Rotator zdjęć

Główna treść strony 2020

Budowa punktów świetlnych w m. Guty

Kategoria: Poprawa bezpieczeństwa, oświetlenie, monitoring

Opis: W 2019 r. opracowano dokumentację techniczną. W kolejnym roku zbudowano 557 mb oświetlenia drogowego i zamontowano 14 słupów z oprawami typu LED

Dotacja celowa z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020: 10 000 zł

Kwota z budżetu Miasta i Gminy: 44 022,07 zł (w tym fundusz sołecki 15 403,61 zł)

Kwota całkowita: 54 022,07 zł