Rotator zdjęć

Główna treść strony 2022

Budowa punktów świetlnych Izbica ul. Zachodnia

Kategoria: Poprawa bezpieczeństwa, oświetlenie, monitoring

Opis: W ramach inwestycji zbudowano 322 m oświetlenia drogowego i zamontowano 8 słupów z oprawami typu LED.

Kwota z budżetu Miasta i Gminy: 49 561,95 zł

Kwota całkowita: Kwota z budżetu Miasta i Gminy: 49 561,95 zł

Poprawa oświetlenia drogowego na ul. Szczupakowej

Kategoria: Poprawa bezpieczeństwa, oświetlenie, monitoring.

Opis: W ramach inwestycji zbudowano oświetlenie drogowe na ul. Szczupakowej w Izbicy. Wybudowano 373 m oświetlenia drogowego i zamontowano 9 słupów z oprawami typu LED.

Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego: 10 000 zł

Kwota z budżetu Miasta i Gminy: 47 490,90 zł (w tym fundusz sołecki 34 316,55 zł)

Kwota całkowita: 57 490,90 zł