Rotator zdjęć

Główna treść strony Warto zobaczyć

Barbarka

Barbarka - średniowieczny gród powstał w XI-XIII wieku jako jeden z pierwszych na dzisiejszym Mazowszu. Położenie na wysokim brzegu Narwi z łatwym dostępem do rzeki uwarunkowały główną działalność ówczesnych rzemieślników: rybołówstwo, retmaństwo, flisactwo. Możliwa dzięki rzece wymiana handlowa przyczyniła się do ewolucji urbanistycznej miasta. W wyniku badań archeologicznych odnaleziono na terenie grodziska dużą ilość fragmentów ceramicznych, kości zwierzęcych i szczątków ryb oraz ponad 200 zabytków archeologicznych, dających nam ogólny wgląd w życie, które wiedli tu przodkowie tej ziemi, aż do XVII wieku.

Obok grodu istniało podgrodzie i osady podgrodowe. Ten zespół stanowił zaczątek miasta. Podgrodzie i osady podgrodowe zamieszkiwali rzemieślnicy pracujący na potrzeby grodu, a nadwyżki produkcyjne  były przedmiotem wymiany handlowej.

Dziś średniowieczne grodzisko stanowi przede wszystkim taras widokowy, u jego stóp natomiast latem odbywają się warsztaty rzemieślnicze w klimacie średniowiecznym.

 

  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -

wstecz

Powrót do topu strony