Rotator zdjęć

Główna treść strony 2020

Budowa nawierzchni dróg gminnych Serock, ul. Chrobrego, Łokietka, K. Wielkiego i Szczygielskiego

Kategoria: Drogi

Opis: Projekt realizowany w latach 2019-2020. W ramach inwestycji dokonano przebudowy nawierzchni następujących dróg w Serocku:

  • W 2019 r. na ul. Szczygielskiego położono nawierzchnię na 400 m2 parkingu, zbudowano chodnik z kostki betonowej o powierzchni 391,5 m2 oraz położono jezdnię na drodze o długości 566,5 m2,
  • W 2019 r. na ul. Chrobrego wykonano 921,5 m2 nawierzchni, 265 m2 chodnika z kostki betonowej oraz 730 m2 parkingu.
  • W 2020 r. w ramach przebudowy ul. K. Wielkiego położono 554 m2 nawierzchni oraz 269 m2 chodnika ze zjazdami.

Łączna kwota dotacji celowej z budżetu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wyniosła: 300 000 zł

Kwota z budżetu Miasta i Gminy: 413 850,76 zł

Kwota całkowita: 713 850,76 zł

Przebudowa ulicy Picassa w Serocku

Kategoria: Drogi

Opis: W ramach inwestycji dokonano przebudowy ulicy Picassa w Serocku w celu skutecznego odprowadzania wody opadowej.

Kwota z budżetu Miasta i Gminy: 179 191,91 zł

Kwota całkowita: 179 191,91 zł

Przebudowa ul. Polnej Serock-Wierzbica

Kategoria: Drogi

Opis: W 2019 r. zakończono opracowywanie dokumentacji technicznej. W 2020 r. wykonano 1 487 m nawierzchni na ul. Polnej.

Kwota z budżetu Miasta i Gminy: 647 853,24 zł

Kwota całkowita: 647 853,24 zł

Budowa ul. Słowackiego w Serocku

Kategoria: Drogi

Opis: W 2020 r. w ramach inwestycji zbudowano 173 m nawierzchni na ul. Słowackiego w Serocku.

Dotacja celowa z budżetu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 200 000 zł

Kwota z budżetu Miasta i Gminy: 25 778,21 zł

Kwota całkowita: 225 778,21 zł

Budowa punktów świetlnych w Serocku – ul. Słoneczna Polana, ul. Błękitna

Kategoria: Poprawa bezpieczeństwa, oświetlenie, monitoring

Opis: W 2019 r. opracowano dokumentację techniczną. W 2020 r. Zbudowano oświetlenie drogowe na długości 928 m i zamontowano 24 słupy z oprawami typu LED.

Kwota z budżetu Miasta i Gminy: 81 365,77 zł

Kwota całkowita: 81 365,77 zł

Dotacja celowa dla SPZOZ na dofinansowanie zakupu aparatu do badań ultrasonograficznych

Kategoria: Inne, administracja, zdrowie

Opis: Udzielono dotacji celowej dla SPZOZ w Serocku na zakup nowego aparatu do badań ultrasonograficznych.

Kwota z budżetu Miasta i Gminy: 120 000 zł

Kwota całkowita: 120 000 zł

Zakup i montaż rejestratora do systemu monitoringu wizyjnego

Kategoria: Poprawa bezpieczeństwa, oświetlenie, monitoring

Opis: Zakupiono rejestrator do systemu monitoringu miejskiego

Kwota z budżetu Miasta i Gminy: 9 961,77 zł

Kwota całkowita: 9 961,77 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Jaśminowa

Kategoria: Kanalizacja

Opis: W ramach inwestycji wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej o długości 500 mb, kompletną przepompownię ścieków wraz z zagospodarowaniem terenu oraz 15 przyłączami kanalizacyjnymi.

Kwota z budżetu Miasta i Gminy: 2 121 523,76 zł

Kwota całkowita: 2 121 523,76 zł

Materiały do inwestycji gminnych

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Prusa

Kategoria: Kanalizacja

Opis: W ramach inwestycji wybudowano 59 m kanalizacji sanitarnej w Serocku na ul. Prusa.

Kwota z budżetu Miasta i Gminy: 68 265,69 zł

Kwota całkowita: 68 265,69 zł