Rotator zdjęć

Główna treść strony 2021

Wykonanie altany na placu zabaw w Gąsiorowie

Kategoria: Kultura, sport, rekreacja

Opis: W ramach inwestycji w 2019 r. wykonano nawierzchnię z kostki brukowej pod altanę. W 2020 r. wykonano drewnianą altanę wraz z krytym dachem. W 2021 r. zamontowano 4 ławostoły, oświetlenie oraz instalację elektryczną.

Kwota z budżetu Miasta i Gminy: 39 120 zł (w tym fundusz sołecki 9 242,2 zł)

Kwota całkowita: 39 120 zł

Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Gąsiorowo

Kategoria: Poprawa bezpieczeństwa, oświetlenie, monitoring

Opis: Zakupiono lekki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Gąsiorowo

Dofinansowanie od Marszałka w wysokości: 80 000 zł

Kwota z budżetu Miasta i Gminy: 135 000 zł

Kwota całkowita: 215 000 zł

Materiały do inwestycji gminnych