Rotator zdjęć

Główna treść strony Fundusze zewnętrzne

  • fundusze europejskie
    Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 -2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

Projekt BW

Projekt EA

Projekt ASI

Wrota Mazowsza

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------