Rotator zdjęć

Główna treść strony Odpowiedzi na pytania do burmistrza Miasta i Gminy Serock

Pytanie – Kamil (14.10.2021)

Szanowny Panie Burmistrzu
Jakiś czas temu jeden z mieszkańców Serocka poruszał kwestię zagrożeń stwarzanych przez pojazdy parkujące wzdłuż ulicy Traugutta, przy skrzyżowaniu z ulicą Polna. To co się teraz tam dzieje i bez reakcji Straży Miejskiej powoduje, że powstające niebezpieczeństwo jakiegoś wypadku jest bardzo duże. Pojazdy parkują po obu stronach drogi, niszcząc tym samym infrastrukturę pobocza chłonnego po stronie sadu (róg Traugutta - Polna). Ponadto parkowanie niemal na samym skrzyżowaniu sprawia ogromne trudności w ruchu drogowym. Dodatkowo właściciele pojazdów organizują sobie na drodze naprawy swoich pojazdów, zawracanie pojazdami nie zawsze z zachowaniem ostrożności w ruchu. Czy można na to spokojnie patrzeć? Po pytaniu Pana Andrzeja w tej kwestii można było zauważyć małą poprawę oraz przejeżdżający czasami patrol Straży Miejskiej. Teraz to już jest wolna amerykanka. Należy również zauważyć, że niedługo mogą pojawić się opady śniegu i wówczas praktyczna szerokość drogi znacznie się zmniejszy (brak możliwości zsunięcia przez pług śniegu na pobocze). I nie można pisać (uprzedzając zapewne pańską odpowiedź), że ulice Nodzykowskiego czy też Kuligowskiego są w remoncie. Bezpieczeństwo i przepisy obowiązują bez względu na wszystko. Również wspomniane we wcześniejszym pytaniu (Pan Andrzej) 1,5 m dla pieszych. To tylko teoria.
Pozdrawiam
Kamil

Odpowiedź:        

Odpowiadając na Pana pismo w sprawie niewłaściwego parkowania aut na ul. Traugutta i Polnej w Serocku przyznaję Panu rację. Niewątpliwie brak miejsc do parkowania jest problemem naszego miasta. Rozrastające się  miasto, zwiększająca się liczba ludności a tym samym też pojazdów stanowi problem. Nie jest to jednak żadne wytłumaczenie, nie jest też tłumaczeniem remont sąsiednich ulic. Zapewniam Pana, że Straż Miejska dołoży wszelkich starań, aby w miejscu tym chodnik był dla pieszych a pas jezdni dla właściwego ruchu pojazdów. W stosunku do właścicieli aut parkujących w sprzeczności z przepisami kodeksu drogowego zostaną wyciągnięte konsekwencje prawne.

Pytanie – Rafał (6.09.2021)

Szanowny Panie Burmistrzu !

Od roku jestem mieszkańcem Borowej Góry, przy ul. Pastelowej. Moje pytanie dotyczy możliwości położenia nawierzchni na ulicy Pastelowej. Czy to utwardzonej (kamienistej)                              a najlepiej asfaltowej. Dzisiaj jest sytuacja dramatyczna, zwłaszcza po deszczach lub też roztopach, samochody grzęzną w błocie itd. Jaka jest szansa na takie wsparcie z Pana strony. Osobiście wysoce doceniam Pana starania w polepszenie życia mieszkańców gminy.
Łączę wyrazy szacunku i życzę wszystkiego dobrego w działalności zawodowej Pana jak również pracowników urzędu.

Odpowiedź:

Szanowny Panie Rafale,

pragnę podziękować za słowa uznania dla naszych działań w kierunku poprawy jakości życia mieszkańców Gminy. Niestety na obecną chwilę Gmina nie posiada tytułu prawnego do nieruchomości stanowiących ul. Pastelową, umożliwiającego realizację przedmiotowej inwestycji. Do momentu ewentualnego przejęcia ul. Pastelowej przez Gminę obowiązek dbania o stan techniczny drogi spoczywa na jej właścicielach.

 

Pytanie – Marcin (8.09.2021)

Dzień dobry
Chciałbym się dowiedzieć na jakim etapie jest projekt gazyfikacji Łachy i Gąsiorowa?

Odpowiedź:

Szanowny Panie Marcinie,
w odpowiedzi na zadane pytanie informuję, iż gestorem sieci gazowej na obszarze całej Gminy, jak również inwestorem przygotowującym projekt gazyfikacji miejscowości: Łacha i Gąsiorowo jest Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. Oczywiście motywujemy i wspieramy działania Spółki w kierunku rozwoju sieci gazowej na terenach Gminy, zwłaszcza tych zlokalizowanych po drugiej stronie rzeki Narew, ale to od inwestora zależy obszar i zakres inwestycji oraz podjęcie decyzji o jej rozpoczęciu. Dlatego w celu uzyskania aktualnej informacji dotyczącej realizacji przedmiotowego zadania należy zwrócić  bezpośrednio do Polskiej Spółki Gazownictwa.

 

Pytanie – Andrzej (25.09.2021)

Szanowny Panie Burmistrzu chciałbym się dopytać kiedy jest planowane egzekwowanie prawa o ruch drogowym w Jadwisinie na Szkolnej?
Ulica Szkolna w Jadwisinie od początkowego numeru do końca ogrodzenia SP w Jadwisinie jest oznaczona znakiem strefa zamieszkania. W strefie zamieszkania obowiązuje zakaz parkowania. Niestety są osoby które parkują na terenie tej ulicy stwarzając zagrożenie dla pieszych (dzieci idących do szkoły) gdyż jest duży ruch na tej ulicy. Wielokrotnie widziałem jak Policja i Straż Miejska widząc tak zaparkowane auta nie reagowała. Poproszę o interwencję i o egzekwowanie prawa które wprowadziła tam Gmina.

Odpowiedź:

Witam,
odpowiadając na Pana zapytanie dot. egzekwowania przepisów ruchu drogowego – niewłaściwego parkowania samochodów na ul. Szkolnej w Jadwisinie informuję, że Straż Miejska w Serocku nie pozostaje obojętna na tego typu proceder.

W dniu 27.09.2021r. strażnicy podjęli interwencję na tej ulicy po zgłoszeniu telefonicznym. Ujawnili trzy pojazdy zaparkowane przy posesji (odcinek oznaczony strefą zamieszkania). Sprawca został pouczony (art. 41 kw), przeprosił i obiecał, że sytuacja tego typu nie powtórzy się.

W przypadku zaobserwowania niewłaściwego parkowania proszę o kontakt telefoniczny ze Strażą Miejską na nr. 603 873 290 – interwencja zostanie podjęta niezwłocznie.

 

Pytanie - Marta (8.09.2021)

Bardzo proszę o informację kiedy jest zaplanowana budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Jutrzenki w Stasim Lesie? Na ulicy położone jest przedszkole oraz ok 30 domów jednorodzinnych i budują się kolejne domy. Przy okazji budowy kanalizacji można by było uregulować stan prawny drogi w tym przekazanie wydzielonych poboczy pod drogę. Z uwagi na coraz wiekszą liczbę osób zamieszkujących ul. Jutrzenki bardzo proszę o potraktowanie jako priorytetowej.
pozdrawiam

Odpowiedź:

Szanowna Pani,

w odpowiedzi na Pani pytanie informuję, że budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jutrzenki w Stasim Lesie nie jest planowana w najbliższym czasie. Podłączenie tej ulicy do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej wiązałoby się z koniecznością uwzględnienia większego obszaru z uwagi na ukształtowanie terenu, rzędne istniejących kanałów sanitarnych i najprawdopodobniej potrzebę budowy przepompowni ścieków. Natomiast wielkość już rozpoczętych inwestycji z zakresu gospodarki wodno- ściekowej na terenie Miasta i Gminy Serock na tę chwilę uniemożliwia rezerwację dalszych środków finansowych na tego typu inwestycję.

 

Pytanie – Rafał (06.09.2021)

Szanowny Panie Burmistrzu !
Od roku jestem mieszkańcem Borowej Góry, przy ul. Pastelowej. Moje pytanie dotyczy możliwości położenia nawierzchni na ulicy Pastelowej. Czy to utwardzonej (kamienistej) a najlepiej asfaltowej. Dzisiaj jest sytuacja dramatyczna, zwłaszcza po deszczach lub też roztopach, samochody grzęzną w błocie itd. Jaka jest szansa na takie wsparcie z Pana strony. Osobiście wysoce doceniam Pana starania w polepszenie życia mieszkańców gminy.
Łączę wyrazy szacunku i życzę wszystkiego dobrego w działalności zawodowej Pana jak również pracowników urzędu.

Odpowiedź:

Szanowny Panie Rafale,
dziękuję za wyrazy szacunku i miłe życzenia.

W odpowiedzi na pytanie w sprawie naprawy nawierzchni ul. Pastelowej w miejscowości Borowa Góra nie mam jednak informacji, jakich Pan zapewne oczekiwał. Burmistrz Miasta i Gminy, jako zarządca dróg gminnych, ma obowiązek realizacji zadań, które mają na celu utrzymanie, remont oraz budowę dróg będących własnością gminy lub zaliczonych do kategorii dróg gminnych.

Z uwagi na to, iż gmina nie jest ani właścicielem przedmiotowej drogi, ani Burmistrz nie jest jej zarządcą, nie ma podstaw prawnych, aby przeznaczać środki publiczne na utrzymanie, remont czy budowę drogi prywatnej. W zaistniałej sytuacji obowiązek dbania o stan techniczny drogi - ul. Pastelowej, spoczywa na jej właścicielach.

Pytanie – Anna (13.09.2021)

Witam serdecznie,
otrzymaliśmy informację o wznowieniu programu basenowego w Szkole Podstawowej jednakże nie ma instruktora. Dzieci przez pandemię i tak są do tyłu z zajęciami fizycznymi. Wszystko spadło na rodziców a braki i wady postawy będą większe. Czemu nie zbadano sytuacji wcześniej zanim podpisywaliśmy deklarację tylko teraz kiedy dzieci już powinny korzystać z basenu. Zaraz znowu nas zamkną i tyle skorzystają nasze dzieci. Pogłębia się depresja nie tylko u dzieci. Sądzę, że warto działać wcześniej niż czekać do ostatniej chwili. Jeśli coś się wprowadza to rozumiem, że wszystko jest dograne a nie dopiero na etapie załatwiania. Tak to możemy czekać kolejny rok ☹️. Mam nadzieję, że naszej gminie leży na sercu dobro naszych dzieci i szybko znajdzie się instruktor.
Pozdrawiam serdecznie

Odpowiedź:

Szanowna Pani Anno,
uruchomienie programu nauki pływania wiąże się ze skoordynowaniem kilku obszarów, które pozwolą na ustalenie harmonogramu zajęć. Nauka pływania jest zajęciem pozalekcyjnym, którego termin realizacji można zaplanować po ustaleniu tygodniowego planu obowiązkowych zajęć uczniów, dostępności w tym czasie pływalni oraz instruktorów pływania/nauczycieli wychowania fizycznego, którzy także w tym czasie mogą podjąć dodatkową pracę.

Pomimo wieloletniego doświadczenia w prowadzeniu programu nauki pływania, realizowania zajęć na basenie w Stanisławowie Pierwszym przez szkółkę pływacką i działań planistycznych prowadzonych ze znacznym wyprzedzeniem, tym razem natrafiliśmy na problemy wcześniej nienapotykane na tę skalę.

Z trudem, ale udało nam się pozyskać kadrę dla przeprowadzenia zajęć nauki pływania, dla wnioskowanych do programu 2 grup zajęciowych - 30 uczestników - na basenie w hotelu „Warszawianka”, w Jachrance. Pierwsze zajęcia zaplanowane są na 20 września 2021r. Zakładany pierwotny termin realizacji programu to: 13.09.2021r. – 8.12.2021r.

Pytanie - Jacek (24.08.2021)

Dzień dobry,
Czy była by taka możliwość aby po wschodniej stronie Drogi Krajowej 61 w miejscowości Jadwisin, równolegle do ulicy Spacerowej, powstały ekrany akustyczne?

Aktualnie ekrany usytuowane są na tym odcinku tylko po stronie zachodniej, co powoduje, że cały hałas odbija się w kierunku ulic: Spacerowa, Cyprysowa, Szaniawskiego, Przy Parku, Parkowa, Profesora Tutki, Jabłoniowa, Żeglarska. Tym samym, niemalże połowa miejscowości Jadwisin żyje w ciągłym hałasie.

Na początku sierpnia został dobudowany odcinek ekranów wzdłuż DK61 na wysokości ul. Promyka w Stasim Lesie, dlatego nie jest to nie możliwe do realizacji, uwzględniając ewentualną budowę kolei.
Proszę o informację co trzeba zrobić aby powyższy problem został rozwiązany. Jak powinna wyglądać procedura wnioskowania o powyższe przedsięwzięcie?

Na wiosnę tego roku jeden z mieszkańców ulicy Jabłoniowej w Jadwisinie rozpoczął inicjatywę zbierania podpisów w tej sprawie, natomiast aktualnie nie ma kontaktu z tym człowiekiem, tym samym inicjatywa umarła.
Jeszcze raz proszę o pomoc w sprawie.

Pozdrawiam,

Jacek.

Odpowiedź:

Szanowny Panie Jacku,
obowiązek przestrzegania wymagań w zakresie ochrony przed hałasem emitowanym w związku z eksploatacją drogi krajowej nr 61 spoczywa na jej zarządcy - Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad, do którego należy skierować wniosek dotyczący budowy ekranów akustycznych.

Mając na uwadze Pana prośbę zwróciliśmy się do zarządcy drogi o podjęcie działań mających na celu obniżenie poziomu hałasu komunikacyjnego i zmniejszenie przez to uciążliwości związanych z intensywnym ruchem drogowym na przedmiotowym odcinku drogi krajowej. Niemniej, zasadnym będzie aby mieszkańcy także skierowali wniosek w tej sprawie bezpośrednio do GDDKiA.

Pytanie – Agnieszka ( 10.08.2021)

Witam. Moje pytanie dotyczy projektu "SŁONECZNY SEROCK", co z nim dalej? Czy ruszyły jakieś prace bo nic na ten temat nie mogę znaleźć. Dziękuję.

Odpowiedź:

Spółdzielnia energetyczna „Słoneczny Serock” została formalnie założona, jednak nie powstała nadal instalacja wytwarzająca energię elektryczną dla potrzeb spółdzielni. Spółdzielnia obecnie oczekuje na rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym, proces ten niestety jest dość czasochłonny ale jest wyłącznie formalnością. Uzyskanie wpisu w KRS umożliwi rozpoczęcie faktycznej działalności spółdzielni. Równocześnie trwają prace przygotowujące teren pod przyszłą instalację – w toku jest zmiana planu zagospodarowania przestrzennego, wykonano szereg badań podłoża na składowisku odpadów, gdzie w ramach rekultywacji dawnego składowiska ma zostać staraniem samej spółdzielni i spółdzielców wykonana instalacja produkująca energię elektryczną. Harmonogram prac powinien pozwolić na uruchomienie instalacji w pierwszej połowie 2022 roku

Pytanie - Anna (23.07.2021)

Szanowny Panie Burmistrzu
proszę o wskazanie kto zabrał urządzenia do siłowni dla dorosłych z placu zabaw w Maryninie, które były tam przed jego modernizacją i gdzie one teraz są. Zamontowanych tylko kilka nowych urządzeń nie nadają się do ćwiczeń dla dorosłych, są to zabawki dla dzieci, nie mają żadnego oporu. Proszę o ich natychmiastowy zwrot, zakupione były z publicznych pieniędzy. Ponadto plac zabaw wygląda w niektórych miejscach jak opuszczona działka, tylko piach, chwasty, bez trawnika, gorzej niż był przed modernizacją, dobrej ziemi i nasion trawy zabrakło, czy zginęły podczas remontu?

Odpowiedź:

Szanowna Pani Anno,
w związku z modernizacją placu zabaw w Maryninie dokonano likwidacji urządzeń, których stan techniczny budził zastrzeżenia. Te z nich, których stan był zadowalający zostały wykorzystane przy realizacji nowego zagospodarowania.

Odnosząc się do trawników  informuję, że w miejscach narażonych na dużą ekspozycję słońca i intensywne użytkowanie, młody trawnik istotnie miał trudności z utrzymaniem się. Niemniej wykonawca w ramach zadania został zobowiązany do odtworzenia trawnika w porze jesiennej.

Pytanie- Krzysztof (8.07.2021)

Witam, UM instaluje oświetlenie LED na terenie miasta, ale czy sprawdza czy ono spełnia swoją funkcję tzn. oświetla teren czy nie tonie w drzewach i jest bezużyteczne? Np. najdalsza na ul. Oleńki?

Odpowiedź:

Szanowny Panie Krzysztofie,
realizując inwestycje oświetleniowe staramy się unikać kolizji z istniejącym drzewostanem. Niemniej ze względu na ograniczone możliwości zagospodarowania przestrzeni pasa drogi wynikające w szczególności z umieszczonej w jego granicach infrastruktury technicznej, zachodzi czasami konieczność zlokalizowania punktu świetlnego w pobliżu drzew. Oczywiście zwracamy uwagę aby w momencie budowy oświetlenia, jak również w trakcie dalszej jego eksploatacji gałęzie drzew znajdujących się w pasie drogi nie ograniczały pola świecenia opraw i jeżeli zajdzie taka potrzeba to je  podcinamy. Tego typu zabieg zostanie także wykonany we wskazanej przez Pana lokalizacji.

Pytanie: Jadwiga Anastasja(7.07.2021)

Szanowny Panie Burmistrzu
Jestem mieszkanką Stasiego Lasu ul. Pałacowa 9 od 6 lat. Realizacja Wariantu I i lub II projektowanej trasy kolejowej będzie miała wpływ na moje życie. W WARIANCIE I linia kolejowa przebiega m.in. przez ulicę Pałacową . Czy moja nieruchomość w tym przypadku będzie podlegała wykupowi? I w jakim terminie po zatwierdzeniu inwestycji ? Wariant II - Proszę o informację , w jakiej odległości planowana inwestycja będzie przebiegała od mojego domu ? Czy poziom hałasu będzie analizowany tylko pod kątem planowanej kolei, czy też będzie brana pod uwagę kumulacja hałasu kolei i istniejąca droga dwupasmowa ? Czy w przypadku realizacji wariantu II , tj. usytuowania kolei w minimalnej odległości od mojego domu , gdy zmaleje tym samym jego wartość , a ja nie będę w stanie tam żyć ( zamieszkałam w tym pięknym miejscu , by cieszyć się życiem na zbliżającej się emeryturze) , przewidywana jest rekompensata w przypadku sprzedaży nieruchomości z tytułu utraty wartości na skutek zrealizowanej inwestycji. Jednocześnie pragnę wskazać ,że nieruchomość w Stasi Lesie ul. Pałacowa 9 , tuż za moim domem na której planowany jest wariant II, jest nieruchomością zadrzewioną na której gniazdują ptaki, jak również żyją sarny, lisy , wielokrotnie widziane są łosie...w jaki sposób zostanie zabezpieczone to naturalne środowisko w trakcie i po inwestycji. Jestem gotowa dostarczyć liczne nagrania ze śpiewem ptaków. Z poważaniem Jadwiga Anastasja

Odpowiedź:

Szanowna Pani,
zaprezentowane wstępne warianty podlegają modyfikacjom tak aby minimalizować ich wpływ na zabudowę i ewentualne sąsiedztwo. Na przestrzeni prowadzonego procesu konsultacyjnego widać, że najmniejsze koszty generuje trasowanie kolei wzdłuż drogi krajowej. Pozwala to ująć jej oddziaływanie w korytarzu już zanieczyszczonym hałasem przez drogę krajową. Tego typu inwestycja może być szansą na poprawę klimatu akustycznego, poprzez zastosowanie dodatkowych lub innych rozwiązań ograniczających hałas. Oddziaływanie hałasowe linii, ponieważ będzie ona przeznaczona do ruchu osobowego, będzie niewspółmierne do tego co powoduje droga krajowa. Trasowanie linii we wspólnym korytarzu z drogą pozwala również uniknąć ryzyk związanych z dalszym dzieleniem środowiska inwestycjami liniowymi, które mogą być barierą dla migrujących zwierząt. Obecnie szukamy rozwiązania, które pozwoli połączyć linię i drogę w sposób najmniej inwazyjny dla sąsiedztwa, np. prowadząc oba szlaki komunikacyjne na pewnej długość w jednym śladzie (dwupoziomowo).

Prowadzone konsultacje służą zebraniu głosów takich, jak Pani głos i zaproponowaniu tu, gdzie tylko to będzie możliwe, rozwiązań przeciwdziałających zagrożeniom, które Pani wskazuje. Jednocześnie podkreślam, że nadal nie został wybrany wariant rekomendowany do realizacji, gdyż nastąpi to po zakończeniu prac nad studium w październiku br.

Pytanie Marek (20.07.2021)

Panie Burmistrzu, na spotkaniu w Borowej Górze obiecał Pan za tydzień czwarty wariant, a nie mogę go odnaleźć wśród wcześniejszych wariantów. Jeżeli ma powstać czwarta propozycja, to ankieta powinna być zmodyfikowana lub zmieniona. Ponadto po zaznaczeniu w obecnej ankiecie odpowiedzi, że żaden wariant mi nie odpowiada, konieczność zaznaczenia w ostatnim pytaniu któregoś przebiegu trasy i dopiero możliwość wysłanie ankiety jest nielogiczna. Ankieta jest przez to zmanipulowana tak, żeby można było wskazać najbardziej popularne rozwiązanie. Ankieta powinna być niezwłocznie zaktualizowana i nabrać cech rzetelności. pozdrawiam i oczekuje odpowiedzi.

Odpowiedź:

Szanowny Panie Marku,
modyfikowany wariant II, na odcinku Zegrze Południowe – Serock, został zaprezentowany na stronach internetowych gminy w dniu 22 lipca.

Ankieta jest prowadzona od początku konsultacji i jej obecna zmiana mogłaby przekreślić odpowiedzi na inne istotne zadane w niej pytania. Fakt, że wariant został zmodyfikowany w związku z występującymi emocjami społecznymi powoduje, że pytanie o preferowany przez mieszkańców wariant będzie miało charakter pomocniczy. Całość procesu konsultacyjnego będzie oceniana w toku prac nad dokumentem i ankieta nie będzie w tym momencie jedynym narzędziem służącym do jego oceny, a ważne będzie jak postrzegane są proponowane rozwiązania przez mieszkańców.

Pytanie - Piotr (15.07.2021)

Pytanie: 1/-Panie Burmistrzu czy Pana obowiązkiem jest zadbanie o spokojne życie mieszkańców i środowiska naturalnego czy też popieranie lobby biznesowego deweloperów ,PKP itd i inne .

2/-Czy rozumie Pan ,że ludzie żyjący w tym rejonie chcą tylko ciszy i spokoju ,nie chcą zagęszczenia budowami , nowymi trasami , linią kolei ,szlabanów ani obwodnicy aglomeracji warszawskiej od strony południowej Serocka -po prostu nie chcą (SAN SEROCKA) ?

Odpowiedź:

Szanowny Panie Piotrze

Realizacja linii kolejowej na terenie gminy Serock jest przedsięwzięciem znakomicie wpisującym się w cele, które Pan wymienia, jak spokojne życie mieszkańców i troska o środowisko naturalne. Osoby transport szynowy jest o wiele cichszy dla sąsiedztwa niż droga tak obciążona, jak nasza droga krajowa nr 61/62. Transport szynowy daje szanse na najszybsze, najczystsze i najbezpieczniejsze przemieszczanie się wszystkim zainteresowanym, dlatego tak ważne jest, abyśmy wspólnie wypracowali propozycje trasy kolejowej najmniej ingerujące w prywatną własność i na tym koncentrują się nasze wysiłki. Ta inwestycja, jak niewiele innych o których rozmawialiśmy w ostatnim czasie, służy przede wszystkim interesowi całej naszej społeczności, a nie wybranym jej grupom.

Fakt, że Serock i okolice tak chętnie wybierany jest jako miejsce zamieszkania, powoduje, że na naszym terenie pojawia się coraz więcej osób, ze swoimi potrzebami i interesami. Linia kolejowa jest odpowiedzią na rosnące potrzeby i stojącą w miejscu przepustowość dróg. Idąc dalej, bierne przyglądanie się jak wzrasta obciążenie naszych dróg, bez szukania alternatywnych środków transportu będzie potęgować zanieczyszczenie naszego środowiska. Kwestia realizacji obwodnicy aglomeracji jest niestety przedsięwzięciem, które niesie ze sobą znacznie większe zagrożenia dla naszej społeczności, dlatego też w tej kwestii staramy się mówić wspólnym głosem z innymi samorządami i wymóc na osobach decyzyjnych zmianę wstępnie formułowanych propozycji rozwiązań jej przebiegu.

Pytanie – Agnieszka (14.07.2021 )

Dzień Dobry,
czy jest planowana budowa kanalizacji w Ludwinowie Zegrzyńskim od Borowej Góry w stronę Szadek / wzdłuż ulicy Nasielskiej/

Odpowiedź:

Szanowana Pani Agnieszko,

W odpowiedzi na zadane pytanie informuję, że w wieloletnim planie finansowym Gminy na lata 2021-2026 nie ma przewidzianej budowy sieci kanalizacji w ulicy Nasielskiej w Ludwinowie Zegrzyńskim.

Pytanie – Krzysztof (27.06.2021)

Panie Burmistrzu,
czy mógłby Pan zająć się sprawą parkowania na ul. Polnej. Chodzi mi o parkowanie na przejściu dla pieszych (ul. Polna 40), albo przy samym przejściu, parkowanie na łuku (Polna 14-20), które zmusza kierowców przekraczania podwójnej ciągłej i naraża na niebezpieczne sytuacje. Może wystarczy po prostu postawić zakaz parkowania i zwiększyć liczbę patroli straży miejskiej / policji. :Przy wspomnianym przejściu dla pieszych brakuje także progów zwalniających (są one dużo wcześniej) i kierowcy jeżdżą tutaj z ogromnymi prędkościami. Mieszka tu dużo dzieci i naprawdę czasem jest bardzo niebezpiecznie, szczególnie przy skrzyżowaniu Polnej z Kuligowskiego. Chciałbym także zwrócić uwagę na drzewa na ul. Polnej, po prostu zahaczają one o linie napowietrzne i światłowodowe, należałoby je przyciąć.

Z góry dziękuję

Odpowiedź:

Szanowny Panie Krzysztofie,

Sprawa niewłaściwego parkowania i przekraczania dozwolonej prędkości przez kierowców na ul. Polnej w Serocku została przekazana do Straży Miejskiej w celu wzmożenia kontroli.

Zgodnie z obowiązującym prawem o ruchu drogowym można zaparkować pojazd w odległości  nie mniejszej niż 10 m przed i za przejściem dla pieszych.

Ponadto informujemy, że Straż Miejska otrzymała informację z prośbą o zobowiązanie właścicieli posesji do przycięcia gałęzi drzew przerastających przez ogrodzenie w skrajnię drogi.

Pytanie - Anna (28.06.2021)

Witam serdecznie.
Będąc z dziećmi na placu zabaw od ulicy Pułtuskiej zauważyłam zerwana linę i mocno przetarte pozostałe liny na tzw. "pająku". Owszem była wymieniana ścianka wspinaczkowa. Co nie zmienia faktu, że przez uszkodzenia innych, dzieci mogą niestety doznać uszczerbku na zdrowiu. Dobrze byłoby przyjrzeć się stanowi technicznemu pozostałych urządzeń, z których korzystają dzieci. O wypadek nie jest trudno. Szczególnie, że dzieci to wulkany energii. Rodzice są ich opiekunami i powinni pilnować pociech, jednak nie mają wpływu na stan techniczny placu zabaw. Bardzo proszę o interwencję w tej sprawie. Dobro naszych dzieci leży nam wszystkim na sercu.
Pozdrawiam serdecznie

Odpowiedź:

Szanowna Pani Anno,
dziękujemy za zgłoszenie usterki. Uszkodzone liny na tzw. pająku zostały zdemontowane i oddana do naprawy. W najbliższych dniach powinny wrócić na swoje miejsce.

Pytanie - Arkadiusz (08.07.2021)

Proszę o konstruktywne stanowisko dotyczące budowy sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią w miejscowości Jachranka.
Powyższa inwestycja została zaplanowana jakieś siedem lat temu i do tej pory nie wydarzyło zbyt wiele w tym kierunku.
Z roku na rok brakuje na zabezpieczenie tej budowy funduszy i w peryspektywie czasowej jest to stale odkładane.
Wiele innych przedsięwzięć jest realizowanych w Serocku bądź innych miejscowościach jednakże Jachranka jest stale pomijana, czuję się absolutnie zawiedziony tym faktem.

Odpowiedź:

Szanowny Panie Arkadiuszu

W odpowiedzi na Pana pytanie informuję, że Gmina faktycznie planowała rozpocząć realizację dużego projektu sieci kanalizacji opracowanego dla rejonu Borowa Góra, Dosin, Skubianka, Jachranka i Izbica od miejscowości Jachranka. Jednak w związku z niedużym zainteresowaniem mieszkańców ulicy Jasnej dotyczącym przyłączenia swoich nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej, Gmina odstąpiła od budowy tego odcinka.

 

Pytanie - Tomasz (29.06.2021)

Cytuję : " Szanowna Pani Grażyno, w odpowiedzi na zadane przez Panią pytanie z przykrością muszę poinformować, iż w najbliższym czasie nie planujemy wykonania w pełni urządzonej drogi ul. Popowskiej przebiegającej przez miejscowości Kania Nowa, Kania Polska i Nowa Wieś. Niestety obecna szerokość pasa drogowego tej ulicy uniemożliwia wybudowanie takiego obiektu o parametrach technicznych określonych w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.Analizujemy jednak możliwości i sposoby wzmocnienia istniejącej nawierzchni, tak aby jej trwałość była znacznie większa. Po wypracowaniu odpowiednich rozwiązań, w miarę możliwości finansowych Gminy zostaną one wdrożone."

Rozporządzenie rozporządzeniem ale jakoś udało się "ułożyć" asfalt na naprawdę wąskich drogach np. Zielona w Serocku, Bindugi w Kani Polskiej oraz Arciechowska w miejscowości Cupel. Na dwóch ostatnich wymienionych natężenie ruchu jest mniejsze niż na ul. Popowskiej która jak czytam - Nie jest i nie będzie drogą asfaltową... Mało się dzieje za rzeką.

 

Odpowiedź:

Szanowna Panie Tomaszu,

W przytoczonej przez Pana odpowiedzi na pytanie Pani Grażyny (26.05.2021) poinformowaliśmy, iż obecna szerokość pasa drogowego ul. Popowskiej przebiegającej przez miejscowości Kania Nowa, Kania Polska i Nowa Wieś, uniemożliwia wykonanie w pełni urządzonej drogi o parametrach technicznych określonych w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Droga taka powinna składać się co najmniej z jezdni, poboczy (z wyjątkiem przypadku, gdy w ich miejscu zaprojektowano inne elementy drogi, a w szczególności chodnik lub ścieżkę pieszo-rowerową), urządzeń odwadniających oraz odprowadzających wodę. Z uwagi na fakt, że szerokość pasa drogowego nie pozwala na budowę drogi zgodnie z obowiązującymi przepisami, analizujemy alternatywne możliwości i sposoby wzmocnienia istniejącej nawierzchni drogi, tak aby jej trwałość była znacznie większa. Jedną z rozważanych możliwości jest wykonanie powierzchniowego utrwalenia istniejącej nawierzchni z destruktu asfaltowego emulsją asfaltową, co w efekcie daje takie same właściwości użytkowe jak nawierzchnia bitumiczna (tzw. „asfaltowa”).

Tak jak poinformowaliśmy w odpowiedzi na wcześniejsze pytanie, po wypracowaniu odpowiednich rozwiązań, w miarę możliwości finansowych Gminy zostaną one wdrożone.

 

Pytanie- Darek (24.06.2021)

Szanowny Panie Burmistrzu,
nie jestem pewien czy to należy do kompetencji burmistrza, ale poszukuję ogłoszenia na zamówienie publiczne w zakresie budowa drogi gminnej Zegrze - Jadwisin. Gdyby mógłby Pan wskazać gdzie szukać ogłoszenia, bo przeszukałem stronę gminy i publiczny portal zamówień z Polski, ale nic nie ma.
Dziękuję za pomoc
Dariusz

Odpowiedź:

Szanowny Panie Dariuszu,
informuję, iż obecnie trwają czynności związane z przygotowaniem postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego na realizację wskazanej przez Pana inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej Jadwisin – Zegrze. Wszczęcie postępowania nastąpi poprzez publikację ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, natomiast dokumentacja postępowania udostępniona zostanie na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem https://serock.ezamawiajacy.pl  w zakładce „Lista postępowań PZP”.

Pytanie - Krystian (5.06.2021)

Dzień dobry, proszę o odpowiedzi na poniższe pytania:

1) ulica Konstantego Radziwiłła jest w opłakanym stanie, czy jest zaplanowany remont tego odcinka oraz części ulicy Wyzwolenia od Radziwiłła do Norwida . Jeśli nie jest to czy zostanie to wykonane w najbliższym roku lub przyszłym? Co z budowa chodnika który na ulicy Wyzwolenia kończy się w pewnym momencie ?

2) ulica Wyzwolenia i okolica nie posiada dostępu do światłowodu , czy miasto Serock może coś zrobić aby to się zmieniło ? W obecnych czasach umożliwienie dostępu do światłowodu powinno być jednym z głównych zadań inwestycyjnych.

Odpowiedź:

Szanowny Panie Krystianie,

Odpowiadając na pytanie dotyczące remontu nawierzchni ul. Konstantego Radziwiłła oraz ul. Wyzwolenia na wskazanym przez Pana odcinku, informuję, iż na obecną chwilę takie zadanie nie znajduje się w budżecie Gminy. Mając jednak świadomość nienajlepszego stanu technicznego przedmiotowych dróg analizujemy możliwości przystąpienia do opracowania dokumentacji projektowej budowy ich nawierzchni wraz z chodnikiem. Dodatkowym aspektem tej sprawy jest wyposażenie tych odcinków dróg w sieć kanalizacji sanitarnej, co na tę chwilę również jest wyłącznie na etapie koncepcji i będzie wymagało opracowania szczegółowej dokumentacji projektowej.

Odpowiadając na pytanie dotyczące dostępu do sieci światłowodowej w rejonie ul. Wyzwolenia, tak jak już wielokrotnie informowaliśmy w odpowiedziach na „pytanie do Burmistrza”, budowa światłowodu nie jest inwestycją gminną. Tego typu przedsięwzięcia realizowane są na zlecenie operatorów telekomunikacyjnych, którzy nierzadko przy udziale środków unijnych finansują budowę infrastruktury teletechnicznej zapewniającej dostęp do szybkiego internetu zarówno w dużych aglomeracjach, jak również na terenach słabo zaludnionych. Z takiego wsparcia skorzystał jeden z największych operatorów telekomunikacyjnych - Orange Polska S.A., który w ramach wdrażania Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa buduje sieć światłowodową na terenie naszej Gminy. Wszelkie informacje dotyczące harmonogramu podłączania szerokopasmowego internetu w ramach ww. programu posiada operator telekomunikacyjny. Istnieje możliwość kontaktu z nim pod następującym adresem mailowym: zapytania.serock@orange.com.

Zachęcamy również do kontaktu z innymi operatorami świadczącymi tego typu usługi we wskazanej przez Pana okolicy.

Pytanie - Ewa (22.06.2021)

Dzień dobry, są takie upały, dlaczego na Rynku w Serocku nie działa fontanna i kurtyna wodna?

Odpowiedź:

Szanowna Pani Ewo,
uruchomienie fontanny, po 1,5 roku przerwy w jej użytkowaniu spowodowanej ograniczeniami nałożonymi przez sanepid, wymagało szeregu nieprzewidzianych napraw oraz prac przygotowawczych.
Fontanna już działa i cieszy swoim widokiem. Przypominamy jednak, że ze względu na preparaty chemiczne stosowane do utrzymania wody nie powinna ona służyć do chłodzenia się, a tym bardziej do picia.

Kurtyna wodna natomiast będzie pojawiała się na rynku przy fali upałów.

Pytanie – Marlena (23.06.2021)

Witam serdecznie 
Jestem mieszkanką Dosina ulicy Rumiankowej. 

Przepraszam bardzo, ale nie wyobrażam sobie kolei pod naszymi oknami. Proszę Państwa mam dziecko niepełnosprawne i dlatego się przeprowadziłam w takie piękne, spokojne i ciche miejsce żeby mojemu dziecku było w życiu jak najlepiej. 

Jest to najgorsza z możliwych opcji zrobienie przy nowym osiedlu domków kolei. 

Jako mieszkańcy nie wyrażamy na to zgody i bardzo prosimy o inny wybór. Jest tu nam bardzo dobrze tak jak jest teraz. 
Pozdrawiam
Marlena

Odpowiedź:

Szanowna Pani Marleno,

rozpoczęty właśnie proces konsultacyjny wariantów nowej linii kolejowej służy zebraniu jak największej ilości głosów dotyczących proponowanych rozwiązań.

Zaproponowane zostały trzy różne warianty i nie zostało dotychczas przesądzone, który z nich będzie przyjęty do realizacji w dalszych etapach inwestycji. Ponieważ jesteśmy na pierwszym etapie planowania nowej infrastruktury, niezbędne było stworzenie kilku wariantów, które następnie mogą być porównywane, m.in. pod kątem wpływu na sąsiedztwo, czy potrzeby wywłaszczeń zasiedlonych nieruchomości.

Bardzo dziękuję za Pani głos w sprawie, pragnę zapewnić, że w codziennej aktywności najbardziej zależy mi na zapewnieniu naszym mieszkańcom jak najlepszego miejsca do życia. To właśnie ta potrzeba powoduje, że w realizacja nowej linii kolejowej, zapewniającej nam bezpośrednie, szybkie i bezpieczne połączenie z Warszawą, pozostaje żywotnym interesem całej naszej wspólnoty. Ze swojej strony deklaruję, że dołożę wszelkich starań, które będą w moim zasięgu, aby nowa infrastruktura w jak najmniejszym stopniu ingerowała w tereny zurbanizowane.

