować nam żadnych rozsądnych, ułatwiających im korzystanie z drogi rozwiązań, nawet jeśli są możliwości. A jak ! Obranie kierunku walki z mieszkańcami w dzisiejszym samorządzie obywatelskim - bardzo nieładnie.
Tak na marginesie, to inżynierowi jest wszystko jedno, bo nie będzie z tego wątpliwego udogodnienia korzystał, a przepisy nie głoszą, że nie można zrobić lepiej, tylko chęci brak, albo powód jest jeszcze inny ?
Głupich decyzji już się nie da naprawić. Przykładem jest ulica Szkolna w Jadwisinie, gdzie na dzień dzisiejszy nie ma gdzie zrobić chodnika, bo trzeba cofnąć ogrodzenia. Lokalizacja parku w Serocku w miejscu odpowiednim na basen do dzisiaj zapewne odbija się Panu czkawką i jeszcze długo będzie. Do tych i innych trefnych decyzji dołączy wjazd w Książęcą z Szaniawskiego.
Myślałem, że to co ludzie głoszą na Pana temat nie jest prawdą, ale chyba byłem w błędzie... Jak Pan sądzi ?Czy nadal uważa Pan tą decyzję za właściwą ?
Pozdrawiam
Dariusz (1.10.2015r.)

Odpowiedź :
Szanowny Panie,
mając na uwadze liczne głosy mieszkańców w sprawie geometrii skrzyżowania ulicy Książęcej i Szaniawskiego podjęto decyzję o zwiększeniu promienia łuku do 7m dla pojazdów skręcających w prawo z ul. Szaniawskiego. Ze względu na geodezyjne granice pasa drogowego zarówno ulic Książęcej jak i Szaniawskiego chodnik przy tym łuku zostanie przewężony z obecnych 2,0m do 1,5m szerokości. Szerokość jezdni ul. Książęcej pozostawiono bez zmian.

 

Pytanie :
Witam,
Szanowny Pani Burmistrzu mam pytanie dotyczące nawierzchni w Borowej Górze, a dokładnie o ulicę Długą. Czy jest w planach remont nawierzchni?
(Ewa, 15.10.2015r.)

Odpowiedź :
Szanowna Pani Ewo,
Odpowiadając na Pani zapytanie, informuję, że obecnie jesteśmy w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Długiej w Stasim Lesie (położonej na granicy miejscowości Stasi Las - Borowa Góra). Planuje się, że w pierwszej połowie przyszłego roku uzyskamy decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Następnym krokiem będzie realizacja przebudowy. Jej termin będzie uzależniony od możliwości pozyskania środków krajowych lub unijnych przeznaczonych na takie projekty.

 

Pytanie :
Witam,
Szanowny Panie Burmistrzu mam pytanie odnośnie budowy kanalizacji w Borowej Górze w ulicy Krótkiej. Jest to teren mocno zurbanizowany i do tej pory mocno dyskryminowany przez władze gminy. Proponuje Pan inwestycję wspólną czy pozostali mieszkańcy, którzy posiadają już kanalizację również dokładali się do biznesu? Pieniądze są z unii europejskiej i winny być uczciwie równomierni rozdzielane na wszystkich mieszkańców gminy. Proszę o umieszczenie mojego zapytania i odpowiedzi na stronie.
(Piotr, 18.10.2015r.)

Odpowiedź :
Szanowny Panie Piotrze,
Odpowiadając na Pana zapytanie na wstępie wyjaśniam, że budowa kanalizacji sanitarnej jest o tyle specyficzną dziedziną, że nie może być budowana w „oderwaniu od reszty” – należy ją budować jako cały system odprowadzania ścieków. W tym roku zakończona inwestycja w Stasim Lesie i Borowej Górze pozwoliła na doprowadzenie kanalizacji właśnie w okolice skrzyżowania ulicy Nasielskiej z ulicą Krótką, co stwarza możliwości budowy kanalizacji dalej w ul. Krótkiej. Dlatego też,  zapewniam, że  po dokonaniu analiz możliwości technicznych budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Krótkiej, sprawa ta zostanie przedstawiona Radzie Miejskiej jako wniosek do budżetu na rok 2016 lub lata późniejsze.Odnosząc się natomiast do kwestii opracowywania dokumentacji projektowej przez mieszkańców stwierdzam, że niejednokrotnie zdarzało się, że inwestycje kanalizacyjne realizowane są przy udziale zainteresowanych mieszkańców. Zależy to wyłącznie od  okoliczności i konkretnych uwarunkowań.

Pytanie :
Witam Panie Burmistrzu mam krótkie pytanie czy Pan i Pana pracownicy nie widzicie przejeżdżając parokrotnie dziennie ulicą Warszawską co się dzieje na budowie przy ulicy Koszykowej ? Po prostu masakra jest tam codziennie od pary tygodni zwożony gruz odpady budowlane , azbest itp. Nawet widziałam jak samochody które prowadziły wykopy na rynku ,tam wywoziły gruz proszę o szybką interwencję zanim ten pseudo Deweloper narobi nam sąsiadom nieszczęścia ekologicznego i Pan jako włodarz naszej gminy powinien zgłosić sprawę do Powiatowego Inspektora Budowlanego i Ochrony Środowiska pozdrawiam
(Ela, 4.10.2015r.)

Odpowiedź :
Szanowna Pani Elżbieto,
Odpowiadając na Pani pytanie, uprzejmie informuję, że oczywiście fakt zwożenia odpadów pobudowlanych w okolicę ulicy Koszykowej w Serocku został zauważony przez Straż Miejską w Serocku i niezwłocznie zostało wszczęte postępowanie wyjaśniające w stosunku do prowadzącego budowę domów jednorodzinnych we wspomnianej okolicy. Również pracownicy Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa przeprowadzili kontrolę w ww. zakresie. W wyniku kontroli stwierdzono obecność zalegających odpadów budowlanych, wśród których były odpady betonowe, ceglane oraz odpady metalowe. Podczas oględzin nie potwierdzono aby wśród zgromadzonych odpadów znajdowały się  odpady zawierające azbest. Zgodnie z planami Inwestora, prowadzącego przedmiotową budowę odpady budowlane, po usunięciu z nich odpadów metalowych, zostaną wykorzystane wyłącznie na utwardzenie drogi dojazdowej do budowanych budynków mieszkalnych. Zamierzony sposób wykorzystania odpadów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami, zgodnie z którym odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych można wykorzystywać do utwardzania dróg, poboczy i placów, po ich uprzednim rozkruszeniu. Przedmiotowy gruz budowlany inwestor zamierza wykorzystać do końca bieżącego roku,  po zakończeniu inwestycji i podłączeniu niezbędnych mediów.  Zapewniam Panią, że gruz nie pochodzi z prac związanych z remontem nawierzchni Rynku w Serocku, lecz z przebudowy  budynku usługowego. Dziękuję Pani za czujność i informuję, że temat pozostaje w stałym zainteresowaniu zarówno Straży Miejskiej, jak i Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

 

Pytanie :
Witam, mam pytanie dotyczące prac przy budynku niedokończonego i niefunkcjonującego muzeum rybołówstwa a odrestaurowanego za duże pieniądze budynku przy ulicy Św. Wojciecha? Dziękuję za odpowiedź.
(Stefan, 15.10.2015r.)

Odpowiedź :
Szanowny Panie Stefanie,
W odpowiedzi na Pana pytanie uprzejmie informuję, iż w dniu 06.10.2015 r. została podpisana umowa na zagospodarowanie terenu wokół Izby Pamięci w ramach zadania rewitalizacji i adaptacji zabytkowego budynku dawnej szkoły na Izbę Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku. Wykonawca firma ZUK – Ogrody Dominik Goźliński, Stasi Las, ul. Główna 17,05-140 Serock, za cenę 180.230,49 zł wykona nawierzchnię z kostki granitowej brukowej, murki oporowe z betonu, nasadzenia krzewów i roślin oraz dostarczy i zamontuje małą architekturę. Termin realizacji powyższego zamówienia to  - 60 dni od dnia podpisania umowy. Jest to kolejny etap tej inwestycji mający za zadanie przybliżenie nas do terminu otwarcia Izby Pamięci i Tradycji Rybackich.

 

 

Pytanie :
Szanowny Panie Burmistrzu,
Zespół ds komunikacji autobusowej z Warszawą, który Pan powołał ponoć ciągle pracuje nad poprawą komunikacji. Proszę więc wyjaśnić jak to jest, że do tej pory nie udało się Państwu ustalić, jakie autobusy przejeżdżają przez Serock, a jakie nie. Wg rozkładu jazdy wiszacego na przystanku głównym pomiędzy godziną 8:25, a 9:00 są 4 autobusy. Niestety w praktyce nie ma żadnego. Może ktoś z członków zespołu zadałby sobie trud weryfikacji rozkładu ze stanem faktycznym i go zaktualizował? Wtedy mieszkańcy mogliby inaczej planować podróż, a i Pan może doszedłby do wniosku, że może warto dołożyć kurs o np 8:30 do PKP Legionowo.
Pozdrawiam,
Paweł (6.10.2015r.)

Odpowiedź :
Szanowny Panie Pawle,
Pragnę poinformować, że wszystkie rozkłady jazdy Lokalnej Komunikacji Autobusowej za które bezpośrednio odpowiada Urząd Miasta i Gminy są aktualne oraz w przypadku ich braku Operator ma obowiązek do ich natychmiastowego uzupełniania. W przypadku rozkładów jazdy prywatnych przewoźników Urząd wystąpił z prośbą o ich natychmiastowe uaktualnienie.

