Rotator zdjęć

Główna treść strony Zadaj pytanie Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock

Zasady funkcjonowania formularza

1. Odpowiedzi na pytania, zadane poprzez formularz, udziela Burmistrz Miasta i Gminy Serock lub wskazana przez niego osoba przygotowana merytorycznie w danym zagadnieniu.

2. Burmistrz Miasta i Gminy w Serocku odpowiada wyłącznie na pytania dotyczące kompetencji i obowiązków służbowych burmistrza oraz urzędu.

3. Może się zdarzyć, iż Państwa pytanie będzie wymagało doprecyzowania - stąd prośba o wpisanie adresu e-mail. Ze swej strony zapewniamy, iż adres ten będzie wykorzystywany jedynie do kontaktu burmistrza i urzędników z Państwem i nie będzie publikowany na stronie internetowej. Adres e-mail musi być adresem prawdziwym i aktywnym, zastrzegamy sobie prawo nieodpowiadania na pytania z nieaktywnym adresem mailowym.

4. Pytania i odpowiedzi będą w miarę możliwości publikowane na stronie Urzędu Miasta i Gminy Serock w ciągu 2 tygodni.

5. Nie będą publikowane pytania w których:
- znajdują się wulgaryzmy i słowa niecenzuralne,
- autor zaznaczy, że sobie tego nie życzy,
- poruszany problem jest bardzo indywidualny i dotyczy tylko autora, bądź jego najbliższych,
- zawarte są oskarżenia lub zwroty obrażające konkretne osoby.

6. Przed zadaniem pytania należy sprawdzić w opublikowanych pytaniach wraz z odpowiedziami, czy nie zostało ono już wcześniej zadane.

7. Treści zamieszczanych w formularzu nie należy traktować jako wniosku o wszczęcie postępowania administracyjnego.

Pytania do Burmistrza
*