Rotator zdjęć

Główna treść strony Gimnazja

Gimnazjum im. Romualda Traugutta w Serocku
ul. Pułtuska 68
tel / fax  22 782 70 55
e-mail:gimnazjum_w_serocku@interia.pl
www.gimnazjum-w-serocku.w.interia.pl

Dyrektor szkoły - mgr Małgorzata Szczerba
Społeczny Zastępca Dyrektora - mgr Monika Pawlak

Gimnazjum im. Konstantego Mikołaja Radziwiłła w Zegrzu
ul. Oficerska 3
05-131 Zegrze
tel.fax 22 765 40 80
e-mail: zszegrze@gmail.com
www.zszegrze.edu.pl

Dyrektor szkoły - mgr inż. Danuta Prusinowska
Społeczny Zastępca Dyrektora - mgr Agnieszka Kamińska

Gimnazjum im. W. Zglenickiego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej
Wola Kiełpińska
05-140 Serock
tel/fax: 22  782 75 50
e-mail: wola_kielpinska@poczta.onet.pl
zsp.wolakielpinska@interia.pl
www.zsp-wola-kielpinska.pl

Dyrektor szkoły - mgr Małgorzata Kolon
Wicedyrektor - mgr mgr Agnieszka Szaga
Wicedyrektor - mgr Dorota Perczyńska