Pytanie :
Mam pytanie dotyczące komunikacji dowozowej do pociągów SKM. Jak sama nazwa wskazuje ma być to linia dowozowa do pociągów SKM, więc moje pytanie brzmi dlaczego rozkłady jazdy autobusów nie są do tego przystosowane? Chodzi mi głównie o poranny dojazd do szkoły. Uczniowie chodzący do szkoły w Warszawie zamieszkali w Jachrance, Skubiance czy Izbicy mają do wyboru tylko kurs, który jest w Legionowie o godzinie 6:40, gdzie do szkoły docierają na godzinę 7:10-20 i 40 minut trzeba oczekiwać na lekcje i jest to zwykłe marnowanie czasu, następnym kursem w Legionowie są na godzinę 7:40-45 gdzie do szkoły można dotrzeć na 8:30. Dlaczego nie ma kursy autobusu, który umożliwiłby jazdę pociągiem SKM o 7:11, czy KM o 7:16? Dlaczego kursy autobusów są przystosowane dla uczniów szkół w Legionowie, a nie do pociągów SKM? Nie da się tego jakoś pogodzić i wpleć jeden kurs ruszający z Dębego jadący przez Jachrankę i inne miejscowości np. o godzinie 6:10? Wiem, że rozkład pociągów dosyć często ulega zmianie, ale taki kurs dałby uniwersalną możliwość na dojazd do Warszawy na godzinę 8 i nie byłoby potrzeby czekać na lekcje 40 minut, lub spóźniać się na nie 30.
(Dominik, 5.10.2015r.)

Odpowiedź :
Szanowny Panie Dominiku,
w odpowiedzi na Pana sugestie informuję, że rozkład jazdy autobusu Lokalnej Komunikacji Autobusowej został dostosowany do potrzeb  największej grupy ludzi realnie korzystającej z połączeń komunikacyjnych. Należy zauważyć, iż poza osobami uczęszczającymi do szkoły w Legionowie liczna grupa podróżujących pracuje oraz uczy się w różnych dzielnicach Warszawy. Dojazd do miejsca docelowego zajmuje znacznie więcej niż 1 godzinę.
Jednakże mając na uwadze Pana  propozycję w chwili planowania wprowadzenia korekty
w obecnie funkcjonującym rozkładzie jazdy będziemy mieć na uwadze proponowaną sugestię, tylko i wyłącznie w przypadku gdy takie zmiany będą możliwe do wprowadzenia.

Pytanie :
Witam.
Czy jest przewidziana budowa kanalizacji i instalacja oświetlenia na ulicy Szafirowej w Skubiance.
Pozdrawiam, Iwona (7.10.2015r.)

Odpowiedź :
Szanowna Pani Iwono,
Obecnie opracowywana dokumentacja projektowa pierwszego etapu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dosin, Skubianka, Jachranka nie obejmuje swym zakresem ulicy Szafirowej. Niemniej jednak, zgodnie  z „Koncepcją kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Borowa Góra, Dosin, Skubianka, Jachranka Izbica” ulica Szafirowa w Skubiance będzie ujęta w etapach kolejnych.
Odnosząc się do następnej poruszanej przez Panią kwestii, z przykrością informuję, że na dzień dzisiejszy nie planuje się budowy oświetlenia w ulicy Szafirowej w Skubiance.

Pytanie :
Dzień dobry !
Panie Burmistrzu jak mógł Pan dopuścić do rozbiórki historycznych "Kocich Łbów" na Rynku w Serocku ?! Kto wyraził na to zgodę ? Proszę mi odpowiedzieć komu przeszkadzał podziwiany przez przyjezdnych zabytkowy bruk ? Gdzie będą położone kamienie po których spacerowali nasi pradziadowie ,a nam dawały powody do dumy,że kultywujemy stare zabytki .Co teraz ma Pan do pokazania turystom ?
Z poważaniem
Marek (1.10.2015r.)

Odpowiedź :
Szanowny Panie Marku!
Odpowiadając na Pana pytanie uprzejmie informuję, że prowadzone obecnie działania na Rynku mają na celu jedynie wykonanie wzmocnionej podbudowy pod „kocie łby” – bruk historyczny. Kamienie, które zostały zdjęte będą ponownie ułożone w takiej samej konfiguracji. Wykonanie podbudowy jest konieczne z uwagi na bardzo zły stan techniczny nawierzchni brukowej. Część kamieni wypadała, tworzyły się zagłębienia, w których  po opadach deszczu stagnowała woda. Obecnie podbudowa zostanie wykonana z tłucznia kamiennego, co zapewni trwałość nawierzchni brukowej. Ponadto kostka betonowa zostanie wymieniona na materiały naturalne co zdecydowanie poprawi estetykę Rynku i będzie stanowiło atrakcję turystyczną w naszym mieście.

 

Pytanie :
Dzień dobry.
Mam pytanie dotyczące remontu nawierzchni brukowej na Rynku w Serocku. Otóż w dokumentacji przetargowej udostępnionej na stronie MGZGK w Serocku nie zostało opublikowane pozwolenie konserwatora zabytków na wykonanie takich prac, a przecież bruk leżący na rynku jest wpisany do rejestru zabytków, dlatego proszę o informację czy decyzja zezwalająca na remont nawierzchni została wydana przez WKZ, z jaką datą i gdzie mogę się udać, aby się z nią zapoznać?
Dziękuję za odpowiedź. (Małgorzata, 14.09.2015r.)

Odpowiedź :
Szanowna Pani Małgorzato!
Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że prowadzona inwestycja na Rynku posiada wszelkie niezbędne pozwolenia w tym pozwolenia na prowadzenie prac remontowych oraz badań archeologicznych wydane przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a także decyzje o pozwoleniu na prowadzenie robót budowlanych wydane przez Starostę Legionowskiego.
Dokumenty znajdują się w siedzibie Miejsko Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku, ul. Nasielska 21 i są dostępne do wglądu w godzinach urzędowania Zakładu, tj.  od godz. 07:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku.
 

Pytanie :
Czy Gmina planuje korektę rozkładu jazdy na trasie Dębe-Legionowo, tak aby poprawić niekorzystne zmiany wprowadzone w marcu br.? Uważam, że przywrócenie zasady odjazdu autobusu spod stacji Legionowo 30 min po pełnej godzinie pozwoliłoby skorzystać z komunikacji lokalnej pasażerom większej ilości pociągów, bez długotrwałego czekania.
(Jarosław, 1.10.2015r.)

Odpowiedź :
Szanowny Panie Jarosławie w odpowiedzi na Pana pytanie informuję że w dniu 5.10 2015 roku wystąpiłam z pismem do Przewoźnika  z prośbą o  zmianę godzin odjazdu LKA w miejscowości Legionowo, zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców tj. 30 min po pełnej godzinie.
 

Pytanie :
Proszę o uzasadnienie i podanie powodu dla którego ulica Książęca (od Szaniawskiego) w Jadwisinie, która jest właśnie w trakcie przebudowy ma zostawione TYLKO 5 METRÓW SZEROKOŚCI pomiędzy właśnie ustawionymi krawężnikami ?
Droga w planach ma 10 metrów szerokości, a na wjeździe 16 metrów. Każdy inżynier budownictwa mający pojęcie o drogownictwie wie, że można dysponując takimi parametrami wykonać to następująco:
1. Szerokość drogi 8 metrów, a nie 5 !!! Tak na marginesie najwęższe nawet ulice w gminie mają po 6 metrów, bo na więcej nie ma po prostu miejsca.
2. Chodnik od strony drogi z latarniami szerokość maksymalnie 2 metry. Należy robić tak żeby nie pozostawiać poboczy zarośniętych trawą, których koszenie musi finansować gmina rok w rok po kilka razy. Proste i rozsądne rozwiązanie.
Aktualnie z tego co daje się już zauważyć Panowie robotnicy zrobili chodnik do połowy szerokości drogi Książęcej i jeden pas drogi to chodnik (prawa strona), a drugi pas to wąziutka 5 metrowa droga.
Panie Burmistrzu bardzo proszę pomyśleć zaangażować jakiego fachowca i nakazać dokonanie właściwej zmiany.
Ps. Może robotnikom nie chciało się usunąć przeszkód w postaci starego ogrodzenia i wyciąć klon dlatego beztrosko przesunęli wszystko i tak im wyszło ?
Pozdrawiam
Henryk (17.09.2015r.)

