Rotator zdjęć

Główna treść strony 2024 rok

Współpraca z Politechniką Warszawską

W poniedziałek 3 czerwca Burmistrz Artur Borkowski, na zaproszenie zespołu naukowego Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej uczestniczył w przedstawieniu prac przygotowanych przez Studentów studiów magisterskich, w ramach przedmiotu Polityka Przestrzenna, poświęconych Serockowi i gminom powiatu legionowskiego. W ramach prac semestralnych studenci opracowywali scenariusze rozwoju Miasta i Gminy Serock, mające jak najlepiej odpowiadać wyzwaniom czekającym na naszą społeczność w przyszłości.

Przed przygotowaniem prac, studenci musieli poznać region któremu poświęcili swoją pracę, prowadząc wizje terenowe i współpracując z kadrą urzędu. Problematyka poruszona przez studentów wpisuje się w prowadzone przez Urząd Miasta i Gminy w Serocku prace nad diagnozą strategiczną naszej gminy, które wkrótce pozwolą ostatecznie przystąpić do intensywnych prac nad nową Strategią Rozwoju Gminy i Planem Ogólnym.

Zapoczątkowana współpraca z Politechniką Warszawską powinna w przyszłości okazać się wielkim wsparciem przy pracach nad gminnymi dokumentami planistycznymi, jak Strategia Rozwoju czy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i mamy nadzieję, że wkrótce zostanie sformalizowana niezbędną umową partnerską.  

  • 444488639_452801947474915_745772891712468760_n
  • 447815721_452801930808250_8034486950485865026_n

wstecz