Rotator zdjęć

Główna treść strony 2024 rok

Uroczysta sesja Rady Miejskiej w Serocku

26 kwietnia 2024 r. o godzinie 9:00 rozpoczęła się LXXXII uroczysta sesja Rady Miejskiej w Serocku.

Otwarcie Sesji rozpoczęło się od oprawy artystycznej. Na fortepianie zagrały Katarzyna Kucińska pod opieką pani Marzeny Pietkiewicz oraz Maja Mękarska pod opieką Jakuba Prasała.

Po przedstawieniu porządku obrad głos zabrali Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku Mariusz Rosiński oraz Burmistrz Miasta i Gminy Serock Artur Borkowski, którzy powitali wszystkich gości oraz podziękowali za przybycie. W krótkich słowach wprowadzenia opowiedzieli o patronującym miastu świętym Wojciechu.

Następnie głos zabrał pan dr Mirosław Pakuła, który w nawiązaniu do święta patrona wygłosił krótką prelekcję pt. „Kult Świętego Wojciecha w Polsce”.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie medali „Za zasługi dla Miasta i Gminy Serock”. Jako wyraz uznania za wsparcie i zaangażowanie w realizację zadań służących lokalnej społeczności, Rada Miejska w Serocku przyznała medale:

 • Pani Annie Brzezińskiej - radnej Sejmiku Województwa Mazowieckiego VI kadencji, Przewodniczącej Komisji Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Pani Anna Brzezińska od wielu lat czynnie wspiera Miasto i Gminę Serock w realizacji zadań służących lokalnej społeczności.
 • Pani Annie Nałęcz - podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia w latach 2020–2021, dyrektor generalnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w latach 2021-2023. Pani Anna Nałęcz odegrała niezaprzeczalną rolę we wsparciu wniosków, które realizowane były przy wsparciu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
 • Panu Michałowi Prószyńskiemu - radnemu Sejmiku Województwa Mazowieckiego VI kadencji oraz Szefowi Gabinetu Politycznego MSWiA w latach 2019-2023. Pan Michał Prószyński od wielu lat wspiera Miasto i Gminę Serock w działaniach istotnych dla społeczności Miasta i Gminy Serock.

Następnie wręczono wyróżnienia oraz podziękowania za wysokie osiągnięcia w dziedzinie kultury, które otrzymali:

 • Pani Ewa Modzelewska – mieszkanka Serocka i emerytowana nauczycielka matematyki. Z inicjatywy Pani Ewy powstała Grupa Tango Serock oraz zostały zapoczątkowane regularne spotkania, w których stale uczęszcza na zajęcia około 20 osób. Podczas współpracy z CKiCz Pani Ewa stawia na działalność non-profit, dzieląc się swoją pasją i zaangażowaniem z serocką grupą, jednocześnie starając się wyjść poza zamkniętą grupę- proponuje zajęcia dla osób w każdym wieku i na różnych poziomach zaawansowania.
 • Ksiądz Rafał Winnicki - od sierpnia 2022 roku pełni posługę w serockiej Parafii pw. św. Anny. Jest miłośnikiem muzyki rockowej oraz instrumentów gitarowych. Pasję do muzyki ksiądz Rafał wyraża budując poczucie przynależności do wspólnoty, aktualnie prowadzi młodzieżową scholę i jest frontmanem rockowego zespołu Misja, którego występy urozmaicały programy artystyczne podczas różnego rodzaju wydarzeń kulturowych oraz akcji charytatywnych.
 • Serocka Akademia Seniora (Jagoda i Sławomir Jackowscy) Serocka Akademia Seniora to stowarzyszenie, którego celem jest szeroko pojęta działalność edukacyjna, kulturalna i społeczna dla lokalnych seniorów. Instytucja działa na rzecz serockiej społeczności – organizuje spotkania, gościnne wykłady, wyjazdy na spektakle i koncerty, wycieczki, zajęcia z zakresu kultury fizycznej, zajęcia językowe, spotkania taneczne i zawody sportowe. Członkowie stowarzyszenia angażują się w szkołach charytatywne zbiórki, wydarzenia świąteczne i mikołajkowe spotkania, a także aktywizują i wspomagają rozwój dzieci podczas zajęć i warsztatów w świetlicach szkolnych. Organizują także międzypokoleniowe wyjazdy dla dziadków i wnuków.

Następnie uhonorowano osobowy, które wyróżniono podczas konkurów kulinarnych, które odbyły się w latach 2023-2024.