Odpowiedź :
Szanowny Panie Henryku,
Pas drogowy ulicy Książęcej w istocie ma szerokość około 10,0m a jezdnia wlotu skrzyżowaniu z ul. Szaniawskiego ma szerokość w świetle krawężników w najwęższym miejscu równą 5,6m. Zapewniam Pana, że nie jest to żadna pomyłka. Zgodnie z §15 ust.1 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, szerokość pasa ruchu na dwupasowej dwukierunkowej drodze klasy D na terenie zabudowy (a taką właśnie jest ul. Książęca) wynosi od 2,25m – 2,50m. Wynika z tego, że dopuszczalna szerokość jezdni wynosi od 4,5m do 5,0m. Dlatego też należy stwierdzić, że geometria skrzyżowania ulic Książęcej i Szaniawskiego jest jak najbardziej prawidłowa i nie może być w tym przypadku mowy błędzie. Jednocześnie zapewniam Pana, że realizacja przebudowy o której mowa  nadzorowana jest przez kierownika budowy oraz inspektora nadzoru posiadających stosowne uprawnienia wymagane przepisami prawa. Ponadto dokumentacja techniczna została opracowana przez projektanta również posiadającego odpowiednie uprawnienia. Dlatego też jestem przekonany, że przy realizacji tego przedsięwzięcia pracuje odpowiednia ilość, jak Pan to nazywa, „fachowców”.
Odnosząc się do Pana propozycji przyszłego projektu ul. Książęcej informuję, że zgodnie z wyżej przywołanymi przepisami, szerokość dwupasowej jezdni drogi klasy D, nie powinna być szersza niż 5,0m. Chodnik zlokalizowany przy jezdni musi mieć szerokość minimum 2m, Ponadto niezbędne jest jeszcze zapewnienie odwodnienia – w tym przypadku – powierzchniowego, co wiąże się z koniecznością wygospodarowania jeszcze pobocza chłonnego.
Podsumowując, pozwolę sobie stwierdzić, że inwestycja polegająca na przebudowie między innymi ul. Szaniawskiego, przebiega prawidłowo, i jak dotąd nie wystąpiły żadne niedopuszczalne odstępstwa w stosunku do dokumentacji projektowej czy też przepisów prawa.
 

Pytanie :
Panie Burmistrzu 5 lat temu złożyłam wniosek o odrolnienie działek na Stasim Lesie i od urzędników w urzędzie nie mogę dostać wiarygodnej odpowiedzi co do tej sprawy.Proszę o odpowiedź.
Maria (25.09.2015r.)

Odpowiedź :
Odpowiadając na Pani zapytanie pragnę poinformować, że dla miejscowości Stasi Las aktualnie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Serock – sekcja E przyjętym Uchwałą nr 136/XVIII/2003 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 12.12.2003r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock pow. legionowski woj. mazowieckie (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 29 poz. 891 z dnia 12.02.2004r.). W dniu 31.08.2015 r. Rada Miejska w Serocku podjęła uchwałę nr 106/XI/2015 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock - sekcja E, obejmującego obręby: Dębinki, Karolino, Ludwinowo Zegrzyńskie, Marynino, Stasi Las, powiat legionowski, woj. mazowieckie, zgodnie z którą tereny rolne z obrębu Stasi Las przeznaczone są pod zabudowę. Uchwała z dnia 31.08.2015 r. czeka obecnie na publikację w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wejdzie w życie po 30 dniach od daty publikacji. Z treścią przedmiotowej uchwały można się zapoznać w Referacie Gospodarki Gruntami Planowania Przestrzennego i Rozwoju lub na stronie internetowej www.bip.serock.pl w zakładce Prawo lokalne.

Pytanie :
Szanowny Panie Burmistrzu,
Niezmiernie doceniamy fakt, że cokolwiek pozytywnego dzieje się na naszej ulicy Książęcej (zapory spełniają swoje zadanie), jednakże nie ma potrzeby tak drastycznie zwężać wjazdu w ulicę od strony ul. Szaniawskiego !!! Ulica Książęca w planach widnieje jako ulica o szerokości 10 metrów, a na wjeździe zapewne ta szerokość, winna być i na pewno w planach jest jeszcze szersza. Ku naszemu ogromnemu zdziwieniu Panowie Robotnicy aktualnie ustawiają na wjeździe krawężniki w drastycznie małej od siebie odległości, dosłownie na jeden samochód ! Tak wąski wjazd jest bardzo niebezpieczny, ponieważ utrudnia normalne minięcie się na skrzyżowaniu jednocześnie 2 pojazdów w taki sposób, aby nie doszło do kolizji. Dodatkowo takie utrudnienie wjazdu/wyjazdu spowoduje blokadę ruchu na ul. Szaniawskiego. Będą tworzyć się małe korki w oczekiwaniu na przejazd.
Jak można zrobić tak wąski i niebezpieczny wjazd na 1 auto na drodze o szerokości 10 metrów ? Czy w ogóle ta ekipa działa w oparciu o jakieś plany, czy robi na żywioł ? Proszę powstrzymać robotników dopóki jeszcze nie zdążyli sfinalizować tego niewypału, który zaraz trzeba będzie rozbierać.
Jeśli teraz, nie zostanie to prawidłowo wykonane będziemy interweniować, aby to zmienić, spowoduje to kolejne koszty dla Gminy, czego zapewne nikt nie chce.
(Adam, 12.09.2015r.)

Odpowiedź :
Szanowny Panie Adamie,
Pas drogowy ulicy Książęcej w istocie ma szerokość około 10,0m a jezdnia wlotu skrzyżowaniu z ul. Szaniawskiego ma szerokość w świetle krawężników w najwęższym miejscu równą 5,6m. Zapewniam Pana, że nie jest to żadna pomyłka i tym bardziej nie będzie to w żaden sposób utrudniało korzystanie z drogi. Zgodnie z §15 ust.1 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, szerokość pasa ruchu na dwupasowej dwukierunkowej drodze klasy D na terenie zabudowy (a taką właśnie jest ul. Książęca) wynosi od 2,25m – 2,50m. Wynika z tego, że dopuszczalna szerokość jezdni wynosi od 4,5m do 5,0m. Dlatego też należy stwierdzić, że geometria skrzyżowania ulic Książęcej i Szaniawskiego jest jak najbardziej prawidłowa i nie może być to mowy błędzie. Jednocześnie zapewniam Pana, że większość skrzyżowań (poza nielicznymi wyjątkami) na terenie gminy ma podobną geometrię i w żadnym stopniu nie utrudnia ona mijania się pojazdom wjeżdżającym i wyjeżdżającym z ulic podporządkowanych.
Dodatkowo pragnę Pana zapewnić, że trwająca obecnie przebudowa ulic w Jadwisinie realizowana jest na podstawie projektu budowlanego zatwierdzonego przez Starostę Powiatowego w Legionowie na mocy wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę, a prowadzone prace nadzorowane są przez inżynierów posiadających stosowne uprawnienia.
 

Pytanie :
1.Na kiedy jest planowana budowa przystanku autobusowego w Dębe w kierunku Skrzeszewa-Legionowa i analogicznie w kierunku Nasielska,przecież te linie są w ruchu od kilkudziesięciu lat i nikt tego nie ujął w projekcie przebudowy skrzyżowania z drogą do Zegrza?Pojazdy 3 firm zatrzymują się naprzeciw bramy prywatnej posesji prawie w rowie , jeżeli jest w rozkładzie przystanek to dlaczego nie ma zatoki z rozkładem jazdy?Ruch na tej trasie jest duży . Przystanki na terenie gminy Wieliszew w kierunku Skrzeszewa prawie we wszystkich miejscach mają zatoki autobusowe.
2.Gmina Pomiechówek ma jeden kurs busa z możliwością dojazdu do TGW DĘBE, gmina Wieliszew także ma tam pętle L-i,czy z naszej gminy busy nie mogłyby zajeżdżać w roku szkolnym pod TGW jeżeli uczniowie z naszej gminy chodzą tam do szkoły?Wtedy byłby to jednorodny schemat komunikacyjny.
3.Czy w sezonie letnim busy nie powinny zajeżdżać w Serocku przez Rynek na plażę?
(Łukasz, 17.09.2015r.)

Odpowiedź :
Szanowny Panie Łukaszu
Urząd Miasta i Gminy Serock wielokrotnie występował z wnioskiem do zarządcy drogi wojewódzkiej nr 632 czyli Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o wybudowanie przystanku w miejscowości Dębe. W najbliższym czasie ponownie podejmiemy próbę interwencji w tej sprawie.
Urząd Miasta i Gminy Serock jest organizatorem lokalnej komunikacji autobusowej na terenie Miasta i Gminy Serock. Z uwagi na fakt, iż TGW Dębe leży poza terenem gminy, nie mamy obowiązku organizowania transportu poza jej granice. W przypadku odpowiedzi na pytanie dotyczące zmiany trasy autobusu w sezonie letnim informuję, że pomysł jest ciekawy i wart przemyślenia. W związku z powyższym Pana sugestie będą wzięte pod uwagę w trakcie wprowadzania ewentualnych zmian na trasach komunikacyjnych.
Mamy świadomość, że stworzony system Lokalnej Komunikacji Autobusowej nie spełnia wszystkich oczekiwań mieszkańców jak również osób zainteresowanych komunikacją publiczną i wymaga ciągłego rozwoju. Jednakże każda wnoszona uwaga dotycząca wprowadzenia zmian musi być skonfrontowana z rzeczywistymi możliwościami wcielenia jej w życie.

 

Pytanie :
Witam. Pytanie moje dotyczy kontenera, który stoi przy wiadukcie na ul. Nasielskiej czy jest on ogólnodostępny czy osoby prywatnej.
(Mariola, 15.09.2015r.)

Odpowiedź :
Szanowna Pani,
Zgodnie z obowiązującym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy są zobowiązani do złożenia deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. Na terenie gminy Serock  nie ma ustawionych ogólnodostępnych kontenerów.
 

