Rotator zdjęć

Główna treść strony Odpady komunalne oraz nieczystości ciekłe

Zasady na nasze odpady

Zgodnie z obowiązującym systemem odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, właściciele nieruchomości są zobowiązani do złożenia do Urzędu Miasta i Gminy w Serocku deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Gospodarka odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2020 r. realizowana i nadzorowana jest bezpośrednio przez Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Oznacza to, że wszelkie kwestie związane ze zgłaszaniem reklamacji do świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnej zbierania odpadów komunalnych, opracowywanie dokumentów i uchwał, bieżąca współpraca z firmą odbierającą odpady od właścicieli nieruchomości, kontrola mieszkańców w zakresie selektywnej zbiórki, korzystania ze zwolnienia z części opłaty w przypadku kompostowania wytworzonych przez siebie bioodpadów, budowanie bazy danych w oparciu o składane przez mieszkańców deklaracje realizowane będą przez właściwych pracowników tego Referatu. Kontakt z Referatem możliwy jest osobiście, w budynku Urzędu w pokoju nr 12, telefonicznie pod numerem telefonu 22 782 88 40/50 oraz mailowo ochronasrodowiska@serock.pl.

Udostępniliśmy dla Państwa (od 2 stycznia 2020 r.)  darmową aplikację mobilną na telefon. Dzięki aplikacji będą Państwo na bieżąco z terminami odbiorów odpadów oraz z terminami płatności za odbiór odpadów komunalnych. Mogą Państwo ustawić dzięki aplikacji powiadomienia przypominające o odbiorze lub o zbliżającym się terminie płatności. Serdecznie zapraszamy do pobrania aplikacji. Informacja o aplikacji TUTAJ.

  • -