Rotator zdjęć

Główna treść strony 2023

Zakup wyposażenia dla jednostek OSP Serock, Wola Kiełpińska, Gąsiorowo i Stanisławowo

Kategoria: Poprawa bezpieczeństwa, oświetlenie, monitoring

Opis: w Ramach inwestycji zakupiono wyposażenie dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Serock.

Dofinansowanie od Marszałka: 39 160 zł

Kwota z budżetu Miasta i Gminy: 41 016,60 zł

Kwota całkowita: 80 176,60 zł

Budowa punktów świetlnych w m. Szadki

Kategoria: Poprawa bezpieczeństwa, oświetlenie, monitoring

Opis: W ramach inwestycji w 2022 r. opracowano dokumentację techniczną. W 2023 r. zbudowano 365 m oświetlenia drogowego i zamontowano 9 słupów z oprawami typu LED.

Kwota z budżetu Miasta i Gminy: 72 871,50 zł

Kwota całkowita: 72 871,50 zł

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej

Kategoria: Poprawa bezpieczeństwa, oświetlenie, monitoring

Opis: W ramach inwestycji zamontowano instalację fotowoltaiczną zasilającą szkolną oczyszczalnie ścieków.

Kwota z budżetu Miasta i Gminy: 24 721,77 zł

Kwota całkowita: 24 721,77 zł