Pytanie :
Panie Burmistrzu dlaczego Ekipa Skanska na Książęcej w Jadwisinie robi taki wąziutki wjazd na skrzyżowaniu Szaniawskiego i Książęcej. Na pewno jako człowiek mądry i myślący zdaje Pan sobie sprawę jak bardzo będzie to nam wszystkim utrudniało korzystanie z drogi. W planach zagospodarowania nasza ulica Książęca jest bardzo szeroka jak na ulice w naszej Gminie i szczęśliwie ma 10 METRÓW SZEROKOŚCI i dlatego należy to wykorzystać.
Ja rozumiem, że robi się tak wąsko bo nie ma innej możliwości, jak ulica ma szerokość 6 metrów, ale nasza ulica jest w planach bardzo szeroka ma aż 10 metrów szerokości. Nie można traktować jej standardowo jak inne wąskie ulice.
Spokojnie można wykonać 8 metrów szeroką ulicę i po 1 metrze na chodniki nawet z 2 stron, a przy chodniku od razu ogrodzenia posesji. Na ulicy o szerokości 10 metrów nie ma potrzeby robić takiego wąskiego wjazdu, jest przestrzeń i trzeba ją wykorzystać maksymalnie na drogę dającą bezpieczny i komfortowy wjazd i wyjazd.
Sprawa jest bardzo pilna, bo Skanska właśnie tworzy wąziutki wjazd w ulicę Książęcą.
Proszę o pilną interwencję.
Andrzej (12.09.2015r.)

Odpowiedź :
Szanowny Panie Andrzeju,
Pas drogowy ulicy Książęcej w istocie ma szerokość około 10,0m a jezdnia wlotu skrzyżowaniu z ul. Szaniawskiego ma szerokość w świetle krawężników w najwęższym miejscu równą 5,6m. Zapewniam Pana, że nie jest to żadna pomyłka i tym bardziej nie będzie to w żaden sposób utrudniało korzystanie z drogi. Zgodnie z §15 ust.1 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, szerokość pasa ruchu na dwupasowej dwukierunkowej drodze klasy D na terenie zabudowy (a taką właśnie jest ul. Książęca) wynosi od 2,25m – 2,50m. Wynika z tego, że dopuszczalna szerokość jezdni wynosi od 4,5m do 5,0m. Dlatego też należy stwierdzić, że geometria skrzyżowania ulic Książęcej i Szaniawskiego jest jak najbardziej prawidłowa i nie może być to mowy błędzie.
Mając na uwadze Pańskie uwagi co do szerokości w przyszłości projektowanej jezdni ul. Książęcej, z przykrością stwierdzam, że z uwagi na wyżej przywołane przepisy, nie ma możliwości zaprojektowania jej jako jezdni dwupasowej o łącznej szerokości 8m. Ponadto chodnik projektowany bezpośrednio przy jezdni, poza wyjątkowymi przypadkami, nie może być węższy niż 2, m a dodatkowo należy jeszcze pozostawić miejsce na odwodnienie jezdni. W związku z czym nie ma możliwości zrealizowania tego projektu w sposób o którym Pan pisze.  Zapewniam również, że zarówno projektowanie jak i wykonawstwo zostały powierzone firmom, które posiadają stosowne uprawnienia, a nadzór nad realizacją inwestycji jest prawidłowy.
 

Pytanie :
Panie Burmistrzu kiedy będzie zrobiona kanalizacja na ul. Krótkiej i Dobrej w Borowj Gorze?
(Martyna, 16.09.2015r.)

Odpowiedź :
Szanowna Pani Martyno,
W odpowiedzi na Pani zapytanie z przykrością informuję, że na dzień dzisiejszy nie planuje się inwestycji związanej z projektowaniem i budową kanalizacji sanitarnej w ul. Krótkiej i Dobrej. W najbliższym czasie budowane będą odcinki sieci, na które Gmina posiada już opracowane dokumentacje projektowe i prawomocne pozwolenia na budowę. Jednocześnie zaznaczam, że nieustannie dążymy do skanalizowania jak największego obszaru gminy, w związku z czym po dokonaniu analiz możliwości technicznych, zostanie poddana pod rozważania również sprawa skanalizowania  ulic Krótkiej i Dobrej.

Pytanie: 
Szanowny Panie burmistrzu,
prosimy o pilną interwencję w sprawie budowy wjazdu do ul. Książęcej z ul. Szaniawskiego w Jadwisinie. Firma budowlana właśnie układa wjazd szerokości 5 m ( taki jak do posesji ), podczas gdy droga na pierwotnym planie ma 16 metrowy wjazd zwężający się do 10 m drogi. Prosimy o powstrzymanie tego absurdu i zlecenie wykonania szerszego wjazdu. Wjazd tak wąski będzie powodował zatory na ul. Szaniawskiego ponieważ na skrzyżowaniu z Książęcą nie miną się 2 samochody. Prosimy o pomoc ponieważ będziemy z tego wjazdu korzystać latami i nikt już tego nie poprawi, a nie możemy cierpieć z tego powodu że ktoś nierzetelnie przygotował dokumentację budowy wjazdu do ul. Książęcej i zaplanował wjazd jak do posesji.
(Krzysztof, 14.09.2015r.)

Odpowiedź :
Szanowny Panie Krzysztofie,
Pas drogowy ulicy Książęcej w istocie ma szerokość około 10,0m a jezdnia wlotu skrzyżowaniu z ul. Szaniawskiego ma szerokość w świetle krawężników w najwęższym miejscu równą 5,6m. Zapewniam Pana, że nie jest to żadna pomyłka ani, jak Pan to nazywa „absurd”. Zgodnie z §15 ust.1 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, szerokość pasa ruchu na dwupasowej dwukierunkowej drodze klasy D na terenie zabudowy (a taką właśnie jest ul. Książęca) wynosi od 2,25m – 2,50m, co powoduje że szerokość jezdni powinna mieścić się w zakresie 4,5m do 5,0m. Dlatego też należy stwierdzić, że geometria skrzyżowania ulic Książęcej i Szaniawskiego jest jak najbardziej prawidłowa i nie może być to mowy błędzie.
 

Pytanie :
Proszę o zajęcie się uporządkowaniem wjazdu na ul. Książęcą w Jadwisinie.
Wszystko można zrozumieć, że remont itd. ale żeby rozebrać elegancki wjazd z kostki i zostawić wyboje i doły takiej głębokości, że można sobie na tym zakręcie urwać zawieszenie to już przechodzi wszelkie wyobrażenie. Karygodny jest fakt, że od tygodnia w tym miejscu kompletnie nic się nie dzieje, a bałagan jaki robotnicy zostawili na prywatnej działce i zajęli gruzem i piachem dobre pół drogi Książęcej paraliżując wjazd i wyjazd jest nie do opisania.
Chyba można wyznaczyć np. w sobotę wjazd na Książęcą od ul. Szkolnej i zamknąć na 1 dzień ul. Książęcą od strony Szaniawskiego żeby skończyć prace na wjeździe. Proszę o pomoc w opanowaniu tego bałaganu.
(Darek, 10.09.2015r.)

Odpowiedź :
Szanowny Panie Dariuszu,
Niestety prace związane z przebudową głównych ulic muszą się wiązać z pewnymi utrudnieniami w ruchu pojazdów jak i pieszych. Nie da się tego uniknąć. Można natomiast minimalizować niedogodności związane z trwającymi pracami budowlanymi i w mojej ocenie, biorąc pod uwagę całą inwestycję, tak właśnie się dzieje. Należy jednocześnie zaznaczyć, że podczas prowadzenia robót często występują okoliczności trudne do przewidzenia na etapie ich planowania, które w pewien sposób zaburzają założenia harmonogramu prac. Taka właśnie sytuacja ma miejsce na wjeździe w ul. Książęcą. Po rozpoczęciu robót ziemnych zlokalizowano nienaniesioną na mapy studnię o nietypowej konstrukcji. W związku z koniecznością dostosowania jej wysokości do projektowanej rzędnej nawierzchni należy dokonać jej przebudowy. Są to prace, których wykonawca nie mógł przewidzieć przystępując do budowy omawianego zjazdu, a z uwagi na niestandardowe rozwiązanie – wymagające czasu. Dlatego też pragnę Pana przeprosić za wszelkie niedogodności związane z realizacją przebudowy układu drogowego Jadwisina, prosząc jednocześnie o wyrozumiałość w stosunku do wykonawcy robót.  

 

Pytanie :
Pytanie dotyczy terminu przestawienia słupa energetycznego w miejscowości Cupel ul. Bociania sprawa PRI.720.1.41.5.2015 sprawa znana Burmistrzowi prowadzona była przez Pana Roberta Piekarzewskiego koejny rok mija a słup jak stał tak stoi . Sprawa dotyczy 12 posesji i ich mieszkańców którym słup utrudnia wjazd w ulicę.
Z poważaniem,
Jolanta (8.09.2015r.)

Odpowiedź :
Szanowna Pani Jolanto,
słup energetyczny o którym Pani wspomina zgodnie z informacją otrzymaną od PGE Dystrybucja S.A. (zakład energetyczny) wymieniony zostanie w dniu 11.09.2015 r. W imieniu PGE przepraszam, że trwało to tak długo.

 

Pytanie :
Szanowny Panie Burmistrzu, czy Urzędników samorządowych obowiązują terminy odpowiedzi na zapytania e,mailowe dot. społeczności lokalnej? W dn.24 lipca skierowałem pytanie do Wydziału Inwestycji UG w sprawie budowy kanalizacji w ul.Pogodnej w Stasim Lesie i dotychczas nie otrzymałem odpowiedzi, co traktuję jako lekceważenie mieszkańca Gminy, tym bardziej, że korespondencję e,mailową w tej sprawie prowadzę z Urzędem od dawna /do wglądu/.
Z poważaniem, Jerzy (1.09.2015r.)