Pytanie - Paulina (11.06.2021)

Dzień dobry,

Chciałabym zapytać o stan budowy placu zabaw w Maryninie.
Jako kilkuletnia mieszkanka gminy Serock a w zasadzie pobliskiej wsi do Marynina jestem ciekawa kiedy zakończy się wciąż trwająca budowa?
Zasięgnęłam informacji, iż termin oddania tego placu zabaw jest do dziś.
Niestety kilka miesięcy temu spotkała mnie przykra sytuacja związana z niezgłoszonym nowym członkiem rodziny i opłata za śmieci. Po ciężkim porodzie bardzo długo dochodziłam do siebie i po prostu wypadło mi i mężowie to z głowy. Zostałam wezwana do uiszczenia opłaty w trybie natychmiastowym. Nie wspominając o bardzo wysokich opłatach za nieruchomości które tez są bardzo sumiennie egzekwowane od mieszkańców.
Chciałabym wiec zapytać w jaki sposób są egzekwowane konsekwencje przedłużających się robot dla tej firmy?
Rozumiem ze częściowo środki na budowę tego obiektu pochodzą z podatków mieszkańców gminy.

Z wyrazami szacunku,

Paulina

Odpowiedź:
Szanowna Pani Paulino,

istotnie, termin zakończenia prac budowlanych prowadzonych w ramach inwestycji polegającej na modernizacji placu zabaw w Maryninie upłynął z dniem 10.06.2021 r. Wykonawca nie zakończył robót w terminie umownym, w związku  czym zostaną mu naliczone odpowiednie kary za opóźnienie.

 

Pytanie – Grażyna (26.05.2021) 

Kiedy będzie zrobiona nakładka asfaltowa na ul. Popowskiej w Kani Nowej? Mieszkańcy tej ulicy i sąsiednich miejscowości czekają na tą inwestycję od wielu lat!

Odpowiedź:

Szanowna Pani Grażyno,
w odpowiedzi na zadane przez Panią pytanie z przykrością muszę poinformować, iż w najbliższym czasie nie planujemy wykonania w pełni urządzonej drogi ul. Popowskiej przebiegającej przez miejscowości Kania Nowa, Kania Polska i Nowa Wieś. Niestety obecna szerokość pasa drogowego tej ulicy uniemożliwia wybudowanie takiego obiektu o parametrach technicznych określonych w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.  

Analizujemy jednak możliwości i sposoby wzmocnienia istniejącej nawierzchni, tak aby jej trwałość była znacznie większa. Po wypracowaniu odpowiednich rozwiązań, w miarę możliwości finansowych Gminy zostaną one wdrożone.

 

Pytanie – Artur  (15.06.2021)

Szanowny panie burmistrzu,
po przeczytaniu informacji zamieszczonych na stronie UG w sprawie odbioru śmieci, w celu ustalenia, kiedy odpady segregowane zalegające od środy w ubiegłym tygodniu będą odebrane (dwa tygodnie temu nie odebrano odpadów zmieszanych w środę, i czekały do poniedziałku), skontaktowałem się z firmami wskazanymi jako odpowiedzialne za realizację umowy, które następnie podpisały umowę z nieokreślonym w informacji podwykonawcą. Okazało się, że firma RDF Sp. z o.o. nie zajmuje się wywozem śmieci, tylko dostarcza beton, a śmieciami zajmuje się firma MPK PURE HOME Sp. z o.o. Skontaktowałem się więc z pracownikiem ww firmy, od którego uzyskałem informację, że firma nie świadczy usług wywożenia śmieci w gminie Serock, a podwykonawcą odpowiedzialnym za odbiór śmieci jest pan Włodarczyk z zakładu kształtowania terenów zielonych tel. 22 782 73 87.
Nadmieniam, że codziennie kontaktuję się z WOŚ i składam reklamacje.
Panie burmistrzu koło się zamknęło.
Proszę o podjęcie szybkich i skutecznych działań, aby problem przestał istnieć.
Artur

Odpowiedź:

Szanowny Panie Arturze,
tak jak Pan zauważył występujący obecnie problem nieterminowego odbioru odpadów komunalnych związany jest z wprowadzeniem na teren Miasta i Gminy Serock podwykonawcy - firmy Zakład Kształtowania Terenów Zielonych Marek Włodarczyk - realizującego część usługi odbioru odpadów za konsorcjum firm MPK PURE HOME Sp. z  o.o. oraz RDF Sp. z o.o., w  ramach zawartej między tymi podmiotami umowy.

W wyniku zaistniałej sytuacji nastąpił nagły wzrost liczby zgłaszanych do nas reklamacji. Zapewniamy, że wszystkie są na bieżąco przekazywane firmie realizującej usługę odbioru odpadów. Również reklamacja  dotycząca nieodebranych odpadów sprzed Pańskiej posesji była już kilkukrotnie zgłaszana ww. firmie.

Zgodnie z zapisami obowiązującej umowy, firmie naliczane będą kary za opóźnienia w  odbiorze z  każdego wskazanego przez nas punktu adresowego i każde odstępstwo od obowiązującego harmonogramu odbioru odpadów.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że dokładamy wszelkich starań, aby pomimo zaistniałych opóźnień odpady z terenu naszej gminy zostały w całości jak najszybciej odebrane.

Pytanie – Mirosław  (07.06.2021)

W jaki sposób można złożyć reklamację za nie odebranie odpadów zmieszanych w maju (zostały odebrane 1 raz a powinny być odebrane 2 razy) mimo składania reklamacji już czwarty dzień pod rząd i brak reakcji( reklamację składane do działu podanego w harmonogramie odbioru odpadów telefonicznie i meilowo). Kwota za odbiór odpadów została opłacona do gminy a nie wykonano odbioru odpadów zmieszanych dwa razy tylko raz. Z  tytułu nie wykonanej usługi powinien być przyznany upust cenowy dla adresu pod którym nie wykonano usługi który gmina powinna wyegzekwować od firmy odbierającej odpady.

Odpowiedź:

Szanowny Panie Mirosławie,
występujący obecnie problem nieterminowego odbioru odpadów komunalnych związany jest z wprowadzeniem na teren Miasta i Gminy Serock podwykonawcy realizującego część usługi odbioru odpadów za konsorcjum firm MPK PURE HOME Sp. z o.o. oraz RDF Sp. z o.o., w ramach zawartej między tymi podmiotami umowy. W wyniku zaistniałej sytuacji nastąpił nagły wzrost liczby zgłaszanych do nas reklamacji. Zapewniamy, że wszystkie są na bieżąco przekazywane firmie realizującej usługę odbioru odpadów. Zgodnie z zapisami obowiązującej umowy, firmie naliczane będą kary za opóźnienia w odbiorze z każdego wskazanego przez nas punktu adresowego i każde odstępstwo od obowiązującego harmonogramu odbioru odpadów. Jednocześnie pragniemy poinformować, że dokładamy wszelkich starań, aby pomimo zaistniałych opóźnień odpady z terenu naszej gminy zostały w całości jak najszybciej odebrane.

W celu weryfikacji Pańskiego zgłoszenia prosimy o  wskazanie adresu posesji, sprzed której nie odebrano odpadów.

Reklamacje dotyczące nieodebranych odpadów należy zgłaszać do Referatu Ochrony Środowiska telefonicznie pod numerem 22 782 88 40 lub e-mailowo na adres ochronasrodowiska@serock.pl.

Wyjaśniamy też, że uiszczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości wynika z ustawowego obowiązku partycypowania w kosztach gospodarowania odpadami komunalnymi ponoszonymi przez gminę. Opłata ta zgodnie z  wyrokiem NSA z dnia 21.04.2021 r. (sygn. akt II FSK 36/20) nie jest świadczeniem wzajemnym uiszczanym za wykonaną przez gminę usługę, w związku z czym nie podlega zwrotowi.
Za wszelkie utrudnienia przepraszamy i zwracamy się z prośbą o wyrozumiałość.

Pytanie – Monika (26.04.2021)

Nie jestem pewna czy to należy do kompetencji Burmistrza ale będę wdzięczna za pokierowanie odpowiednio mojej prośby/pytania.
Mieszkam na ulicy Frezji w Skubiance- droga boczna do ulicy Frezji (prowadząca w stronę boiska w Skubiance) jest teraz bardzo ekspolatowana przez samochody z budowy i inne pojazdy i przestała być już dawno droga ''polna, gruntowa''. Trzeba na pewno postawić znaki drogowe oraz zrobić normalna drogę, również z progiem zwalniającym, ponieważ motocykliści robią sobie tutaj rajdy. Nie chcecie państwo przecież czekać na jakaś tragedie - ze zginie lub zostanie okaleczony człowiek, dziecko lub jakieś zwierzak domowy. Te przejazdy są codziennie, a również codziennie chodzą tu rodziny z dziećmi na spacery. Nie mówiąc już o hałasie jaki takie motory jadące ponad 50-60 km/h robią. Jednakże najbardziej zatrważające jest zagrożenie dla zdrowia i życia.
Bardzo proszę o informacje i reakcje na ten problem, co zamierzacie z tym zrobić.
Pozdrawiam serdecznie, Monika

Odpowiedź:

Szanowna Pani Moniko,
droga gruntowa (dz. nr 388) nie jest zaliczona do kategorii dróg gminnych, a stanowi drogę wewnętrzną  będącą w samoistnym posiadaniu Miasta i Gminy Serock.

Droga ta jest utrzymywana (równanie, uzupełnianie kruszywem) na odcinku od ul. Frezji  do ul. Piwonii (czyli na fragmencie gdzie występuje zabudowa mieszkaniowa).

W planie inwestycji na lata przyszłe jest uwzględniona ul. Frezji  w Skubiance.

Ponadto informujemy, że Straż Miejska otrzymała informację z prośbą o okresowe patrolowanie ww. dróg.

 

Pytanie - Marcin (28.05.2021)

Dzień dobry,
Mam pytanie co do terenów zielonych w Serocku. Codziennie spaceruję z dzieckiem po Serocku i stwierdzam, że trawniki zarośnięte, ba nawet już trawa zakwitła. Czemu trawa na terenach zielonych nie jest koszona systematycznie? Co stało się z ławeczkami i kwietnikami przy głównych chodnikach? Czemu zubożała ilość kwiatów, które to kiedyś zdobiły nasze piękne miasto? Jest mi niezmiernie przykro, że obecna władza ogranicza zdobienie kwiatami Serocka oraz redukuje ilość ławeczek przy chodnikach. Mam nadzieję, że zmienią Państwo podejście i zainwestują bardziej (tak jak kiedyś) w upiększanie Serocka zielenią!

Odpowiedź:

Szanowny Panie Marcinie,
odpowiadając na Pana pytania dotyczące terenów zielonych w Serocku, uprzejmie informuję, że jak co roku, także i w tym, dokładamy wszelkiej staranności aby miasto i gmina wyglądała na zadbaną i upiększoną. Nie mogę się zgodzić z Pana stwierdzeniem, że ograniczamy zdobienie miasta kwiatami lub, że nie dbamy o regularne koszenie trawników. Rozumiem jednak skąd może wynikać Pana odczucie. Otóż bieżący rok jest zaskakujący jeśli chodzi o pogodę, która bezpośrednio przekłada się na tempo rozwoju roślin. W tym roku, z powodu aury, chłodów, pochmurnych i deszczowych dni, wegetacja roślin kwitnących opóźniona jest o mniej więcej dwa, a nawet trzy tygodnie. Dlatego też dopiero w ubiegłym tygodniu rozpoczęliśmy prace związane z letnim ukwieceniem miasta. Trwają one w dalszym ciągu, zamierzamy zakończyć je przed Bożym Ciałem. W stałych miejscach, na Rynku Miejskim, a także przy przystankach, przed kościołem oraz przed przychodnią zdrowia pojawiły się zdobiące miasto rokrocznie donice z kompozycjami kwiatowymi. Przyozdobione zostały już kompozycjami kwiatowymi latarnie. Kończone są prace związane z nasadzeniem kwiatów na rabatach, m.in. w Parku Miejskim, w gazonach i kwietnikach na Trakcie spacerowym, przed salą widowiskową i przy Bulwarze.

Odnosząc się do kwestii koszenia trawników, to o ile pochmurne, chłodne deszczowe dni opóźniły wegetację kwiatów kwitnących, to z kolei wpłynęły doskonale na rozwój i wzrost trawy. Pierwsze koszenie terenów zielonych na terenie miasta i gminy Serock rozpoczęte było dwa tygodnie temu i trwało z powodu utrudnień spowodowanych deszczem dwa tygodnie. Po tych dwóch tygodniach wczoraj rozpoczęło się kolejne koszenie terenów zielonych w Serocku. Częstsze koszenie publicznych terenów zielonych jest niemożliwe zarówno pod względem technicznym, jak i finansowym.

I ostatnia kwestia, którą Pan poruszył to likwidacja ławeczek i kwietników przy głównym chodniku. Wiosną, istotnie rozebraliśmy klinkierowe konstrukcje i towarzyszące im ławki, znajdujące się wzdłuż ulicy Pułtuskiej. Powodem takiej decyzji był stan techniczny tych urządzeń, a także fakt, iż miejsca te stały się niestety w większości punktem gromadzenia osób spożywających alkohol i tym samym zanieczyszczających te miejsca. Dlatego też, podjęliśmy decyzję o ich likwidacji, biorąc również pod uwagę zgłaszane nam prośby mieszkańców i przechodniów.

Pytanie –Wojciech (5.05.2021)

Dzień Dobry
Proszę o informację kiedy możemy się spodziewać zlikwidowania nierówności drogowych na ulicy Sadowej?

Odpowiedź:

Szanowny Panie Wojciechu,
dziękujemy za zgłoszenie dotyczące potrzeby zlikwidowania nierówności drogowych na ulicy Sadowej w Serocku. Jak Pan zapewne zauważył prace zostały już wykonane kilkanaście dni temu.  Polegały na wyrównaniu nawierzchni i wyprofilowaniu ulicy. Ubytki w drodze uzupełniono kruszywem.
Niestety drogi gruntowe mają to do siebie, że ich nawierzchnia jest nietrwała, a ich stan techniczny uzależniony jest w największej mierze od warunków atmosferycznych, jak i stopnia użytkowania.
Dlatego też, jeśli zaistnieje konieczność poprawienia drogi proszę o bezpośredni kontakt z naszą jednostką odpowiedzialną za stan techniczny dróg gminnych tj. Miejsko-Gminnym Zakładem Gospodarki Komunalnej w Serocku.

Pytanie – Anna (19.05.2021)

Szanowny Panie Burmistrzu,
chciałabym poruszyć temat wyścigów samochodowych czy innych akrobacji/driftów/palenia gumy na publicznych ulicach Serocka i miejscowości przyległych.

Jest to właściwie codzienność w miesiącach letnich, ale podejrzewam że w związku z nudą, jaka ogarnęła młodych ludzi podczas pandemii, w tym roku nie ma ograniczeń. Tego typu popisy rozpoczynają się w okolicach godziny 22 i najczęściej odbywają się w okolicach mostu na Wierzbicy, zjazdu na obwodnicę w tym samym miejscu czy też na ul. Pułtuskiej - także od strony Wierzbicy i ciągną w stronę Serocka. W weekendy jest wręcz 100% pewność, że od 22 zaczną się popisy.

Jest to proceder przede wszystkim uciążliwy dla mieszkańców. Hałas palenia gumy jest nie do wytrzymania. Niszczona jest nawierzchnia ulic - widać charakterystyczne ślady. Ponadto, jest to bardzo niebezpieczne. Niecałe dwa tygodnie temu wracając do Serocka z obwodnicy właśnie na zjeździe w Wierzbicy koło godziny 18! pojazd przede mną postanowił kręcić bączka na rondzie w Wierzbicy. Ci kierowcy są coraz bardziej bezczelni i bezkarni. Telefon do służb - policji czy straży miejskiej nic nie daje, gdyż po pierwsze - wieczorem nie ma tylu funkcjonariuszy, a po drugie - w nocy ciężko zapisać chociażby numery rejestracyjne tych pojazdów - gdy ktoś pojawi się przy ulicy - np. sąsiedzi próbowali zrobić zdjęcia/nagrać film - młodzież się rozjechała i na parę dni był spokój.

Bardzo proszę o pomoc w tej kwestii - nie czekajmy, aż wydarzy się nieszczęście. Może wystarczyłby monitoring na rondzie w Wierzbicy? Nie mam już innego pomysłu. Uprzejmie proszę o przekazanie tej wiadomości odpowiednim służbom - może posiadają w swoim arsenale odpowiednie metody, na takie występki.

Pozdrawiam serdecznie!
Z poważaniem, Anna

Odpowiedź:

Szanowna Pani Anno,
dziękuję za zwrócenie uwagi na niebezpieczne sytuacje na drogach Wierzbicy spowodowane popisami „rajdowymi” młodych kierowców. Informuję, że Straż Miejska w Serocku zaplanowała działania strażników we wskazanym przez Panią czasie i w rejonie tj. w okolicy mostu i ronda w Wierzbicy.

Ponadto, powiadamiając o ww. procederze Komendę Powiatową Policji w Legionowie, zwróciliśmy się z prośbą o skierowanie funkcjonariuszy Ruchu Drogowego w wymienione miejsca celem ujawnienia i ukarania „piratów drogowych”.

Pytanie - Andrzej (2.05.2021)

Panie burmistrzu,
kieruję do Pana pytanie, jako stały i stary mieszkaniec Zegrza. Otóż, w naszej miejscowości jest największe skupisko kasztanowców, liczące 144 często wiekowe drzewa. Czy gmina mogłaby zadbać w tym roku o ich ochronę, tzn. przewidzieć założenie opasek lub pułapek na szrotówka kasztanowcowiaczka, który atakuje drzewa już od wielu lat. Szkoda tego drzewostanu, dlatego proszę, Panie Arturze, o pilną interwencję. Z poważaniem, były radny, Andrzej Karski.

Odpowiedź:

Szanowny Panie Andrzeju,
dziękuję Panu bardzo za zainteresowanie kasztanowcami rosnącymi w Zegrzu. Oczywiście ma Pan rację pisząc, iż Zegrze jest miejscowością, w której jest najwięcej w naszej gminie wiekowych kasztanowców i dobrze byłoby podjąć akcję zmierzającą do ochronienia tych drzew przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem.

Jak Pan zapewne wie, walka z tym szkodnikiem, z uwagi na ogromną ekspansję owada, jest bardzo trudna i wymaga podjęcia wielorakich działań. Niemniej jednak jako gmina jesteśmy zdania, że jak najbardziej z pomocą lokalnego społeczeństwa, jesteśmy w stanie taką akcję zorganizować i poprowadzić.

Niestety na naklejenie opasek lepowych, jest już w tym roku za późno. Zgodnie z fachową literaturą opaskę nasączoną klejem i feromonami zakładamy na pień kasztanowca pod koniec marca, aby się na nią złapały pierwsze dorosłe osobniki, które wykluwają się z poczwarek zimujących w opadłych liściach, czy w ziemi. Przyklejenie opasek teraz jest niecelowe ponieważ późniejsze generacje szrotówka, wykluwają się już na drzewach, zatem omijają pułapki lepowe. Dlatego tez naklejenie opasek lepowych przeprowadzilibyśmy w kolejnym roku.

Tym co możemy zrobić jeszcze w tym roku, a jest bardzo to skuteczna metoda, jest grabienie i utylizacja opadłych jesienią liści. To właśnie w nich zimują poczwarki szkodnika, z których wykluwają się w kwietniu pierwsze dorosłe osobniki. Ponieważ w Zegrzu znajduje się, jak Pan sam podkreślił, przeszło 100 kasztanowców, niemożliwym jest fizycznie, aby akcję grabienia liści przeprowadzili w całości pracownicy Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku. Niezbędna jest pomoc lokalnej społeczności. Ze swojej strony jesteśmy w stanie zapewnić koordynowanie prac i odbiór zgrabionych liści do utylizacji.

Dlatego też za pośrednictwem udzielanej Panu odpowiedzi zachęcamy do włączenia się w akcję ochrony kasztanowców i zapraszamy do kontaktu w tej sprawie z Miejsko-Gminnym Zakładem Gospodarki Komunalnej, który skoordynuje zamierzenie.

Pytanie - Janusz (7.05.2021)

Witam Serdecznie
Czy jest w planach budowa kanalizacji i nawierzchni na ulicy Dosińskiej w Jachrance jeśli tak to termin/rok/
Pozdrawiam

Odpowiedź:

W odpowiedzi na Pana pytanie informuję, że w latach 2016 - 2018 opracowaliśmy projekt sieci kanalizacji sanitarnej obejmujący Dosin, Borową Górę ( w tym fragment ulicy Dosińskiej ok. 200 m na zachód i 150 m na wschód), Jachrankę, Skubiankę i Izbicę. Projekt zakłada budowę ponad 10 kilometrów sieci kanalizacji sanitarnej oraz 5 przepompowni ścieków. Gmina opracowując ten projekt kierowała się  możliwością pozyskania dofinasowania ze środków unijnych, jednak w chwili obecnej środki z przeznaczeniem na gospodarkę wodno-ściekową  z programów, które mogłyby w znaczący sposób dofinansować tego typu zadanie, nie są dostępne. Z tego względu Gmina przedmiotową inwestycję będzie realizowała w etapach ze środków własnych.  W budżecie Gminy na rok 2021/2022 przewidziano realizację pierwszego etapu tj. budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Brzozowej i Przygody. Pozostałe etapy będą realizowane w późniejszym terminie.

Odnośnie nawierzchni Gmina w chwili obecnej nie ma planów inwestycyjnych w tym zakresie.

Pytanie - Teodora (23.04.2021)

Dzień Dobry Szanowny Panie Burmistrzu
Uwielbiam twórczość znanego w gminie dramaturga Jerzego Szaniawskiego, dlatego tez chciałam zaproponować, aby gmina dla uhonorowania pisarza postawiła multimedialną ławeczkę na terenie dawnej posiadłości w Zegrzynku. Mam na myśli ławkę, która będzie miała funkcje wyboru fragmentów dramatów pisarza. Klimat miejsca gdzie żył i tworzył pisarz jest idealnym miejscem na taka literacka atrakcje turystyczna.Czy gmina czyni starania, aby pozyskać środki z odpowiednich instytucji i odbudować dworek ?
Mam nadzieje, że na dobry początek będzie można wsłuchać się w twórczość Szaniawskiego w cieniu drzew nad Narwią.
Pozdrawiam,
Teodora

Odpowiedź:

Gmina wielokrotnie w przeszłości występowała do instytucji odpowiedzialnych za rozwój i promocję kultury w Polsce, z inicjatywą odbudowy dworu rodziny Szaniawskich, w dawnym Zegrzynku. Również na szczeblu lokalnym poszukujemy możliwości zagospodarowania obiektu, który mamy nadzieję że zostanie odbudowany, tak aby w przyszłości miejsce to mogło tętnić życiem.

W pierwszej kolejności staramy się jednak uregulować sprawę własnością gruntu. Teren rezerwatu w większości bowiem stanowi własność Skarbu Państwa i pozostaje w użytkowaniu wieczystym Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie. Obecnie jesteśmy na etapie rozmów z tą instytucją co do możliwości przeniesienia prawa użytkowania wieczystego, a w przyszłości również prawa własności, na rzecz gminy. Uregulowanie sprawy własności gruntu jest kluczowe dla realizacji odbudowy dworu. Przewidujemy, że sprawa ta zostanie wyjaśniona w toku bieżącego roku.

 

Pytanie- Joanna (28.04.2021)

Panie Burmistrzu
Uprzejmie proszę o informację na jakim etapie jest sprawa realizacji gazociągu w ulicach Okrężnej i Dojazdowej w Jadwisinie. Na realizacje gazociągu czekamy już blisko 6 lat. Proszę o umiejscowienie w czasie poszczególnych etapów. Czy Starostwo wydało już pozwolenie na budowę ? Kiedy gazownia rozpocznie prace budowlane i podłączy mieszkańców ?

Odpowiedź:

Szanowna Pani Joanno,
gmina nie realizuje zadań z zakresu budowy sieci gazowych. Inwestorem jest Polska Spółka Gazownictwa  Sp. z o.o. (PSG).  W przypadku gdy planowane jest umieszczenie sieci gazowej w drogach należących do Gminy, wydaje ona jedynie zgodę na umieszczenie w pasie drogi urządzeń infrastruktury technicznej, co w przypadku przedmiotowej drogi zostało uczynione w listopadzie 2017 roku. W marcu 2018 roku, na wniosek inwestora, Gmina wyraziła zgodę na zmianę trasy sieci gazowej. W związku z wieloma pytaniami mieszkańców w lutym br. zwróciliśmy się do PSG z prośbą o informację, kiedy planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych związanych budową gazociągu w rejonie ulic: Okrężnej i Dojazdowej. Wówczas otrzymaliśmy wiadomość, iż dokumentacja projektowa dla tej inwestycji jest w trakcie opracowania. Po zakończeniu prac dokumentacja miała zostać złożona na uzgodnienie branżowe do PSG, a po uzgodnieniu przekazana  do Starostwa Powiatowego w Legionowie celem uzyskania skutecznego zgłoszenia. Inwestor zakładał, że kompletna dokumentacja projektowa  zostanie przekazana do dalszej realizacji do PSG z początkiem maja br. W celu uzyskania aktualnej informacji dotyczącej budowy gazociągu należy zwrócić  się do inwestora: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

Pytanie - Ewa (11.05.2021)

Panie Burmistrzu,
czy targowisko z rynku w Serocku zostanie przeniesione? Jeżeli tak to gdzie i kiedy? Czy stanowiska do handlu będą w pierwszej kolejności dla mieszkańców gminy Serock? Z góry dziękuję za odpowiedź.

Odpowiedź:

Szanowna Pani Ewo,
dostrzegamy ułomności wynikające z faktu zlokalizowania targowiska miejskiego na terenie serockiego rynku, jednakże obecnie nie są prowadzone rozmowy ani podejmowane działania w sprawie zorganizowania targowiska w innej lokalizacji.

 

Pytanie – Mariola (25.04.2021)

Szanowni Państwo
Kto odpowiada za opiekę nad zabytkami znajdującymi się na terenie gminy ?
Figura św. Stanisława Kostki w Jadwisinie wymaga odświeżenia. Wypadałoby, aby gmina zadbała o ukwiecenie w pustych donicach przy figurze, oraz przy figurce przy ekranach. Należy dbać o miejsca kultu religijnego w gminie.
Dlaczego nieustannie trzeba Państwu zwracać uwagę, ze gmina to nie tylko sam Serock, ale wszystkie miejscowości o które powinniście dbać w takim samym stopniu, a tego nie czynicie.
Czy naprawdę wszystko trzeba Wam wskazywać co należy zrobić i kiedy, czy nie można wyznaczyć osoby odpowiedzialnej za takie zadania, a później skutecznie ją sukcesywnie rozliczać.
Trzeba się wreszcie zmobilizować i wziąć się solidnie do pracy.
Mam nadzieję, że wreszcie Wam się to uda, a mieszkańcy będą podziwiać efekty.
Powodzenia

Odpowiedź:

Szanowna Pani Mariolu,
odpowiadając na Pani pytania dotyczące kapliczek w Jadwisinie, aby wyprowadzić Panią z błędu, uprzejmie informuję, że zgodnie z ustawą Prawo budowlane za należyte utrzymanie obiektu budowlanego wpisanego do rejestru zabytków oraz jego bezpieczne użytkowanie odpowiada właściciel lub zarządca tego obiektu. Gmina nie jest właścicielem ani figurki znajdującej się przy ulicy Szaniawskiego, ani kapliczki znajdującej się na rogu ulicy Szkolnej, tuż przy ekranach. Ponadto figurka, która znajduje się w Jadwisinie, nie jest, mimo Pani przekonania wpisana do rejestru zabytków. Opieka nad miejscami kultu religijnego, nie jest zadaniem własnym gminy. Zwyczajowo jak w całym kraju, także w Jadwisinie o przydrożne figurki, jako o nasze historyczne i kulturowe dziedzictwo,  powinni dbać mieszkańcy, ludzie wierzący i praktykujący modlitwę w takich miejscach.

Niemniej jednak widząc, że figurki w Jadwisinie, kiedyś pielęgnowane przez mieszkańców - teraz już wiekowych - wraz z ich odchodzeniem są zapominane, od kilku lat pomagamy jako gmina, na prośbę sołtysa reprezentującego mieszkańców, w ich utrzymaniu. Czyścimy kostkę wokół figurki i pielimy teren wokół niej. W donicach, o których Pani mówi, że stoją puste, mniej więcej od połowy maja do października znajdują się posadzone przez gminę kwiaty sezonowe. Najczęściej są to wytrzymałe na suszę, praktyczne aksamitki, ponieważ co dodatkowo przykre, mało kto z mieszkańców Jadwisina pamięta, żeby je regularnie podlewać.

Pytanie- Robert (17.04.2021)

Szanowny Panie Burmistrzu,
Jestem przedsiębiorcą budowlanym i z planu zamówień publicznych na rok 2021 wynika, ze w maju lub czerwcu br. Zostanie ogłoszony przetarg na budowę drogi Jadwisin-Zegrze. Proszę o informację jaka jest planowana nawierzchnia tej drogi i kiedy konkretnie ma nastąpić realizacja tego zamówienia.

Odpowiedź:

Szanowny Panie,
informuję, iż dokładny termin realizacji inwestycji będzie znany po przeprowadzeniu procedury przetargowej, która istotnie zaplanowana jest na maj - czerwiec 2021 r.

Nawierzchnia jezdni zostanie wykonana z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Z obu stron ograniczona będzie opornikami betonowymi, a jej szerokość wyniesie od 5,0 do 7,2m.

Pytanie - Jan - WspolnotaZegrze23@gmail.com  (13.04.2021)

Szanowny Panie Burmistrzu !
Z ogromnym rozczarowaniem zapoznałem się z Pana stanowiskiem wyrażonym w odpowiedziach na zapytania mieszkańców dotyczących zagospodarowania traktu pieszo-rowerowego na odcinku Zegrze - Jadwisin. Dyskusja na ten temat toczy się w lokalnych mediach i na sesjach od blisko 10 lat, nadal bez skutku. Nasuwa się pytanie: Co powoduje Waszą tak ogromną niechęć do zrealizowania wreszcie tej inwestycji ?

W ostatniej odpowiedzi sami Państwo przyznajecie, ze kwestie dokumentacji są już zakończone, a tu po raz kolejny w firmowanej przez Pana odpowiedzi pojawia się nonszalanckie ,,jak nam się zachce to może pod koniec roku, a jak się nie zachce to może w przyszłym roku". A może znów Was przetrzymamy kolejne 10 lat ? Ta inwestycja jest przekładana z planu zamówień publicznych. Na marginesie, to nawet nie zamieściliście w tym roku planu zamówień publicznych na 2021. Uważam, że jest to naganne i wielce niepoważne traktowanie mieszkańców, takie przekładanie latami, podobno tak istotnej pod ķątem rekreacyjnym inwestycji dla gminy, dla gminy, która ma ambicje być postrzegana i reklamować się jako gmina o charakterze turystycznym. Tylko gdzie ta oferta turystyczna ? Na ambicjach i pustych hasłach daleko się nie zajedzie.

Przyzna Pan, że to po prostu wstyd, posiadając do dyspozycji taki potencjał, jaki oferuje położenie naszego Zegrza, oferować tak zaniedbane nadbrzeże jeziora na przepięknym odcinku od Zegrza, aż do samego Jadwisina. Taki trakt turystyczny to zasadniczy i kluczowy punkt na liście atrakcji turystycznych. Przykro przyznać, że ani Pan, ani Pana zastępca kompletnie nie czujecie tego tematu. Nie potraficie przyciągnąć turystów w takim stylu, jak czyni to Wójt gminy Nieporęt.

Proszę przyjrzeć się po sąsiedzku działaniom Wójta Nieporętu, jak wspaniale potrafi otworzyć się na turystów, jak wygląda plaża w Nieporęcie przez pół roku, jaka frekwencja. Czy jesteście świadomi, jaką profesjonalną ścieżkę nad kanałem Królewskim potrafił zrealizować Wójt Nieporętu. Tak samo moglibyśmy wykorzystać zaniedbane od la przez gminę nasze malownicze Zegrze. Nigdy Zegrze nie było traktowane na równi z Serockiem pod ķątem zagospodarowania turystycznego, nawet pomimo posiadanych walorów krajobrazowych, zawsze było pomijane, i tak do dziś.

Jeżeli to nie ulegnie zmianie w tym roku, to niestety, ale należy rozważyć odłączenie się od gminy Serock i przyłączenie się do gminy Nieporęt w drodze referendum mieszkańców. Przestańcie się skupiać na wymyślaniu wyjaśnień pt. Dlaczego się nie da, zacznijcie tak działać żeby się dało.

Pozdrawiam
Jan

Odpowiedź:

Szanowny Panie Janie,
wyrażona przez Pana opinia dotycząca działań Gminy zmierzających do wykonania ścieżki pieszo–rowerowej łączącej Jadwisin z Zegrzem jest niesprawiedliwa, gdyż nie znajduje uzasadnienia w świetle faktów, które już wielokrotnie przedstawialiśmy w „pytaniach do Burmistrza”, jak również na łamach prasy i w mediach społecznościowych. Problemem utrudniającym realizację tej inwestycji jest stan własnościowy gruntów na których miałaby być zlokalizowana. Tereny wzdłuż brzegu Jeziora Zegrzyńskiego nie są własnością Gminy.         W większości należą do Skarbu Państwa, w którego imieniu zarządza nimi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz Ministerstwo Obrony Narodowej. Pozostałe grunty stanowią własność podmiotów prywatnych. O ile proces pozyskiwania gruntów od instytucji państwowych, mimo że jest długotrwały, zazwyczaj kończy się powodzeniem, to w przypadku prywatnych właścicieli nie zawsze tak jest. Tak właśnie było w przypadku podejmowanych przez Gminę działań mających na celu wykonanie ścieżki na odcinku od ośrodka szkoleniowego Geovita w kierunku Zegrza. Nie przyniosły one oczekiwanego rezultatu, gdyż kilku właścicieli terenów usytuowanych wzdłuż brzegu Jeziora Zegrzyńskiego nie wyraziło zgody na udostępnienie gruntów na ten cel. Bez ich zezwolenia niestety nie można było zrealizować zaplanowanej inwestycji. Nie ustajemy jednak w działaniach i podejmujemy kolejne kroki ku powstaniu tej długo wyczekiwanej przez mieszkańców inwestycji. Stąd też nasza ostatnia informacja, iż Gmina posiada opracowaną dokumentację techniczną budowy pierwszego etapu ścieżki prowadzącej wzdłuż Jeziora Zegrzyńskiego wraz z zagospodarowaniem terenu po dawnej przepompowni ścieków. Należy jednak zwrócić uwagę, że sam fakt posiadania dokumentacji nie daje prawa do rozpoczęcia inwestycji, gdyż trzeba jeszcze dopełnić wszelkich formalności związanych pozyskaniem tytułu prawnego do gruntu należącego do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, co na tę chwile udało się osiągnąć, uzyskać decyzję Starosty Legionowskiego zezwalającą na budowę obiektu oraz przeprowadzić procedurę przetargową na realizację zadania. Drugą ważną dla mieszkańców inwestycją jest obecnie przygotowywana  budowa połączenia drogowego ul. Ogrodowej w Jadwisinie z ul. Juzistek w Zegrzu, które będzie alternatywnym rozwiązaniem dla brakującego fragmentu ścieżki pomiędzy ośrodkiem szkoleniowym Geovita a Zegrzem. Do jej realizacji również było niezbędne przeprowadzenie długotrwałej procedury pozyskania gruntu od Skarbu Państwa, o czym również informowaliśmy Państwa w kierowanych do Urzędu zapytaniach.

Przedstawiając powyższe proszę zatem o cierpliwość i wyrozumiałość. Robimy wiele aby zaspokoić potrzeby i oczekiwania mieszkańców, ale przykład przedmiotowych inwestycji jasno wskazuje, że w procesie ich przygotowania wiele aspektów jest ściśle powiązanych z podmiotami zewnętrznymi co powoduje, iż mamy niewielki wpływ na sposób i tempo załatwianych spraw.

Pytanie 1. Andrzej (26.03.2021)

Czy jest taka możliwość w ramach sprzątania świątecznego posprzątania trawników w Nowej Wsi na ul Serockiej od strony północnej na których zalegają gnijące liście które uniemożliwiają rośnięcie trawy sprzątanie chodników polegało na zgarnięcie nieczystości na trawnik i ich tam pozostawienie ponadto po przeciwnej stronie ulicy zalegają dwie hałdy ziemi po wykopie który odwodnił przystanek leżą tam od lat ponadto przy skrzyżowaniu ul. Serockiej i Ogrody stoi obumarła olsza który zagraża bezpieczeństwu w tym miejscu. Przepraszam Panią Sołtys, że wchodzę w jej kompetencje.

Odpowiedź:

Szanowny Panie,
liście zalęgające przy chodniku na ul. Serockiej w Nowej Wsi zostaną posprzątane przez MGZGK w Serocku.

Wspomniane przez Pana hałdy ziemi zalegające  na poboczu ul. Serockiej zostaną zgłoszone do uprzątnięcia przez właściwego zarządcę drogi – Starostwo Powiatowe w Legionowie.

We wskazanej lokalizacji nie stwierdzono drzewa powodującego realne zagrożenie bezpieczeństwa.

Pytanie 2. – Andrzej (26.03.2021)

Jeszcze jedna informacja dotycząca Nowej Wsi.
Przy tablicy Świętego Krzysztofa wystające kilka centymetrów kostki.
W miejscu kultu religijnego historycznej figurki przy ul. Popowskiej, gdzie wierni wyznawcy modlili się do czasu powstałego tam sklepu, obrzydliwy brud i ciągle parkujący tam na jej terenie samochód pracującej tam sprzedawczyni.
I za to, że wszedłem i tym razem w kompetencje Pani Sołtys również przepraszam.

Odpowiedź:

Szanowny Panie,

Wystające w chodniku kostki brukowe zostały zgłoszone do zarządcy pasa drogowego – w tym przypadku Starostwa Powiatowego w Legionowie.  

