Rotator zdjęć

Główna treść strony Pomoc społeczna

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. T.Kościuszki 15
tel/fax 22 782 71 39, 22 782 61 18
www.ops.serock.pl
e-mail: ops_serock@poczta.onet.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku to struktura samorządowa, której podstawowym zadanierm jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb, umożliwienie im życia w godnych warunkach, pomoc w przezywciężaniu trudnych zyciowych sytuacji.  Zadania te są realizowane poprzez wypłaty świadczeń - zasiłki stałe, okresowe, celowe, dożywianie, usługi opiekuńcze, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny. Świadczona jest również pomoc socjoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży w 3  świetlicach socjoterapeutycznych: w Jadwisinie, w Wierzbicy i w Woli Kiełpińskiej oraz  poradnictwo prawne i poradnictwo dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin.

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt  "Z nadzieją w przyszłość" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest skierowany do podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

Powrót do topu strony