Odpowiedź :
Szanowny Panie Jerzy,
Informuję, że zgodnie z poprzednio przekazywanymi Panu informacjami, na realizację zadania o które Pan pyta, Gmina zamierza pozyskać fundusze ze środków unijnych, dlatego też nieustannie monitoruje ogłaszane nabory na składanie wniosków o przyznanie środków finansowych, i z pewnością po ogłoszeniu tych z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, będzie niezwłocznie na nie aplikować.
 

Pytanie :
Czy byłaby możliwość częstszego odbioru odpadów. Nasze działki wyglądają jak składowiska śmieci. Przynajmniej w miesiącach letnich jest to ważne że względów sanitarnych. Nie rozumiem dlaczego w wakacje odpady segregowane są odbierane dopiero po półtora miesiąca. Odpowiedź pani urzędnik, że mogę je przywieźć nie jest satysfakcjonująca. Nie po to placimy wcale nie małe pieniądze by jeszcze wydawać na benzynę. Czy da się coś w tej kwestii zmienić. Nie chcemy z działek robić śmietnika
(Natalia, 18.08.2015r.)

Odpowiedź :
Szanowna Pani,
Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych została określona zapisami Uchwały nr 260/XXVIII/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 16 października 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Serock, zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z §2 cytowanej uchwały odpady segregowane z zabudowy jednorodzinnej odbierane są 1 raz w miesiącu. Terminy określone w harmonogramie zostały prawidłowo określone. Jednocześnie informuję, że macie Państwo możliwość dostarczania m.in. odpadów segregowanych na teren Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Nasielskiej 21 codziennie w godzinach 7-17 w ramach ponoszonej opłaty za odbiór odpadów.
 

Pytanie :
Dzień dobry,
proszę o informację odnośnie syreny - brzmi jak alarmowa - którą od czasu do czasu słychać aż na Kani Polskiej. Ostatni raz była słyszalna 25.08.2015 ok. godz. 14.30
(Jola, 25.08.2015r.)

Odpowiedź :
Szanowna Pani Jolu  uprzejmie informuję, że w naszej gminie funkcjonują cztery jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowościach: Serock, Wola kiełpińska, Gąsiorowo i Stanisławowo. W każdej takiej jednostce zamontowane są syreny alarmowe, które załączane są w sytuacji pożaru lub innego zdarzenia kryzysowego w celu wezwania strażaków ratowników do akcji.
W miejscowości Kania Polska słyszana może być również syrena alarmowa jednostki OSP Popowo.W okresie suszy znacząco wzrosło zagrożenie pożarowe i zwiększyła się ilość wyjazdów OSP do pożarów. Z  tego powodu wzrosła też częstotliwość załączania syren.
 

Pytanie :
Panie Burmistrzu nie wiem do końca jakie są procedury przyjęć do pracy w Urzędzie Miasta.Było ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownik administracyjny. Chętnych prawie 40 osób i sziwne że nikt nie spełniał warunków. Moja żona była zdziwiona choć wykształcenie ma odpowiednie i doświadczenie też. Pewnie za jakiś czas będzie już ktoś przyjęty bez ogłoszenie o ponownym naborze.Czy zawsze ogłaszane są wolne stanowiska czy nie. Do referatu Ochrony Środowiska widzę nowego Pana zatrudnionego a ogłoszenia nie było.Dziwne to wszystko. Od Kilku lat odkąd mieszkam na terenie Gminy bardzo Pana popieram,lecz teraz się rozczarowuję. Pozdrawiam Andrzej (12.08.2015r.)

Odpowiedź :
W odpowiedzi na Pana pytanie uprzejmie informuję, że nabory na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Serock są otwarte i konkurencyjne, dotyczą wszystkich stanowisk pracy. Przeprowadzane są zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1202 ze zm.). Nabory na wolne stanowiska urzędnicze ukazują są na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w zakładce „Praca” a także na tablicy informacyjnej znajdującej się    w budynku Urzędu  Miasta i Gminy Serock oraz w prasie lokalnej.
Na wolne stanowisko urzędnicze ds. administracyjnych do zatrudnienia nie został wybrany żaden kandydat. W ocenie Komisji żaden z kandydatów nie spełnił w stopniu dostatecznym określonych w ogłoszeniu wymagań.
W świetle art. 16 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych, jeżeli zachodzi konieczność zastępstwa pracownika samorządowego w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, pracodawca samorządowy może w tym celu zatrudnić innego pracownika na podstawie umowy o pracę na czas określony (umowy na zastępstwo), obejmujący czas tej nieobecności. Zgodnie z art. 12 ust. 2 ww. ustawy nie wymaga przeprowadzenia naboru zatrudnienie osoby na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika samorządowego. Oznacza to, że można zatrudnić na podstawie umowy o pracę na zastępstwo bez przeprowadzenia procedury naboru. W takim trybie zatrudniono na zastępstwo na stanowisko urzędnicze w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Urzędzie Miasta i Gminy Serock.

Pytanie :
Dzień dobry.
Panie Burmistrzu, mam pytanie czy w najbliższych latach władze gminy planują zamknąć rynek w Serocku dla sprzedających i kupujących (wprowadzić zakaz handlu? Jest to informacja, która od pewnego czasu dociera do mnie podczas zakupów na targowisku, dlatego proszę o uczciwą odpowiedź w tej sprawie. Jeśli faktycznie planowane jest zamknięcie targowiska, to dlaczego jest ono taką solą w oku dla władz gminy. Już nie będę odnosić się do przykładów targowisk funkcjonujących w Polsce, nawet w ościennych gminach, ale nawet w krajach takich jak Włochy czy Francja w małych miasteczkach w ich centrum rzeczą normalną jest handel na takich bazarkach, co mieszkańcy sobie chwalą. Dlaczego nam miałoby się odebrać możliwość korzystania z takiego bazarku...
Dziękuję za odpowiedź.
(Małgorzata, 10.08.2015r.)

Odpowiedź :
Szanowna Pani Małgorzato,
w odpowiedzi na pytanie dotyczące zamknięcia rynku (targowiska) pragnę poinformować, że nie została wydała taka decyzja która wprowadzałaby zakaz handlu. W związku z powyższym serocki rynek jest otwarty zarówno dla kupujących jak i sprzedających.

Pytanie :
Panie Burmistrzu,
w imieniu mieszkańców ulicy Wyzwolenia zwracam się z prośbą o zainstalowanie na całym odcinku ulicy większej ilości progów zwalniających. Rajdy, jakie odbywają się na tej ulicy stanowią ogromne zagrożenie dla osób spacerujących w tamtej okolicy. Pojazdy znacznie przekraczają prędkość, nie zwracają uwagi na przechodniów, z ogromną prędkością "wchodzą w zakręt" przy cmentarzu, bądź jadą prosto z piskiem hamując przy progu przy ośrodku TPD.
Bardzo proszę o zajęcie stanowiska w tej sprawie.
Z wyrazami uznania,
Monika (15.07.2015r.)

Odpowiedź :
Szanowna Pani Moniko,
mam świadomość problemu jaki Pani opisuje oraz niedogodności z nim związanych. Problem ten nasila się dodatkowo w okresie wakacji, kiedy to do hoteli i ośrodków zlokalizowanych w rejonie ulicy Wyzwolenia przyjeżdżają goście. Niemniej jednak sama ilość osób tam zatrudnionych oraz mieszkańców sprawia, iż każdego dnia w godzinach szczytu, natężenie ruchu na tej ulicy jest znaczne. Przeanalizuję dokładnie obecną organizację ruchu na ulicy Wyzwolenia, zwracając szczególną uwagę na bezpieczeństwo ruchu pieszego. Niewykluczone, iż koniecznym okaże się dokonanie zmiany projektu organizacji ruchu oraz zabezpieczenie środków finansowych na jej wdrożenie. Dołożę starań aby stosowną dokumentację wykonać jeszcze w roku bieżącym. Jej wdrożenie odbyłoby się w roku 2016 lub latach następnych.

Pytanie :
Witam,
Bardzo proszę o podanie konkretnej daty wybudowania ścieżki rowerowej łączącej Jadwisin z Zegrzem. Tak naprawdę wszyscy nasi mieszkańcy, którzy lubią jeździć na rowerze mają dość ryzykowania jazdy poboczem. Może zamiast poprawy kostki brukowej na rynku w pierwszej kolejności wybudowano by ścieżkę dla rowerzystów?
Pozdrawiam,
Agnieszka (24.07.2015r.)

Odpowiedź :
Szanowna Pani Agnieszko,
Budowa ciągu pieszo-rowerowego z Jadwisina do Zegrza zaplanowana jest w budżecie gminy do realizacji na lata 2015 -2016. Jej rozpoczęcie planowane jest na III-IV kwartał br., co w dużej mierze determinowane jest również kwestią zawarcia stosownego porozumienia w kwestii finansowania tego zadania z zarządcą drogi krajowej czyli Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Zapewniam Panią, że jak tylko będzie to możliwe, przystąpimy niezwłocznie do wyłonienia wykonawcy i rozpoczęcia robót budowlanych. Zdaje sobie sprawę, że budowa tego ciągu jest inwestycją oczekiwaną przez mieszkańców od wielu lat. Muszę jednak zaznaczyć, że mimo, iż budowa ciągu pieszo-rowerowego należy do GDDKia, gmina nie czekając na jej działania, przygotowała stosowną dokumentację projektową i wydatkuje z własnego budżetu środki finansowe na jej realizację. Proszę Panią zatem o jeszcze odrobinę wyrozumiałości i cierpliwości.