We wskazanej przez Pana lokalizacji nie ma zakazu postoju . Wobec powyższego parkowanie pojazdu we wnęce z kostki brukowej nie jest zabronione.

Odnośnie terenu wokół sklepu przy ul. Popowskiej informuję, że zostanie on uprzątnięty przez pracowników MGZGK w Serocku.

Pytanie – Jacek (23.04.2021)

Szanowny Panie Burmistrzu,
istnieje poważny problem z wywozem śmieci z Nowej Wsi, ul. Piaskowa. Już kilkakrotnie składałem reklamacje w tej sprawie. Ostatnio 21 kwietnia. Faktycznie nie podałem miejscowości i ulicy, z której nie zostały odebrane odpady segregowane szklane. Przekazałem informację, że chodzi o ul. Piaskową w Nowej Wsi. Dla Pana podwładnych, to jednak za mało - muszę podać nr posesji. Dlaczego jeśli problem dotyczy wszystkich mieszkańców przy tej ulicy? Jak podam nr posesji, to sprzątną tylko z przed mojej bramy a resztę pozostawią, bo nikt nie zgłaszał reklamacji? W ostatnim mailu do ochrony środowiska byłem niegrzeczny, za co za Pana pośrednictwem pragnę przeprosić 

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 6m ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r., poz. 1439 z  późn. zm.) właściciel nieruchomości jest zobowiązany do złożenia deklaracji o  wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z  Uchwałą Nr 320/XXIX/2020 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 2 grudnia 2020 r. w  deklaracji należy wskazać między innymi imię i nazwisko właściciela nieruchomości oraz adres zamieszkania. Są to informacje niezbędne dla dokonania zgłoszenia reklamacji w przypadku braku odbioru odpadów przez firmę świadczącą przedmiotową usługę. Ponadto, informacja ta umożliwia weryfikację wywiązania się właściciela nieruchomości z ustawowego obowiązku.

Od początku 2021 r. jedyną reklamacją zgłoszoną z ulicy Piaskowej w Nowej Wsi, jest Pana reklamacja, dokonana w dniu 21.04.2021 r. drogą e-mailową, po godzinach pracy Urzędu. Niestety odmówił Pan doprecyzowania adresu spod którego odpady nie zostały odebrane. Pozostali mieszkańcy ulicy Piaskowej w Nowej Wsi nie zgłaszali problemów z realizacją odbioru odpadów komunalnych.

Po uzyskaniu informacji o dokładnej lokalizacji Pana nieruchomości, reklamacja została przekazana firmie świadczącej usługę odbioru odpadów i zrealizowana.

Pytanie – Zofia (21.04.2021)

Dzień dobry,
Panie Burmistrzu, jestem od niedawna mieszkanką Jadwisina i przeraża mnie ogrom śmieci na ul. Szaniawskiego od sklepu do samego zalewu. Dlaczego tu nie ma dużych koszy, gdzie można byłoby wyrzucać śmieci. Walające się butelki po alkoholu i puszki po piwie nie dodają uroku tej miejscowości. Proszę o ustawienie koszy przy sklepie i w drodze do zalewu. Z pozdrowieniami,

Odpowiedź:

Szanowna Pani Zofio,  
oczywiście problem zaśmiecania okolic sklepu oraz wąwozu butelkami i puszkami po alkoholu, jest nam znany. Niestety ustawienie koszy nie spowoduje, że problem zniknie. Z doświadczenia wiemy, że wiele spośród koszy ustawianych na terenie miasta i gminy musimy likwidować, ponieważ stają się miejscem podrzucania odpadów komunalnych z domów, a zaśmiecający tereny publiczne rzucają śmieci gdziekolwiek, niestety rzadko do koszy ulicznych. W ubiegłym roku musieliśmy usunąć dwa kosze ze wskazanej przez Panią lokalizacji, ponieważ były notorycznie łamane i podpalane. 
Niemniej jednak, stosując zasadę ustawicznej edukacji, w najbliższym czasie, zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców sołectwa Jadwisin którzy, zaplanowali przeznaczenie części środków z Funduszu Sołeckiego Wsi Jadwisin, na zakup koszy, zostaną w Jadwisinie zamontowane nowe kosze parkowe na odpady. Kosze zostaną ustawione w lokalizacjach uzgodnionych z Sołtysem Wsi, m.in. przy ulicach Szaniawskiego ( z wąwozem), przy ulicy Parkowej, Jabłoniowej i Spacerowej.

 

Pytanie – Lech (5.04.2021)

Szanowny Panie Burmistrzu

Jestem właścicielem działki przy ul. Popowskiej we wsi Kania Polska. Ulica ta jest drogą gruntową. Mniej więcej 2-3 do roku służby wyrównują tę drogę, sypiąc żwir w powstałe dziury. Ale zwykle prace te dotyczą tylko tej części ulicy Popowskiej, która należy do Kani Nowej. Prosiłbym o nie pomijanie odcinka pomiędzy Kanią Nową a ul. Bindugi.

Poza tym, kilka tygodni temu zniszczono latarnię u zbiegu ul. Popowskiej i Leśnej i bardzo jej brakuje!!
Z góry dziękuję za pomoc.

Lech

Odpowiedź:

Szanowny Panie,

Prace naprawcze na  ul. Popowskiej prowadzone są  z większą częstotliwością w miejscach gdzie następuje większa degradacja nawierzchni drogi (zwłaszcza po sezonie zimowym).

Nie mniej jednak w razie wystąpienia takiej konieczności  prace naprawcze dokonywane są także na fragmencie drogi należącym do Kani Polskiej. Ww. droga będzie uwzględniona w planie bieżącego utrzymania dróg gruntowych w 2021 r.

W kwestii uszkodzonej latarni informuję, iż natychmiast po zgłoszeniu podjęliśmy działania mające na celu zabezpieczenia miejsca zdarzenia oraz zleciliśmy naprawę oświetlenia drogowego ul. Popowskiej.  Na obecną chwilę został zamontowany nowy słup oświetleniowy wraz z oprawą.

Pytanie – Marek (26.03.2021)

Szanowny Panie Burmistrzu,
6 stycznia 2021 roku zwróciłem Panu uwagę na bark aktualnych treści w Biuletynie Informacji Publicznej, z przykrością stwierdzam że do dnia dzisiejszego sytuacja nie uległa zmianie poza publikacją interpelacji Pana Józefa Lutomirskiego. Panie Burmistrzu, jest Pan zobowiązany prawem do tych czynności, mieszkańcom należy się o dostęp do informacji mających wpływ na ich najbliższe otoczenie w sytuacji pandemii czy planów inwestycyjnych GDDKiA. Jeszcze raz proszę o poważne potraktowanie mojej prośby. Życząc zdrowia pozdrawiam!
(Pytanie – Marek z 6.01.2021
Szanowny Panie Burmistrzu,
za Pana pośrednictwem chciałbym zwrócić uwagę na bardzo ważną kwestię w funkcjonowaniu Urzędu, aktualizacji BIP Urzędu Miasta i Gminy.Niestety istotne dla przejrzystości pracy Urzędu informacje nie są publikowane lub są publikowane z ogromnym opóźnieniem, przykładowo protokół z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 18 maja 2020r. został opublikowany 2020-09-15 14:53... Niestety takich przykładów jest wiele wystarczy porównać Państwa kalendarz prac z informacjami w BIP.
Panie Burmistrzu dostęp do tych informacji gwarantują mi zapisy ustawy o dostępie do informacji publicznej zapisanej w Dzienniku Ustaw proszę więc o poświęceniu uwagi tej sprawie.
Myślę że w obecnej sytuacji wspominana powyżej "przejrzystość władzy" będzie również z korzyścią dla Urzędu, lepiej uzyskać informacje ze źródła niż przekazywane pocztą pantoflową jak choćby dotacja na remont kościoła.
Pozdrawiam życząc wielu sukcesów w 2021 roku.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Marku,
odnosząc się do Pana pytań dotyczących informacji publikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej uprzejmie informuję, iż protokoły z posiedzeń komisji są zamieszczane po przyjęciu ich na kolejnych posiedzeniach przez komisje. Sesje Rady Miejskiej są transmitowane na żywo, jak również nagrania publikowane są po transmisji na żywo. Wszystkie uchwały Rady Miejskiej są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej, po podjęciu przez Radę Miejską, w tym uchwała budżetowa Miasta i Gminy Serock oraz wszystkie zmiany dokonywane w budżecie gminy. Uchwały Rady Miejskiej w Serocku w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji zabytkowego budynku kościoła były podjęte podczas sesji w dniu 1 października 2020 roku oraz 16 grudnia 2020 roku. Zaś Uchwała Nr 374/XXXIV/2021 Rady Miejskiej w Serocku w sprawie przebiegu korytarza Autostradowej Obwodnicy Warszawy została podjęta na sesji w dniu 17 marca 2021r

Pytanie – Alicja (24.03.2021)

Szanowny Panie Burmistrzu
Kiedy wreszcie doczekamy się ścieżki pieszo-rowerowej z Zegrza do Jadwisina?
Podobno miała tez góra iść jakaś droga z Zegrza do Jadwisina. Wszyscy mówią od wielu lat na temat powstania tej ścieżki, a nie widać żadnych efektów, ani żadnych prac na tym odcinku.
Jest to chyba najbardziej wyczekiwana inwestycja rekreacyjna tak bardzo potrzebna teraz na wiosnę szczególnie użyteczna w okresie wiosenno-letnim.

Pytanie – Adam (30.03.2021)

Szanowny Panie Burmistrzu i Rado Gminy
Jestem od niedawna mieszkańcem tej gminy. Gmina jest promowana jako turystyczna, jednakże brakuje tu profesjonalnej ścieżki pieszo-rowerowej jakie odnajdziemy nad innymi akwenami. Szczególnie zaniedbane jest pod tym względem rewelacyjnie położone Zegrze. Ścieżka nad wodą jest szeroka, ale nie urządzona przez gminę. Zegrze jest najpiękniej i najatrakcyjniej położoną miejscowością w tej gminie, niestety jej walory są całkowicie niewykorzystane przez gminę. Przykładem dla naszej gminy może być ścieżka urządzona nad Kanałem Żerańskim przez gminę Nieporęt.
Jeśli chce Pan reklamować gminę jako przyjazną turystycznie to taka ścieżka nad woda dla pieszych i rowerów jak przysłowiowym ,,must have" i nie ma wytłumaczenia w postaci są trudności w pozyskaniu kawałka gruntu. Pozdrawiam i liczę na szybkie zmiany i wyjście naprzeciw oczekiwaniom turystów i mieszkańców.
Adam

Odpowiedź:

Szanowni Państwo,
odpowiadając na powyższe pytania uprzejmie informujemy, iż budowa połączenia drogowego ul. Ogrodowej w Jadwisinie z ul. Juzistek w Zegrzu została zaplanowana na rok bieżący. Dokładny termin realizacji zadania będzie znany po przeprowadzeniu procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych.

Należy podkreślić, że inwestycja ta jest kolejnym dość istotnym krokiem w kierunku poprawy układu komunikacyjnego w tej części Gminy, ale również ważnym elementem dla rozwoju turystyki i rekreacji na jej terenie. Zaprojektowana droga wraz z istniejącą siecią dróg gminnych stanowić będzie  połączenie kończącej się na wysokości ośrodka szkoleniowego Geovita ścieżki dydaktyczno-krajoznawczej z Zegrzem, co bez wątpienia sprzyjać będzie uprawianiu turystki pieszo-rowerowej przez mieszkańców Gminy oraz odwiedzających ją gości.

Jeśli chodzi o ścieżkę pieszo-rowerową wzdłuż brzegu Jeziora Zegrzyńskiego, to tak jak informowaliśmy w odpowiedzi na pytania Panów: Jarosława (21.02.2021) i Romana (14.03.2021), Gmina posiada opracowaną dokumentację techniczną budowy pierwszego etapu ścieżki prowadzącej wzdłuż Jeziora Zegrzyńskiego z Zegrza do Jadwisina wraz z zagospodarowaniem terenu po dawnej przepompowni ścieków. Obecnie trwają procedury formalno-prawne. Zakłada się, że prace rozpoczną się jesienią bieżącego roku lub wiosną roku przyszłego. Przedsięwzięcie to będzie realizowane przy wsparciu Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński.

Pytanie - Marek (12.02.2021)

Witam,
proszę o wyjaśnienie, jaki jest sens segregowania śmieci skoro Panowie wszystkie odpady selektywne wrzucają do jednej śmieciarki? Ja śmieci wrzucam luzem do odpowiednich koszy - później Panowie wszystkie kosze wrzucają do jednej śmieciarki.Czy zmieniły się zasady i odpady selektywne można wrzucać do jednego, wspólnego kosza? Czy jest inne wytłumaczenie?

cd. Marek (17.02.2021)

Witam,
piszę odnośnie wrzucania śmieci segregowanych do jednej śmieciarki - dotyczy Borowej Góry. Jest to sytuacja powtarzająca się co miesiąc. Czy Urząd Miasta ma odpowiednie narzędzia do weryfikacji, (jakie oprócz ważenia, co jak widać jest nieskuteczne) czy śmieci są prawidłowo zbierane przez firmę, którą my wszyscy opłacamy

Pytanie - Marek (31.03.2021)

Witam,
Proszę o informację, jaki jest sens segregowania śmieci, skoro Panowie z firmy odbierającej odpady co miesiąc wszystkie rodzaje śmieci segregowanych wrzucają do jednej śmieciarki (szkło, plastik, papier).
Jakie działania planuje podjąć UM, aby sytuacja się już nie powtarzała? Chyba, że to bez znaczenia bo później i tak wszystkie śmieci są wyrzucane w jedno miejsce?
Sytuacja powtarza się co miesiąc, Borowa Góra. Dziś (31.03.2021 r.) również.
Liczę na konkretną odpowiedź.
Pozdrawiam

Odpowiedź:

Obowiązek segregacji odpadów komunalnych na 5 frakcji wynika z Rozporządzenia Ministra Środowiska z  dnia  29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów  (Dz.U. z 2019 r. poz. 2028 t.j.). Odbiór każdej z frakcji odpadów odbywa się osobnymi, wyznaczonymi pojazdami. Śmieciarki przed wyjazdem i po powrocie z  trasy są ważone, dzięki czemu Urząd Miasta i Gminy w  Serocku ma wgląd w realizowane trasy i dysponuje informacjami o ilościach poszczególnych frakcji odpadów odebranych danego dnia z  terenu poszczególnych miejscowości.

Niemniej jednak, w sytuacji nieprawidłowego świadczenia usługi polegającego na mieszaniu różnych frakcji selektywnie zebranych proszę o bezpośrednie zgłoszenie tego faktu do Referatu Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa 22 782 88 40 lub na Straż Miejską 603 873 290.

W chwili obecnej Urząd Miasta i Gminy Serock jest w trakcie realizacji kontroli nad poprawnością odbioru odpadów sprzed posesji mieszkańców przez firmę.

Pytanie - Wojciech (8.04.2021)

Dzień Dobry Panie Burmistrzu, Bardzo proszę o podzielenie się informacjami na temat budowy sieci światłowodowej w miejscowości Łacha (oraz innych, po drugiej stronie mostu na Narwi). Wiemy, że światłowód dotarł do Wierzbicy. Czy planowane jest "przejście przez Narew"? Ze względu na pandemię, zdalne nauczanie, "home office" a także rozwój cyfryzacji w kraju dostęp do szerokopasmowego Internetu jest jednym z ważniejszych elementów infrastruktury mieszkaniowej. A mieszkańców gminy Serock "za mostem na Narwi" także przybywa. Proszę o odpowiedź oraz życzę dużo zdrowia (w tych czasach). Pozdrawiam Wojtek

Odpowiedź:

Szanowny Panie Wojciechu,
nawiązując do zapytania, UMiG w Serocku informuję, że w związku z budową sieci światłowodowej w ramach wdrażania Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC), wszelkie informacje dot. harmonogramu podłączania szerokopasmowego Internetu na terenie Miasta i Gminy Serock posiada operator telekomunikacyjny Orange Polska S.A.
Z uzyskanych informacji od ww. operatora wynika, że istnieje możliwość kontaktu pod następującym adresem mailowym: zapytania.serock@orange.com

Pytanie - Urszula (26.03.2021)

Mamy działkę w Nowej Wsi, najpierw harmonogram na wywóz śmieci ustalony był na 2 m-ce ale jak zorientowałam się że gabaryty były zabierane w marcu to było już za późno. Proszę mi wytłumaczyć dla kogo on był ustalony płacę za śmieci i mam prawo 2 razy w roku do pozbycia się gabarytów, po prostu lekceważycie działkowiczów. Bardzo proszę o odpowiedź.

Pytanie - Urszula (1.04.2021)

Skoro nie otrzymałam odpowiedzi od Pana będę dalej drążyć sprawę w sprawie odbioru gabarytów na działkach np. w Nowej Wsi. Kto ustala harmonogram? , dla firm jest to wygodny termin, ponieważ nie narobią się zbytnio to dlatego że sezon na działkach zaczyna się od miej więcej od kwietnia, jeśli Pan o tym nie wie. Ja osobiście takim podejściem jestem zbulwersowana z odpowiedzi Pana innej działkowiczce, że można oddać gabaryty w Serocku, tak owszem oddawałam też, ale małe a za większe żeby wywieźć muszę zapłacić za transport. Uważam to za rażące lekceważenie działkowiczów, my też płacimy podatki płacimy za śmieci i ktoś o tym najwyraźniej zapomniał. Tym razem proszę Pana  o odpowiedź.

Odpowiedź:

Na terenie Miasta i Gminy Serock od wielu lat odbiór odpadów wielkogabarytowych realizowany jest na początku wiosny (na przełomie marca i kwietnia) oraz jesienią (w miesiącach wrzesień - październik).

Informacja o planowanych terminach odbioru gabarytów została zamieszczona zarówno na stronie internetowej UMiG, jak też w Informatorze Gminy Serock. Ponadto, właściciele nieruchomości letniskowych otrzymali harmonogramy odbioru odpadów wraz z  zawiadomieniami o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Każda z miejscowości położonych na terenie naszej Gminy zamieszkiwana jest zarówno przez mieszkańców stałych, jak też sezonowych. Z danych pochodzących z  realizacji odbioru odpadów wielkogabarytowych w latach ubiegłych wynika, że mieszkańcy  w pełni korzystają z możliwości odbioru sprzed posesji tego typu odpadów w wyznaczonych terminach. Przykładowo, podczas odbioru w marcu 2020  r. zebrano 120,87 Mg odpadów wielkogabarytowych. W marcu bieżącego roku odebrano 110,18 Mg tego rodzaju odpadów.

W chwili obecnej nie ma możliwości zmiany ustalonych terminów (z powodu przekazania właścicielom nieruchomości gotowych harmonogramów oraz z uwagi na fakt, że odbiór tego typu odpadów wymaga dodatkowej organizacji pracy, w tym zabezpieczenia specjalistycznych aut i właściwej liczby osób do obsługi).

Przypominamy, że właściciele nieruchomości, którzy złożyli deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i dokonują wpłat, mogą we własnym zakresie dostarczyć odpady wielkogabarytowe do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zlokalizowanego przy ul. Nasielskiej 21 w Serocku. Odpady są przyjmowane nieodpłatnie. 

Pytania:
 - Jarosław (21.02.2021)


Szanowny Panie Burmistrzu
Przy drodze zjazdowej do klubu żeglarskiego Dolomit w Jadwisinie, tuż przy starej przepompowni wody nad samym Zalewem Zegrzyńskim rozpoczęła się budowa jakiejś dużej inwestycji, podobno ekskluzywny apartamentowiec. Nie ma tablicy informacyjnej. Czy gmina może poinformować co powstaje w tym miejscu ?
I drugie pytanie czy cos się ruszyło w sprawie budowy drogi i ścieżki nad wodą z Jadwisina do Zegrza?
Pozdrawiam życząc zdrowia.
Jarek

- Roman (14.03.2021)

Szanowni Państwo,
Kiedy należy się spodziewać rozpoczęcia prac budowy ścieżki nad woda od Geovity do Zegrza.
Jest to bardzo długo wyczekiwana przez nas inwestycja.
Proszę również o informacje, gdy mieszkam prawie po sąsiedzku, co buduje się przy przepompowni w Jadwisinie. Inwestor nie postawił tablicy informacyjnej, a ludzie mówią, że apartamenty.
Dziękuję i pozdrawiam.
Roman

Odpowiedź:

Szanowny Panie Jarosławie,
w odpowiedzi na zapytanie dotyczące rozpoczętej inwestycji w miejscowości Jadwisin informujemy, że Urząd Miasta i Gminy w Serocku nie posiada szczegółowej wiedzy na ten temat. Pozwolenia na budowę uzyskiwane są w Starostwie Powiatowym w Legionowie bez udziału gminy. Ponadto należy zaznaczyć, że w bezpośrednim sąsiedztwie starej przepompowni, zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania, nie ma możliwości zabudowy wielorodzinnej.

Jeśli chodzi o ścieżkę, to Gmina posiada opracowaną dokumentację techniczną budowy pierwszego etapu ścieżki prowadzącej z Zegrza do Jadwisina wraz z zagospodarowaniem terenu po dawnej przepompowni ścieków. Obecnie trwają procedury formalno-prawne. Zakłada się że prace rozpoczną się jesienią br. lub wiosną roku przyszłego.

Pytanie – Ewa (10.03.2021)

Szanowny Panie Burmistrzu

Ulica Piękna Dosin/Skubianka staje się jedną z najbardziej ruchliwych ulic w tej okolicy. Mam na myśli ruch samochodowy i pieszy. To droga użytkowana przez miejscową komunikację autobusową, autobus szkolny, prywatne pojazdy, rowery bo to też szlak rowerowy. To również ciąg spacerowy użytkowany przez pieszych prowadzący do lasu, nad Narew, droga na przystanki komunikacji, sklepy i punkty  usługowe na ul. Zegrzyńskiej. To z pewnością Pan wie. 

Dziękujemy za plany opracowania dokumentacji oświetlenia w 2021r. oraz plany budowy oświetlenia 2022r. Trzymamy kciuki za realizację tych planów. Może jeszcze chodnik? Jakiś czas temu był podjęty ten wątek. Lepszy zwężony miejscowo chodnik niż żaden. Zacznijmy o nim wspólnie myśleć. Co Pan na to?
Pozdrawiam, Ewa

Odpowiedź:

Szanowna Pani Ewo,

kwestia budowy chodnika wzdłuż ul. Pięknej była już kilkukrotnie poruszana w „pytaniach do Burmistrza” (z dn. 22.03.2017r., 26.06.2017r. i 05.01.2018r.). Tak, jak wcześniej informowaliśmy szerokość pasa drogowego przedmiotowej drogi jest niewystarczająca dla zlokalizowania chodnika zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie określa minimalną szerokość chodnika przy jezdni, która nie powinna być mniejsza niż 2,0m, natomiast chodnik odsunięty od jezdni nie powinien być węższy niż 1,5m. Co prawda w związku z przebudową lub remontem drogi dopuszcza się miejscowe zmniejszenie szerokości chodnika zlokalizowanego przy jezdni do 1,25 m, a chodnika oddzielonego od jezdni do szerokości 1,0 m, jednak tylko, gdy jest on przeznaczony wyłącznie do ruchu pieszych – bez urządzeń technicznych: podpór znaków drogowych, słupów, drzew, wejść lub zjazdów utrudniających ruch pieszych. Należy zatem zauważyć, że istniejące oznakowanie pionowe na poboczu drogi, projektowane słupy oświetleniowe oraz usytuowanie jezdni w stosunku do granic ewidencyjnych działki drogowej uniemożliwiają budowę chodnika o parametrach technicznych wynikających z w/w rozporządzenia.

Aby wnioskowana inwestycja mogła powstać jedynym rozwiązaniem jest przebudowa ul. Pięknej obejmująca swym zakresem oprócz budowy chodnika także remont istniejącej nawierzchni, co z kolei wiąże się z koniecznością wywłaszczenia gruntów pod poszerzenie drogi. Na obecną chwilę takie zadanie nie znajduje się w planach inwestycyjnych Gminy na najbliższe lata. Niestety ograniczone możliwości finansowe Gminy nie pozwalają nam na realizację wszystkich zgłaszanych przez mieszkańców potrzeb. Planując inwestycje w pierwszej kolejności musimy zabezpieczyć środki finansowe na wydatki bieżące, pokrycie kosztów toczących się inwestycji oraz tych zaplanowanych, którymi są m.in.: budowa oświetlenia ul. Pięknej, budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Lipową a ul. Zegrzyńską w Borowej Górze (przedłużenie drogi serwisowej wzdłuż DK-61), rozbudowa ul. Lipowej od ul. Warszawskiej  w kierunku Dosina, jak również rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie Borowej Góry, Dosina, Skubianki i Jachranki i wiele innych inwestycji z terenu całej Gminy.  Niemniej pragnę zapewnić Panią, że w miarę posiadanych wolnych środków będziemy analizować możliwości wprowadzenia do realizacji przedmiotowej inwestycji w kolejnych latach. Proszę zatem o wyrozumiałość i cierpliwość.

W kwestii bezpieczeństwa użytkowników drogi, a zwłaszcza pieszych nadmienię, iż nieustannie podejmujemy działania mające na celu jego poprawę m.in. poprzez montaż urządzeń służących do uspokojenia ruchu jakimi są progi zwalniające oraz oznakowanie ostrzegające kierowców o pieszych na jezdni. 

Pytanie - Dominika (18.03.2021)

Panie Burmistrzu, czy wiadomo coś o planach budowy ulicy Kuligowskiego a jeśli tak, to kiedy można się spodziewać zrealizowania tej inwestycji? Pozdrawiam

Odpowiedź:

Szanowna Pani,
informuję, iż na obecną chwilę została opracowana dokumentacja projektowa dla budowy ul. Kuligowskiego i Nodzykowskiego w Serocku. Na jej podstawie złożyliśmy do Starosty Legionowskiego wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Budowa ww. dróg zaplanowana  została w budżecie Miasta i Gminy Serock na rok bieżący. Konkretny termin jej rozpoczęcia będzie znany po przeprowadzeniu procedury przetargowej, do której będziemy mogli przystąpić po uzyskaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.

 

Pytanie – Magda (24.03.2021)

Dzień dobry Panie Burmistrzu, chciałabym poruszyć kwestię ul. Akacjowej w Jadwisinie. Może wydawać się, że jest to mało znacząca ulica, gdyż znajduje się przy niej niewiele domów. Jednak jest to droga mocno uczęszczana zarówno przez mieszkańców Akacjowej i ulic przyległych, jak i pozostałych mieszkańców Jadwisina oraz turystów czy też osoby uprawiające sport (ulicą Akacjową przebiega szlak turystyczny i proszę mi uwierzyć, że w weekendy przemieszczają się licznie piesi i rowerzyści).
Ulica Akacjowa nie jest odśnieżana, w minioną dość śnieżną zimę tylko raz została posypana oszczędnie piaskiem - ogólnie można było poczuć się jak na lodowisku... Nie dba się też o ogromne dziury jakie robią się na drodze (tylko raz w roku są one zasypywane, ale to jest stanowczo zbyt rzadko).
Ale najbardziej naglącym problemem jest brak jakichkolwiek koszy na śmieci. Od kładki nad trasą 61 idąc Akacjową na odcinku 1,5 km nie ma żadnego kosza. Natomiast wzdłuż całej drogi jest gromada śmieci, których każdego dnia przybywa. Wiem że zaśmiecanie wiąże się z brakiem kultury osobistej czy też świadomości ekologicznej...ale jestem przekonana że gdyby były zamontowane kosze na śmieci, to większość odpadów trafiłaby właśnie do śmietnika.

I tak, nie mówię tu o brakującym światłowodzie, kanalizacji, oświetleniu, może nawet nawierzchni utwardzonej czy też chodniku...mówię o kilku koszach.
Panie Burmistrzu, kiedy możemy spodziewać się tego, że na Akacjowej pojawią się kosze na śmieci?
Z góry dziękuję za odpowiedź i mam nadzieję, że też pomoc w rozwiązaniu problemu.

Odpowiedź:

Szanowna Pani Magdo,
odnosząc się do kwestii poruszanych przez Panią, a dotyczących ulicy Akacjowej w Jadwisinie, uprzejmie informuję, że znany jest nam stan tej drogi i zdajemy sobie sprawę, że ulica jest dość mocno użytkowana nie tylko przez mieszkańców. Staramy się rokrocznie równać jej nawierzchnię, prace zlecane są przynajmniej dwa razy w roku, ale niestety droga gruntowa ma to do siebie, że nawierzchnia jest nietrwała, a jej stan techniczny uzależniony jest w największej mierze od warunków atmosferycznych, jak i stopnia użytkowania. Dlatego też rozważamy w perspektywie 2 – 4 lat położenie na ulicy Akacjowej cienkiej warstwy nawierzchni asfaltowej. Będzie to uwarunkowane  budową boiska i sali sportowej w Jadwisinie, która planowana jest na najbliższe lata.

Natomiast odnosząc się do Pani prośby dotyczącej ustawienia wzdłuż ulicy koszy na śmieci, to jak Pani słusznie zauważyła jest to sprawa kultury osobistej. Osoba kulturalna przykładowy papierek po batoniku, czy butelkę po spożytym napoju zabierze ze sobą, natomiast niekulturalna wyrzuci gdziekolwiek, niestety nie do kosza ulicznego. Z doświadczenia w tym zakresie wiemy, że dostawianie koszy nie rozwiązuje problemu, a wręcz go generuje. Wiele spośród koszy ustawianych na terenie miasta i gminy musimy likwidować, bo stają się miejscem podrzucania odpadów komunalnych z domów. Niemniej jednak zapewniam Panią, że będziemy regularnie wysyłać pracowników z zakładu komunalnego, których zadaniem jest sprzątanie terenów publicznych, także w rejon ulicy Akacjowej.

Pytanie - Jolanta (18.03.2021)
Panie burmistrzu pytanie dotyczy drogi przy ulicy Norwida w Serocku .Czy teraz wiosną możemy liczyć na jakieś wyrównanie drogi . Po zimie zrobiły się doły ,ciężko dojechać do posesji . Dziękuję za odpowiedź pozdrawiam

Odpowiedź:

Pani Jolkanto, prace naprawcze na ww. drodze zostaną przeprowadzone na wiosnę br. po ustaniu roztopów i osuszeniu gruntu.Pytanie - Anna (10.03.21)

Witam serdecznie
Od dłuższego czasu dzieci w Szkole Podstawowej nie mają zajęć z logopedą. Pani jest na urlopie macierzyńskim a osoba na zastępstwie na zwolnieniu lekarskim. Sytuacja jest nieciekawa, ponieważ dzieci nie dość, że były zamknięte przez długi czas w domach przez pandemię to również nie mają dostępu do specjalisty, który pomógłby choć trochę wyprostować ich braki. Proszę o informację zwrotną czy dzieci kolejny rok będą bez takiej pomocy czy jednak ktoś stanie na wysokości zadania i szkoła będzie wreszcie instytucją szerzącą naukę a nie braki.
Pozdrawiam
Anna

Odpowiedź:

Szanowna Pani Anno,
tak jak Pani wskazała w zapytaniu – Szkoła Podstawowa w Serocku boryka się z problemami kadrowymi związanymi z usprawiedliwioną nieobecnością zatrudnionych w szkole logopedów.

Aktualnie po uzyskaniu informacji przez szkołę, iż nieobecność pracownika przedłuży się do 20 kwietnia 2021 r., Dyrektor szkoły podjął działania,  aby pozyskać logopedę na czas przejściowy. Bardzo trudno jest znaleźć specjalistę w trakcie roku szkolnego, który byłby dyspozycyjny w godzinach zajęć logopedycznych – nawet po przyjęciu dużej elastyczności organizacyjnej. Natomiast wśród kadry pedagogicznej zatrudnionej w szkole nie ma nauczycieli, którzy posiadają kwalifikacje pozwalające na powierzenie obowiązków logopedy na czas nieobecności pracownika. 

Pytanie - Andrzej (5.03.2021)

Panie Burmistrzu proszę o informację, kiedy możemy się spodziewać naprawy nawierzchni drogowej na ulicy Orzechowej w miejscowości Cupel ?

Odpowiedź:

Szanowny Panie Andrzeju,
w związku z Pana pytaniem dotyczącym naprawy drogi gruntowej –ul. Orzechowej w miejscowości Cupel informuję, że prace naprawcze na ww. drodze mogą zostać przeprowadzone na wiosnę br. po ustaniu roztopów i osuszeniu gruntu.

Roboty naprawcze będą polegały na wyrównaniu i profilowaniu nawierzchni drogi oraz na uzupełnieniu najbardziej zdegradowanych fragmentów kruszywem.

Pytanie – Krzysztof (5.03.2021)

Witam, mam pytanie czy planowana jest budowa kanalizacji na ul. Przyjaznej w Serocku?

Odpowiedź:

Szanowny Panie,
w odpowiedzi na Pana pytanie  informuję, że Gmina w tym roku planuje przeprowadzić prace analityczno-koncepcyjne dotyczące zasadności budowy kanalizacji sanitarnej m.in. w rejonie ulicy Przyjaznej w Serocku. Analizie zostaną poddane możliwości techniczne,  gęstość zabudowy, perspektywa przyłączenia się kolejnych nieruchomości oraz aspekt ekonomiczny zasadności realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Pytanie – Magda (10.03.2021)
 
Panie Burmistrzu.
Chciałam zapytać czy i kiedy planowana jest budowa kanalizacji w ul. Radziwiłłów w Ludwinowie Zegrzyńskim.
Pozdrawiam

Odpowiedź:

Szanowana Pani,
w odpowiedzi na zadane pytanie informuję, że w chwili obecnej jesteśmy w trakcie postępowania dotyczącego wyłonienia projektanta, który opracuje koncepcję skanalizowania miejscowości  Stasi Las, Borowa Góra, Dosin, Ludwinowo Zegrzyńskie i Karolino, obejmującą swym zakresem również ulicę  Radziwiłłów w Ludwinowie Zegrzyńskim. Koncepcja ma na celu przedstawienie sposobu odprowadzenia ścieków, propozycji lokalizacji przepompowni ścieków/lokalnych oczyszczalni ścieków  oraz kanałów zbiorczych dla ww. obszaru. Jej celem będzie też ocena ekonomicznej zasadności budowy poszczególnych odcinków.

Następnie opracowana koncepcja będzie  podstawą do sporządzenia projektów poszczególnych fragmentów sieci  (zlewni). Natomiast ze względu, iż Gmina posiada już liczne projekty z zakresu gospodarki ściekowej wraz z pozwoleniami na budowę, które musi zrealizować w pierwszej kolejności z uwagi na upływające ich terminy ważności oraz na ograniczone środki finansowe, zlecenie opracowania pierwszych odcinków wchodzących w skład koncepcji nastąpi nie wcześniej niż w 2022 r.

 

Pytanie Piotr (6.03.2021)

1.Panie Burmistrzu czy jest Pan zadowolony z prowadzenia polityki przestrzennej gminy dot. niekontrolowanego budownictwa deweloperskiego?
2.Co jest powodem niszczenia terenów rolnych które w ostatnich latach gwałtownie przeznaczane są pod zabudowę deweloperska ?
3.Idąc w tym kierunku czy nie zauważa Pan zagrożenia dla niszczenia środowiska i bezpieczeństwa mieszkańców ?

Odpowiedź:

Szanowny Panie Piotrze,
polityka przestrzenna w gminie wyznaczona jest w oparciu o studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, które zostało przyjęte uchwałą nr 392/XLVI/09 Rady Miejskiej w Serocku już w 2009 roku. Studium wyznaczyło obszerną rezerwę terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, najczęściej przeznaczonych i użytkowanych ówcześnie rolniczo. Zmiana przeznaczenia większości ww. terenów wynikała z wniosków właścicieli.

Ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, uchwalanych po 2010 roku musiały być spójne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. W 2019 roku przeprowadzona została analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oraz ocena aktualności studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Serock, której wyniki wskazują na nadpodaż gruntów budowlanych w naszej gminie, a także monofunkcyjny charakter planów. Obecnie zmiana ustaleń planów zagospodarowania, która zmniejszałaby ilość terenów budowlanych w gminie wiązałaby się z wysokimi odszkodowaniami dla właścicieli nieruchomości.

Wychodząc naprzeciw potrzebom pewnych zmian w zakresie planowania przestrzennego gminy, podejmujemy starania urozmaicenia przestrzeni poprzez wprowadzanie nowych terenów przestrzeni publicznych, rekreacji i sportu, innych usług publicznych oraz zabudowy wielorodzinnej w wybranych lokalizacjach.

Dodatkowo, podejmujemy działania mające na celu uchwalenie lokalnych standardów urbanistycznych, które mogą uszczegółowić i zaostrzyć  wskaźniki oraz parametry nowej zabudowy mieszkaniowej, lokalizowanej na podstawie przepisów ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. Ustalenie tzw. lokalnych standardów urbanistycznych może pomóc w maksymalnym stopniu ograniczyć negatywne skutki lokalizowania zabudowy na podstawie tzw. specustawy mieszkaniowej, która ułatwia inwestorom obchodzenie zapisów planu w miejscach gdzie nie satysfakcjonują one inwestorów.

Pytanie - Anna (1.03.2021)

Proszę o informację konkretnie kiedy zostanie porządnie zrobiona ul. Popowska w Kani Nowej?
To jest tragedia co się dzieje po zimie i intensywnych opadach.
Łatanie łopatą co kilka miesięcy nie przynosi efektu.
Od wiosny jeżdżą tutaj setki aut. Droga to jedna wielka ujma dla gminy. Reklamuje się walory, a co z dojazdem do tych walorów?
Dlaczego muszę płacić podatek za drogę która jest gorsza niż ser szwajcarski?
Proszę też o informację od kogo mam żądać zwrotu za naprawę zawieszenia w aucie. Chętnie się tego dowiem.
Bo po mieszkaniu tutaj muszę częściej je naprawiać. Bardzo żałuję że tutaj zainteresowałam w dom duże pieniądze i tutaj płacę podatki. Nie mam nic w zamian, ani dobrej drogi ani perspektyw na światłowód, gaz.
Wiem, że obiecujecie co roku dużo, ale na tym się kończy. Może Pan by się wybrał osobiście na przejażdżkę po ul. Popowskiej.

