Rotator zdjęć

Główna treść strony 2024 rok

I Sesja Rady Miejskiej w Serocku w kadencji 2024-2029

6 maja 2024 roku w Sali widowiskowej Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku odbyła się I sesja Rady Miejskiej w Serocku kadencji 2024-2029. Sesję otworzyła najstarsza wiekiem radna, Pani Janina Osińska. Po przekazaniu przez Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej w Serocku, Panią Alicję Melion, zaświadczenia o wyborze wszyscy nowo wybrani radni oraz burmistrz Miasta i Gminy Serock Artur Borkowski złożyli ślubowanie. 

Kolejnym punktem był wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej. W tajnym głosowaniu radni oddawali głos na zgłoszonych wcześniej kandydatów na przewodniczącego. Na przewodniczącego Rady Miejskiej IX kadencji wybrany został Pan Tomasz Pszczoła, który – po przyjęciu insygniów – poprowadził dalszą część obrad. Ustalono liczbę wiceprzewodniczących i przeprowadzono głosowanie na ich wybór. Wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej w Serocku IX kadencji zostali: Józef Lutomirski oraz Marzena Nowakowska. Na koniec głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Serock gratulując wszystkim radnym.

„Otwiera się nowy rozdział serockiej historii, wierzę, że oparty na silnych fundamentach wartości, jakie niesie z sobą samorządność. Cieszę się, że jesteśmy spójni co do tego, aby tę lokalną politykę prowadzić w „serockim standardzie”. Jestem głęboko przekonany, że wszyscy radni wchodzą do Rady z głowami pełnymi pomysłów i chęciami do pracy na rzecz społeczności lokalnej. Słowa przysięgi artykułują to wprost, są pewną bramą do objęcia tej funkcji, ale także zobowiązaniem, które nas wiąże. Ze swojej strony chciałem również zadeklarować swoją gotowość do współpracy, działamy według określonego zamysłu, planu, pewnego zbioru obietnic wyborczych, które chcemy realizować. Zapewne będą one wymagały pewnej rewizji, wierzę jednak, że wszyscy jesteśmy otwarci na dialog, aby jak najlepiej kreować przyszłość naszego najbliższego otoczenia” – Burmistrz Miasta i Gminy Serock, Artur Borkowski.

 • I Sesja Rady Miejskiej w Serocku w latach 2024-2029
 • I Sesja Rady Miejskiej w Serocku w latach 2024-2029
 • I Sesja Rady Miejskiej w Serocku w latach 2024-2029
 • I Sesja Rady Miejskiej w Serocku w latach 2024-2029
 • I Sesja Rady Miejskiej w Serocku w latach 2024-2029
 • I Sesja Rady Miejskiej w Serocku w latach 2024-2029
 • I Sesja Rady Miejskiej w Serocku w latach 2024-2029
 • I Sesja Rady Miejskiej w Serocku w latach 2024-2029
 • I Sesja Rady Miejskiej w Serocku w latach 2024-2029
 • I Sesja Rady Miejskiej w Serocku w latach 2024-2029
 • I Sesja Rady Miejskiej w Serocku w latach 2024-2029
 • I Sesja Rady Miejskiej w Serocku w latach 2024-2029
 • I Sesja Rady Miejskiej w Serocku w latach 2024-2029
 • I Sesja Rady Miejskiej w Serocku w latach 2024-2029
 • I Sesja Rady Miejskiej w Serocku w latach 2024-2029
 • I Sesja Rady Miejskiej w Serocku w latach 2024-2029
 • I Sesja Rady Miejskiej w Serocku w latach 2024-2029
 • I Sesja Rady Miejskiej w Serocku w latach 2024-2029
 • I Sesja Rady Miejskiej w Serocku w latach 2024-2029
 • I Sesja Rady Miejskiej w Serocku w latach 2024-2029
 • I Sesja Rady Miejskiej w Serocku w latach 2024-2029
 • I Sesja Rady Miejskiej w Serocku w latach 2024-2029
 • I Sesja Rady Miejskiej w Serocku w latach 2024-2029
 • I Sesja Rady Miejskiej w Serocku w latach 2024-2029
 • I Sesja Rady Miejskiej w Serocku w latach 2024-2029
 • I Sesja Rady Miejskiej w Serocku w latach 2024-2029
 • I Sesja Rady Miejskiej w Serocku w latach 2024-2029
 • I Sesja Rady Miejskiej w Serocku w latach 2024-2029
 • I Sesja Rady Miejskiej w Serocku w latach 2024-2029
 • I Sesja Rady Miejskiej w Serocku w latach 2024-2029
 • I Sesja Rady Miejskiej w Serocku w latach 2024-2029
 • I Sesja Rady Miejskiej w Serocku w latach 2024-2029
 • I Sesja Rady Miejskiej w Serocku w latach 2024-2029
 • I Sesja Rady Miejskiej w Serocku w latach 2024-2029
 • I Sesja Rady Miejskiej w Serocku w latach 2024-2029
 • I Sesja Rady Miejskiej w Serocku w latach 2024-2029

wstecz