Pytanie :
Szanowny Panie
W nawiązaniu do zadanego pytania dotyczącego znaku D40 pragnę sprostować nazwę ulicy, jest to ul.Krokusowa połączona z Goździkową. Proszę o informację dotyczącą możliwości montażu znaku D40 lub progów zwalniających. Jak już pisałam droga ta jest utwardzona, bez chodników i poboczy a prędkość poruszających się nią pojazdów stanowi poważne zagrożenie dla mieszkańców osiedla a w szczególności dzieci.
Dziękuję Wioletta (24.07.2015r.)

Odpowiedź :
Szanowna Pani Wioletto,
na ulicach charakteryzujących się parametrami technicznymi i natężeniem ruchu takim jak w przypadku ulicy Krokusowej w miejscowości Dębe nie wyznacza się „stref zamieszkania”. Idąc Pani tokiem myślenia strefy takie należałoby ustanawiać na większości ulic na terenie gminy, co mogłoby doprowadzić do całkowitej deprecjacji znaczenia znaków D-40. Strefy zamieszkania wyznacza się na zwartych osiedlach, głównie w zabudowie wielorodzinnej lub tam gdzie z uwagi na duże natężenie ruchu pieszych zachodzi konieczność wprowadzenia ograniczeń dla ruchu pojazdów. Zabudowa zlokalizowana w rejonie ulicy Krokusowej ma całkowicie inny charakter, wobec czego niestety nie mogę przychylić się do Pani wniosku w zakresie ustanowienia w/w strefy.

Pytanie :
Dzień dobry !
Szanowny Panie Burmistrzu , mam pytanie o zasadność przystanku autobusowego przy ul.Norwida ? 200 metrów dalej przy rondzie są przystanki z zatoczkami .Przystanek powinien być w połowie drogi między Cmentarzem , a wspomnianym rondem . Na ul.Stokrotki jest osiedle 18 domów ,wybudowano 6 nowych i ma powstać kolejne 18 domów . Proszę się zastanowić nad zrobieniem prawdziwych przystanków autobusowych między ulicą Stokrotki i Mickiewicza co logistycznie jest potrzebne (duża liczba dorosłych i młodzieży dojeżdżających do pracy i szkoły). Dla bezpieczeństwa przydały by się też przejście dla pieszych (po co zrobiono dużym kosztem drugie przejście przy cmentarzu ???)Bardzo proszę o sumienne podejście do tematu przystanków . Bardzo poprawiło by to bezpieczeństwo i ułatwiło życie dużej ilości ludzi naszego pięknego Serocka .
Pozdrawiam serdecznie
Marek (18.07.2015r.)

Odpowiedź :
Szanowny Panie Marku,
bardzo dziękuję za Pana sugestie dotyczące zmiany lokalizacji przystanków autobusowych na ulicy Warszawskiej w Serocku. Przyznaję Panu rację, iż w momencie zakończenia budowy osiedla w rejonie ulicy Stokrotki, potencjalna liczba osób chcących korzystać z komunikacji lokalnej zwiększy się. Przeanalizuję Pana wniosek pod kątem możliwości wprowadzania tych zmian, a przede wszystkim terminu i sposobności kiedy byłoby to możliwe.    

Pytanie :
Witam
Panie Burmistrzu co z kanalizacją w Ludwinowie Zegrzyńskim wzdłuż ulicy Nasielskiej.Kiedy możemy się spodziewać jakiś decyzji.
(Agnieszka, 20.07.2015r.)

Odpowiedź :
Pani Agnieszko, z przykrością stwierdzam, że w planach inwestycyjnych Gminy na najbliższe lata nie ujęto zadania polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w Ludwinowie Zegrzyńskim. Niemniej jednak, dziękujemy za Pani zainteresowanie i oczywiście poddamy pod rozważania przeprowadzenie takiej inwestycji.
 

 

Pytanie :
Szanowny Panie Burmistrzu
Zwracam się do Pana z prośbą dotyczącą postawienia znaku drogowego D40 w miejscowości Dębe, ul. Konwaliowa. Mieszkańcy obserwują kierowców pojazdów rozwijających nadmierną prędkość i stwarzających tym samym zagrożenie dla pieszych a w szczególności dzieci. Droga ta jest drogą utwardzona kruszywem baz poboczy i chodników. Proszę o informację jak wygląda procedura montażu znaku.
Z wyrazami szacunku
Wioletta (6.07.2015r.)

Odpowiedź :
Szanowna Pani Wioletto,
w rejestrze nazw ulic prowadzonym m.in. dla miejscowości Dębe brak jest ulicy, której Rada Gminy nadałaby stosowną uchwałą nazwę Konwaliowa. Nie mogę odnieść się zatem do Pani zapytania i udzielić jednoznacznej informacji. Proszę o doprecyzowanie informacji, o którą ulicę chodzi poprzez wskazanie np. numerów posesji przy których przybiega.  

 

Pytanie:
Szanowny panie Burmistrzu
Dnia 25 Listopada 2014r wybrano firmę na odbiór i unieszkodliwianie odpadów komunalnych z gminy Serock.Firma BŁYSK-BIS z Makowa Mazowieckiego.
Jakim cudem firma ta zwozi śmieci na teren posesji w Stasim Lesie i parkuje swoje śmierdzące samochody czy ktoś tą firmę sprawdził pod kątem tego co robi z odbieranymi odpadami i gdzie ma bazę transportową. Jest to kolejne zaniedbanie przez pracowników gminy odpowiedzialnych za kontrolowanie takich spraw. Wystarczy już tolerowanie firmy ZUK która niby jest na prawie nabytym przed zmianą planu zagospodarowania i też robi co chce na swoim terenie kolejne zaniedbanie przez urzędników. Proszę o pilne wyjaśnienie tych spraw oraz odpowiedz jak długo będziemy znosić smród z posesji ZUK.? Co ma zamiar wy6dział ochrony środowiska zrobić z tym problemem?
(Tomasz, 5.0.7.2015r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Tomaszu
Odpowiadając na Pana e-mail uprzejmie informuję, że przeprowadzona przez Straż Miejską kontrola, nie potwierdziła zwożenia śmieci na teren opisywanej przez Pana nieruchomości, niemniej jednak temat pozostaje w stałym zainteresowaniu służb. W kwestii działalności firmy Błysk – Bis, odbierającej odpady komunalne z terenu gminy Serock, informuję, iż firma jest pod stałym nadzorem urzędu i każde zauważane oraz zgłaszane przez mieszkańców ewentualne nieprawidłowości są wyjaśniane na bieżąco. Również w związku z zasygnalizowanymi przez Pana nieprawidłowościami podjęto czynności wyjaśniające w stosunku do firmy Błysk - Bis.
 

Pytanie :
Według KZB blok znajdujący się przy ulicy Pułtuskiej 17B jest zbudowany po nowoczesnemu. W takim razie zapraszam wszystkich ludzi, aby zobaczyli jak buduje się ,,nowoczesne bloki" w Serocku. Chcę zauważyć, że blok ma dopiero 6 lat. Kiedy ten blok zostanie w końcu ,,umyty" jak to zapowiedziała pewna Pani z KZB ? Jak rozumiem Wy zajmiecie się tą sprawą dopiero wtedy, gdy zostanie on naturalnie zielony ?
Następna sprawa: Dlaczego sprzed w/w bloku zostały zabrane ławki, komu one przeszkadzały ? Lokatorzy domagają się powrotu tych ławek.
Kolejne pytanie: Dlaczego przy tym bloku są dwa miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych, a ŻADNE z lokali nie zostało dla tych ludzi przystosowane ? W tym bloku mieszkają ludzie z orzeczeniami, ale chyba nikt nie pomyślał, aby coś dla tych ludzi zrobić. Na co zostały wydane pieniądze z PFRON przeznaczone na ten cel ?
Kolejne pytanie: W każdej łazience jest zamontowany panel pod prysznic, to w takim razie dlaczego ich nie ma ? Gdzie są te prysznice przeznaczone dla tego bloku ? Zgubiły się w trakcie budowy ?
My lokatorzy chcemy zobaczyć plan budowy tego bloku, ale ten właściwy plan, a nie przygotowany przed chwilą. ;) Wiedzieliście, że w tym bloku będą mieszkać ludzie niepełnosprawni, to dlaczego mieszkania nie są dla tych ludzi przystosowane ? To przez Wasze oszczędności ?
Jeżeli coś nie zrobicie w tych sprawach, po prostu wzywamy telewizję, bo cierpliwość tych ludzi na Was już się skończyła.
(lokator bloku, 3.07.2015r.)