Odpowiedź:

Szanowna Pani Anno,
w związku z Pani prośbą dotyczącą naprawy drogi gruntowej - ul. Popowskiej w Nowej Wsi/Kani Nowej/Kani Polskiej - informuję, że prace naprawcze na ww. drodze mogą zostać przeprowadzone na wiosnę br. po nastaniu sprzyjających warunków pogodowych.

Roboty naprawcze będą polegały na wyrównaniu i profilowaniu nawierzchni drogi oraz na uzupełnieniu najbardziej zdegradowanych fragmentów kruszywem, co w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy komfortu przejazdu ww. drogą.

Pytanie – Daga (22.02.2021)

Szanowny Panie Burmistrzu.

Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź.( dot. pytania zadanego 02.11.21). Poniżej załączyłam treść poprzedniej wiadomości aby całość poruszanej kwestii rozbudowy drogi wraz z oświetleniem była przejrzysta i czytelna. W odpowiedzi wspominał Pan o terminie budowy drogi w listopadzie bieżącego roku. Podany termin dotyczył roku 2020 czy 2021? Pytam, bo jeden listopad już minął. Natomiast na dzień dzisiejszy wskazany odcinek drogi jest tak fatalny, że w grudniu już dwa razy wzywałam pomoc drogową, aby wyciągnęli mój samochód z błota.

Wracając zaś do tematu oświetlenia chcę nadmienić, iż zgodnie z zapisami w Księdze Wieczystej szerokość drogi dojazdowej (ul. Zalesie) ma szerokość 3,50 m. Czy w związku z tym u zbiegu tejże drogi z drogą gminną istnieje możliwość postawienia przynajmniej jednego słupa z oświetleniem? W przypadku, gdyby mimo wszystko wymagana byłaby zgoda właścicieli gruntów, to ja zobliguję się do zdobycia tejże lub wyrażę takową na postawienie latarni na terenie własnej działki. Na ewentualnie podany adres mail prześlę plan sytuacyjny z zaznaczonym odcinkiem drogi oraz proponowanymi miejscami instalacji latarni.

Pozdrawiam

Odpowiedź:

Szanowna Pani Dagmaro, droga gruntowa (dz. nr 6/2 obr. 25) w Wierzbicy jest naprawiana przez Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku na odcinku od drogi krajowej nr 61 do wysokości posesji  nr 74C. W poprzedniej odpowiedzi błędnie określono, że odcinek drogi  (od posesji  74C do posesji  Zalesie 41) będzie naprawiony.
Bieżące utrzymanie i dokonywanie napraw powyższego  odcinka drogi  jest technicznie niemożliwe ze względu na zbyt małą szerokość pasa drogowego wynosząca zaledwie 1,5 m. Droga o tej szerokości nie może obsługiwać  komunikacyjnie zabudowy mieszkaniowej czy letniskowej. Bardzo przepraszamy za zaistniałą pomyłkę. Ponadto informujemy, że dojazd do Pani posesji jest możliwy ul. Zalesie dz. nr 1/8 obr. 25 Wierzbica. /odpowiedź przygotowana przez MGZGK/

Rozpatrując kwestię budowy punktów świetlnych we wskazanej przez Panią lokalizacji należy podkreślić, iż niezbędne jest w tym celu wybudowanie linii zasilającej w oparciu o istniejącą sieć oświetlenia drogowego kończącą się obecnie na wysokości posesji nr 74C. Zgodnie z tym, jak informowaliśmy w odpowiedzi na poprzednio zadane przez Panią pytanie, odcinek drogi pomiędzy w/w posesją a droga wewnętrzną - ul. Zalesie, ze względu na niedostateczną szerokość w granicach ewidencyjnych działki drogowej  nr 6/2 obr. 25, na obecną chwilę może jedynie stanowić drogę dojazdową do pól uprawnych, a nie drogę obsługującą komunikacyjnie zabudowę mieszkaniową czy letniskową.
Niestety fakt, iż wyraża Pani zgodę na usytuowanie słupa oświetleniowego na swojej działce oraz zadeklarowana pomoc przy ewentualnym pozyskaniu takiej zgody od innych właścicieli gruntów, na których miałaby zostać umieszczona infrastruktura oświetleniowa, nie rozwiązuje problemu zbyt wąskiej działki drogowej.
W związku z powyższym podtrzymujemy nasze stanowisko, że do czasu poszerzenia drogi do szerokości zapewniającej możliwość poruszania się po niej pojazdów – min. 6,0 m, nie widzimy możliwości technicznych, a także uzasadnienia dla budowy oświetlenia w tym miejscu. /odpowiedź przygotowana przez Referat PRI/

Pytanie – Piotr (28.03.2021)

Dzień dobry,
moje pytanie dotyczy wsi Dosin, a dokładnie ulicy Rumiankowej. Czy na wyżej wymienionej ulicy planowe jest w najbliższym czasie oczyszczenie, utwardzenie, asfalt, chodniki, montaż oświetlania, budowa kanalizacji, wodociąg lub gaz itp.? Jeśli nie w najbliższym czasie to w dłuższym okresie czasu jaki jest plan na ulicę Rumiankową? Interesuje mnie ten temat z powodu planowanej budowy domu przy tej ulicy i chciałbym wiedzieć czego można się spodziewać.

Piotr

Odpowiedź:

Szanowny Panie Piotrze,
w najbliższym czasie Miejsko Gminny Zakład Wodociągowy w Serocku nie planuje  budowy sieci wodociągowej w ul. Rumiankowej w Dosinie. Inwestycja ta nie jest ujęta  w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji gminnych urządzeń wodociągowych na lata 2018 - 2023 przyjętym Uchwałą Rady Miejskiej w Serocku Nr 506/XLVI/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r.  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej również nie jest planowana w najbliższym czasie, ponieważ w chwili obecnej Gmina rozpoczęła zadania z zakresu sieci kanalizacji sanitarnych, na które posiada pozwolenia na budowę. Z uwagi na określony termin ważności takich pozwoleń i uzgodnień, zobligowani jesteśmy realizować je w pierwszej kolejności. Z kolei wielkość tych inwestycji uniemożliwia rezerwację dalszych środków finansowych na następne zadania z zakresu gospodarki ściekowej. Ponadto ulica Rumiankowa charakteryzuje się rozproszoną zabudową. Natomiast Gmina chcąc pozyskać środki zewnętrzne na realizację inwestycji z zakresu gospodarki ściekowej musi osiągnąć efekt ekologiczny, tj. odpowiednia liczba osób podłączonych na 1 kilometr nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej.

Na obecną chwilę nie ma także planów budowy oświetlenia drogowego ul. Rumiankowej. Priorytetem jest realizacja toczących się inwestycji oraz tych zaplanowanych na najbliższe lata. Niemniej corocznie w miarę zgłaszanych potrzeb oraz posiadanych wolnych środków finansowych analizowane są możliwości wprowadzenia do realizacji  na najbliższe lata nowych inwestycji, w tym oświetleniowych.

W perspektywie najbliższych kilku lat nie jest planowane budowa nawierzchni przedmiotowej drogi oraz chodnika. Ze względu na niedostateczną szerokość działki nr ewid. 72 obręb Dosin stanowiącej przedmiotową drogę, wynoszącą w najwęższym miejscu zaledwie 3,7 m nie jest możliwe wykonanie ww. infrastruktury drogowej. Wskazana powyżej działka zgodnie obowiązującym dla tego obszaru miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jest tylko częścią terenu przeznaczonego pod drogę publiczną klasy „D” o łącznej szerokości w liniach rozgraniczających 10 m, natomiast grunty zarezerwowane na poszerzenie drogi są sukcesywnie wydzielane z sąsiadujących z nią działek stanowiących własność osób prywatnych i pozyskiwane przez Gminę. W celu osiągnięcia niezbędnej do realizacji wnioskowanych inwestycji pełnej szerokości pasa drogowego, konieczne jest wydzielenie jego poszerzenia z pozostałych przyległych do działki drogowej prywatnych nieruchomości, a następnie przeniesienie prawa własności na rzecz Gminy. W tym miejscu należy również zauważyć, iż tereny w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy Rumiankowej nie są jeszcze w pełni zabudowane – proces urbanizacji w tym obszarze dopiero się rozpoczął, a co za tym idzie nie wszystkie przyległe nieruchomości są wyposażone w infrastrukturę techniczną (energię elektryczną, wodę i gaz), którą zwykle umieszcza się w pasie drogi. Budowa drogi przed zakończeniem tego typu prac jest ekonomiczne nieuzasadniona, gdyż będzie ona niszczona przy okazji budowy bądź rozbudowy ww. infrastruktury. Dodatkowo ruch drogowy związany z realizacją kolejnych inwestycji mieszkaniowych przyczyni się do szybkiej degradacji jej nawierzchni. Wszelkie zadania z zakresu bieżącego utrzymania przedmiotowej drogi realizowane są zgodnie z ustalonym harmonogramem, bądź też w miarę potrzeb, przez Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku.

Odnośnie budowy gazociągu należy zwrócić się do Gazowni w Legionowie, ul. Kolejowa 32.

Pytanie – Łukasz (4.03.2021)

Szanowny Panie Burmistrzu,

zwracam się z zapytaniem na kiedy planowana jest inwestycja oświetlenia ulicy Pięknej w Skubiance? Chodzi o odcinek od głównej ulicy Zegrzyńskiej do Dosina ( gdzie oświetlenie już jest) a Skubianka nie może się doczekać pomimo wielu apeli. Dodam, że w okolicy powstaje dużo osiedli domów jednorodzinnych co wiąże się z bardzo dużym ruchem samochodów ciężarowych na tej drodze, sytuacja jest bardzo niebezpieczna, dla dzieci i rodziców z wózkami często poruszających się pieszo po tej drodze, która jest bardzo wąska i nieoświetlona. Czy musi dojść do tragedii...?? Będę wdzięczny za odpowiedź.

Pozdrawiam
Łukasz, mieszkaniec Skubianki

Odpowiedź:

Szanowna Pani Łukaszu,
w odpowiedzi na pytanie dotyczące budowy oświetlenia na wskazanym przez Pana odcinku ulicy Pięknej w miejscowości Skubianka uprzejmie informuję, iż w 2021 roku przewidziana została realizacja tego przedsięwzięcia w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę, natomiast budowa oświetlenia planowana jest na rok 2022. 

Pytanie - Marcin (23.02.2021)

Panie Burmistrzu
Proszę o udzielenie informacji dotyczącej umowy najmu przez Urząd Miasta i Gminy w Serocku samochodu vw Passat Moje pytanie brzmią: od kogo Gmina wynajmuje pojazd nazwa spółki lub przedsiębiorstwa oraz wysokość miesięcznej ranty związanej z najmem pojazdu.

Odpowiedź:

Szanowny Panie,
gmina wynajmuje samochód m-ki Volkswagen passat od Spółki Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o. Z tytułu zawartej umowy najmu ww. samochodu Najemca (gmina) zapłaci kwotę brutto w wysokości 2.620zł miesięcznie.

Pytanie – Elwira (22.02.2021)

Witam czy rozkładu linii L7 i L8 nie można dopasować do nefralgicznych godzin rannych dojazdów do Warszawy czyli na PKP Legionowo, godz. 6.32 bus spod Urzędu Miasta powinien być wg rozkładu na PKP 6.48 jeszcze się nie zdarzyło żeby dojechał na tą godzinę a niestety pociągi relacji skm do Warszawy są raczej przed 7.00 bo potem raczej jesteś spóźniony do pracy byłoby miło gdyby przywrócić poprzedni rozkład wtedy chociaż bez stresu można było zdążyć na pociąg bo teraz nie ma szans.

Odpowiedź:

Szanowna Pani,
w związku z Pani zapytaniem informuję, że organizatorem linii 7 i 8 jest od 1 stycznia 2021 roku Starostwo Powiatowe w Legionowie.

Dlatego uwagi dotyczące dopasowania godzin kursowania wskazanych linii zostaną przekazane organizatorowi.

Uwagi i sugestie dotyczące linii 7 i 8 najlepiej zgłaszać bezpośrednio na numer Starostwa Powiatowego: tel. 22 764 04 26 bądź mailowo na adres: j.ambroziak@powiat-legionowski.pl

 

Pytanie - Zofia (10.02.2021)

Szanowny Panie Burmistrzu,
Zwracam się do Pana z pytaniem odnośnie przyłącza gazowego, w Jadwisinie na ulicy Dojazdowej. Z każdym kolejnym rokiem ogrzewanie piecem na węgiel/drewno jest coraz bardziej problematyczne. Ta sprawa była zgłaszana już niejednokrotnie, natomiast bez odzewu. Dlatego pytam, jakie kroki zamierza Pan podjąć w tej sprawie.

Z wyrazami szacunku

Zosia

Odpowiedź:

Szanowna Pani,
Gmina nie realizuje zadań z zakresu budowy sieci gazowych. Inwestorem jest Polska Spółka Gazownictwa  Sp. z o.o. (PSG).  Niemniej Urząd Miasta i Gminy w Serocku zwrócił się do PSG o udzielenie informacji, kiedy planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych związanych budową gazociągu w przedmiotowej drodze. Otrzymaliśmy informację, iż dokumentacja projektowa dla inwestycji realizowanej w rejonie  ulic: Okrężnej i Dojazdowej jest w trakcie opracowania. Po zakończeniu prac dokumentacja zostanie złożona na uzgodnienie branżowe do PSG. Po uzgodnieniu wykonawca przekaże dokumentację do Starostwa Powiatowego w Legionowie celem uzyskania skutecznego zgłoszenia. Szacunkowo kompletna dokumentacja projektowa ma zostać przekazana do dalszej realizacji do PSG z początkiem maja br. Jak informuje  Inwestor,  niezwłocznie po przekazaniu dokumentacji ma zostać zlecona budowa gazociągu.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić  się do inwestora: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

Pytanie-Jacek (19.02.2021)

Szanowny Panie,
12 lutego zadałem pytanie:
"dlaczego odśnieżana jest ulica Piaskowa we wsi Łacha, natomiast ul. Piaskowa (położona po drugiej stronie trasy na Wyszków - 62) w Nowej Wsi nie?", które wysłałem na adres: mgzgk@serock.pl
Do dnia dzisiejszego nie uzyskałem odpowiedzi. Ulica Piaskowa w Nowej Wsi nie została ani razu odśnieżona.
Czy mogę uzyskać odpowiedź na powyższe pytanie?
Czy można zatrudnić w Zakładzie Gospodarki Komunalnej kogoś kompetentnego, kto potrafi udzielić odpowiedzi na tak proste pytanie i jednocześnie będzie umiał obsługiwać pocztę elektroniczną?
Pozdrawiam
Jacek

Odpowiedź:

Szanowny Panie Jacku,
ul. Piaskowa w Nowej Wsi jest uwzględniona w planie zimowego utrzymania dróg w sezonie 2020/2021.

Odśnieżanie dróg gruntowych zlecane jest po wystąpieniu większego opadu śniegu, gdy zachodzi  realne niebezpieczeństwo nieprzejezdności.

W lutym br. Miejsko- Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku zlecił  odśnieżanie dróg gruntowych na terenie Miasta i Gminy Serock firmie realizującej ww. zadanie zgodnie z zawartą umową. Pominięcie ww. drogi  wynikało  z pomyłki wykonawcy robót. Został on pouczony o konieczności  odśnieżania ul. Piaskowej  w Nowej Wsi przy ewentualnych kolejnych wyjazdach.

Za powstałe niedogodności przepraszamy.

 

Pytanie – Kasia (14.02.21.)

Witam,
mam pytanie, gdzie i u kogo można złożyć prośbę o ustawienie barierek zabezpieczających przy wjeździe w ulicę Łąkową CUPEL, wjazd jest wąski a z jednej strony jest rów wypełniony zawsze wodą a z drugiej jest staw.

Odpowiedź:

Szanowna Pani,
w związku z Pani zapytaniem informuję, iż właścicielem terenu na którym znajduje się wjazd w ulicę Łąkową w miejscowości Cupel jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (Zarząd Zlewni w Dębem).

Uwagi dotyczące zabezpieczenia barierkami wjazdu w ul. Łąkową od zostaną przekazane zgodnie z właściwością do ww. właściciela terenu.

Pytanie Dariusz (17.02.21.)

Szanowny Panie Burmistrzu, czy i kiedy pojawią się ograniczniki prędkości na ulicy Zegrzyńskiej w Jachrance. Jest to droga którą uczęszczają dzieci idące do szkoły, znajdują się także przejścia dla pieszych, liczne są wyjazdy z dróg wewnętrznych których w związku z budową nowych osiedli przybywa. Ulica Zegrzyńska jest popularną trasą także dla samochodów ciężarowych a kierowcy biją rekordy prędkości. W związku z powyższym pytam jak na wstępie zanim dojdzie do tragedii i ktoś ucierpi.


Odpowiedź:

Szanowny Panie,
w związku z Pana zapytaniem informuję, iż zarządcą ul. Zagrzyńskiej w Jachrance jest Starostwo Powiatowe w Legionowie.

Dlatego uwagi dotyczące montażu progów zwalniających zostaną przekazane zgodnie z właściwością do ww. zarządcy drogi.

 

Pytania:

Małgorzata - (15.02.2021)

Dzień dobry.
Kiedy zadbacie o nas działkowcach i wywóz gabarytów wyznaczycie po rozpoczęciu sezonu. Wielokrotnie prosiliśmy telefonicznie aby pierwszy termin wywozu gabarytów był wyznaczony z początkiem maja. Obecny termin wyznaczony znowu na marzec pozbawia nas możliwości usunięcia gabarytów po zimie. Stwierdzenie Pani w referacie ochrony środowiska ze możemy wywieść sobie gabaryty indywidualnie uważam za aroganckie w stosunku do petenta. Płacimy za wywóz nieczystości więc dlaczego mamy ponosić dodatkowe koszty ? Może najwyższy czas pomyśleć o nas działkowcach którzy płacą niemałe podatki do gminy.

Magdalena – (18.02.2021)

Właśnie otrzymaliśmy harmonogram odbioru odpadów na 2021 rok. Kolejny rok pierwszy odbiór gabarytów jest w marcu !!! Dlaczego ? My działkowicze zaczynamy sezon najwcześniej w kwietniu i wtedy robimy porządki. Taki termin jest niesprawiedliwy wobec działkowiczów. A przecież płacimy niemałe koszty i podatki. Prosimy o zmianę terminu pierwszego odbioru na koniec kwietnia br.

Ewa – (18.02.2021)

Witam, bardzo proszę o uzasadnienie dlaczego tak wcześnie (połowa lutego) zaplanowany jest odbiór odpadów gabarytowych. Jestem szczęśliwą posiadaczką działki w miejscowości Cupel i taki termin jest dla mnie nie do przyjęcia - jak łatwo się domyślić wyjazdy na działki zaczynają się najwcześniej w kwietniu i dopiero wtedy zabieramy się za porządki. Bardzo proszę o rozważenie zmiany tego terminu.

Odpowiedź na 3 ww.  pytania do Burmistrza:

Na terenie Miasta i Gminy Serock od wielu lat odbiór odpadów wielkogabarytowych realizowany jest na początku wiosny (w marcu) i wczesną jesienią (we wrześniu). Informacja o planowanych terminach odbioru gabarytów została Państwu odpowiednio wcześniej przekazana, a właściciele nieruchomości letniskowych otrzymali harmonogramy odbioru odpadów wraz z zawiadomieniami o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Należy zauważyć, że każdą z serockich miejscowości zamieszkują zarówno mieszkańcy sezonowi, jak i stali. Należy także pamiętać o tym, że odbiór gabarytów realizowany jest łącznie z normalnymi odbiorami odpadów komunalnych z terenu Państwa nieruchomości i w żaden sposób nie powinien zaburzać stałego cyklu pracy firmy odbierającej odpady komunalne.

Ponadto, wzorem poprzednich lat zauważyć należy, że pomimo marcowego terminu odbioru gabarytów, zainteresowani w pełni korzystają z możliwości odbioru sprzed posesji tego typu odpadów. Wskazują na to bezpośrednio ilości odpadów zebrane w trakcie marcowego odbioru w roku 2020, podczas którego zebrano 120,87 Mg odpadów wielkogabarytowych.

Jednocześnie przypominamy, że każda osoba uczestnicząca w gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi i wnosząca opłaty, może skorzystać z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego przy ul. Nasielskiej 21 w Serocku, gdzie we własnym zakresie można dostarczyć nieodpłatnie m.in. odpady wielkogabarytowe.

W chwili obecnej nie ma możliwości zmiany ustalonych terminów (z powodu przekazania właścicielom nieruchomości gotowych harmonogramów oraz z uwagi na fakt, że odbiór tego typu odpadów wymaga dodatkowej organizacji pracy, w tym zabezpieczenia specjalistycznych aut i właściwej liczby osób do obsługi).

Pytanie – Mariusz (09.02.2021)

Dlaczego chodnik na ulicy Prusa jest odśnieżany przez służby miejskie tylko do posesji nr 18? Zdaję sobie sprawę, że zgodnie z ustawowym obowiązkiem należy to do właściciela posesji ale nie rozumiem logiki odśnieżenia chodnika na długości 3/4 ulicy.
Pozdrawiam.

Odpowiedź:

Szanowny Panie Mariuszu,
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa obowiązek zimowego utrzymania chodnika przylegającego do posesji spoczywa na właścicielach nieruchomości.
Każdy z właścicieli jest zobowiązany odśnieżać  i w miarę konieczności likwidować śliskość na chodniku przylegającym do jego posesji. Dotyczy to także chodnika na ul. Prusa w Serocku.

Pytanie –Marek (12.02.2021)

Witam,
proszę o wyjaśnienie, jaki jest sens segregowania śmieci skoro Panowie wszystkie odpady selektywne wrzucają do jednej śmieciarki? Ja śmieci wrzucam luzem do odpowiednich koszy - później Panowie wszystkie kosze wrzucają do jednej śmieciarki.

Czy zmieniły się zasady i odpady selektywne można wrzucać do jednego, wspólnego kosza? Czy jest inne wytłumaczenie?

Odpowiedź:

Szanowny Panie,
obowiązek segregacji odpadów komunalnych na 5 frakcji wynika z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.

Poszczególne frakcje odpadów odbierane są z terenu Miasta i Gminy Serock oddzielnymi śmieciarkami. Śmieciarki (przyporządkowane poszczególnym frakcjom odpadów)  przed wyjazdem i po powrocie z trasy są ważone – Urząd Miasta i Gminy w Serocku ma zatem na bieżąco wgląd w realizowane trasy śmieciarek i dysponuje informacjami o ilościach poszczególnych frakcji odpadów odebranych danego dnia z terenu gminy.

Wobec powyższego zwracam się z prośbą o informację kiedy i pod jakim adresem opisywane przez Pana zdarzenie miało miejsce.

Pytanie – Agnieszka (26.01.2021)

Dobry wieczór,
Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji czy firma Lake House Zegrze Sp. z o. o. posiada aktualne pozwolenie na przejazd pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 8 ton po drogach Zegrza. Jeśli tak to proszę o przedstawienie szczegółów tego pozwolenia.                                                                              

Odpowiedź:

Szanowna Pani Agnieszko,

odnosząc się do powyższego pytania informuję, iż firma LAKE HOUSE Zegrze Sp. z o.o. posiada aktualne zezwolenie na przejazd samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 24T oraz betonowozów o masie całkowitej do 32T, drogami gminnymi nr 180449W, nr  180737W  ul. prof. Janusz Groszkowskiego oraz nr  180738W  ul. płk. Kazimierza Drewnowskiego położonymi w Zegrzu w celu prowadzenia robót budowlanych. Dysponent posiada pięć kart zezwalających na przejazd samochodów ciężarowych w dni powszednie i soboty, w godz. od 8.00 do 18.00 ważnych do dnia 30.06.2021 r.. Dysponent karty identyfikacyjnej odpowiada za usuwanie zanieczyszczeń jezdni ww. ulic powstałych w wyniku przejazdu pojazdów ciężarowych dostarczających materiały budowlane.

 

Pytanie - Roman (5.01.2021)

Dlaczego na stronie urzędu nie ma informacji o komunikacji autobusowej z Serocka . Informacje wiszące na przystanku to kompletna dezinformacje zwłaszcza że od 1 stycznia przewoźnicy pozmieniali rozkłady jazdy.
Druga sprawa to pustynia jeśli chodzi o sklepy z artykułami spożywczymi począwszy od przystanku pks-u do ronda w Wierzbicy w sytuacji gdy budowane są dwa duże bloki mieszkaniowe przy klubie fitness klubie fitness.

Odpowiedź:

Szanowny Panie,
aktualizowanie rozkładów jazdy leży po stronie prywatnych przewoźników. Są oni do tego zobligowani na podstawie wydanych zgód na korzystanie z przystanków autobusowych oraz obowiązującego prawa krajowego. Problem braku aktualizacji rozkładów na przystankach zgłaszamy bezpośrednio przewoźnikom, jednak nie zawsze wiąże się to z wywiązaniem się przez nich z tego obowiązku.

Zdaję sobie sprawę z faktu, że w obecnej sytuacji, w której przewoźnicy częściej niż zwykle zmieniają rozkłady jazdy, co w praktyce oznacza głównie zawieszanie i ewentualne odwieszanie poszczególnych kursów, dużo trudniej jest zaplanować podróż, dlatego po raz kolejny zostanie wystosowane wezwanie do przewoźników o uzupełnienie brakujących rozkładów jazdy na przystankach znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Serock. Pragnę ponadto nadmienić, że wystąpimy także o udostępnienie rozkładów w wersji, którą będzie można zamieścić na stronie internetowej.

Pytanie – Dorota (7.02.2021)

Ile jest osób od początku epidemii z pozytywnym wynikiem covid 19 na terenie naszej gminy Serock oraz z podziałem na miejscowości.

Odpowiedź:

Szanowna Pani Doroto,
Urząd Miasta i Gminy w Serocku nie dysponuje takimi danymi. Proszę się zwrócic z tym pytaniem do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Legionowie.

 

 

Pytanie - Anna (31.01.2021)

Dzień dobry mam pytanie związane z rozwojem naszej gminy, czy burmistrz rozmawia z m.st. Warszawa o przedłużeniu linii autobusowej ZTM do Serocka? Z pewnością byłby to krok w stronę mieszkańców i usprawniłby lepszy dojazd chociażby do pociągu, który będzie odjeżdżał z Zegrza lub metra.

Odpowiedź:

Szanowna Pani Anno,
odpowiedź na podobne pytanie została udzielona pani Ewie (pytanie z 10.12.2020).
W kwestii uzupełnienia odpowiedzi o kwestię dotyczące wydłużenia linii kolejowej do Zegrza Południowego, pragnę poinformować, że założone przez Polskie Linie Kolejowe terminy wskazują na uruchomienie wydłużonego odcinka już w drugiej połowie 2022 roku. Zdaję sobie sprawę, że to nadal około 1,5 roku, jednakże i tak jesteśmy związani umową obowiązującą do końca bieżącego roku z obecnym przewoźnikiem.

Fakt otwarcia stacji kolejowej w Zegrzu Południowym będzie z pewnością doskonałym argumentem do efektywniejszego przeorganizowania obecnej siatki połączeń w ramach Lokalnej Komunikacji Autobusowej.

Staramy się, w miarę możliwości reagować na głosy mieszkańców, stąd wprowadzane zmiany, między innymi te od 1 stycznia 2021 roku. Każda taka zmiana, czyli uruchomienie dodatkowych kursów, wydłużenia niektórych tras czy wprowadzenie bezpłatnych przejazdów to krok w stronę mieszkańców.

Pytanie – Marcin (20.01.2021)

Panie Burmistrzu
Będąc mieszkańcem Pana Gminy pozyskałem informację o zakupie przez Urząd nowego samochodu osobowego marki vw passat. Czy w obecnej sytuacji, pandemii sarc cov 2 zakup był zasadny, wielokrotnie informowaliście Państwo o trudnej sytuacji naszej Gminy związanej z pandemią i o znaczącym spadku dochodu Gminy. Wiemy jako mieszkańcy że Gmina posiada kilka aut osobowych bodajże dwie Skody Octavie i nie wyglądają one na samochody nie nadające się do dalszej eksploatacji. W przypadku potwierdzenia przez Pan Burmistrza pozyskanej przez mieszkańców informacji o zakupie nowego auta prosimy o stosowne uzasadnienie do jakich celów auto będzie wykorzystywane i jakie koszty Gmina lub Spółka Gminna poniosła w związku z jego zakupem.

Odpowiedź: 

Szanowny Panie,
odpowiadając na pytanie w sprawie "samochodu osobowego marki vw passat" informuję, iż pozyskana przez Pana informacja o jego "zakupie przez Urząd" jest błędna. Samochód marki vw passat użytkowany jest na podstawie umowy najmu i w związku z tą umową Urząd Miasta i Gminy w Serocku ponosi koszty. Odnosząc się do samochodów marki Škoda, informuję że samochód z 2008 r. ze względu na rok produkcji pozostaje w eksploatacji, niemniej służy jedynie do poruszania się po terenie Miasta i Gminy Serock. Natomiast samochód z 2015 r. pozostaje w ciągłej eksploatacji pracowników Urzędu Miasta i Gminy Serock upoważnionych do jego użytkowania. 

Pytanie - Jacek (20.01.2021)

Dzień dobry,
zwracam się do Państwa z pytaniem dotyczącym rozbudowy sieci teleinformatycznej w miejscowości Gąsiorowo. W dniu 12.11.2020r wysyłałem do Państwa pytanie dotyczące tego zagadnienia, natomiast nie dostałem żadnej odpowiedzi zwrotnej, bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi.

Panie Burmistrzu czy jest w planach, aby do Gąsiorowa doprowadzić światłowód, jeśli tak to kiedy? Niestety, ale w Gąsiorowie Internet LTE działa bardzo wolno z uwagi na problem z zasięgiem. W dobie dzisiejszych czasów pandemii, Internet jest podstawą do funkcjonowania – praca zdalna oraz zdalne nauczanie. My jako mieszkańcy nie mamy możliwości zakupu Internetu światłowodowego bo go u nas nie ma, czy w tej sprawie może Pan podjąć jakieś kroki, aby zapewnić nam stabilny Internet w godziwej przepustowości? Jeśli kwestia światłowodu jest zbyt problematyczna to może jest szansa na powstanie jakiegoś nadajnika, który zagwarantuje nam zasięg dla Internetu LTE, który jest w naszych domach?

Odpowiedź:

Szanowny Panie Jacku,

W odpowiedzi na zadane pytanie informuję, iż na obecną chwilę Gmina nie posiada informacji dotyczących planów budowy sieci światłowodowej w miejscowości Gąsiorowo. Tego typu inwestycje są realizowane na zlecenie operatorów telekomunikacyjnych i to oni ustalają zakres i harmonogram prac.

Oczywiście zdajemy sobie sprawę ze znaczenia Internetu, który zwłaszcza w czasach pandemii stał się niezbędnym narzędziem zarówno do komunikacji, jak również do pracy oraz nauki zdalnej, dlatego staramy się dokładać wszelkich starań aby wspierać działania operatorów telekomunikacyjnych w zakresie budowy i rozbudowy sieci teletechnicznej na terenie naszej Gminy. Kable światłowodowe umieszczane są w większości pod drogami, chodnikami lub na istniejących słupach energetycznych czy telekomunikacyjnych. Udostępniając gminną infrastrukturę techniczną  oraz usprawniając proces inwestycyjny w przypadku lokalizacji sieci w pasie drogi gminnej staramy się tworzyć dogodne warunki dla rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej nie tylko w centrum miasta  ale również na jego obrzeżach oraz w miejscowościach, gdzie słaby zasięg i niewystarczająca jakość sygnału ograniczają możliwości dostępu do wielu usług. Niekiedy te działania są jednak ograniczone. W przypadku dróg powiatowych, takich jak np. prowadząca do Gąsiorowa ul. Łąkowa, to Zarząd Powiatu w Legionowie wydaje zgodę na lokalizację urządzeń i określa warunki pod jakimi mogą one zostać umieszczone w pasie drogi. Proszę również mieć na uwadze, że zakres inwestycji zależy przed wszystkim od inwestorów – operatorów telekomunikacyjnych. Oczywiście my deklarujemy chęć współpracy i służymy wsparciem jednak ostateczna decyzja gdzie zostanie wybudowany światłowód nie należy do nas.

Tak jak informowaliśmy już w odpowiedzi na pytanie Pana Łukasza z dnia 4 stycznia br. dotyczące rozbudowy sieci światłowodowej na obrzeżach miasta, w wyniku nawiązanej współpracy z Orange Polska S.A. dotychczas dostęp do szerokopasmowego internetu zyskały głównie szkoły, gdyż to one traktowane były priorytetowo, oraz liczne gospodarstwa domowe położone na terenie Miasta i Gminy Serock (m.in. w miejscowościach: Borowa Góra, Jadwisin, Stasi Las, Izbica, Wierzbica, Serock). Przy realizacji tej inwestycji Orange skorzystała z dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, którego celem jest likwidacja tzw. „białych plam” i dostarczenie mieszkańcom ultraszybkiego internetu.

Niestety w dalszym ciągu oprócz licznych gospodarstw domowych także wiele obiektów będących własnością Gminy nie ma jeszcze dostępu do łącza internetowego o dużej przepustowości. Dlatego zapewniam Pana, że będziemy prowadzić dalsze działania przyczyniające się do rozwoju sieci światłowodowej umożliwiającej korzystanie z szerokopasmowego internetu instytucjom  publicznym oraz mieszkańcom naszej Gminy.     

Informujemy również, że w związku z budową sieci światłowodowej w ramach wdrażania Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, wszelkie informacje dot. harmonogramu podłączania szerokopasmowego Internetu na terenie Miasta i Gminy Serock posiada Orange Polska S.A.Szczegółowe informacje w tej sprawie znajdują się na niniejszej stronie: https://uniaswiatlowodowa.pl/warszawski-wschodni-i-warszawa/serock/instalacje

Pytanie – Ewa (13.01.2021)

Dzień dobry, na wstępie życzę Dużo Zdrowia i Samych Sukcesów w 2021 r. Mieszkam od roku, na stałe w miejscowości Łacha, mam pytanie dlaczego na okres świąt Bożego Narodzenia ulica Mazowiecka nie została udekorowana ozdobami na latarniach jak Nowa Wieś czy Kania ? . Od 4 miesięcy na ulicy Mazowieckiej między numerem 9 a 11 jest zapadnięta ulica( podobno taka sytuacja jest od lat ) i w tym miejscu od 3 miesięcy stoi pachołek, który w nocy systematycznie jest łamany przez jeżdżące samochody i wymieniany. Następne pytanie dotyczy gazu , czy już wiadomo coś na ten temat? Na zebraniu w Gąsiorowie otrzymaliśmy wiadomość, że w 2021 roku już ma coś się ruszyć w tej sprawie. Następne pytanie, czy w tym roku w Łacha będzie obiecana plaża z pomostem ? Słyszałam, że jest Pan człowiekiem, któremu zależy na rozwoju gminy i mocno wierzymy, że wprowadzi Pan duże zmiany, żeby gmina była pokazową częścią Mazowsza.
Pozdrawiam,
Ewa

Odpowiedź:

Szanowna Pani Ewo,
odnosząc się do Pani pytania dotyczącego świątecznego oświetlenia ulicy Mazowieckiej uprzejmie informuję, że kwestia ozdób na latarniach, finansowana jest w dużej mierze  z Funduszu Sołeckiego i wynika z inicjatywy mieszkańców danej miejscowości. Wskazane przez Panią wsie podejmowały w ubiegłych latach decyzje, aby środki pochodzące właśnie z Funduszy Sołeckich przeznaczyć na zakup ozdób latarniowych. Gmina jak najbardziej jest przychylna takim inicjatywom i po zgłoszeniu przez daną wieś takiego realizuje zakup ozdób oraz zleca przystosowanie latarni do instalacji oświetlenia świątecznego.

Kwestia zapadniętej ulicy Mazowieckiej została przekazana już do Starostwa Powiatowego, ponieważ ulica Mazowiecka jest drogą powiatową, za której stan odpowiada Starosta. 

Jeśli chodzi o planowane urządzenie plaży w Łasze to prace związane z jej urządzeniem zostały rozpoczęte w ubiegłym roku – wycinka i karczowanie drzew i prace związane z uporządkowaniem terenu. W bieżącym roku zaplanowane jest dalsze porządkowanie terenu oraz nawiezienie piasku. Ponieważ urządzenie plaży realizowane jest ze środków pochodzących z funduszu sołeckiego to niestety, z uwagi na znaczny koszt budowy, nie jest możliwe aby w bieżącym roku zrealizować również budowę pomostu.

Odnosząc się do kwestii gazociągu w miejcowosci Gąsiorowo informuję, że jest to inwestycja Polskiej Spółki Gazownictwa, a wykonawcą prac projektowych jest firma Dom System Sp. z o.o., Ul. Dzika 4a lok.200-194 Warszawa. Gmina w żaden sposób nie bierze udziału w procesie inwestycyjnym. Z informacji uzyskanych od wyżej wskazanych podmiotów wynika, że dokumentacja techniczna została opracowana, obecnie trwają procedury formalno-prawne, które mają być zakończone do połowy bieżącego roku.

Pytanie – Krystyna (28.01.2021)

Szanowny Panie Burmistrzu,
chciałabym prosić o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji z kolejką oczekujących na szczepienie przeciwko COVID-19 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej przy. ul Kędzierskich.
Wraz z mężem zapisaliśmy się na listę, po czym dostaliśmy informacje iż mamy zgłosić się osobiście, a kolejka z dnia na dzień przestała obowiązywać. Jestem bardzo zniesmaczona zaistniałą sytuacją, iż byłam zmuszona skorzystać ze szczepienia w innej placówce oddalonej o 70km. Czy przychodnia szczepi pacjentów na COVID 19?. Wiem również że nie jesteśmy jedynymi osobami które zostały w taki sposób potraktowane.

