Rotator zdjęć

Główna treść strony Zespół Gminnych Świetlic Terapeutycznych

Zespół funkcjonuje w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej. Pracę Zespołu koordynuje – starszy wychowawca koordynator - Janina Orzepowska

W skład Zespołu wchodzą 3 placówki:

1. Świetlica Socjoterapeutyczna w Jadwisinie (budynek świetlicy szkolnej)
2. Świetlica Socjoterapeutyczna w Wierzbicy 28b
3. Świetlica Socjoterapeutyczna w Woli Kiełpińskiej (w siedzibie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego).

Powrót do topu strony