Rotator zdjęć

Główna treść strony 2020

Budowa punktów świetlnych ul. Spacerowa

Kategoria: Poprawa bezpieczeństwa, oświetlenie, monitoring

Opis: W ramach inwestycji wybudowano 522 metry oświetlenia drogowego i zamontowano 12 słupów z oprawami LED.

Dotacja w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020: 10 000 zł

Kwota z budżetu Miasta i Gminy: 33 873,98 zł (w tym fundusz sołecki 10 000 zł)

Kwota całkowita: 43 873,98 zł