Rotator zdjęć

Główna treść strony Przemoc domowa

Poradnictwo prawne dla osób o niskich dochodach, u których występują w szczególności problemy związane z przemocą domową

Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku
ul. Pułtuska 16

2 i 4 wtorek miesiąca w godzinach 16.00 – 19.00

Dyżuruje prawnik – Sylwia Sendrowicz

Zespół Interdyscyplinarny został powołany zarządzeniem Nr 1/B/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Serock  z dnia 5 stycznia 2011 r. Zespół tworzą osoby oddelegowane ze środowisk i instytucji  w celu podejmowania skoordynowanych działań na rzecz rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie. Działania Zespołu zmierzają do wypracowania i udzielania skutecznych  form pomocy osobom doświadczającym przemocy.

Skład osobowy Zespołu:

1. Karolina Boniecka - Sąd Rejonowy w Legionowie
2. Urszula Felczak - oświata
3. Olga Grohs  - przewodnicząca Zespołu -  Ośrodek Pomocy Społecznej     
4. Małgorzata Kaczmarek-Antczak - Ośrodek Pomocy Społecznej
5. Mariusz Łapiński - policja
6. Artur Miętek - Sąd Rejonowy w Legionowie
7. Zbigniew Prusinowski - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Powrót do topu strony