Rotator zdjęć

Główna treść strony 2023

Zagospodarowanie terenu dawnego cmentarza żydowskiego w m. Serock/Wierzbica

Kategoria: Kultura, sport, rekreacja

Opis: W 2022 r. zakończono opracowywanie dokumentacji technicznej. W 2023 r. trwały prace nad zagospodarowaniem terenu dawnego cmentarza żydowskiego. Ułożono macewy wzdłuż istniejących ciągów pieszych, wykonano schody betonowe. Wykonano także remont ciągów pieszych i ogrodzenia.

Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego: 95 455 zł

Kwota z budżetu Miasta i Gminy: 206 595 zł

Kwota całkowita: 302 050 zł

Materiały do inwestycji gminnych

Poprawa efektywności energetycznej

Kategoria: Poprawa bezpieczeństwa, oświetlenie, monitoring

Opis:W ramach zadania wymienionooprawy sodowe na energooszczędne typu LED. Oprawy zostały wymienione w Serocku na ul. Warszawskiej, Pułtuskiej, Wyzwolenia, Kędzierskich.

Kwota z budżetu Miasta i Gminy: 350 080,12 zł

Kwota całkowita: 352 080,12 zł

Materiały do inwestycji gminnych

Budowa punktów świetlnych w Serocku – ul. Żytnia

Kategoria: Poprawa bezpieczeństwa, oświetlenie, monitoring

Opis: W 2023 r. zakończono opracowywanie dokumentacji technicznej. Projekt obejmuje budowę 525 m oświetlenia drogowego i montaż 16 słupów z oprawami typu LED na ul. Żytniej w Serocku.

Kwota z budżetu Miasta i Gminy: 17 220 zł

Kwota całkowita: 17 220 zł

Budowa punktów świetlnych w Serocku – ul. Miła

Kategoria: Poprawa bezpieczeństwa, oświetlenie, monitoring

Opis: W ramach inwestycji wykonano 171 mb oświetlenia drogowego i zamontowano 4 słupy z oprawami typu LED na ul. Miłej w Serocku.

Kwota z budżetu Miasta i Gminy: 46 435 zł

Kwota całkowita: 46 435 zł

Budowa ul. Norwida w Serocku

Kategoria: Drogi

Opis: W 2022 r. zakończono opracowywanie dokumentacji technicznej. W 2023 r. powstała nawierzchniaasfaltowana długości 332 mb, wybudowano 604 m2 chodnika oraz 184 m2 zjazdów. Wybudowano nowe oświetlenie o długości 325 m i zamontowano 8 słupów z oprawami typu LED.

Dotacja celowa z budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach zadania „Rozwój sieci drogowej na terenie Miasta i Gminy Serock w 2023 r.” wyniosła: 1 361 387,60zł

Dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg została przyznana w wysokości: 555 433,85 zł

Kwota z budżetu Miasta i Gminy: 310 293,55 zł

Kwota całkowita: 2 227 115 zł

Materiały do inwestycji gminnych

Modernizacja ul. Stokrotki w Serocku

Kategoria: Drogi

Opis: W 2023 r. zakończono opracowywanie dokumentacji technicznej. W ramach inwestycji planowana jest przebudowa i remont 484,49 mb nawierzchni asfaltowej.

Kwota z budżetu Miasta i Gminy: 38 376 zł

Kwota całkowita: 38 376 zł

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej

Kategoria: Inne, administracja, zdrowie:

Opis: W ramach inwestycji wykonano instalacje fotowoltaiczne na budynkach MGZGK, MGZGW w Serocku,

Kwota z budżetu Miasta i Gminy: 259 161 zł

Kwota całkowita: 259 161 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej rejon ul. Tchorka-Zakroczymska

Kategoria: Kanalizacja

Opis: W 2023 r. zakończono opracowywanie dokumentacji technicznej. Projekt obejmuje budowę ok. 1,5 km kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z przepompownią ścieków.

Kwota z budżetu Miasta i Gminy: 135 054 zł

Kwota całkowita: 135 054 zł

Budowa magistrali wodociągowej ul. Żytnia

Kategoria: Wodociągi

Opis: W 2023 r. wybudowano 1.188,50 m sieci wodociągowej w Serocku na ul. Żytniej

Kwota z budżetu Miasta i Gminy: 233 500 zł

Kwota całkowita: 233 500 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Wyzwolenia-Radziwiłła

Kategoria: Kanalizacja

Opis: W 2023 r. zakończono opracowywanie dokumentacji technicznej. Projekt obejmuje budowę ok. 3,3 km kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z przepompownią ścieków.

Kwota z budżetuMiasta i Gminy: 22 047,75 zł

Kwota całkowita: 22 047,75 zł