Rotator zdjęć

Główna treść strony 2024 rok

Ultraszybki Internet w gminie Serock

Szanowni Państwo,

Na obszarze Miasta i Gminy Serock rozpoczęto realizację projektu FERC.01.01 „Budowa ultraszybkiej sieci szerokopasmowej na terenie województwa mazowieckiego w zakresie obszaru nr 5.14.08.a”.

Beneficjentem i wykonawcą programu FERC (Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy) jest Laito Sp. z o.o. Prace na podstawie umowy z CPPC (Centrum Projektów Polska Cyfrowa) mają trwać do końca 2026 roku. Inwestycja realizowana jest z dotacji Unii Europejskiej oraz ze środków własnych beneficjenta.     

Projekt ma na celu umożliwić dostęp do ultraszybkiego Internetu przy jak najwyższych parametrach technicznych na obszarach, gdzie stwierdzono niedoskonałości rynku w zakresie Internetu o wysokich przepustowościach.

W ramach programu FERC powstanie światłowodowa szkieletowa sieć szerokopasmowa, na której będzie możliwe świadczenie usług dla odbiorców prywatnych oraz firm zlokalizowanych w regionie. Co więcej, budowana sieć będzie miała charakter otwarty, co oznacza, że swoje usługi będą mogli Państwu zaoferować najbardziej rozpoznawalni dostawcy usług telekomunikacyjnych. Więcej informacji na temat programu FERC znajdą Państwo na stronie: https://laito.pl/.

Na terenie Miasta i Gminy Serock projekt realizowany jest w następujących miejscowościach: Bolesławowo, Borowa Góra, Cupel, Dębe, Dębinki, Dosin, Gąsiorowo, Guty, Izbica, Jachranka, Jadwisin, Kania Nowa, Kania Polska, Karolino, Ludwinowo Dębskie, Ludwinowo Zegrzyńskie, Łacha, Marynino, Nowa Wieś, Serock, Skubianka, Stanisławowo, Stasi Las, Szadki, Święcienica, Wierzbica, Wola Kiełpińska, Wola Smolana, Zabłocie, Zalesie Borowe, Zegrze.

Projekt zakłada wybudowanie infrastruktury światłowodowej, wykorzystując tam, gdzie jest to możliwe, istniejącą podbudowę słupową (słupy telekomunikacyjne, energetyczne i oświetleniowe), jak również istniejącą kanalizację teletechniczną. W miejscach, w których nie ma możliwości wykorzystania ww. infrastruktury, planowana jest budowa sieci w technologii doziemnej.

Realizacja projektu będzie możliwa po uzyskaniu przez firmę Laito Sp. z o.o. zgód właścicieli nieruchomości, przez które poprowadzona będzie sieć światłowodowa.

Za proces inwestycyjny w całości odpowiada beneficjent programu, tj. firma Laito Sp. z o.o. Miasto i Gmina Serock deklaruje wsparcie tych działań poprzez: priorytetowe rozpatrywanie wniosków oraz wydawanie zgód, uzgodnień i decyzji administracyjnych będących w kompetencji gminy - w tym zgód na umieszczenie sieci światłowodowej na terenach należących do gminy, koordynację prac przy realizacji gminnych inwestycji, udostępnienia gminnej infrastruktury technicznej, rozpowszechnienie wśród mieszkańców informacji dotyczących programu.

wstecz