Rotator zdjęć

Główna treść strony 2024 rok

Głosuj na projekt dla mieszkańców Serocka w BOM

Warsztaty technologiczne dla dzieci i rodziców na terenie gminy Serock z zakresu technologii i nauki np. robotyki, programowania, sztucznej inteligencji. Zajęcia będą prowadzone w ciągu roku 2025 poza miesiącami letnimi i będą nakierowane na zgłębienie zainteresowania nowoczesnymi technologiami przez wykonywanie praktycznych zadań w oparciu o modelowanie, roboty oraz ćwiczenia świecie wirtualnym.

Opis projektu

Najlepszym sposobem pozyskiwania wiedzy i nowych umiejętności jest nauka przez zabawę. Pomysłodawcy projektu chcieliby aby zaangażować w ten sposób nie tylko dzieci, ale również rodziców do wspólnego poznawania technologii. W szkole nie zawsze istnieją odpowiednie warunki, kadra i zasoby do przeprowadzenia atrakcyjnych zajęć, które mogłyby skutecznie aktywizować dzieci i młodzież. “Zabawa w technologię” ma to zmienić i osiągnąć następujące rezultaty:
1) pobudzenie wiedzy o otaczającym nas świecie technologii i zainteresowanie zawodami inżynieryjskimi, programisty, fizyka, architekta
2) praktyczne zajęcia w formie zabawy będą dostarczać praktycznych umiejętności z zakresu obsługi technologii przyszłości takich jak: programowanie, Sztuczna Inteligencja, robotyzacja, druk 3D
3) rozwijanie zdolności do krytycznego i kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów
4) zintegrowanie całych rodzin wokół zajęć stacjonarnych i online
5) pokazanie na forum Powiatu Legionowskiego i regionu podwarszawskiego, że Serock posiada nowoczesne społeczeństwo gotowe używać technologię i naukę w życiu codziennym

Program ma być przede wszystkim praktyczny i stanowić ważne podwaliny pod dalszą edukację w szkołach średnich i wyższych. Program będzie realizowany poprzez:

A) Wykłady otwarte z technologii w formule offline i online gdzie techniczni i biznesowi praktycy zrobią wstęp do zajęć praktycznych. Wykłady powinny zawierać wprowadzenie do co najmniej 5 obszarów tematycznych takich jak: Programowanie, Sztuczna Inteligencja, Robotyzacja, Modelowanie (techniki manualne), Druk 3D. Ponadto powinien dotknąć programu szkolnego dla klas 1-8 szkoły podstawowej z kilku przedmiotów ścisłych jak np. matematyka, przyroda, biologia, chemia, fizyka tak by pobudzić zainteresowanie również uczniów o zainteresowania niematematycznych i nieprzyrodniczych. Wykłady powinny pokazać aplikacje/zastosowanie technologii w nowoczesny sposób w codziennym życiu.

B) Zajęcia szkoleniowe celem wyrobienia umiejętności z zakresu 5 obszarów tematycznych takich jak: Programowanie, Sztuczna Inteligencja, Robotyzacja, Modelowanie (techniki manualne), Druk 3D. Zajęcia będą odbywać się w szkołach podstawowych w formie dodatkowych zajęć oraz opcjonalnie na zaproszenie w zakładach pracy związanych z technologiami, projektowaniem. Będzie to cykl 10 zajęć w grupach max 30 osobowych (dziecko + rodzic) i w zależności od zainteresowania będzie pozwoli dotrzeć do ok 500 dzieci ze szkół podstawowych i ich rodziców. Zajęcia będą każdorazowe składać się z modułu szkolenia oraz modułu zajęć praktycznych przykładowo powinny polegać na:
- programowanie - napisaniu prostego kodu/aplikacji,
- Sztuczna Inteligencja - wykorzystaniu narzędzi sztucznej inteligencji przez dostęp do bezpłatnych i płatnych aplikacji na rynku z zakresu Sztucznej Inteligencji takich jak Chat GPT, Suno, Excel Formula Bar, Runway, OpenAI etc. oraz bezpieczne korzystanie z nich,
- robotyzacja - zasady projektowania, budowy, programowania oraz sterowania robotami przygotowanymi z rozproszonych elementów/klocków przygotowanych w dużej części na zajęciach z druku 3D,
- modelowanie - różne techniki polegające na budowaniu maszyn, urządzeń, obiektów w środowisku wirtualnym oraz z dedykowanych klocków, zestawów narzędzi fizycznie na zajęciach,
- druk 3D - projektowanie oraz przygotowywanie elementów do wydruku, najlepiej w celu zastosowania do modułów robotyzacja, modelowanie, programowanie,
Podczas modelowych warsztatów dla grupy 40 osób (rodziców i dzieci) będą przeprowadzone przez 2 trenerów zajęcia szkoleniowe i praktyczne celem bezpośredniego szkolenia dla rodzin (dzieci i rodziców). Takich zajęć powinno się odbyć co najmniej 10 dla danej szkoły w wyżej wymienionych obszarach dotykających różnych zagadnień np. matematyki, fizyki, przyrody. Zostaną dostarczone również osobne pakiety szkoleniowe dla lokalnych koordynatorów warsztatów by wiedza została przeniesiona od trenerów na poziom lokalnych opiekunów (najczęściej nauczycieli różnych przedmiotów z lokalnych szkół podstawowych) i była dalej rozpropagowana lokalnie oraz by lokalni opiekunowie mogli pomóc podczas rozwiązywania zadań w ramach modelowych case studies. Uwaga, w gminie Serock są 4 szkoły podstawowe z czego SP w Serocku jest największa pod kątem liczby uczniów i tam powinny odbyć się dodatkowe zajęcia. Jeżeli w grupie będzie 50 uczestników x 10 szkoleń po 2-3 godziny to by objąć 500 uczniów zajęciami musi być 100 szkoleń w Gminie w ciągu roku 2025. Lokalni trenerzy powinni otrzymać osobny pakiet 30 godzin szkoleń ze swojego obszaru i powinno być ich co najmniej 5, a więc w sumie 150 godzin szkoleń z obsługi sprzętu i oprogramowania.

C) Zajęcia oparte o prawdziwe, szkoleniowe maszyny, profesjonalne, laboratoryjne pomoce naukowe jak klocki, elementy przeznaczone do budowy modeli i robotów podobne do tych używanych w instytutach naukowych i w centrach badawczo-rozwojowych firm przemysłowych. Zajęcia będą wsparte wirtualnym środowiskiem do szkolenia oraz utrwalenia zdobytej wiedzy i umiejętności. Podczas zajęć będą używane materiały do druku 3D, z których wytworzone zostaną używane w kolejnych zadaniach elementy konstrukcyjne i makiety. Zadania będą praktyczne i uczące rozwiązywania problemów.

D) Marketing przedprojektowy celem zachęcenia do skorzystania z Projektu oraz dokumentowanie Projektu celem promocji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Nastąpi przez to zainspirowanie do kolejnych podobnych projektów edukacyjno-naukowych.

 

GŁOSUJ TUTAJ

 

Więcej tutaj: https://bom.mazovia.pl/projekt/2170#project-preview-overlay

  • budżet obywatelski mazowsza

wstecz