Rotator zdjęć

Główna treść strony 2022

Budowa pełnowymiarowego boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy w m. Jadwisin

Kategoria: Kultura, sport, rekreacja

Opis: W ramach inwestycji w 2021 r. opracowano dokumentację techniczną na budowę pełnowymiarowego boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy. W 2022 r. wybudowano i oddano do użytkowania pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zadanie zostało dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

Dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład: 7 283 457,20 zł

Kwota z budżetu Miasta i Gminy: 1 704 028 zł

Kwota całkowita: 8 987 485,20 zł

Materiały do inwestycji gminnych

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na ul. Jabłoniowej

Kategoria: Drogi

Opis: W 2020 r. opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową dla remontu istniejącej ścieżki pieszo - rowerowej. W 2022 r. wykonano nawierzchnię ścieżki z kruszyw mineralnych w Jadwisinie.

Kwota z budżetu Miasta i Gminy: 156 540,59 zł (w tym fundusz sołecki 48 611,10 zł)

Kwota całkowita: 156 540,59 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Bursztynowa i Szmaragdowa

Kategoria: Kanalizacja

Opis: W ramach dwuletniej (2021-2022) inwestycji przeprowadzono budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Bursztynowej i Szmaragdowej w Jadwisinie. Wybudowano 366, 50 mb kanalizacji sanitarnej. Realizacja inwestycji została dofinansowana z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Kwota z budżetu Miasta i Gminy: 497 424,30 zł

Kwota całkowita: 497 424,30 zł