Rotator zdjęć

Główna treść strony 2024 rok

Przebudowa drogi w Wierzbicy

Po zimowej przerwie, kilka tygodni temu, wznowiliśmy prace związane z przebudową dróg gminnych w Wierzbicy. W ubiegłym roku zrealizowaliśmy pierwszy etap inwestycji – przebudowę południowego fragmentu drogi. Na ten rok zaplanowano przebudowę północnej części. Trwające na tym odcinku obecnie prace polegają na budowie systemu odwodnienia. W ramach przedsięwzięcia powstanie kanalizacja deszczowa, której zadaniem będzie szybkie i skuteczne odebranie wód opadowych z terenu pasa drogowego. Po wybudowaniu około 30% zakładanej długości sieci – rozpoczną się prace związane z wykonywaniem projektowanych nawierzchni jezdni i chodnika. Od tego czasu roboty kanalizacyjne i drogowe będą już prowadzone równolegle.

 

Obecnie prowadzone roboty związane z budową „deszczówki” polegają między innymi na wykonywaniu głębokich wykopów, co z kolei powoduje pewne utrudnienia w ruchu drogowym. Dziękujemy Państwu za okazywaną wyrozumiałość i przychylność w kontekście występujących niedogodności.

wstecz