Rotator zdjęć

Główna treść strony 2019

Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w m. Szadki

Kategoria: Kultura, sport i rekreacja

Opis: W ramach inwestycji przebudowano budynek usługowy na placówkę Klub Senior+. Powstała sala klubowa, sala rekreacyjna, wc damskie, męskie oraz wiatrołap. Klub wyposażono w biurka, fotele biurowe, krzesła, sofę, ławy, komodę RTV, zabudowę szatniową, zabudowę kuchenną wraz ze sprzętami, sprzęt RTV, zestawy komputerowe z drukarką. Ponadto sprzęt rehabilitacyjny (drabinki gimnastyczne, materace gimnastyczne i piłki lekarskie). Zainstalowano instalację alarmową. Zadanie dofinansowano z rządowego programu Senior+.

Dotacja z Rządowego Programu Senior+: 150 000 zł

Kwota z budżetu Miasta i Gminy: 409 939,97 zł

Kwota całkowita: 534 939,97 zł

Materiały do inwestycji gminnych

Wykonanie nawodnienia na boisku piłkarskim w Woli Kiełpińskiej

Kategoria: Kultura, sport i rekreacja

Opis: W ramach inwestycji wykonano nawodnienie na boisku piłkarskim w Woli Kiełpińskiej.

Kwota z budżetu Miasta i Gminy: 23 365,30 zł

Kwota całkowita: 23 365,30 zł

Modernizacja bazy szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym

Kategoria: Oświata

Opis: W ramach inwestycji wykonano remont 9 sanitariatów. Wymieniono armaturę sanitarną wraz z osprzętem. Przebudowano fragment instalacji wodno-kanalizacyjną i centralnego ogrzewania a także elektryczną. Wykonano mechaniczną wentylację wyciągową.

Kwota z budżetu Miasta i Gmiiny: 487 743,12 zł

Kwota całkowita: 487 743,12 zł

Modernizacja oczyszczalni ścieków

Kategoria: Kanalizacja

Opis: W ramach inwestycji zmodernizowano oczyszczalnie ścieków - montaż nowej szafy sterowniczej, wentylatora w zbiorniku głównym, pompy zraszającej i pompy recyrkulacyjnej. Wykonano monitoring oczyszczalni, zamontowano separator i wykonano dwie studnie chłonne.

Kwota z budżetu Miasta i Gminy: 199 998 zł

Kwota całkowita: 199 998 zł