Rotator zdjęć

Główna treść strony 2024 rok

Relacja z Gminnego Dnia Strażaka w Serocku

18 maja odbył się uroczysty apel z okazji obchodów Gminnego Dnia Strażaka na placu Ochotniczej Straży Pożarnej w Serocku. Wydarzenie zgromadziło licznych mieszkańców oraz gości honorowych.
Apel rozpoczął się wprowadzeniem sztandarów jednostek strażackich z terenu Gminy Serock. Meldunek o gotowości do uroczystości złożył druh Piotr Puzio, dowódca uroczystości, Prezesowi Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Legionowie, druhowi Krzysztofowi Goślickiemu.
Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Serock, Pan Artur Borkowski, który w swoim przemówieniu podkreślił ważną rolę strażaków w społeczności lokalnej i ich nieocenioną pracę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców.

Kolejnym punktem programu było uroczyste ślubowanie najmłodszych druhów Dziecięcej Drużyny Pożarniczej. Ślubowanie złożyli: Antoni Pielach, Aleksander Pielach, Szymon Jaśkowski, Alan Rępalski oraz Filip Wasążnik. Tekst roty ślubowania odczytał druh Bartosz Beli. Po ślubowaniu, Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Serocku druh Sławomir Czerwiński oraz druh Bartosz Beli dokonali uroczystego pasowania oraz wręczyli akty ślubowania.

Ważnym momentem uroczystości było wręczenie listów gratulacyjnych i pamiątkowych statuetek najbardziej zasłużonym druhom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Serock za rok 2023. Wyróżnienia otrzymali: druh Kazimierz Buda, druh Andrzej Nowicki, druh Waldemar Sowiński, druh Tomasz Skoroszewski, druh Krzysztof Pawlak, druh Rafał Pawlak, druh Łukasz Gajewski, druh Marek Wawrzyński, druh Michał Pielach, druh Konrad Jasiński, druh Sławomir Czerwiński oraz druh Kazimierz Jasiński. Wyróżnienia wręczył Burmistrz Artur Borkowski.
Podczas uroczystości Burmistrz wręczył również drobne upominki dla każdej z jednostek OSP z terenu gminy. Upominki odebrali prezesi OSP w Serocku, OSP w Gąsiorowie, OSP w Woli Kiełpińskiej i OSP w Stanisławowie.

W dalszej części głos zabrali Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP druh Sławomir Czerwiński, Prezes Spółki Serockie Inwestycje Samorządowe Pani Kamila Mokrzycka, Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Tomasz Pszczoła oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie bryg. Karol Mendak.
Uroczystość zakończyła się odprowadzeniem sztandarów i złożeniem meldunku o zakończeniu uroczystej zbiórki przez dowódcę uroczystości. Wieczór zwieńczyła „strażacka potańcówka” z Zespołem ESSOX oraz DJ Mały.

W imieniu OSP w Serocku dziękujemy wszystkim za przybycie i udział w obchodach Gminnego Dnia Strażaka!
 • Gminny Dzień Strażaka fotorelacja
 • Gminny Dzień Strażaka fotorelacja
 • Gminny Dzień Strażaka fotorelacja
 • Gminny Dzień Strażaka fotorelacja
 • Gminny Dzień Strażaka fotorelacja
 • Gminny Dzień Strażaka fotorelacja
 • Gminny Dzień Strażaka fotorelacja
 • Gminny Dzień Strażaka fotorelacja
 • Gminny Dzień Strażaka fotorelacja
 • Gminny Dzień Strażaka fotorelacja
 • Gminny Dzień Strażaka fotorelacja
 • Gminny Dzień Strażaka fotorelacja
 • Gminny Dzień Strażaka fotorelacja
 • Gminny Dzień Strażaka fotorelacja
 • Gminny Dzień Strażaka fotorelacja
 • Gminny Dzień Strażaka fotorelacja
 • Gminny Dzień Strażaka fotorelacja
 • Gminny Dzień Strażaka fotorelacja
 • Gminny Dzień Strażaka fotorelacja
 • Gminny Dzień Strażaka fotorelacja
 • Gminny Dzień Strażaka fotorelacja
 • Gminny Dzień Strażaka fotorelacja
 • Gminny Dzień Strażaka fotorelacja
 • Gminny Dzień Strażaka fotorelacja
 • Gminny Dzień Strażaka fotorelacja
 • Gminny Dzień Strażaka fotorelacja
 • Gminny Dzień Strażaka fotorelacja
 • Gminny Dzień Strażaka fotorelacja
 • Gminny Dzień Strażaka fotorelacja
 • Gminny Dzień Strażaka fotorelacja
 • Gminny Dzień Strażaka fotorelacja
 • Gminny Dzień Strażaka fotorelacja
 • Gminny Dzień Strażaka fotorelacja
 • Gminny Dzień Strażaka fotorelacja
 • Gminny Dzień Strażaka fotorelacja
 • Gminny Dzień Strażaka fotorelacja
 • Gminny Dzień Strażaka fotorelacja
 • Gminny Dzień Strażaka fotorelacja
 • Gminny Dzień Strażaka fotorelacja
 • Gminny Dzień Strażaka fotorelacja
 • Gminny Dzień Strażaka fotorelacja
 • Gminny Dzień Strażaka fotorelacja
 • Gminny Dzień Strażaka fotorelacja
 • Gminny Dzień Strażaka fotorelacja
 • Gminny Dzień Strażaka fotorelacja
 • Gminny Dzień Strażaka fotorelacja
 • Gminny Dzień Strażaka fotorelacja
 • Gminny Dzień Strażaka fotorelacja
 • Gminny Dzień Strażaka fotorelacja
 • Gminny Dzień Strażaka fotorelacja
 • Gminny Dzień Strażaka fotorelacja
 • Gminny Dzień Strażaka fotorelacja
 • Gminny Dzień Strażaka fotorelacja
 • Gminny Dzień Strażaka fotorelacja
 • Gminny Dzień Strażaka fotorelacja
 • Gminny Dzień Strażaka fotorelacja
 • Gminny Dzień Strażaka fotorelacja
 • Gminny Dzień Strażaka fotorelacja
 • Gminny Dzień Strażaka fotorelacja
 • Gminny Dzień Strażaka fotorelacja
 • Gminny Dzień Strażaka fotorelacja
 • Gminny Dzień Strażaka fotorelacja
 • Gminny Dzień Strażaka fotorelacja
 • Gminny Dzień Strażaka fotorelacja
 • Gminny Dzień Strażaka fotorelacja
 • Gminny Dzień Strażaka fotorelacja
 • Gminny Dzień Strażaka fotorelacja
 • Gminny Dzień Strażaka fotorelacja
 • Gminny Dzień Strażaka fotorelacja
 • Gminny Dzień Strażaka fotorelacja
 • Gminny Dzień Strażaka fotorelacja
 • Gminny Dzień Strażaka fotorelacja
 • Gminny Dzień Strażaka fotorelacja
 • Gminny Dzień Strażaka fotorelacja
 • Gminny Dzień Strażaka fotorelacja
 • Gminny Dzień Strażaka fotorelacja
 • Gminny Dzień Strażaka fotorelacja
 • Gminny Dzień Strażaka fotorelacja
 • Gminny Dzień Strażaka fotorelacja
 • Gminny Dzień Strażaka fotorelacja
 • Gminny Dzień Strażaka fotorelacja
 • Gminny Dzień Strażaka fotorelacja

wstecz