Odpowiedź :
Szanowny Lokatorze bloku
Miejsko - Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku prowadzi renowację budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. W bieżącym roku prowadzone są remonty budynków przy ul. Kościuszki 12 i 14 Pułtuskiej 15 i 17. Remonty wymagają dużych nakładów finansowych i muszą być zaplanowane w dłuższej perspektywie czasowej. Remont elewacji przy ul. Pułtuskiej 17 B również pochłonie znaczne środki finansowe i jest zaplanowany na kolejne lata.
Ławki, które znajdują się przy ww. budynku zostały zabrane na wniosek mieszkańców  ( III klatka). Budowa budynku nie była finansowana ze środków PFRON. Budynek spełnia jednak warunki techniczne wynikające z ustawy prawo budowlane i jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Ma odpowiednie podjazdy dla osób na wózkach oraz miejsca parkingowe. Przystosowanie lokali dla osób niepełnosprawnych leży w gestii lokatorów, gdyż jego wyposażenie musi spełniać indywidualne potrzeby niepełnosprawnego zajmującego lokal.
Ponadto informuję, iż budynek został wykonany i wyposażony zgodnie z projektem i pozwoleniem na budowę. Dokumenty te są dostępne do wglądu w Miejsko – Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Serocku jak i Starostwie Powiatowym w Legionowie.

Pytanie :
Witam serdecznie,
Czy są jakieś szanse na przedłuzenie linii ZTM 735 z zegrza do serocka ?
Dziekuję i pzdr,
(Jarek, 15.07.2015r.)

Odpowiedź :
Szanowny Panie,
zgodnie z Pańskim zapytaniem odnośnie możliwości uruchomienia linii autobusowej ZTM do Miasta Serocka, pragnę poinformować, że Urząd Miasta i Gminy w Serocku podpisał umowę na świadczenie usług transportu zbiorowego na terenie gminy z firmą Mobilis Sp. z o.o. obowiązującą do końca 2016 roku.
Z dniem 1 stycznia 2017 roku wchodzą w życie nowe przepisy regulujące transport zbiorowy. Wprowadzone zmiany w ustawie mogą doprowadzić do  zmiany organizatora komunikacji lokalnej na terenie naszej gminy.
 

Pytanie :
Dzień Dobry.
Zwracałam się z prośbą o spowodowanie, aby msze w kościele przy ul. Farnej w Serocku nie były nagłaśniane na zewnątrz, a dzwony przyciszone. Hałas dzwonów powoduje dużą uciążliwość dla mieszkańców domów w pobliżu kościoła. Urzędnicy mają zgodnie z prawem obowiązek pomiaru poziomu hałasu, który w terenie zabudowanym budynkami wielorodzinnymi nie powinien przekraczać 55 dB, co w przypadku dzwonów szczególnie w niedzielę i święta jest przekraczane. Zmuszanie okolicznych mieszkańców do wysłuchania mszy kilka razy dziennie i ciągłe, systematyczne zakłócanie spokoju jest niezgodne z prawem. Proszę o interwencję u proboszcza, aby zaprowadził zmiany w powyższych kwestiach. Proszę też o opublikowanie mojej prośby na stronie urzędu. Nie unikajmy drażliwych tematów.
(Barbara, 23.06.2015r.)

Odpowiedź :
Odpowiadając na Pani e-mail uprzejmie informuję, że tak jak odpowiadaliśmy Pani w dniu 22 czerwca 2015 roku, Pani sugestie dotyczące nagłośnienia mszy oraz bijących dzwonów kościelnych, przekazane zostały już proboszczowi serockiej parafii. Niemniej jednak ponieważ po raz kolejny kieruje Pani przedmiotowe pytanie do mnie, pragnę poinformować, iż nie powinna Pani oczekiwać rozwiązania problemu przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock, ponieważ Kościół nie jest instytucją zależną od władz samorządowych. Tak jak informowaliśmy już Panią uprzednio, proszę swoją prośbę kierować bezpośrednio do proboszcza parafii. Z drugiej strony, proszę spojrzeć na problem z drugiej strony, czy decydując się na mieszkanie w sąsiedztwie kościoła, który wybudowany został w pierwszej połowie XVI wieku, nie brała Pani pod uwagę, że dzwony kościoła będą słyszalne nie tylko w bezpośrednim sąsiedztwie kościoła, a msze w okresie letnim, zwyczajowo są nagłaśniane w większości kościołów w Polsce właśnie z tego względu, aby duża część wiernych mogła skorzystać z nich także na zewnątrz kościoła?

Pytanie :
Witam,
Mam pytanie dotyczące ustawienia lustra na przeciwko bramy wyjazdowej przy ulicy 11 listopada 6 . Chciałbym nadmienić, że samochody parkujące ( zdarza się że są to samochody dostawcze) wzdłuż bloków przy ulicy 11 listopada 6 uniemożliwiają możliwość prawidłowego sprawdzenia czy nie nadjeżdża pojazd. Dodatkowo szczególnie podczas lata jeżdżą tą ulicą motory z dużą prędkością czy jest szansa na tzw progi na ulicy przy 11 listopada ponieważ jest to bardzo niebezpieczne Proszę o informację w/w kwestiach. Dziękuję za odpowiedź.
(Mariusz, 10.06.2015r.)

Odpowiedź :
Szanowny Panie Mariuszu,
rozważymy możliwość zastosowania lustra drogowego w miejscu, o którym Pan wspomina. Chcemy jednak aby Pan wiedział, że sytuacja którą Pan opisuje, jest powszechnie obserwowana w miejscach gdzie wyznaczane są strefy pakowania na jezdni lub w jej pobliżu. Lustra w takich miejscach stosowane są sporadycznie, jedynie w przypadku zerowej widoczności. Co się zaś tyczy zainstalowania progu zwalniającego na ulicy 11-go Listopada, to musimy mieć na uwadze, iż uwarunkowania prawne instalacji tego typu urządzeń na drogach sprawiają, iż wykonanie progu zwalniającego w rejonie budynków wielorodzinnych jest niemożliwe (progi zwalniające nie mogą być umieszczane bliżej niż 40 m od skrzyżowania). Zastosowanie progu na odcinku ulicy 11-go Listopada, pomiędzy wyjazdem z Państwa Wspólnoty a ul. Pułtuską, mija się w naszej ocenie z celem. Zmniejszenie prędkości wymusza w tym miejscu zmiana pasa ruchu lub konieczność zatrzymania pojazdu przed włączeniem się do ruchu.

Pytanie :
Witam,
Zwracam się do Pana Burmistrza z prośbą o informację czy jest możliwe ustawienie przez Władze Miasta tabliczki informującej o ślepej ulicy, jaką jest ul. Orla w Serocku. Coraz częściej gościmy na naszej ulicy kierowców liczących na przejazd ulicą Orlą. Stało się to nagminne. Szczególnie teraz, latem niejednokrotnie zdarza się, że urządzane są wycieczki samochodami terenowymi po kilka pojazdów jadących z wielkim impetem, gdzie w jednej chwili kierowcy raptownie hamują, zmuszeni zawracać. Nie jest to ulica z przeznaczeniem na rajdy samochodowe, a raczej spokojny dojazd jej mieszkańców do domów. Tego typu sytuacje piętrzą się i stają się coraz bardziej problemowe. Taka tabliczka nie wyeliminuje całkiem takich zdarzań, ale z pewnością je ograniczy i da mieszkańcom większe pole do ew. słusznego zwrócenia uwagi "niechcianym gościom", odwołując się do wspomnianego znaku, jaki mógł by pojawić się przy ul. Orlej. Pozdrawiam, Karina (22.06.2015r.)

Odpowiedź :
Szanowna Pani Karino,
w odpowiedzi na Pani zapytanie dotyczące ustawienia tablicy informującej o drodze bez przejazdu na  ul. Orlej informuję, że powyższa droga stanowi współwłasność osób fizycznych. W związku z czym ustawianie znaków drogowych bądź indywidualnych tablic informacyjnych jest obowiązkiem właścicieli w/w prywatnej drogi.
 

Pytanie :
Witam,
Mam pytanie odnośnie miejskiego placu zabaw w Serocku przy ul. Pułtuskiem. Kto i czy w ogóle opiekuje się tym placem, sprawdza jego czystość i stan uzadzen tak by dzieci mogły się bezpiecznie bawić? Z miesiąc temu został wyrwany konik bujaczek dla najmłodszych. została po nim dziura w nawierzchni bezpiecznej idealna by małe dziecko złamało nogę. Stan huśtawek również jest w opłakanym stanie, piaskownica pozostawia wiele do życzenia. Korzystam z placu zabaw często a jeszcze nigdy nie widziałam by był sprzątany. Dodatkowym problemem są menele siedzący tuż przy wejściu na plac, piją wino przeklinają tak głośno ze dzieci boją się być na placu. Proszę o interwencję i poprawę bezpieczeństwa użytkowania placu zabaw dla najmłodszych mieszkańców gminy.
(Ewelina, 21.06.2015r.)

Odpowiedź :
Szanowna Pani Ewelino,
Plac zabaw przy ul. Pułtuskiej w Serocku administruje Miejsko – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej. Zakład regularnie przeprowadza przeglądy techniczne, wymienia piasek w piaskownicach oraz dba o czystość. Plac ten jest najliczniej odwiedzanym przez rodziców z dziećmi oraz niekiedy przez osoby przebywające tam w innych celach.
Duża liczba osób użytkujących plac zabaw oraz jego niewłaściwe użytkowanie wpłynęło na jego szybsze zużycie, uszkodzenie zabawek, stan zieleni wokół oraz czystość i porządek. Miejsko - Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku dołoży starań aby plac  zabaw był częściej sprzątany przez pracowników również w weekendy. Ponadto sprawę osób spożywających alkohol w obrębie placu zabaw przekazano Straży Miejskiej oraz Policji w Serocku.

