Rotator zdjęć

Główna treść strony Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Wolskiego
ul. W. Wolskiego 8
05-140 Serock
tel. 22 782 71 01
e-mail:sekretariat@wolski-serock.edu.pl
www.wolski-serock.edu.pl

Dyrektor - mgr inż. Beata Leszczyńska
Wicedyrektor - mgr inż. Anna Tytkowska
Kierownik szkolenia praktycznego - Maria Skrzypczyńska - Słoń