Rotator zdjęć

Główna treść strony Pomoc materialna

Po dokonanych ustaleniach w drodze wywiadu środowiskowego Ośrodek Pomocy Społecznej świadczy pomoc w następujących formach:

zasiłek stały,
zasiłek okresowy,
zasiłek celowy,
pomoc w formie dożywiania.
Ponadto w OPS wypłacane są świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz stypendia socjalne.

Powrót do topu strony