Urząd Miasta i Gminy w Serocku

Wyszukiwarka

Menu

Banery

niepodleglosc

Nawigacja:

Treść strony

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Serock o wyłożeniu do publicznego wglądu dokumentów planistycznych

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Serock wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock – sekcja F2, dla działki 111/12 w obrębie Jadwisin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Treść ogłoszenia i projekty dokumentów dostępne są pod adresem: TUTAJ

Obwieszczenie

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - dot. projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock - obszar A.

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp gminy Serock sekcja G1

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Serock o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - gminy Serock sekcja G1.

Nowy m.p.z.p. miasta Serock – obszar A1 obejmujący działki nr 42/3, 43/3 i 45/1 w obrębie 03 miasta Serock został opublikowany

W dniu  12 października 2016 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego pod poz. 8778 został opublikowany miejscowy  plan zagospodarowania przestrzennego miasta  Serock – obszar A1, uchwalony uchwałą nr 235/XXIII/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 sierpnia 2016 r., który wchodzi w życie w dniu 27 października 2016 roku. Do dnia wejścia w życie obowiązuje nadal obecny miejscowy plan zagospodarowania (uchwała nr 109/XI/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31.08.2015 r.).

Plan jest dostępny  TUTAJ
http://edziennik.mazowieckie.pl/#/legalact/2016/8778/

Informacja o przyjęciu dokumentu

Informacja o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa i o możliwości zapoznania się z jego treścią.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Serock o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium dla części obrębu Jachranka

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Serock wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla części obrębu Jachranka.

Obwieszczenie o wyłożeniu miejscowego planu - sekcja C2

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Serock o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  gminy Serock - sekcja C2.

Projekt planu jest dostępny tutaj http://www.bip.serock.pl/75,ogloszenia.html

Obwieszczenie o wyłożeniu miejscowego planu - obszar A1

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock - obszar A1 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt planu jest dostępny tutaj http://www.bip.serock.pl/75,ogloszenia.html

Informacja o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa

Informacja o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa i o możliwości zapoznania się z jego treścią.

Obowiązuje nowy mpzp miasta Serock – obszar B, obręby 06, 07, 08, 09

Od dnia  21 kwietnia 2016 r. obowiązuje  nowy  miejscowy  plan zagospodarowania przestrzennego miasta Serock obszar B obręby 06, 07, 08, 09, który został uchwalony uchwałą nr 165/XVII/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 stycznia 2016 r. i ogłoszony w dniu 21.03.2016 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego pod poz. 2776.

Plan jest dostępny  na stronie internetowej gminy TUTAJ

Nowy MPZP miasta Serock – obszar B, obręb 06, 07, 08, 09

Nowy MPZP miasta Serock – obszar B, obręb 06, 07, 08, 09 został opublikowany

W dniu  21 marca 2016 r. został opublikowany miejscowy  plan zagospodarowania przestrzennego miasta  Serock – obszar B, obręby 06, 07, 08, 09, który został uchwalony uchwałą nr 165/XVII/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 stycznia 2016 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego pod poz. 2776 i po 30 dniach od daty publikacji wejdzie w życie. Do dnia wejścia w życie obowiązuje nadal obecny miejscowy plan zagospodarowania (uchwała  nr 555/LVI/2001 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30.07.2001 r.).

Plan jest dostępny TUTAJ

 

Obowiązuje nowy mpzp gminy Serock - sekcja G obręb Wierzbica

Od dnia  14 lutego 2016 r. obowiązuje  nowy  miejscowy  plan zagospodarowania przestrzennego gminy  Serock  sekcja G obręb Wierzbica, który został uchwalony uchwałą nr 138/XV/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 listopada 2015 r. i ogłoszony w dniu 14.01.2016 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego pod poz. 392.

Plan jest dostępny  na stronie internetowej gminy TUTAJ 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Serock o wyłożeniu do publicznego wglądu studium dla części obrębu Jachranka

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Serock wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla części obrębu Jachranka.

 

Więcej informacji TUTAJ

Nowy mpzp gminy Serock - sekcja G obręb Wierzbica został opublikowany

W dniu  14 stycznia 2016 r. został opublikowany miejscowy  plan zagospodarowania przestrzennego gminy  Serock  sekcja G obręb Wierzbica, który został uchwalony uchwałą nr 138/XV/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 listopada 2015 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego pod poz. 392 i po 30 dniach od daty publikacji wejdzie w życie. Do dnia wejścia w życie obowiązuje nadal obecny miejscowy plan zagospodarowania (uchwała  nr 138/XVIII/2003 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 12.12.2003 r.).

Plan jest dostępny TUTAJ

Obowiązuje nowy mpzp gminy Serock - sekcja H1 obręb Nowa Wieś

Od dnia  2 stycznia 2016 r. obowiązuje  nowy  miejscowy  plan zagospodarowania przestrzennego gminy  Serock  sekcja H1 obręb Nowa Wieś, który został uchwalony uchwałą nr 126/XIII/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26 października 2015r. i ogłoszony w dniu 03.12.2015r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego pod poz. 9980.
Plan jest dostępny  na stronie internetowej gminy TUTAJ
Referat Gospodarki Gruntami,
Planowania Przestrzennego i Rozwoju

 

INFORMACJA O ZAAWANSOWANIU PRAC PLANISTYCZNYCH I PLANOWANYCH TERMINACH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO z dnia 31.03.2016r.

Miejscowe Plany zagospodarowania Przestrzennego oraz Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego:

Copyright 2009-2018 - Urząd Miasta i Gminy Serock. Wszelkie prawa zastrzeżone.