Odpowiedź:
(udzielona przez Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku)

Informuję, że na dzień 28 stycznia zapisami na szczepienia przeciwko Covid-19 objęto 270 osób z grupy I 80 + i 70 +. Przewidywany termin wyszczepienia tych pacjentów to koniec marca 2021r. Szczepienia wykonujemy w ilościach odpowiadających otrzymanym przez SPZOZ w Serocku dawkom szczepionek. Pierwsze dawki szczepionki z przeznaczeniem dla 30 pacjentów otrzymaliśmy 25 stycznia bieżącego roku i do dnia 28 stycznia zostaną one w całości wykorzystane. Kolejne terminy szczepień – o ile dostaniemy szczepionkę ,będą realizowane zgodnie z terminami wyznaczonymi przez system e-rejestacja.ezdrowie.gov.pl. Realizacja szczepień odbywać się będzie w cotygodniowym cyklu ( 3 dni każdego tygodnia do końca marca b.r.).

Jednocześnie informuję, że zapisy na kolejne terminy szczepień ( po 31 marca 2021 r.) są uwarunkowane decyzjami Ministra Zdrowia, więc mogą zdarzyć  się sytuacje wstrzymania szczepień bądź zapisów na nie, całkowicie niezależne od SPZOZ w Serock.

Listy pacjentów, chętnych do szczepień przeciwko Covid-19 zostały otwarte kilka dni przed uruchomieniem e-rejestracji, wg pierwotnych wytycznych Ministerstwa, zgodnie z którymi miało być szczepionych 180 osób tygodniowo. Kolejne modyfikacje wytycznych (ograniczenie do 30 dawek tygodniowo) spowodowały, iż chęć usprawnienia procedury szczepień legła w gruzach. Ogromne zainteresowanie osób 80+  spowodowało, iż na kolejną grupę 70+ zostały pojedyncze miejsca. Mimo najszczerszych chęci, nie jesteśmy w stanie zwiększyć ilości szczepionek, ponad te które mamy otrzymywać cotygodniowo od Ministerstwa Zdrowia.

Gdy tylko otrzymamy informację od Ministerstwa, o możliwości zwiększenia dostępności szczepień, będziemy kontaktować się z pacjentami z list, które zostały do tej pory stworzone na potrzeby wewnętrzne.

Pytanie – Marian (20.01.2021)

Witam Państwa!
Jestem zmuszony zgłosić, że pomimo dużych opadów śniegu od czwartku nie są wcale odśnieżane ulice w Jadwisinie, którymi przejeżdżam regularnie: ul. Szkolna, ul. Ksiażęca, ul. Szaniawskiego. Pierwszy opad śniegu od chyba 2 lat, a gmina nieprzygotowana, zaskoczona. Co się stało, czy zapomnieli Państwo o zabezpieczeniu środków na odśnieżanie? Dla porównania należy podkreślić, ze Starostwo zarządzane przez Pana Sokolnickiego działa bez zarzutu i niezwłocznie wywiązuje się z obowiązku odśnieżania podległych dróg powiatowych. Od czasu przejęcia starostwa przez naszego byłego, wspaniałego burmistrza Sylwestra Sokolnickiego obsługa interesanta w starostwie jest na bardzo wysokim poziomie, za to u nas w gminie jak widać ogólne rozprężenie.
Marian

Odpowiedź:

Szanowny Panie Marianie,
zimowym utrzymaniem dróg gminnych zajmuje się od lat Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku. Prace są realizowane przez firmę wyłonioną w przetargu publicznym (w br. podpisanie umowy odbyło się w dn. 12.10.2020r.) oraz siłami własnymi zakładu.
Zarówno w sezonie zimowym 2020/2021, jak i w poprzednich, ulice Szkolna, Książęca, Szaniawskiego są uwzględnione w zakresie prac firmy zewnętrznej. Podpisanie umowy z firmą zewnętrzną wiąże się z zabezpieczeniem środków finansowych na ten cel. W sezonie zimowym 2020/2021 jest to kwota 850.000 zł.
Prace polegające na likwidacji śliskości oraz odśnieżaniu dróg zlecane są w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.
Nie bez znaczenia są tu aspekty gospodarności i ekologii. Rozpoczęcie prac następuje po  ustaniu opadów, a czas realizacji robót wynosi do kilku godzin.

 

 

Pytanie – Agnieszka (26.01.2021)

Witam, proszę o odpowiedź dlaczego ul. Główna w Stasim Lesie nie jest posypywana podczas gołoledzi. Dziś ta ulica to jest lodowisko.

Odpowiedź:

Szanowna Pani Agnieszko,
odnosząc się do Pani pytania w sprawie posypywania ulicy Głównej w Stasim Lesie, wyjaśniam, że ulica ta, ujęta jest oczywiście w zakresie zimowego utrzymania dróg i likwidacji śliskości.

Jeśli chodzi o zimowe utrzymanie dróg, nie ma możliwości posypywania czy odśnieżania dróg zapobiegawczo, lecz dopiero po wystąpieniu zjawiska.

Dziś w sytuacji stwierdzenia dużej śliskości dróg, z samego rana zostało zlecone posypanie dróg mieszanką piaskowo – solną.

Jednak z uwagi na fakt, iż utwardzonych dróg gminnych mamy na terenie gminy przeszło 60 kilometrów, nie ma fizycznej możliwości, aby ulice te zostały posypane w jednym czasie.

W dniu dzisiejszym, dla szybszego opanowania sytuacji, do posypywania, wysłano dodatkowo prócz firmy zewnętrznej, z którą gmina ma podpisaną umowę, także sprzęt i pracowników zakładu komunalnego.

Pytanie – Łukasz (4.01.2021)

Czy jest jakaś możliwość wsparcia ze strony gminy budowy światłowodu dla rejonów Serocka, jednak "za obwodnicą" w obrębie ulicy Nasielska? Od dłuższego czasu (2-3 lata) próbuję i w Orange i w GVT, i w innych lokalnych dostawcach, jednak jedyne co dostępne to bardzo wolna (już dawno nie oferowana opcja szybkości) Neostrada i LTE (z którego korzystam, jednak tu nadal szybkość jest za mała przy nauce i pracy zdalnej, dodatkowo ma ograniczenia przesyłu danych).

Odpowiedź:

Szanowny Panie Łukaszu,
odpowiadając na zadane  pytanie pragnę Pana zapewnić, że Miasto i Gmina Serock dokłada wszelkich starań aby wspierać działania operatorów telekomunikacyjnych w zakresie budowy i rozbudowy sieci światłowodowej na terenie naszej Gminy. Kable światłowodowe umieszczane są w większości pod drogami, chodnikami lub na istniejących słupach energetycznych czy telekomunikacyjnych.  Udostępniając gminną infrastrukturę techniczną  oraz usprawniając proces inwestycyjny w przypadku lokalizacji sieci w pasie drogi gminnej staramy się tworzyć dogodne warunki dla rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej nie tylko w centrum miasta  ale również na jego obrzeżach oraz w miejscowościach, gdzie słaby zasięg i niewystarczająca jakość sygnału ograniczają możliwości dostępu do wielu usług. Nie wszystkie jednak drogi należą do Gminy. Przywołana w pytaniu ul Nasielska jest drogą powiatową, w związku z czym to Zarząd Powiatu w Legionowie wydaje zgodę na lokalizację urządzeń i określa warunki pod jakimi mogą one zostać umieszczone w pasie drogi. Co ważne  należy również zwrócić uwagę na fakt, iż obszar i zakres inwestycji zależy przede wszystkim od inwestorów – operatorów telekomunikacyjnych. Oczywiście my deklarujemy chęć współpracy i służymy wsparciem jednak ostateczna decyzja gdzie zostanie wybudowany światłowód nie należy do nas.

Dzięki nawiązanej współpracy z Orange Polska S.A. - jednym z największych operatorów telekomunikacyjnych, dotychczas dostęp do szerokopasmowego Internetu zyskały głownie szkoły, gdyż to one traktowane były priorytetowo, oraz liczne gospodarstwa domowe położone na terenie Miasta i Gminy Serock (m.in. w miejscowościach: Borowa Góra, Jadwisin, Stasi Las, Izbica, Wierzbica, Serock). Przy realizacji tej inwestycji Orange skorzystała z dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, którego celem jest likwidacja tzw. „białych plam” i dostarczenie mieszkańcom ultraszybkiego Internetu.

Niestety w dalszym ciągu oprócz licznych gospodarstw domowych także wiele obiektów będących własnością Gminy nie ma jeszcze dostępu do łącza internetowego o dużej przepustowości. Dlatego zapewniam Pana, że będziemy prowadzić dalsze działania przyczyniające się do rozwoju sieci światłowodowej umożliwiającej korzystanie z szerokopasmowego Internetu instytucjom  publicznym oraz mieszkańcom naszej Gminy.     

 

 

Pytanie – Maria (14.01.2021)

Proszę o posypanie chodnika na ul. Polnej i Nasielskiej jest bardzo ślisko i niebezpiecznie. Panowie jak odśnieżają to nie powinni zasypywać wjazdu do posesji . Proszę Wysłać na kurs odśnieżania. Proszę postawić pojemnik z piaskiem ja posypię chodnik i inni mieszkańcy też.

Odpowiedź:

Szanowny Pani Mario,
dziękuję za zgłoszenie. Wskazane chodniki zostały posypane mieszanką piaskowo-solną, choć zimowe utrzymanie tych chodników nie należało do obowiązków MGZGK. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa obowiązek zimowego utrzymania chodnika przylegającego do posesji spoczywa na właścicielach nieruchomości. Każdy z właścicieli jest zobowiązany odśnieżać  i w miarę konieczności likwidować śliskość na chodniku przylegającym do jego posesji.

Chodniki i ciągi pieszo-rowerowe na terenie Serocka są odśnieżane przez pracowników MGZGK. Ze względu na znaczną długość chodników zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Serock akcja zimowego utrzymania może trwać nawet kilka godzin (zależy to od czasu i intensywności opadów).

Co roku MGZGK dokłada  wszelkich starań, aby zapewnić możliwie najlepszy standard zimowego utrzymania chodników i dróg na terenie Miasta i Gminy Serock.

Pytanie - Elżbieta (8.01.2021)


Dzień dobry, jestem właścicielem biura turystycznego w Lublinie. Chciałabym w lipcu tego roku zaproponować naszej grupie
krajoznawców wycieczkę na Wasze tereny. Interesuje nas m.in. pałac Radziwiłłów w Jadwisinie. Czy mógłby Pan lub któryś z pana
pracowników dowiedzieć się od właściciela pałacu czy byłoby możliwe zobaczenie chociaż z zewnątrz tego obiektu? Czekam na informację i z góry dziękuję.

Odpowiedź:

Szanowna Pani,
z tego co wiemy pałac w Jadwisinie znajduje się obecnie w remoncie.
Jednak na banerze przy wjeździe do parku przypałacowego widnieje napis „Pałac Jadwisin 601 298 822”. Mamy nadzieję, że dzięki kontaktowi na ten podany do publicznej wiadomości numer, we własnym zakresie ustali Pani kwestię obejrzenia obiektu.

Pytanie – Bogdan (29.12.2020)

Panie Burmistrzu!
Czy znane są już szczegóły dotyczące wznowienia funkcjonowania po Nowym 2021 Roku przychodni lekarskiej i apteki w Zegrzu. Powołuję się przy tym na Pańskie zapewnienia z sierpnia 2020 roku na tym Forum.

Odpowiedź: 

Szanowny Panie Bogdanie,
według przyjętych założeń wznowienie funkcjonowania przychodni lekarskiej w Zegrzu nastąpi na przełomie kwietnia i maja 2021 r. Wniosek o pozwolenie na budowę został złożony w dniu 9 września 2020 r., zaś pozwolenie na budowę uzyskano w dniu 15 grudnia 2020 r. W celu przyspieszenia realizacji zadania, równolegle do prowadzonej procedury uzyskania pozwolenia na budowę, wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. W dniu 8 stycznia 2021 r. spółka gminna Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o. podpisała z wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową i adaptacją lokalu w budynku wielorodzinnym przy ul. Drewnowskiego 1. Termin zakończenia realizacji prac wyznaczono do dnia 8 kwietnia 2021 r. Po przeprowadzeniu odbiorów końcowych, w tym odbioru służb Sanepid-u i Państwowej Straży Pożarnej, złożony zostanie wniosek do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o wydanie pozwolenia na użytkowanie lokalu. W przychodni nie będzie prowadzony natomiast punkt apteczny, gdyż nie jest to zadanie gminy.

Pytanie – Jacek (15.12.2020)

Szanowny Panie Burmistrzu, zgodnie z uchwałą Rady Miasta i Gminy Serock z dnia 02.12.2020 r. od 01.01.2021 r. opłaty za wywóz nieczystości stałych zostały powiązane z liczbą metrów sześciennych zużytej wody w lokalu. Mieszkańcy mają wnosić zaliczkowe opłaty w wysokości 27 zł miesięcznie za każdego mieszkańca a rozliczenie ma być prowadzone na koniec czerwca i listopada. Mam w związku z tym pytania:

  1. jaki związek mają ilości produkowanych nieczystości stałych (śmieci) z ilością zużytej wody, naliczanej ryczałtem z możliwością wyrównania na koniec czerwca i listopada do faktycznie zużytych w lokalu metrów sześciennych wody?
  2. dlaczego nie można zastosować podobnej zasady do rozliczania opłaty za odbiór ścieków - mamy wskazania liczników a płacimy ryczałtem niezależnie od ilości zużytej wody? Nie jest to działanie sprzyjające dbałości o środowisko naturalne i ochronę zasobów wodnych.
    Nadmieniam, że mieszkam w Zegrzu.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na Pana pytanie informuję, że do czasu wybudowania sieci kanalizacyjnej przez Gminę rozliczeń za odbiór ścieków dokonywało „wojsko” , ponieważ była to ich infrastruktura. Gmina nie miała możliwości ingerowania w te rozliczenia. W tamtym okresie 1m3 ścieków odprowadzanych do sieci kanalizacji sanitarnej kosztował około 12 - 13 zł, w chwili obecnej mieszkańcy Zegrza płacą za ścieki bezpośrednio do MPWiK i koszt 1 m3 ścieków wynosi brutto 5,96 zł.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i zmiana sposobu naliczania opłat była konsekwencją wieloletnich starań mieszkańców, którzyod lat wnioskowali do Gminy o budowę nowej sieci kanalizacji w Zegrzu. Argumentując, że ówczesna „wojskowa” jest w złym stanie technicznym, zdarzają się często awarieoraz że koszt odbioru 1 m3 ścieków jest wysoki. Ponadto „wojsko” wielokrotnie przypominało, że nie może świadczyć tego rodzaju usług i wypowie mieszkańcom umowy na odbiór ścieków.

W zaistniałej sytuacji, Gmina zabezpieczyła środki w budżecie i wybudowała nową sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków i przekazała do eksploatacji do MPWiK tak samo, jak pozostałą infrastrukturę kanalizacyjną na terenie Miasta i Gminy Serock. Natomiast MPWiK jako przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne przejmując wybudowaną infrastrukturę do eksploatacji oraz przejmując bezpośrednio odbiór ścieków od mieszkańców przyjęło sposób naliczeń według ogólnych zasad panujących w kraju wynikających z Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27.02.2018 r. o którym wcześniej wspominaliśmy.

Odnośnie zamontowania indywidualnych urządzeń pomiarowych tak jak wcześniej informowaliśmy, stosowane są one ze względów technicznych zazwyczaj na sieciach tłocznych i w celu analizy ewentualnej możliwości zamontowania takiego urządzenia należy zwrócić się bezpośrednio do MPWiK, jako eksploratora sieci. Montowanie tego typu urządzeń nie jest powszechnie stosowane i wykonywane jest indywidualnie przez osoby odprowadzające ścieki po wcześniejszym wyrażeniu zgody, w tym przypadku MPWiK w Warszawie. Zgodnie z art. 15 ust.3 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków koszt nabycia, zainstalowania i utrzymania urządzenia pomiarowego ponosi odbiorca usług, czyli osoba korzystająca z usług wodociągowo-kanalizacyjnych.

W związku z powyższym informuję, że Gmina zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym wybudowała główne sieci kanalizacyjne oraz przepompownie ścieków w celu odprowadzenia ścieków, natomiast montowanie dodatkowych urządzeń do rozliczeń wykracza poza zakres czynności jakie mogłaby wykonać ze środków publicznych. Identyczny sposób rozliczeń stosowany jest w gminach sąsiednich Wieliszew oraz Nieporęt, w tych przypadkach gdzie sieć kanalizacyjna eksplodowana jest przez MPWiK.

Pytanie – Ewa (10.12.2020)

Szanowny Panie Burmistrzu.
Przeważająca część pytań do Pana dotyczy rozbudowy infrastruktury na terenie gminy i komunikacji. To są sprawy, które wpływają na komfort codziennego życia mieszkańców i najbardziej potrzebne. Coraz więcej buduje się domów, mieszkańców przybywa, gmina się rozwija. Dostęp do rozbudowanej infrastruktury i tereny dobrze skomunikowane przyciągają inwestorów, tych małych i tych dużych.
Co jakiś czas powraca temat komunikacji na terenie gminy i połączenia gminy z m.st. Warszawa czerwonymi liniami. Śledząc od dłuższego czasu informacje na temat wprowadzenia czerwoniaków w gminie Serock można wyczytać "niedasię". Co robi samorząd by się dało? Nie wszystko można wytłumaczyć brakiem środków.
Z poważaniem. Ewa

Odpowiedź:

Szanowna Pani Ewo,

zgodnie z ustawą o art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym, do zadań własnych gminy należy zapewnienie mieszkańcom lokalnego transportu zbiorowego na jej terenie. Miasto i Gmina Serock, jako organizator Lokalnej Komunikacji Autobusowej (LKA) zapewnia ponadto połączenia bezpośrednio z Miastem Legionowo.

Lokalna Komunikacja Autobusowa działa na terenie Miasta i Gminy Serock od 2011 roku. Każdego roku wprowadzamy pewne zmiany i udogodnienia. W obecnym roku uruchomiono nowe kursy na funkcjonujących liniach, ale także ustanowiono bezpłatne przejazdy w ramach „Karty Serocczanina”.

Rok 2021 przyniesie kolejne zmiany. Uruchomione zostaną dodatkowe kursy, zreorganizowane zostaną także linie 1 i 2, czyli tzw. serockie pętle, a przejazdy komunikacją będą bezpłatne dla wszystkich pasażerów. Ponadto linie 7 i 8 będą od stycznia organizowane przez Powiat Legionowski i zostaną uzupełnione o kolejne kursy.

Szczegóły znajdzie Pani pod tym linkiem: https://www.serock.pl/3420,2020-rok?tresc=24064

Umowa z obecnym operatorem, tj. firmą „MAGNET-TRANS” Bartłomiej Obraziński, na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego została zawarta na okres dwóch lat i obowiązuje od 1.01.2020 r. do 31.12.2021 r. W związku z tym, na dzień dzisiejszy nie planujemy zawierania umowy z Zarządem Transportu Miejskiego w Warszawie.

 

Pytanie – Lucyna (16.12.2021)

Szanowny Panie,

czy prawdą jest, że z naszych podatków od nieruchomości, Urząd Miasta i Gminy finansuje lokalny kościół katolicki? Takie informacje do mnie dotarły. Uprzejmie proszę o wyjaśnienie w tej sprawie. Mam nadzieję, że otrzymam odpowiedź, choć na poprzednie trzy zapytania Pan nie odpowiedział.

Z poważaniem, Lucyna

Odpowiedź:

Szanowna Pani,
na terenie Miasta i Gminy Serock zlokalizowanych jest 65 obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Największymi i najbardziej znanymi są obiekty architektury sakralnej, w tym Kościół w Serocku i w Woli Kiełpińskiej. Zabytki osadzone w przestrzeni publicznej odgrywają istotna rolę w życiu społecznym gminy. Są bezcennym elementem dziedzictwa kulturowego, świadectwem serockiej, wielowiekowej historii. Pełnią funkcję integrującą społeczność, mają również wpływ na budowanie poczucia tożsamości lokalnej.
Budynek Kościoła w Serocku, powstały w połowie XV w.,  jest zabytkiem o dużym znaczeniu dla wspólnoty lokalnej, z tego względu wymaga podjęcia prac remontowych.

Jednocześnie informuję, iż udzielona dotacja została przyznana na dofinansowanie modernizacji zabytkowego budynku kościoła, tj. restauracji sklepienia i części nawy głównej Kościoła Parafialnego, wpisanego do rejestru zabytków Województwa Mazowieckiego pod nr. 1101/320, na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2020r., poz. 282 ze zm.).

Informuję również, że z Pani skrzynki e-mailowej na skrzynkę „pytania do burmistrza” wpłynęło wyłącznie ww. pytanie.

Pytanie - Gabriela (9.12.2020)

Panie Burmistrzu, 
Często przechodzę wieczorem przez wiadukt prowadzący ze Stasiego Lasu do Jadwisina, za każdym razem wejście na wiadukt napawa mnie ogromnym strachem z powodu egipskich ciemności. Wejście na wiadukt od strony Stasiego Lasu jest bardzo niebezpieczne, nieoświetlony, ciemny chodnik biegnie po ostrym luku, auta pojawiają się nagle zjeżdżając z góry wiaduktu z dużą prędkością, ostatnio jedno z nich znalazło się raptem na tym ciemnym chodniku zaraz po tym jak wpadło w poślizg zjeżdżając z wiaduktu. Cale szczęście, ze nikt nie szedł akurat dokładnie w tym miejscu. W celu poprawy bezpieczeństwa pieszych, a w skrajnych sytuacjach nawet uratowania życia, przydałaby się 1 latarnia oraz barierka z odblaskami chroniąca pieszych szczególnie po zmroku w godzinach wieczornych, a teraz również i rankiem.
Gabriela

Odpowiedź:

Szanowna Pani Gabrielo,
problem niedostatecznego oświetlenia zjazdu z wiaduktu we wskazanej przez Panią lokalizacji został ostatnio zgłoszony przez Panią Barbarę w pytaniu z dnia 15.09.2020 r. Tak jak wówczas informowaliśmy rozważymy możliwość dobudowania z istniejącej sieci oświetlenia drogi gminnej ul. Długiej dodatkowego punktu świetlnego doświetlającego ten obszar.

W kwestii montażu barier ochronnych na chodniku biegnącym wzdłuż drogi prowadzącej na wiadukt informuję, iż  po przeprowadzeniu wizji terenie w chwili obecnej nie stwierdziliśmy potrzeby ich zainstalowania. Opisane przez Panią zdarzenie prawdopodobnie miało charakter incydentalny o czym świadczy fakt, iż do tej pory nie docierały do nas podobne sygnały o sytuacjach  zagrażających bezpieczeństwu pieszych korzystających z chodnika. Niemniej zapewniam Panią, że będziemy  monitorować to miejsce i w sytuacji gdy stwierdzimy realne zagrożenie dla pieszych, przemawiające za zamontowaniem barier, wystąpimy z takim wnioskiem do zarządcy drogi – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Pytanie – Agnieszka (10.12.2020)

Dzień dobry, Panie Burmistrzu proszę o odpowiedź kiedy będzie przedłużenie kanalizacji w Stasim Lesie na ul. Głównej.

Pozdrawiam,  Agnieszka

Odpowiedź:

Szanowana Pani,
w odpowiedzi na zadane pytanie informuję, że pierwszym etapem w celu skanalizowania dalszej części ulicy Głównej  w Stasim Lesie jest opracowanie koncepcji w tym rejonie. Koncepcja przedstawi propozycję lokalizacji przepompowni ścieków oraz kanałów zbiorczych, aby inwestycja ta była jak najbardziej ekonomicznie uzasadniona i objęła jak największym zasięgiem okoliczne nieruchomości. 

Opracowanie powyższej koncepcji w budżecie Miasta i Gminy Serock przewidziano  na 2021 rok.

 Pytanie – Wiesława(18.12.2020)

 Deklaracja dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym będzie ponownie wymaga po zmianach opłat,
Czemu co rocznie wymagane jest ponowne złożenie tej deklaracji ? W obecnej sytuacji pandemii jest to utrudnieniem.
Sugeruję odstąpić od tego wymogu albo w ostateczności w prowadzić tę deklaracje do obszaru on/line przez ePuap.

z poważaniem Wiesława.

Odpowiedź:

Szanowna Pani,
w odpowiedzi na Pani pytanie informuję, że osoby, które w 2020 r. zadeklarowały posiadanie kompostownika i kompostowanie w nim wytworzonych przez siebie bioodpadów, chcąc dalej korzystać z ulgi na kompostownik, będą musiały złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jest to związane ze zmianą sposobu naliczania ulgi na kompostownik, wynikającą z nowo podjętej Uchwały Nr 315/XXIX/2020 Rady Miejskiej w Serocku  z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Miasta i Gminy Serock, a także zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Do tej pory ulga na przydomowy kompostownik naliczana była kwotowo (2 zł od osoby), natomiast od 1 stycznia 2021 r. wysokość ulgi naliczana będzie procentowo (15% od obliczonej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

Druki deklaracji obowiązujących w 2021 r. dostępne będą od stycznia 2021 r. na stronie internetowej oraz w siedzibie Urzędu.

Wypełnioną deklarację należy złożyć do Urzędu Miasta i Gminy w Serocku w oryginale (osobiście lub za pomocą poczty) bądź elektronicznie za pomocą poczty EPUAP.

Aby móc naliczyć ulgę od stycznia, nową deklarację należy złożyć do 10 lutego 2021 r.

 

Pytanie – Marcin (18.11.2020)

Panie Burmistrzu w dniu 07.11.2019 r. minął rok od powołania Gminnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością " Serockie Inwestycje Samorządowe"
Prezesem Zarządu został Pana zastępca Marek Jan Bąbolski ( informacja z KRS)
oraz powołano radę nadzorczą składająca się z 3 osób pana radnego z Serocka i 2 osób bliżej nam nie znanych. Proszę o informację publiczną czy Prezes pana Zastępca wraz z Rada Nadzorcza pobierają z tytułu działalności Spółki wynagrodzenie i co się na nie składa z poważaniem mieszkaniec Gminy Serock
ps. wyrażam zgodę na publikacje moich pytań

Odpowiedź:

Szanowny Panie,
Prezes oraz Rada Nadzorcza Serockich Inwestycji Samorządowych Sp. z o.o. pobierają wynagrodzenie z tytułu pełnionych funkcji w łącznej wysokości 9 604,78 zł brutto miesięcznie, z czego wynagrodzenie Prezesa Zarządu wynosi 4 403,78 zł brutto miesięcznie. Wynagrodzenie miesięczne Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynosi 2 201,00 zł brutto a pozostałych członków Rady łącznie 3000,00 zł brutto.

Pytanie – Zbigniew (3.12.2020)

Czy w planach jest położenie kostki lub asfaltu na naszej ulicy Kuligowskiego?

 Odpowiedź:

Szanowny Panie,
w odpowiedzi na zadane pytanie uprzejmie informuję, że na obecną chwilę trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy ul. Kuligowskiego i Nodzykowskiego w Serocku, która będzie podstawą do uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Założenia projektowe dla ww. zadania obejmują budowę: dwukierunkowej jezdni o nawierzchni bitumicznej wraz odwodnieniem, chodnika zlokalizowanego po jednej stronie jezdni wykonanego z kostki betonowej, zjazdów indywidualnych oraz oświetlenia drogowego.

Realizacja inwestycji została uwzględniona projekcie budżetu Miasta i Gminy Serock na 2021 rok. 

Pytanie - Jakub (27.11.2020)

Szanowny Panie Burmistrzu i Rado gminy
Na odcinku od Biedronki, aż do ronda przy Parku Radziwiłłów nie sposób zaobserwować nadmiernego oświetlenia ul. Warszawskiej wraz z chodnikiem.

Na całym tym 1,5 km odcinku latarnie nie dość, ze są bardzo gęsto rozmieszczone to na dodatek są 2 rzędy latarni. Taka jawna niegospodarność, aż bije po oczach, proszę wyłączyć 1 rząd latarni, a zobaczycie Państwo, ze nadal ulica i chodnik są znakomicie oświetlone.  

Pozdrawiam serdecznie
Jakub

 Odpowiedź:

Szanowny Panie Jakubie,
oświetlenie drogowe wskazanego przez Pana odcinka ul. Warszawskiej od ronda przy Parku Radziwiłłów do sklepu Biedronka ma za zadanie oświetlić jezdnię, jak również odsuniętą od jej krawędzi ścieżkę rowerową i chodnik. Oprawy oświetleniowe zostały rozmieszczone w sposób zapewniający bezpieczeństwo i wygodę poruszania się wszystkim uczestnikom ruchu drogowego. Na wszystkich ustawionych w jednym rzędzie słupach oświetleniowych umieszczone są lampy oświetlające jezdnię oraz dodatkowo na co drugim słupie  zamontowano  lampy skierowane na ścieżkę rowerową i chodnik.  System sterowania oświetleniem na przedmiotowym odcinku drogi został ustawiony w ten sposób, aby w godzinach 23:30 do 4:30, kiedy to natężenie ruchu drogowego znacząco maleje, wyłączona została  co druga latarnia –  skierowana na jezdnię. Przyjęte rozwiązanie ma na celu obniżenie kosztów związanych z utrzymaniem oświetlenia i opłatami za energię elektryczną przy zachowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.

Jednocześnie pragnę wskazać, iż od kilku lat prowadzimy działania mające na celu poprawę efektywności energetycznej w zakresie oświetlenia dróg naszej Gminy. Sukcesywnie wymieniane są wyeksploatowane oprawy sodowe na nowoczesne i energooszczędne oprawy LED, które przy kilkukrotnie mniejszym zużyciu energii potrafią dostarczyć znacznie mocniejsze i efektywniejsze światło. Ponadto w nowym oświetleniu nie ma potrzeby częściowego wyłączania oświetlenia, ponieważ zawansowana technologia opraw umożliwia automatyczną redukcję ich mocy w określonych godzinach. Zapewniam, że wskazany odcinek ul. Warszawskiej doczeka się również modernizacji oświetlenia. Do tej pory jednak, ze względu na bezpieczeństwo, musi pozostać w dotychczasowym systemie pracy.

Pytanie – Urszula (6.12.20)

Panie Burmistrzu, czy można prosić, aby na stronie internetowej Serocka zamieścić informacje o ilości mieszkańców zamieszkujących każdą z miejscowości w gminie. Informacje można by było aktualizować  raz na rok.
Dziękuję życząc zdrowia.

Odpowiedź:

Szanowna Pani Urszulo,
dziękuję za zwrócenie uwagi na brak statystyki dotyczącej ilości mieszkańców w każdej z miejscowości Miasta i Gminy Serock . Statystykę na koniec 2019 roku zamieściliśmy pod linkiem: https://www.serock.pl/plik,13607,statystyka-mieszkancow-poszczegolnych-miejscowosci-gminy-serock-pdf.pdf
Informacje będą aktualizowane co roku na stronie www.serock.pl w zakładce: „Dla mieszkańca”-> ”O Serocku” -> „Podstawowe dane” -> „Liczba mieszkańców”.

Pytanie -  Grażyna (1.12.2020)

1.Proszę o informacje czy istnieje możliwość opłaty za wywóz śmieci co miesiąc . Opłaty w tych samych miesiącach co podatek jest dla niektórych zbyt wysoki. 2. Na końcu strony Urzędu Gminy jest napisane „chcesz być na bieżąco podaj e-mail„. Nie wiem po co. Dwukrotnie podawałam swój adres e-mail i przez rok nie otrzymałam żadnych informacji. Czyżby to tylko taki żart .

Odpowiedź:

Szanowna Pani Grażyno,
w odpowiedzi na Pani e-maila informuję, iż istnieje możliwość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi co miesiąc na indywidualny nr konta. Wpłaty powinny być dokonywane tak, aby łączna wysokość za trzy miesiące, była uiszczona w następujących  terminach: 15.III, 15.V, 15.IX, 15.XI danego roku kalendarzowego zgodnie  z Uchwałą Nr 211/ XXI/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 23 maja 2016 r.   
Dziękujemy za zwrócenie uwagi na brak aktywności newslettera.  W najbliższym czasie postaramy się usprawnić działanie tego narzędzie komunikacji.

Pytanie - Iwona (19.11.2020)

Szanowny Panie Burmistrzu,
ja, wraz z bratem i rodzicami jesteśmy właścicielami działek mieszących się w Serocku: obręb 13, działki 31/27 do 31/31. (przy ul. Strumykowej). Dojeżdżamy do nich "drogą serwisową" (która tylko w krótkiej części jest asfaltowa), gdyż alternatywna droga dojazdu biegnąca ul. Modlińską jest w jeszcze gorszym stanie. Na obu drogach są koleiny i głębokie garby. Po deszczu zamieniają się one w jeziora.
Nawet sąsiedzi mieszkający przy ul. Modlińskiej wolą dojechać do swoich posesji drogą serwisową, a dalej ul. Strumykową. Czy jest zatem możliwość poprawienia przejezdności drogi serwisowej? Będzie to odcinek nie większy niż 300m. Oczywiście, jeżeli gmina widzi możliwość poprawienia stanu ulicy Modlińskiej - to również byłoby rozwiązanie satysfakcjonujące - zarówno nas, ale i sąsiadów. Dodam, że nie oczekujemy asfaltu, a chociażby drobnego gruzu betonowo - ceglanego....
Chciałam nadmienić, iż Pański poprzednik, z lekką ironią wyraził się w tej kwestii cyt; "było nie budować się w polu". Czy można liczyć, że ma Pan odmienne zdanie i widzi Pan potrzebę poprawy przejezdności dróg i dostrzega Pan problem, że jeśli nie ma dróg, to teren nie będzie się rozwijał?
Temat drugi. Przy ul. Modlińskiej krzyżującej się z ul. Zakroczymską istniała kiedyś stacja gazu Axan. Obecnie jej nie ma, ale przy połączeniu tych dróg, stoi latarnia, która nie świeci. Czyją jest ona własnością i czy jest możliwość sprawienia by świeciła? Zaznaczam, że latarnie oświetlające Zakroczymską kończą się wcześniej i nie oświetlają tego miejsca. Zjazd więc w ul. Modlińską jest całkowicie ciemny, a zaznaczam, że jest wobec tego niebezpieczny- gdyż po obu jego stronach znajdują się głębokie rowy. Jeśli nie ma możliwości oświetlenia tego miejsca, to czy jest może szansa, na postawienie słupków odblaskowych czy jakiegokolwiek innego odblaskowego oznakowania, które wyraźnie zaznaczyły by granice, tak by nie wpaść do rowu?

Z wyrazami szacunku
Iwona

Odpowiedź:

Szanowna Pani Iwono,
droga gruntowa stanowiąca przedłużenie drogi serwisowej (dz. nr 38/2 obr. 13 Serock), umożliwiająca dojazd do ul. Strumykowej w Serocku, zostanie uwzględniona w planie bieżącego utrzymania dróg gruntowych na terenie Miasta i Gminy Serock.

O ile warunki pogodowe pozwolą , prace naprawcze zostaną przeprowadzone w grudniu br.

Zakres prac będzie obejmował mechaniczne profilowanie i  uzupełnienie większych ubytków i zaniżeń  drogi kruszywem.

Naprawa drogi będzie miała charakter doraźny w celu zapewnienia przejezdności  dla pojazdów. Gruntowna modernizacja drogi będzie możliwa po wykonaniu uzbrojenia terenu oraz zakończeniu inwestycji mieszkaniowych zlokalizowanych w tym rejonie.

Odnosząc się do kwestii oświetlenia zjazdu z drogi krajowej nr 62 – ul. Zakroczymskiej, na drogę serwisową oraz wewnętrzną drogę gminną - ul. Modlińską - informuję, że Miasto i Gmina Serock nie jest właścicielem wskazanej przez Panią infrastruktury oświetleniowej. Znajduje się ona na terenie prywatnej nieruchomości i nie leży w gestii Gminy jej uruchomienie.

Przychylając się natomiast do Pani prośby dotyczącej ustawienia na zjeździe z drogi krajowej elementów odblaskowych skierowaliśmy do zarządcy drogi - Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, prośbę o zamontowanie we wskazanym miejscu słupków krawędziowych określających  dokładniej lokalizację zjazdu oraz ułatwiających kierowcom manewr skręcania szczególnie w porze nocnej i w złych warunkach atmosferycznych.

Pytanie - Agnieszka (19.11.2020)

Mam pytanie dotyczące inwestycji w Zegrzu Lake House Sp. Z o.o.
Czy uchylanie się przez inwestora, wykonawcę, od przestrzegania wytycznych zawartych w pozwoleniu wydanym dla Lake House Sp. Z o.o. nie powinno skutkować natychmiastowym jego uchyleniu?
Codziennie do Straży Miejskiej w Serocku, jak i policji, zgłaszane są między innymi problemy z nie przestrzeganiem ilości jeżdżących po drogach Zegrza wywrotek (pozwolenie zostało wydane na 3 pojazdy a mamy dowody, że na budowie przebywa nawet 6), prędkość osiągana przez ww. pojazdy również budzi wiele zastrzeżeń. Problemy jak były, tak są.
Bardzo proszę o zajęcie stanowiska w tej sprawie. Odpowiedź proszę przesłać na ww. maila.
Z góry dziękuję.
Pozdrawiam.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na przedstawione zapytanie informuję, że w związku z realizowana inwestycją Straż Miejska prowadzi regularne kontrole w miejscowości Zegrze. Do dnia dzisiejszego nie zostały ujawnione żadne okoliczności, które mogłyby skutkować cofnięciem zezwolenia na przejazd pojazdów ciężarowych, dlatego też takie zezwolenie nadal obowiązuje.

Pytanie – Joanna(23.11.2020)

Panie Burmistrzu,

proszę o sprawdzenie ustawienia włączania i wyłączania się latarni przy ul. Długiej (począwszy od ul. Krótkiej w stronę Jachranki), ponieważ już przed 6 rano są wyłączone, kiedy jest jeszcze ciemno a ludzie wychodzą już do pracy. Na innych odcinakach latarnie jeszcze świecą.

Odpowiedź:

Szanowna Pani Joanno,
dziękuję za zgłoszenie oraz informuję, iż natychmiast po otrzymaniu zostało one przekazane do firmy zajmującej się konserwacją oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Serock. Czas załączania i wyłączania oświetlenia drogowego na wskazanym odcinku ul. Długiej został skorygowany i dostosowany do ustawień zegarów sterujących oświetleniem na terenie całej Gminy.

