Rotator zdjęć

Główna treść strony 2024 rok

Uczniowie z Woli Kiełpińskiej na lekcji WOSu w Urzędzie Miasta

11 czerwca w Urzędzie Miasta i Gminy Serock odbyło się spotkanie przedstawicieli urzędu wraz z uczniami klasy 8 z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej

Uczniów i opiekunów powitał Burmistrz Miasta i Gminy Serock, Pan Artur Borkowski. Spotkanie poprowadził Sekretarz Miasta i Gminy Serock, Pan Rafał Karpiński, który opowiedział uczniom o strukturze władz w mieście i gminie, a także przekazał podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania urzędu jako instytucji.

Następnie głos zabierali kolejno przedstawiciele poszczególnych referatów:

Pani Magda Kawałowska – Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich, Pan Jakub Szymański- Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rozwoju, Pani Ilona Kuśnierz z Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz Pan Adam Krzemiński – kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Bezpieczeństwa. Pracownicy urzędu opowiedzieli o specyfice swojej pracy w ramach poszczególnych oddziałów.

Po prezentacji pracy referatów uczniowie i nauczyciele mieli możliwość zadania pytań obecnym pracownikom UMiG. 

Serdecznie dziękujemy uczniom za odwiedziny i mamy nadzieję, że wizyta ta okazała się cennym doświadczeniem.

  • 2
  • 7
  • 3
  • 5
  • 4
  • 8
  • 6

wstecz