Rotator zdjęć

Główna treść strony 2022

Przebudowa drogi gminnej w Zalesiu Borowym

Kategoria: Drogi

Opis: W 2021 r. opracowano dokumentację techniczną. W 2022 r. w ramach inwestycji wykonano nawierzchnię mineralno-bitumiczną na długości 750 m, wybudowano zjazdy z kostki betonowej 265 m2.

Dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dojazdowych do gruntów rolnych: Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych: 174 000 zł

Kwota z budżetu Miasta i Gminy: 401 436,50 zł

Kwota całkowita: 575 436,50 zł