Władze miasta i gminy

Menu rwd

Burmistrz Miasta i Gminy Serock
Artur Krzysztof Borkowski

ul. Rynek 21
05-140 Serock
tel. 22 782 88 00/05
e-mail: burmistrz@serock.pl

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Serock
Józef Franciszek Zając

Skarbnik Miasta i Gminy Serock
Monika Ordak

Sekretarz Miasta i Gminy Serock
Tadeusz Kanownik

Przyjęcia interesantów:

Burmistrz Miasta i Gminy Serock Artur Borkowski w zagadnieniach wykraczających poza sprawy merytoryczne referatów, przyjmuje mieszkańców w poniedziałki, w godz. 12.00 – 15.30. 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Serock Józef Zając w sprawach związanych z tematyką oświatową, kulturalną, ochrony środowiska i pomocy społecznej przyjmuje również w poniedziałki w godzinach 12.00-15.30.

Interesanci przyjmowani są w kolejności zgłoszeń, bez konieczności dokonywania wcześniejszych zapisów.

W sprawach nagłych, wymagających interwencji burmistrza można ustalić spotkanie w innym terminie niż ww. termin poniedziałkowy. W tym celu prosimy o zgłoszenie telefoniczne takiej potrzeby pod nr 22 782 88 05.

Referaty UMiG w Serocku przyjmują interesantów i realizują sprawy mieszkańców w godzinach pracy urzędu bez konieczności wcześniejszego umawiania się (pon 8:00-18:00, wt-pt 8:00-16:00).