Gratulacje za wyróżnienie w „Mazowieckim konkursie serów zagrodowych” podczas Mazowieckiej Gali Aktywizacji Obszarów Wiejskich w 2023 r. oraz podziękowanie za  promowanie Miasta i Gminy Serock poprzez działalność kulinarną otrzymali:

Pan Józef Dyga – za ser Puszek z chili - w kategorii sery świeże

Pani Joanna Dyga-Piszewska – za ser salami -  w kategorii sery dojrzewające

Pani Władysława Zwierzchoń – za ser typu gouda – w kategorii sery dojrzewające

Pani Dorota Dyga – za ser twarogowy – w kategorii sery kwasowe

Gratulacje za zdobycie Lauru Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz podziękowanie za  promowanie Miasta i Gminy Serock poprzez działalność kulinarną otrzymały:

Pani Dorota Dyga – za Gąsiorowski ser ze skórką –w kategorii produkty mleczarskie

Pani Marzena Nowakowska – za Słonecznikowy chleb na zakwasie – w kategorii wyroby piekarnicze

Gratulacje za zdobycie wyróżnienia w konkursie o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz promowanie Miasta i Gminy Serock poprzez działalność kulinarną otrzymały:

Pani Iwona Jończyk – za Słodko- kwaśne szaleństwo z Szarej Renety – w kategorii owoce, warzywa, przetwory owocowe i warzywne, produkty pochodzenia roślinnego.

Pani Teresa Krzyczkowska – za Wiśniówkę z kardamonem  - w kategorii napoje

Następnie przyznano podziękowania za osiągnięcia indywidualne, które wręczono:

 • Pani Marzenie Sikorskiej za uzyskanie tytułu „Sołectwa Gospodarnego” podczas Mazowieckiej Gali Aktywizacji Obszarów Wiejskich w 2023 r., za projekty z dużym aktywnym udziałem mieszkańców i ich pracę oraz za zajęcie I miejsca w kategorii Bezpieczne i Przyjazne Sołectwo za zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu działki gminnej o numerze 429/1 obr. Nowa Wieś”.
 • Pani Halinie Nałęcz za 40 lat działalności jako przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Maryninie oraz wybitne osiągnięcia kulinarne.
 • Neli Musiał za zainicjowanie oraz zorganizowanie akcji pn. „Dzień Pluszowego Misia”, w ramach której została przeprowadzona zbiórka pluszaków oraz zabawek na rzecz Oddziału Nefrologii i Stacji Dializ Szpitala Klinicznego Żwirki i Wigury.
 • Panu Markowi oraz Adamowi Staśkiewiczom za zainicjowanie oraz przeprowadzenie akcji przemierzenia terytorium Polski trasą od Zakopanego na Hel, w celu wspomożenia zbiórki pieniędzy dla Martynki Siemińskiej.

Kolejnym punktem sesji było podsumowanie działalności kadencji 2018-2024, którą przeprowadzili Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Rosiński oraz Burmistrz Miasta i Gminy Serock Artur Borkowski, którzy opowiedzieli o najważniejszych wydarzeniach związanych z życiem gminy.

Jednym z ostatnich elementów programu było podziękowanie za współpracę podczas mijającej kadencji. Podziękowania otrzymali:

 • Radni Powiatu
 • Radni Rady Miejskiej w Serocku
 • Rada Seniorów
 • Sołtysi

Po wręczeniu podziękowań przewidziano czas na wystąpienia zaproszonych gości: Głos zabrali Anna Brzezińska, Sylwester Sokolnicki, Piotr Kosiak oraz bryg. Karol Mendak.

Po krótkich wystąpieniach nastąpiło uroczyste zamknięcie obrad Sesji.

