Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Menu rwd

Dotacja do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków

Poniżej przedstawiamy procedurę otrzymania dotacji do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków:

W pierwszej kolejności niezbędne jest złożenie wniosku o dotację do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez zespół ds. weryfikacji wniosków o dofinansowanie, z Wnioskodawcą podpisywana jest umowa o dotację do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. Dopiero po podpisaniu umowy o dofinansowanie, możliwy jest zakup i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków. Po jej zamontowaniu na nieruchomości Wnioskodawca składa do burmistrza wniosek o wypłatę dotacji. Przed wypłatą środków na konto, pracownicy Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa potwierdzą zainstalowanie przydomowej oczyszczalni ścieków w terenie.

Zgodnie z przyjętym regulaminem, wysokość dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków wynosi: 3500,00 zł

Poniżej zamieszczamy Uchwały Rady Miejskiej w Serocku określające zasady udzielania dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, a także wnioski o dotację do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa:
- osobiście - w pokoju nr 11 Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21, 05-140 Serock,
- telefonicznie - 22 782 88 40,
- e-mail: ochronasrodowiska@serock.pl

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa