Rotator zdjęć

Główna treść strony 2023

Rewitalizacja placu zabaw w Stanisławowie

Kategoria: Kultura, sport, rekreacja

Opis: W 2019 r. zakończono opracowywanie dokumentacji technicznej. W 2020 r. opracowano dokumentację techniczną przebudowy linii średniego napięcia kolidującego z inwestycją. W 2022 r. przebudowano elektroenergetyczną linię kablową.W 2023 r. w powstało boisko o nawierzchni z trawy syntetycznej 375m2 wyposażone w 2 bramki do piłki nożnej oraz stojak do koszykówki. Zamontowano 4 urządzenia siłowni zewnętrznej oraz streetworkout. Wykonano oświetlenie boiska. Dodatkowo zamontowano urządzenia zabawowe placu zabaw (bujaki, karuzela, huśtawki, karuzela pionowa) oraz elementy małej architektury. Cały teren został oświetlony i ogrodzony.

Dotacja celowa z budżetu Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2023”: 297 840 zł

Kwota z budżetu Miasta i Gminy: 1 377 425,30 zł

Kwota całkowita: 1 675 265,30 zł

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej

Kategoria: Inne, administracja, zdrowie

Opis: W ramach inwestycji zamontowano instalację fotowoltaiczną na terenie stacji wodociągowej w Stanisławowie.

Kwota z budżetu Miasta i Gminy: 166 111,81 zł

Kwota całkowita: 166 111,81 zł