Rotator zdjęć

Główna treść strony Terapia odwykowa

Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień
z siedzibą w Przychodni Zdrowia w Serocku ul. Kędzierskich 2 ( I piętro)

przyjmuje – terapeuta Marek Grunwald
wtorek godz.   8.00 – 14.00
czwartek  godz. 12.00 - 18.00

Grupa Wsparcia o charakterze informacyjno-edukacyjnym dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych

prowadzi – terapeuta Marek Grunwald
wtorek godz 14.30-17.30
czwartek godz. 9.00-12.00


Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Siedziba Komisji mieści się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Serocku ul. Pułtuska 16. Przewodniczącą Komisji jest kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej – Anna Orłowska.

Powrót do topu strony