 • Uroczysta Sesja Rady Miejskiej
 • Uroczysta Sesja Rady Miejskiej
 • Uroczysta Sesja Rady Miejskiej
 • Uroczysta Sesja Rady Miejskiej
 • Uroczysta Sesja Rady Miejskiej
 • Uroczysta Sesja Rady Miejskiej
 • Uroczysta Sesja Rady Miejskiej
 • Uroczysta Sesja Rady Miejskiej
 • Uroczysta Sesja Rady Miejskiej
 • Uroczysta Sesja Rady Miejskiej
 • Uroczysta Sesja Rady Miejskiej
 • Uroczysta Sesja Rady Miejskiej
 • Uroczysta Sesja Rady Miejskiej
 • Uroczysta Sesja Rady Miejskiej
 • Uroczysta Sesja Rady Miejskiej
 • Uroczysta Sesja Rady Miejskiej
 • Uroczysta Sesja Rady Miejskiej
 • Uroczysta Sesja Rady Miejskiej
 • Uroczysta Sesja Rady Miejskiej
 • Uroczysta Sesja Rady Miejskiej
 • Uroczysta Sesja Rady Miejskiej
 • Uroczysta Sesja Rady Miejskiej
 • Uroczysta Sesja Rady Miejskiej
 • Uroczysta Sesja Rady Miejskiej
 • Uroczysta Sesja Rady Miejskiej
 • Uroczysta Sesja Rady Miejskiej
 • Uroczysta Sesja Rady Miejskiej
 • Uroczysta Sesja Rady Miejskiej
 • Uroczysta Sesja Rady Miejskiej
 • Uroczysta Sesja Rady Miejskiej
 • Uroczysta Sesja Rady Miejskiej
 • Uroczysta Sesja Rady Miejskiej
 • Uroczysta Sesja Rady Miejskiej
 • Uroczysta Sesja Rady Miejskiej
 • Uroczysta Sesja Rady Miejskiej
 • Uroczysta Sesja Rady Miejskiej
 • Uroczysta Sesja Rady Miejskiej
 • Uroczysta Sesja Rady Miejskiej
 • Uroczysta Sesja Rady Miejskiej
 • Uroczysta Sesja Rady Miejskiej
 • Uroczysta Sesja Rady Miejskiej
 • Uroczysta Sesja Rady Miejskiej
 • Uroczysta Sesja Rady Miejskiej
 • Uroczysta Sesja Rady Miejskiej
 • Uroczysta Sesja Rady Miejskiej
 • Uroczysta Sesja Rady Miejskiej
 • Uroczysta Sesja Rady Miejskiej
 • Uroczysta Sesja Rady Miejskiej
 • Uroczysta Sesja Rady Miejskiej
 • Uroczysta Sesja Rady Miejskiej
 • Uroczysta Sesja Rady Miejskiej
 • Uroczysta Sesja Rady Miejskiej
 • Uroczysta Sesja Rady Miejskiej
 • Uroczysta Sesja Rady Miejskiej
 • Uroczysta Sesja Rady Miejskiej
 • Uroczysta Sesja Rady Miejskiej
 • Uroczysta Sesja Rady Miejskiej
 • Uroczysta Sesja Rady Miejskiej
 • Uroczysta Sesja Rady Miejskiej
 • Uroczysta Sesja Rady Miejskiej
 • Uroczysta Sesja Rady Miejskiej
 • Uroczysta Sesja Rady Miejskiej
 • Uroczysta Sesja Rady Miejskiej
 • Uroczysta Sesja Rady Miejskiej
 • Uroczysta Sesja Rady Miejskiej
 • Uroczysta Sesja Rady Miejskiej
 • Uroczysta Sesja Rady Miejskiej
 • Uroczysta Sesja Rady Miejskiej
 • Uroczysta Sesja Rady Miejskiej
 • Uroczysta Sesja Rady Miejskiej
 • Uroczysta Sesja Rady Miejskiej
 • Uroczysta Sesja Rady Miejskiej
 • Uroczysta Sesja Rady Miejskiej
 • Uroczysta Sesja Rady Miejskiej
 • Uroczysta Sesja Rady Miejskiej
 • Uroczysta Sesja Rady Miejskiej
 • Uroczysta Sesja Rady Miejskiej
 • Uroczysta Sesja Rady Miejskiej
 • Uroczysta Sesja Rady Miejskiej
 • Uroczysta Sesja Rady Miejskiej
 • Uroczysta Sesja Rady Miejskiej
 • Uroczysta Sesja Rady Miejskiej
 • Uroczysta Sesja Rady Miejskiej
 • Uroczysta Sesja Rady Miejskiej
 • Uroczysta Sesja Rady Miejskiej
 • Uroczysta Sesja Rady Miejskiej
 • Uroczysta Sesja Rady Miejskiej
 • Uroczysta Sesja Rady Miejskiej
 • Uroczysta Sesja Rady Miejskiej
 • Uroczysta Sesja Rady Miejskiej
 • Uroczysta Sesja Rady Miejskiej
 • Uroczysta Sesja Rady Miejskiej
 • Uroczysta Sesja Rady Miejskiej
 • Uroczysta Sesja Rady Miejskiej
 • Uroczysta Sesja Rady Miejskiej
 • Uroczysta Sesja Rady Miejskiej
 • Uroczysta Sesja Rady Miejskiej
 • Uroczysta Sesja Rady Miejskiej
 • Uroczysta Sesja Rady Miejskiej
 • Uroczysta Sesja Rady Miejskiej
 • Uroczysta Sesja Rady Miejskiej
 • Uroczysta Sesja Rady Miejskiej
 • Uroczysta Sesja Rady Miejskiej
 • Uroczysta Sesja Rady Miejskiej
 • Uroczysta Sesja Rady Miejskiej
 • Uroczysta Sesja Rady Miejskiej
 • Uroczysta Sesja Rady Miejskiej
 • Uroczysta Sesja Rady Miejskiej
 • Uroczysta Sesja Rady Miejskiej
 • Uroczysta Sesja Rady Miejskiej
 • Uroczysta Sesja Rady Miejskiej

wstecz