 

Pytanie – Konrad (08.10.2020)

Panie Burmistrzu
Proszę o wyrównanie ulicy Serdecznej w Serocku . Ponieważ mieszkam od roku i nigdy ulica nie była w żaden sposób równana , a po dużych opadach nie da się nawet przejechać proszę o szybką interwencję Konrad

Odpowiedź:

Szanowny Panie Konradzie,

Nawierzchnia gruntowa ulicy Serdecznej w Serocku na fragmencie gdzie występuje zabudowa mieszkaniowa, zostanie uzupełniona kruszywem i wyrównana do końca listopada br.

Prace naprawcze zostaną zlecone przez Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku w ramach bieżącego utrzymania dróg gruntowych.

 

Pytanie – Maria (2.11.2020)

Szanowny Panie Burmistrzu,

W nawiązaniu do planowanej drogi łączącej ul. Na skarpie w Jadwisinie z ul. Juzistek w Zegrzu proszę o informacje czy już teraz mogę tą trasę przejść bezpiecznie pieszo w celu spaceru do kościoła w Zegrzu? Zapewne tak, gdyż grunty są zapewne dawno wykupione.

Intryguje mnie dlaczego droga serwisowa biegnąca wzdłuż dwupasmówki nr 61 idąc od ul. Akacjowej w Jadwisinie do Zegrza urywa się raptownie w polu ?

Pytam, bo tez mnie interesuje ten temat, a nie udzieliliście Państwo odpowiedzi na to pytanie. Proszę czytać pytanie literalnie, nie krążyć wokół tematu, tylko odpowiadać wprost. Pytanie było o powód urwania się drogi, a nie do czego służą drogi serwisowe.

Dziękuję i czekam na odpowiedzi, mam nadzieje, ze będę miała więcej szczęścia, niż moi poprzednicy.

Odpowiedź:

Szanowna Pani Mario,

odpowiadając na Pani pytanie dotyczące połaczenia drogowego ul. Ogrodowej w miejscowości  Jadwisin z ul. Juzistek w miejscowości Zegrze potwierdzam, iż Gmina posiada tytuł prawny do gruntów przeznaczonych pod planowaną drogę. Przebieg drogi w terenie zostanie wytyczony przez uprawnionego geodetę na etapie przygotowań do rozpoczęcia robót budowlanych związanych z realizacją przedsięwzięcia. Zakładamy, że nastąpi to w przyszłym roku. W tej sytuacji wcześniejsze doprowadzenie terenu przeznaczonego pod drogę do stanu umożliwiającego bezpieczne przejście wiązałoby się z koniecznością zaangażowania środków finansowych na wykonanie nawierzchni gruntowej, która na etapie budowy drogi uległaby zniszczeniu.  Byłoby to ekonomicznie nieuzasadnione.

W kwestii dotyczącej tzw. „drogi serwisowej” biegnącej wzdłuż drogi krajowej nr 61 uprzejmie informuję, iż zawarte w odpowiedzi na cztery „pytania do Burmistrza” od Panów: Krzysztofa (26.09.20202); Grzegorza (20.10.2020); Maksymiliana (19.10.2020);Jarosława (20.10.2020)  wyjaśnienia w jakim celu budowane są tego typu drogi,  jest jednocześnie odpowiedzią na zadane przez Panią pytanie: 

„Zasady kształtowania sieci dróg nie wskazują jako konieczności ani nawet zalecenia budowania drogi tzw. „serwisowej” wzdłuż jezdni głównej na odcinku między punktami umożliwiającymi wjazd na jezdnię główną praktycznie w całości poza obszarem zurbanizowanym”.

Wobec powyższego,  biorąc pod uwagę  fakt, iż miejscowościom:  Zegrze i Jadwisin zapewniony został wyjazd/wyjazd na jezdnię główną drogi krajowej nr 61, a pomiędzy tymi punktami nie występuje żadna zabudowa mieszkaniowa -  nie zostały one połączone ze sobą drogą serwisową.

Pytanie – Michał (18.11.2020)

Witam,
mam pytanie odnośnie dostępu do informacji publicznych. Otóż za rządów poprzedniego Burmistrza nie było z tym problemu. Mianowicie chodzi mi o zamówienia publiczne i przetargi. Nie znalazłem nigdzie na stronie bip.serock.pl obecnie trwających zamówień publicznych, żadnych ogłoszeń przetargów. Żadna z gmin z powiatu legionowskiego nie ukrywa takich informacji a dostęp do nich na stronach internetowych jest łatwy i przejrzysty. Tak jak i również ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Mieszkańcy gminy a także firmy mają prawo do wglądu o rozstrzygnięciu przetargów czy też o ogłoszeniu przetargu, do którego potencjalnie mogą dołączyć. Także i również tych archiwalnych, bo na stronach innych gmin również nie ma problemu z informacją o przetargach z poprzednich lat.

Odpowiedź:

Szanowny Panie Michale,

Wszelka dokumentacja związana z udzielaniem zamówień publicznych o wartości szacunkowej powyżej 30 tyś. euro i nie tylko, dostępna jest w Biuletynie Zamówień Publicznych Urzędu Miasta i Gminy Serock w zakładce „Zamówienia publiczne” (link: https://www.bip.serock.pl/redir,przetargi). W zakładce tej znajdują się również wszystkie zamówienia archiwalne z lat ubiegłych. W świetle zapisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (m.in. art. 8, art. 11, art. 39 i kolejne) niedopuszczalna jest sytuacja, którą Pana opisuje. Miasto i Gmina Serock, tak jak wszyscy Zamawiający w kraju, zobowiązane jest publikować ogłoszenia o zamówieniach o wartości powyżej 30 tyś. euro w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz udostępniać specyfikację istotnych warunków zamówienia na swojej stronie internetowej np. w BIP-ie. Zamówienia publiczne, o wartości o której mowa w art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, podlegają wyłączeniu ze stosowania ustawy i mogą być udzielane w oparciu o zapisy wewnętrznych regulaminów. W przypadku jakichkolwiek dalszych wątpliwości zapraszamy do kontaktu telefonicznego z osobą wykonującą czynności związane z udzielaniem zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy Serock pod nr tel. 022 782 88 17, która udzieli wszelkich informacji, również tych dotyczących aktualnych i planowanych w danym roku postępowań o udzielenie zamówień publicznych.”

Pytanie - Tomasz (10.11.2020)

Mam pytanie o drogę dojazdową do północnej części Osiedla przy Lesie w Izbicy. Droga, która z jednej strony ma wjazd z DK62 i dochodzi do drogi "Serockiej". Jest to jedyna droga, która prowadzi do północnej części osiedla, przy którym znajduje się około 60 domów. Ostatnio leśniczy zatrzymuje pojazdy i informuje, że droga ta zostanie niedługo zamknięta, gdyż przebiega przez teren należący do Nadleśnictwa. Jakie działania zamierza zrobić gmina, aby zapewnić dostęp do publicznej drogi całemu osiedlu domów postawionych w latach 90 ?

Odpowiedź:

Szanowny Panie Tomaszu,
w odpowiedzi na zadane pytanie informuję, że Miasto i Gmina Serock nie posiada tytułu prawnego dla nieruchomości stanowiącej drogę. Przebiega ona przez działki należące w części do Skarbu Państwa, w imieniu którego prawo własności wykonuje Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Jabłonna oraz do osób prywatnych. Nie jest ona również wskazana w obowiązującym dla tego obszaru miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako teren zarezerwowany pod drogę.

Mając jednak na uwadze wnioski właścicieli nieruchomości położonych przy ul. Osiedle Przy Lesie oraz fakt, iż droga od lat służy jako nieformalny dojazd do ich posesji, Gmina  wystąpiła  do Sądu Rejonowego w Legionowie I Wydział Cywilny z wnioskiem o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie nieruchomości, przez które przebiega droga uzasadniając, że działki będące przedmiotem zasiedzenia stanowią układ komunikacyjny łączący drogę krajową z droga gminną a wnioskodawca użytkuje przedmiotową drogę władając nią jak właściciel począwszy od lat 80-tych i poczynił na niej nakłady. Niestety postanowieniem z dnia 24 kwietnia 2014 roku Sąd Rejonowy  w Legionowie oddalił wniosek Gminy.

Tym samym wyczerpane zostały możliwości prawne Gminy w kwestii uregulowania własności drogi. Istnieje jednak możliwość indywidualnego rozwiązania problemu związanego z brakiem prawnego dojazdu do nieruchomości stanowiących Państwa własność poprzez skierowanie do sądu wniosku o ustanowienie drogi koniecznej.

Wobec powyższego na obecną chwilę grunty, przez które przebiega przedmiotowa droga, pozostają własnością Skarbu Państwa reprezentowanego przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Jabłonna oraz osób prywatnych, a dojazd do Państwa nieruchomości powinien się odbywać w oparciu o ustalenia obowiązującego dla tego obszaru miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz istniejące drogi wewnętrzne.

 

Pytanie – Dagmara (2.11.2020)

Szanowny Panie Burmistrzu

Jestem jednym z właścicieli działek przy ul. Zalesie w Wierzbicy. Chciałabym zwrócić się z pytaniem i prośbą o nadanie biegu sprawie dotyczącej utwardzenia odcinka drogi gminnej dochodzącej do ul. Zalesie. Jest to odcinek pomiędzy posesją 74C w Wierzbicy a ul. Zalesie 41. Przy większych deszczach lub jesienią dojazd do posesji jest bardzo utrudniony lub zgoła niemożliwy.

Jednocześnie chciałabym prosić o zainstalowanie przynajmniej dwóch latarni. Obecnie stawiamy tam domek letniskowy a sąsiedzi dom całoroczny. My również planujemy taką budowę i przeprowadzenie się na stałe do Wierzbicy. Działania te w znacznym stopniu poprawiłyby bezpieczeństwo już mieszkających tam ludzi a zwłaszcza dzieci.

Przy okazji chciałabym zapytać o podstawę prawną, na bazie której droga prywatna/wewnętrzna otrzymała nazwę Zalesie. Zgodnie z art. 8 ust. 1a ustawy o drogach publicznych (DzU. z 2013 r. poz. 260) podjęcie przez radę gminy uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej wymaga uzyskania pisemnej zgody właścicieli terenów, na których jest ona zlokalizowana. Na mój stan wiedzy nic takiego nie miało miejsca.
Pozdrawiam licząc na pomoc w poruszonych kwestiach oraz szybką i konstruktywną odpowiedź.

Odpowiedź:

Szanowna Pani Dagmaro,

wskazany przez Panią odcinek drogi gruntowej w miejscowości Wierzbica (od posesji nr 74C do posesji  ul. Zalesie 41) zostanie wyprofilowany i wyrównany w ramach bieżącego utrzymania dróg gruntowych na terenie Miasta i Gminy Serock. Prace zostaną zlecone przez MGZGK w Serocku, planowany termin realizacji – listopad br.

Odnosząc się do kwestii rozbudowy oświetlenia należy zauważyć, że to istniejące kończy się na wysokości posesji Wierzbica 74C i funkcjonuje w postaci linii napowietrznej zainstalowanej na infrastrukturze (słupach) będącej własnością PGE Dystrybucja. Z uwagi na brak słupów na odcinku od ww. posesji do ul. Zalesie brak jest możliwości powieszenia opraw oświetleniowych celem rozbudowy istniejącego oświetlenia. Pozostały do oświetlenia odcinek drogi gminnej ma długość ponad 300 metrów, przez co należałoby zainstalować min. 6 lamp, uzyskując uprzednio zgody na posadowienie słupów na gruntach prywatnych, gdyż droga  dojazdowa  na wskazanym odcinku ewidencyjnie ma obecnie jedynie ok. 1,5 m szerokości i może jedynie stanowić drogę dojazdową do pól uprawnych, a nie drogę obsługującą komunikacyjnie zabudowę mieszkaniową czy letniskową. Do czasu poszerzenia drogi do szerokości zapewniającej możliwość poruszania się po niej pojazdów – min. 6,0 m, nie widzimy możliwości technicznych, a także uzasadnienia dla budowy oświetlenia w tym miejscu.

Jeśli chodzi o nazwę ulicy Zalesie, została ona nadana drodze zlokalizowanej na działce nr ew. 1/8  w Wierzbicy uchwałą Rady Miejskiej w Serocku Nr 245/XXVI/2012, 31 sierpnia 2012 roku, w sprawie nadania drodze położonej we Wsi Wierzbica nazwy ul. Zalesie. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 29 października 2012 roku, pod poz. 7181. Podstawą prawną podjęcia uchwały był przepis art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 8 ust. 1a ustawy o drogach publicznych. Jak wynika z uzasadnienia do uchwały, przed jej podjęciem wszyscy współwłaściciele zostali na piśmie powiadomieni o zamiarze podjęcia przedmiotowej uchwały, a także wyznaczono termin na ewentualne wniesienie sprzeciwu wobec tego zamiaru, z czego jednak nikt z ówczesnych właścicieli nie skorzystał.

Pytanie – Elżbieta (4.11.2020)

Panie Burmistrzu
Proszę o informacje czy na terenie Gminy Serock jest planowana budowa sklepu sieci Lidl i w którym miejscu
pozdrawiam Elżbieta

Odpowiedź:

Szanowna pani Elżbieto,
z informacji uzyskanych od sieci sklepów „Lidl” wynika, że planowana jest budowa obiektu handlowego na terenie miasta Serock.

Pytanie – Krzysztof (5.11.2020)

Dzień Dobry Panie Burmistrzu, potrzebuję pomocy w sprawie zaświadczenia, które wymagane jest do uzyskania dofinansowania w programie "czyste powietrze", "zaświadczenie wydawane zgodnie z art.411 ust.10 g ustawy Prawo ochrony środowiska". niestety przy kontakcie telefonicznym urzędnik, z którym rozmawiałem nie miał pojęcia o co mi chodzi więc może przy pomocy Pana coś mi się uda zdziałać,
pozdrawiam Krzysztof S.

Odpowiedź:

Panie Krzysztofie,
zaświadczenia, o którym Pan pisze wydają gminne/miejskie ośrodki pomocy społecznej - informacje w tym zakresie były przekazane serockiemu OPS-owi. Z tego powodu właśnie, jeśli Interesant dzwoni w sprawie wydania takiego zaświadczenia prosimy, by skontaktował się z tą placówką.

Pytanie – Ryszard(30.11.2020)

Panie Burmistrzu jak mam dojechać , dowieźć materiały na plac budowy przy ul .Stokrotki w Serocku? Na tej ulicy rozpoczęto roboty związane z budową kanalizacji ,dojazd od ul. Warszawskiej jest niemożliwy, jest rozkopana. Natomiast dojazd od ul . Nasielskiej jest też nie możliwy ponieważ trzeba nawieźć ,utwardzić i wyrównać ,dojazd od ul Nasielskiej jest drogą gminną ,oczekujemy na szybką w miarę prostą pomoc od Urzędu Miasta. My jako właściciele działek przy ul. Stokrotki nawieżliśmy za własne środki 16 wywrotek tłucznia a o resztę prosimy Urząd Gminy.

Odpowiedź:

Dzień dobry,
w odpowiedzi na Pana zapytanie informuję , że Wykonawca na czas prowadzenia robót budowalnych przygotował objazd do Państwa posesji drogą gminną , na południe od ulicy Stokrotki z wyjazdem na drogę serwisową drogi krajowej nr 61. Z uwagi, że jest to droga gruntowa, zobowiązany jest monitorować jej stan na bieżąco. Ponadto po wcześniejszym ustaleniu z pracownikami będącymi na budowie istnieje możliwość przejechania ulicą Stokrotki od strony ulicy Warszawskiej, np. rano przed rozpoczęciem prac lub po ich zakończeniu w danym dniu. Wykonawca został poinformowany o przedmiotowej sytuacji i wyraził wolę współpracy. Ponadto w chwili obecnej w miarę możliwości (gdy budowany jest kanał a nie studnia kanalizacyjna, która wymaga szerszego wykopu) możliwy jest przejazd dla samochodów osobowych. Ponadto informuję, że pracownik Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji próbował się z Panem skontaktować bezpośrednio pod wskazanym numerem telefonu, niestety pojawiał się komunikat, że abonent znajduję się poza zasięgiem sieci.

 

Pytanie – Małgorzata (4.11.2020)

Dzień dobry,
mam pytanie o rozszerzenie sieci światłowodowej w Jadwisinie. Mieszkam na ul. Szkolnej 57 sieć była ciągnięta na naszej ulicy niestety 3 czy 4 numery wcześniej zakonczono inwestycję Światłowód został położony tam, gdzie nie ludzie nie korzystają i go nie chcą Ja zgłaszałam w gminie chęć dostępu do światłowodu. Nie rozumiem polityki zakładania światłowodu, został założony kawałek na ulicy Szkolnej, Królewskiej czy Szaniawskiego. Chciałabym sie dowiedzieć jakie były kryteria wyboru i kiedy będzie kontynuowanie zakładanie światłowodu,
pozdrawiam Małgorzata B.

Odpowiedź:

Szanowna Pani,
Nawiązując do pytania informuję, że w związku z budową sieci światłowodowej w ramach wdrażania Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, wszelkie informacje dotyczące harmonogramu podłączania szerokopasmowego Internetu na terenie Miasta i Gminy Serock posiada operator Orange. Szczegółowe informacje w tej sprawie znajdują się na niniejszej stronie: https://uniaswiatlowodowa.pl/warszawski-wschodni-i-warszawa/serock/instalacje

Pytanie – Roman (23.10.2020)

Szanowny Panie pytanie 1. kto wytyczał drogę Arciechowską przed dokonaniem robót. Dlaczego roboty się odbyły niezgodnie z planami. Dlaczego Pan Radny Zakolski zakwestionował wykonanie drogi. Na czyj koszt zostały wykonane nowe prace z innym przebiegiem. Dlaczego nie były zorganizowane objazdy w trakcie robót. Jakich profitów zażądał Radny Zakolski za udostępnienie objazdów. Przypominam że radny startował z Pańskiego komitetu.

Odpowiedź:

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na Pana zapytanie informuję, że przebieg drogi w terenie został wytyczony przez uprawnionego geodetę. Ostatecznie prace budowlane zostały zrealizowanie zgodnie z dokumentacją projektową. Podczas realizacji zadania, w wyniku błędu Wykonawcy w rejonie wlotu ul. Różanej nawierzchnię wykonano niezgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Koszty prac związanych z dokonaniem korekty przebiegu drogi w celu dostosowania do zgodności z dokumentacją projektową poniósł Wykonawca. Za wykonanie tych prac nie otrzymał on dodatkowego wynagrodzenia. Odnośnie organizacji ruchu w trakcie prowadzonych prac informujemy, że z uwagi na charakter ulicy Arciechowskiej – droga bez przejazdu, nie było możliwości zrealizowania objazdów z wykorzystaniem dróg ogólnodostępnych. Urząd Miasta i Gminy nie posiada żadnych informacji dotyczących udziału lub wpływu Pana Radnego na realizację przedmiotowej inwestycji.

Pytanie - Aldona(31.10.2020)

Panie burmistrzu czemu od jakiegoś miesiąca w Jadwisinie na ul Szaniawskiego po zmroku pali się tylko część ulicznych latarni?

Odpowiedź:

Szanowna Pani,
w odpowiedzi na zadane pytanie dotyczące częściowego braku oświetlenia drogowego ulicy Szaniawskiego w miejscowości Jadwisin informuję, że było to spowodowane awarią układów zasilających oprawy oświetleniowe typu LED. Niestety konieczność zamówienia uszkodzonych elementów u producenta opraw i długi okres oczekiwania na ich dostarczenie spowodowały wydłużenie czasu naprawy oświetlenia.

Na obecną chwilę oświetlenie drogowe ulicy Szaniawskiego jest w pełni sprawne.

Pytanie - Roman (1.10.2020)

Radze zająć się w pierwszej kolejności odpowiednim oświetleniem swojej gminy, a nie namawiać mieszkańców do glosowania na rzecz Nieporętu. Poza tym proszę się zainteresować odpowiedziami na wszystkie zadawane Państwu pytania, a nie wybierać tylko łatwe tematy.

Miłej pracy.

Odpowiedź:

Szanowny Panie Romanie,

Zachęcanie mieszkańców Gminy Serock do wsparcia projektu „Bezpieczne przejścia dla pieszych” w Nieporęcie, bo pewnie to ma Pan na myśli,  nie jest chyba niczym niestosownym. Realizacja tego przedsięwzięcia poprawi także bezpieczeństwo kierowców pochodzących z naszej Gminy przejeżdżających przez Gminę Nieporęt. Myślę, że dlatego warto oddać głos, aby w ten sposób wesprzeć projekt naszych sąsiadów. Jednocześnie pragnę zapewnić Pana, że Miasto i Gmina Serock również stara się o środki zewnętrzne na realizację projektów oświetleniowych. Przykładem są choćby zrealizowane w ostatnim czasie w ramach środków pochodzących z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” niezwykle istotne dla bezpieczeństwa i poprawy jakości życia mieszkańców inwestycje polegające na budowie oświetlenia drogowego gminnych ulic: Oliwkowej w miejscowości Dosin i Spacerowej  w miejscowości Kania Nowa oraz dróg w miejscowościach Guty oraz Zabłocie. W ubiegłym roku natomiast dzięki dofinansowaniu ze środków Funduszu Dróg Samorządowych wybudowana została wraz z oświetleniem ul. Książęca w miejscowości Jadwisin. Tym samym zapewniam Pana oraz wszystkich mieszkańców, że nie ustajemy w boju i sięgamy po środki zewnętrzne do wszystkich instytucji, z których mamy realną szansę pozyskania dofinansowania gminnych przedsięwzięć. Dokładamy również wszelkich starań, aby motywować i wspierać zarządców dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych w przygotowaniu i realizacji kolejnych inwestycji drogowych na terenie naszej Gminy.

W poruszonej przez Pana kwestii udzielania odpowiedzi na tylko wybrane pytania, pragnę zapewnić, że nie wybieramy tylko łatwych tematów. Odpowiedzi  udzielane są na wszystkie „pytania do Burmistrza”. Poruszane przez Państwa sprawy są sprawdzane i analizowane, a odpowiedzi umieszczane w odpowiedniej zakładce na gminnej stronie internetowej. Niekiedy jednak bywa, że niezbędne jest głębsze poznanie istoty problemu oraz zasięgnięcie opinii instytucji kompetentnych w rozstrzygnięciu danej sprawy, dlatego termin publikacji odpowiedzi na pytanie nieco się wydłuża.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pytanie - Janusz (3.10.2020)

Dzień  dobry !

Szanowny Panie Burmistrzu czy w planach jest położenie kostki lub asfaltu na naszej ulicy Okrężnej w Jadwisinie ? Jeśli nie, to czy można włączyć do planu inwestycji, mamy radnego, ale niestety nie działa prężnie na rzecz rozwoju miejscowości i pewnie nawet nic do planów nie zgłasza, nie udziela się wcale na sesjach, tylko odsiaduje cicho kolejne sesje. Tak na marginesie, to dobrym rozwiązaniem jest zapisywanie przebiegu sesji.

Pozdrawiam serdecznie.

W Panu cała nadzieja.

Odpowiedź:

Szanowny Panie Januszu,
niestety musze poinformować, iż w planach inwestycyjnych Miasta i Gminy Serock na najbliższe lata nie znajduje się budowa nawierzchni ul. Okrężnej w miejscowości Jadwisin. Przedmiotowa droga tylko w części stanowi własność Gminy a pozostała część jest własnością osób prywatnych. W związku z tym działania zmierzające do przygotowania i realizacji powyższej inwestycji Gmina będzie mogła podjąć dopiero po uregulowaniu stanu prawnego gruntów przeznaczonych pod przedmiotową drogę. Pragnę również zwrócić uwagę, iż podobna sytuacja dotyczy ul. Dojazdowej, która jest połączeniem ul. Okrężnej z ul. Szaniawskiego. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odpowiedzi na cztery „pytania do Burmistrza” od: Krzysztof (26.09.20202); Grzegorz (20.10.2020); Maksymilian (19.10.2020); Jarosław (20.10.2020)

1. Pytanie – Krzysztof (26.09.20202)

Panie Burmistrzu

W piątek 25.09.2020 o godz. 17.00 wypadek na drodze dwupasmowej w Zegrzu w kierunku Serocka spowodował olbrzymi korek gigant. Od ronda w Zegrzu policja kierowała wszystkich przez most w Dębe. Dojazd do Serocka zajął nam dosłownie1,5 godziny !!! Możliwy był tylko dojazd do Zegrza leżącego w naszej gminie i na tym koniec, bo dalej wyjazd w Zegrzu na dwupasmówkę zamknięty był do skrętu na Jachrankę. Nie byłoby najmniejszego problemu, gdyby nasza gmina zadbała wreszcie o polaczenie droga lokalna Zegrza z Jadwisinem. Pierwsza opcja to przedłużenie o dosłownie 1 kilometr drogi lokalnej z Jadwisina od Akacjowej do parkingu przy Szkole Wojskowej w Zegrzu, druga to od lat przekładane bez uzasadnienia polaczenie ul. Na Skarpie z ul. Juzistek w Zegrzu.Dla dobra nas wszystkich proszę o pilne polaczenie tych miejscowości droga lokalna. W ten piętek uniknęlibyśmy powrotu w gigantycznym korku z Legionowa do Serocka i straty 1,5 godziny czasu. Jeszcze nie raz przekonamy się jak potrzebne jest polaczenie tych miejscowości droga lokalna. W mojej opinii jest to bardzo ważna inwestycja dla wszystkich mieszkańców gminy. Proszę o odpowiedz na stronie, jak i kiedy planowana jest realizacja tego polaczenia.

2. Pytanie – Grzegorz (20.10.2020)

Szanowny Panie Burmistrzu, Gminy,

jak wielu mieszkańców gminy często przemierzam trasę z Warszawy do Serocka. Dziś po raz kolejny, w krótkim odstępie czasu od poprzedniego zdarzenia, z powodu wypadku za groblą w Zegrzu, ruch w kierunku Serocka skierowano przez osiedle wojskowe w Zegrzu Północnym. Jak się Pan na pewno domyśla wszystkie auta stanęły znów w dużym korku z powodu braku dojazdu jakąkolwiek inną drogą lokalną do Jadwisina. Moje pytanie brzmi, dlaczego do tej pory nikt z gminy, z radnych nie wpadł na prosty pomysł lub najzwyczajniej w świecie nie wyciągnął wniosków w temacie konieczności polaczenia wewnętrznie drogi lokalnej na styku Zegrza Północnego i Jadwisina? Dlaczego droga asfaltowa wzdłuż głównej trasy s61 urywa się w pewnym momencie w polu i nie dochodzi do parkingu w Zegrzu przy szkole wojskowej ? Proszę o poważne rozważenie połączenia tych dwóch dróg, wystarczy nawet prowizoryczne utwardzenie przejazdu tego około 1/2 KM odcinka.

Dziękuję za zajęcie się rozwiązaniem tej sprawy.

3. Pytanie – Maksymilian (19.10.2020)


Dzień Dobry Szanowny Panie Burmistrzu,

Czy mógłby Pan rozważyć powstanie brakującego 1 km odcinka drogi lokalnej biegnącej tuz przy chodniku, równolegle do drogi nr 61 przy ul. Warszawskiej na odcinku Zegrze Płn. - Jadwisin ? Wylanie asfaltem tego niespełna 1 km odcinka umożliwiłoby przedostanie się np. W czasie blokady drogi 61 lub korków na wysokości Zegrza, aż do wszystkich miejscowości naszej gminy. Objazd byłby możliwy poprzez ul Akacjową, aż do wiaduktu w Jadwisinie.

Pytanie – Jarosław (20.10.2020)

Szanowny Panie Burmistrzu,

W związku z kolejnym wypadkiem na wysokości grobli w Zegrzu i objazdem w korku przez Zegrze płn. Kolo kościoła, proszę o odpowiedz na pytanie jaka jest szansa stworzyć choćby prowizoryczne polączenie drogą lokalną miejscowości Zegrze płn. I Jadwisin ?
Zauważyłem, że asfalt drogi lokalnej biegnący wzdłuż Drogi S61 urywa sie raptem w polu.
Wczoraj znów utknąłem w korku jak inni kierowcy próbując dostać się do Serocka. Dlaczego nie zostało zapewnione to polaczenie przy przebudowie drogi S 61 ?
Proszę rozważyć chociaż prowizoryczny przejazd do ul. Akacjowej.

Odpowiedź na ww. 4 pytania:

Szanowni Państwo,

Odcinek drogi biegnącej wzdłuż drogi krajowej nr 61 jest tzw. „drogą serwisową”, czyli drogą o znaczeniu lokalnym biegnącą wzdłuż drogi o wyższej kategorii. Istotą tworzenie tego typu dróg jest zapewnienie połączenia drogom podporządkowanym z drogą główną w sposób gwarantujący minimalizację ilości punktów przecięcia drogi głównej z drogami podrzędnymi. Zasady kształtowania sieci dróg nie wskazują jako konieczności ani nawet zalecenia budowania drogi tzw. „serwisowej” wzdłuż jezdni głównej na odcinku między punktami umożliwiającymi wjazd na jezdnię główną praktycznie w całości poza obszarem zurbanizowanym.

Ponadto pas drogowy drogi krajowej nie zabezpiecza gruntu z przeznaczeniem pod takie połączenie komunikacyjne (istniejący chodnik usytuowany jest praktycznie w granicy pasa drogowego).

Jako alternatywę dla drogi krajowej w przyszłym roku planujemy wybudować połączenie Jadwisina z Zegrzem drogą stanowiącą przedłużenie ul. Ogrodowej aż do ul. Juzistek.

Pytanie – Jolanta (26.10.2020)

Jestem mieszkanką Woli Kiełpińskiej. Moje pytanie dotyczy możliwości podłączenia budynków mieszkalnych do istniejącej oczyszczalni ścieków przy szkole podstawowej. Czy efektywność pracy przedmiotowej oczyszczalni jest w pełni wykorzystana (m.in. miesiące letnie). Jaka jest szansa na ewentualną modernizację ciągu technologicznego oczyszczalni w celu podłączenia budynków mieszkalnych?

Odpowiedź:

Szanowna Pani, w odpowiedzi na Pani zapytanie informuję, że Gmina planuje zlecenie opracowania koncepcji technicznej i kosztowej rozbudowy kanalizacji sanitarnej w oparciu o istniejącą oczyszczalnię ścieków znajdującą się na terenie szkoły podstawowej w Woli Kiełpińskiej. Po opracowaniu ww. koncepcji i po przeanalizowaniu kosztów oraz zakresu zasięgu będziemy mogli wskazać nieruchomości, które mogłyby być włączone do przedmiotowej oczyszczalni ścieków.

 

Pytanie –Sławomir (3.10.2020)

Dzień dobry.

Panie Burmistrzu mam pytanie dot. szeroko omawianej strategii rozwoju miasta i gminy Serock. W dokumentach gminnych i w wypowiedziach władz gminy można znaleźć stwierdzenia, że jednym w celów rozwojowych gminy i miasta jest ściągnięcie nowych mieszkańców, którzy osiedlą się na terenie gminy. W tym celu, jak rozumiem, uległy zmianie plany zagospodarowania przestrzennego i tereny pomiędzy ul. Warszawską a obwodnicą (za wyjątkiem działek inwestycyjnych i terenów leśnych) zostały przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną i wielorodzinną. Na tym terenie zlokalizowane są drogi wewnętrzne będące własnością gminy i właścicieli prywatnych oraz drogi gminne. I tutaj mam pytanie dot. systemu dróg, a konkretnie doprowadzenia ich do stanu używalności. W jakiej perspektywie czasowej władze gminy planują wybudowanie drogi utwardzonej, która oznaczona jest nr działki 140804_4.0013.63/3 (przedłużenie ul. Karolińskiej) oraz dróg wewnętrznych będących własnością gminy (np. ul. Stokrotki i Niepodległości). Obecny stan tych dróg uniemożliwia prowadzenie inwestycji ponieważ po deszczu stają się one nieprzejezdne i dojazd sprzętu budowalnego lub dowóz materiałów budowlanych staje się niemożliwy. Natomiast korzystanie z dróg tymczasowo utwardzonych przez gminę (np. część ulicy Stokrotki od ul. Warszawskiej), w celu np. dowozu materiałów budowlanych, zdecydowanie utrudnia życie mieszkańcom znajdujących się tam już nieruchomości lub też jest niemożliwe choćby z uwagi na ciasne dwa zakręty.

Odpowiedź:

Szanowny Panie Sławomirze,
w kwestii budowy wewnętrznych dróg gminnych ulic: Stokrotki i Niepodległości oraz drogi w granicach ewidencyjnych działki ewid. nr 63/3 obr. 13 w miejscowości Serockinformuję, że w planach inwestycyjnych Miasta i Gminy Serock na najbliższe lata nie znajduje się realizacja w/w zadań. Przedmiotowe drogi przebiegają w części przez tereny jeszcze niezabudowane, gdzie proces urbanizacji dopiero się rozpoczął, a co za ty idzie nie są w pełni wyposażone w infrastrukturę techniczną. Budowa drogi przed zakończeniem tego typu prac jest ekonomiczne nieuzasadniona, gdyż będzie ona niszczona przy okazji budowy bądź rozbudowy w/w infrastruktury. Dodatkowo ruch drogowy związany z realizacją kolejnych inwestycji przyczyni się do szybkiej degradacji jej nawierzchni.

Ponadto pragnę również zwrócić uwagę na fakt, iż nie do wszystkich działek przeznaczonych pod drogi Gmina posiada tytuł prawny. Tak jest w przypadku wskazanej przez Pana drogi dojazdowej od strony ul. Zakroczymskiej.Stanowiące drogę działkiewid. nr 63/3 obr. 13 oraz 57/3 obr. 14 zgodnie z obowiązującym dla tego obszaru miejscowym planem zagospodarowania przestrzennegosą tylko częścią terenu przeznaczonego pod drogę publiczną klasy „D” o łącznej szerokości w liniach rozgraniczających 15 m, natomiast grunty zarezerwowane na poszerzenie drogi są sukcesywnie wydzielane z sąsiadujących z nią działek stanowiących własność osób prywatnych. W celu osiągnięcia niezbędnej do realizacji wnioskowanej inwestycji pełnej szerokości pasa drogowego, konieczne jest wydzielenie jego poszerzenia z pozostałych przyległych do działki drogowej prywatnych nieruchomości, a następnie przeniesienie prawa własności na rzecz Gminy.

Niemniej zapewniam Pana, że wszelkie prace zakresu bieżącego utrzymania dróg gminnych, w tym zachowania ich przejezdności, są prowadzone przez Miejsko – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku zgodnie z harmonogramem ustalonym po dokonaniu przeglądu dróg z terenu Gminy Serock oraz w miarę zgłaszanych potrzeb. Warto w tym miejscu jednak dodać, że nośność dróg gruntowych nie jest dostosowana do ruchu ciężkiego w związku z czym występują pewne ograniczenia w ich dostępności o czym mówią znaki drogowe zakazujące wjazdu pojazdów o dmc powyżej wartości wskazanej na znaku. W takiej sytuacji, w celu umożliwienia np. dostarczenia materiałów budowlanych w związku z realizowaną prywatną inwestycją mieszkaniową, inwestor zobowiązany jest uzyskać zgodę zarządcy drogi na przejazd pojazdu ciężarowego po drogach do tego nieprzystosowanych. W takiej sytuacji, to wnioskodawca odpowiada za stan techniczny drogi i utrzymanie jej przejezdności.

Mając na uwadze powyższe, Pana sygnał zostanie zweryfikowany i przekazany odpowiedniemu podmiotowi celem przeprowadzenia właściwych prac.

Pytanie – Robert (17.10.2020)

Szanowny Panie, czy są plany budowy kanalizacji we wsi Marynino? I drugie pytanie, jeśli nie ma takich planów to, czy budowa szamba wymaga zgody urzędu gminy?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na Pana zapytanie informuję, że z uwagi na uwarunkowania techniczne nie planujemy budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marynino.

Odpowiadając na drugie pytanie informuję, że budowa zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe (szamba) nie wymaga zgody Gminy. Przedmiotowe przedsięwzięcia tj. budowę zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10m3 zgodnie z ustawą Prawo budowlane należy zgłosić w Wydziale Architektury w Starostwie Powiatowym w Legionowie, ulica Gen. Wł. Sikorskiego 11, 05- 119 Legionowo.

Pytanie – Marzena (27.09.20)

Szanowni Włodarze szukałam na stronie gminy ile ludności zamieszkuje miejscowości w gminie, niestety bez skutku.
Uprzejmie proszę o zamieszenie w odpowiedzi ile ludności zamieszkuje miejscowości w naszej gminie.
I drugie pytanie czy gmina posiada informacje nt. Budowy Lidla na granicy Borowej Góry i Zegrza przy trasie 61 przy zakręcie na Skubiankę.
Dziękuję i pozdrawiam.

Odpowiedź:

Szanowna Pani,
dziękuję za sugestię w sprawie liczby mieszkańców. Informację tę zamieściliśmy w zakładce: Dla mieszkańca: O Serocku: Podstawowe Dane.
Na dzień 31 grudnia 2019 roku na terenie Miasta i Gminy Serock zameldowanych na pobyt stały było 14 471 osób, w mieście 4 389, w samej gminie: 10 082 osób.

Odnosząc się do drugiego pytania informuję, że Urząd Miasta i Gminy w Serocku nie dysponuje informacjami dotyczącymi planów budowy  sklepu Lidl na granicy Borowej Góry i Zegrza przy drodze krajowej 61.

Pytanie - Ewa (30.09.2020)

Dzień dobry, Panie Burmistrzu czy na ul. MIŁEJ jest przewidziane dokończenie budowy latarni? Obecnie są tylko do około połowy ulicy, pozostała część ulicy pozostaje bez jakiegokolwiek światła, biorąc pod uwagę skracający się dzień i dzieci wracające późno do domu rodzi to liczne problemy. Mając na względzie bezpieczeństwo moich dzieci proszę o odpowiedź. Pozdrawiam.

