Rotator zdjęć

Główna treść strony 2023

Przebudowa drogi gminnej ul. Leśne Echo

Kategoria: Drogi

Opis: W ramach inwestycji w 2022 r. zakończono opracowywanie dokumentacji technicznej. W 2023 r. wybudowano 339 mb nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej.

Kwota z budżetu Miasta i Gminy: 267 019,89 zł

Kwota całkowita: 267 019,89 zł