Rotator zdjęć

Główna treść strony 2024 rok

Aplikacja do gospodarowania nieczystościami ciekłymi

Szanowni Mieszkańcy,

informujemy, że jesteśmy na etapie wdrażania oprogramowania Monitoring Ścieki Polskie, którego zastosowaniem jest wsparcie monitoringu nieczystości ciekłych wytwarzanych na terenie naszej gminy, pochodzących z terenów nieskanalizowanych. W skład oprogramowania wchodzi m.in. bezpłatna aplikacja dla mieszkańców „szambo.online” (aplikacja do bezpłatnego pobrania w sklepie Google Play oraz w App Store).

Jest to łatwa w obsłudze aplikacja skierowana do właścicieli nieruchomości, których nieruchomości wyposażone są w zbiornik bezodpływowy - szambo lub przydomową oczyszczalnię ścieków. Jej funkcje obejmują m.in. wirtualny miernik zapełnienia zbiornika + automatyczne alerty/powiadomienia zapobiegające przelaniu się szamba, co pozwoli na regularne, z odpowiednim wyprzedzeniem zamawianie wywozu nieczystości ciekłych.

Dodatkowo użytkownicy aplikacji będą mieli możliwość przechowywania w niej wszystkich dokumentów niezbędnych podczas prowadzonych kontroli takich jak – umowa z firmą asenizacyjną i rachunki za wywóz szamba. Taki sposób przechowywania dokumentów zdecydowanie ułatwi ich wyszukanie w trakcie kontroli.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że funkcjonowanie aplikacji ma również przyczyni się do realizacji ustawowego obowiązku jaki spoczywa na gminach, polegający na prowadzeniu ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych.

Serdecznie zapraszamy do pobierania i korzystania z aplikacji.

 

Więcej informacji na temat aplikacji i jej funkcjonalności znajdziecie Państwo na stronie: ściekipolskie.org

 

wstecz