Rotator zdjęć

Główna treść strony 2024 rok

Rusza nabór wniosków

Rusza nabór wniosków na uzyskanie dotacji gminnej do wymiany urządzeń grzewczych oraz na przedsięwzięcia służące gospodarce wodnej, polegające na likwidacji funkcji zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe poprzez budowę przydomowej oczyszczalni ścieków. Nabór potrwa do 31 maja. Osoby zainteresowane uzyskaniem dotacji gminnej do wymiany źródła ogrzewania lub przydomowej oczyszczalni ścieków, muszą pamiętać, aby złożyć wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami, jeszcze przed demontażem starego oraz przed zakupem nowego źródła ogrzewania, a także przed zakupem przydomowej oczyszczalni ścieków. Zakup może zostać poniesiony dopiero po zawarciu umowy z Miastem i Gminą Serock. Wysokość dotacji do wymiany źródła ogrzewania wynosi do 4000 zł, zaś do przydomowej oczyszczalni ścieków do 3500 zł. Wnioskodawca, będący osobą fizyczną, posiadający ważną, tj. obowiązującą na dzień złożenia wniosku gminną Kartę Serocczanina jest uprawniony do uzyskania podwyższonej kwoty dotacji o 1000 zł.

Dotacja na wymianę źródeł ogrzewania na terenie Miasta i Gminy Serock będzie realizowana w ramach pozyskanej dotacji i zawartej umowy w programie „Mazowsze dla czystego ciepła” z budżetu Województwa Mazowieckiego. Ponadto istnieje możliwość połączenia dotacji gminnej na wymianę pieca z programem „Czyste Powietrze”, który jest realizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Osoby zainteresowane uzyskaniem środków zachęcamy do złożenia wniosku. Z regulaminem oraz warunkami przyznawania dotacji gminnej można zapoznać się na stronie internetowej Urzędu: www.serock.pl w zakładce Ochrona Środowiska, osobiście Biuro Obsługi Mieszkańca stanowisko nr 4- Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, lub telefonicznie: (22) 782 88 53. O warunkach programu „Czyste Powietrze” więcej pod adresem: www.czystepowietrze.gov.pl

 

#Mazowszepomaga #programywsparcia #solidarnośćmazowiecka

wstecz