Rotator zdjęć

Główna treść strony 2023

Utworzenie oddziałów żłobkowych poprzez rozbudowę budynku przedszkola w Zegrzu

Kategoria: Oświata

Opis: W 2021 opracowano wielowariantową koncepcję rozbudowy budynku przedszkola w Zegrzu wraz z opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego. W 2023 r. wybudowano i oddano do użytku czterooddziałowe przedszkole wraz z pomieszczeniami pomocniczymi: łazienki, magazyny dydaktyczne, szatnie, pomieszczenia techniczne. Zbudowano parking i chodniki. Zamontowano urządzenia na placu zabaw.

Dotacja celowa z budżetu państwa: 1 156 373 zł

Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego: 4 000 000 zł

Kwota z budżetu Miasta i Gminy: 4 467 110,65 zł

Kwota całkowita: 9 623 483,65 zł

Materiały do inwestycji gminnych

Zagospodarowanie brzegu Jeziora Zegrzyńskiego w m. Zegrze

Kategoria: Drogi

Opis: W ramach wieloletniego zadania (2019-2023) przeprowadzono rozbiórkę starej przepompowni ścieków, przebudowano budynek magazynowy na wypożyczalnię sprzętu wodnego z kontenerem usługowym. Ponadto na terenie ustawiono urządzenia rekreacyjne (pomost, chodnik, stoły piknikowe, stojaki na rowery czy hamaki). W 2023 r. opracowano dokumentację techniczną kolejnego etapu budowy ścieżki. Projekt obejmuje budowę ścieżki z miejscami do wypoczynku wyposażoną w elementy małej architektury pełniące funkcje rekreacyjne. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze dla sportu 2022.

Dotacja Mazowsze dla sportu 2022: 300 000 zł

Dotacja z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład: 1 852 290,82 zł

Kwota z budżetu Miasta i Gminy: 1 655 207,40 zł

Kwota całkowita: 3 807 498,22 zł

Materiały do inwestycji gminnych