Odpowiedź:

Szanowny Pani Ewo,
w odpowiedzi na zadane pytanie informuję,  iż oświetlenie ulicy Miłej zostało wykonane na istniejących słupach sieci energetycznej zasilającej w energię elektryczną Państwa nieruchomości. W związku z tym oświetla ono odcinek drogi, gdzie na etapie wykonania dostępna była ww. infrastruktura umożliwiająca montaż opraw oświetleniowych. Ponadto należy zauważyć, że nieruchomości w dalszej części ulicy nie są jeszcze w pełni zabudowane,  a ruch pojazdów i pieszych odbywa się większości w kierunku ul. Pułtuskiej,  gdzie oświetlenie  jest.  W celu rozbudowy sieci oświetlenia niezbędne jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz zabezpieczenie w budżecie Gminy odpowiednich środków finansowych na realizację inwestycji tj. budowę linii kablowej wraz ze słupami oświetleniowymi. Na obecną chwilę takie zadanie nie znajduje się w planach inwestycyjnych Miasta i Gminy Serock. Niemniej zapewniam Panią, iż  w miarę postępującej dalszej zabudowy nieruchomości znajdujących się przy ulicy Miłej oraz możliwości finansowych Gminy, będziemy rozważali budowę oświetlenia drogi w kierunku ul. Traugutta w kolejnych latach.

 

Pytanie- Mariola (15.09.20)

Panie Burmistrzu jako, że interesuje się Pan gazyfikacja Lachy i Gąsiorowa, proszę o ustalenie kiedy zostanie rozpoczęta gazyfikacja ul. Okrężnej w Jadwisinie. W Starostwie sprawa pozwolenia na budowę jest zakończona. Inwestor podaje kolejny termin realizacji, teraz do końca września 2020. Jako, że nadal nic się nie dzieje proszę o ustalenie kiedy rozpocznie się budowa.

Odpowiedź:

Szanowna Pani,
w odpowiedzi na zadane pytanie informuję, że budowa gazociągu w ul. Okrężnej w Jadwisinie nie jest inwestycją gminną. Niemniej w związku z Pani prośbą Urząd Miasta i Gminy w Serocku zwrócił się do Polskiej Spółki Gazownictwa o udzielenie informacji w tej sprawie, jednak do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi.  

Pytanie- Janusz (15.09.2020)

W nawiązaniu do niekonkretnej i wymijającej odpowiedzi na pytanie Pana Marcina dot. nieustannie przesuwanego terminu realizacji drogi łączącej ul. Ogrodową Jadwisin z ul. Juzistek Zegrze, proszę o podanie mieszkańcom konkretnego i ostatecznego terminu realizacji. Inwestycja, do której osoby administrujące gminą mają lekceważący stosunek, jest niezwykle ważna dla ogółu społeczności lokalnej z całej gminy jak również dla rozwoju ruchu turystycznego. Proszę o wyjaśnienie jaki zmiany zachodzą w zakresie planu zagospodarowania przestrzennego, które to stanęły na drodze do realizacji tej drogi. Proszę o jasna i pełną odpowiedz. Nie ładnie traktuje się mieszkańców w tej gminie.

Odpowiedź:

Szanowny  Panie Januszu,
zapewne nawiązuje Pan do udzielonej odpowiedzi na pytanie Pana Mariana z dnia 09.08.2020r. informującej, że trwająca procedura zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, mającego wpływ na realizację połączenia drogowego ul. Ogrodowej w Jadwisinie z ul. Juzistek w Zegrzu, nie pozwala na podanie konkretnego terminu jej rozpoczęcia. Nie jest ona w żadnym stopniu odpowiedzią wymijającą lecz powiadamiającą na jakim etapie są prace związane z przygotowaniem do rozpoczęcia budowy drogi.

Zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, które mają wpływ na realizacje tej inwestycji dotyczą parametrów jezdni i chodników na obszarze objętym procedurą. Ustalenia zawarte w obecnie obowiązującym planie dopuszczają na terenach przeznaczonych pod drogi publiczne klasy technicznej „L” szerokość jezdni nie mniejszą niż 6 metrów oraz obligują do zrealizowania chodnika przynajmniej z jednej strony jezdni. Nowe zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ustalają szerokość pasa ruchu nie mniejszą niż 2,75 m - z możliwością jej zmniejszenia o 0,25 m na zasadach przewidzianych przepisach z zakresu dróg publicznych, oraz nie nakazują realizacji chodnika na wszystkich terenach przeznaczonych pod drogi publiczne. Zapisy te pozwalają zaprojektować geometrię drogi tak, aby w istniejących liniach rozgraniczających uzyskać maksymalną jej funkcjonalność.

Zgodnie z procedurą związaną ze sporządzeniem i uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w dniach od 30 września do 22 października projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu. Do dnia 05 listopada br. możliwe jest wniesienie uwag do projektu, po czym nastąpi ich rozpatrzenie przez Burmistrza z ewentualnym wprowadzeniem zmian wynikających z rozpatrzonych uwag. Uchwalenie planu przez Radę Miejską w Serocku przewidywane jest na koniec bieżącego roku. Wtedy będzie można określić konkretny termin rozpoczęcia realizacji przedmiotowej inwestycji. Zakładamy jednak, że nastąpi to w przyszłym roku.

Pytanie- Barbara (15.09.2020)

Panie Burmistrzu
Proszę o interwencje w odpowiednim organie polegającą na postawieniu dosłownie 1 latarni na styku zjazdu z wiaduktu w Jadwisinie na ulice Długą w Stasim Lesie. Na chodniku po zmroku jest bardzo ciemno i bardzo niebezpiecznie. Zjazd powinien być oświetlony żeby zapewnić bezpieczeństwo pieszym. Latarnie można usytuować tak żeby oświetlała zjazd, a jednocześnie stała na terenie gminy. Może Pan radny Lutomirski się zajmie. 

Odpowiedź:

Szanowna Pani Barbaro,
przyjrzymy się zgłoszonemu problemowi niedostatecznego oświetlenia zjazdu z wiaduktu we wskazanej przez Panią lokalizacji oraz rozważymy możliwość dobudowania z istniejącej sieci oświetlenia drogi gminnej ul. Długiej dodatkowego punktu świetlnego doświetlającego ten obszar.

Pytanie – Jacek (8.09.2020)

Proszę uprzejmie o informację, kiedy planowane jest dokończenie modernizacji ul. Głównej w Stasim Lesie. Pierwszy odcinek drogi został zmodernizowany blisko 5 lat temu i wówczas Urząd Gminy deklarował zainteresowanie kontynuacją tej inwestycji, wraz z wybudowaniem na tym odcinku kanalizacji. Obecny stan tej drogi jest fatalny i niebezpieczny (choćby przykład lipcowego wypadku), utrudniony jest ruch pieszych przez brak chodnika i oświetlenie, które albo nie działa, albo zarośnięte sąsiadującym zadrzewieniem, albo świeci bardzo słabą barwą. Jest to odcinek drogi o bardzo dużym natężeniu ruchu, z uwagi na lokalizację jednego z najczęściej odwiedzanych w okolicy sklepów, dużego zagęszczenia zabudowy, lokalizację gminnej trasy transportowej LKA, czy lokalizację firm jak np. ZUK, domu opieki, inne. Proszę o informację czy inwestycja ta znajduje się w planach Gminy i w jakim terminie realizacji, a jeśli nie to czy Gmina rozważa zainteresowanie umiejscowieniem tej inwestycji w swoich planach. Proszę uprzejmie o komentarz.

Odpowiedź:

Szanowny Panie Jacku,
w odpowiedzi na zadane pytanie pragnę poinformować, że zgodnie z przyjętą zasadą, którą kierujemy się przy planowaniu inwestycji drogowych na terenie Gminy, budowa nawierzchni drogi jest realizowana po wyposażeniu  jej w pełną infrastrukturę podziemną. Dlatego ul. Główna w Stasim Lesie została przebudowana tylko na odcinku, gdzie taka infrastruktura, w tym kanalizacja sanitarna już się znajduje. Budowa drogi przed zakończeniem tego typu prac jest ekonomiczne nieuzasadniona, ponieważ będzie ona niszczona przy okazji budowy bądź rozbudowy ww. infrastruktury.

Wobec powyższego, ze względu na fakt iż na przedmiotowym odcinku drogi nie ma jeszcze wybudowanej kanalizacji sanitarnej, nie jesteśmy w stanie podać konkretnego terminu modernizacji drogi. Niemniej rozważamy rozpoczęcie zadania związanego z budową kanalizacji sanitarnej w tamtym obszarze poprzez opracowanie koncepcji budowy sieci. Odpowiedni wniosek o wprowadzenie tego zadania do budżetu Gminy na 2021 rok zostanie przedstawiony Radzie Miejskiej w Serocku na etapie tworzenia planów inwestycyjnych na następne lata.

Jednocześnie pragnę zapewnić, że do chwili kompleksowej przebudowy opisywanego odcinka ulicy Głównej, Gmina dołoży wszelkich starań, aby utrzymać ją w należytym i niestwarzającym zagrożenia dla wszystkich uczestników ruchu stanie technicznym.

Pytanie – Stanisław (26.09.2020)

Panie Burmistrzu, czy jest szansa na poprawę stanu ścieżki rowerowej od ulicy Zegrzyńska do przystanku autobusowego przy Juzistek w Zegrzu. Krzewy zarastają ścieżkę wystarczyłoby tylko przyciąć krzewy bo trudno w czasie jazdy minąć się z drugim rowerzystą, ktoś musi uciekać w krzaki by uniknąć zderzenia. Jakoś służby zajmujące sią porządkiem rzadko zaglądają na tą rowerową ścieżkę. Pozdrawiam

Odpowiedź:

Szanowny Panie Stanisławie,
ścieżka rowerowa na odcinku od przystanku autobusowego przy DK61 w Zegrzu do ul. Zegrzyńskiej jest przejezdna na całej długości.

Nie mniej jednak, zostaną wykonane prace polegające na przycięciu zakrzaczeń w najbardziej newralgicznych i przewężonych punktach „czerwonego” szlaku rowerowego.

Prace przeprowadzone będą w sezonie jesienno-zimowym 2020/2021.

Pytanie – Sławomir (11.09.2020)

Szanowny Panie Burmistrzu,
jestem mieszkańcem Borowej Góry ul. Krótka 9F. Jest to droga prywatna (własność kilku mieszkańców), ale co jest w tym przypadku b. istotne, jest przedłużeniem ul. Długiej (od nr 98 do nr 98 C), która jest drogą gminną. Niestety wjazd, jak również ww. odcinek drogi gminnej są w bardzo złym stanie, co może stanowić poważne zagrożenie dla ruchu drogowego w okresie jesiennym jak i zimowym. Czy w tej sytuacji, wzorem lat ubiegłych, można liczyć na podjęcie w tej sprawie przez gminę stosownych działań.
Łączę wyrazy szacunku
S. Strzałkowski
P.S. Osoba nadzorująca remont dróg w gminie twierdzi, że ww. odcinek ul. Długiej jest własnością prywatną i w związku z tym nie podlega "jurysdykcji".

Odpowiedź:

Szanowny Panie Sławomirze,

droga zlokalizowana miedzy ul. Krótką a ul. Długą w Borowej Górze (dz. nr  102/8, 101/13) stanowi własność prywatną.
Informuję, że Burmistrz Miasta i Gminy jako zarządca dróg gminnych ma obowiązek realizacji zadań, które mają na celu utrzymanie, remont oraz budowę dróg będących własnością gminy lub zaliczonych do kategorii dróg gminnych.

Wobec powyższego, z uwagi, iż gmina nie jest ani właścicielem przedmiotowej drogi ani Burmistrz nie jest jej zarządcą, nie ma podstaw prawnych aby przeznaczać środki publiczne na utrzymanie, remont czy budowę dróg prywatnych.

W świetle powyższego obowiązek dbania o stan techniczny spoczywa na jej właścicielach.

 

Pytanie – Andrzej (2.09.2020)

W trosce o bezpieczeństwo dzieci powracającym ze szkoły zadaję Panu pytanie. Kiedy ktoś mądrze wyznaczy i oznakuje przystanek dla wysiadających szczególnie dzieci powracających ze szkoły miejscowości Nowa Wieś. Pismem PRI.721.1.75.2017.TK z dnia 13 lipca 2017 r. ówczesny Burmistrz zwrócił się do ówczesnego Starosty o rozwiązanie tego problemu. Zjednaj skrajnej nieodpowiedzialności za przystanek którego nie było namalowano skrajnie nieodpowiedni przystanek o długości około 40 m a do przejścia trzeba się cofnąć też ok 40 m to znaczy że wysiadający musi pokonać około 80 m dodatkowo oczywiście nikt z niego przejścia nie korzysta. Dziś byłem światkiem jak dwoje maluchów czekało na lukę miedzy pędzącymi samochodami aby przebiec przez jezdnię. Dziwię się że nikt ze służb tego nie zauważa jak również nie zauważ osoba odpowiedzialna za dowóz dzieci która ogranicza swój obowiązek do siedzenia na przednim siedzeniu. Jak rozwiązać problem jest proste przenieść przystanek na szerszy odcinek drogi na pograniczu posesji o nr 29 i 27 a przejście namalować od strony wschodniej a w przyszłości zbudować tam zatoczkę zgodnie z pismem które wcześniej przywołałem. Problem ten był opisany w gazecie powiatowej nr 29 z dnia 18 lipca 2017 r. Przydała by się również wyspa spowalniająca I jeszcze jedna sprawa. Obniżono pobocze w miejscu obecnego przystanku po to żeby wysiadający w czasie deszczu wpadali w wodę. Proszę o odpowiedź czy będzie coś w tej sprawi zrobione.

Odpowiedź:

Szanowny Panie Andrzeju,
mając  na uwadze Pana sugestię dotyczącą zmiany obecnej lokalizacji przejścia dla pieszych po stronie zachodniej przystanku autobusowego mieszczącego się na wysokości posesji ul. Serocka 29, pragnę poinformować, że skierowaliśmy do zarządcy drogi - Zarządu Powiatu w Legionowie, wniosek o rozważenie możliwości przeniesienia przejścia na odcinek drogi pomiędzy przystankami tak, aby ułatwić korzystanie z niego pasażerom komunikacji autobusowej przemieszczającej się w obydwu kierunkach trasy.

Złożyliśmy również wniosek o uwzględnienie w projekcie budżetu Powiatu Legionowskiego na przyszły rok wykonania peronu przystankowego bądź zatoki autobusowej dla istniejącego przystanku na wysokości posesji  ul. Serocka 29, oraz budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1809 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową DK62 w miejscowości Łacha do miejscowości Nowa Wieś, gdzie byłaby kontynuacją przebiegającego przez wieś chodnika.

Jednocześnie zapewniam Pana, że bezpieczeństwo w ruchu drogowym jest dla nas priorytetem, dlatego wszystkie zaobserwowane lub zgłoszone problemy komunikacyjne staramy się w ramach posiadanych kompetencji rozwiązać sami, bądź przekazać do organów zajmujących się zarządzaniem ruchu na drogach.

Pytanie – Anna (20.09.2020)

Szanowni Państwo,
czy ktoś się interesuje stanem zabawek i ogólnie stanem placów zabaw na terenie miasta?
Plac zabaw przy przedszkolu za przystankiem na Pułtuskiej to coś strasznego. Zluzowane i sparciałe schodki, czy tak dbamy o bezpieczeństwo naszych dzieci? Jakim cudem przechodzi to przez przeglądy. Kto za to odpowiada?
Kiedy ten plac zostanie zmodernizowany?

Odpowiedź:

Szanowna Pani Anno,
plac zabaw przy ul. Pułtuskiej w Serocku administruje Miejsko – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej. Zakład regularnie przeprowadza przeglądy techniczne, wymienia piasek w piaskownicach oraz dba o czystość. Plac ten jest najliczniej odwiedzanym przez rodziców z dziećmi oraz niekiedy przez osoby przebywające tam w innych celach.

Duża liczba osób użytkujących plac zabaw oraz jego niewłaściwe użytkowanie wpłynęło na jego szybsze zużycie, uszkodzenie zabawek, stan zieleni wokół oraz czystość i porządek. Miejsko - Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku dołoży starań aby, zabawki były w miarę potrzeby naprawiane w jak najszybszym czasie.

Nad koncepcją przebudowy placu zabaw pracuje Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji Urzędu Miasta i Gminy Serock.

 

Pytanie – Andrzej (26.09.2020)

Panie Burmistrzu już drugi dzień mieszkańcy Borowej Góry przy ulicy Brzozowej pozbawieni są ulicznego oświetlenia. Czy my płacimy inne podatki niż mieszkańcy tej miejscowości przy ulicy Lipowej?! Za co ta kara? Gdzie są odpowiednie służby temu powołane?!

Andrzej

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na zadane pytanie dotyczące braku oświetlenia drogowego ulicy Brzozowej w miejscowości Borowa Góra informuję, że było to spowodowane poważną awarią układu zasilania oświetlenia. Otrzymane od mieszkańców w sobotni wieczór zgłoszenie dotyczące usterki oświetlenia w rejonie ulic: Brzozowej, Lipowej, Sosnowej i Rumiankowej zostało natychmiast przekazane do firmy zajmującej się konserwacją oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Serock, po czym jeszcze tej samej nocy jej pracownicy podjęli działania mające na celu zlokalizowanie i usunięcie przyczyny awarii. Jednak ze względu na uszkodzenie linii zasilającej szafę oświetleniową,  niezbędna okazała się interwencja Pogotowia Energetycznego, które odłączając napięcie umożliwiło przystąpienie do prac. Zakres prac naprawczych oraz konieczność wymiany uszkodzonych elementów instalacji elektrycznej spowodowały wydłużenie czasu naprawy do dnia 28 września tj. do poniedziałku. Na obecną chwilę oświetlenie drogowe we wskazanym w pytaniu rejonie działa.

 Jednocześnie zapewniam, że wszelkie awarie oświetlenia wykryte w trakcie systematycznie wykonywanych przeglądów, jak również te zgłaszane przez mieszkańców są w miarę możliwości technicznych jak najszybciej naprawiane.  

 

 

 

Pytanie – Marian (9.08.2020)

Dzień dobry, chciałbym uzyskać informację na jakim etapie jest realizacja połączenia ul. Juzistek w Zegrzu z ul. Ogrodową w Jadwisinie? Czy zeszłoroczny przetarg wyłonił wykonawcę dokumentacji? Czy została ona sporządzona? Czy zostały zabezpieczone środki na realizację prac? Kiedy planowana jest realizacja robót budowlanych?

Odpowiedź:

Szanowny  Panie,
dpowiadając na zadane pytanie dotyczące realizacji połączenia ul. Juzistek w Zegrzu z ul. Ogrodową w Jadwisinie informuję, że w wyniku zeszłorocznego postepowania o udzielenie zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy przedmiotowej drogi opracowano dokumentację.

Z uwagi na trwającą procedurę zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, mającego wpływ na realizację tej inwestycji,  rozpoczęcie budowy zaplanowane jest na kolejne lata.

 

Pytanie – Wiktor (3.09.2020)

Dzień dobry, chciałbym spytać o planowaną budowę sieci kanalizacyjnej przy ul. Stokrotki w Serocku. Czy planowana sieć kanalizacyjna uwzględnia możliwość podłączenia do niej nowo budowanych domów w dalszej części ulicy Stokrotki? Czy będzie obejmowała całą ulicę, czy tylko zabudowaną na dzień dzisiejszy?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na Pana zapytanie informuję, że w dniu 04.09.2020 r. otworzyliśmy oferty złożone do przetargu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Stokrotki w Serocku wraz z przepompownią ścieków. Obecnie jesteśmy w trakcie weryfikacji złożonych ofert i wyboru wykonawcy. Przedmiotowy przetarg obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej w ulicy Stokrotki do działek nr ew. 37/10 i 37/19 obr.  14, gm. Serock. W chwili obecnej Gmina nie przewiduje dalszej rozbudowy sieci w ulicy Stokrotki w Serocku.

 

Pytanie – Maciej (3.08.2020)

Panie Burmistrzu,
chciałem zapytać jakie korzyści ma gmina Serock z turystów? Pytam zupełnie serio - co zyskujemy na tak gigantycznej ilości ludzi, oprócz tony śmieci w lasach i nad wodą (czy turyści ponoszą opłaty z tego tytułu, czy uprzątanie ich jest wliczone do opłaty, którą ponoszą mieszkańcy), braku wolnych miejsc dla mieszkańców do wypoczynku - szczególnie w weekend, braku wolnych miejsc do parkowania, gigantycznych cen w lokalnych sklepach i na targowisku i wszechobecnej arogancji turystów wobec mieszkańców?
Co MY jako MIESZKAŃCY zyskujemy na tym, ze gmina jest turystyczna? Z cichego, przyjemnego, czystego, urokliwego i bezpiecznego miejsca zrobił nam się przystanek dla przyjezdnych, tylko dlaczego to MY MIESZKAŃCY na tym tracimy i musimy się podporządkowywać innym, którzy tu tylko przyjeżdżają, śmiecą i odjeżdżają. Jakie ma Pan pomysły na gaszenie coraz większych niechęci mieszkańców do turystów - spowodowanych agresją i butnością tych drugich wobec Serocczan? Dlaczego musimy odczuwać goszczenie ich - w swoich podatkach?
Proszę o opublikowanie mojego pytania wraz z odpowiedzią.

Maciej

Odpowiedź:

Miasto i Gmina Serock  stały się atrakcyjne dla mieszkańców pobliskiej stolicy i turystów od czasu powstania Jeziora Zegrzyńskiego. W bieżącym roku dostrzegamy jednak wzmożone zainteresowanie gminą Serock jako miejscem wypoczynku - szczególnie w weekendy.
Wzrost ruchu turystycznego spowodował szereg zjawisk, które mieszkańcy Serocka odbierają jako uciążliwe. Są to zwłaszcza: zaśmiecanie przestrzeni miasta, terenów nadbrzeżnych, lasów czy poboczy dróg; nasilony ruch aut i motocykli; trudności z zaparkowaniem pojazdów w mieście, zakłócanie porządku i spokoju publicznego.

Dostrzegając te niepokojące zjawiska intensyfikujemy działania Straży Miejskiej we współpracy z Policją, zwiększyliśmy częstotliwość wybierania śmieci z koszy ulicznych i ścieżek pieszo-rowerowych, powiększyliśmy obszary działania MGZGK.
Świadomie podjęliśmy i planujemy szereg działań, dzięki którym możliwe jest rozproszenie ruchu turystycznego, w różne kierunki Gminy. Będziemy rozbudowywać i urozmaicać nowymi obiektami infrastrukturę rekreacyjno-sportową. Tradycyjnie zachęcamy do aktywnego spędzania czasu przy wykorzystaniu ponad 86 kilometrowej infrastruktury ścieżek pieszo-rowerowych, dofinansowujemy rejsy katamaranami i statkiem po jeziorze zegrzyńskim organizujemy spływy kajakowe itp.

Atrakcyjność naszej Gminy przyciąga nie tylko turystów, ale też przyszłych mieszkańców i inwestorów. Dzięki wpływom z podatków i opłat, pochodzących od mieszkańców i przedsiębiorców prowadzących na naszym terenie działalność gospodarczą, możliwe jest np. realizowanie wielu społecznie użytecznych inwestycji zwiększających i poprawiających infrastrukturę miasta i gminy.

Zaludnienie naszej Gminy nie maleje lecz wzrasta z powodu wielu czynników rozwojowych, jej popularność dla turystów również będzie rosła - na co Gmina nie ma bezpośredniego wpływu. Bierzemy to jednak pod uwagę planując wszelkie działania związane z rozwojem gminy.

Odpowiadając na pytanie dotyczące opłat za usuwanie pozostawionych przez turystów śmieci, należy zauważyć, że nie ma możliwości obciążania opłatami za odpady turystów i gości odwiedzających tak gminę Serock, jak i inne miasta czy miejscowości. Za zaśmiecanie miejsc publicznych, np. w przypadku porzucania śmieci poza miejscami do tego wyznaczonymi, możemy upominać lub nakładać mandaty.

Warto też zauważyć, że nie mamy prawa, we współczesnym otwartym społeczeństwie, do reglamentowania zasobów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych czy ogólnie dostępnej infrastruktury w mieście i gminie. Ich dostępność jest taka sama bez względu na to czy odwiedzamy Serock, czy inne miejsce w Polsce.

 

Pytanie – Karolina (24.08.2020)

Panie Burmistrzu, bardzo brzydko że odpowiada Pan wybiórczo na pytania. My mieszkańcy jesteśmy społecznością i nie oczekujemy że dokona Pan preselekcji zapytań. Od sąsiadów wiem że nie odpowiedział Pan na ważne pytanie dotyczące zabetonowania gminy ogrodzeniami łamiącymi prawo miejscowe tj. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego? rozumiem że można sobie spokojnie lekceważyć zapisy prawa miejscowego. prawo miejscowe nie istnieje. bo burmistrz lekceważy głos społeczny. Panie Burmistrzu, tworzy się w pana mieście i gminie społeczeństwo bliższe szwajcarskiemu (gdzie informuje się że sąsiad wyrzucił śmieci w niedozwolonym miejscu) i to nie jest donos. Następnego dnia sąsiad dziękuję sąsiadowi że zgłosił łamanie prawa. A pan - nie ma odwagi odpisać na publiczne zapytanie. Boi się pan że społeczność betonowa pana zakrzyczy? Pozwala pan zatem na łamanie prawa miejscowego- czyli jest pan papierowym burmistrzem, który nie reaguje na wyraźne sygnały łamania prawa-ludzie w Maryninie na Żytniej za nic mają zapisy prawa miejscowego i budują płoty z prefabrykatów betonowych wysokie- nie do przejścia dla zwierząt...sąsiedzi mają w sobie wiele odwagi aby to zgłosić bo boją się zmowy milczenia władz samorządu, ostracyzmu- a pan cicho jak mysz pod miotłą publikuje uwagi innych i zapytania i lekceważy głos społeczności? proszę o wyegzekwowanie zapisów prawa miejscowego co do budowania ogrodzeń z betonu w Serocku? chyba że mamy uznać że zapisy MPZP to zwykła fikcja służąca nie wiadomo czemu? a na pewno nie są to zapisy prawa....obawiam się że więcej szwajcarskiej demokracji pan nie uświadczy w przypadku braku interwencji w tej sprawie...następne będą głosy w kolejnych wyborach a do nich omijanie pana urzędu oraz zapisów które ten urząd tworzy...

Odpowiedź:

Szanowna Pani,
w odpowiedzi na Pani wiadomość z dnia 24 sierpnia, pragnę wyjaśnić, że gmina nie jest jednostką egzekwującą przestrzeganie przepisów prawa budowlanego. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wszelkie zapytania kierowane są do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, który to organ sprawdza zgodność prowadzonych działań z prawem budowlanym oraz miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli Pani zamiarem jest podjęcie działań wyjaśniających wobec jakiegoś konkretnego obiektu, wobec którego zauważyła Pani niezgodność z MPZP, niezbędne jest określenie lokalizacji. Ulica Żytnia, nie znajduje się na terenie Marynina, lecz na terenie miasta Serock, co faktycznie rodzi wątpliwości co do możliwości odszukania wspomnianego przez Panią ogrodzenia, ponadto trzeba wziąć pod uwagę okres realizacji inwestycji, a także wejścia w życie aktualnie obowiązującego MPZP, jako że obowiązujące przepisy nie mogą działać z mocą wsteczną (sankcjonować przedsięwzięć zrealizowanych przed wejściem w życie danych uchwał). Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego są aktami prawa miejscowego na mocy Ustawy o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym z dnia 23 marca 2003 (Dz. U. z 2020r. poz. 293).

Pytanie – Edward (3.08.2020)

Dzień dobry - pytanie dotyczy - ulicy Stokrotki w Serocku. Zgodnie z planem wydatków (budżetem) Gminy Serock na lata 2020 i 2021 w tym, a zawłaszcza w przyszłym roku, ma zostać wybudowana sieć kanalizacyjna - przy ul. Stokrotki. Pytanie, które pisze w imieniu mieszkańców ww. ulicy dotyczy ewentualnej inwestycji po wybudowaniu wymienionej sieci kanalizacyjnej. Czy po jej zakończeniu - Gmina planuje położenie asfaltu na naszej drodze, czy też może w inny sposób chce ją utwardzić.

Odpowiedź

W odpowiedzi na Pana wiadomość wysłaną pocztą elektroniczną w dniu 03.08.2020 r. potwierdzam, że budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Stokrotki w Serocku wraz z przepompownią ścieków planowana jest na 2020/2021 rok. W dniu 20.08.2020 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na realizację przedmiotowego zadania. Odnośnie budowy drogi informuję, że w ramach ww. inwestycji przewidziane jest jedynie odtworzenie nawierzchni tłuczniem łamanym na szerokości 5 m drogi po budowie kanalizacji sanitarnej. W chwili obecnej Gmina nie planuje budowy drogi – ulicy Stokrotki w Serokcu.

Pytanie – Bogdan (1.07.2020 i 19.08.2020)

Kiedy pan Burmistrz podejmie konkretne działania mające na celu zorganizowanie osiedlowej przychodni lekarskiej i apteki zlikwidowanych ponad 3 lata temu? Na osiedlu mieszka coraz więcej osób w podeszłym wieku więc rozwiązanie problemu dostępu na miejscu do placówek ochrony zdrowia jest bardzo często poruszanym postulatem na spotkaniach mieszkańców. Prosimy o kompetentną odpowiedź.

Dlaczego do tej pory nie udzielił Pan odpowiedzi na moje pytanie dotyczące przywrócenia w Osiedlu Zegrze Przychodni Lekarskiej i Apteki. Czy to taki trudny problem czy to brak Pańskiej woli w jego rozwiązaniu? Mieszkańcy Zegrza a szczególnie osoby z dziećmi oraz schorowani emeryci od dawna oczekują na powrót tych instytucji. Z poważaniem Bogdan, mieszkaniec Zegrza od 36 lat.

Odpowiedź

Szanowny Panie,
przepraszamy za zwłokę w udzieleniu odpowiedzi. Była ona spowodowana trwającymi uzgodnieniami.

Obecnie jesteśmy w końcowej fazie uzgodnień związanych z realizacją dokumentacji projektowej  w celu adaptacji lokalu na potrzeby filii Ośrodka Zdrowia w Zegrzu. Trwają również końcowe uzgodnienia z właścicielem lokalu Agencją Mienia Wojskowego  w celu doprecyzowania warunków umowy dzierżawy na lokal. Na najbliższej sesji Rady Miejskiej  - 2 września - wprowadzamy również do budżetu  środki finansowe  na  realizację tego przedsięwzięcia. Wszystko zatem wskazuje, że  na przełomie roku 2020-2021 będziemy w stanie Państwu przekazać lokal i uruchomić zamiejscową placówkę SP ZOZ. Prosimy o jeszcze trochę cierpliwości.  

Pytanie - Maciej (13.07.2020)

Czy jest przewidziana rozbudowa sieci dróg rowerowych w gminie Serock poza Serockiem ?? Mieszkam w gminie od prawie 20 lat i dotychczas nie zrobiono nawet przystanków autobusowych. Za to wymieniono kostkę brukową na granitową na rynku w Serocku. Czy jako włodarz gminy zamierza Pan  dostrzec potrzeby mieszkańców całej gminy czy tylko Serocka ??

Z poważaniem

Rozgoryczony mieszkaniec Stanisławowa

Maciej

Odpowiedź:

Szanowny  Panie  Macieju,
odpowiadając na pytanie dotyczące rozbudowy sieci dróg rowerowych na terenie Miasta i Gminy Serock pragnę poinformować, że na obecną chwilę  trwają prace nad przygotowaniem projektu ścieżki pieszo - rowerowej wraz z oświetleniem LED drogi gminnej ul. Jabłoniowej w miejscowości Jadwisin finansowane z funduszu sołeckiego. Pracujemy także nad budową szlaku pieszo-rowerowego łączącego miejscowości Jadwisin i Zegrze. Zakończone zostało projektowanie pierwszego etapu, natomiast wykonanie nastąpi w 2021 roku. Kolejne etapy będą sukcesywnie realizowane w następnych latach. Zaprojektowano również kontynuację trasy rowerowej przez Serock i Wierzbicę aż do północnej granicy Gminy. Na realizację zadania złożyliśmy wniosek o przyznanie środków  z Funduszu Dróg Samorządowych i jeżeli zostanie on rozpatrzony pozytywnie, to w przyszłym roku rozpoczniemy budowę ścieżki.

Odnosząc się zaś do dalszej części pytania nie mogę się zgodzić z Pana stwierdzeniem, jakoby wszelkie inwestycje były realizowane tylko w samym mieście Serock. Oczywiście w 2017 roku powstały ponad 4 km trasy rowerowej przez miejscowości Serock i Wierzbica, ale wcześniej powstał też około kilometrowy ciąg pieszo - rowerowy łączący miejscowości Jadwisin i Zegrze (wzdłuż DK61). W miarę możliwości finansowych oraz potrzeb mieszkańców staramy się, aby były one realizowane sukcesywnie w każdej miejscowości.  Na przestrzeni  ostatnich lat oprócz inwestycji oświatowych i wodno-kanalizacyjnych  poza miastem Serock powstały liczne inwestycje drogowe takie jak m.in. budowa ul. Książęcej i przebudowa układu komunikacyjnego wraz z parkingiem przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie, modernizacja ul. Arciechowskiej w miejscowości Cupel, czy chociażby budowa w Stasim Lesie  ul. Długiej -  na odcinku od ul. Nasielskiej do drogi krajowej nr 61. W niedalekiej perspektywie w celu poprawy układów komunikacyjnych planowane są kolejne przebudowy dróg gminnych w miejscowościach: Jadwisin, Borowa Góra, Wierzbica i Zegrze. Warto również zauważyć, iż na terenie Miasta  i Gminy Serock wiele dróg nie pozostaje w zarządzie Burmistrza i w związku tym nie do Gminy należy ich bieżące utrzymanie, remonty, budowa dróg, chodników i ścieżek rowerowych. Taka sytuacja daje ograniczone możliwości do realizacji zadań Gminy w tym zakresie. Jednak zapewniam Pana, że dokładamy wszelkich starań, aby motywować i wspierać zarządców dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych w przygotowaniu i realizacji kolejnych inwestycji drogowych, w tym ścieżek rowerowych na terenie naszej Gminy. Nieustannie prowadzimy rozmowy w tym obszarze z zarządcami w/w dróg. Planujemy ścieżki rowerowe wzdłuż drogi krajowej nr 62 – łączącą miejscowości Szadki i Serock oraz wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 622 Szadki - Zabłocie - do granicy Gminy. W ubiegłym roku zrealizowany został przez Powiat Legionowski pierwszy etap przebudowy drogi powiatowej nr 1807W na odcinku  od ul. Promyka do drogi krajowej nr 62 w miejscowości Karolino, a na obecną chwilę trwają prace nad przygotowaniem drugiego etapu prac - w kierunku do drogi krajowej nr 61.  Niebawem zostanie również przebudowana w/w droga pomiędzy skrzyżowaniami z drogą krajową nr 62  i drogą powiatową nr 1805 w miejscowościach Karolino  i Marynino. Na zlecenie Powiatu Legionowskiego opracowywana jest dokumentacja techniczna dla budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Nasielskiej na odcinku od drogi krajowej nr 61 do drogi gminnej – ul. Moczydło a  następnie do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1807W. W kolejnych etapach planowana jest budowa ww. ścieżki aż do drogi wojewódzkiej nr 622 i połączenie jej z przewidzianą ścieżką Szadki – Zabłocie.  Poza tym planowana jest przebudowa drogi powiatowej wraz z budową chodnika w miejscowości Marynino. Miasto i Gmina Serock przygotowuje także wniosek do zarządcy drogi powiatowej nr 1809W, znajdującej się  w miejscowości Nowa Wieś,  o wybudowanie w jej ciągu ścieżki rowerowej.  

Nie odbiegając daleko od tematu rozbudowy infrastruktury drogowej należy również dostrzec równie ważny obszar inwestycji przyczyniających się do poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg oraz komfortu życia mieszkańców Gminy - budowę oświetlenia drogowego. Od kilku lata w ramach zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy Serock w miejscowościach: Marynino, Stanisławowo, Skubianka, Jachranka, Zabłocie, Jadwisin, Dębe, Bolesławowo, Ludwinowo Zegrzyńskie, Święcienica, Kania Nowa i Serock wymieniono kilkaset wyeksploatowanych sodowych opraw oświetlenia drogowego na energooszczędne oprawy LED oraz dobudowano nowe punkty świetlne. Poza tym sukcesywnie opracowywane są kolejne projekty, dzięki którym kolejne drogi na terenie Gminy zyskują nową infrastrukturę oświetleniową. W samym 2020 roku zostały dotychczas zakończone roboty związane z budową oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Borowa Góra oraz  ulic:  Błękitnej i Słoneczna Polana w miejscowości Serock, Tęczowej w miejscowości Stasi Las, drogi gminnej nr 180466W w miejscowości Bolesławowo, jak również dobiega końca budowa oświetlenia w pasie drogi wojewódzkiej nr 632 na odcinku od zapory wodnej w miejscowości Dębe do skrzyżowania z ul. Zegrzyńską. Niedługo rozpocznie się też  budowa oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Jachranka, zaś przy współfinansowaniu ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” oświetlenie zyskają też ulice: Oliwkowa w miejscowości Dosin, Spacerowa w miejscowości Kania Nowa oraz drogi gminne w miejscowościach Guty i Zabłocie. Warto również wspomnieć, iż opracowana została kompletna dokumentacja projektowo - kosztorysowa dla budowy oświetlenia drogowego ulic: Nad Wąwozem w miejscowości Jadwisin, Szafirowej w miejscowości Skubianka, drogi gminnej nr 180406W w miejscowości Zalesie Borowe oraz ul. Zegrzyńskiej w miejscowości Izbica. Wobec powyższego pragnę  podkreślić, że dostrzegamy potrzeby mieszkańców całej Gminy, przez co staramy się w miarę posiadanych i możliwych do pozyskania środków finansowych sprawiedliwie planować wszelkie inwestycje gminne.

