Rotator zdjęć

Główna treść strony 2023

Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy

Kategoria: Drogi

Opis: W ramach inwestycji wykonano 1 235,89 mb nawierzchni asfaltowej, przeprowadzono remont chodnika i zjazdów. Zmodernizowano system odwodnienia. Planowane zakończenie prac będzie miało miejsce w 2024 r.

Dotacja celowa z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w 2023 r. wyniosła: 4 180 974 zł z

Kwota z budżetu Miasta i Gminy za rok 2023 r.: 2 932 213,64 zł (w ramach funduszu sołeckiego 31 428,69 zł)

Kwota całkowita za 2023 r.: 7 113 187,55 zł