Pytanie :
Witam,
Chciałabym razem z mężem i dziećmi starać o mieszkanie komunalne. Jesteśmy mieszkańcami gminy Serock. Mąż pracuje, Ja obecnie odbywam staż. Dzieci chodzą do szkoły podstawowej. W jaki sposób możemy to uczynić?
Z poważaniem
Anna (29.06.2015r.)

Odpowiedź :
Szanowna Pani,
odpowiadając na Pani pytanie informuję, że procedurę przydziału lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miasto i Gmina Serock reguluje Uchwała Nr 96/XIV/03  Rady Miejskiej w Serocku  z dnia 24.10.2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali z mieszkaniowego zasobu gminy.
Treść uchwały dostępna jest na stronie: http://archiwum.bip.serock.pl/public/indexec3e.html?id=4476

Jeśli w Pani ocenie rodzina spełnia kryteria określone w wyżej wymienionej uchwale, należy złożyć wniosek  (podanie) o przydział lokalu w sekretariacie urzędu.

Pytanie :
Jaki jest sens zamykania jedynego publicznego szaletu w centrum miasta Serocka w sobotę 13.00 i otwieranie go w poniedziałek o 9.00 rano? (Dysponuję fotografią tabliczki z godzinami "otwarcia" na zamkniętych w sobotnie popołudnie drzwiach tego przybytku). Szanowni Państwo ! Odnoszę wrażenie, że pomiędzy sobotą a poniedziałkiem otwarty szalet jest w Serocku najbardziej potrzebny. Nie każdy lubi latać pod miejskie krzaki.
(Joanna Maria, 20.06.2015r.)

Odpowiedź :
Szanowna Pani Joanno
Szalet miejski zlokalizowany przy ul. Pułtuskiej w Serocku jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 16.00, w soboty 9.00 – 13.00. Są to godziny największego natężenia ruchu mieszkańców. W tych godzinach odbywają się dojazdy do szkół, pracy, urzędów, ośrodków opieki zdrowotnej itp. W weekendy funkcjonuje szalet miejski zlokalizowany przy ul. Retmańskiej tj. przy plaży i bulwarze miejskim. Taki sposób funkcjonowania szaletów pozwala na zaspakajanie potrzeb zarówno mieszkańców jak i turystów odwiedzających nasze miasto. Zdajemy sobie sprawę, że nie zaspokaja to potrzeb wszystkich mieszkańców, ale jest najbardziej optymalny oraz nie nadużywa finansów gminnych. Należy tu również zaznaczyć, iż z szaletu przy ul. Pułtuskiej korzysta bardzo niewielu mieszkańców.
 

Pytanie :
Panie Burmistrzu.
Pragnę zwrócić uwagę,że nie odpowiada Pan na zadawane pytania a piesze o rzeczach oczywistych. Na moją prośbę umieścił Pan poniższe:
Szanowny Panie Burmistrzu.
Urząd Miasta dokonuje analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych składanych w urzędzie w każdym roku zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym. Następnie Państwo przekazujecie w/w oświadczenia do US właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej.
Na czy polega wykonywana przez Państwa analiza danych, kto ją przeprowadza i kto ją zatwierdza?
Z poważaniem
Wojciech (10.06.2015r.)

i odpowiedzi na nie nie widzę. Proszę o odpowiedz w krótkim terminie z uwagi na długi już czas oczekiwania. Oraz zamieszczenie je na stronie internetowej.
Wojciech (29.06.2015r.)

Odpowiedź :
Odpowiadając na Pana pytanie z dnia 29.06.br. informuję, że analiza danych zawartych w oświadczeniach majątkowych polega głównie na porównaniu treści analizowanego oświadczenia majątkowego oraz załączonej kopii zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) z treścią poprzednio złożonych oświadczeń majątkowych oraz kopiami zeznań (PIT).  Analizy danych zawartych w oświadczeniu majątkowym dokonują osoby, którym złożono oświadczenie majątkowe. Ponadto upoważnionym do  dokonywania analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych, składanych Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock jest Sekretarz Miasta i Gminy Serock Tadeusz Kanownik.
 

Pytanie :
Witam, może nikt nie będzie w stanie zareagować na przedstawiony przeze mnie problem, mimo wszystko sygnalizuje coś co może mieć miejsce nie tylko na ul. Orlej. Od kilku dni notorycznie, gdy tylko się ściemni na naszą ulicę wjeżdżają busy, których kierowcy wyrzucają worki ze śmieciami. W dniu dzisiejszym idąc rano do pracy zauważyliśmy, że wszystkie worki są rozszarpane przez psy, koty, które szukają pożywienia. Wygląda to okropnie, a odór z tych śmieci czuć dookoła. Nie wyobrażam sobie jak można tak robić i aby taka sytuacja była ciągle.
(Karina, 25.06.2015r.)

Odpowiedź :
Pani Karino, dziękuję za nadesłaną korespondencję. Zobowiązałem odpowiednie służby i liczę na to, że sytuacja wskazana przez Panią poprawi się.

Pytanie :
Panie Burmistrzu.
Proponuje,by w dni targowe do godz. 13 00 zezwolić na parkowanie samochodów wokół rynku po prawej stronie ulic.Wiadomo wszystkim jak wielkim problemem jest znalezienie miejsca parkingowego w dni targowe.Zezwolenie na parkowanie po prawej stronie ulic,nie stworzy żadnych utrudnień w ruchu pojazdów i zagrożeń w ruchu.Z usług targowych korzystają przeważnie ludzie starci,schorowani,a noszenie zakupów na duże odległości czasami staje się nie możliwe.
Proszę o poważne podejście do w/w tematu.

Z uwagi na ograniczone miejsca parkingowe w dni targowe.Proponuję by do godz.13.00 można było parkować po prawej stronie ulic wokół rynku.W/w udogodnienie sprawiwygodę zrobienia zakupów.
Z poważaniem:Stefan Kowalski (24.06.2015r.)

Odpowiedź :
Dziękuję Panie Stefanie za wskazanie problemu. Mogę zapewnić, że działania Straży Miejskiej i Policji nie są skierowane w mieszkańców, kupujących oraz sprzedawców. Zmierzamy do poprawy bezpieczeństwa oraz przestrzegania prawa w zakresie parkowania pojazdów. Dziękuję za propozycje, które są mile widziane, również ze strony społeczeństwa.


 

 

Pytanie :
Witam,
Mam pytanie odnośnie miejskiego placu zabaw w Serocku przy ul. Pułtuskiem. Kto i czy w ogóle opiekuje się tym placem, sprawdza jego czystość i stan uzadzen tak by dzieci mogły się bezpiecznie bawić? Z miesiąc temu został wyrwany konik bujaczek dla najmłodszych. została po nim dziura w nawierzchni bezpiecznej idealna by małe dziecko złamało nogę. Stan huśtawek również jest w opłakanym stanie, piaskownica pozostawia wiele do życzenia. Korzystam z placu zabaw często a jeszcze nigdy nie widziałam by był sprzątany. Dodatkowym problemem są menele siedzący tuż przy wejściu na plac, piją wino przeklinają tak głośno ze dzieci boją się być na placu. Proszę o interwencję i poprawę bezpieczeństwa użytkowania placu zabaw dla najmłodszych mieszkańców gminy.
(Ewelina, 21.06.2015r.)

Odpowiedź :
Pani Ewelino cieszę się, że wskazuje Pani problem. Straż Miejska jest zobowiązana do przestrzegania ładu i porządku publicznego, a spożywanie alkoholu w miejscu publicznych jest sprzeczne z prawem. Proszę każdorazowo powiadamiać strażników a ja zobowiążę  Komendanta do zwalczania takiego zjawiska.

Pytanie :
Szanowny Panie!
Niedawno wróciliśmy z serockich "Wianków". Nasz córka występowała reprezentując Klub Kultury, więc wybraliśmy się z synem na prezentacje dzieci. I tu, niestety, następuje sprawa, która jest wręcz żenująca. Otóż wchodząc na teren plaży ludzie z Ochrony zaglądali WSZYSTKIM do toreb i plecaków. Jestem zdania, że wystarczy trochę pomyśleć, spojrzeć na wchodzące osoby i ocenić czy np. dwoje dorosłych wchodzących z małym synem przychodzą na plażę tylko po to aby się napić i zrobić burdę. Raczej logiczne wydaje się, że osoby te chętniej spożyją trunki alkoholowe w domowym zaciszu ze znajomymi.
Kulminacja nastąpiła jednak nieco później. Poszliśmy z dziećmi na spacer i chcieliśmy wrócić na plac zabaw. W dłoni niosłam sok Tymbark w szklanej butelce dla dzieci, a pan z Ochrony stwierdził, że nie możemy tej butelki wnieść na teren plaży, ponieważ jest szklana. Pytanie moje jest następujące: Czy wprowadzając tak działającą ochronę dążycie do tego, aby mieszkańcy gminy omijali imprezy w Serocku szerokim łukiem, ponieważ naruszacie ich prawo do prywatności i wolności gwarantowanej Konstytucją?
Jestem bardzo zniesmaczona zaistniałą sytuacją.
(Aneta, 20.06.2015r.)

Odpowiedź :
Dziękuje że  Pani wskazała na ewentualny problem. Pani Aneto działania nie miały na celu