Przy tej okazji trzeba także zwrócić uwagę, jak ważny jest udział mieszkańców w planowaniu tych wszystkich zamierzeń. Wiele z nich powstało, a część zostanie zrealizowanych w przyszłości w ramach funduszu sołeckiego –  czyli środków finansowych wyodrębnianych corocznie w budżecie Gminy, zagwarantowanych dla sołectw na wykonanie inwestycji służących poprawie warunków życia ich mieszkańców. To mieszkańcy danego sołectwa znają najlepiej potrzeby swojego otoczenia i często są inicjatorami różnych ważnych przedsięwzięć. Dobrym tego  przykładem może być choćby planowana w ramach tego funduszu rewitalizacja placu zabaw w miejscowości Stanisławowo. Na obecną chwilę opracowywana jest dokumentacja projektowo - kosztorysowa na przebudowę linii średniego napięcia kolidującej z w/w inwestycją. 

Jesteśmy otwarci na propozycje. Jeżeli mieszkańcy dostrzegają konkretne  potrzeby inwestycyjne to zachęcamy do ich zgłaszania.

 

Pytanie - Sylwia (21.07.2020)

Dzień dobry, Panie Burmistrzu czy na ul. Sadowej jest przewidziane dokończenie budowy latarni? Obecnie są tylko do połowy ulicy, pozostała część ulicy pozostaje bez światła, co w przypadku dzieci wracających do domu nie jest bezpieczne ani sympatyczne. Pozdrawiam.

Odpowiedź:

Szanowna Pani,
w odpowiedzi na zadane pytanie informuję, że oświetlenie drogowe ulicy Sadowej w miejscowości Serock zostanie, w miarę możliwości finansowych Miasta i Gminy Serock,  rozbudowane w kierunku do skrzyżowania z ulicą Polną.   

Pytanie - Dariusz (29.07.2020)
Szanowny Panie Burmistrzu, proszę o odpowiedź na nastepujące pytanie.
Kiedy ktoś z MGZGK w Serocku zajmie się poprawą stanu nawierzchni ulicy Pod Lasem w Serocku.Pomimo wielokrotnych moich próśb nikt do tej pory nie zinteresował się przedmiotowym tematem. Informuję, że obecny stan drogi zagraża bezpieczeństwu w ruchu drogowym ze względu na licznie luźno zalegające kamienie które mogą spowodować uszkodzenie pojazdów , jak również są bardzo nibezpieczne w chwili kiedy jadący pojazd mija pieszych, niejednokrotnie spacerujących z małymi dziećmi.

Odpowiedź:

Szanowny Panie Dariuszu,
w odpowiedzi na Pana zapytanie odnośnie stanu nawierzchni ul. Pod Lasem w Serocku , informuję, że na chwilę obecną na w/w drodze gruntowej  nie stwierdzono zagrożenia bezpieczeństwa ruchu w postaci luźno zalegających kamieni.

Stan drogi będzie na bieżąco monitorowany i w przypadku zaistnienia konieczności naprawy nawierzchni , będą dokonywane prace naprawcze w ramach bieżącego utrzymania dróg gruntowych na trenie Miasta i Gminy Serock.

 

Pytanie - Kamila (10.07.2020)

Czy planowana jest budowa chodników w Arciechowie? Dwie trasy prowadzące do Załubic idą przez las przez co mama z dzieckiem idzie po ruchliwe drodze.

Odpowiedź:

Szanowny Pani Kamilo,

Niestety nie mogę udzielić odpowiedzi na zadane przez Panią pytanie, gdyż miejscowość Arciechów znajduje się poza obszarem Miasta i Gminy Serock, na terenie sąsiedniej Gminy Radzymin. Proszę więc zwrócić się po informację w tej sprawie do tamtejszych władz samorządowych.

Pytanie - Marek (23.07.2020)
Witam serdecznie,
Panie Burmistrzu już kilkukrotnie pojawiają się w pytaniach do Pana problemy z bezpieczeństwem ruchu drogowego na terenie gminy. W dalszym ciągu pomimo upływu kilku tygodni nie zaobserwowałem zmian ani jakichkolwiek akcji prewencyjnych ze strony służb mundurowych a wieczorno-nocne rajdy trwają tak jak trwały. Bezkarność kierowców zaczyna skutkować wypadkami jaki miał miejsce w nocy 23.07 w Stasim Lesie.Niepokojąca jest bezradność naszej lokalnej Policji oraz Straży Miejskiej która z nieznanych mi powodów nie widzi i nawet nie słyszy ryku silników czy odgłosu palonych opon. Pana proszę o nie odsyłanie mnie do Krajowej Mapy Zagrożeń - to lista pobożnych życzeń a nie realna prośba o podjęcie działań zatem bardzo proszę o pomoc w zajęciu się tą sprawą.

Odpowiedź:
Panie Marku,
Straż Miejska w Serocku wspomaga lokalną Policję, jednak ingerencja strażnika w ruch drogowy jest ograniczona. Strażnik może interweniować w przypadku gdy kierowca nie zastosował się do zakazu ruchu w obu kierunkach lub naruszył przepisy o zatrzymaniu lub postoju pojazdu. Zakres tych uprawnień został określony w art. 129b ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017r. poz. 1260 z późn. zm.) Pomimo braku możliwości zatrzymania do kontroli motocykla strażnicy podejmują działania interwencyjne podczas postoju – parkowania, upominając i pouczając kierujących motocyklem o zachowaniach na drodze zgodnych z przepisami. 

Pytanie - Tadeusz (16.07.2020)

Szanowny Panie Burmistrzu
na początek pragnę serdecznie podziękować za wyrównanie ul. Piaskowej.
Czy można liczyć, że do czasu utwardzenia tej ulicy, będzie ona wyrównywana chociaż raz na kwartał?
Pozdrawiam
Tadeusz

Odpowiedź:

Szanowny Panie Tadeuszu,
gruntowa nawierzchnia ul. Piaskowa w Nowej Wsi została wyrównana i uzupełniona kruszywem w połowie lipca br.Stan drogi będzie na bieżąco monitorowany i w przypadku zaistnienia konieczności naprawy , będą zlecane kolejne prace naprawcze w ramach bieżącego utrzymania dróg gruntowych.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pytanie – Andrzej (19.06.2020)

Dlaczego wyznaczając parking przed blokiem Pułtuska 27a oraz Pułtuska 27 nie wyznaczono miejsc parkingowych dla inwalidy. Jestem mieszkańcem bloku 27a i mam problem z za parkowaniem samochodu blisko wejścia do klatki schodowej ponieważ najbliższy parking dla inwalidy znajduje się w odległości około 100 m, a mam problemy z chodzeniem - oczywiście posiadam orzeczenie o inwalidztwie w stopniu znacznym. Przepisy dokładnie to określają, że na każdym parkingu przed blokiem muszą być miejsca dla osób z niepełnosprawnością.  Bardzo proszę o wyznaczenia miejsc dla inwalidy. Przepisy precyzyjną to dokładnie.

Jest to rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. 2002 Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, a konkretnie § 18, zgodnie z którym:

 „1. Zagospodarowując działkę budowlaną, należy urządzić, stosownie do jej przeznaczenia i sposobu zabudowy, miejsca postojowe dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo, w tym również miejsca postojowe dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne.

  1. Liczbę i sposób urządzenia miejsc postojowych należy dostosować do wymagań ustalonych w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, z uwzględnieniem potrzebnej liczby miejsc, z których korzystają osoby niepełnosprawne”.

Andrzej Szerszeń
Mieszkaniec Serocka ul Pułtuska 27A m 13

Odpowiedź:

Szanowny Panie Andrzeju,

w odpowiedzi na zadane przez Pana pytanie dotyczące braku miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przed budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi Pułtuska 27 i Pułtuska 27A, pragnę poinformować, że w oparciu o opracowany projekt stałej organizacji dla dróg wewnętrznych w rejonie wskazanych przez Pana budynków zostały dotychczas utworzone dwa stanowiska postojowe dla osób niepełnosprawnych przed blokiem mieszkalnym Pułtuska 27, natomiast kolejne dwa takie stanowiska zostaną w najbliższym czasie wybudowane i oznakowane w rejonie parkingu pomiędzy blokami mieszkalnymi Pułtuska 27 i Pułtuska 27A.

 

Pytanie – Ewa (18.06.2020)

Szanowny Panie Burmistrzu,
czy jest możliwość żeby na ul. Pałacowej w miejscowości Stasi Las postawiono latarnie? Ułatwiłoby to nam poruszanie się po zmroku i poczulibyśmy się bezpieczniej.

Z wyrazami szacunku, mieszkańcy ul. Pałacowej.

Odpowiedź:

Szanowni Państwo, mieszkańcy ul. Pałacowej,
w odpowiedzi na zadane pytanie muszę niestety poinformować, że w budżecie gminnym na najbliższe lata nie została zaplanowana inwestycja związana z budową oświetlenia drogowego na ulicy Pałacowej w Stasim Lesie. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że oświetlenie drogi znacząco poprawiłoby bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców, jednak ze względu na ograniczone środki finansowe Gminy nie jesteśmy w stanie na bieżąco realizować wszystkich zgłaszanych przez Państwa potrzeb. Ponadto na obecną chwilę Miasto i Gmina Serock nie posiada tytułu prawnego do nieruchomości stanowiącej drogę, umożliwiającego realizację przedmiotowej inwestycji.

 

 

 

Pytanie - Andrzej (20.05.2020)

Witam Panie Burmistrzu

Chciałem poruszyć kwestie związaną z parkowaniem samochodów na ulicy Traugutta przy nowym bloku róg ulic Polna – Traugutta. Samochody są parkowane na chodniku (bez pozostawienia 1,5m dla pieszych, przejazd z wózkiem dziecięcym jest bardzo utrudniony) oraz na poboczu po drugiej stronie. W trakcie inwestycji budowy drogi była informacja o instalowaniu znaków zakazu zatrzymywania. Takowych znaków brak. Samochody parkują bardzo blisko skrzyżowań co stanowi zagrożenie w ruchu drogowym, niszczą pobocze. Czy inwestor domu mieszkalnego nie powinien zapewnić miejsc postojowych (garażowych) dla mieszkańców? Ruch na ulicy zwiększ się i jazda w korytarzu między samochodami zaparkowanymi po jednej i drugiej stronie ulicy jest bardzo utrudniony i niebezpieczny. Często samochody parkują niemal cała szerokością na ulicy aby zapewnić wymagane przejście chodnikiem. Proszę wpłynąć na rozwiązanie problemu (dotyczy w szczególności inwestora, który powinien zapewnić miejsca postojowe) i zwrócić uwagę na bezpieczeństwo ruchu w tej części ulicy Traugutta. Z tym wiąże się również zagadnienie budowy spowalniaczy na ulicy. Bardzo często pojazdy poruszają się z dużą prędkością przekraczająca 50 km/h na co pozwala nowa nawierzchnia.

Z poważaniem

Andrzej

 Odpowiedź:

Szanowny Panie Andrzeju,

informuję, że problem związany z parkowaniem samochodów w rejonie ulic Polnej i Traugutta został przez nas zauważony i jesteśmy w trakcie analizy możliwości wprowadzenia rozwiązań mających na celu uregulowanie tej kwestii. Obowiązująca dla ulicy Traugutta stała organizacja ruchu co prawda wprost nie zabrania postoju i parkowania pojazdów na chodniku, niemniej jednak reguluje to ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym. Określa ona, w jakich sytuacjach jest dozwolone zatrzymanie i postój pojazdu na chodniku przy zachowaniu minimalnej szerokości przejścia dla pieszych oraz w jakiej minimalnej odległości od skrzyżowania obowiązuje zakaz parkowania. Na wszelkie zgłoszone sygnały bądź zaobserwowane przypadki nieprawidłowego pozostawienia pojazdu we wskazanej lokalizacji zostaje podjęta interwencja Straży Miejskiej.

Wobec poruszonej kwestii niewystarczającej ilości miejsc parkingowych dla mieszkańców wielorodzinnego budynku u zbiegu ulic Polnej i Traugutta należy zauważyć, że Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12  kwietnia 2012r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie mówi, że inwestor wznoszący budynek wielorodzinny powinien zapewnić stanowiska postojowe oraz wskazuje szczegółowe zasady dotyczące usytuowania miejsc parkingowych na działce.  Na etapie wydawania pozwolenia na budowę przez organ architektoniczno-budowlany, którym dla Miasta i Gminy Serock jest Starosta Legionowski, weryfikowana jest zgodność projektu budowlanego inwestycji z obowiązującymi przepisami prawa, natomiast zgodność wybudowanych obiektów z zatwierdzonym projektem budowlanym weryfikuje Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego po zgłoszeniu przez inwestora zakończenia budowy. W związku z tym nieuwzględnienie w projekcie przewidzianej prawem dostatecznej liczby miejsc postojowych uniemożliwiłoby inwestorowi uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, a po jej zakończeniu pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego.

Bywa jednak, że nawet wybudowanie przez inwestora wymaganej przez prawo ilości miejsc parkingowych nie zaspokaja potrzeb mieszkańców, zwłaszcza budynków wielorodzinnych. Często się zdarza, że określona liczba miejsc postojowych w odniesieniu do jednego lokalu mieszkalnego nie jest tożsamą z liczbą samochodów należących do jego mieszkańców. Powoduje to pozostawiania pojazdów w miejscach do tego nieprzeznaczonych, nierzadko z naruszeniem przepisów ruchu drogowego. Zapewniam Pana, że bezpieczeństwo uczestników ruchu pieszego, jak i kołowego jest dla nas priorytetem, dlatego  dołożymy starań, aby rozwiązać problem.

W kwestii zamontowania progów zwalniających na ulicy Traugutta pragnę  poinformować, że na etapie projektowania i budowy drogi nie było brane pod uwagę zainstalowanie tego typu urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Powinny one się znajdować we wszystkich tych miejscach, w których ruch samochodów stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia pieszych. W przypadku omawianej ulicy zastosowane oznakowanie, odpowiadająca parametrom drogi publicznej  szerokość jezdni i chodnika znacząco wpływają na bezpieczeństwo uczestników ruchu. Również niewielkie odległości pomiędzy skrzyżowaniami ulicy Traugutta z drogami wewnętrznymi wymuszają na kierowcach zachowanie szczególnej ostrożności. Należy także zauważyć, że progi zwalniające są skutecznym środkiem ograniczającym prędkość, ale ich zainstalowanie przynosi również negatywne skutki. Uciążliwości związane ze zwiększonym hałasem, oraz emisją spalin pojazdów przekraczających próg zdecydowanie pogarszają  jakość życia mieszkańców pobliskich posesji.

Wobec powyższego informuję, iż na obecną chwilę nie przewidujemy montażu progów zwalniających na przedmiotowej ulicy. Jednak w trosce o bezpieczeństwo użytkowników drogi, jak również  mieszkańców pobliskich nieruchomości, przeanalizujemy wskazany przez Pana problem.

Pytanie – Grażyna (12.05.2020)

Jako mieszkanka ul. 11-go Listopada chciałabym się dowiedzieć czy są w planie tzw. garby na naszej ulicy? Ostatni weekend dał jasno do zrozumienia, że bez tego się nie obejdzie. Poziom hałasu z przejeżdżających samochodów a zwłaszcza motorów (często do godzin nocnych) nie daje nam normalnie funkcjonować. Ja wiem, że Serock jest nastawiony na turystykę i rozumiem to, ale czy dla nas mieszkańców, którzy z tego powodu ponoszą negatywne konsekwencje (brak możliwości odpoczynku – w ciągu jednej godziny między 13-15 w sobotę przejechały ulicą 232 samochody!!!) są przewidziane jakieś zniżki np. podatków?

Odpowiedź:

Szanowna Pani Grażyno,

obecny układ komunikacyjny na ulicy 11-go Listopada nie daje możliwości zastosowania progów zwalniających, które skutecznie rozwiązałyby przedstawiony w pytaniu problem. Odbywający się po prawej stronie jezdni jednokierunkowy ruch kołowy w kierunku ulicy Pułtuskiej oraz wyznaczona strefa parkingowa po lewej stronie jezdni sprawiają, że wygarbienie na jezdni mogłoby być zlokalizowane tylko na części jezdni, gdzie odbywa się ruch.  W sytuacji, w której byłoby na pasie obok niezajęte przez zaparkowany pojazd wolne miejsce postojowe, kierowcy omijaliby próg zwalniający. Ponadto, biorąc pod uwagę, że drogą poruszają się autobusy komunikacji szkolnej, obowiązujące przepisy dotyczące szczegółowych warunków technicznych dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach dopuszczają  zastosowanie ściśle określonego rodzaju progów wyspowych. Ten typ progu również nie jest zamontowany na całej szerokości jezdni, lecz w postaci wyspy lub wysp na jezdni, umożliwiając w ten sposób przejazd autobusów. W naszym przypadku mogłaby być to tylko wyspa na pasie drogi przeznaczonym dla ruchu pojazdów.

Przedstawione powyżej rozwiązania nie przyniosłyby oczekiwanego efektu, a wręcz przeciwnie, jeszcze większe zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu i uciążliwość dla mieszkańców. Próby omijania „przeszkody” oraz wymuszona dynamika jazdy pojazdów - hamowanie i przyspieszanie, spotęgowałaby powstawanie nadmiernego hałasu oraz wzrost emisji spalin, zdecydowanie pogarszając jakość życia mieszkańców pobliskich domostw. Odnosząc się natomiast do Pani opinii, iż miasto Serock nastawione jest na turystykę, czego rzekome negatywne konsekwencje ponoszą mieszkańcy, pozwolę sobie nie zgodzić się z tym poglądem. Oczywiście liczne atrakcje turystyczne, a przede wszystkim urokliwy Rynek i położona nieopodal Plaża Miejska przyciągają gości spoza naszego miasta i gminy, ale przede wszystkim skierowane są do naszych mieszkańców.  Bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców Serocka są dla nas najważniejsze. Dlatego właśnie  w okolicy rynku miejskiego, w tym na ulicy 11- Listopada został wprowadzony ruch jednokierunkowy. Takie rozwiązanie pozwala na zminimalizowanie utrudnień w ruchu w godzinach szczytu i w weekendy, zachowując jego płynność przy zapewnieniu większej ilości miejsc postojowych. Natomiast poprzez rozbudowę sieci ścieżek rowerowych zachęcamy mieszkańców, jak i odwiedzających stolicę naszej gminy turystów do częstszego poruszania się rowerem.

Dziękuję za wszystkie dochodzące od Państwa niepokojące  sygnały i spostrzeżenia. Poddajemy je analizie i przekazujemy do odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i kontrolę ruchu drogowego na terenie Miasta i Gminy  służb: Komisariatowi Policji w Serocku oraz Straży Miejskiej. Proszę również wszelkie zaobserwowane naruszenia przepisów ruchu drogowego oraz niestosowne zachowania użytkowników dróg, w szczególności w godzinach nocnych, na bieżąco zgłaszać do wyżej wymienionych służb,  aby mogły natychmiast zareagować.

Zachęcam również do korzystania z interaktywnego narzędzia, jakim jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz zgłaszanie zaistniałych w konkretnym miejscu zdarzeń. Mapa pomaga  wskazać miejsca, na które lokalne służby powinny zwrócić szczególną uwagę. Policja weryfikuje sygnały o zagrożeniach, a jeśli informacje okażą się prawdziwe, podejmuje odpowiednie działania.

Informuję również, że obowiązujące regulacje prawne dotyczące zwolnień i ulg w podatkach nie przewidują możliwości wprowadzenia zniżek w podatkach  w opisanej przez Panią w pytaniu sytuacji.

Pytanie- Elżbieta (30.04.2020)

Mieszkam w Maryninie już od 12 lat. Przez ten czas nie zauważyłam, żeby wykonywane były jakiekolwiek inwestycje zauważalne w tej wsi. Prześledziłam również WPF gminy Serock, tam również nie znalazłam nic na ten temat. W uchwale budżetowej na 2020r. zaplanowano jedynie remont placu zabaw, nie pierwszy zresztą raz. Zastanawiam się na jakie inwestycje możemy liczyć za nasze odprowadzane podatki. Chyba na żadne. Za czasów Pana poprzedniego burmistrza i obecnego nic konkretnego nie otrzymaliśmy. Myślę, że chyba czas na zrezygnowanie z oczekiwań ale również z przekazywania podatku PIT na te gminę . nadmienię, że nie mamy chodnika, nie mamy kanalizacji, nie mamy dobrego zasięgu w odbiorze sieci Internet, rozmowy telefoniczne są marnej jakości – obecnie w czasie pracy zdalnej ponosimy dodatkowe duże koszty, żeby móc wykonywać tę pracę. Kobiety z wózkami spacerują po szosie, dzieci na rolkach również jeżdżą slalomem między samochodami na ulicy. Zastanawiam się jak to możliwe, że w XXI wieku, przy tylu możliwościach pozyskiwania środków, w okolicach stolicy było tak biednie w infrastrukturze. W związku z tym ja jak  i moja rodzina oraz znajomi wyrejestrujemy się z Urzędu Skarbowego w Legionowie a przeniesiemy do innych Urzędów, bo mamy taką możliwość. Moim zdaniem dobrym gospodarzem jest ktoś, kto dba o wszystkich mieszkańców gminy i widzi ich potrzeby a nie tylko wybranych. Z poważaniem Elżbieta.

Odpowiedź:

Szanowna Pani Elżbieto,

Nie mogę się zgodzić z zawartym w Pani pytaniu stwierdzeniem, że na przestrzeni ostatnich lat nie powstały w Maryninie zauważalne dla wsi inwestycje. W miarę możliwości finansowych oraz potrzeb mieszkańców staramy się, aby inwestycje gminne były realizowane sukcesywnie w każdej miejscowości. W 2017 roku  w ramach zadania pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej gminy” w Maryninie zostało  zmodernizowane oświetlenie drogowe. Wymieniono stare oprawy sodowe na nowoczesne i energooszczędne lampy LED oraz dobudowano nowe punkty świetlne. Oprócz wyżej wymienionych zadań mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, w 2016 roku na terenie sukcesywnie doposażanego placu zabaw w Maryninie, została wykonana altana wraz zagospodarowaniem publicznego terenu dla mieszkańców Marynina i Karolina na potrzeby spotkań sołeckich. Na obecną chwilę trwają przygotowania do rewitalizacji placu zabaw. Dotychczas został wykonany projekt, który przewiduje utworzenie strefy zabawowej z podziałem na grupy wiekowe, boiska wielofunkcyjnego, siłowni zewnętrznej i parkingu.  W tym roku w ramach funduszu sołeckiego planowana jest jego częściowa realizacja. Natomiast aktualnie został ogłoszony przetarg w na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Karolino i Marynino, będącej kolejnym etapem dużego zadania pn. „Budowa magistrali wodociągowej w Serocku ul. Żytnia, Marynino, Karolino, Dębinki”, którego realizacja zdecydowanie wpłynie na jakość życia mieszkańców.

Niestety położenie Marynina determinuje brak działań ze strony Gminy w zakresie infrastruktury drogowej i kanalizacyjnej. Wynika to z faktu, że znajdujące się w obrębie miejscowości drogi nie są gminnymi oraz brak jest kolektora ściekowego umożliwiającego budowę sieci w tej miejscowości. Główne drogi Marynina są w Zarządzie Powiatu Legionowskiego i to do niego należy bieżące utrzymanie, remonty, budowa dróg i chodników. Taka sytuacja daje mało przestrzeni do realizacji zadań Gminy. Jednak zapewniam Panią, że dokładamy wszelkich starań, aby motywować i wspierać zarządcę dróg powiatowych w przygotowaniu i realizacji kolejnych inwestycji drogowych na terenie naszej Gminy, w tym w Maryninie. Prowadzone są rozmowy w sprawie budowy ciągu pieszo – rowerowego m.in. w miejscowości, w której Pani mieszka. Niebawem zostanie przebudowany przez Powiat Legionowski odcinek drogi powiatowej nr 1807W w miejscowościach Karolino i Marynino, od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1805 do skrzyżowania z droga krajową nr 62.  W zakresie tego zadania jest również budowa przejścia dla pieszych, chodnika oraz utwardzenie poboczy.

W kwestii niedostatecznego zasięgu i jakości sygnału sieci internetowych i telefonicznych informuję, że staramy się tworzyć dogodne warunki dla rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej. Na mocy podpisanego przez Burmistrza Miasta i Gminy w Serocku oraz Orange Polska S.A. listu intencyjnego rozpoczęto współpracę w celu budowy światłowodowej sieci internetowej na terenie Miasta i Gminy Serock. Obszar i zakres realizowanej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa inwestycji dostępny jest na stronie internetowej  inwestora, a zarazem operatora sieci - Orange Polska S.A.

W kwestii pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje infrastrukturalne informuję, że w Mieście i Gminie Serock z udziałem środków unijnych zostało zrealizowanych wiele zadań, np.:  budowa dróg, oświetlenia drogowego i sieci kanalizacyjnych. Należy jednak wiedzieć, że każdy wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wiąże się ze spełnieniem wielu warunków. W  przypadku budowy kanalizacji jednym z takich warunków jest określona ilość mieszkańców podłączonych na każdy kilometr wybudowanej sieci. Zbyt mała ilość przyłączonych nieruchomości dyskwalifikuje taki wniosek.

Oczywiście każdy z nas ma prawo głośno wypowiadać swoje uwagi, a także okazywać niezadowolenie z poziomu i zakresu realizacji inwestycji. Starajmy się jednak obiektywnie patrzeć na działania, które czasami nie dotyczą naszego bliskiego sąsiedztwa, ale nam służą i przyczyniają się do rozwoju całej Gminy. Przecież na co dzień w dużej części  korzystamy z obiektów oświatowych, sportowych, kulturalnych mimo, że nie znajdują się w naszej miejscowości. Natomiast wpływy z podatków lokalnych, PIT oraz CIT niestety oprócz sfinansowania inwestycji muszą zostać przeznaczone na wydatki bieżące związane m.in. z utrzymaniem dróg, terenów rekreacyjnych i oświetlenia drogowego.

Pytanie - Rafał (1.05.2020)

Witam Panie Burmistrzu

Jestem na etapie kupna domku w zabudowie szeregowej w Serocku na ulicy Słodkiej. Chciałem uzyskać informację od dewelopera, lecz skierował mnie do władz gminy. W jakim czasie i czy gmina ma w planach budowę oświetlenia i utwardzenia ulicy Słodka.  Ulica w ok. 80% jest zabudowana i byłem w szoku, że nie ma latarni. Też oglądałem domki przy ulicy Bajkowej w Serocku i zauważyłem roboty oświetleniowe na ulicy Słoneczna Polana przy której pobudowane są dwa domy. Szanowny Panie Burmistrzu proszę o szybka i rzetelną odpowiedź.

Odpowiedź:

Szanowny Panie Rafale,

przy planowaniu budżetu gminy podstawą jest właściwe zaplanowanie inwestycji. Ten długotrwały i złożony proces ma służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkańców oraz przyczyniać się do rozwoju społecznego i gospodarczego gminy. Wskazane ustawowo zadania własne gminy to nie tylko inwestycje infrastrukturalne i komunalne podnoszące standard życia i bezpieczeństwo mieszkańców. To szeroki zakres spraw związanych z funkcjonowaniem gminy, które muszą być pokryte z jej budżetu składającego się z wpływów z podatków lokalnych, PIT, CIT oraz subwencji ogólnej i dotacji celowych z budżetu państwa. Tworząc plany inwestycyjne, w pierwszej kolejności musimy zabezpieczyć środki finansowe na wydatki bieżące, pokrycie toczących się inwestycji oraz tych zaplanowanych już na najbliższe lata. Podjęcie więc  decyzji o wprowadzeniu do realizacji nowych zadań jest ściśle związane z wysokością dochodów gminy, które z kolei są uwarunkowane sytuacją gospodarczą kraju. 

Niestety perspektywa nadciągającego ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego spowodowanego pandemią koronawirusa, znacząco ograniczy możliwości inwestycyjne samorządów, w tym również naszej gminy. Na obecną chwilę nie jesteśmy w stanie określić na ile już zaplanowane w budżecie inwestycje będą mogły być zrealizowane w terminie oraz czy możliwe będzie wprowadzenie zupełnie nowych zadań. Dlatego w kwestii budowy oświetlenia ulicy Słodkiej w Serocku z przykrością muszę podtrzymać stanowisko gminy przekazane w udzielonych w tej sprawie odpowiedziach na pytania Pana Jacka z dnia 9 marca 2019 r., oraz Pana Tomasza z 26 listopada 2019 r., iż w najbliższej perspektywie finansowej Miasta i Gminy Serock nie planowana będzie budowa oświetlenia oraz nawierzchni Państwa ulicy, a związku z trudną sytuacją gospodarczą w kraju nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że takie zadanie w najbliższych latach pojawi się w planie finansowym. Oczywiście wiemy, że wszystkie inwestycje służące zaspokojeniu potrzeb mieszkańców naszej gminy są jak najbardziej zasadne i ważne. Niestety  ich realizacja przy ograniczonym budżecie musi się wiązać z dokonaniem pewnych wyborów. Proszę być pewnym, że kwestia oświetlenia ulicy Słodkiej jest nam znana i będzie rozważana w kolejnych latach. Dlatego jeszcze raz proszę o cierpliwość i zrozumienie.

 

Pytanie – Ewa (7.05.2020)

Witam Panie Burmistrzu, zwracam się z pytaniem od kiedy zostanie wznowiony handel na targowisku w Serocku - chodzi o handel rzeczami przemysłowymi; obecnie wznowiono handel artykułami spożywczymi i warzywami. Piszę w imieniu swoim i kupców, którzy od lat handlowali na targowisku na rynku, latami. Pozdrawiamy.

Odpowiedź:

Szanowna Pani,
ograniczenia w handlu na targowisku w Serocku zostają utrzymane do 17 maja 2020 r. Od poniedziałku 18 maja przywracamy możliwość sprzedaży m.in. produktów przemysłowych. Proszę jednak o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, tj. zachowywanie dwumetrowej odległości oraz zasłanianie ust i nosa, a także o korzystanie z rękawiczek oraz o dezynfekcję dłoni. Płyny odkażające znajdują się w zamontowanych na studzienkach dozownikach.

 

Pytanie - Robert (24.04.2020)

Proszę o informację czy planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej w Borowej Górze (ulica graniczna z Dosinem)? Jeśli tak, kiedy ta inwestycja jest planowana (przetarg, realizacja, zakończenie)?

Odpowiedź:

Szanowny Panie Robercie,
w odpowiedzi na Pana pytanie informuję, że w latach 2016 - 2018 opracowaliśmy projekt sieci kanalizacji sanitarnej obejmujący Dosin, Borową Górę ( w tym ulicę Brzozową), Jachrankę, Skubiankę i Izbicę. Projekt zakłada budowę ponad 10 kilometrów sieci kanalizacji sanitarnej oraz 5 przepompowni ścieków. Gmina w 2016 roku aplikowała o przyznanie środków zewnętrznych na realizację przedmiotowej inwestycji, niestety ich nie otrzymała. Z tego względu ww. zadanie Gmina będzie realizowała w etapach ze środków własnych. W budżecie Gminy na rok 2020/2021 przewidziano realizację pierwszego etapu tj. budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ulicy Jasnej w Jachrance. Natomiast ze względu na obecną sytuację w kraju wynikającą z pandemii Koronawirusa nie mamy pewności, że uda nam się rozpocząć inwestycję w zaplanowanym terminie. Pozostałe etapy mogą również ulec przesunięciu i mogą być realizowane w późniejszym terminie.

Pytanie - Krzysztof (31.03.2020)

Dzień Dobry otrzymałem odpowiedz od urzędu PRI.1.17.2020.tk w sprawie prośby o nie wydawania zezwolenia na zajęcia pasa drogowego przez cukiernie przy ul Rynek 3. Mam nadzieję, że jeżeli taki wniosek wpłynie w przyszłości będzie rozpatrzony również pod kątem sytuacji w jakiej znaleźliśmy się wszyscy czyli zagrożenia epidemii koronawirusa, Mieszkam na parterze wiec osoby, które spożywają posiłki, kichają, kaszlą itp. pod oknami stanowią zagrożenie dla zdrowia mojego i innych również jak mam nadzieje po opanowaniu epidemii. Mam nadzieję, że Urząd podejmie właściwe decyzje.
z poważaniem Krzysztof K.

Odpowiedź:

Szanowny Panie Krzysztofie,

odnosząc się do powyższego pytania pragnę Pana zapewnić, iż po ewentualnym otrzymaniu wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na potrzeby prowadzenia działalności gastronomicznej zostanie on poddany gruntownej analizie pod kątem zgodności oczekiwań wnioskodawcy z obowiązującymi przepisami prawa z uwzględnieniem obecnych zasad bezpieczeństwa w związku z panującą pandemią COVID-19.

Ograniczenia funkcjonowania  określonych instytucji lub zakładów pracy, czasowe ograniczenie określonych zakresów działalności przedsiębiorców oraz obowiązek wykonania określonych zabiegów sanitarnych określone zostały w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii  z dnia 19 kwietnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 697 ze zm.).

 

Pytanie – Marek (4.04.2020)

Panie Burmistrzu, kiedy będę mógł korzystać z drogi łączącej Jadwisin z Zegrzem jadąc ulicą Ogrodową z Jadwisina. Już nie możemy się doczekać. Nad woda tez brak jakiego przyzwoitego, bezpiecznego przejścia. Tylko patrzeć jak budowane tu wille pogrodzą sią do samej wody. Proszę wykonać ścieżkę tak, żeby wszyscy mogli korzystać z nadbrzeża na tym odcinku.
Życzę Panu mądrych i skutecznych decyzji.
Spokojnych Świąt.
Marek z Jadwisina

Odpowiedź

Mam nadzieję, że już niedługo będzie można korzystać z drogi łączącej ul. Ogrodową z Zegrzem. Na budowę brakującego odcinka przygotowany jest już projekt. Obecnie jesteśmy na etapie uzyskiwania, niezbędnych do realizacji, decyzji administracyjnych. Liczymy, że uda się je uzyskać jeszcze  tym roku i tym samym rozpocząć realizację zadania.

Odnosząc się do drugiego Pana pytania – niestety nie wynika z niego o jaki konkretnie odcinek nadbrzeża  chodzi. Postaram się jednak odpowiedzieć na nie, traktując je szerzej – w odniesieniu do całego odcinka od Jadwisina do Zegrza. Otóż trwają obecnie prace mające na celu umożliwienie mieszkańcom korzystanie z terenu wzdłuż brzegu jeziora Zegrzyńskiego na odcinku od Jadwisina do Zegrza. Sytuacja jest jednak skomplikowana ze względu na konieczność wejścia w posiadanie przez Gminę gruntów, które w chwili obecnej nie stanowią jej własności. W związku z tym, konieczne jest sfinalizowanie negocjacji prowadzonych z kilkoma podmiotami a następnie przeprowadzenie wielu zabiegów formalnych. Niemniej jednak obecnie zostało zlecone opracowanie dokumentacji technicznej budowy końcowego jej fragmentu -  w miejscowości Zegrze, na terenach, co do których kwestia udzielenia prawa dysponowania nieruchomością na cele budowlane jest rozwiązana. Następne odcinki będą projektowane sukcesywnie w miarę pozyskiwania niezbędnych gruntów.  

Pytanie – Maciej (04.04.2020)

Dzień dobry, jestem na etapie zakupu działki w Nowej Wsi przy ul. Letniskowej. Mam pytanie jakie są możliwości podłączenia do miejskiej wody, kanalizacji oraz gazu? Z góry dziękuję za odpowiedź.
Z poważaniem Maciej

Odpowiedź

Z przykrością informuję, że ul. Letniskowa w Nowej Wsi nie jest wyposażona w  infrastrukturę techniczną, o którą Pan pyta. Najbliżej położone sieci wodociągowa i elektroenergetyczna występują w ul. Serockiej, z którą ul. Letniskowa ma bezpośrednie połączenie. W celu ustalenia sposobu przyłączenia do tych sieci, należy wystąpić bezpośrednio do ich gestorów (sieć wodociągowa – Miejsko Gminny Zakład Wodociągowy w Serocku, sieć elektroenergetyczna – PGE Legionowo) w celu weryfikacji możliwości i ewentualnego ustalenia warunków przyłączenia.

Sieć gazowa  w omawianym rejonie nie występuje.

Pytanie – Barbara (29.03.2020)

Panie Burmistrzu,
kiedyś mogliśmy korzystać ze ścieżki z Jadwisina do samego Zegrza idąc nad samym Jeziorem. Aktualnie spacerując nad brzegiem Jeziora można dojść tylko do starej przepompowni wody za Geovitą w Jadwisinie, dalej niestety ścieżka nie została przez Gminę udrożniona.
Kiedy można oczekiwać, ze Gmina przygotuje ten brakujący krótki odcinek ?
I drugie pytanie kiedy powstanie droga łącząca ul. Ogrodowa z Zegrzem ?
Pozdrawiam wiosennie!
Mieszkanka Barbara

Odpowiedź

Szanowna Pani Barbaro

Mamy świadomość, że połączenie Jadwisina i Zegrza ścieżką rekreacyjną biegnącą wzdłuż brzegu jeziora Zegrzyńskiego jest sprawą istotną dla mieszkańców obu tych miejscowości. Dlatego też ponownie podjęliśmy próbę zrealizowania takiego zadania. Sytuacja jest jednak skomplikowana ze względu na konieczność wejścia w posiadanie przez Gminę gruntów, które w chwili obecnej nie stanowią jej własności. W związku z tym, konieczne jest sfinalizowanie negocjacji prowadzonych z kilkoma podmiotami a następnie przeprowadzenie wielu zabiegów formalnych, zanim można będzie rozpocząć procedury ściśle ukierunkowane na realizację całego odcinka ścieżki. Niemniej jednak obecnie zostało zlecone opracowanie dokumentacji technicznej budowy końcowego jej fragmentu -  w miejscowości Zegrze, na terenach, co do których kwestia udzielenia prawa dysponowania nieruchomością na cele budowlane jest rozwiązana. Następne odcinki będą projektowane sukcesywnie w miarę pozyskiwania niezbędnych gruntów.  

Jeżeli natomiast chodzi o drogę łączącą ul. Ogrodową z Zegrzem informuję, że na budowę przygotowany jest już projekt. Obecnie jesteśmy na etapie uzyskiwania niezbędnych do realizacji decyzji administracyjnych. Mamy nadzieję, że uda się je uzyskać jeszcze w tym roku i tym samym rozpocząć realizację zadania.